x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Marifetname - Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. - Tam Metin  Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Mercan Kitap
  • Yazar : Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.
  • Mütercim : Mehmet Tamer Tutmaz
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi :İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 1016
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Ebat : 17 x 24
  • Ağırlık : 1222 gr
  • Barkod : 9786054908738  ÖNSÖZ

  Mârifetnâme tasavvuf ahlâk kelâm ve fıkıh gibi ilimlerle aritmetik geometri astronomi fizyoloji ve psikoloji gibi disiplinlere dair dönemindeki bilgi ve kültürü kuşatan
  ansiklopedik nitelikte bir eserdir. Klasik felsefe ve tasavvuf düşüncesindeki insanı küçük âlem kabul eden anlayışa İbrahim Hakkı da büyük önem verir. Bütün mutasavvıflar
  gibi onun için de hayatın en yüksek gayesi marifet marifetin en yüce derecesi mârifetullahtır. Mârifetullahın anahtarı kendini bilmek kendini bilmenin anahtarı da âlemi bilmektir.
  Allah bütün âlemi insanın buyruğuna vermiş insanın bedenini de ruhuna itaat ettirmiştir ki insan kendi bedenine organlarının oluşumuna güçlerinin tertibine bakarak aşağı ve yukarı
  âlemde bunun benzerlerini bulup aynı düzenin orada da sürdüğünü görsün; özellikle kendi ruhunun bedenini yönetmesi gibi Allah'ın da evren üzerinde tasarrufta bulunup onu yönettiğini
  anlasın buradan hareketle Allah'ın fiillerine ve sıfatlarına vâkıf olarak sevgisini ve kulluğunu O'na yöneltsin ve böylece irfan ehline katılsın. İbrahim Hakkı bu gayelere ulaşmak için
  sahih bir itikad ve düzenli ibadete ihtiyaç bulunduğunu önemle belirtmiştir. Ona göre ebedî kurtuluşu kazanmanın tek şartı Kitap ve Sünnetle amel etmektir. Allah dostlarının hallerine ve
  kemallerine ulaşmanın yolu onların yolunu izlemekten geçer.


  İçindekiler

  MARİFETNAME 3
  ERZURUMLU HAŞAN KALE İBRAHİM HAKKI Rahimehullah 5
  MÂRİFETNAME HAKKINDA 25
  BÖLÜM 1
  Madde 1:
  Cenâb-ı Hakkın Varlık ve Birliğinin idraki 31
  Madde 2:
  Kâinatın Esrarı ve Yaratılışı 32
  Madde 3:
  Arş-ı Âzam ve Hamele-i Arş 33
  Madde 4:
  Arş-ı Âzam'ın Çevresinde Bulunan Büyük Nehirler ve
  Melâike-i Kiramı Bildirir 34
  Madde 5:
  Arş-ı Âzam'ın Altında Olan Kürsi, Levh, Kalem ve Sidretü'l-Münteha'yı,
  Tuba Ağacı ile isrâfıl Surunu ve Berzah Âlemini Bildirir 37
  Madde 6:
  Sidretü'l-Münteha'da Olan Meleklerin Vasıflarını, Durumlarını ve Arşın
  Horozu Olan Tavus'un Rengini ve Zikirleri Bildirir 38
  İKİNCİ KISIM
  Madde 1:
  Cennetlerin isim ve Sıfatlarını, Nehirlerini, Meyveii Ağaçlarını,
  Yüksek Şatoları ve Göz Alıcı Elbiselerini Bildirin 40
  Madde 2:
  Cennet Nimetlerinin Muhtevasını ve Orada Yer Alan Huri ve Gılmanları,
  Cennet Ehlinin Allah'a Nasıl Vasıl Olacaklarını Bildirir 42
  Madde 3:
  Cennet Nimetlerinin Hülasasını ve Bu Nimetlere Nail Olanı Bildirir
  Madde 4:
  Liva-yı Hamd ve Beyt-i Mamuru Bildirir
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Madde 1:
  Yüksek Cennetlerin Altında Olan Meleklerin Çeşitli Perdeleri ile Allah ~ I e-s ve Hâzinelerini, Keyfiyetlerini, Yedi Kat Semayı ve Her Birinde Oturan vjeVe Onların Şekilleriyle Teşbihlerini Bildirir —
  Madde 2:
  Yedi Kat Semanın Altında Dünya Semasına Bitişik Olan Denizle Bunun içinde Bulunan Güneş, Ay ve Yıldızların Doğuş ve Batışını ve Bunların Bazı Hallerini Bildirir
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Madde 1:
  Cehennemin Yaratılışını, Mahiyetini ve Evsâfını Bildirir:
  Madde 2:
  Hz. Âdem (As)'ln Yaratılışını, Cennete Giriş ve Oradan Çıkışını, Zürriye*". e Arzı Şenlendirmesini, Hz. Peygamber Efendimizin Doğumu İle Vefatını,
  Şeriatıyla Ululuğunu Bildirir:
  Madde 3:
  Kıyametin Vaktini ve Alametlerini, Sûrun Üfürülüşünü, Zelzele ve Zayıfa. Varlıkların Helak Oluşunu ve Göklerin Yıkılışını Bildirir: îi
  Madde 4:
  Üçüncü Surun Üfürüşünü, ölülerin Dirilişini, Mahşerde Toplanmalarını
  Amel Defterlerinin Verilişini, Hesap ve Tartı işini ve Sırat Köprüsü
  ile Ârâfı Kısaca Bildirir
  BÖLÜM 2
  Madde 1:
  Teşrih (Anatomi) ilminin Faydalarını Kısaca Bildirir —
  Madde 2:
  Cenâb-ı Hakkın, insan Vücudundaki Bazı Sanatlarını ve Onun Emriyle Nefsin Yaptığı Bazı Tasarruflarla Bir Kısım Organların Özelliklerini 3
  Madde 3:
  Bedenin Başlangıç ve Sonunu Bildirir: 64
  Madde 4:
  Beden ve Ruhun Alçalış ve Yükseliş Hallerini, Bedenin Belli Devrelerden Geçtikten Sonra Gerileyişini, Bedenin Değişimini ve Ruhun Bakasım Bildirir 66
  Madde 5:
  Bedenlerin Değişikliğini ve Ruhun Bekasını Bildirir 67
  Madde 6:
  Bu Cihanın Bizi Şefkatli Bir Anne Gibi Terbiye Ettiğini Bildirir 68
  İKİNCİ KISIM
  Madde 1:
  Bedenlerin Terkiplerinin Keyfiyetini Bildirir 69
  Madde 2:
  Beden Organlarının Tabiatlarının Mahiyetini Bildirir 70
  Madde 3:
  insan Yaşının Tabiatını Bildirir 70
  Madde 4:
  Bedenin Dört Karışık Maddesinin Üremesini ve Niceliğini Bildirir 71
  Madde 5:
  Dört Karışımın Tabiatlarını, Faydalarını, Hareket Etme Sebeplerini Ve Buharlarından Doğan Tabiî Ruhu Bildirir 73
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Madde 1:
  Beden Organlarının Keyfiyet ve Mahiyetini Bildirir 74
  Madde 2:
  Organların isimleriyle Kuvvetlerini Bildirir 75
  Madde 3:
  Ceninin ve Organlarının Oluş inceliğini Bildirir 76
  Madde 4:
  Vücut Organlarının Özelliklerini ve Faydalarını Bildirir 77
  Madde 1:
  Bedendeki Kemiklerin Faydalarını Kısaca Bildirir 78
  Madde 2:
  Kafa Kemiklerinin Teşekkülünü Bildirir 79
  Madde 3:
  insan Başının Kaidesi, Oturağı İle Yan
  Duvarı Gibi Olan Beş Kemiğini Bildirir 80
  Madde 4:
  Üst Çenenin Yapılış Şeklini ve Niceliğini Bildirir 81
  Madde 5:
  Burnun Faydalarını, Kemiğinin Teşekkülünü ve Alt Çeneyi Bildirir 82
  Madde 6:
  Dişlerin Teşekkülünü ve Nicelikleriyle İsim ve Şekillerini Bildirir 82
  Madde 1:
  Kendi Bedenini Bilen ve İdrak Eden insanın,
  Allah'ın Zatını idrak Edebileceğini Bildirir
  Madde 2:
  İnsan, Kendi Ruhunun Vasıflarını Bilmekten,
  Allah'ın Birliğini İdrak Yolunu Bildirir
  Madde 3:
  İnsan, Kendi Vücudunu Nasıl idare Ettiğini Düşünmesinden
  Allah'ın Alemi Nasıl İdare Ettiğinin idrak Yolunu Bildirir 85
  Madde 4:
  İnsan, Kendi Nefsini Tenzihten Allah'ın Tenzihinin idrak Yolunu Bildirir 66
  Madde 5:
  insanın Ruhunu ve ölümden Sonra Ruhun Bakasım Bildirir 87
  Madde 6:
  İnsanı-ı Kâmil'in İbadetle Nasıl Yüksek
  Makama ve Muradına Erdiğini Bildirir.
  BÖLÜM 3
  SIHHATİN KORUNMA ÇARELERİ VE
  BU HUSUSTA DİKKAT EDİLECEK ESASLAR
  Madde 1:
  Sıhhatin Korunması ile Çarelerini Bildirir
  Madde 2:
  Şimdi Yiyeceklerin Faydalı ve Zararlı Yönlerini Görelim
  Madde 3:
  Sıhhatin Devamını Sağlayan Bazı Yiyecek ve Meyvelerin Faydasını Bıia
  Madde 4:
  Elbisenin Güzeli ve Muayyen Bir Giyiniş Tarzıyla Bedeni Muhafaza Ve Süslemeyi Bildirir 99
  BÖLÜM 4
  Madde 1:
  Ölümün Fazilet ve Faydalarını Âyet-i Kerime ve Hadîs-i Şeriflerle Bildirir I0l
  Madde 2:
  Ölümün Hakikatini Bildirir 103
  Madde 3:
  Ölümün Mahiyetini Bildirir 105
  Madde 4:
  Ölümün Mahiyetini ve Esrârını Bildirir 106
  Madde 5:
  ihtiyarlığın Acı Hali ve Ölümün Kerametiyle Ruhun Selâmetini Bildirir 108
  Madde 6:
  Ölümün Keyfiyetini, Ruhun Bedenden Ayrılışını, Koma Halini,
  Berzah Âleminin Durumunu Bildirir 109
  Madde 7:
  İnsan Ruhunun Başlangıç ve Sonunu Bildirir 111
  Madde 8:
  Ölümden Sonra Ruhların, Fiillerine ve Ahlâkına Göre Haşrolunacaklarını Ve Cennet İle Cehennemi Bildirir 112
  BÖLÜM 5
  Madde 1:
  Hz. Peygamber Buyurmuştur 114
  Madde 2:
  Hz. Peygamberin Sözleri ve Ona Bağlanmanın
  Faziletini ve Faydalarını Bildirir 114
  Madde 3:
  Kalbin inancını Düzeltme ve Ehl-i Sünnet Vel Cemaat Mezhebine Tatbiki Bildirir: Bilinsin Ki Bütün Sahabe-i Güzin ve Onlara Tabi Olanlarla Din-i Mübi'nin
  İmamları ve Geçmiş Salih Zatların Hepsinin inancı Bu Manzumenin Manâ ve Muhtevasına Göre Düzen Bulmuştur 115
  BÖLÜM 6
  Madde 1:
  Hz. Peygamber (S.a.v.) 122
  Madde 2:
  Dünyanın Mahiyeti, Derdi, Eziyeti, Ona Meyledenin
  Huzursuzluğunu, Bağlanmayanın Mutluluğunu Bildirir 123
  Madde 3:
  Dünyada Kanaatkar Olmanın Rahat ve Selâmette Olduğunu Bildirir 124
  Madde 4:
  Dünyanın, Aldatıcı Olduğunu, insanları Yanılttığını Bildirir 125
  Madde 5:
  Dünya Sevgisi, Allah Huzuruna Çıkmaya Engel, Çeşitli Zühd
  Ve Takva ile Bu Engeli Kaldırma Yollarını Bildirir 125
  Madde 6:
  Dünya ve Halkının Nefis ve isteklerinin İbadete ve
  Allah'a Yaklaşmaya Engel Olduğunu Bildirir 126
  Madde 7:
  Dünyayı, Ehlini, Nefsini Bırakıp Allah'a Dönüş Yolunu Bildirir 127
  BÖLÜM 7
  ALLAH BİLGİ VE
  SEVGİSİNİ KAZANMAK
  Madde 1:
  Allah Bilgi ve Sevgisini Kazanmanın Yeri, insan Kalbi Olduğunu Bildirir 129
  Madde 2:
  Marifetullah'ın Yeri Olan Kalbin Mahiyetini Bildirir 13C
  Madde 3:
  Kalbin Halini ve Özelliğini Bildirir 13
  Madde 5:
  İnsan Aklının Kaynağı, Ruhun Başlangıcı Olan Külli Aklın Şanının
  Azameti ile Allah'ın Âleme Olan Feyiz ve ihsanını Bildirir 133
  Madde 6:
  insan Kalbinin Hakikatini ve Akıl Ermez Gizliliklerini Bildirir 134
  Madde 7:
  Kalbin Azamet ve Genişliği ve Allah'a Yakınlığın Derecesini Bildirir 135
  Madde 8:
  İnsan Kalbinin Faziletini, Kemalini ve Şerefli Halini Bildirir 135
  Madde 9:
  İnsan Kalbinin Yedi Halini Bildirir 136
  Madde 10:
  insan Ruhu, irfanda İlerleyince, Başkasına Tasarruf Kudreti Artar 138
  Madde 11:
  İnsan Kalbi, Ruhu, Uyku ve Ölümle, Temizlendiğini ve
  ilhamla Pay Aldığını Bildirir 139
  Madde 12:
  insan Ruhunun, Unutmuş Olduğu Eski Âlemini Hatırladığını
  Veya Tamamen Unuttuğunu Bildirir 139
  Madde 14:
  İnsan Ruhu, Kendi Âlemine Dönünce Külli Akıldan
  Faydalandığını ve İlim ve Hikmetle Bezendiğini Bildirir 140
  Madde 14:
  İnsan Ruhunun Allah'ı Bilmekle izzet ve Lezzet Bulduğunu,
  Onu Sevmekle Dünya ve Âhirette Mutlu Olduğunu Bildirir 140
  Madde 15:
  Nice Âlemleri Gezen ve Gören Ruhun
  Bedene Girmesiyle Olgunlaştığını Bildirir 141
  Madde 16:
  Bedenler Âlemine Giren İnsan Ruhunun Ne İçin Gerilediğini
  Ve Eksik Kaldığını, Ne İle Yükselip Kemal Kazandığını Bildirir 142
  Madde 17:
  İnsan Ruhunun Alçalış ve Yükseliş Hallerini Bildirir 143
  BÖLÜM 8
  AÇLIK VE TOKLUK
  Madde 1:
  Açlığın Faziletleri Nice Âyet ve Hadislerle Bildirilmiştir 145
  Madde 2:
  Fazla Yemek Yemenin Zararları 146
  Madde 3:
  Tokluğun Zararları ile Açlığın Meziyetlerini Bildirir. 147
  Madde 4:
  Az Yemenin Faydası, Miktarı ve Keyfiyetini Bildirir 148
  Madde 5:
  Açlığın Faydaları, Tokluğun Belirtileri ve Zararları 149
  Madde 6:
  Doymanın Afetlerini, Açlıkla Orucun Faydalarını Bildirir 150
  Madde 7:
  Çok Yemenin On Afeti, Az Yemenin Müjdeleri ve
  Yemeği Azaltmanın Kolaylıkları 151
  Madde 8:
  Açlığın Çeşitlerini, Hal ve Makamını Bildirir 154
  BÖLÜM 9
  UYKU HALLERİ
  Madde 1:
  Az Uyumanın Faydalarını Yedi Maddede Özetlenebilir 157
  Madde 2:
  Az Uyumanın ve Gece Kalkmanın Fayda ve Faziletleri 155
  Madde 3: -159
  Madde 4:
  Az Uyku, Kalbin Cilâsı, Yüce Zatların Göz Sürmesidir 161
  Madde 5:
  Uykunun Sırlarını ve Faydalarını Bildirir 160
  Madde 6:
  Uykunun Sebeplerini, Halkın Ruhları Berzah,
  Kamillerinki İse Melekût Âleminde Gezdiklerini Bildirir 161
  Madde 7:
  Seherin Çeşitlerini, Hal ve Makamını Bildirir 162
  BÖLÜM 10
  AZ KONUŞMANIN FAYDALARI
  Madde 1:
  Az Konuşmanın Lüzum ve Faydası Birçok Âyet ve Hadislerle Belirtilmiştir 165
  Madde 2:
  Az Konuşmak, Günahlardan Korur. Hürmete, izzete, Selâmete Götürür 167
  Madde 3:
  Lisanı, Vakitleri, Amelleri, Halleri, Hayatı Koruma,
  Sırları Örtme ve Afetlerden Korunmayı Bildirir 168
  Madde 4:
  Az Söz, izzet ve İkbale, Halları Korumaya Sebeptir 169
  Madde 5:
  Susmak, Gönüldekini Saklamak, Dünyayı Terk,
  irfana İstekli Olmak ve Böylece Murada Ermek 170
  Madde 6:
  Susmanın Çeşitlerini, Hal ve Makamının Ne Olduğunu,
  irfan Ehlinin Gönül Hallerini İşaretle Bildirir 172
  BÖLÜM 11
  İNSANLARDAN UZLETE ÇEKİLMEK YE FAYDALARI
  Madde 1:
  Uzlet-i Nâsın İnsana Huzur ve Rahat Getirdiğini, Cenâb-ı Hak,
  Kur'an'ın Bir Çok Âyetlerinde Bildirmiştir 173
  İÇİNDEKİLER
  Madde 2:
  Halktan Uzak Olanın Allah'a Yakın ve Huzura Kavuştuğunu Bildirir 175
  Madde 3:
  insanlardan Uzak Olmak, iyi İnsanların Daimî Lezzet ve Huzurunu Sağlar 175
  Madde 4:
  Uzletin ibadete, Allah'a Yaklaşmaya, Gönül Temizliğine,
  Huzura Kavuşmaya Sebep Olduğunu Bildirir 176
  Madde 5:
  Halktan Uzak Kalmanın, iyilerin Adeti, Huzura Kavuşmanın
  ve Murada Ermenin Yolu Olduğunu Bildirir 177
  Madde 6:
  Halktan Uzak Kalmanın, Allah'ı Anmaya ve Düşünmeye,
  Rızasını Kazanmaya ve Huzura Kavuşmaya Sebep Olduğunu Bildirir 177
  Madde 7:
  Halktan Uzak Olan Âriflerin iki Sınıf Olduğunu Bildirir 175
  Madde 8:
  Uzletin Çeşitlerini ve Durumlarını Bildirir
  Madde 9:
  Yalnızlığa Çekilmenin Şartları, Usul ve Sonuçlarını Bildirir
  BÖLÜM 12
  Madde 1:
  Zikrin Faziletini Bildiren Âyet ve Hadisler
  Madde 2:
  Zikre Devam Etmenin Fazilet ve Faydalarını Bildirir 55
  Madde 3:
  Zikre Devam Etmenin Tesirlerini Bildirir 155
  Madde 4:
  Zikre Devamın Sonuçları, Hal ve Kerametlerini Bildirir
  Madde 5:
  Devamlı Zikir Yapmanın Üç Mertebesini Bildirir
  Madde 6:
  Dil Zikrinin Sonu ve Belirtilerini Bildirir
  Madde 7:
  Zikre Devamın Adabını, Tesir ve Hallerini Bildirir
  Madde 8:
  Kelime-i Tevhidin Fazilet Keramet ve Tesirlerini Bildirir. 186
  BÖLÜM 13
  Madde 1:
  İdrak ve Düşünme Yolu İle Kalbi Koruma Usulünü Bildirir 189
  Madde 2:
  Kalbe Gelen Hatıraların Doğuşunu ve
  Hayır ve Şerlerinin Belirtilerini Bildirir 190
  Madde 3:
  İnsan Kalbinin Korunma Lüzumunu ve Usullerini Bildirir 191
  Madde 4:
  Kalbin Korunması Bedeninkinden Daha Önemli Olduğunu Bildirir 192
  Madde 5:
  Kalbin Hastalıklarını ve ilâçlarıyla Onların isim ve Fiyatlarını Bildirir 192
  BÖLÜM 14
  TEVEKKÜL, SABIR VE RIZA
  Madde 1:
  Allah'a Tevekkül, Belâlara Sabır ve Kazaya
  Rıza Göstermenin Faydasını Bildirir 195
  Madde 2:
  Tevekkülün Keramet, Tesir ve Hallerini Bildirir 196
  Madde 3:
  Rızık İşinde Allah'a Tevekkül Hem Önemli
  Hem de Lâzım Olduğunu Bildirir 197
  Madde 4:
  Tam Tevekkülün Sınırını, Hakikatini ve Hikmetini Bildirir 197
  Madde 5:
  Rızık işinde Tevekkül Etmenin Önemli ve Lüzumlu Olduğunu Bildirir 199
  Madde 6:
  Tam Tevekkül Edenin Daimî Rahata Erdiğini Bildirir. 201
  BÖLÜM 15
  Madde 1:
  Tefvizin, Faziletleri Birçok Âyet ve Hadislerde Bildirilmiştir 203
  Madde 2:
  Tafviz ve Teslimin Tarifini, Hakikatini Tesir ve Faydalarını Bildirir 205
  Madde 3:
  Tafviz ve Teslimin Şartlarını ve Faydalarını Bildirir 206
  Madde 4:
  Tafviz ve Teslimin insan için Lüzumlu ve Önemli
  Bir iş Olduğunu ve Sebeplerini Bildirir 207
  Madde 5:
  Tafviz ve Teslim, Kuvvetli Bir ilâç, Naim Cenneti Gibi Olduğunu Bildirir. 207
  Madde 6:
  Tafviz ve Teslimin Tesirlerini ve Faydalarını Bildirir 208
  Madde 7:
  Tafviz ve Teslim İnsan için Bütün işlerinde Önemli ve
  Lüzumlu Olduğunu Bildirir: 209
  Madde 8:
  Tafviz ve Teslimin Keyfiyetini, Sonucunu ve
  Faydalı Oluşunun Sebeplerini Bildirir 210
  BÖLÜM 16
  Madde 1:
  Sabrın Faziletlerini Cenâb-ı Hak, Kur'an-ı Kerîm'inde Birçok Âyetlerle
  Hz. Peygamber (Sav) de Hadîs-i Şerifleriyle Bildirmişlerdir 213
  Madde 2:
  Sabır ve Tahammülün Hakikatini, Tatlılığını ve Kerametini Bildirir 215
  Madde 3:
  Sabır ve Tahammülün Tesir ve Faydalarını Bildirir 216
  Madde 4:
  Sabır ve Tahammülün Kısımlarını, Faydalarını, Telâş ve
  Heyecanın Kötü Zararlarını Bildirir I'"
  Madde 5:
  Sabırla Kemâl, Sıhhat ve Afiyet ve Nihayet
  Allah Rızasının Kazanıldığını Bildirir 218
  Madde 6:
  Sabır ve Tahammülü Kazanma Yollarını Misallerle Bildirir 220
  BÖLÜM 17
  Madde 1:
  Rızanın Faziletleri Birçok Âyet ve Hadislerle Bildirilmiştir 223
  Madde 2:
  Kazaya Rıza Göstermenin Tarifini ve Hakikatini Bildirir 225
  Madde 3:
  Kazaya Rıza Göstermenin Faydalarını,
  Faziletlerini, Alâmetlerini ve Çeşitlerini Bildirir 226
  Madde 4:
  Kazaya Rıza Göstermenin Tesir ve Faydalarını Bildirir 227
  Madde 5:
  Rızanın Faydaları, Şikâyet ve isyanın Zararlarını Bildirir 228
  Madde 6:
  Yakardaki Beş Maddenin Özetini Bildirir 229
  BÖLÜM 18
  Madde 1:
  Allah'ı Bilmeyi ve Bu Bilginin Önemini Bildiren Âyet ve Hadîsler 236
  Madde 2:
  Nefis Bilgisi, Mârifetullahın Sebebi Olduğunu Bildirir 237
  Madde 3:
  Marifef-ı Mevlânın En Yüksek Dilek ve Gaye Olduğunu Bildirir 238
  Madde 4:
  Ârifın, Masıvayı (Allah'tan Gayrisini)
  Unutup Hazret-i Mevlâyı Bulduğunu Bildirir 240
  Madde 5:
  Arifin, Kendi Vücudundan Fanı Olup Allah'ı ile Baka Bulduğunu Bildirir 241
  Madde 6:
  Arifin, Korku ve Hüzünden Emin ve Kurtulmuş Olarak ve
  Allah'a Isınarak Huzur ve Rahat içinde Şen ve Neşeli Yaşadığını Bildirir 243
  Madde 7:
  Zahid Ehliyle irfan Ehlinin Yani İyi İnsanlarla
  Allah'a Yakın Olanların Farklarını Bildirir 244
  Madde 9:
  Cenâb-ı Hakkın Sıfat-ı Selbiyeden Münezzeh, Kemal ve Sübût Sıfatlarıyla Muttasıf Olduğunu, Kâinat Zerrelerinin Hepsi, Âlemin Bütün Cüzleri,
  Tüm Yaratıkların ve insan Oğlunun iş ve Halleri O'nun Kudret ve
  Allah Sevgisinin Kalbe Doğuşunu ve Gönlü Doldurmasını Bildirir Z::
  Madde 7:
  Madde 8:
  irfan Ehlinin Yüksek Şanını ve irfanlarının Kemalini Bildirir.
  Tedbiriyle idare Edildiğini Bildirir,
  BÖLÜM 19
  Madde 1:
  Allah'ı Sevmenin Övünüşü ve Faziletlerini Bildirir
  Madde 2:
  Allah Sevgisinin Fayda ve Faziletlerini Hadislerle Bildirir
  Madde 3:
  Allah Sevgisinin Had ve Hakikatini Bildirir
  Madde 4:
  Allah'ı Sevmenin Hakikat ve Mahiyetini, Çeşitli Özelliklerini, Faydalarını ve Makamlarını Bildirir
  Madde 5:
  Allah Sevgisinin Bazı Alâmet ve Kerametlerini Bildirir 257
  Madde 6:
  Allah Sevgisini, Tarifini ve Hakikatlerini Bildirir
  Madde 8:
  Allah Sevgisinin Kısımlarını Bildirir
  Madde 9:
  Allah Sevgisinin İsimlerini Bildirir HHHHUlMmmilltMMIlll 263
  Madde 10:
  Allah Sevgisinin Hallerini Bildirr 265
  Madde 11:
  Mahabbe-Tı Zati Bildirir 267
  Madde 12:
  Sıfatların Muhabbetini Bildirir 269
  Madde 13:
  Fiillerin Sevilmesini Gösterir 270
  Madde 14:
  Eserlerin Sevgisini Bildirir 272
  Madde 15:
  Muhabbetin Dört Şeklinin Birbiriyle Olan Bağlılık ve Kaynaşmasını Bildirir 273
  Madde 16:
  Yukarıda Belirtilen Dört Sevginin Eserlerini ve Verimlerini Bildirir 276
  Madde 17:
  Allah Sevgisinin Mertebeler itibarıyla Kısımlarını ve
  Meşhur Olan Yedi ismini Bir Misalle Bildirir 279
  Madde 18:
  Muhabbet Ağacının Yaprakları Olan Şevk ve İştiyakı Bildirir 280
  Madde 19:
  Mahabbet Ağacının Meyvesi Olan Hakikî (Gerçek) Aşkı Bildirir 282
  Madde 20:
  Cenâb-ı Hakka Olan Aşkın, Beşer Aklından
  Daha Şerefli ve Üstün Olduğunu Bildirir 285
  Madde 21:
  Aşkın Hâl ve Kerametini, Âşığın Hararet ve Kınamasını,
  Maşukun Rahatını, Örtülüş ve Selâmetini Bildirir 288
  Madde 22:
  İlâhî Aşkın Görünen Özelliklerini, Görünmeyen Sırlarını ve
  Şan-ü Şerefinin Yüksekliğini Bildirir 290
  Madde 23:
  İlâhî Aşkın Mecazi ile Hakikatlerini, Künhini ve Mahiyetini ve
  Vecd ve Hâllerini Bildirir 293
  Madde 24:
  İlâhî Aşka Ermenin Yollarını ve Usullerini Bildirir 295
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.