x

Envarül Aşıkin / Tam Metin Ahmet Bican Yazıcıoğlu-1522

Çelik Yayınevi
Ürün Kodu : 9789757161059
Berrak Akıcı Türkçe ile Yazılmış Olan İslam Din Ve Ahkamını Anlatan Tasavvuf Kitabıdır
429,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • ENVARÜL AŞIKİN / TAM METİN AHMET BİCAN YAZICIOĞLU

  • Sadeleştiren: Mahmud Serdaroğlu
  • Sadeleştiren: Lütfi Aydın
  • Yayın Tarihi 2016-01-01
  • ISBN
  • 9789757161059
  • Baskı Sayısı Baskı
  • Dil TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı 723
  • Cilt Tipi Ciltli
  • Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  • Boyut 17 x 24.5 cm


  Türk milleti, İslâmiyet ile şereflendikten sonra, önceleri Orta Asya’da, daha sonra Ön Asya ve Anadolu’da ve nihayet Avrupa ve Afrika dahil üç kıtada bu yüce dinin yayılmasını sağlarken, günümüze kadar devam eden sa-yısız Haçlı akmlarmın da iman dolu göğsünde durdurmasını bilmiştir.

  Bu hizmet yüzyıllarca sürmüştür. Bu arada Orta Asya’dan başlamak üze-re, Ahmet Yesevî, Abdülkadir Geylânî, İmam-ı Gazalî, Sühreverdî, Ebu’lleys Semerkandî, Bahaeddin Nakşibendî gibi bir çok İslâm bilgini yanında Anadolu’yu vatan tutmamızla birlikte Mevlâna Celâleddîn, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî, Somuncu Baba, Geyikli Baba, Ahi Evran, Karaca Ahmet, Hacı Bayram-ı Velî, İbrahim Tennurî, Emir Ahmed Buharî ve Akşemseddin gibi nice bilginler, savaşçı dervişler, mânevî donanımımızı pe-kiştirmişlerdir. Dünya Tıb ilminin en büyüğü İbn-i Sîna gibi, Astronomi bil-gini ve devlet reisi Uluğ Bey gibi bilim adamlarının başlattığı kervana meridyen ve paralelleri bulan, mikrobu bundan bin yıl önce tespit eden, ce-bir, trigonometri ve matamatik ilminde insanlığa buluşlarıyla hizmet eden bilginler, Pîrî Reis gibi dünya haritasını çizen coğrafyacılar, Abdülkadir Meragî gibi yaklaşık bin yıl önce müzikteki notayı bulan nice ilim adamları, şairler, edipler, tefsirciler ve hadiscileryetiştiren bu büyük millet, bu gün de geri kalmış İslâm ülkeleri arasında hizmetin öncüsü durumundandır.

  Bu milletin dînî hayatını ve imânını diri tutmak için nice Allah dostları yüzyıllardır hizmet vermiş ve vermektedirler.

  Elinizdeki eserin sahibi de devrinde berrak ve akıcı türkçesi ile bu hizmet kervanına katılmış Allah dostlarındandır.

  ENVARÜL AŞIKİN / TAM METİN AHMET BİCAN YAZICIOĞLU

  Kendilerine Ahmed ve Muhammed Çelebi de denen Yazıcıoğlu kardeşler 15. yüzyılda Gelibolu’da yaşamışlardır. Muhammediye adında aynı zamanda türkçenin de güzel örneklerinden olan çok değerli bir eser sunan Yazıcıoğlu Muhammed Bican, Hacı Bayram-ı Velî’den feyz almıştır. Envârü’l ve Acirc;şıkîn / ve Acirc;şıkların Nurlarıadlı eseri ise kardeşi Ahmed Bican kaleme almıştır. En-vârü’l ve Acirc;şıkîn, Muhammed Bican’ın (Meğarib’ül Zeman) adlı arapça yazdığı eserinin kardeşi Ahmet Bican tarafından türkçeye tercümesi olarak belir-tilmektedir. Eser çok yönlüdür. Bir önemli yanı ise bünyesi içinde güzel bir üslûpla ve değişik bir metodoloji ile "Peygamberler Tarihi"ni de vermiş ol-masıdır.

  Yazıcıoğlu kardeşlerin bu güzel ve çok önemli iki eseri; Mııhammediye, ve Envârü’l ve Acirc;şıkîn / ve Acirc;şıkların Nurları yaklaşık altıyüz yıldır elden ele ve gönülden gönüle dolaşan eserlerin başında gelmektedir.

  Eseri, değerli araştırmacı ve şair ağabeyimiz Ahmet Metin Şahin Bey, Osmanlıca aslından titiz bir çalışma ile yeniden gözden geçirmiştir. Yayına hazırlama ve redaksiyon görevini de haddimiz olmayarak üstlenmek duru-munda kalırken, Muhammed İkbal’in eserlerini aruz vezni ile dilimize kazandıran ve Mevlâna Hazretleri’nin Mesnevî’si üzerin aynı çalışmayı ya-parken bizleri kırmayarak çalışmalarına ara verip eserin Türk okuyucularına yeniden sunmada bizlere yardımını esirgemeyen Ahmet Metin Şahin Bey’e şükranlarımızı sunarız.

  Eksiklik bizlerden, yardım Allah’dandır.

  İÇİNDEKİLER :

  Eser ve yazarı hakkında 5

  ENV ve Acirc;RÜ’L ve Acirc;ŞIKÎN / ve Acirc;şıkların Nurları 7

  Kitabı yazmamın sebepleri 9

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Varlıkların Tertip ve Düzeni 13

  Varlıkların sıralanışı 16

  Gökler, yeryüzü ve yardatıklar hakkında söylenenler 24

  Allah’ın bildirdiği kelimelerin beyanı 31

  İKİNCİ BÖLÜM

  Allah’ı Tealâ’nın Peygamberlere hitabı 35

  ve Acirc;dem Aleyhisselâm’a rûh üfürülmesi 37

  ve Acirc;dem’in tövbesi 50

  Allah’ın insanlardan söz (misak) alması 51

  ve Acirc;dem ile Havvâ’nın ölümleri 59

  Şit Aleyhisselâm’ın peygamberliği 61

  İdris Aleyhisselâm’ın peygamberliği 61

  Nûh Aleyhisselâm'ın peygamberliği 63

  Hûd Aleyhisselâm’ın peygamberliği 67

  Salih Aleyhisselâm’ın peygamberliği 68

  İbrahim Aleyhisselâm’ın peygamberliği 70

  Kâbe’nin yapılması 76

  Hz. İbrahim’in ölümü 82

  İsmail Aleyhisselâm’ın peygamberliği 83

  İshakAleyhisselâm’ın peygamberliği . 87

  Yâkup ve Yûsuf Aleyhisselâmlar'ın peygamberliği 88

  Yâkup ve Yûsuf Aleyhisselâmlar’ın ölümleri 100

  Eyyüb Aleyhisselâm’ın peygamberliği 101

  Şuayb Aleyhisselâm’ın peygamberliği . 107

  Mişâ oğlu Mûsa Aleyhisselâm’ın peygamberliği 109

  Hızır Aleyhisselâm 110

  Mûsa Aleyhisselâm’ın peygamberliği 110

  -Tevrat’ın indirilişi ve Hz. Mûsa’nın Allah’ı görme isteği 118

  -TEvrat’ta yazılı sözler 130

  Yuşa bin Nûn’un peygamberliği 139

  İlyas Aleyhisselâm’ın peygamberliği 139

  DâvudAleyhisselâm’ın peygamberliği 144

  -Hz. Dâvu’un yakarışı 150

  ENVARÜL AŞIKİN / TAM METİN AHMET BİCAN YAZICIOĞLU

  -Allah'ın Dâvud’a vahiyleri 154

  -Hz. Dâvud’u Allah’ın teşviki 156

  Dâvud Aleyhisselâm’ın ölümü 159

  Süleyman Aleyhisselâm'ın peygamberliği 161

  -Beyt’i Mukaddes’in yapılması 165

  -Belkıs kıssası 166

  -Hz. Lokman bahsi 172

  Eşiyâ ve Ermiyâ Hazretleri’nin peygamberlikleri 177

  Üzeyr Aleyhisselâm’ın peygamberliği 181

  Metta oğlu Yûnus Aleyhisselâm’ın peygamberliği 182

  Hz. Zekeriya ve Hz. Yahyâ’nın peygamberliği 185

  -Zekeriya ve Yahyâ Peygamberlerin ölümü 188

  İsâ Aleyhisselâm’ın peygamberliği 190

  -Incil’in vasıfları bölümü 196

  -Gökten sofra indirilmesi 201

  -Hz. İsâ’nın göğe kaldırılması 202

  Peygamberlerin sırası 206

  Hz. Muhammed Mustafa’nın peygamberliği 219

  -Kur’an’ır Nüzûlü 226

  -Mi’rac bahsi 229

  -Peygamberimizin Allah'ı görmesi 241

  -Vahyin sırları 243

  -Kutsî kelimeler 250

  -İlâhî hadisler 257

  -Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicreti 272

  -Peygamberimizin cihadı 280

  -Peygamberimizin ölümü 287

  -Ashabın faziletleri ve Hz. Fâtıma’nın ölümü 297

  -Ebû Bekir'in ölümü- 298

  -Hz. Ömer’in ölümü 299

  -Hz. Osman’ın ölümü 300

  -Hz. Ali'nin ölümü301

  -Hz. Haşan ve Hüseyin’in ölümleri 302

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Allah’ın meleklere vahyettiği kelimeler 307

  -Cebrail ile ilgili bölüm 308

  -Çeşitli meseleler 321

  -Ölüm meleği ile ilgili bölüm 329

  -Ruhların makamları 334

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Kıyamet gününde Allah’ın hitapları 339

  Farklı inanışlarla ilgili bölüm 348

  Amelî hükümlerle ilgili bölüm 350

  Cuma ile ilgili bölüm 367

  Mescidlerle ilgili bölüm 372

  Zekât ile ilgili bölüm 373

  Oruç ile ilgili bölüm 374

  Kadir gecesi ile ilgili bölüm 379

  Hac ile ilgili bölüm 382

  Cihad ile ilgili bölüm 386

  Kur’an ile ilgili bölüm 391

  Zikir ile ilgili bölüm 399

  Sabır ile ilgili bölüm 404

  Sadakalar ile ilgili bölüm 406

  Allah yoluna girenlerin makam ve menzillerinin beyânı 407

  İlmin faziletleriile ilgili bölüm 411

  ve Acirc;limlerin faziletleri 413

  İyiliği tavsiye ve kötülüğü men ile ilgili bölüm 418

  Fakirlerin faziletleri ile ilgili bölüm 419

  Dünya ile ilgili bölüm 423

  Kabir ve ölülerle ile ilgili bölüm 427

  Dua bölümü 429

  Tövbe ve af bölümü 432

  -Tövbe ile ilgili bölüm 433

  Takva bölümü 435

  Kıyamet alâmetleri 439

  Kıyamet alâmetleri 441

  -Deccal’in çıkışı 442

  -İsâ'nın gökten yere inişi 443

  -Dabbet’ül Arz'ın çıkışı 444

  -Güneşin batıdan doğması 445

  -Tövbe kapısının kapınması 445

  -Yeryüzünde başlayan çörküntüler 446

  -Sûr’un üflenmesi 447

  -Haşir ile ilgili bölüm 450

  -Yerin ve göklerin değişmesi 454

  -Kıyamet durakları 459

  -Büyük korku 462

  -Livâ’ül hamd 464

  -Mahşerde cehennemi getirmek 467

  -Mahşerdeki hesap 468

  -Mahşerdeki şefaat 472

  -Kâbe ile ilgili bölüm 474

  -Peygamberimizin şefaati 476

  -Hesap ile ilgili bölüm /1 478

  -Hesap ile ilgili bölüm / 2 480

  -Hesapsız cennete girecek olanlar 484

  -(Kitap) Amel defteri 491

  -Mizan 493

  -Düşmanlıklar ve mahkemeler 496

  -Kıyamet gününde diğer garip işler 499

  -Allah’ın meleklerle konuşması 501

  -Cehennem ve aşağı dereceleri 504

  -Ateş (cehennem)’e girecekler 507

  -Cennetdekilerin durumu 514

  -Havz ile ilgili bölüm 515

  -Sırat 516

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Allah’ın yüce makamda sözleri 523

  -Cennete girmek 527

  -Araftakiler 532

  -Allah Tealâ’yı görmek 534

  -Dört Râşid Halife'nın cennetteki yerleri 538

  -Büyük günah işleyenlerin durumları 538

  -Ateşin hikmeti 541

  -Cinler ile ilgili bölüm 542

  -Ölümün boğazlanması 544

  -T ûbâ ağacı 544

  -Hûriler 544

  -Vildan ile ilgili bölüm i- 547

  -Gıİmanlar 547

  -Cennetin ırmakları 548

  -Cennet ehlinin mertebeleri ve yüce değerleri 549

  -Şehitler 556

  -Cennet ehlinin nimetleri 557

  -Cennet halkının mertebeleri 564

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.