0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Resimli Muhtasar İlmihal-1426

Ürün Kodu:9789759018986

Hızlı Gözat

Resimli Muhtasar İlmihal

Stok Durumu : Stokta var

9,90 ₺

Detaylar

Resimli Muhtasar İlmihal

ÖNSÖZ
insanlığı ve bütün âlemleri büyük bir hikmet ve gâye ile yaratan Allâhü Teâlaya sonsuz harnd ü senâlar olsun.
Kâinâta en büyük rahmet, en büyük şefâatçı ve en büyük peygamber olarak gönderilen Muhammed Mustafâ sallallâhü aleyhi ve selleme, onun âline ashâbına ve bütün ona tâbi olanlara salât ve selâm olsun.
İlmihal, müslümanların inanç ve ibâdetle ilgili öğrenmeleri îcâbeden hususları bildiren ilimdir.
Peygamber Efendimiz: İlim öğrenmek her müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır, buyurmuşlar. Kâinâtın efendisinin bu mübârek sözleriyle müslümanlara farz olduğunu açıkladığı ilim, muhakkak ki, onların dünyâ ve âhiret saâdetini kazanmalarına yarayacak olan "ilmihal” dir. işte bunun içindir ki, her müslüman erkek ve kadının inanç ve ibâdet bakımından kendisine lâzım olan meseleleri öğrenmesi farzdır. “Zarûrât-ı Dîniyye” denilen bu mühim mevzûları öğrenip inanmadıkça insan, tam ve kâmil bir müslüman olamaz.
Bu mevzûda yazılmış küçük-büyük birçok "İlmihal” kitapları vardır. Bununla beraber, müslüman bir çocuğun temel mes’eleleri kolayca belleyip, hatırında tutabilmesine yardımcı olmak gâyesiyle bu "ilmihal” i hazırlamayı uygun bulduk.
Cenâb-ı Hak rızâsına muvâfık buyursun.
Mühim Hatırlatma
Muhterem okuyucu,
Elinizdeki eserde bazı sûre, âyet ve duâlara yer verilmiş ve bun¬ların latin harfleri ile de okunuşları konulmuştur. Bu, Kur’an harflerini bilmeyenlerin ezberlemelerine yardımcı olmak içindir. Yoksa latin harfleri ile doğru olarak ezberlemek mümkün değildir. Bu harflerle ezberleyenler, mutlakâ bir hocadan düzgün okunuşunu öğrenmelidirler.
Sûreler latin harflerinden okunduğu zaman aşağıdaki işâretlere dikkat edilmesi zarûrîdir:
â: Uzun a ince sesli harflerden sonra gelince ince-uzun okunur. Normal matbaa harfleriyle yazılmıştır. Kalın sesli harflerden sonra gelince kalın-uzun okunur. Metinde belli etmek için önceki kalın harfle birlikte kalın-siyah yazıyla yazılmıştır.
û: Uzun u İnce sesli harflerden sonra gelince ince-uzun okunur. Normal matbaa harfleriyle yazılmıştır. Kalın sesli harflerden sonra gelince kalın-uzun okunur. Metinde belli etmek için önceki kalın harfle birlikte kalın-siyah yazıyla yazılmıştır.
î: Uzun i İnce sesli harflerden sonra gelince ince-uzun okunur. Kalın sesli harflerle gelince kalın-uzun okunur. Kalın sesli harften sonra (ly) gibi okunacaktır. Kendinden önceki harf kalınsa onunla birlikte kalın-siyah yazıyla yazılmıştır.
Med (uzatma) işâreti: Bir elif miktarı med (â, î, û) şeklinde gösterilmiştir. Dört elif miktarı med (â, î, û) şeklinde gösterilmiştir.
Altı çizgili h boğazdan hırıltılı olarak çıkarılacak,
Altı çizgili s ve z harfleri peltek okunacaktır.
DİKKAT:
Elinizdeki bu kitapta âyet-i kerime, hadis-i şerif ve dua gibi mübarek metinler olması dolayısıyla yere atılmamasını ve hürmette kusur edilmemesini ehemmiyetle hatırlatırız.

İÇİNDEKİLER
Önsöz         9
Mühim Hatırlatma    10
Din    11
Şeriat    11
ÎMÂN    13
îmânın Şartları    15
Allâhü Teâlâ’ya îmân      16
Sıfât-ı Zâtiyye    16
Sıfât-ı Sübûtiyye    17
Meleklere îmân    19
Dört Büyük Melek    20
Kitaplara îmân    21
Suhuf (Sayfalar)    21
Kitaplar    22
Peygamberlere îmân          23
Peygamberlerin Sıfatları    24
Peygamberimiz (s.a.v.)    26
Peygamberimizi İyi Tanıyalım    30
Ashâb-ı Kirâm    33
Ashab iki Kısımdır:    34
Âhiret Gününe îmân    35
Ecel    36
Kader ve Kazâya îmân    37
irâde-i Cüz’iyye    37
Kader     40
Kazâ    40
Rızık    40
Tevekkül    41
îmânın Devamının Şartları    42
îmânın Koruyucu Kaleleri    43
Her Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar    44
Edille-i Şer’iyye    45
Mezheb    47
İslâm’ın Şartları      50
Kelime-i Şehâdet    51
Ef’âl-i Mükellefin    ;    52
Namaz      54
Hadesten Tahâret    55
Abdest    55
Abdestin Farzları    55
Abdestin Sünnetleri    56
Abdestin Mekruhları    56
Abdesti Bozan Şeyler      57
Abdest Nasıl Alınır?    58
Abdest Resimleri     62
Gusül    74
Guslün Farzları    74
Guslün Sünnetleri    74
Gusül Abdesti Nasıl Alınır    74
Gusül Abdesti ve Kaplama Diş Mes’elesi    75
Diş Doldurtma Mes’elesi    76    *
Teyemmüm    77
Teyemmümün Farzları    77
Teyemmüm Şöyle Yapılır    77
Teyemmüm Resimleri    78
Mestler Üzerine Mesh    87
Meshin Caiz Olmasının Şartları     87
Meshin Miktarı     87
Meshi Bozan Şeyler     87
Mesh Müddeti     88
Sargı ve Yara Üzerine Mesh     88
Kadınlara Mahsus Hâller     89
Hayız ve Nifâs Hâllerinde Yapılması Haram Olan Şeyler.. 91
Necâsetten Tahâret (Pislikten Temizlenmek)     92
istincâ, İstinkâ, istibrâ     92
Setr-i Avret (Avret Mahallini Örtmek)     93
istikbâl-i Kıble (Kıbleye Dönmek)     93
Vakit       93
Kerâhet Vakitleri     94
Ezân ve Kâmet     95
Niyet     97
Namazın Rükünleri     98
İftitâh Tekbîri (Allâhü Ekber Diyerek Başlamak)  98
Kıyâm (Ayakta Durmak)     98
Kırâat (Kur'an Okumak)     99
Namazda Okunan Bazı Sûre ve Âyetler     99
Namazda Okunan Bazı Duâlar    110
Namaz Resimleri    132
Beş Vakit Namaz    148
1-Sabah Namazı    148
2-Öğle Namazı    148
3-ikindi Namazı    149
4-Akşam Namazı    ...150
5-Yatsı Namazı    150
Vitir Namazı    151
Sehiv Secdesi    152
Sehiv Secdesinin icabettiği Yerler    152
Sehiv Secdesi’nin Yapılışı    153
Cuma Namazı    153
Cuma Namazının Vücûbunun Şartı Yedidir    153
Cuma Namazının Sıhhatinin Sadi Altıdır    154
Cuma Namazına Niyet    154
Bayram Namazı    155
Kazâ Namazları    156
Evvâbîn Namazı    158
Duhâ Namazı    159
Teheccüd Namazı    159
Tesbîh Namazı    160
Tesbîh Namazının Kılınışı    160
Cenâze Bahsi    162
Kefen    163
Cenâze Nasıl Kefenlenir?    163
Cenâze Namazı    164
Cenâze Namazının Kılınışı    164
Kabir ve Defin    167
Kabir Suâli    169
Kabirde Suâl ve Cevaplar    169
Kabirleri Ziyâret    170
Sefer Bahsi    170
Mübârek Gecelerde Yapılacak ibadetler    175
Oruç    181
Orucun Farzları    181
Orucun Kısımları    182
Orucu Bozup Da Sadece Kazâ İcabettiren Şeyler 183
Orucu Bozup Kazâ ve Keffâret icabettiren Şeyler 184
Oruçluya Mekruh Olan Şeyler    185
Orucu Bozmayan Şeyler    185
Terâvih Namazı    186
îtikâf    186
Sadaka-i Fıtır: Fitre    187
Zekât    188
Öşür            189
Zekâtın Verileceği Yerler    189
Hac            191
Haccın Farz Olmasının Şartları    191
Haccın Edâsının Farz Olma Şartları    192
Haccın Sıhhatinin Şartları    192
Kurban    193
Kurbanın Kesilme Vakti    193
Kurbanı Kesme Sekli ve Niyet    193
Akîka Kurbanı    194
Günah Nedir ve Başlıca Günahlar    195
Tevbe ve istiğfar    196
Ümitsizlik Doğru Değildir    196
Tevbenin Kabul Olmasının Şartları    197
Büyük istiğfar    198
Nefs-i Emmâre    199
Cihâd    201
Müslümanların Cemiyet İçindeki Vazifeleri 202
1-Komşu Hakkına Riayet    202
2-Müsafire Karşı Vazifelerimiz    202
3-Diğer Vazifelerimiz    203
Bazı Duâlar    204
Salevât-ı Şerîfeler    211
Otuziki Farz    221
Ellidört Farz    223
Müslüman Çocuğuna Bazı Dini Sualler    226

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 9,90 ₺
1 Taksit 9,90 ₺ 9,90 ₺
2 Taksit 5,27 ₺ 10,53 ₺
3 Taksit 3,56 ₺ 10,69 ₺
4 Taksit 2,72 ₺ 10,86 ₺
5 Taksit 2,20 ₺ 11,02 ₺
6 Taksit 1,86 ₺ 11,18 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 9,90 ₺
1 Taksit 9,90 ₺ 9,90 ₺
2 Taksit 5,27 ₺ 10,53 ₺
3 Taksit 3,56 ₺ 10,69 ₺
4 Taksit 2,72 ₺ 10,86 ₺
5 Taksit 2,20 ₺ 11,02 ₺
6 Taksit 1,86 ₺ 11,18 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 9,90 ₺
1 Taksit 9,90 ₺ 9,90 ₺
2 Taksit 5,27 ₺ 10,53 ₺
3 Taksit 3,56 ₺ 10,69 ₺
4 Taksit 2,72 ₺ 10,86 ₺
5 Taksit 2,20 ₺ 11,02 ₺
6 Taksit 1,86 ₺ 11,18 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 9,90 ₺
1 Taksit 9,90 ₺ 9,90 ₺
2 Taksit 5,27 ₺ 10,53 ₺
3 Taksit 3,56 ₺ 10,69 ₺
4 Taksit 2,72 ₺ 10,86 ₺
5 Taksit 2,20 ₺ 11,02 ₺
6 Taksit 1,86 ₺ 11,18 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 9,90 ₺
1 Taksit 9,90 ₺ 9,90 ₺
2 Taksit 5,27 ₺ 10,53 ₺
3 Taksit 3,56 ₺ 10,69 ₺
4 Taksit 2,72 ₺ 10,86 ₺
5 Taksit 2,20 ₺ 11,02 ₺
6 Taksit 1,86 ₺ 11,18 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 9,90 ₺
1 Taksit 9,90 ₺ 9,90 ₺
2 Taksit 5,27 ₺ 10,53 ₺
3 Taksit 3,56 ₺ 10,69 ₺
4 Taksit 2,72 ₺ 10,86 ₺
5 Taksit 2,20 ₺ 11,02 ₺
6 Taksit 1,86 ₺ 11,18 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA