Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Peygamberler Tarihi-1857

Ürün Kodu:0000000101516

Hızlı Gözat

Peygamberler Tarihi

Stok Durumu : Stokta var

7,50 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

Peygamberler Tarihi

Peygamberlerin Sıfatları
ı.Emânet: Peygamberler emindirler. Bir kimsenin ırzına, malına veya canına hıyanet etmekten münezzeh, uzak oldukları gibi Allahü teâlânın vahyine karşı da hâinlik etmeleri düşünülemez. Allahü teâlâ onları vahye ve peygamberliğe emin etmiştir.
2.Sıdk: Din ve dünyâ işlerinde sâdık olduklarında icmâ yâni söz birliği vardır. Doğru söyleyicidirler. Aslâ onlardan yalan duyulmamıştır.
3.Tebliğ: Allahü teâlânın vahy ettiği hükümleri tebliğ ederler, Aslâ bir şeyi söylememezlik etmezler, Doğruyu söylerler. Bir kimsenin hâtırı için müdâhene etmezler. Allahü teâlânın emrini yerine getirirler.
4.Adâlet: Peygamberler âdildirler. Hak üzere gönderilmişlerdir. Onlarda aslâ zulüm yoktur.
5.İsmet: Peygamberden küfür, yalan, fısk, zinâ gibi şeyler peygamberlikten önce ve sonra meydana gelmez. Bu icmâ-ı ümmettir. Böyle inanmamak küfürdür. Beğenilmeyen ve çirkin şeylerden ve insanların nefret ettikleri şeylerden münezzehtirler. Adâlete uymayan işlerden mâsumdurlar, hepsi âlim, âmil ve kâmildirler.
6.EmnüT-Azl: Peygamberler peygamberlik makamından, dünyâ ve âhirette azl olmazlar. Peygamberlik sıfatı onların zâtlarından dünyâda ve âhirette ayrılmaz. Önce gelen peygamberlerin dinleri nesh olmakla peygamberlikten azl lâzım gelmez. Zîrâ peygamberlik onların sıfat¬larıdır. Allahü teâlânın ihsânıdır. Çalışmakla elde edilmez. Evliyâlık ise cenab-ı Hak'kın ihsanı ile çalışmakla kazanılır. Her peygamberde za¬ten evliyâlık vardır. Peygamberlikleri evliyâlıklarından üstündür. Çünkü peygamberlikle vahye kavuşmuş, melekleri görmüş ve diğer üstünlüklere sâhip olmuşlardır.
7.Fetânet: Peygamberlerin akılları kâmildir. Akılsızlıktan ve aklı az olmaktan münezzehtirler. Köleden ve soyu asil olmayan âileden peygamber gelmemiştir, insanlar arasında aşağı olanlardan peygamber gelmemiştir. Kusurlu kimselerden, kör, çolak, topal, sağır, diğer ayıp ve noksanları bulunan insanlardan da peygamber gelmemiştir.
Peygamberlerin Dereceleri
Peygamberlerin, birbirleri üzerinde, şereşeri, üstünlükleri vardır. Meselâ, ümmetlerinin çok olması, gönderildikleri memleketlerin büyük olması, ilim ve mârifetlerinin çok yerlere yayılması, mûcizelerinin daha çok ve devamlı olması ve kendileri için ayrı kıymetler ve ihsânlar bulunması gibi üstünlükler bakımından, âhir zaman peygamberi Muhammed (a.s.). bütün peygamberlerden daha üstündür. "Ülül’azm" olan peygamberler, böyle olmayanlardan ve resûller, nebilerden daha üstündürler. Peygamberler, üstünlük sırasına göre dört makamda (de¬recede) bulunurlar:
ı) Nebîler. 2) Resûller. 3) Ulül'azm peygamberler; bunlar altı tâne oLup gönderiliş sırasına göre Âdem, Nûh, İbrâhim, Mûsâ, îsâ ve Muhammed aleyhimüsselâmdır. 4) Hâtemül-enbiyâ; Peygamberlerin en üstünü ve en sonuncusu olan Muhammed (a.s.) dır.
İbrâhim (a.s.), Halîlullahtır. Çünkü, bunun kalbinde, Allah sevgisinden başka, hiçbir mahlûkun sevgisi yoktu. Mûsâ (a.s.), Kelîmullahtır. Çünkü, Allahü teâlâ ile konuştu. îsâ (a.s.) Rûhullah ve Kelimetullahtır. Çünkü babası yoktur. Yalnız "Ol!" kelime-i ilahiyyesiyle anasından dünyâya geldi. Bundan başka, Allahü teâlânın hikmet dolu âyetlerini, vaaz vererek, insanların kulaklarına ulaştırırdı. Mahlûkların yaratılmasına sebep olan ve Âdemoğullarının en kıymetlisi bulunan Muhammed (a.s.), Habîbullahtır. Onun Habîbullah olduğunu ve büyüklüğünü, üstünlüğünü gösteren şeyler pek çoktur. Bunun için, O'na, mağlup olmak, bozguna uğramak gibi sözler söylenemez. Kıyâmette, herkesten önce kabirden kalkacaktır. Mahşer yerine önce gidecektir. Cennete herkesten önce girecektir. Güzel ahlâkı, sayılmakla bitmez ve insan gücü yetişmez.
Peygamberlerin Sayıları
Peygamberlerin sayısının 124.000'den çok oldukları meşhurdur. Bunlardan 313 veya 315 adedi Resûldür. Bunlardan, yalnız yirmi sekizinin isimleri Kur an-ı kerîmde bildirilmiştir. Bu yirmi sekizden Zülkarneyn, Lokmân ve Uzeyr’in peygamberliği tam olarak belli değildir.
Vahiy ve Vahyin Geliş Usûlleri
Allahü teâlânın dilediği şeyleri, emir ve yasaklarını vasıtalı veya vasıtasız olarak peygamberlerine bildirmesine denir.
Muteber hadîs ve tefsîr usûlü kitaplarında bildirildiğine göre vahiy şu şekillerde gelirdi:
1.Cebrâil (a.s.)'ın insan şekline girerek getirdiği vahiylerdir. Vahyin en kolay şekli de budur. Cebrâil çoğunlukla Peygamberimize Dıhye isimli sahâbînin şeklinde gelirdi. Cibrîl hadîsinde bildirilenler böyledir.
2.Peygamberimizin uyanıkken Cebrâil (a.s.) tarafından vahyin Peygamberimizin kalbine bırakılmasıdır.
3.Doğru rüyâlar. Bu, vahyin ilk şeklidir. Peygamberlerin bilhassa Peygamberimizin gördüğü rüyâlar, daha sonra uyanınca gerçek hayatta aynen meydana gelirdi. Hazret-i Âişe şöyle buyurur: "Peygamberimizin gördüğü rüyâlar aynen çıkardı.
4.Buhârî ve Müslim'de bildirildiğine göre Cebrâilin görülmeden, şiddetli bir sesle vahyi bildirmesidir. İşitilen bu ses, ya vahiy meleğinin kendi sesi veya kanatlarının uğultusu idi. Kendisinde; korkutma ve azap bulunan âyetler bu şekilde gelirdi. Peygamberimiz, vahyin bu çe-
şidi gelirken, titrer ve terlerdi. Hattâ heyecanlanırdı.
5.Cebrâil'in Peygamberimize uyku halindeyken gelmesidir.
6.Cebrâil'in bizzat kendi şekliyle getirdiği vahiydir. Peygamberimize Hira Dağında gelen ilk vahiy bu şekilde olmuştur. Aynı durum Mîrâc hâdisesinde de meydana gelmiştir.
7.Peygamber efendimiz uyanıkken, arada perde olmaksızın doğrudan Allahü teâlâ ile konuşması şeklindeki vahiydir.
8.Mîrâc gecesi beş vakit namazın farz olmasına dâir, arada perde olmadan vukû bulan vahiy.

80 sayfa

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 7,50 ₺
1 Taksit 7,50 ₺ 7,50 ₺
2 Taksit 3,99 ₺ 7,98 ₺
3 Taksit 2,70 ₺ 8,10 ₺
4 Taksit 2,06 ₺ 8,23 ₺
5 Taksit 1,67 ₺ 8,35 ₺
6 Taksit 1,41 ₺ 8,47 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 7,50 ₺
1 Taksit 7,50 ₺ 7,50 ₺
2 Taksit 3,99 ₺ 7,98 ₺
3 Taksit 2,70 ₺ 8,10 ₺
4 Taksit 2,06 ₺ 8,23 ₺
5 Taksit 1,67 ₺ 8,35 ₺
6 Taksit 1,41 ₺ 8,47 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 7,50 ₺
1 Taksit 7,50 ₺ 7,50 ₺
2 Taksit 3,99 ₺ 7,98 ₺
3 Taksit 2,70 ₺ 8,10 ₺
4 Taksit 2,06 ₺ 8,23 ₺
5 Taksit 1,67 ₺ 8,35 ₺
6 Taksit 1,41 ₺ 8,47 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 7,50 ₺
1 Taksit 7,50 ₺ 7,50 ₺
2 Taksit 3,99 ₺ 7,98 ₺
3 Taksit 2,70 ₺ 8,10 ₺
4 Taksit 2,06 ₺ 8,23 ₺
5 Taksit 1,67 ₺ 8,35 ₺
6 Taksit 1,41 ₺ 8,47 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 7,50 ₺
1 Taksit 7,50 ₺ 7,50 ₺
2 Taksit 3,99 ₺ 7,98 ₺
3 Taksit 2,70 ₺ 8,10 ₺
4 Taksit 2,06 ₺ 8,23 ₺
5 Taksit 1,67 ₺ 8,35 ₺
6 Taksit 1,41 ₺ 8,47 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 7,50 ₺
1 Taksit 7,50 ₺ 7,50 ₺
2 Taksit 3,99 ₺ 7,98 ₺
3 Taksit 2,70 ₺ 8,10 ₺
4 Taksit 2,06 ₺ 8,23 ₺
5 Taksit 1,67 ₺ 8,35 ₺
6 Taksit 1,41 ₺ 8,47 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürün faturası ürünle birlikte gönderilmeli ve faturanın arkasında gereken bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.
2. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
3. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz"  ibaresinin bulunmaması
4. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
5. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır.
Gönderinizi Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gerçekleştirebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve Satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.