0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Mekanlar ve Olaylarıyla Hz.Muhammed'in Hayatı-1673

Ürün Kodu:9786050818864

Hızlı Gözat

Mekanlar ve Olaylarıyla Hz.Muhammed(s.a.v)'in Hayatı Hayatını Konu Alan Siyer Kitabıdır

Stok Durumu : Stokta var

25,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

ÖNSÖZ
Yeryüzünde hiçbir insan 0’nun(sas) kadar sıkı takip edilmemiştir.Hiç kimsenin hayatı 0’nunki(sas) kadar irdelenmemiş ve kayıt altına alınmamıştır. Tabir yerinde ise her adımı, her soluğu,
her bakışı gözlenmiş ve gelecek nesillere aktarılmak üzere hafızalara kazınmaya çalışılmıştır. Bununla yetinilmemiş ayağını bastığı her mekân, namazını kıldığı her yer, abdest aldığı ve su içtiği her kuyu altında gölgelendiği her ağaç, mukaddes bir mekân olarak korunmaya
çalışılmıştır.Bugüne kadar Hz. Muhammed’in(sas) hayatını anlatan nice eser
okuduk ve inceledik. Son derece özel olan bu yaşantıyı aklımıza yerleştirmek, örnek almak için
ezberlemeye çalıştık. Fakat 0’nun(sas) hayatı sadece olaylardan ibaret değildi.
Yaşantısının, hadiselerin cereyan ettiği mekânlar ile de yakın bir ilişkisi vardı.
Hangi olay, nasıl bir zaman diliminde nerede meydana geldi? Bunu bilmek, 0’nun(sas) hayatını öğrenmede büyük önem taşımakta idi. Mekke’den Medine’ye uzanan bu kutlu yaşamda, örnek alınacak nice tavır, bilinmesi gereken birçok olay bu topraklarda cereyan etmişti. Bizler de Hz. Muhammed’in(sas) hayatının daha iyi anlaşılabilmesi için özel bir çalışma gerçekleştirdik. Kâinatın Efendisi’nin(sas) hayatına dair hatıralarla bunların vuku bulduğu yerleri tek tek
devşirmeye çalıştık. Çalışmamızı Mekke ve Medine olarak ikiye ayırdık. Peygamber Efendimiz’in(sas) Mekke ve Medine’de yaşadığı hadiseleri bu iki farklı şehirde ayrı ayrı inceledik. Bu iki şehirdeki hadiseleri anlatırken de belirli bir gezi güzergâhı çizdik ki  yarın sizler de bu güzergâh doğrultusunda bir yolculuk yapabilesiniz istedik. Eğer hadiseleri bir güzergâh değil de kronolojik sırada incelese idik, mekân merkezli hazırlanan bu çalışma, son derece karışık olacak ve oralara gittiğiniz zaman işin içinden çıkmanız zorlaşacaktı.

MEKANLAR VE OLAYLARIYLA HZ.MUHAMMED'İN HAYATI


Fakat şimdi Kâinatın Efendisi’nin(sas) örnek alınması gereken hayatını, sanki Mekke ve Medine’de geziyormuşçasma rahat bir şekilde okuyacak, oralara gittiğiniz zaman da hatıralara ait mekânları elinizle koymuş gibi bulabileceksiniz.
Peki bu kitapta sadece Peygamber Efendimiz’in(sas) hayatına ait detaylar mı bulacaksınız? Elbette ki hayır. Mekke ve Medine toprakları o kadar kadim bir  coğrafya ki Efendimiz’den(sas) hem öncesine hem sonrasına ait nice peygamber, sahabe, evliya, asfiya ve kıymetli zat buraya uğramış ve burada birtakım izler bırakmıştır. Hadi gelin bu kitabın içeriğini Hicaz’dan başlayarak şöyle bir özetleyelim.Hicaz, insanı neden bu kadar etkiler? Çünkü oralar İslam’ın en önemli şartlarından biri olan haccm ifa edildiği mekânlardır. Bu büyük ibadeti yapmanın huzuru vardır oralarda. Bir ibadetin yüz binlerce semere verebilme bereketine sahiptir bu topraklar. Orası yeryüzünün en eski toprakları, en eski yerleşim yerleridir. Atalanmızm izleri vardır oralarda. Hz. Âdem(as) ile Hz. Havva’nın buluşma yeridir. Sadece tavaf alanı üzerinde 70’e yakın peygamberin kabrinin mevcut olduğu rivayet edilir. Bu seçilmiş insanların mevcudiyetleriyle şereflenen mekânlardır buralar. Bu arazide Hz. Nuh(as) yürümüş, Hz. Hud(as) devesini sürmüş, Hz. lbrahim(as) Kâbe’yi inşa etmiş, Hz. İsmail(as) avlanmış, Hz. Muhammed(sas) de tüm hayatını burada geçirmiştir. Sahabenin ömürlerini geçirdikleri, başka diyarlara i‘lâ-yı kelimetullah için hicrete niyet ettikleri yerlerdir buralar. Hz. Bilâl, işkence için kumlara burada yatırılmış, müşrikler tarafından esir edilen Ammâr bin Yasir Müslümanlar tarafından buralarda kurtarılmıştır.
Peygamber Efendimiz(sas) burada diye Selman-ı Farisîler, Veysel Karânîler buraya göç etmiş, 0(sas), "İslam’ı anlatın,” emrini verdiğinde Bilâller, Halidler, Ebu Ubeyde bin Cerrahlar buradan göç etmiştir. Burası babasının üzerine deve işkembesi kondu diye Fâtıma’nm ağladığı, Ömer ve Hamza Müslüman oldu diye sahabenin sevince boğulduğu topraklardır. Ukaz, Zü’l-Mecaz, Mecenne pazarlarına tebliğ için giden ayaklar bu yollarda yorulmuş, Taif teki zulümden kurtulanlar, mağarada müşriklerin gözlerinden saklananlar yine buralarda dinlenmişlerdir örümcek, ağını buradaki mağarada örmüş, güvercin en güzel yuvasını ou mağaranın girişine yapmıştır. Dünyaya zulüm dağıtan Bizans ve Sasani’ye karşı adalet orduları buradan yürümüş; Hz. Aliler, İbn Ömer ve İbn Abbaslar burada büyümüş, Sümeyyeler, Hamzalar, Hz. Ömerler ve Hz. Osmanlar burada şehit düşmüştür.
Sadece peygamberler ve sahabeler mi? Bu koca tarihte daha nice şahitler vardır: Ömer bin Abdülaziz tüm servetini buralara harcamış, Abdullah bin Zübeyr zalimlere karşı ordularını burada toplamıştır. Halife Velid, Mehdi buraların hâdimliği için yanıp tutuşmuş, Nureddin Zengi fitne tohumlarını yine burada söndürmüştür. Selahaddin Eyyübî ve Kılıçarslan bu toprakların muhabbetiyle yandıkları halde küffara karşı kılıç sallamaktan buraları ziyaret edememiş, Şeyh Şamil gibi İslam büyükleri de buralara gelip bir daha geri dönememiştir. Kab> bin Züheyr bir mübarek hırka için dile gelip kasidesini burada söylemiş, buraların bülbülü olmayı arzulayan Âkif de yazdıklarını, kötüye kullanılmasınlar diye buralarda imha etmiştir. Efendimiz’in(sas) Sakal-ı Şerifi tek tek bu topraklardan toplanmış, Gül-i Muhammedi tüm insanlık istifade etsin diye Sultan Ahmed tarafından tek tek cam tüplere konularak bu topraklarda dağıtılmıştır. Osmanlı’mn nice Hak âşığı sultanı hadimlik anlayışı içinde Kabe’nin örtülerini İstanbul’da hazırlatmış ve gözyaşlarıyla buralara göndermiştir. Yine onlar orada eskiyen her bir şeyi kutsal birer emanet kabul ederek başkentlerine getirtmişlerdir.
Efendimiz’i(sas) korumak uğruna açlık çeken askerlerimiz ölmemek için buraların çekirgelerini yemek zorunda kalmış, bu Mukaddes Belde’yi terk etmek zorunda bırakılan Fahreddin Paşa da kılıçlarını düşmana teslim etmeyerek bu topraklara emanet etmiştir.

MEKANLAR VE OLAYLARIYLA HZ.MUHAMMED'İN HAYATI


Anlatmakla biter mi bu topraklarda cereyan eden hadiseler? Gülenler, ağlayanlar, buraların hasretiyle yananlar ve buralar uğruna canlanndan olanlar... Bugün bize düşen görev ise tüm bu yaşananları ve bir varoluşun inşa edildiği mekânları, bu topraklarda yaşayan seçkin hayatları tanımak ve yaşanan hatıraların en küçük detaylarına vâkıf olarak oraları gezmektir. Eğer bilerek ve hissederek gezebilirsek, "Oralarda bir zamanlar Efendiler Efendisi dolaşmıştı,” diyecek ve ayağımızı yere basarken daha dikkatli olacağız. Bu şuurla hareket ederken kendimizi her köşe başında sahabeyle musafaha eder gibi hissedeceğiz. Oralara gittiğinizde lütfen özellikle, ikindi gölgesi çöktüğünde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin beyaz mermerleri üzerinde uçuşan çekirgelerin çağrışımlarıyla Osmanlı’yı ve Fahreddin Paşa’yı hatırlamayı da ihmal etmeyiniz. Çünkü onlar sahabe ve tabimden sonra oralara en güzel hizmeti yapmış, yatırımın en kıymetlisini oralara gerçekleştirmiş ve Hâdimü’l-Haremeyn (Harem-i Şerifin hizmetçileri) olmakla her zaman gurur duymuşlardır. Oraları temizlik için kullandıkları tavus kuşu tüyünden süpürgelerin teleklerinden birkaç tüyü İstanbul’a getirtmiş ve başlarındaki sorguçlara takarak, "Biz senin evinin süpürgecileriyiz ya Rabbi!” diyerek halkın arasında öylece dolaşmışlardır.
Bu eser, hepimizin kalbinde önemli bir yeri olan Mukaddes Topraklar’ı daha iyi tanıtmak için özel olarak hazırlanmıştır. Her bir insanımız oraları bilerek ve hissederek gezsin diye düşünülmüştür. Ciddi bir araştırma gerektiren bu eser tek bir mekânda ve kısa bir sürede yazılmış değildir. Uzun araştırmalar ve sistemli bir yazım dönemi geçirmiştir. Bu eserde okuyacağınız yazılar; Türkiye, Almanya, Danimarka, İsveç, Arabistan, Suriye, Yemen, Belçika ve İsviçre’de yazılmış olup, Mukaddes Topraklar’a orada ve burada yaşayan insanlanmızm gözüyle de bakılmak istenmiştir. Tabii ki böyle çaplı bir çalışma zayıf ve liyakati sınırlı birkaç kişiye hasredilmemelidir. Üç yılı aşan bir araştırma süresi içinde, nice gönül insanı, bıkmadan usanmadan bizleri bir yerlerden bir yerlere taşımış, anlatmış, dinlemiş, araştırmış, sorgulamış ve dua etmişlerdir.
Bu yardım edenlerin büyük bir kısmı tanıdıklarımızdır. Ama en sıkıştığımız anlarda, maddi sebeplerin sukutu anında, tanımadığımız kişilerin de yardımı olmamış değildir. Bunlar da sanıyoruz oraların âşığı kişilerin duaları vesilesiyle olsa gerek. Kısacası genel olarak emeği geçen herkese desteklerinden dolayı hürmetlerimi sunmak istiyorum. Özel olarak ise, eserin hazırlanma aşamasında Türkiye’de uzun süreli bulunamamama rağmen yokluğuma sabreden kıymetli eşim ve sevgili kızıma, 60 derece hava sıcaklığında bana bıkmadan usanmadan adım adım rehberlik eden Necati Öztürk Bey’e, Medine’yi detaylarıyla tanımamı sağlayan Mehmet Altan Bey’e, özellikle bu eseri meydana getirmemde beni teşvik eden ve her türlü desteği gösteren Abdullah Aymaz Hocam’a, manevi desteğini hiçbir zaman benden esirgemeyen Şerafettin Kocaman Bey’e, Arapça eserleri benimle birlikte sabahlara kadar mütalaa eden kıymetli ilahiyatçı Selman Kuzu Bey’e ve burada ismini sayamadığım daha nice güzel insana teşekkürlerimi sunuyorum.
Önsöz

MEKANLAR VE OLAYLARIYLA HZ.MUHAMMED'İN HAYATI


İÇİNDEKİLER    11
BİRİNCİ BÖLÜM MEKKE
İlk Bakış, İlk Dua    21
Hz. Hâcer Olabilmek    24
Zemzem ve Hikmetleri    25
Say’in Hikmetleri    29
Peygamber Efendimiz’in(sas) Hz. Hatice ile Yaşadıkları Ev    30
Efendimiz’in(sas> Kâbede Namaz Kıldığı Yer    33
Müzdelife’de Gece Sohbeti    34
Kâbede Geçirilen Bir Gece    35
Kâbe ve Peygamberimiz’in(sas) Eli ile Yerine Konan Hacerü’l-Esved 36
Kâbe’nin Tarihi    39
Mescid-i Haram’ın Tarihi    43
Cennet’ten Bir Emanet    50
Kâbe Yanında Yatan Bir Peygamber Hanımı ve Oğlu    52
Adım Adım Mescid-i Haramın Dış Avlusu    54
Ebu Cehil’in de Evi Orada    55
İbni Erkam’ın Evi ve İlk Günler    56
Kapılar ve Hatırlattıkları    60
Ecdat Yadigârı Ecyad    61
Güzel İnsanların Taçlandırdığı Tepe: Ebu Kubeys    62
Faziletlilerin Yemini    64
Benî Hâşim Mahallesi    65
Mekke Müzesi    67
Mekke Müzesinden Detaylar    70
Mekke Dağları ve Şahit Oldukları    74
Sahabe Evleri    76
Osmanlı’nın Mukaddes Beldelere Muhabbeti    77
Hac ve Umre Alanları    81
Peygamber Efendimiz’in(sas) Veda Haccı    84
Resul ve Nebilerle Kuşatılmış Bir Alan    85
Arafat ve Vakfe    86
Cebel-i Rahmede Osmanlı İzleri    90
Arafat’ta Hz. Âdem ve Hz. Havva Olmak    92
Veysel Karânî de Arafat’taydı    93
Müzdelife’de Peygamber Hatıraları    94
Ebrehe’nin Fil Ordusu ve İzleri    96
Mekke Panayırlarında Onu(sas) Arıyoruz    99
Efendimiz’i(sas) Anlayamayan Ebu Leheb    101
Gönüllere Su Serpen Ecdadımız    102
Taif’in Çileli Yolları    106
Taif Dönüşü    107
Gönüllere İstikamet Kazandıran Vadi: Huneyn    108
Kalplerin Fethi Başlıyor: Hudeybiye    110
Hudeybiye Hududunda Ecdat İzleri    111
Çölün Ortasında Bir Anlaşma    113
Gerçek Fetih Kalplerin Fethiydi    114
Hudeybiye Mescidi    116
Meğer Neymiş Semure Ağacı    117
Kusvâ’yı Hatırlatan Mekke Develeri    118
İlk İşkenceler ve Ebdah Vadisi    120
Efendimiz’in(sas) Hz. Hatice ile Buluştuğu Yer    121
Bi’r-i Tuva: Peygamberi Görmüş Bir Kuyu    122
Tevazu Sultam Geliyor    123
Mekke’deki Osmanlı    125
Onları Güçlü Yapan Eğitim Seferberliğiydi    128
Yürekleri Yakan ve Gönül Ferahlatan İki Olay    129
Fitneyi Söndüren Peygamber Ferâseti    131
Seyyid Sofrasında Bir Akşam    133
Nur Dağına Doğru    135
Hicret Yolunda Bir Mağara    136
Şeytanları Taşlamak    139
Şefkat Kahramanı Zübeyde Hanım ve Mihrimah Sultan    140
Seni Ağaçlar Bile Tanıyor    142
Mekke’den İstanbul’a Efendimiz’in(sas) Râye’si    143
Cinlerin Biat Ettiği Yer    145
Cennetü’l-Mualla’da Tefekkür    146
Çileli Bir Anne ve Oğlu    149
0’na Abbasî ve Osmanlı Bir Arada    151
Hz. Muhammed’in(sas) Miraca Yükseldiği Yer    153
Kırmızı Sütunun Sırrı    154
İslam’ın İlk Şehit Hanımı: Hz. Sümeyye    156
Hz. Meymûne’nin Mukaddes Mekânı    157
Efendimiz’in(sas) Gece İbadeti    159
Selamlarını Ötelere Duyurabilenler    159
Miraç Yolculuğuna Bir Delil    162
Huneyn Ganimetleri ve Cirâne    162
Fethe İki Gün Kaldı    163
Ebu Süfyan’ın Dize Geldiği Yer    164
Bilâl-i Habeşî’nin Dizelerinde Mecenne    166
Reci Kuyularının Iztırabı    167
Âsim bin Sabit’in Duası    170
Fethin Müjdelendiği Yer    170
0’nu(sas) Görünce Kuyular Bile Tatlanıyor    171
Hayatını Sünnete Odaklamış Bir Gönül İnsanı    173
İKİNCİ BÖLÜM
MEDİNE
Medine’ye Vuslat    180
Yeşil Kubbeyi Önce Kim Görecek?    180
Önce 0’nun Mescid-i Nebevi ve İncelikleri    183
Mescid-i Nebevinin Planı    187
Mescid-i Nebevi ve Gelişim Aşamaları     188
Hicaz Demiryolunun Son Halkası: Medine Tren İstasyonu    193
Ecdat Yadigârı Bir Camide Kılınan İkindi Namazı    195
Sukya’da Su Dağıtan Kutlu El    196
Peygamber(sas) Ayağının Değdiği Her Yer Vakıf Yapılmış    197
Eyüp’ten Medine’ye Peygamber Sevgisi    199
Önce Anadolu Kurtarılmalı!    199
Müezzinlerin Sultanı Hz. Bilâl’in Evi    200
Dört Halifenin Dört Güzel İzi    201
İhtilafın İttifaka Dönüştüğü Yer: Benî Sâide Gölgeliği    203
Peygamber(sas) Secdesine Şahit Mekân    204
Bir Ensar Ailesine Konuk Oluyoruz    205
Ravza’daki Osmanlı    207
Mescid-i Nebevi Çevresinde Sahabe Hatıraları    211
Efendimiz’in(sas) Kabr-i Şerifleri ve İncelikleri    214
Cennetü’l-Bâkî’de Sahabe Efendilerimizle    223
Ölümüm Seninle Buluşmamdır    226
Çocukların Dilinden Bile En İyi Sen Anlıyordun    230
Ebu Said el-Hudrı’nin İstanbul’daki Makamı    230
Cennetü’l-Bâkî’ye İlk Gelişim ve Aralanan Sır Kapısı    231
Hurma Almanın da Bir Âdâbı Varmış    234
Namaz Arasında Yaşanan Hayat    235
Herkes Osmanlı’yı Özlemle Anıyor    237
Bundan Böyle Sana Sorgu Sual Yoktur Ey Osman!    239
Bir İmtihan Meydanı: Uhud    241
Vücutları Hiç Bozulmadan Duruyordu    243
İnci Dizesinden Düşen Dâne    246
Müjdelenmiş Bir Mekân: Vadi-yi Akik    247
İlk Mescit: Kuba    249
İki Mihraplı Cami    251
Hendek Savaşının Karargâh Merkezi    253
İlk Karşılama- İlk Cuma    255
Fahreddin Paşa ve Çekirgeler      257
Dünya ve Ahiret Efendimizsin    262
Kaynaklar    264

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA