0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Safahat-1831

Ürün Kodu:9789754541311

Hızlı Gözat

Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinin Toplandığı Neşredildiği Kitap

Stok Durumu : Stokta var

29,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

 SAFAHAT

72 yıl önce 1936 yılında kaybettiğimiz Mehmed Akif Ersoy, ölümünden sonra bile, hâlâ yeri doldurulamamış edebiyatçılarımızdandır.

Dînî bütünlüğü, İslâm felsefesi bakımından görüşü, ve hepsi­nin üzerinde edebî şahsiyeti ve şâirliği, onu kalbimizde ebediyete kadar yaşatacaktır.

Hele, her dalgalanışında, varlığımızı bütün dünyaya dalga dalga ilân eden bayrağımızın kanat seslerine uyarak, hep bir ağızdan söylediğimiz "İstiklâl Marşı", onun ruhuna, kalbimiz­den koparak ulaşan bir FATİHA gibidir.

Mehmed Akif, bütün şiirlerini topladığı "SAFAHAT'ı sağlı­ğında eski harflerle birkaç defa bastırmış, son yıllarında kitabı­nın yeni harflerle de yayınlanmasını arzulamış ise de, ömrü buna yetmemiştir.

Şükürler olsun ki, damadı Ömer Rıza Doğrul, onun bu arzusu­nu, şâirin ölümünden sonra gerçekleştirerek ruhunu şâd etmiş­tir.

"SAFAHAT"ın yüzlerce baskı yapması, Türk halkının bu ölümsüz edibimize karşı gösterdiği kıymet bilirliğin bir örneği­dir.

Yeniden onu sevenlere sunmak istediğimiz bu büyük eseri, özüne lâyık bir şekilde ve konuşma dilimize uygun olarak, ince­lemek suretiyle yayınlıyoruz.

Bu hizmetimiz, onun büyüklüğünün, ulaşılmaz sanatının önünde elbette bir gölge halinde kalacaktır. Fakat eserin aslın­daki kuvvet ve kudretin bizim aczimizi örteceğini ümid ederek, buna cür'et ediyoruz. Çünkü, yazarımız o derece büyük ve o de­rece kudretlidir ki, o bu koca kitabı değil, sadece ve sadece şu aşağıdaki bir kaç mısra'ı yazmakla kalsaydı bile, yine büyük bir şâir ve edib olduğunu kanıtlamış olacaktı:

"Eşin var, âşiyânın var, baharın var ki beklerdin;

Kıyametler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?

O zümrüt tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun;

Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.

Bugün, bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl gülşen,

Gezersin, hânumanın şen, için şen, kâinatın şen

Hazansız bir bahar isterse, şâyet rûh-i serbâzın,

Ufuklar, bû'd-i mutlaklar bütün mahkûm-i pervâzın.

Bu engin, bu içli duygular, aynı zamanda bir millî vatan fel­sefesi içinde yoğrulmuş ve sanki haddeden teker teker çekilmiş kelimelerden meydana gelmiştir.

Mehmed Akif, Meşrutiyetin ilânına kadar halkın meseleleri, mahallî dertler ve sosyal sorunlarla dertlenmiş, onları işlemiş, fakat Birinci Dünya Savaşı ve sonrası onu artık tamamıyla vatan ve milletinin kurtuluşu çareleri için düşündürmüş ve bu tarihten sonradır ki, "SAFAHAT" şâirimiziartık bir Millî şâir, bir Vatan şâiri olarak görüyoruz.

"Çanakkale Şehitleri" bu zemindeki duyguları dile getiren bir şâheserdir. Bu şiirinde, her Mehmedcik'in şehâdeti Akif'in yüreğinde unutulmaz bir acı bırakmıştır. Ve o, mübarek şehitleri o kadar semâlara yükseltmiştir ki, "Çanakkale" şiirinde:

"Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın!"

mısraları ile şâheserler ibdâ etmiştir.

Nihayet Mehmed Âkif, bağımsızlık güneşinin daha ufukların arkasında bulunduğu o karanlık, o korkunç günlerimizde bile, kurtuluşumuza karşı duyduğu o imanlı inancını şu sözleriyle "İSTİKLÂL MARŞI'mızda haykırmıştır:

"Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak."

Mehmed Âkif, o güneşin doğduğunu, vatanımızın kurtuluşu­nu görmek mutluluğuna ulaşarak, gözlerini hayata kapamıştır.

Siz okuyucularımıza "SAFAHAT"ın bu yeni baskısını su­narken, onun aziz ruhunu bir kere daha şâd ediyoruz.

İÇİNDEKİLER

İstiklâl Marşımızın Kabulü 5

İstiklâl Marşı 7

Önsöz 9

Mehmed Akif'in Hayatı 13

Akif'in Edebî Kişiliği 31

Mehmed Akif'in Karakter Özellikleri 36

Düşünen Akif 39

İslâm Düşünürü Akif 43

SAFAHAT

BİRİNCİ KİTAP (49-203)

(Şairin Mukaddimesi) 51

Fatih Camii 53

Hasta 58

Tevhid Yahud Feryad 63

Küfe 70

Durmayalım 74

Hasır 77

Geçinme Belâsı 80

Meyhane 83

Mezarlık 89

Bayram 95

Hasbihal 99

Selma 103

Merhum İbrahim Bey 106

Azim 113

Seyfi Baba 115

İnsan 120

Kör Neyzen 123

Acem Şahı 126

İstibdat 131

Hürriyet 139

Kocakarı ile Ömer 141

Ezanlar 149

Canan Yurdu 153

Bir Mersiye 156

Dirvâs 160

Mahalle Kahvesi 164

Köse İmam 174

Nazım Parçaları 180

Ressam Haklı! 180

Bir Mezar Taşma Yazılmış İdi 181

Bir Resmin Arkasına Yazılmış İdi 181

Şair Huzurunda Münekkid 182

Bu da Bir Mezar Taşı için Yazılmış İdi 182

Gül, Bülbül 183

Tercümedir 183

Tercümedir 183

Husrân-ı Mübin 184

Âhiret Yolu 185

İstiğrak 190

Amin Alayı 193

Hasbihal 195

Bebek Yahut Hakk-ı Karar 197

Yemişçi İhtiyar 201

İtiraf 202

İKİNCİ KİTAP

Süleymaniye Kürsüsünde (203 - 246)

Köprüden Geçiş 205

Yenicâmi 206

Süleymaniye 206

Süleymâniye'yi Ziyaret 208

Mabein İçinde 210

İbâdet ve Duâ 211

Vâiz 212

Vâiz Kürsüde 212

İstanbul 213

Rusya'da 216

Matbaa 216

Avrupa'da Tahsil 218

Türkistan'a Hareket 219

Çin ve Mançurya'da 221

Japonlar 223

Hindistan 224

Kanun-i Esâsî 227

İstanbul Hülyası 228

Bir Müslüman Düşmanı 229

İstanbul'a Dönüş 230

Terakki 240

Din 241

Terakkinin Sırrı 243

Duâ 245

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Hakkın Sesleri (247 - 281)

İlâhî, Emrinin Âvâre bir Mahkûmudur Alem 249

Geçenler Varsa İslâm'ın Şu Çiğnenmiş Diyarından 253

Üç Beyinsiz Kafanın Derdine, Üç Milyon Halk 256

Âtîyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak 261

Ya Rab, Bu Uğursuz Gecenin Yok mu Sabahı 264

Olmaz ya... Tabiî... Biri İnsan, Biri Hayvan 267

Bir Zamanlar Biz de, Millet, Hem Nasıl Milletmişiz 269

Bir Yığın Kundakçıdan Yangın Görenler Milleti 272

Çık da Bir Seyret Baharın Cûş-u Rengâ Rengini 275

Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi 278

Ferid Beyin Bir Mektubu 279

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Fatih Kürsüsünde (283-351)

İki Arkadaş Fatih Yolunda 285

Vaiz Kürsüde 300

BEŞİNCİ KİTAP

Hâtıralar (353 - 417)

Ey Bunca Zamandır Bizi Te'dib Eden Allah 355

Uyan 358

Ne İrfandır Veren Ahlâka Yükseklik, Ne Vicdandır 360

Müslümanlık Nerde! Bizden Geçmiş İnsanlık Bile 363

Nihayet Neyse İdrâk Ettiğin Şey Ömr-i Fâniden 365

Biz ki Yarmıştık Şuûnun En Büyük Ummânını 367

Şehamet Dîni Gayret Dîni Ancak Müslümanlıktır 369

El-Uksur'da 372

Berlin Hâtıraları 378

Necid Çöllerinden Medine'ye 409

ALTINCI KİTAP

Âsim (419 - 516)

Çanakkale Şehidleri (Şu Boğaz Harbi) 494

YEDİNCİ KİTAP

Gölgeler (517-585)

Hüsran 519

Şark 520

Alınlar Terlemeli 522

Umar mıydm? 524

Mehmet Ali'ye 526

Hâlâ mı Boğuşmak? 528

Yeis Yok! 531

Azimden Sonra Tevekkül 534

Süleyman Nazif'e 536

Bülbül 538

Leyla 540

Firavun'la Yüz Yüze 542

Vahdet 551

Gece 553

Hicran 555

Secde 557

Kıt'alar 559

Hüsam Efendi Hoca 562

Bir Arıza 565

Bir Gece 567

Ne Eser Ne de Semer 568

Derviş Ahmet 569

Sait Paşa İmamı 572

San'atkâr 577

SAFAHAT DIŞINDA KALMIŞ ŞİİRLERİNDEN BÂZILARI (587 - 638)

Kur'an-a Hitab 590

Hersekli Arif Hikmet 593

Musahabe 604

Hasbihâl 606

Yarası Olmayan Gocunmasın 613

Cenk Şarkısı 615

Ordunun Duası 617

Şark'ın Yegâne Dâhisine 619

Abbas Halim Paşa'ya Mektup 621

Nazım Parçaları:

Bostan'dan 624

Tercümedir 624

Ramazan Bayramı 625

Kurban Bayramı 625

Kıt'a 626

Şiraz 626

Leyle-i Mevlidi'n Nebi 626

Hürriyet 627

Ramazan 627

Ramazan Bayramı 627

Leyle-i Mevlidi'n Nebî 628

Azgınlar 628

Kıt'a 629

Resmimin Arkasına 629

Kasr-ı Gülşen 629

Resmim İçin 630

Terkib-i Bend'den 631

"Kişi Hissettiği Nisbette Yaşar" 638

Lügat 641

Arabî Deyimler 647

Safahat'ta Geçen İsimler 653

 

 

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,00 ₺
1 Taksit 29,00 ₺ 29,00 ₺
2 Taksit 15,42 ₺ 30,85 ₺
3 Taksit 10,44 ₺ 31,31 ₺
4 Taksit 7,96 ₺ 31,82 ₺
5 Taksit 6,46 ₺ 32,28 ₺
6 Taksit 5,46 ₺ 32,74 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,00 ₺
1 Taksit 29,00 ₺ 29,00 ₺
2 Taksit 15,42 ₺ 30,85 ₺
3 Taksit 10,44 ₺ 31,31 ₺
4 Taksit 7,96 ₺ 31,82 ₺
5 Taksit 6,46 ₺ 32,28 ₺
6 Taksit 5,46 ₺ 32,74 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,00 ₺
1 Taksit 29,00 ₺ 29,00 ₺
2 Taksit 15,42 ₺ 30,85 ₺
3 Taksit 10,44 ₺ 31,31 ₺
4 Taksit 7,96 ₺ 31,82 ₺
5 Taksit 6,46 ₺ 32,28 ₺
6 Taksit 5,46 ₺ 32,74 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,00 ₺
1 Taksit 29,00 ₺ 29,00 ₺
2 Taksit 15,42 ₺ 30,85 ₺
3 Taksit 10,44 ₺ 31,31 ₺
4 Taksit 7,96 ₺ 31,82 ₺
5 Taksit 6,46 ₺ 32,28 ₺
6 Taksit 5,46 ₺ 32,74 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,00 ₺
1 Taksit 29,00 ₺ 29,00 ₺
2 Taksit 15,42 ₺ 30,85 ₺
3 Taksit 10,44 ₺ 31,31 ₺
4 Taksit 7,96 ₺ 31,82 ₺
5 Taksit 6,46 ₺ 32,28 ₺
6 Taksit 5,46 ₺ 32,74 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 29,00 ₺
1 Taksit 29,00 ₺ 29,00 ₺
2 Taksit 15,42 ₺ 30,85 ₺
3 Taksit 10,44 ₺ 31,31 ₺
4 Taksit 7,96 ₺ 31,82 ₺
5 Taksit 6,46 ₺ 32,28 ₺
6 Taksit 5,46 ₺ 32,74 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA