x

Din Görevlisinin El Kitabı Roman Boy Ciltli-1771

SABIR YAYINLARI
Ürün Kodu : 9789759220952
Mevlüt Özcan Tarafından Din Görevlileri İçin Pratik Bilgilerden Derlenmiş Hazırlanmış Kitaptır
45,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI

  • Yayın Yılı: 2005
  • Ciltli Sert Kapak
  • Roman Boy
  • 1. Hamur Kağıt
  • 720 sayfa
  • 14 x 20 cm
  • TÜRKÇE

  Elinizdeki bu çalışma Kur'an Kursu, İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi öğrencileri Diyanet camiasında hizmet veren kardeşlerimizin ve bütün Müslümanların elinde devamlı yardımcı bir kitap olması gayesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ayrıca her Müslümanın yapacağı, başka bir ifade ile yapması gerekenleri içine almaktadır. Her müslüman dininin görevlisidir.

  Müslümanın hayatı, vahyin hâkim olduğu hayattır. Ancak, bu ha-yatı bir asırdır dünyâ Müslümanları görmedi, görmedik. Sadece oku-duk ve tarihten öğrendik.

  Müslümanların yaşadığı bu hayat tarihe altın harflerle yazılmış, sonra gelenlere bir ışık, bir rehber olmuştur.

  Aklı eren her Müslümanın, ashabın yaşadığı hayatın yaşanması için, bütün imkânlarıyla gayret etmesi farzdır. Uzun yıllar bu vazife ihmal edildiğinden, yeryüzünde İslâm, dolayısıyla Müslümanlar hakir görülmüştür.

  Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren yeryüzünde İslâmî bir kıpırdanış dost-düşman herkesin dikkatini çekmiştir. Son yıllarda Müslüman olanlar, İslâm gerçeğini dünyâya haykırarak, Hakk'ın haki-miyetinin hasretini çekenlerin safında yerlerini almaktadırlar.

  Biz inanıyoruz ki, İslâm anlatılırsa küfrün son noktasını yaşayan insanlık, kurtuluşun İslâm’da olduğunu anlayacak, toptan Kelime-i Şehâdet getirecektir. Şunu kesinlikle bilelim ki: Zıvanadan çıkmış, sokaklarda salya atıp gezen bir sürü salma Hz. Muhammed (S.A.V.)'i bilmiyor, tanımıyor. Bunların bilmemelerine sebep, bizim gafletimiz O'nu anlayıp anlatmayışımızdır.

  Zamanımız Müslümanları, İslâm'ın yaşanmasını ve anlatılmasını câmilerde hizmet gören câmi görevlilerinden, müftülerden, vâizlerden kısaca Diyânet câmiasından beklemektedirler. Bu kanaat kesinlikle yanlıştır. Bununla birlikte çeşitli sebeplerle arzu edileni veremeyen başka bir ifade ile yaşamayan ve yaşatma gayreti göstermeyen bu câmianın önemli bir bölümünün menfi tavırları toplumda sonu yıkıma varan çözülmelere sebep olmaktadır.

  Değerlerimizin bozulmasını hedef alanların çoğaldığı günümüzde, Hakk'ı başkalanna bildirmek, hakikati bilen herkesin görevidir. "İyiliği emir, kötülükten nehy" düstûruna inanmış herkesin bu mânâya eğilmesinde zaruret vardır. Ancak, toplum yanlış da olsa bu hizmeti "Câmi Görevlileri Câmiası"ndan beklemektedir. Öyle ise böylesine önemli bir görevi yüklenme cesâret ve azmini gösteren muhterem "Câmi Görevlileri" nin, tebliğ görevini iyi bilip prensipli çalışmalarıyla ifâ etmelerinde zarûret vardır. Başarı metodlu çalışmaya bağlıdır.

  Her meslek erbabı için "Yastık Kitabı" veya "Masa Kitabı" tâbir edilen bâzı eserler vardır. Bu kitaplar gece-gündüz baş ucunda veya çalışma masası üzerinde bulundurulur ve okunur. Bu kitapların muhtevâları o meslek sahipleri için bir düstur sayılır. Bâzılan elden düşürmemek lâzım geldiğini göstermek için böyle kitaplara "El Kitabı" diyorlar. Hiç şüphesiz bizim için bu tâbirlere en lâyık olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Mü'min için Kur'an-ı Kerim okumak, Allah (C.C.) ile konuşmak demektir.

  Bundan sonra Rasûlullah (S.A.V.) Efendimizin sünnetini ihtiva eden hadis kitapları gelir. Alimlerimizin bal misali eserleri müracaat kitaplarımızdandır. Bunlardan sonra, Hakk'ın hizmetine kendini adayan kardeşlerimizin her an ellerinin altında bulundurabilecekleri bir kılavuz el kitabının bulunması kanaatıyla elinizdeki bu kitabı hazırladık. Hiçbir zaman, bu kitap içindeki konular bilinmeyen tamamen yeni şeylerdir iddiasında değilim. Ancak, kaynaklar taranarak konular derli-toplu hâle getirilmeye çalışılmıştır. Bu yönü itibariyle, din kardeşlerim için, her konuda yararlanabilecekleri bir el kitabıdır.

  Elinizdeki bu çalışma Kur'an Kursu, İmam-Hatip Lisesi, İlâhiyat Fakültesi öğrencileri, Diyânet câmiasında hizmet veren kardeşlerimizin ve bütün Müslümanların elinde devamlı yardımcı bir kitap olması gayesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ayrıca her Müslümanın yapacağı başka bir ifade ile yapması gerekenleri içine almaktadır.

  Yeni göreve başlayan Diyânet câmiasındaki kardeşlerimizin en çok korkutan şey, yapılacak görevlere alışkansızlıklarıdır. Burada, yapılacak olanları, bilinmesi gerekenleri en ince detaylarına kadar izaha çalıştık. Câmi görevlilerinin yapması gerektiği zannedilen nikâh, cenâze, teçhiz, tekfin... v.s. gibi işlerin aslında kimlerin yapması gerektiğine dikkat çektik. Bu yönüyle her Müslümanın bilmesi gerekenleri anlatmış olduk.

  Hulâsa, bu kitabın hazırlanmasının amaçları şunlardır:
  1. Bilinen bilgilerin meslek hayatında "iyiliği emir kötülükten nehy" düsturuna inanmışlarca nasıl uygulanacağını izâh etmek,
  2. Hizmette karşılaşılacak güçlükleri, problemleri ortaya koyup çözüm yollarını göstermek,
  3. Başarılı olmanın tekniğini göstermek,
  4. Câmi görevlileri câmiasının bilmesi gerekenleri ortaya çıkarmak,
  5. Hizmet ehline yardımcı olmak,
  6. Müslümanlara vazifelerini hatırlatmak... v.s. gibi gayeler için hazırlanmak.
  Tevfik ve hidâyet Allah'tandır...

  DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI

  İÇİNDEKİLER
  1. Önsöz 5
  2. Vedâ Hutbesi 8
  3. Hilâfetten Diyanete 11
  4. Peygamberimizden bu yana dini idâre 13
  5. Şeyhu'l-İslâm 14
  6. 1424'den 1922'ye kadarki Şeyhu’l-İslâmların isimleri 17
  7. Şeyhu'l-İslâmların vermiş olduğu fetvâların toplandığı kitaplar 23
  8. Şeyhu'l-lslâmlık teşkilâtı 24
  9. Kadılık 24
  10. Müftilikler 26
  11. Medreseler 27
  12. Medreselerin Sayısı 29
  13. Tedris ve tahsil müesseseleri 29
  14. Ulemanın hizmet ve taltifleri 31
  15. Diyânet Teşkilâtı . 33
  16. Cumhuriyet devri Diyanet İşleri Başkanları'nın isimleri 38
  17. Tarihçesiyle çilesiyle İmam-Hatip Liseleri 39
  18. Laiklik ve laikliğin Türkiye'ye yerleştirilmesi 44
  19. Laiklik 45
  20. İslâm'da başlama usulü nasıldır? 52
  21. İstiâze 53
  22. İstiâzenin lâfzı 54
  23. Besmele 57
  24. Sure başlarındaki besmeleler ayrı birer âyet midir? 57
  25. Tekbir 60
  26. Tehlil 60
  27. Tahmid 60
  28. Şer'i hükümler 60
  29. Farz 61
  30. Vâcib 62
  31. Sünnet 62
  32. Müstehab 63
  33. Mübah 64
  34. Haram 64
  35. Mekruh 64
  36. Müfsid 65
  37. Mezhep ne demektir? 65
  38. İtikadi ve ameli mezheplerimiz 65
  39. Mezhepler arasındaki ihtilâf sebepleri 66
  40. Mezhep değiştirilebilir mi? 67
  41. Ehl-i sünnet inancı nedir? 67
  42. Aşere-i mübeşşere nedir? İsimleri 69
  43. Câmi 70
  44. Peygamberimiz Efendimiz zamanında câmi 71
  45. Mescid ile câmi arasında fark var mıdır? 72
  46. Mescid kelimesi Kur'an'da kaç yerde geçer 72
  47. Mescidlere dâir hükümler 73
  48. Küçük çocukları mescide götürmek, câiz mi? 84
  49. Câmide hizmet devri geçti mi? 84
  50. Şehir plânlamasında câminin yeri 85
  51. Külliyesiz câmi olur mu? 88
  52. Câmilerin kısımları 90
  53. Minâre 93
  54. Minârede kandil yakmak âdeti nereden geliyor? 95
  55. Câmiye giriş çıkışta okunacak duâlar 96
  56. Câmilerin altında üstünde kahvehane açmak 96
  57. Câmide dünya kelâmı konuşmanın hükmü 97
  58. Câmilerde para toplamak 98
  59. Turistlerin câmilere girmesi câiz mi? 99
  60. Câmi görevlileri 103
  61. İslâm'da "din adamı" yoktur 104
  62. Dini ticâret hâline getirmek 109
  63. Câmi görevlilerinin câmi dışındaki görevleri 113
  64. Medyanın câmi görevlilerine bakış tarzı 114
  65. Müslümanlara nasihat 116
  66. Günümüzde dini hitabet çeşitleri 118
  67. Vâiz ve vaaz 119
  68. Vaaz nasıl yapılır? 119
  69. Vâizde olması gereken vasıflar 121
  70. Örnek bir vaaz plânı 127
  71. Vâiz-Vaaz-Kürsi 130
  72. Vaaza başlama duâsı 131
  73. Hapishanede vaaz edeceklerin dikkatine 132
  74. Günümüze kadar vâizler nasıl yetişmiştir? 133
  75. Sevdirmek ve korkutmak ile ilgili âyetler 134
  76. Vaazdan sonra yapılacak duâ 135
  77. İmam-Hatip 135
  78. Dini yönden bir imamda aranılan şartlar 136
  79. Kadınların imâmeti câiz midir? 136
  80. İmametin mekruhlan 138
  81. Namazda istihlâf 139
  82. Muhalif mezhepte olan imama uyup namaz kılmanın hükmü nedir? 139
  83. Ücretle namaz kıldırmak câiz mi? 140
  84. Peygamberimiz zamanında Peygamberimizin tâyinleriyle imam olan zatlann isimleri 141
  85. İmamlıkla ilgili meseleler 142
  86. Müezzin 143
  87. Müezzinlerde dinen aranan şartlar 144
  88. Müezzinlerin (dinen) vazifeleri 145
  89. Ezan 147
  90. Ezan hakkında fıkhi hükümler 149
  91. Ezan duâsı 151
  92. Ezanın mekruhlan 152
  93. Ezanda hatalı okuyuşlar 154
  94. Ezan niçin kötü okunuyor? 157
  95. Ezanın çift okunması 159
  96. Ezan okunurken köpeklerin uluma sebebi 160
  97. Ezan Türkçe okunsun diyenler 162
  98. Salâ ve es-Salât 163
  99. Salâda okunacak cümleler 167
  100. Cenaze salâsı cümleleri 168
  101. Salât-u selâm (salâvat) nasıl getirilecek? 169
  102. Kamet 171
  103. Kamet getirilirken imam ve cemaat hangi cümlede namaza kalkar 173
  104. Kaamette bulunması gereken vasıflar 174
  105. Kaametin mekruhları 174
  106. Abdest 175
  107. Dört mezhebe göre abdestin farz, sünnet ve mekruhlan 176
  108. Güneş enerjisi ile ısıtılan suda abdest alınır mı? 177
  109. Abdestin tıbbi faydalarından bazılan 178
  110. Abdest duâlan 180
  111. Dört mezhebe göre abdestin almışı 183
  112. Abdest ile ilgili fıkhi hükümler 186
  113. Teyemmüm 189
  114. Teyemmümün meşruiyetinin delilleri 189
  115. Namaz 191
  116. Namazın farzları 191
  117. Erkekler başı açık namaz kılabilir mi? 193
  118. Pijama ile namaz kılınır mı? 194
  119. Kısa kollu gömlek ile namaz kılınır mı? 195
  120. Çıplak ayakla namaz kılınır mı? 195
  121. Farz namazlann vakitleri 196
  122. Güneş sistemi dışında namaz vakitleri nasıl ayarlanır? 199
  123. Namaza niyet nasıl yapılır? 199
  124. İmam imamete nasıl niyet edecek? 200
  125. Namaz kılanın önüne sutre koymasmm hükmü 201
  126. Muhtelif namazlarda efdal olan okuma ne kadar olmalıdır? 204
  127. Muhtelif namazlarda Peygamberimizin okuduğu sureler 205
  128. Bir rekatta iki veya daha fazla sure okumak 206
  129. Bir sureyi iki rekatta tekrarlayarak okumak 206
  130. Kıraat niçin gündüz namazlarında hâfi (gizli), gece namazlarında cehri (açıktan) okunur? 206
  131. Namazlarda niçin iki defa secde ediyoruz? 208
  132. Namazda secdeye giderken elbise çekmek 208
  133. Dört mezhebe göre namazın kılınışı 209
  134. Sahib-i tertip kimlere denir? 220
  135. Sünnetleri kılarken hem sünnete hem kaza namazına niyet ederek iki niyetle bir amel câiz olur mu? 220
  136. Kaza namazları 222
  137. Kazaya kalmış namazlar nasıl kılınacak? 226
  138. Beş vakit namazı 3 vakitte cem etmek 226
  139. Namazın faydalarından bâzılan 227
  140. Cemaat 238
  141. İslâm'da ilk cemaat 238
  142. Cemaatle namaz kılmak 238
  143. Cemaate katılmaya mâni sebepler 241
  144. Abdest ve namaz konusunda imamların dikkat etmesi gereken hususlar 242
  145. Müdrik 248
  146. Mesbuk 248
  147. Lâhik 248
  148. Safların tertibi 250
  149. Muzahat bahsi 252
  150. Cemaatle namaz konusunun 4 mezhebe göre izâhı 255
  151. Namazlardan sonraki sünnetler 257
  152. Mihrabiye okumak 264
  153. Namazdan sonra müsafaha etmek 265
  154. Farz namazlardan önce İhlâs Sûresi’ni okumak câiz mi? 265
  155. Beş vakit namaz hakkında Kur'an’da geçen âyetler 267
  156. Seccade ve sergiler 268
  157. Üzerinde âyet, Allah'ın ismi, Mekke, Medine resimleri bulunan seccadelerde namaz kılınır mı? 268
  158. Secde, secde çeşitleri ve secdenin yapılışı 269
  159. Secde-i sehiv (Yanılma secdesi) 269
  160. Tilâvet secdesi 270
  161. Şükür secdesi 271
  162. Cuma namazının kılınışı ve hutbenin okunuşu 271
  163. Cuma namazının şartları 271
  164. Cuma namazı hutbesi 274
  165. İmam-Hatip efendiye notlar 283
  166. İstihare namazı ve duâsı 286
  167. Yağmur duâsı ve istiska namazı 288 ve 636
  168. İslâm'da niçin kameri takvim kullanılır 291
  169. Takvim 291
  170. İslâm'da kameri takvimin kullanılma sebebi 292
  171. Zamanın önemi ve takvim 293
  172. İslâm niçin bazen aya; bazen güneşe itibar etmiştir 296
  173. İslâm’da takvim müessesesi ve ay 300
  174. Hicri takvim 305
  175. Milâdi takvim 306
  176. Rûmi takvim 306
  177. Hicri aylar - Miladi aylar 309
  178. Hangi (hicri) ayda hangi mübârek gün ve geceler var 313
  179. Kıble saatinin izahı 314
  180. Kıble saati ve dünya kıble günü 315
  181. Namaz vakitlerinde temkin konusu 315
  182. Ramazan ayı ve içindeki ibâdetler 318
  183. Oruç ile ilgili âyetler 321
  184. Ramazan ayı ile ilgili çok sorulan sualler 321
  185. İtikâf 324
  186. Kadir gecesi 325
  187. Kadir gecesi nasıl ihya edilecek? 326
  188. Kadir gecesi ile ilgili âyetler 327
  189. Sakal-ı Şerifler niçin Kadir gecesi ziyârete açılır 327
  190. Teravih namazı 328
  191. Yevm-i şek nedir? 331
  192. Oruç tutulması mekruh olan günler 332
  193. İftar 334
  194. Sahur yemeği 335
  195. Oruç tutmaya mâni hastalıklar 336
  196. Fitre 336
  197. Nisab ve asli ihtiyaçlar 338
  198. Sadaka-i fıtır listesi 339
  199. Ramazan bayramı ve namazı 343
  200. Ramazan bayramı namazının kılınışı 344
  201. Bayram namazının vakti 368
  202. Kurban bahsi 354
  203. Akika kurbanı 361
  204. Nezir (adak) kurbanı 362
  205. Kurban bayramı ve namazı 365
  206. Teşrik tekbirleri 365
  207. Kurban bayramı namazı nasıl kılınır? 367
  208. Bayram namazının vakti 368
  209. Kur'an-ı Kerim'de geçen kurban, kurban bayramı kurban kesmekle ilgili âyetler 378
  210. Kâbenin tanımı 380
  211. Hacc bahsi 383
  212. Başkasının yerine yapılan hacc 386
  213. Umre bahsi 387
  214. Haccdan gelenlerin elinin içi öpülür mü? 388
  215. Kim kimin elini nasıl ve niçin öper? 388
  216. Dört mezhebe göre haccın ahkâmı 391
  217. Hacc ahkâmına ait lügat 395
  218. Hacc ile ilgili bir hutbe 396
  219. Câmi ziyareti yapmak 401
  220. Zekât bahsi 402
  221. Zenginliğin üç ölçüsü 402
  222. İslâm vergi sisteminde geçim indirimi 403
  223. Zekâta tabi olan mallar ve zekâtların hesaplanması 404
  224. Zekâta tabi olan malların nisabı 405
  225. Zekâta tabi olmayan mallar 407
  226. Gayr-i menkullerin zekâtı 410
  227. Zinet eşyalarının zekâtı 411
  228. Ticaret mallarının zekâtı ve verme usulü 411
  229. Kiralık evlerin ve dükkanların zekâtı nasıl verilir? 416
  230. Zekât kimlere verilir? 418
  231. Zekât kimlere verilmez? 422
  232. Zekât devlete verilir mi? 422
  233. Vergi zekât sayılır mı? 424
  234. Zekât ile vergi arasındaki temel farklar 424
  235. Zekâtlarını vermeyenlerin cezası 425
  236. Zekât ile ilgili Kur'an'da geçen âyetler 426
  237. Yemin bahsi 428
  238. Yemin keffareti 429
  239. Yemin ile ilgili âyetler 431
  240. Kur'an-ı Kerim ve diğer isimleri 432
  241. Kur'an'a abdestsiz dokunmak 433
  242. Cepteki Kur'an ile helâya girilir mi? 435
  243. Kur’an-ı Kerim mahluk mudur? 435
  244. Kur’an nasıl nâzil oldu? 436
  245. Vahyin geliş şekilleri 436
  246. Vahiy kâtipleri 437
  247. ve Acirc;yetlerin nüzulleri sebeplerini bilmenin faydaları 438
  248. ve Acirc;yetlerin tertibi nasıl olmuştur? 438
  249. Rakamların dilinden kısaca Kur'an-ı Kerim 439
  250. Kur'an-ı Kerim'in ortası neresi? 440
  251. İlk nâzil olan âyetler 441
  252. Son nâzil olan âyetler 441
  253. Nâsih-mensuh âyetler 441
  254. Huruf-u mukatta nedir? 443
  255. Surelerin başlangıcı 443
  256. Kur'an'ın harekelenmesi nasıl olmuştur? 444
  257. Kur'an'ın cemi ve teksiri 446
  258. Kur'an'da hitaplar 446
  259. Kur'an-ı Kerim' deki tekrarların mâhiyeti 447
  260. Kıssaların tekrarı 448
  261. Kur'an’da yeminler 450
  262. Kur'an'ın ihtiva ettiği ilimler 451
  263. Tefsir ve çeşitleri 451
  264. Tefsir 452
  265. Te'vil 452
  266. Tebdil 452
  267. Tahrif 452
  268. Terceme 452
  269. Meâl 453
  270. Kur’an öğretimi 454
  271. Kur’an nasıl okunmalı ve öğretilmeli 456
  272. Kur'an kursları ve Kur'an öğretimi 457
  273. Hanım Kur'an Kurslarının hanım öğretmenleri 458
  274. Hafızlık 459
  275. Kur'an ehlinde bulunması gereken vasıflar 461
  276. Günah işlenilen yerde Kur'an okunur mu? 462
  277. Tesettüre riâyet edilmeyen yerde Kur'an okunur mu? 463
  278. Kur’an sahifeleri yıpranınca yakılır mı? 463
  279. Kıraat nedir, imamları kimlerdir? 464
  280. Ücret karşılığı Kur'an okunur veya okutulur mu? 465
  281. Ölüye Kur'an okunur ve okutulur mu? 476
  282. Hatim indirmenin mahiyeti 478
  283. Kısa sureler arasında tekbir getirmek 479
  284. Hatimleri duâ ile sonuçlandırmak 480
  285. Kur'an-ı Kerim'i okuyanı dinleyen hatim yapmış olur mu? 484
  286. Kur'an okumasını bilmeyen Kur'an'daki her satır için Ihlâs okusa hatim yapmış olur mu? 484
  287. Kur'an-ı Kerim okuma âdabı 485
  288. Secavent, durak ve durak işaretleri 488
  289. Kur'an'ı cehren okuyanların dikkat edeceği hususlar 493
  290. Kur'an-ı okuyuş tarzları 493
  291. Lahn ve teganni nedir? 494
  292. Meclis ve demeklere uygun tilâvet 495
  293. Nerede, ne kadar Kur'an tilâvet edilmeli? 498
  294. Kur'an-ı Kerim’de hafif seda ile okunacak âyetler 499
  295. İslâm'da mübarek gün ve geceler 500
  296. Mevlid ve mevlid merasimleri 504
  297. Mevlidin yazılış sebebi 504
  298. Mevlidin bölümleri 505
  299. Mevlid metinleri karmadır 506
  300. Mevlid merasimleri 510
  301. Mevlidci kadınlar 514
  302. Yeni doğan çocuğa isim verilmesi 520
  303. Sünnet merasimleri 522
  304. Nikâh ahkâmı 525
  305. Nikâhın sahih olması için gereken şartlar 525
  306. Mahrem-namahrem kavramları 526
  307. Mehir 529
  308. Mehr-i muaccel 529
  309. Mehr-i müeccel 529
  310. Türkiye'de nikâh kavramından anlaşılan nedir? 529
  311. Belediye memulunun akdi dinen nikâh mı? 530
  312. Nikâhın icra usulü 530
  313. Gerdek gecesi okunacak dûa 537
  314. Nikâh ile ilgili fetvâlar 537
  315. Sünni kadın ile Alevi erkek evlenebilir mi? 538
  316. Câmilerde nikâh tazelemenin hükmü nedir? 538
  317. Kur'an'da geçen nikâh ile ilgili âyetler 540
  318. Nişan ve merasimlerinde yapılan duâ 541
  319. Nişanlıların nikâhı kıyılır mı? 543
  320. Düğün ve merasimlerinde yapılan duâlar 544
  321. Düğünlerde araba süslemek câiz mi? 544
  322. Bahşiş, yüzgörümlüğü vermek-almak câiz mi? 544
  323. Gelinlik ile dışarıda gezmek câiz mi? 544
  324. Damat giydirmede yapılan duâ 545
  325. Gelin almada yapılan duâ 545
  326. Boşanma 546
  327. İslâm hukukuna göre boşanma sebepleri 546
  328. Mut'a nikâhı 547
  329. Hülle haramdır 556
  330. Evlâtlık edinmek 568
  331. Kan kardeşliği meselesi 568
  332. Cenâze bahsi 569
  333. Ölüm halindekilere karşı görevler 569
  334. Cenaze salâsı 571
  335. Ölüyü yıkamanın usulü 572
  336. Ölüyü kefene sarmanın usulü 575
  337. Kadm cenâzenin kefenlenmesi 578
  338. Cenâze namazının kılmışı 581
  339. Kimlerin cenâze namazı kılınmaz? 584
  340. Cenâze namazının sahih olmasının şartlan 585
  341. Cenâzeyi defn etmenin usulü 586
  342. Cenâzenin defninden sonra telkin ve telkinin yapılışı 590
  343. Ölü için mevlid okutmak 593
  344. Cenâze defninden sonra kabir açıhr mı? 594
  345. İskat ve Devir 594
  346. İskat ve devirin yapılış usulü 596
  347. Devir ve iskata konan para nasıl dağıtılacak? 599
  348. Ölünün başka yere nakli câiz mi? 600
  349. Kabirlerin üzerini yapmanın hükmü 601
  350. Kabristanlığın düzeni nasıl olacak? 602
  351. Mezarlıklarla ilgili fıkhi bilgiler 603
  352. Kabirleri ziyaret âdâbı 604
  353. Ölüler hayatta olanların hallerini bilirler mi? 605
  354. Kâfirin kabrini ziyarete gitmek câiz mi? 606
  355. Cenâze ile ilgili fıkhi meseleler 606
  356. Cenâze namazı için teşbih terk edilir mi? 607
  357. Cenâze namazı için vakit var mı? 607
  358. İntihar edenin cenâze namazı kılınır mı? 609
  359. Ölü doğan çocuğun cenâze namazı kılınır mı? 609
  360. İnsan ölmeden önce mezarım kazdırabilir mi? 610
  361. Cenâze gece defnedilebilir mi? 610
  362. Cenâzeyi tabut ile defnetmek câiz mi? 610
  363. 3, 7, 40 ve 52'inci gece yapmak câiz mi? 611
  364. Dua 612
  365. Duâ nasıl yapılmalı? 612
  366. Duâya nasıl başlanır? 613
  367. Duânın kabul vakitleri 614
  368. Duânın kabul olmasının şartlan 615
  369. Duânın kabul yerleri 616
  370. Duâsı reddolunmayanlar 616
  371. Giyabi duâ 617
  372. Bedduâ etmek 617
  373. Duânın kabul olunduğuna dair alâmetler 619
  374. Duâda eller niçin kaldırılır? 619
  375. Duâda avuç içleri niçin göğe açılır? 620
  376. Duâda eller nasıl tutulacak? 620
  377. Duâdan sonra eller niçin yüze sürülür? 620
  378. Sakal ve sakal bırakma duâsı 621
  379. Hacılan uğurlama duâsı 623
  380. Zemzem suyu içme âdâbı ve duâsı 625
  381. Sofra duâsı 626
  382. Eve girerken-evden çıkarken okunacak duâ 627
  383. Uykuya yatarken ve kalkınca okunacak duâlar 628
  384. Kur'an'da geçen uyku ile ilgili âyetler 630
  385. Rüya görünce okunacak duâ 630
  386. Helâya giriş çıkışta okunacak duâ 631
  387. Seyahate çıkarken okunacak duâ 632
  388. Her çeşit vasıtaya binerken okunacak duâ 632
  389. Gemiye binerken okunacak duâ 633
  390. Gece gökyüzüne bakınca okunacak duâ 634
  391. Yeni hilal görülünce okunacak duâ 635
  392. Gök gürültüsü duyulunca okunacak duâ 635
  393. Yddınmdan korunmak için duâ 635
  394. Yağmur duâsı 636 (ve 288)
  395. Temel atma merasimlerinde okunacak duâ 637
  396. Müesseselerin yapılacak duâ 638
  397. Hasta ziyareti ve âdâbı 640
  398. Hastaya okumak 640
  399. Duâ ile tedavi olur mu? 641
  400. Hastaya okunacak âyet ve duâlar 642
  401. Nazar duâlan 644
  402. Diyet (hatâen bir insanı öldürmenin cezâsı) 645
  403. Diş doldurmak meselesi 646
  404. Kan ve organ nakli 647
  405. Tasavvuf ve tarikat nedir, nasıl doğmuştur? 649
  406. Tasavvufun 650
  407. Tarikat nedir? 658
  408. Tarikatlar ne zaman kurumlaşmıştır? 660
  409. Osmanlı döneminde tarikatların durumu 661
  410. Şeyhin sahtesi nasıl anlaşılır? 663
  411. Mürşit kimdir? 665
  412. Gerçek mürşidin özellikleri 665
  413. Sahte şeyhlere kimler inanırlar? 666
  414. Şeyh ve müderris tanımı 668
  415. Şeyhe intisabm mâhiyeti nedir? 668
  416. Herkes bir şeyhe intisap etmeli mi? 669
  417. Tasavvufu inkâr neye malolur? 670
  418. Tarikat düşmanlığı nedendir? 671
  419. Tekkesiz tasavvuf olmaz 672
  420. Miskinler tekkesi 674
  421. Bir de zaviyeler var 674
  422. Zikirsiz hayat olmaz 675
  423. Açık ve sessiz zikirin mâhiyeti 677
  424. Tarikatlardaki râbıtanın mâhiyeti 678
  425. Cihad en büyük ibâdettir 681
  426. Cihadın çeşitleri 683
  427. Büyük cihat, küçük cihad meselesi 684
  428. Nefis ile cihad etmek 685
  429. Müslüman kadınlar ve cihad 686
  430. Siyasi cihad 687
  431. Av hakkında fıkhi hükümler 692
  432. Eti yenen ve yenmeyen hayvanların 4 mezhebe göre listesi 693

  DİN GÖREVLİSİNİN EL KİTABI

  YA RABBİ!...
  Bu kitabı, ihlâs ile okuyup mucibince amel eden ve emeği geçenlerin imanlarım kuvvetli, zihinlerini açık, ilimlerini ziyâde, amellerini salih, rızıklarını helal ve bol eyle...
  Vücutlarını sağlıklı, maddi-mânevî temiz bir hayat ile arkadaşlarını sadık ve salih, haclarını mübarek ve tekrar eyle...
  Akıl, idrak ve fehimlerini tamam ve kâmil, ahlâklarını güzel ve sünnetten ayırma...
  Maddi-mânevî temizlikle kendilerini pâk eyle.
  Kusurumuz çok. Amelimiz noksan...
  Habibî zişan hürmetine sualsiz, hesapsız cennetine girenlerinden, Cemalullah'ı daim görenlerden eyle...
  ve Acirc;MİN...

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.