x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Evlilik ve Cinsel Hayat

  • Kitap Evlilik ve Cinsel Hayat
  • Yazar Asım Uysal
  • Yayınevi Uysal Yayınevi
  • Kağıt - Cilt Hamur  - Ciltli
  • Sayfa - Ebat 776 Sayfa - 14.5x20.5 cm, Roman Boy
  • Yayın Yılı 2015 - İlaveli yeni baskı

  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla...


  Hamd, insanın yaratılışında var olan cinsel arzulara karşılık evliliği meşru kılan Allah’adır.

  Salât ve selâm; ömür boyu ahlâkını düzeltmesi için insanlığa iffet ve korunma yolunu bildiren Hz. Peygambere (s.a.v), Allah’ın dinine sımsıkı sarılarak, insanlar içerisinden seçilmiş gerçekten hayırlı ümmet olan aile ve ashabına, yine kıyamete kadar onları takip ederek ihsanla onların yolunda gidenlere olsun.

  İnsanlığın yaratılışından kıyamet kopuncaya kadar fert ve toplumu ilgilendiren en önemli meselelerden birisi de evliliktir. Kainatta var olan hiçbir şey gayesiz ve başıboş yaratılmamıştır... İnsanda yaratılıştan beri var olan şehvet (cinsel) duygusu da iki faydadan dolayı insana verilmiştir.

  Birinci faydası; dünyada tadılan bu duygunun ve zevkin ahiret zevkleri ile kıyaslanması. Ahiret zevkine ulaşmak için dünya hayatının güzel, dengeli ve Allah'ın koyduğu kurallara göre geçirilmesidir. Dünyada çok kısa süren bu zevkin tadılması, bir nevi ahiret zevkine uyarı ve teşvik mahiyetinde olup, insanları ebedî saadete götüren İslâmî hayâta sevkeder. Zira tadarak bilinmeyen şeye özlem de duyulmaz.

  İkinci faydası; insan varlığının ve neslinin devam etmesidir.

  İşte bunlar şehvetin yararlarıdır. Bir de şehvetin kontrol altına alınıp aşırılıktan korunulmadığı zaman ortaya çıkan zararları irdir. Bu zararlar, insanın dinini de dünyasını da mahveder...

  EVLİLİK VE CİNSEL HAYAT


  Evlilik; dinî bir sünnet, nefsî bir ihtiyaç, bir de insan soyunun devamlılığı için insanın yaratılıştan gelen temel bir ihtiyacıdır. İnsan duygularının istikrar bulmasının ve hayatın süreklilik kazanmasının kendisine bağlı bulunduğu sosyal bir zorunluluktur.
  Her ne kadar dinin çizdiği çerçevenin ve kanunun düzenlemesinin dışında erkek-kadın ilişkisi yoluyla neslin meydana gelmesi mümkün ise de, bu durumda neslin eğitilmesi ve yetişmesi için gereken dinî, İçtimaî (toplumsal) ve ahlakî ortamın hazırlanması şüphelidir.

  İnsanlar evlilik kurumunu ihmal ettiklerinde büyük tehlikelerle karşı karşıya kalırlar. Bu ihmalin ortaya çıkaracağı tehlikelerden birkaçını şöylece sıralayabiliriz:

  1- Toplumun bazı fertleri, şehevî ihtiyaçlarını bastırıp ruhbanlık yolunu seçtiklerinde toplumsal görevlerinden ve ailevî sorumluluklarından kaçar, onları yerine getirmekten uzak dururlar.

  2- Toplumun diğer fertleri de şehvetlerinin esiri olur ve alabildiğine onların peşinden koştuklarından ahlâkî sapıklıklar, aykırı davranışlar başgösterir, suç işleme yaygınlaşır ve toplumun güvenliği sarsılır.

  3- Nesil yitirilir; toplum, insan toplumu olmaktan çıkar ve hayvan sürüsüne dönüşür.

  Aile, toplumun küçültülmüş şekli ve onun en büyük dayanağıdır.

  EVLİLİK VE CİNSEL HAYAT  Temel sağlam olduğunda nasıl bina da sağlam olursa, aile de kuvvetli olup sağlıklı temeller ve elverişli prensipler üzere dayalı olduğunda toplum binası da sağlam ve korunaklı olur.

  Evlilik hayatı bir sanattır; güzel ve önemli bir sanat...

  Bu sar,atı bilen kişilerin sayısı azdır. Bu sanatı bilmeyen eşler arasında pek çok sorun çıkmakta, bunalımlar yaşanmaktadır. Bu da ailenin büyük sarsıntılar geçirmesine neden olmakta, çocukların başıboş yetişmeleri sonucunu doğurmaktadır...
  Gençleri evlendirmeden önce onlara evlilik siyaseti, âdâbı, çocuk psikolojisi ve eğitim me-todları, cinsel eğitim ve mutluluk yolları yani evlilik sanatı öğretilmelidir.

  Bunun yolu da en başta iyi evlilik ilişkisinin yaşandığı bir ortamda yetişmek, ayrıca bu konuda okullar, kurslar açmak ya da bu konuda yazılmış kitapları okumaktır.

  EVLİLİK VE CİNSEL HAYAT


  Gençlerimizi zehirleyen, sapıklık tohumları atmaktan başka bir amaç taşımayan üstelik bunu cinsel eğitim adı altında yapan pek çok seks kitabı ve basın yayın kurumu, bilgisizlikten doğan tehlikeyi daha da büyütüyor. Ne yazık ki gençlerimizin birçoğu bu kitaplar ve yayınlar yüzünden çıkmaz sokaklara girmekte ve rezalet bataklıklarına saplanmaktadır.

  Bu tür kitaplar ve yayınlar, kadın erkek iç içeliğini olumlu göstererek dans ve müzik partileriyle toplu gezilerde birlikte olmanın ve flört etmenin, erkek ve kadında cinsel duyguları terbiye ettiğini ileri sürer. Oysa bu söyledikleri gerçeklerle taban tabana zıttır. Onların asıl amaçları gençleri günaha teşvik etmek, ahlâklarını yıkarak, İslam toplumunun geleceğini tehlikeye sokmaktır.

  Batının yüzyıllardır geçirdiği deneyimlere ve bu deneyimlerin tüyler ürpertici sonuçlarına rağmen, bazı yazarlarımızın ve yayın organlarımızın hâlâ kadın erkek iç içeliğini savunması çok acıdır.

  Batıda Kadın Erkek İç İçeliği İki Büyük Tehlikeye

  Yol Açmıştır:


  Birinci tehlike:
  Aile bozulmuş, ahlaksızlık sosyal düzeni tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Batıdaki kadının yaşadığı sınırsız hürriyet, kadını sömürmenin ve değerini yitirtmenin yanında pek çok ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların en büyüğü de erkeklerin evlilikten kaçınmasıdır. Cinsel özgürlük adı altında başıboş bir hayat yaşayan genç kızlarla bir aile oluşturup, çocuk eğitmek erkeklerin pek çoğunu korkutmaktadır. İşte bu yüzden evlilik sorunu çıkmaza girmiş, yaşı geçkin evlenememiş genç kızların sayısı milyonlara varmıştır. Bu sosyal sorunun önüne geçilemeyiş nedenlerinin başında erkeklerin evlenme yerine cinsel arzularını daha kolay yollarla doyuma ulaştırmayı tercih etmeleri gelmektedir.

  Batıda erkek, işyerinde, barda vesair heryerde rahatça kadına ulaşabilmekte, onlardan biriyle bir süre arkadaşlık ederek evliliğin sorumluluğu ve mali yükünden kurtulmaktadır.

  ikinci tehlike:
  Cinsel soğukluğun yayılmasıdır. Bu da sapıklıkların ve hastalıkların yayılması anlamına gelir. Zira erkekte cinsel soğukluk, kadınlarla sürekli iç içe yaşanmasından doğmaktadır. Kadınların güzel ve çekici taraflarına gözü alışan erkek, bunun sonucunda normal ilişkilerde cinsel heyecan duymamaktadır.

  Böyle bir erkek, cinsel heyecan duyabilmek için alışık olmadığı görünüm ve ilişkilere ihtiyaç duyar. Cinsel soğukluk hastalığı yüzünden, içine huzur veren, sinir sistemini rahatlatan bir ilişkiden mahrum kalarak erkekliğini hissedemez hale gelen bu insanın, iç dünyası kararır ve aşağılık kompleksine kapılır. Bu kompleksler onu her fırsatta erkeklik gücünü ispat etme gayreti içine sokar. Metresler ve fahişeler peşinde koşturur. Anormal ilişkilere girmeye iter. Bütün arzusu ölen erkeklik duygularına yeniden kavuşmaktır. Bazen de bu duygu onu uyuşturucu kullanmaya, kaybettiği zevkin yerine bir başka zevk koymaya iter. Suç işlemesi ve macera hevesi de hep erkekliğini bir başka açıdan ispat etme isteğinden kaynaklanmaktadır.

  Aynı durumlar kadın için de söz konusudur. Zira kadın erkek iç içeliğinin doğurduğu cinsel soğukluk çift taraflıdır. Buluşmalar, birlikte oynanılan oyunlar, şakalaşmalar ve danslar sonucu her iki tarafın da cinsel arzuları ölmektedir.

  Hiç kimse Batının içine yuvarlandığı batağı görmezlikten gelemez. Şüphesiz tarih boyunca doğru yoldan ayrılan bütün kavimlerin başına gelen felaketler onların da başına gelecektir. Zira Kur’an-ı Kerim’de: "Sen Allah'ın yasasında bir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın yasasında bir başkalaşma da bulamazsın." buyurulmaktadır.
  Şikago Üniversitesi öğretim üyelerinden Psikolog Dr. John Kichler de Amerikalıların "%" 50'nin üzerinde bir kısmının cinsel soğukluk hastalığına müptelâ olduğunu, erkeklerin "%" 40'ının kısır olduğunu ileri sürmektedir. Dr. John Kichler'e göre Amerika'da ahlâki çöküşün nedenleri arasında kadınların reklâmlar için çıplak pozlar vermeye itilmiş olmaları da yer almaktadır.

  Gençliğin Cinsel Eğitimi:


  Kendi âlim ve düşünürlerinin deyişiyle Batıyı ahlâki bir çöküşün eşiğine getiren bu cinsel başıboşluk ne yazık ki yeni nesillerin cinsel konulardaki bilgisizliği ve boşlukta oluşları yüzünden bize de sirayet etti. En kuvvetli zehirlerin ve en korkunç silahların yapamayacağı zararı bu başıboşluktan görmekteyiz. Bu yüzden birçok gencimiz, balla zehiri birbirine katan Batı kaynaklı kitaplardan cinsel bilgileri öğrenmek zorunda kalmışlardır.

  Çocuklarımıza cinsel konularda bilgi ve kaynak vermeyerek onları bu konulardan uzak tutabileceğimizi sanıyorsak aldanıyoruz. Zira onlar, büluğ çağına geldiklerinde biz istesek de istemesek de içlerinden gelen dürtüyle bu konuları araştıracaklardır. Ayrıca İslâmın emir ve yasaklarını öğrenmek, bülûğ çağına gelmiş erkek-kadın her müs-lümana farzdır. Meselâ; Cinsel eğitimin ilk basamağı olarak, hangi hallerde gusül abdesti gerektiğini bilmek ve ona göre ibâdetleri yapmak gerekir.

  Kur'ân Ve Sünnet Ölçülerine Göre Cinsel Öğretim Farzdır:

  İslâm Dininin iman esaslarını, görev yükleyici bütün emirleri ve yasaklarını, helallerini ve haramlarını öğrenmek farz-ı ayındır.

  Her müslüman tarafından öğrenilmesi farz-ı ayın olan bilgileri, ergenlik (bulûğ) çağına gelinceye kadar bizzat veya bir eğitimci vasıtası ile erkek ve kız çocuklarımıza öğretmek de farzdır.

  İslâm Dininin cinsel hayatımızla ilgili emirleri ve yasaklarını öğretir ve öğrenirken elbette cinsel organlardan ve bu organlardan çıkan meni, mezi, vedî ve kan gibi sıvılardan söz edilecektir. Cinsel duygular ve bu duyguları oluşturup geliştiren davranış türleri araştırılacaktır. Elbette doğum bahse konu olacaktır. Önsel vasıflı kusurları ve hastalıkları bilmek için cinsel organların fizik yapısı da ayrıntılarına varıncaya kadar araştırma ve gözleme tâbi tutulacaktır.

  Biz de bu çalışmamızda cinsel bilgileri Kuran ve Sünnet gibi doğru ve güvenilir kaynakların yanında tıbbî kaynakları da süzerek gençlerimizin istifadesine sade ve akıcı bir uslupla ver'mesi gerekenleri gerektiği kadariyle sunmaya gayret ettik.

  Şüphesiz bazı okuyucular, bu kitaptaki konuların açık bir dille anlatılmasını yadırgayıp beni kınayacaklardır. Aslında bunda yadırganacak bir şey olmamalıdır.


  Çünki İslam, hayat dinidir. Cinsel dürtüler de bu hayatın önemli bir parçasıdır. Madem ki evlilik insanlığın temel meselelerinden biridir. O halde bu dinin, evlilik meselelerine ışık tutması kadar doğal bir şey olamaz.
  Bir de konumuz evlilik ve gençliğin cinsel eğitimi olduğu için, âyet ve hadislerden konumuzla ilgili olanları seçildiğinden sanki Kuran ve Sünnet hep cinsellikten bahsediyormuş gibi yanlış bir ka-naata varılmamalıdır.
  İslam, yalnızca ibadet dini değildir. Sosyal hayatın tümünde İslam vardır. Cinsel hayatta, insan hayatının bir parçasıdır.
  Bu kitabı hazırlarken gençlerimizin mutlak öğrenmeleri gereken cinsel konuları, cinsel mutluluğu ve bu mutluluğa ulaşma yollarını araştırdım, gençlerimizin anlayacağı bir üslûp ve metodla anlattım. Bu konuları, (kadın ve erkek olsun) gençlerimiz, başkalarına soramıyorlar. sorsalar da sorulanlar anlatmada zorluk çekmektedirler. Yara-tılıştan insanda var olan bu cinsel duyguların ve sorunlarının da bir yerlerden öğrenilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçlardan dolayı gençlerimizin sormaya utandıkları konuları soru cevap şeklinde akıcı ve sade bir dil ile anlattım.

  Sevgili Peygamberimizin çevresindeki sahabeler de karşılaştıkları cinsel sorunlarını kadınıyle erkeğiyle açıkça bizzat peygamberimize sormuşlar ve aldıkları cevaplar doğrultusunda ibâdetlerini yapmışlar ve aile yaşamlarını düzenlemişlerdir.

  Bu kitapta anlatacağımız kız isteme, nişanlılık, nikâh, talâk, düğün âdâbı, gerdek gecesi, cinsel mutluluk ve karı-koca arasındaki haklar... içinde yaşadığımız toplumun müslüman olması nedeni ile İslâmî kurallara göre değerlendirilmiştir.

  Kuracağın aile yuvasının İslâm'a göre olmasını, cinsel mutluluğa ulaşmayı, mutlu yaşamayı ve topluma faydalı bir nesil yetiştirmek istersen; yapacağın tek şey, açıklamaya gayret ettiğimiz İslâmî kaide ve kuralları hayata geçirip uygulamandır. Biz de bu kitabı bunun için yazdık. Gayret bizden, başarı Allah'tandır.
  Asım Uysal

  İÇİNDEKİLER

  ÖNSÖZ 5

  HZ. PEYGAMBERİN CİNSEL ÖĞRETİMİ 13

  Kadınlar da Cinsel Konularda Bilmediklerini Hz. Peygambere

  Sorarlardı: 13

  Cinselliği Korumak ve Kullanmak da İbâdettir 14

  Ameller Niyetlere Göredir: 14

  Cinsel Haramlardan Korunmak İçin Eşle Cinsel İlişki İbâdettir . . .15

  Kadınlar Adetli İken Namazı Terketmekle de Sevap Alırlar: ... .16

  Cinsel Haramlardan Kaçınmak Da İbâdettir: 16

  YÜCE ALLAH EVLİLİĞİ NİÇİN MEŞRU KILMIŞTIR? 17

  Dünya Nimetlerinin En Hayırlısı: 17

  KUR'AN VE SÜNNETTE EVLİLİĞE TEŞVİK 18

  Sünnet'te Evlilik: 20

  EVLİLİK İÇİNDE CİNSEL HAYATTAN ÇEKİLMEK HARAMDIR 22 Evlilik İçinde Cinsel Hayattan Çekilmeye Karar Veren Sahâbîler: .24

  Evliliği Kolaylaştırmak İslâmî Bir Görevdir 25

  Ergin Kız Çocuğunun Evliliği Engellenemez: 25

  CİNSEL DUYGULAR YARATILIŞTAN VARDIR 26

  İslamda Bekârlık Yoktur: 27

  Bekarlığı Yasaklayan Sebepler: 27

  Cinsel İktidarsızın Evlenmesi Caiz Mi? 28

  EVLİLİĞİN HİKMETLERİ: 28

  MUTLU BİR EVLİLİK İÇİN YAPILMASI GEREKEN CİNSEL

  GÖREVLER 36

  A- Evlenmeden Önce Yapılması Gerekenler: 36

  B- Cinsel İlişki Öncesinde Yapılması Gerekenler: 36

  MUTLU BİR EVLİLİK İÇİN BEĞENME VE SEÇME ESASTIR . .37

  1)Seçmeyi Din Esasına Göre Yapmak: 37

  2)Asalet Ve Şeref Esasına Göre Seçmek: 40

  3)Evlilikte Yabancı Kadını Tercih Etmek: 42

  Akraba Evlilikleri: 42

  4)Evlilikte Bâkire Kızları Tercih Etmek: 44

  5)Doğurgan Kadınla Evlenmeyi Tercih Etmek: 46

  6)Beden Sağlığına Dikkat Etmek: 47

  AKRABA EVLİLİĞİ HAKKINDA SORULAR-CEVAPLAR 49

  EVLENİLMESİ YASAK OLAN KADINLAR: 53

  Mahrem (Kendileriyle Nikâh Kıyılamıyan Yakın Akraba)

  Kadınlarla Evlenmenin Yasaklanmasının Hikmeti: 54

  EŞ SEÇİMİNİN PSİKOLOJİK YÖNLERİ 56

  Kadına "İyi Kadın, Saliha Kadın" Dedirtecek Özellikler: 57

  EVLİLİKTE İYİ BİR EŞ SEÇİMİ NASIL OLMALI? 58

  KIZ İSTEMEDE UYULMASI GEREKEN KAİDELER 60

  Kızı Önceden Görmek: 60

  Kadının Nerelerine Bakılabilir?: 61

  Evlenilecek Kadına Bakmanın ve Acirc;dapları: 62

  Evlenmek İsteyenlerin Uygun Şartlar Altında Birbirini Görüp

  Konuşabileceklerine Örnek Bir Olay: 63

  Allah'tan Korkan Bir Kadının Nefsine Hakim Olması: 65

  Evlenecek Eşlerin Annelerinin Aile Mutluluğuna Etkileri: 68

  Evlenecek Kimse, Eşi Olacak Kişiyi Tanımak İçin Başvuracağı Yollar 68

  Nikâhı Feshettiren Kusurlar: 70

  TEMİZLİK, ÇEVRE VE CİNSEL HAYAT: 72

  Sünnetli Olmak: 72

  Bıyık-sakal Ve Cinsel Hayat: 72

  AİLENİN HUZURU İÇİN OLUMSUZ DIŞ CİNSEL ETKİLERDEN

  KORUNMAK GEREKİR 73

  Olumsuz Ortamlar ve Arkadaşlar: 73

  Televizyon ve Basın: 73

  Eşler, Cinsel Cazibe Oluşturmak İçin Vücudu Ve Dişleri Temiz Tutmalı: 73

  Vücut Temizliğinde Dikkat Edilecek Konular: 74

  Diş Temizliğinin Cinsel Önemi: 74

  Sigaranın Cinselliğe Etkisi: 75

  Sigaranın Kadının Cinsellikten Tiksinmesine Sebep Olduğunu Anlatan Bir Öykü: 76

  SÜSLENMEK VE KOKULANMAK: 76

  Kadının Vâcib Olan Kadınsı Görevleri 78

  Eşlerin Birbiri İçin Süslenmesi 79

  Yasaklanan Süslenme Şekilleri: 82

  KOKU VE CİNSEL HAYAT: 83

  Kadının Kokulanması: 83

  Kadınların Güzel Koku Sürünüp Sokağa Çıkmalarının

  Erkekleri Tahrik Ettiğini İfade Eden İbretli Bir Hikâye: 84

  Kadın ve Acirc;det Halinde De Kokulanmalıdır: 85

  Güzel Koku Ve Eşler Arasındaki Sevgiye Etkisi: 85

  Kadının Evinde Kocası İçin Süslenmesi Sevaptır: 85

  Yolculuk Dönüşü Eve Habersiz Girmemek: 86

  Kadınlara Benzemeye Özenen Erkekler, Erkeklere Benzemeye

  Özenen Kadınlar: 87

  SÖZ KESME ve NİŞAN: 90

  Sünnet Çerçevesinde Nişanlılık: 90

  Başlık Parası: 92

  Nişanlılara Bazı Tavsiyeler: 93

  Nişanlıların Görüşmesinin Sınırı: 94

  Altın Yüzük, İki Sebepten Dolayı Erkeklere Haramdır: 95

  Gizli Buluşmak Üzere Anlaşmanın Haram Kılınması: 96

  Başkaları Tarafından istenmekte Olan Bir Kıza Talip Olmak: . . .97

  İddet Halindeki Bir Kadını istemek: 97

  Kız Adetli iken Nikâh Kıyılır Mı? 98

  Nişan Döneminde Nikâhlanmak: 98

  Nişan Döneminde Dînî Nikâh Yaptırmanın Bâzı Mahzurları: ... .99

  FLÖRT: 100

  MASTÜRBASYON - (El ile boşalmak): 103

  Mastürbasyon Haram mıdır? 103

  Mastürbasyon Sebepleri ve Zararları: 104

  Mastürbasyon Kaç Günde Bir Yapılırsa Zararlıdır? 106

  Mastürbasyondan Kurtulmanın Çareleri: 113

  Mastürbasyondan Kurtulamıyorum? Niçin? 122

  20 Yaşında Gencim. Mastürbasyondan Kurtulamıyorum,

  Beni Aydınlatır mısınız? 122

  Erkeğin Cinsel Organıyla Oynaması Zararlı mı? 123

  Bayanlarda Mastürbasyon: 123

  Kocamın Beni Çıplak Olarak Seyredip Mastürbasyon

  Yapması Doğru Mu? 124

  Rüyada Boşalmanın Önüne Nasıl Geçilir? 125

  Mastürbasyon Alışkanlığını Nasıl Terkedebilirim? 126

  Cinsel Organımla Oynuyorum Ama Cinsel Uyarım Olmuyor,

  Zevk Alamıyorum. Bu Durumum Normal mi? 126

  HAYIZ-AYBAŞ1- ve Acirc;DET GÖRME-REGL ve CİNSEL EĞİTİM 127

  ve Acirc;det Kanının Meydana Gelişi: 127

  Fiziksel Yönden ve Acirc;det ve Yumurtlama Dönemi: 128

  ve Acirc;detin Tıp İlmindeki Tarifi: 128

  ve Acirc;detin İlk Sebebi -Menşei- ve İlk ve Acirc;detin Oluşu: 129

  Kızın Bülüğa Ermesi ve İlk ve Acirc;detinin Başlama Zamanı: 129

  Genç Kızlarda Ergenlik Dönemlerinde Regl ( ve Acirc;det) Sorunu: 130

  Kızın İlk Kan Görmesi: 131

  Cinsel Eğitim: 132

  1)Okul Öncesi Aile Tarafından Verilecek Bilgiler: 133

  2)Çocuklara İlköğretimde Verilecek Cinsel Bilgiler: 133

  3)Ortaokul ve Lisede Verilecek Cinsel Bilgiler: 134

  Yetişkin Çocuklar Birlikte Banyo Yapabilir Mi? 135

  Anne Ve Babaların İç Çamaşırlarıyla Çocuklarının Önünde

  Gezinmesi Doğru Mudur? 135

  Kızın Ergenlik Döneminde Dikkatli Bir Annenin-Babanın Görevleri: Î36

  Kızın İlk ve Acirc;det Müddetinin Tesbiti: 138

  Kızın İlk Gördüğü Kan Hiç Kesilmezse, ve Acirc;deti Nasıl Tesbit Edilir? .138

  Kızın İlk Gördüğü Kan 3 Günden Az Olursa? 138

  Hayız ve Nifasta ve Acirc;det Süresi Tesbiti: 139

  ve Acirc;det (regl) Sancısı ve sebepleri: 139

  KIZ ve ERKEKLERDE ERGENLİK 141

  Ergenlikte Kız-Erkek Çatışması: 141

  ve Acirc;detlerim Neden Düzenli Değil? 142

  On Günde Bir Kanama Olur mu? 142

  Adet Sancılarından Kurtulamayacak Mıyım? 143

  Aybaşı Kanaması Sırasında Neler Yapmalıyım? 144

  Aybaşı Kanaması Nasıl Oluşuyor? 144

  Cinsellik Organımda Rahatsızlık mı Var? 144

  Ergenlik Dönemindeki Çocuklarda Meydana Gelen Değişiklikler: .146

  Kızlarda Ergenlik Çağında Neler Olur? 146

  15 Yaşında Cinsel Duyarsızlık Normal mi? 147

  ve Acirc;det Kanının Renkleri Ve Tesbiti: 147

  ve Acirc;detin Başlangıç Vakti Ve Tesbiti: 148

  Spiral ve ve Acirc;det Düzensizliği: 149

  ve Acirc;detin Bitiminde Mükellefiyetin Başlaması: 150

  İhtiyar Kadınlarda ve Acirc;detin Kesilmesinin Tesbiti: 150

  ve Acirc;detten Kesilme Dönemi Ve Belirtisi: 151

  Menopozun Nedeni? 151

  Menopoz Döneminin Süresi: 151

  Kadın, Menopoza Karşı Psikolojik Tepkilerini Denetim Altına

  Alabilir mi? 1552

  Menopoz Döneminde Bazı Kadınlarda Meydana Getirdiği

  Sinir Bozukluklarından Kurtulmanın Yolu: 152

  Hamile Kadın Hayız Görür mü? 153

  Memelerdeki Kan Damarlarında Dolaşan Kanın Süte Dönüşmesi: 153

  Hayızlı Ve Nifaslıya (Doğum Yapan Kadına) Haram Şeyler: 153

  Hayızlı Ve Nifaslıya Cinsi Münasebette Bulunmak Haramdır. . . .154 Hayızlı Kadınlarla Ailevî Münâsebetin Yasaklığını Bildiren Hadisler: 154 ve Acirc;det (Regl - Hayız) Ve Lohusalık Halinde Cinsel İlişkide Bulunmak: 156

  ve Acirc;det Halinde Sevişmek İse Sünnettir 158

  Tıbbın Isbatına Göre; Hayız Ve Nifas Günlerinde Yapılan

  Cinsel Temastan Şu Zararlar Meydana Gelir: 159

  Hayız ve Nifaslıya Cinsel İlişkinin Yasaklığınm Sebep ve Hikmeti: 161

  Hayızlı ve Nifaslıyla Cinsel İlişkinin Sakıncaları: 162

  Hayızlı ve Nifaslının Kanı Kesilince Gusletmesi Vacibtir 162

  Hayzın Bitimi ve Ailevi Münasebetin Helal Olması İçin

  Şu Üç Şey Gerçekleşmelidir: 164

  Hayızlı Kadın Pis Değildir: 166

  Cünüp ve Hayızlı Kadın Çocuğunu Emzirebilir mi? 167

  Hayız Kanı Bulanmış Elbiseyi Temizlemek: 167

  Tıp İlminin Bu Konudaki Tavsiyeleri 167

  NİFAS 168

  Doğuran Kadın Hiç Kan Görmezse Nifaslı Olur mu? 168

  Düşük Çocukla İlgili Meseleler: 170

  İSTİH ve Acirc;ZA-ÖZÜR 172

  İSTİHAZA İLE İLGİLİ MESELELER: 172

  Özürlü Sayılmanın Şartı: 173

  Özürlü Kadının Her Namaz İçin Gusletmesi Gerekir Mi? 173

  İstihâze Kanı Gören Kadınla İlişki Kurmak: 173

  EVLİLİKTE MUTLU OLABİLMEK İÇİN BİREYLERE

  DÜŞEN GÖREVLER: 175

  Evlilikte Cinsel Hayat, Bedenî Ve Rûhî Yönden Tatmin Edici

  Olmalı 182

  Seçilen Eşde Bulunmaması Gereken Huylar: 183

  NİKAH AKDİ VE HÜKÜMLERİ 184

  Nikâhın Sünneti: 184

  NİK ve Acirc;HIN ŞARTLARI: 185

  Nikahla Meydana Gelen Yükümlülükler: 198

  NİKAHI HARAM OLAN KADINLAR: 199

  Belediye nikâhı: 201

  Resmi Nikahsız ve de Düğün yapılmadan Dinî Nikah Kıydıran

  Kızların Başına Gelen Bir Olay 203

  NİK ve Acirc;H KIYMA ŞEKLİ: 204

  Nikâh ve Duâsi: 204

  MEHİR 206

  Başlık parasının sosyal yaralan ve zararlan 206

  Mehrin Aile Hayatındaki Yeri ve Önemi: 207

  Mehrin En Az Miktan: 208

  Mehir Vermemek Şartıyla Yapılan Nikâh Akdi: 209

  Mehir Hiç Anılmadan Nikâh Yapılırsa: 210

  Mehr-i Misil Nasıl Takdir Edilir ? 211

  Kız Evlendikten Sonra Kocası Mehrini Noksan Verirse: 211

  Belirlenen Mehir Telef Olursa: 212

  Kadın Mehrini Bağışlayabilir mi? 212

  Mehri Almadan Kadın Kendini Teslim Etmezse: 212

  Mehrin Ne Kadar Olduğunda İhtilaf Olursa: 212

  ÇEHİZ 214

  Verilen Çehiz Geri Alınır mı? 217

  Nikâh Ve îman Tazelemek: 218

  MÜSLÜMAN BİR ANNENİN GELİN OLAN KIZINA NASİHATİ .218

  Babanın Kızına Öğüdü 220

  DÜĞÜN YEMEĞİ VE ve Acirc;DAPLARI 221

  KINA GECESİ 227

  Caiz Olan Eğlencelerin Sınırlan: 227

  DÜĞÜNLERDE GÖRÜLEN İSL ve Acirc;M DIŞI ve Acirc;DETLER: 229

  Düğün ve Demekte İsâmî Açıdan İşlenmesi Doğru ve Caiz

  Olmayan Fiiller İşlenirse 235

  Düğünlerde Gelinle Damadın Üzerine Saçılan Para Ve

  Benzeri Şeyleri Kapışıp Almak Doğru Mudur? 237

  CİNSEL ORGANLAR: 238

  A - KADIN CİNSEL ORGANLARI 238

  Klitoris Nedir? Nerededir? Görevi Nedir? 239

  Kadında Cinsel Birleşme Yeri Neresidir? 241

  Cinsel Organlardaki Kıllann Temizliği Nasıl Olmalı? 242

  Kızların Cinsel Organlarıyla Oynaması Zararlı Mı? 244

  KIZLIK (BEK ve Acirc;RET) ZARİ: 245

  Kızlık Zan Türleri: 245

  Gerdek Gecesinde Kızlık Zarı İle İlgili İbret Verici Bir Öykü: 247

  Bekâret Önemli mi? 250

  Kızlık Zannı Diktirmek Caiz mi? 252

  Kızım Ameliyatla Kızlık Zarını Kaybetti. Bu Evliliğinde

  Proplem Olur mu? 252

  Zann Yırtılması: 253

  Ne Kadar Acı Duyulur? 254

  Zar Kanamam Olmazsa Ne Yapanm? 254

  Bakireliğime Eşimi Nasıl İnandırabilirim? 255

  İlk İlişkiyi Kanmla Nasıl Gerçekleştireceğim? 255

  Arkadaşım Bakire Mi? 256

  Çocukken Tecavüze Uğramış Olmak Benim Suçum mu? 256

  B - ERKEK CİNSEL ORGANLARI 257

  Erkek Çocuklann Sünnet Olması: 259

  Sünnet Olmanın Zamanı: 259

  Sünnetin Cinsellik Bakımından Önemi: 259

  Sünnetin Yaran Var mı? 260

  Penisin Büyüklüğü Veya Küçüklüğü Önemli Mi? 263

  GERDEK (ZİFAF) GECESİ 264

  Gerdek Gecesindeki Başarının Yolu; Cinsel Bilgidir: 266

  İlk Geceye Psikolojik Hazırlık: 266

  Gerdekte Cinsellikten Önce Sevgi ve Aşka Önem Verilmeli: . . . .269

  Gerdekte Damadın Heyecanı: 270

  Gerdekte Geline Düşen Görev: 271

  Kızlığın Giderilmesi: 271

  Gerdek Gecesi Yanlışları ve Hurafeleri: 271

  Kanlı Çarşaf Rezaleti: 272

  İlk Cinsel Birleşme Ve Sonuçları: 275

  GERDEK GECESİNİN ve Acirc;D ve Acirc;PLARI 278

  Aşk Oyunları: 284

  Sünnete Uygun Cinsel İlişki İçin: 285

  Bekâretin Giderilmesi: 287

  Zifaf Gecesinde Meydana Gelebilecek Engeller: 289

  Gerdekteki Kabalığın Kadında Yaptığı Tahripler: 293

  En Uygun Birleşme Şekli: 294

  Karı Kocanın Beraberce Bir Yerde, Bir Kapta Yıkanmaları: 296

  Cünüb Kimsenin Uyumadan Önce Abdest Alması: 296

  Eşler ilişkiden Hemen Sonra Yıkanmalı mıdır? 297

  Değişik Gerdek Kültürleri: 298

  Gerdek Gecesinde Gelin Regl (Adetli) İse: 298

  Kadın İçin "ilk Defa" Hep Acı Verir Mi? 302

  İlk Cinsel İlişkinin Güzel Geçmesi İçin Ne Yapılmalıdır? 302

  3 Günlük Evliyim. Fakat Eşimle Henüz Karı-koca Olamadık

  Bu Durum Normal mi? 303

  CİNSEL SOĞUKLUK: 304

  Yeni Gelinlerde Cinsel İstek Azlığı: 304

  Kadının Cinsel Soğukluğu: 305

  Cinsel Soğukluğun Çeşitli Nedenleri Vardır: 306

  Cinsel İlişkiden Kaçan Kadının Ve Kocasının Şikayetleri: 307

  Cinsel İlişki Esnasındaki Ketlenme İle İlgili Bir Öykü: 307

  Soğukluğun Tedavisi: 308

  VAJİNİZM - VAGİNİSMUS 312

  Cinsel İlişki Sırasında Vajinadaki Kasılmalar İçin Neler Yapılabilir? 314 Vajina Kuru İse Ne Yapmalı? 315

  Kadında Birleşmeyi Engelleyen Ya Da Birleşmede Şiddetli

  Acı Veren İstem Dışı Vajinal Kasılma: 315

  Cinsel Organı Dar Yapılı Kadınlar Var Mıdır? 316

  Cinsel İlişkide Duyulan Acının Sebebi Nedir? 317

  Azalmış Cinsellik ve Cinsel Tiksinti Hastalığı 317

  Meni Alerji Yapar mı? 319

  Cinsel İlişkide Vajinanın Aşırı Islanması: 319

  Vajinadan Çıkan Yellenme Sesi: 320

  Değişik Mekan ve Zaman Cinselliği Etkiler mi? 320

  Kadının Sosyal ve İş Hayatı, Erkeğin Cinselliğini Etkiler mi? . . . .320

  Sosyal İlişkiler Ve Değerlerin Cinsel Mutluluğa Etkileri: 321

  Kocasından Sürekli Veya Bazen Dayak Yiyen Ve Bu Yüzden

  Cinsel İlişkiden Soğuyan Kadın Ne Yapmalı? 321

  Hamilelik Korkusu Cinselliği Etkiler mi? 322

  Cinsel Doyuma Ulaşamayan Kadınlarda Meydana Gelen Hastalıklar 322

  Bilgisiz ve Eğitimsiz Kötü Evliliğin Sonuçları 323

  Kadınlarda Aşırı Cinsel İstek 326

  Aşk Oyununundan kaçınan Bir Kadın Buna Nasıl İkna Edilmeli? .328

  Kocamı Evine Nasıl Bağlanm? 328

  Eşler Niçin Aldatır? 329

  Eşlerini "Öteki Kadın"ın Cazibe Alanına İten Hanımlar 330

  Aldatılma Karşısında Kadın Ne Yapmalı? 331

  Eşini Elde Tutmanın Sırrı 332

  Kocama Neden Soğukluk Gösteriyorum? 333

  Cinsel Temastan Hiç Zevk Almıyorum. Sebebi Nedir? 334

  İlk Gece İçin Genç Kızın Deneyimli Olması Gerekir Mi? 334

  Zifaf Gecesi Kadın Da Etkin Olmalı Mı? 335

  Aşk Oyununda Kadına Düşen Görevler Nelerdir? 336

  Yalnız Erkek Mi Sevişmekle Mükelleftir? 337

  Cinselik Hayatın Tek Amacı mı? 338

  İlk Cinsel Birleşmeyi, Evlilikten Sonraya Bırakmayı Gerektiren

  İki Önemli Neden: 340

  Genç Evlilerin Mutlu Bir Evlilik İçin Dikkat Edecekleri Birkaç Konu:341 Vücudun Hangi Bölgeleri Cinsel İstek Uyandırmada Duyarlıdır? . .344 Kadında Cinsel Uyarım Ve Doyum Safhaları Nelerdir? 346

  Kadın Ve Erkekte Cinsel Tepkiler: 346

  Cinsel Performansta Düşüşler: 350

  CİNSEL MUTLULUĞU ETKİLEYEN PSİKOLOJİK OLAYLAR .352

  Hormonlar ve Cinsellik 353

  "Göğüslerimi Eritemez Miyim?" 353

  Küçük Göğüslerimin Büyümesi Mümkün Değil Mi? 354

  Kadının Göğüs Büyümesi Ne Zaman Tamamlanmış Olur? 355

  Büyük Göğüsler Cinsel İstek İçin Önemli Midir? 355

  Emzirmekten Zevk Almak Normal Bir Davranış Mıdır? 356

  Uykuda İken Boşalma: 357

  Kadının Menisi Olur Mu? 357

  Kadınlarda Da Boşalma (Menî) Görülür Mü? 357

  Kadınlar Da "ıslak Rüyalar" Görür Mü? 358

  Rüyada Eşlerin Dışındakilerle İlişki: 358

  Vücudun Kokusu Cinsel İlişki Sırasında Değişir Mi? 359

  Cinsel Birleşmede Kan Veya Kanlı Akıntı Gelmesi: 359

  Temas Kanamalan Ne Anlama Gelir? 360

  Kadınların İlerlemiş Yaşlarında Da Cinsel Hisleri Var Mıdır? . . . .361

  Yaşın İlerlemesiyle Hangi Cinsel Tepkiler Değişir? 361

  İlaçlar Cinsel İsteği "libido"yu Azaltabilir Mi? 361

  Vajina Enfeksiyonlarında Cinsellik Tehlikeli Olabilir Mi? 362

  Cinsel Mutluluk İçin Erkeğin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: . .363

  Cinsel İlişki Kaç Günde Bir Olmalıdır? 363

  Cinsel İlişkinin Sıklık Oranını Etkileyen Sebepler: 364

  Eşlerin Sorunlu Bir Şekilde Yatağa Girmemesi Hakkında Bir Öykü: 365

  Cinsel İlişkinin Zamanı: 365

  Ön Sevişme Süresinin Zamanı: 366

  Evlilikte Cinsel Mutluluğu Gölgeleyen Sorunlar: 367

  Sevişmesini Bilen Kadın Mutluluğu Yakalar: 369

  Eşinin Cinsel Arzusunu Bilmek Hakkında İbretli Bir Öykü: 370

  AİLE MUTLULUĞU İÇİN EŞLERE TAVSİYELER: 372

  Temizliğin Aşktaki Yeri ve Önemi: 374

  Aile Mutluluğu İçin Kadınlara Öğütler: 375

  Kocanızı Kendinize Bağlamanın Yolu: 379

  Kadınların Kendilerini Yenilemeyerek Kendilerine Yaptıkları

  Kötülüğe Bir Örnek: 379

  Erkeklerin Beğendiği Kadın Tipi: 381

  Kusursuz Cinsel İlişki İçin Erkeklere Tavsiyeler: 382

  Eşler, Birbiriyle Tartışmadan Önce Tartışmanın 30 Altın Kuralı . .384

  Eşinizi Kendinizden Uzaklaştırmak İster misiniz? 386

  ORGAZM (CİNSEL DOYUM): 388

  Çocuklar, Anne Babalarının Cinsel Yaşantılarından Etkilenir Mi? .389

  A- Kadında Orgazm Sırasında Neler Olur? 390

  B- Orgazm, Erkeklerde Nasıl Oluyor? 393

  Orgazmdan Sonraki Geri Dönüş: 393

  Bazı Erkeklerde Orgazm Olamamanın Nedenleri Nelerdir? 394

  İlk Orgazm: 394

  Cinsel Yakınlaşma Ve Doyumun Önemi: 397

  Orgazm Olamama, Orgazm Sorunları: 398

  Cinsel Doyumun Desteklenmesi: 399

  Aşkta Sözlerin Önemi: 399

  Cinsel Birleşimden Sonraki Sözlerin Önemi: 399

  Sonraki Yıllarda Aşk Ve Orgazm: 401

  Eşzamanlı Ruhsal ve Cinsel İlişkinin Yolu: 402

  Eşlerin Birlikte Orgazma Ulaşması: 402

  Eşleri Birlikte Fiziksel Ve Ruhsal Doyuma Ulaştıran Metod: . . . .403

  Eşzamanlı Orgazm Olmamak Çok Önemli Mi? 404

  Orgazm Olunca, Bitkin Olmak Normal mi? 405

  Zor Orgazm Olmanın Tıbbi Nedenleri Nelerdir? 405

  Benim Cinselliği Yaşamaya Hakkım Yok Mu? 405

  Orgazm Taklidi Yapmak Yanlış Mı? 406

  Çok Çabuk Ve Fazla Orgazm Zararlı Mı? 407

  Orgazm Sırasında Ağlamak Normal Midir? 408

  Geç Boşalmanın Önüne Geçemez Miyim? 408

  Karı Koca Eşzamanda Orgazma Ulaşmak İçin Cinsel Eylemde

  Kadın Erkek Ayrımını Bilmelidir 409

  Aynı Anda Orgazm Olmak İçin Ne Yapmalıyız? 410

  Kadınlarda Cinsel Rüya ve Orgazm: 411

  Cinsel Hayaller Kurmak Kötü Bir Şey Midir? 411

  CİNSEL MUTLULUĞU YAŞAMA SANATI: 412

  Kadında Orgazm'ın Cinsel Mutluluğa Ve Aile Mutluluğuna Etkisi: 412

  Birçok Boşanmaların Temel Sebebi, Cinsel Mutsuzluktur: 413

  Aile Geçimsizliği Ve Cinsellik: 414

  Ailede Mutluluğun Yolu, Cinsel Uyumdadır: 415

  Cinsel Uyumsuzluk Ve Aile Kavgaları: 416

  ERKEN BOŞALMA 423

  Erken Boşalmanın Nedenleri: 424

  Boşalmanın Geciktirilmesi: 425

  Erken Boşalmanın Tedavisi: 426

  Penis Başını Sıkma Yöntemi Ve Dur-Başla Yöntemi: 427

  Erkek, Her Şeyden Önce Kendine Güven Duygusu Kazanmalıdır. 427

  Erken Boşalma İle İlgili Bazı Gerçekler: 428

  Normal Boşalma Süresi Ne Kadardır? 430

  Kocam, Benim De Boşalmamı Nasıl Sağlayabilir? 431

  SERTLEŞME EKSİKLİĞİ (İKTİDARSIZLIK): 434

  Sertleşme Eksikliğinin Fiziksel Nedenleri: 435

  Sertleşme Eksikliğinin Ruhsal Nedenleri: 435

  Sertleşme Eksikliğine Neden Olabilecek Bazı Sebepler: 436

  Sertleşme Eksikliğinin Organsal Nedenleri: 437

  GÜÇLÜ CİNSEL YAŞAMIN SIRLARI 441

  Cinsel Yaşamı Etkileyen Şeyler: 441

  CİNSEL İSTEK ARTTIRICILAR (AFRODİZYAKLAR) 442

  Cinsel Yaşamda Ölçü ve Düzen 442

  Erkekler İçin 40-50’li Yaşlar Kadın İçin 35'li Yaşlar Aşırı

  Cinsel İstek Dönemidir: 443

  İlk Hedef Tek Kez Bile Olsa Başarılı Bir İlişki: 443

  Erkekte Sertleşmeme Sebebi Nedir? 444

  Diyabet Cinsel Hayatı Etkiler mi? 444

  Gençken Cinsel Konuları Düşünmekle Veya Eşime İstekle Bakmakla Cinsel Organım Ereksiyon Olurken, Orta Yaşta Elle

  Uyarmak Gerekiyor. Normal Mi? 445

  Erkek Yaşlandıkça Cinsel İstek Azalır Mı? 445

  Beden Ve Zihin Yorgunluğu Cinselliği Etkiler Mi? 446

  Mutluluk Çubuğu: 447

  Sürekli Ereksiyon İlaçları Kullanmak Zararlı Mı? 448

  Erkeğin İktidarsızlık Yaşamasında Kadının Rolü Nedir? 448

  Cinsel Gücümün Giderek Azalmasını Nasıl Önleyebilirim? 449

  Yeniden Eski Cinsel Gücüme Dönemez Miyim? 450

  PSİKOLOJİK SORUNLU ÇİFTLER 451

  Erken Boşalmanın Tedavisiyle İlgili Bir Başka Örnek: 451

  Cinsel İstekte Azalma ve Ereksiyon Sorunları: 453

  Aile Baskısının Gençlerin Cinsel Yaşamında Olumsuz Etkisi: 456

  YAYGIN CİNSEL SORUNLAR 458

  A- Kadınların Karşılaştığı Cinsel Sorunlar: 458

  B- Erkeklerin Cinsel Sorunları: 459

  Cinsel İsteksizliğin Nedenleri Nedir? 459

  HASTALIKLAR VE CİNSEL HAYAT 460

  Rahmin Alınması: 460

  Kalp Rahatsızlıkları ve Cinsel Yaşam: 461

  Meme Kanseri: 462

  Depresyonun İlaçla Tedavisi: 463

  MENOPOZ 464

  Menopoz Belirtileri 465

  Menopoz Döneminde Ruhsal Sağlık 465

  Menopoz Döneminde Cinsel İlişki Azalır mı? 466

  Menepoz Döneminde İsteksiz Olmak Normal Midir? 467

  CİNSEL YASAKLAR - CİNSEL HARAMLAR 469

  Sevişmede Bir Sınır Var mıdır? 469

  Oral (ağızla yapılan) Sevişme: 470

  Evlilik İçinde Cinsel İlişkinin Öğütlenmesi: 471

  Evlenmenin Ve Zifafa Girmenin Müstehab Vakitleri: 471

  Cuma Günü Cinsel İlişkide Bulunmak: 472

  Cuma Günün Öğütlenmesinin Sebepleri: 472

  Her Temizlik Döneminde Cinsel İlişkide Bulunmak: 472

  Her Dört Ayda Bir Cinsel İlişkide Bulunmak: 473

  EŞLER ARASINDAKİ CİNSEL HARAMLAR 473

  A- Daimi Cinsel Haramlar 473

  1) ve Acirc;det Ve Lohusalık Halinde Cinsel İlişkide Bulunmak: 474

  ve Acirc;det Halinde Sevişmek İse Sünnettir 475

  Tıbbın İsbatına Göre; Hayız Ve Nifas Günlerinde Yapılan

  Cinsel Temastan Şu Zararlar Meydana Gelir: 476

  1)Anüsten Cinsel İlişkide Bulunmak (Anal Birleşme): 478

  Anüsten (Kadının Arkasından) Yapılan İlişki Zararlı mı? 480

  Arkadan Cinsel İlişkinin Tıbbi Zaran: 481

  2)Başkalarının Yanında Sevişmek, İlişkide Bulunmak: 481

  3)Cinsel Hayatın Mahremiyeti Ve Sırlarını Korumak: 481

  4)Acı Vererek Ve Acı Verdirerek Cinsel İlişkide Bulunmak: . . . .483

  5)Cinsel Görevden Kaçınmak: 483

  Kadınlık Görevinden Kaçman Kadın Günahkârdır 483

  Kocalık Görevinden Kaçman Erkek de Günahkârdır 484

  Cinsel Temasla İlgili Dînî Ve İlmî Tavsiyeler: 484

  B- GEÇİCİ CİNSEL HARAMLAR: 486

  1-Kadına İlâ Yapılması: 486

  2-Kadına Zihâr Yapılması: 487

  3-Oruçlu İken Cinsel Yaklaşımda Bulunmak: 490

  Cinsel Bakımdan Oruçla İlgili Bazı Meseleler: 490

  4-İtikâfda Cinsel İlişkide Bulunmak: 492

  5-İhrâmda İken Cinsî Münâsebette Bulunmak: 492

  CİNSEL KISKANÇLIK: 493

  Lİ ve Acirc;N 496

  EVLİLİK DIŞI CİNSEL HARAMLAR 499

  ZİN ve Acirc; 499

  ZİNANIN ÇEŞİTLERİ 499

  Zinayı Engellemek İçin Islâm Dini Zinaya Giden Yolları Da

  Yasaklar: 501

  Zina İftirasının Cezası: 502

  Zina Zararlı Mı Yoksa Bazılarının İleri Sürdüğü Gibi Faydalı Mı?....502

  Homoseksüellik: 503

  Sevicilik: 504

  Hayvanlarla Cinsel Temas 504

  Röntgencilik 505

  Teşhircilik 506

  Teberrüc 506

  Deyyûsluk (Namusunu Kıskanmamak): 507

  Pezevenklik 508

  Şehvetle Bakmak 508

  AKRABA İLİŞKİLERİ 509

  KARMA EĞİTİM VE ÇALIŞMA DÜZENİ: 510

  TOKALAŞMAK: 511

  CİNSEL BİRLEŞME ŞEKİLLERİNİN MUTLULUKTAKİ YERİ 512

  EVLİLİKTE MUTLULUĞU OLUŞTURAN ÖĞELER: 514

  Evlilikte Mutluluk İçin ; Sosyal Ve Ruhsal Olgunluk: 515

  Cinsel Sorunlardan Ve Proplemlerden Koruyucu Metodlar: 516

  AİLE MUTLULUĞU İÇİN EŞLER NELERE DİKKAT ETMELİ?....517

  AİLE HUZURUNUN PRATİK YOLLARI NELERDİR? 522

  BİR KOCA HANIMIYLA NASIL GEÇİNMELİ? 523

  Kadın İçin Küçük Şeyler Daha Anlamlıdır 525

  BİR HANIM KOCASIYLA NASIL GEÇİNMELİ? 527

  BEYLERİN HANIMLARINDAN İSTEDİKLERİ NELERDİR? 530

  HANIMLARIN BEYLERİNDEN İSTEDİKLERİ NELERDİR? 533

  PSİKOLOJİK MUTLULUK PRENSİPLERİ , 536

  KARI-KOCA HAKLARI 542

  A- KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI 544

  Cinsel Mahkumiyete Terkedilen Kadın, Mahkemeye Baş Vurabilir: 550 İbâdet Amacıyla Da Olsa Eşler Cinsel Yoksunluğa Terkedilemez: ..551

  Kadına Ayrılık Hakkı Sağlayan Erkeğin Cinsel Kusurlan: 553

  Kocanın Kansını Terketmesi, Kaybolması Ve Mahbûs Olması: 554

  Eşleri Terbiye Amaçlı Geçici Cinsel İlgisizlikle Cezalandırmak: 555

  B- ERKEĞİN KADIN ÜZERİNDEKİ HAKLARI 556

  Erkeğe Ayrılma Hakkı Sağlayan Kadın Cinsel Kusurları: 563

  C- KARI-KOCA ARASINDAKİ MÜŞTEREK HAKLAR 563

  DOĞUM KONTROLÜ VE KÜRTAJ: 567

  Gebelikten Korunma Yolları: 567

  KÜRTAJ VE İLGİLİ HÜKÜMLER: 570

  Çocuk Düşürmek İçin Rahmi Kurcalamanın Sakmcalan: 573

  Rasûlüllahın (s.a.v.) Kadınlarla Çocuklannı Öldürmemeleri

  İçin Yaptığı Anlaşma: 573

  AİLE PLANLAMASI: 574

  İLAÇ VE GEREÇ KULLANILMAYAN YÖNTEMLER: 576

  İLAÇ VE GEREÇLERİN KULLANILDIĞI YÖNTEMLER: 578

  HORMONAL YÖNTEM (Doğun Kontrol Hapları): 582

  Spiral: 587

  Aile Planlamasında Cerrahi Yöntemler: 590

  Kadının Kısırlaştmlmasi: 590

  Erkeğin Kısırlaştırılması (Vasektomi): 591

  40 Yaşından Sonra Gebeliğin Önlenmesi: 593

  Gebelikten Korunma Tedbirleri Ve Cinsel Hayata Etkileri: 594

  Doğum Kontrol Hapı Vajinanın Islanmasını Engeller Mi? 595

  Doğum Kontrol Hapı Cinsel Arzuyu Azaltabilir Mi? 596

  En Uygun Korunma Yöntemi Hangisidir? 596

  İlk Gece Hamile Kalmamak İçin Ne Yapmalı? 597

  Hiç Boşalmadan Aşk Yapmak Yanlış Mı? 598

  Kocam Doğum Kontrolüne Karşı: 599

  Kanm Hamile Olmak Korkusuyla Yataktan Kaçıyor, Ne Yapmalıyım? 600

  Kadının Kürtaj Olması Cinselliği Etkiler Mi? 601

  Ana Rahminin Ameliyatla Alınması Cinsel Yaşamı Etkiler Mi? . . .601

  GEBE KALMAK: 602

  Nasıl Hamile Kalınır? 602

  Kadın Orgazm Olmadan Da Hamile Kalabilir Mi? 603

  Cinsel İlişkilerin Hangi Şekillerinde Hamile Kalınmaz? 603

  Gebelikteki Organik (Fiziksel) Değişiklikler: 603

  Gebelikteki Psikolojik Değişiklikler: 604

  Hamilelikte Görülen Hafif Rahatsızlıklar: 605

  Doğum Gününün Hesaplanması: 606

  Gebelikte Bakım-Beslenme: 607

  GEBELİKTE CİNSELLİK: 609

  Gebelikte Cinsel İlişki: 611

  Hamilelik, Doğum Ve Cinsel Yaşam: 612

  Gebelikte Cinsel Uyarımda Cinsel Organlarda Görülen Değişiklikler:612

  Gebelikte Tıbbi Açıdan Cinsel Birleşmenin Sakıncılan: 613

  Gebelikte Aşk Tekniği: 614

  Doğum Öncesi Annenin Hazır Bulunduracağı Eşyalar: 614

  Gebelikte Seyehat 615

  DOĞUM: 617

  Gebeliğin Erken Döneminde Sabahları Görülen Mide Bulantılanna Karşı Güvenilir İlaçlar Var Mı? 618

  Hamileliğin Hangi Dönemine Kadar Cinselliğe Müsaade Verilir? .618

  Doğumdan Sonraki İlk Cinsel İlişki Ne Zaman Yapılabilir? 619

  Perinenin Yırtılması Cinsel Hissi Azaltır Mı? 620

  Doğan Bebek Cinselliğe Olan İsteği Azaltır Mı? 620

  Hamilelikte İlişki Sakıncalı Mı? 621

  Hamileyken Hangi Hareketlerden Kaçınmak Gerekir? 622

  Doğuma Yakın Cinsel Birleşme Zararlı Mıdır? 623

  Acaba Mezi İle Eşim Hamile Kalır Mı? 623

  Kadınlardaki Akıntı Hakkında Bilgi İstiyorum: 623

  Vajinanın Doğumdan Sonra Genişlemesi: 624

  Doğum Sonrası Bakımınız 625

  Doğum Sonrası Spor: 626

  Nifas Müddeti İle İlgili Meseleler: 627

  Cinsel Yaşantımız Ve Çocuklar: 629

  CİNSEL İLİŞKİYLE GEÇEN HASTALIKLAR: 630

  Cinsel Organ Rahatsızlıklan: 631

  ERKEK CİNSEL ORGAN HASTALIKLARI : 638

  KADIN CİNSEL ORGANLARDAKİ HASTALIKLAR

  VE BOZUKLUKLAR: 642

  Göğüs (Meme) Kanseri: 649

  Rahim Kanseri: 650

  Yumurta Kanalları İltihaplanması: 651

  HAMİLELİK VE DOĞUM SONRASI BAKIM ve RAHATSIZLIKLARI: 655

  ANNE SÜTÜ 658

  Emzirme Tekniği 659

  Memenin Sağılarak Boşaltılması Gerektiği Durumlar 659

  Sağma Tekniği 660

  Meme Bakımı 662

  Meme Başı Çökükse Ne Yapmalı? 664

  Meme Uçları Çatlak Olur, Ne Yapmalı? 664

  Anne Sütü Aşı Gibi 665

  İslâmiyette Anne Sütü 668

  Bebeklerde Günlük Beslenme Programı 670

  Yeni Doğan Çocuğa Verilecek En Güzel Hediye, Anne Sütü . . .670 Sütü Artırmak İçin 671

  Gebeliğin Sebep Olduğu Rahatsızlıklar: 671

  Doğum Sonu Lohusanm Kontrolü Ne Zaman Yapılmalı? 675

  Doğumdan Sonra Bel Ağnsı Normal mi? 675

  Emzirdiğim Sürede Rejim Yapabilir miyim? 676

  Emzirirken Oruç Tutabilir miyim? 676

  Emzirdiğim Sürece Sigara ve Alkol İçebilir miyim? 677

  EVLİLİKTE PROBLEMLER VE BOŞANMA: 678

  Boşanma Meydana Gelmeden Önce Islâm'ın Başvurduğu Tedbirler:679 İsyankâr Ve Serkeş Kadını Boşamadan Önce Uygulanacak Metod:679

  TAL ve Acirc;K (BOŞAMA): 691

  Sünnete Uygun Boşama 692

  Boşamak Hakkı Kimindir? 694

  Talakın Şartlan 695

  Üç Lafzıyla Yapılan Boşamayı Tek Kabul Edenler 700

  Kadın Ayhali Görmüyorsa Nasıl Boşanır? 706

  Kadının Boşanma İsteyebileceği Yerler: 707

  İDDET: (Şer'i Bekleme Süresi): 710

  SÜT EMZİRME (RED ve Acirc;): 713

  DİNİMİZDE TESETTÜR (ÖRTÜNME): 718

  Kadının Mahremi (Nikâhlanması Haram Olanlar) Şunlardır: 724

  Kadının Mahremlerine Gösterebileceği Zinet Yerleri Nerelerdir? .726

  Kadının Evinde Kocası İçin Süslenmesi Sevaptır: 726

  Hz. Peygamberin Müslüman Bir Kadının Örtüsü İçin Yahudilerle

  Yaptığı "beni Kaynuka" Savaşı: 727

  TEMİZLİK (ABDEST - GUSÜL): 729

  ABDEST: 731

  Abdestin Fazileti Ve Sevabı: 731

  Abdestsize Helâl Olmayan Şeyler: 733

  Abdesti Bozan Şeyler: 733

  Cinsel Aletinden Çıkan Mezî’nin Hükmü: 734

  Cinsel Aletine Konan Pamuk V.b. Abdesti Bozar Mı? 735

  Kadına Ve Cinsel Organına Bakmak Ve Dokunmak Abdesti Bozar Mı? 736

  Eşlerin Çıplak Oynaşması Abdesti Bozar Mı? 736

  GUSÜL: 737

  Guslün Faydaları: 739

  Gusül İcab Ettiren Haller: 739

  Cünüp Kimseye Haram Şeyler: 742

  Cünüp Kimseye Mübah (Helal) Şeyler: 742

  Spiral ve Gusül: 742

  Guslederken Kadın Hazneyi Yıkar Mı? 743

  Kadının Organına Sokulan Herhangi Birşey Guslü Gerektirir Mi? .743

  Guslederken Göbeğe Su Ulaştırmak: 743

  Guslederken Kadının Küpesini Ve Yüzüğünü Oynatması: 743

  Gusül Esnasında Suyu Gözlerin İçine Ulaştırmak Gerekir Mi? . . .744

  Durgun veya Akarsuda Gusledilir mi? 744

  Gusle Mani Olan Oje, Ruj, Hamur, Çamur, Boya V.b. Şeyler: . . .744

  Göz Boyası veya Far Gusle Mâni Midir? 745

  Boyalı Saçlarla Gusledilir mi? 745

  Dolgu Veya Kaplama Diş İle Gusletmek: 745

  Diş Kaplatırken Veya Doldururken Abdest Veya Gusle Gerek Var Mıdır? 746

  Mezî Yüzünden Gusül Gerekir Mi? 747

  Sabah Uyandığımda Akıntı Görüyorum, Gusül Gerekir Mi? 747

  Yaşım 20'yi Geçmesine Rağmen Geceleri Ihtilam Olamıyorum.

  Normal mi? 748

  İdrardan Sonra Beyaz Sıvı Akmaktadır. Ne Yapmalıyım? 748

  Meninin İdrar İle Vücuttan Atıldığını Duydum, Gusül Gerekir Mi? 748

  EVLİLİK VE CİNSEL HAYAT
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.