0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Peygamber Aşığı Annesinin Kölesi Hz Veysel Karani-1682

Ürün Kodu:9786055457495

Hızlı Gözat

Peygamberimizin(s.a.v)Zamanında Yaşayan Fakat Onu Göremeyen Veysel Karani Hazretlerinin Hayatını Anlatan Kitaptır

Stok Durumu : Stokta var

15,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

HAZRET-İ VEYSEL KARÂNÎ

Peygamber Aşığı Annesinin Kölesi Hz Veysel Karani

Hamd olsun, cismi yaratan, câm besleyip büyüten, aşk ile kâinatın binasını ma’mur eden, sevgililerin zülfünün ucunu kıvırıp kederli âşıkların boynuna zincir yapan yüce Allah’a...

Salât ve selâm olsun, şefaat cevherinin hâzinesi, ilim, irfan ve hikmet bahçelerinin servi, düşüncenin ışığı, din diyarının hâkimi, iki cihanın saadet güneşi Cenâb-ı Muhammed’e...

Bu salât ve selâm, O’nun âl-i ashabı üzerine de olsun...

Her kim sevinerek O Nebiyyi Âhirzamanm arkasından gi­derse, vücudunun bahçelerini, Peygamber ve sahabilerinin râzılık yağmuru sular. Ve artık o bahçede hakikat sünbülleri boy verir...

İşte elinizdeki bu eser, bir hakikat sünbülünün hayatını an­latmaktadır. Âlemde öyle bir aşk eri az bulunur. Ümmet gülista­nında böyle bir sünbülün boy vermesi de aşkm yüceliğindendir.

İyiliklerin kaynağı, güzelliklerin kendisinde toplandığı, aziz­lik ve yüceliğin tek eylediği o Nebi:

"Ben, Rahmân’m kokusunu Yemen taraflarından alıyo­rum!” Buyururlardı...

  • Kimdi bu rahmânî kokular saçan adam?
  • Ona nasıl ulaşalım?

Ay gibi güzellerin yanına feryad ile varılmaz! Bu vadide kalem de gözyaşı döker olmuştur.

Güneşini Arş’a gölge eyleyen Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), onu yücelikle övmüştür. İşte bu sözdür ki, ona izzet ve ikbâl devrini açmıştır. Bu sebeple o, ümmetin cânı ve sevgilisidir...

Onun hakkında ümmet büyükleri dediler ki:

- "Zamanın padişahı olduğu hâlde Cenâb-ı Muhammed, Hak kokusunu Yemen’den almadı mı?

Yemen’den Karenli padişahın can kokusu gönlüne eri­şince onu göreyim demedi mi?”

Gerçekten onun can kokusu ehl-i satanın gönlüne erişmiş­tir. Peygamberi Zîşan’m hadislerinden de anlaşılacağı gibi o, ta­biinin en hayırlısı idi. Takvâ ve zühtte de eşsizdi. Gece sabahlara kadar başı kesik mumlar gibi yanar; "Bu gece kıyam gecesi, bu gece secde gecesi.” der ve bütün gecelerini Rabbi Kerîmine kul­lukla geçirirdi.

Onun kıymet biçilmez yüceliği sonraları anlaşılmıştı. Önce­leri onu bir deli, bir divane zannediyorlardı. Aslında o bir âşık-ı sâdıktı. Onun gönül denizinde Cenâb-ı Hak gaybi inciler mey­dana getirmişti. înci ki, hem de ne inci...

Âşıkların nasibi tamamıyla yanmaktır.

O da, güzelliği zührenin yüzünü parlatan, eli Arş’ı okşayan, tebessümü cihanlara değer Cenâb-ı Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hasretiyle yanıyordu.

İşte bu yanıştır ki, rahmânî kokular olarak tâ Yemen’den Medine’ye ulaşıyordu.

Onun için ne dense, ne yazılsa, ne söylense azdır. O, efsane çapında bir Hak kahramanı olmuştur.

Bugüne kadar o büyük Velinin hakkında çok eserler çık­mıştır. Ne var ki, ciddi bir eser çıkmamıştır. Anlatılanların çoğu hikâye ve menkıbelerden ibarettir. Bunların da doğruluk dere­cesi şüphelidir.

Veysel Karânî Hazretlerinin bu türlü tanınıp şöhret bulma­sında Feridüddin-i Attar’ın büyük rolü vardır.

Elinizdeki bu eser, tamamıyla gerçeğin aynasıdır.

Eserimiz iki kısımdır: Birinci kısım, o karanlık devrin hâdiselerini roman üslubu ile anlatmaktadır. Ancak bu bölüm hikâyeden ibarettir ve bir kaynağa dayanmaktadır...

Eserimizin ikinci kısmına gelince, asıl ve esas olan bölüm de burasıdır: Bu kısımda Veysel Karânî Hazretleri tarihi akışı içinde anlatılmaktadır. Ve bütün kaynaklar elden geçirilerek gerçeğin tâ kendisi meydana çıkarılmıştır.

İşte elinizdeki eser, gerçeğe ayna tutan ve hakikati aksettiren bir kitaptır. İlk önce hadis-i şeriflerden sonra da İslâm büyükleri­nin eserlerinden süzülüp meydana getirilmiştir...

Gayemiz, o gönül ehli ve hak dostu zâtın hayatına ışık tutmak­tır. Zira, bugüne kadar yazılan ve anlatılanların çoğu hikâyeden öte bir şey değildir.

  • Veysel Karânî kimdi
  • Üveysîlik neydi
  • O nasıl bir aşk cev­heriydi?

 

İşte bütün cephesiyle ve bütün kaynaklarıyla bu eserde dile getirildi...

Onun kıymet biçilmez güzelliği, öyle bir güzellikti ki, bu gü­zellikten rahmânî kokular saçılıyordu. Onun ağlayıp inleyişi sa­dece Hak içindi. O cânını Cânânm eşiğine kadar götürüp vus­lat sürahisinden bir damla inayet suyu içmek diledi. Ne var ki, can padişahı o gün tahtında değildi. O gün feleğin atlası siyah­lara bürünmüştü.

Cânânın eşiğinde durdu da şöyle dedi:

-Yâ Rabbi, bana cisimle can gerekmez!.. Sevgilim yoksa ci­han da gerekmez!..

O dem sanki candan da, cihandan da el yumuştu. Dertli dertli inledi ve dedi ki:

-Ey güneşini Arş’a gölge eyleyen Peygamber, nazarının bir kerecik bereketini bana yoldaş eyle!..

Peygamberler İmamının nazarının bereketi ona yoldaş oldu da, o bu türlü sevildi... Çünkü onun cânında aşk kokusu vardı...

Zühd ve takvânın destanlık kahramanı Hazret-i Üveys, bir başka güzellikle size tanıtılmaktadır...

Çalışmak ve gayret bizden, tevfik ve hidâyet Yüce Allah’tan...

Ey Rabbim, bu âcizi o büyük Velî’nin şefaatine nâil eyle!..

 

İÇİNDEKİLER

 

Yazarın Önsözü 7

Hazret-i Veysel Karânî 11

BİRİNCİ BÖLÜM

Yemen İllerinde 15

Karen Köyünde Bayram 25

Karen Köyü Yeni Bir Hâdiseye Sahne Oluyordu 34

İmdat 39

Siz Hâlâ Burada mısınız? 44

Dîvâne 53

Seneler 58

Yumruklanan Kapı 62

Kutlu Sene 67

Göklere Yükselen Toz Bulutu 76

Ebrehe’nin Başına Gelenler 82

Karen Köyünde Yaşanan Hâdise 85

Bunlar da Ne? 98

Gecelerin En Güzeli 105

O Gün Mekke’de Olanlar 113

İsimlerin En Güzeli, En Güzel Olana Verildi 117

Bir Sevgili Tut ki, Hiç Ölmesin! 122

Bize Bunu Açıkla! 141

Beklenen Gün 143

İKİNCİ BÖLÜM

Hazret-i Veysel Karânî 149

Göklerden Gelen Devlet 149

Safa Tepesinden Sesleniş 155

Kâinatı Temelinden Ürperten Ses 157

Peygamber Elçisi 158

Tabiin’in En Hayırlısı 162

Hadisler 168

Üveys’in İçini Yakan Aşk 176

Bir Garip Yolcu 183

Sen Onu Gördün Mü? 189

Anne Huzurunda 192

Hazret-İ Ömer’in Üveys’i Arayışı 196

Hırka-İ Şerif 212

Hırka-İ Şerifin İstanbul’a Getirilmesi 215

Nebiyyi Ekrem’in İkinci Hırkası 218

Üveys’in Zühd Ve Takvâsı 223

Harem B. Hayyân’ın Üveys’i Araması 227

Müthiş Aşk 233

Mutasavvıfların Gözüyle 239

Nebiyyi Zîşan İle Görüştüler Mi? 242

Yüksek Dereceler 244

Üveysîlik 245

Üveys’in Yolundaki Büyükler 247

Üveys’in Şehâdeti 251

Şâirlerin Kalemiyle 254

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 15,00 ₺
1 Taksit 15,00 ₺ 15,00 ₺
2 Taksit 7,98 ₺ 15,96 ₺
3 Taksit 5,40 ₺ 16,20 ₺
4 Taksit 4,11 ₺ 16,46 ₺
5 Taksit 3,34 ₺ 16,70 ₺
6 Taksit 2,82 ₺ 16,94 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 15,00 ₺
1 Taksit 15,00 ₺ 15,00 ₺
2 Taksit 7,98 ₺ 15,96 ₺
3 Taksit 5,40 ₺ 16,20 ₺
4 Taksit 4,11 ₺ 16,46 ₺
5 Taksit 3,34 ₺ 16,70 ₺
6 Taksit 2,82 ₺ 16,94 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 15,00 ₺
1 Taksit 15,00 ₺ 15,00 ₺
2 Taksit 7,98 ₺ 15,96 ₺
3 Taksit 5,40 ₺ 16,20 ₺
4 Taksit 4,11 ₺ 16,46 ₺
5 Taksit 3,34 ₺ 16,70 ₺
6 Taksit 2,82 ₺ 16,94 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 15,00 ₺
1 Taksit 15,00 ₺ 15,00 ₺
2 Taksit 7,98 ₺ 15,96 ₺
3 Taksit 5,40 ₺ 16,20 ₺
4 Taksit 4,11 ₺ 16,46 ₺
5 Taksit 3,34 ₺ 16,70 ₺
6 Taksit 2,82 ₺ 16,94 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 15,00 ₺
1 Taksit 15,00 ₺ 15,00 ₺
2 Taksit 7,98 ₺ 15,96 ₺
3 Taksit 5,40 ₺ 16,20 ₺
4 Taksit 4,11 ₺ 16,46 ₺
5 Taksit 3,34 ₺ 16,70 ₺
6 Taksit 2,82 ₺ 16,94 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 15,00 ₺
1 Taksit 15,00 ₺ 15,00 ₺
2 Taksit 7,98 ₺ 15,96 ₺
3 Taksit 5,40 ₺ 16,20 ₺
4 Taksit 4,11 ₺ 16,46 ₺
5 Taksit 3,34 ₺ 16,70 ₺
6 Taksit 2,82 ₺ 16,94 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA