0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Kadının Siperi ve Kal'ası Tesettür-1626

Ürün Kodu:9789758880195

Hızlı Gözat

Kadının Siperi ve Kal'ası Tesettür

Stok Durumu : Stokta var

18,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

KADININ SİPERİ VE KAL'ASI TESETTÜR 

TAKDİM
Bütün Peygamberlerin şerrinden Allahu Azimüşşan'a sığındıkları dehşetli bir zamanda yaşamaktayız.
Beşeriyet sanki câhiliye devrini yaşıyor gibi. Bu Kâinatın Malik-i Hakikisi olan Allahu Teâlâ'yı, Allah'ın hükümlerini, Allah'ın Peygamberlerini, Allah'ın kitaplarını, Âhiret gününü bütünüyle unutmuş gibi.
Bu yetmiyormuş gibi, asırlardan beri dünyayı fesada veren bir komite, hem insanlığın zihnini bütünüyle here ü merc etmek, hem Müslümanların inancını sarsmak için çalışıyor.
O ifsat komitesinin en çok üzerinde durduğu tâife kadınlardır. Onlar, kadınların ailenin ve cemiyetin dirlik ve düzeninin temel taşı olduğunu çok iyi tespit etmiş durumdadırlar. Bu bakımdan, hem onları fıtratlarından ayrı yollara saptırmak, hem de onları bir silah olarak kullanarak erkekler tâifesini perişan etmek, hem aile mefhumunu yok etmek, hem iffet, haya ve hicap duygularını bütünüyle köreltmek için çalışmaktadırlar.
İnsanlığın âdeta dehşetli bir uçuruma koşarcasına gittiği bir zamanda, "Durun! Onların gösterdiği istikamete gitmeyin!" desek sesimizi ne derece duyurabiliriz? Biz kendi cirmimizin elverdiğince, tahribatı bir nebze de olsun tâmir etmek ve çok mühim bir konuda Müslümanların inançlarını tashih etmelerine yardımcı olmak için "tesettür" konusunu ele almış bulunuyoruz.
Sözün bu kısmında bir ikazda bulunalım:
Bizim muhatabımız bütünüyle Müslümanlardır. Hem de "hâlis, muhlis" Müslümanlar. Muvahhid Mü'minler Peygamber Efendimizin (asm) taraf-ı Îlâhî'den getirdiği ahkâm-ı İlâhiyi tasdik ve kabul edenler...
Mü'min, Müslüman odur ki; "Ben Allahu Azimüşşan’a teslim oldum. Allah'ın yanındaki yegane hak din olan Islama teslim oldum. Kur'an-ı Azimiişşan'da beyan buyrulan, Sevgili Peygamberimizin (asm) hadis-i şerifleriyle açıkladığı bütün hükümleri can baş üstüne kabul ettim. Zerreden, yani atomlardan da küçük parçacıklardan, galaksilere, vücudumuzdaki hücrelerimizin çalışmasından damarlarımızda dolaşan kanın içerisindeki alyuvarların ve akyuvarların muntazaman vazife görmesine kadar, bütün mevcudatın, mahlukatın muntazaman çalışma kanununu koyan Allahu Teâlâ, biz insanların ve cinlerin ef'al-i ihti- yariyesiııi tanzim için de kanun koymuştur. O kanunların cümlesi haktır ve gerçektir. Benim kendi nefsimi karıştırarak yaptıklarım yanlış, Allah'ın emri doğrudur. Allah'ın emrine uymadığım için ben günahkârım. Hatamdan dolayı tevbe ediyorum." Der işte bu kitabımızı böyle diyenler okusun.
Kitabımız dört bölümden ibarettir.
Birinci Bölüm'de; "Tesettür-ü Şer'î'nin şeklini ve hükmünü başta Kur'an-ı Azimüşşan ve Ehâdis-i Nebeviye olmak üzere temel kaynaklara dayanarak açıklıyoruz. Kadınların hicabı, örtünmesi ne şekildedir? Bu husus zerre kadar tereddüde ve şüpheye yer bırakmayacak derecede nettir, berraktır. 350 bin tefsir ilgili âyeti kerimeleri açıklamış, müçtehidler, müceddidler, âlimler binlerce cilt eserlerle konuya açıklık getirmişlerdir. Ayrıca bu hususta "fiilî icmâ" , yani 1400 seneden beri ümmetin ittifak ettiği bir şekil vardır. Bu hususu en muteber kaynaklara dayanarak aktardık.
İkinci Bölüm'de, "hanımların zinetinin iffet, haya ve hicap" olduğunu yine temel kaynaklara dayanarak hatırlatmak istedik. Ümmet-i Muhammed'in hem erkekler, hem hanımlar tâifesinin hatırı sayılır bir nisbetinin maateessüf belirtelim ki, imtihanı kaybettiği bir konuyu gayet açık bir şekilde dile getirdik. Umarız ki yitik belgiler bulunmak suretiyle, tevbeye ve asla dönüşe vesile olur...
Üçüncü Bölüm'de, "Ülkemizde tesettürün tarihçesi"ni anlattık. Şer'î tesettürden, günümüzdeki o şer'î tesettürle ilgili olmayan "şekle" nasıl gelindi, bu "dönüşüm" nasıl oldu? Bunu belgelerle ortaya koyduk.
Dördüncü Bölüm'de, on beş yıl boyunca bütünüyle temel kaynaklara dayanarak yazmış olduğumuz yazılarımızı derlemiş bulunuyoruz.
Cenab-ı Hak, bu asrın fitnesinden cümlemizi muhafaza buyursun. Hanım kardeşlerimizden âcizâne istirhamım şudur: Eseri baştan sona dikkatle okuduktan ve hakkı gördükten sonra o hakkı kabullenip kendiliklerinden bir yoruma girmemeleridir. Şayet "tesettür-ü şer'î"ye uyan bir kıyafet içerisinde değillerse, "Doğrusu Allah'ın emrettiğidir. Benim
yaptığım yanlıştır. Allah beni affetsin." Demelidirler. Bu takdirde inançlarım korumuş olurlar.
Aynı ikaz Müslüman erkekler için de geçerlidir. Kendi hanımı, kız kardeşi, yahut yakın hanım akrabaları tesettür-ü şer'î içerisinde olmayabilir. O durumda, "Doğrusu, Allah'ın emrettiği ve Resulullah'ın beyan buyurduğudur. Din neyse onu bütünüyle kabul ederiz. Allah bizi ve bu yakınlarımızı affetsin. Nefsimize gücümüz yetmiyor. İnşaallah onlar da tesettür-ü şer'î neyse o şekilde giyinir ve o şekilde davranırlar." Demelidirler.
Bu konuda yazılmış pek çok eser var. Maalesef onlardan bazılarının içerisindeki can alıcı kısımlar, "sadeleştirme" ameliyesi esnasında uçup gitmiştir. Biz o eserlerden bazılarının orijinal metinlerinden iktibaslar yaparak konuyu takviye ettik.
Cenab-ı Hak cümlemize, rızasına uygun şekilde yaşamayı, İslâm'a ve Kur'an'a hizmet etmeyi, son nefesimizi imanla vermeyi nasip eylesin (âmin).
Hürmetlerimle...
İÇİNDEKİLER
TAKDİM    9
BİRİNCİ BÖLÜM
TESETTÜR-Ü ŞER'İNİN ŞEKLİ VE HÜKMÜ    13
Şer'î Tesettürün (Cilbab'm) Şekli Nasıldır?    16
Kalbler Rahat olur    22
Tesettür; Kadın Hürriyetinin Yegâne Hizmetkârıdır   23
Erkek Hanımının İffetli Olmasını İster    24
Müslüman Hanımların Hürriyeti Erkeklerden Fazla   25
Tesettür Risâlesi'ndeki Açıklamalar    26
Çarşafla Örtünmeyi Fıtratı Gerektiriyor     33
Âyet-i Kerimeden Anlaşılan Şer'î Hükümler    34
Tesettürün Keyfiyeti nasıldır?    37
Kadınların Yüzünü Örtmesi Vacip Midir?    39
Müfessirlerin Görüşleri    40
Şer'î Usule Göre Örtünmenin Şartlan    42
Âyet-i kerimeden İstifade Edilen İrşâdî Düsturlar 44
Bu Bölümün Hülâsası    45
İKİNCİ BÖLÜM HANIMLARIN ZÎNETİ: İFFET-HAYA-HİCAB    47
"Evlerinizde Oturun!"    50
"Evin Haricinde Bulunmaları İstisnadır"    53
Tefsirlerdeki Açıklamalar    59
Kadınlar Yuvalarına Dönmeli    63
En Tesirli Öğretmen, Annedir    65
Aile hayatı Bozulmağa başlamış    67
Kadının Evinin İçindeki Tesettürü    69
"Perde Arkasından İsteyin"    70
İffet ve Hayâ Eğitimi    74
"Ey Göz, Güzel Bak!"    75
"Gözlerini Haramdan Korusunlar!"    76
Müslüman Hanım Hangi Erkeklere Gözükebilir? 78
İffeti Muhafaza Neyle Olur?    82
Temiz Toplum Kurma Vesilesi      86
Bu Bölümün Hülâsası    88
Kadın Evinden Dışarı Çıktığında Nasıl davranacak?... 91
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜLKEMİZDE TESETTÜRÜN TARİHÇESİ     95
Kadının İzzeti İffetindedir    95
Aile Kalesine Hücum var!    99
Damızlık Erkek İsteyen Vardı!    100
"Çarşaf ve Peçeye Dair"    100
27 Mayıs'a Kadar Yine Çarşaftı    104
Asıl Mecrâdan Uzaklaşınca    105
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KONU İLE İLGİLİ YAZILARIMIZ    109
Tesettür Fıtrîdir, Umûmidir    109
"Gerçek Tesettür" Hangisi?    112
Çarşaf    114
Kadınların Kal'ası    119
Kadın İlmihali    124
Kadının İzzeti, İffetindedir.
Kadının Süsü, Hayâsıdır    126
Mü'mine Hanımlar Kimlere Gözükebilir?    130
"Evde Oturmak" Kadınlar İçin Nâkise Değil,
Şereftir    133
Kadma Hakkım ve Değerini Ancak İslâmiyet Verir 136
Hz. Fâtıma (ra) Validemizin Vasiyyeti    139
Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) Ailesi    143
Aile Müessesesi Tehdit Altında    146
Kadın, Reis Olur Mu?    148
En Hayırlı Genç    151
Gençlik ve İslâm Yolu    155
Saadet Dolu Yuva Nasıl Kurulur?    157
Aileler Anlayış Göstermeli    160
En Dehşetli Fitne    162
Cahiliyye Devri Kadınlarına Benzememek    165
Kadınlar Yuvasına Dönmeli    168
İslâm'da Haremlik Selamlık    172
Müslüman Hanımların Cennete Girmesi Çok Kolay    174
Hicret'e Dâvet    176
Kadın Haklarına Riâyet Edilmeli    179
İnsanoğlunun En Güzel Zîneti: Haya    181
Müslüman Hanımlar Çok Şanslı    183
Kızlarını Diri Diri Toprağa Gömenlerden de
Zâlim Olmak    185
İffet Kalesine Taarruzlar    187
Haya Perdesini Yırtmayın!    189
BİBLİYOGRAFYA    193
 

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 18,00 ₺
1 Taksit 18,00 ₺ 18,00 ₺
2 Taksit 9,57 ₺ 19,15 ₺
3 Taksit 6,48 ₺ 19,44 ₺
4 Taksit 4,94 ₺ 19,75 ₺
5 Taksit 4,01 ₺ 20,04 ₺
6 Taksit 3,39 ₺ 20,32 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA