x

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi İmam Nablusi - Seyyid Süleyman-1587

Gonca Yayınevi
Ürün Kodu : 9789944129237
Rüya Tabirleri Ansiklopedisi İmam Nablusi - Seyyid Süleyman
122,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Rüya Tabirleri Ansiklopedisi İmam Nablusi - Seyyid Süleyman


  Ürün Özellikleri:


  Yayınevi : Gonca Yayınevi
  Yazar : İmam Nablusi - Seyyid Süleyman
  Kapak Kalitesi : Ciltli
  Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
  Sayfa Sayısı : 930
  Dil : Türkçe
  Ebat : 16 x 23,5 cm
  Ağırlık : 1020 gr


  Bismillâhirrahmânirrahîm

  RÜYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

  Rüya,uyku sırasında aynen uyanıkmış gibi çeşitli olayların yaşanması haline "düş"denir.
  Rüya,çağlar boyunca bütün toplumlarda büyük önem görmüştür.Rüyanın mahiyeti ve kökeni hakkında çok şeyler yazılıp söylenmiştir.Ancak bu yazılıp söylenenler her topluma ve her kültüre göre ayrı ayrı olagelmiş ve hep değişkenlik arzetmiştir.Tarihte bazı insan topluluklarında rüyaya büyük önem verilmiş ve bazen bu rüya tabirleri kitaplar halinde toplanmıştır.Umumiyetle rüya,uyanıklık halinin bir uzantısıdır,etkisinde kalanın sevindirici veya üzücü olayların uyku halinde yaşanması olayıdır. Islâm'da rüya,hukukî bir kaynak ve delil değildir.Yalnız gören kişi ile alakalıdır.O kişi de bu rüyasını hayra yorar ve bu rüya yalnız kendisini bağlar.
  Rüya, "Allah Teâlâ'rım melek vasıtasıyla hakikat veya kinaye olarak kulun şuurunda uyandırdığı enfusî idrâkler ve vicdanî duygular veya şeytânî telkinlerden meydana gelen karışık hayallerden ibarettir" şeklinde de tarif edilmiştir.
  Rüya,uykuda bütün duygu ve bilinç hallerinin tamamen yok olmadığı bir sırada meydana gelir.Nitekim rüya,uykunun az olduğu sabaha karşı daha çok görülür.Rüyada görülmesi mümkün olan şeyler görülür.Uyanıkken görülemiyecek olan şeyleri rüyada görmek mümkün değildir.Bir kişi rüyada aynı anda hem ayakta ve hem de otururken görülmez.Mümkün ve olağan olmayan şeyleri rüyada görmek kâm yoktur.Rüya bir idrâk işidir.Zira rüya insanların.kalplerinde yaratılan ve oraya yerleşen şeyin hayal etme ve düşünme yoluyla idrâk edilmesi demektir.
  Müslümanların dışındaki birtakım çevreler de bu konuda tutarsız ve reddedilmeye mahkûm bir sürü şeyler söylemişlerdir.Ancak sağlıklı görüş sahibi âlimlerin ve imamların görüşü makbuldür.Allah Teâlâ uyanık insanın kalbinde,birtakım itikadlar yarattığı gibi,uyuyan insanın kalbinde de bazı itikadlar yaratır.Allah Teâla uyuyan insanın
  kalbinde yarattığı itikadları başka zamanlarda yarattığı birtakım şeylerin belirtisi ve aynası haline sokar.Rüyada görülen durum,bazen aynası olduğu işe aykırı olur.Uyanık kişinin kalbinde yaratılan itikad ve kanaat,bazı olayların aynası görünümünde olmasına rağmen bu ve not;nun tersi çıkabilir.Meselâ bulut yağmurun belirtisidir.Allah Teâlâ bulutu yağmurun belirtisi olarak yaratmıştır.Ama bazen bulut olmasına rağmen yağmur yağmayabilir.Aynı şekilde insanın kalbinde yarattığı itikadı ve inancı,bir hadisenin belirtisi olarak yaratmıştır.Fakat bazen yağmur yağmadığı gibi o olay da olmayabilir.Uyku halindeki insanın kalbinde sözkonusu itikad bazen meleğin huzurunda oluşur.Bu takdirde sevindirici rüya görülür.Bazen de şeytanın hazır bulunduğu bir zamanda oluşur.Bu takdirde de üzüntülü ve zararlı rüya görülür. Rüyanın mahiyeti hakkında en üstün bilgi Allah Teâlâ'nın katindadır.
  Allah Teâlâ insanların Levh-i Mahfuz'daki durumlarına muttali olan bir kısım meleği rüya işleriyle görevli kılmıştır.Görevli melek Levh-i Mahfuz'dan alcfığı durumları bir takım olaylar ve şekiller haline sokarak ilgili insanın rüyasında kalbine yerleştirir ki,o kimse için bir müjde veya uyarı ya da kınama değerinde olsun.Böylece hikmet ve not;li,yararlı veya sakındırıcı bir faaliyet göstermiş olur.İlgili melek bu gayret içinde iken şeytan da insana karşı duyduğu kin ve düşmanlık ve not;tan dolayı onu uyanık iken rahat bırakmak istemediği gibi,uyku âle ve not;minde de rahat bırakmak istemez.Ona birtakım hile ve tuzaklar kur ve not;maktan geri kalmaz.Şeytan insanın rüyasını bozmak üzere ya onu gördüğü rüya hususunda yanıltmak ister veya rüyasında gafil olma ve not;sını sağlamaya çalışır.
  Kur'an-ı Kerîm'in birçok yerinde rüyadan söz edilmiştir.Hz.İbrahim (a.s.)'in,oğlu İsmail (a.s.)'i rüyada boğazlama emri almış ve gördüğü rüyayı uygulamaya teşebbüs etmiştir.(es-Sâffât,37/102)
  Yusuf (a.s.)'da rüyasında onbir yıldızla,ayın kendisine secde ettiğini görmüş (Yusuf,12/40),Mısır hükümdarının ve hapishanedeki iki kişinin gördükleri rüyaları tabir etmiştir.(Yusuf, 12/36-43)
  Kur'an-ı Kerîm'de Hz.Peygamber (a.s.)'in görmüş olduğu rüya lardan söz edilmektedir. (el-Fetih,48/27;es-Sâffât,37/105;el-lsrâ,17/ 60)
  Hadis kitaplarının hemen hepsinde Hz.Peygamber (a.s.)'in gördüğü rüyalar ve yaptığı rüya tabirleri hakkında geniş bilgi vardır.
  Rüya ile ilgili Hz.Peygamber (a.s.)şöyle buyurmuştur:"Sâlih kişi tarafından görülen rüya,peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır."Bir başka hadisinde de şöyle buyurur: "Mü'minin rüyası,peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır.;Peygamberlik gitti ve mübeşşirât kaldı."Hz Peygamber (a.s.)bir başka mübarek sözlerinde:"Ey insanlar!Peygamberliğin belirtilerinden yalnız güzel rüya kaldı.O rüyayı müslüman kişi görür veya onun için başkası tarafından görülür."büyumuşiur.(İbn-i Hacer el-Askalânî,Fethu'l-Bârî Şerhu Sahîhi'l-Buhârî,Kitâbü't-Tabîr)
  Hadisteki ihtilaflar ve değişik sayılar,rüya gören müslümanın haline dönüktür.Takvâ sahibi olmayan ve İslâm'ın ölçülerine göre fasık sayılan müslümanın gördüğü rüya,nübüvvetin,yani peygamberliğin yetmiş parçasından biridir.Takvâ sahibi olan müslümanın rüyası ise peygamberliğin kırk altı parçasından biridir.Bu durumda rüyanın doğruluk derecesi müslümanın salâh ve takvâsına göre değişik olur.
  Müslümanın gördüğü rüyanın,peygamberliğin özelliğinin parçalara bölünmesi veya takvâ sahibi olan bir müslümanın peygamberlik hasletinden bir parçayı kazanabilmesi demek değildir.Maksat şudur: Peygamberlikte zaman zaman gayptan haberdar olma özelliği var- dır.Allah Teâlâ dilediği zaman bir peygamberi gayptan haberdar eder.Bu itibarla,gayptan haberdar olmak,peygamberliğin alâmet- lerindendir.Peygamberlik görevi kalıcı değildir.Fakat alâmetleri kalı- cıdır.Müslüman bir kimse bazen Allah Teâlâ'nın takdir ve dilemesiyle rüya âleminde bir gayptan haberdar edilebilir.Bu itibarla müslümanın rüyada gördüğü bir şey aynen gerçekleşebilir.
  Güzel rüyanın peygamberliğin kırk altı parçasından bir parça, sayılması şöyle yorumlanır.Sahih rivayetlerin birçoğuna göre,Hz. Peygamber (a.s.)altmış üç yıl yaşamış ve peygamberlik süresi yirmi üç yıl sürmüştür.Çünkü o,kırk yaşını doldurduğu zaman peygamber olmuştur.Hz.Peygamber (a.s.)'e vahiy rüya halinde gelirdi.Bu durum altı ay sürmüştür.Bu süre zarfında gördüğü rüyalar aynen çıkıyordu. Peygamberlik süresi yirmi üç yıl devam ettiğine göre,rüya yoluyla vahiy süresi bunun kırk altı parçasından bir parça olur.Başka hadislerde rüya,peygamberliğin yetmişte bir,kırk dörtte bir,ellide bir olduğu ifade edilir.
  Rüyanın peygamberliğin parçalarından biri olduğunu açıklayan hadislerin değişik oranlar ifade etmesi,hadislerin çelişmesi anlamına gelmemektedir.Çünkü sâlih ve sâdık bir rüya,kişinin doğru sözlü ve emaneti yerine vermek ve sağlam itikadı olmak gibi hususlardaki derecesine göre değerlendirilmektedir.Bu konuda insanlar arasındaki farklılık kadar rüyalar da değişik olur.Kim samimi bir kalp ile Allah'a ibâdet eder ve doğru sözlü olursa,gördüğü rüyalar daha doğru ve peygamberliğe daha yakındır.Zira peygamberler arasında bile fazilet farkı vardır.İnkârcı,kâfir ve yalancı kişilerin de rüyaları doğru çıkabilir. Bu takdirde bu kişilerin rüyaları vahiy ya da peygamberlikten bir parça olamaz.Çünfcd gayptan haber veren her doğru söz,peygam ve not;berlik kabul edilmiştir.Bu konuda şu hususlar daima göz önünde bulundurulmalıdır.
  1.Doğru rüya görmek sadece mü'minlere mahsus değildir.Müslüman olmayanlar da görebilir,Mısır hükümdarı ve hapishanedeki iki kişinin gördüğü rüyalar gibi.
  2.Herkes aynı özellik ve nitelikte değildir.Doğru rüya nadir hallerde ve ruhu çok hassas kişiler tarafından görülür.
  3.Görülen rüyaları esas alarak hayata nizam ve intizam vermeye kalkışmak yanlıştır.Zira rüyaların doğruluğunu ölçmek ve tesbit etmek mümkün değildir.
  4.Rüya ile yalnız o rüyayı gören amel eder.Fakat amel etmesi şart değildir.Zira rüyada kaza geçirdiğini gören bir kimse bir vasıtaya bindikten sonra kaza geçirip ölmüş olsa,intihar etmiş sayılmaz.
  Bundan dolayı fıkıhta,kelâm ilminde ve mahkemede rüya,delil kabul edilmez.Rüya haktır ama doğru rüya gören ve doğru şekilde yorumlayan kişiler çok azdır.Rüyaları doğru bir şekilde olaylar tabir eder.Bazı rüyalar yorumu ile birlikte görülür.Bazı kimseler gördükleri rüyayı yorumlayamaz ama sâdık rüya olduğunu anlarlar.
  Rüya tabir etmek Allah'ın vergisidir.Herkes rüya tabir edemez. Akıl ve mantık bu iş için yeterli değildir.Rüya merhametli ve öğüt verebilecek olanlara anlatılmalı,güzelce yorumlayamayacak kişilere söylenmemelidir.Hz.Peygamber (a.s.) bir hadislerinde şöyle buyur ve not;muşlardır: "Rüya gören onu hiç kimseye söylemediği sürece o, bir kuşun ayağına bağlıdır (zuhur etmez);Söylerse zuhur eder. Böyle olunca rüyanızı yalnız akıllı ve sizi seven veya size öğüt verecek durumda olan kimselere söyleyin" buyurmuştur.(Tirmizî)
  İmam-ı Mâlik'e: "Herkes rüya tabir edebilir mi?"dye sorulmuş,o da "Nübüvvetle oynanır mı?" demiştir.
  Rüya genel olarak iki kısma ayrılır:
  1.Doğru ve güzel olan rüyalar,Bu tür rüyalar,uyanıklık âleminde doğru çıkan rüyalardır.Peygamberlerin,onlara uyan sâlih mü'minlerin gördükleri rüyalar bu tür rüyalardır.Bazen dindar olmayan insanlarda bu tür rüyaları görürler.
  2."Adğâs"aö verilen karmakarışık ve hiç bir anlam taşımayan rüyalardır.Meselâ:Şeytanın uyuyan kişiyle oynaması ve onu üzmesine sebep olan rüyalar ve meleklerin haram bir şeyi uyuyan için helâl kıldığına ve haram bir iş teklif ettiklerine dair olan ve aklen muhal ve imkânsız olan işlerle ilgili rüyalar,kişinin uyanık iken üzerinde konuş ve not;tuğu ve olmasını temenni ettiği bir şeyi uyanık iken itiyad haline getirdiği bir şeyi rüyasında görmesi gibi.
  Özetleyecek olursak : Bu durumda rüyanın üç kısma ayrıldığı görüimektedir.Bunlardan birincisi AllahTeâlâ tarafından bir müjde olabilen bir rüya,İkincisi kişinin uyanık iken önem verip kalben meşgul olduğu bir şeyle ilgili olarak gördüğü rüya,üçüncü olarak da şeytan tarafından korkutulan kişinin gördüğü rüya.
  KÖTÜ BİR RÜYA GÖREN BİR MÜSLÜMANIN YAPACAĞI İŞLER
  Gördüğü rüyanın ve şeytanın şerrinden üç kez Allah Teâlâ'ya sığınır ve şöyle der: "AllahımlBu rüyanın şerrinden ve rahmetinden uzak kalmış olan şeytanın şerrinden sana sığınırım".Rüya ve not;nın hayra dönüşmesi için dua eder.Bu tür rüyayı hiç bir kimseye anlatmaz.
  Müslüman gördüğü iyi bir rüyadan ötürü uyanınca Allah Teâlâ'ya hamdeder.Bu rüyadan dolayı sevinir,sevmediği kimselere kesinlikle anlatmaz.
  SADIK RÜYA
  Görüldüğü gibi çıkan rüyadır,buna "Sâlih rüya"da denir.Bunun zıddı Kur'an-ı Kerîm'in ifadesiyle "Adğâsü ahlâm=karışık rüyalar" dır.
  İnsan yaratılışı itibariyle,uyurken uyanıkmış gibi bazı olaylar yaşar.Bunlar ya gündüzleyin uyanık olduğu sırada etkisinde kaldığı hususlar olabilir veya bir hikmete dayalı olarak görülen rüyalardır.Bunlar gerek sâdık rüya olsun ve gerekse adğâs kabilinden karışık rüyalar olsun bu iki çeşit rüya hakkında bilgi vermektedir.
  Allah Teâlâ,insanların Levh-i Mahfuz'daki durumlarını bilen bir kısım meleği rüya işiyle görevlendirmiştir.Görevli melek Levh-i Mahfuz'dan aldığı durumları bir takım olaylar ve şekiller haline sokarak ilgili insanın rüyasında kalbine yerleştirir ki;o kimse için bir müjde veya bir uyarı ya da kınama değerinde olsun.Böylece hikmetli,yarar ve not;lı veya sakındırıcı bir faaliyet gösterilmiş olur.ilgili melek bu gayret içinde iken,şeytan da insana karşı duyduğu kin ve husumetten dolayı onu uyanık iken rahat bırakmak istemediği gibi,uyku âleminde de rahat bırakmak istemez.Ona birtakım hile ve tuzaklar kurmaktan geri durmaz.Şeytan,insanın rüyasını ifsad etmek üzere ya onu gördüğü rüya hususunda yanıltmak ister veya rüyasından gafil olmasını sağ ve not;lamaya çalışır.
  Hadis,tefsir ve siyer kitapları Hz.Peygamber (a.s.)'in sâdık rüyalarından bir çoklarını nakletmektedir.Bunlar maddî hayatta aynen meydana gelmiştir.
  Hz.Peygamber (a.s.)'in vefatıyla vahiy,dolayısıyla vahiy olan sâdık rüyalar da kesilmiştir.Ama her mü'mine nasip olabilmesi mümkün olan sâdık rüyalar bâkî kaim ıştır. Bu sâdık rüyalar ilham kabindendir ve her mü'min bu çeşit rüyaları görebilir.Hz.Peygamber (a.s.): "Nübüvvetten ümmete yalnız mübeşşirât kalmıştır"buyuröu. "Mübeşşirât nedir,ya Rasülellâh?" diye sorulduğunda; "Kıyâmet yaklaşınca (âhir zamanda) mü'minin rüyası yalan çıkmaz" buyur- muştur ./ön-/ Mâce,Rüya,9)
  Sadık rüyalar yukarıdaki hadiste bildirildiği gibi sevindirici (mübeşşirât) olduğu gibi,ikâz edici de olabilir.
  Mü'minin göreceği sâdık rüyaların başında Hz.Peygamber'i rü ve not;yasında görmesi gelir.Çünkü.onun rüyada görülmesi kesinlikle sâdıktır.Bu konuda Hz.Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Rüyasında beni gören ,gerçekten beni görmüştür.Çünkü şeytan,hiç bir şekilde bana benzer bir surete giremez." [(Buhârî, Tabir 2,10; Müslim,Rüya 10 (2266);Muvattâ,Rüya 1,(2,956)]
  Sâdık rüyayı doğru sözlü kişiler görür ve bu kişilerin rüyası Allah'tan bir müjdedir.(/Wüs//mJP?üya,6)
  Sâdık rüyalar genellikle seher vakitlerinde görülür.(Tirmizî,Rüya, 3;Dârimî, 9).
  Bu doğru rüyalar,daha çok abdestli ve bir kısım âyet ve duâları okuyarak uykuya yatıldığı zaman,hadisi şerifte de belirtildiği gibi seher vaktinde,sabah namazını kıldıktan sonra ve mübarek gecelerde görülen rüyalardır
  Rüyasında gördüğü şeyin ertesi gün gerçekleştiğini görenler çoktur.Bu gibi rüyalar çoğunlukla sabaha karşı görülür.Çünkü o zamana kadar vücut sindirim işlemiyle meşguldür.En doğrusunu,güzelini ve iyisini Allah Teâlâ bilir.Rüya hakkında bu genel bilgileri verdik ve not;ten sonra Allah (c.c.)'ın izni ile Abdülgani en-Nablusî'nin "Tâ'tîru'l- Enâm,Fî Tâ'bîri'l-Menâm" adlı eseri ile Seyyid Süleyman'ın "Ken- zü'l-Menâm" adlı eserini esas alarak ve ikisinden başka rüya tabiri konusunda yazılmış eserleri de inceleyerek bu kitabımı hazırlamaya gayret gösterdim.
  Bu rüya tabiri kitabımı daha ziyade İslâmî rüya tabircilerinin görüşlerini benimseyerek hazırlamaya özen gösterdim.Eğer başarılı oldum ise bu Allah'ın bir lutfudur,kusur ve hatalarım var ise bu benim kendi nefsimdendir.
  Bu noktada sözlerimi bitirirken eğer kusur ve hatalarım varsa muhterem okuyucularımdan yapıcı ikâzlarını bekler,hepsinin sâdık rüyalar görmesini Allah Teâlâ'dan niyâz ederim.
  Halit SEZGÜL
  Emekli din görevlisi


  İÇİNDEKİLER

  İçindekiler 887
  Rüya hakkında genel bilgiler 3
  Kötü bir rüya gören 7
  Sadık rüya 7
  A
  Aba 10
  Abajur 10
  Abanoz 10
  Abdest almak 11
  Abdesthane 12
  Abdest bozan şey 12
  Abase Sûresi 13
  Ab-ı hayat 13
  Abide 13
  Abla 14
  Abluka 14
  Abraş 14
  Acele 14
  Acem 15
  Acemi 15
  Acenta 15
  Acı-ağrı 15
  Acı tatmak 15
  Acıkmak 15
  Acıkmış 16
  Acımak 16
  Aciz 16
  Acuze.. 16
  Acve 17
  Aç 17
  Aç gözlü 17
  Açıkgözlülük 17
  Açılış 17
  Açlık 17
  Adaçayı 18
  Adasoğanı 18
  Adatavşanı 19
  Adak 19
  Adale 19
  Adam 19
  Adapte 19
  Aday 19
  Adem (a.s.) 20
  Adese 20
  Adım 20
  Adi iskemle 21
  Adilâne 21
  Adiyât Sûresi 21
  Adliye 21
  Adres 21
  Af dilemek 22
  Aferin 22
  Afet 22
  Affedilmek 22
  Affetmek 22
  Afiş 23
  Aforoz 23
  Ağlamak 23
  A'lâ Sûresi 24
  Al-i imran Sûresi 24
  Al-i Nebi ve Ashâb-ı Kiram 24
  Alabalık 26
  Alabora 26
  Alaca hastalığı 26
  Alacakarga 26
  Alacaklı 27
  Alaftar 27
  Alâim-i Semâ 27
  Alak Sûresi 28
  Alâka 28
  Alâmet 28
  Alan (Meydan) 28
  Alarm 28
  Alay 28
  Alay edilmek 29
  Albay 29
  Albüm 29
  Albümin 29
  Alçıcı 29
  Aldanmak 29
  Aldatmak 29
  Alet 29
  Ali bin Ebu Talip 30
  Alil (sakat) 30
  Alim 30
  Alın ve yüz. 30
  Alış veriş 31
  Alkış 31
  Alkol 31
  Alkolik 31
  Allah 31
  Allah'ı anımsak 34
  Allık 35
  Almanya 35
  Altın 35
  Altın ve gümüş dövücü 36
  Altın ve gümüş hurdası 36
  Altıparmak 36
  Altmışaltı 36
  Alüminyum 36
  Alyans 36
  Amatör 36
  Ambalaj 37
  Ambar 37
  Amber 37
  Amca 37
  Amcazade 37
  Amele 37
  Ameliyat 37
  Amerika 38
  Amin 38
  Amir 38
  Amiral 38
  Amonyak 39
  Amorti 39
  Ampul 39
  Ana-babaya asi olmak 39
  Anahtar 39
  Anarşistlerle savaşmak 40
  Anatomi 40
  Anber çiçeği 40
  And içmek 40
  Angarya 41
  Anırmak 41
  Anıt 41
  Anjin 41
  Ankakuşu 41
  Ankebût Sûresi 41
  Anlaşma veya tayin emri 41
  Anlaşmazlık 42
  Anlayış 42
  Anne 42
  Ansiklopedi 43
  Anten 43
  Antika eşya 43
  Antrenör 43
  Apandisit 43
  Apartman 43
  Apolet 44
  Apse 44
  Aptal 44
  Arap 44
  Araba 44
  Araba vapuru 44
  Arabi aylar 45
  Arabistan 46
  Arabistan kirazı 46
  A’raf Sûresi 47
  Arafatta vakfeye durmak 47
  Arafe 48
  Aramak 48
  Aranmak 48
  Arap 48
  Arap tavşanı 48
  Araştırmak 49
  Arazi 49
  Ardıç 52
  Ardıç kuşu 52
  Ardiye 52
  Arı 52
  Arıbeyi 52
  Arı kovanı 52
  Arı kuşu 52
  Aritmetik 52
  Ariyet alıp vermek 52
  Arkadan gitmek 53
  Arkadaş 53
  Arma 53
  Armağan 53
  Armonik 53
  Armut 53
  Arpa 53
  Arpacık soğanı 54
  Arsa 54
  Arsenik 54
  Arslan 54
  Arş-ı A'lâ 55
  Arşın 56
  Arzuya kavuşmak 56
  Asâ (değnek) 56
  Asâlet 56
  Ashâb-ı kirâm 57
  Asılmak (idam edilmek) 57
  Asi olmak 58
  Asilzade 58
  Asistan 58
  Asit 58
  Asker 59
  Asker bayrağı 59
  Aslan ağzı 59
  Asma 59
  Asma kabağı 59
  Asr Sûresi 59
  Aşçı 60
  Aşk 60
  Aşiret 60
  Aşırmak 60
  Aşk mektubu 61
  Aşûra 61
  Aşûra günü 61
  At 61
  At kestanesi 62
  At nalı 62
  At sineği 63
  At tersi 63
  Ateş 63
  Ateş böceği 66
  Ateş koru 66
  Ateşe tapmak 67
  Ateşlenmek 67
  Atlıkarınca 67
  Atmaca 67
  Atmak 67
  Atom 68
  Atölye 68
  Attar (baharatçı) 68
  Av hayvanı 68
  Avkapanı 68
  Av köpeği 68
  Avans 69
  Avcı 69
  Avize 69
  Avlanmak 69
  Avret yeri 70
  Avrupa 70
  Avuç içi 70
  Avukat 70
  Ay 71
  Ay çiçeği 72
  Ayağıyla itmek 72
  Ayak bileziği 72
  Ayak kayması 73
  Ayakkabı 73
  Ayakkabıcı 73
  Ayaklar 73
  Ayaz 74
  Aydınlığa kavuşmak 75
  Ayetler 75
  Ayetü'l-Kürsî 76
  Aygır 76
  Ayı 76
  Ayı avcısı 77
  Ayıp 77
  Aylar 77
  Aylık 77
  Ayna 77
  Ayran içmek 78
  Ayrılmak 78
  Ayva 78
  Ayva ağacı 79
  Ayyaş 79
  Azadetmek 80
  Azamet-ululuk 80
  Azap 80
  Azarlamak 80
  Azgın 81
  Azgınlık 81
  Azık 81
  Azl (göreve son verme) 81
  Azrâil (a.s.)
  Badem 86
  Badem şerbeti 86
  Bademcik 86
  Bagaj 87
  Bağ (ip) 87
  Bağ ve asma 87
  Bağırmak 87
  Bağırsak 88
  Bağlama çalmak 88
  Bağlanmak 88
  Bahar açmak 89
  Bahar çiçekleri 89
  Baharat 89
  Bahçe 90
  Bahçe duvarı 90
  Bahçe küreği 90
  Bahçivan 91
  Bahriyeli 91
  Bahse girmek 91
  Bahşiş 91
  Baht (talih) 92
  Bakan 92
  Bakara Sûresi 92
  Bakır 92
  Bâkire 92
  Bakkal 92
  Bakla toplamak 93
  Bakla satıcısı 93
  Bakla 93
  Baklava 94
  Bakraç 94
  Bal 94
  Baba 83
  Bal arısı 94
  Babaanne 84
  Bal mumu 95
  Babayiğit 84
  Bal yemek 95
  Baca 84
  Balçık 95
  Bacak 84
  Baldır 96
  Bacanak 85
  Baldız 96
  Badana 86
  Balerin 96
  Balgam 97
  Balık 97
  Balık ağı 98
  Balina 98
  Balkon 99
  Başsavcı 107
  Başvekil 107
  Batak 107
  Batakhane 107
  Bataklık 107
  Balon 99
  Balta 100
  Balya 100
  Balya ipi 100
  Balya sıkıcısı 100
  Balyoz 100
  Bamya 100
  Banka 100
  Banyo 101
  Bar 101
  Baraj 101
  Bardak 101
  Barut 102
  Basamak 102
  Basımevi 102
  Baskül 102
  Basma 102
  Basmacı 102
  Baston 102
  Basur 103
  Baş 103
  Baş ağrısı 104
  Başmuavin 104
  Başmuhabir 105
  Başmüfettiş 105
  Başa giyilen tas 105
  Başak 105
  Başını taşa vurmak 105
  Başkan 105
  Başlık 106
  Başörtüsü 106
  Başpehlivan 106
  Başpiskopos 106
  Başsağlığı 107
  Batarya 107
  Battaniye 108
  Bavul 108
  Bayılmak 108
  Bayır 109
  Baykuş 109
  Bayrak 109
  Bayram 110
  Bayramlık 110
  Baytar 110
  Bazlama 110
  Bazu bileziği 110
  Bazular 111
  Bebek 111
  Bebek (oyuncak) 112
  Becayiş 112
  Beddua 112
  Beden sağlığı 112
  Bedesten 112
  Bedevî 112
  Bedir 112
  Beğenmek 113
  Bej 113
  Bekâr 113
  Bekâret 113
  Bekçi 113
  Beklemek 113
  Bektaşi 113
  Bel 113
  Belâ 113
  Belçikalı 114
  Beled Sûresi 114
  Belediye 114
  Belinden bölünmek 114
  Belkemiği 114
  Belsoğukluğu 115
  Benekli 115
  Benzemek 115
  Benzin 115
  Berat (mahkeme) 115
  Berber 116
  Bere 116
  Bereketli 116
  Besleme (hizmetçi) 116
  Beslemek 116
  Besmele-i Şerîf 117
  Bestekâr 119
  Beşibirlik 119
  Beşik 119
  Beyaz 122
  Beyaz darı 123
  Beyaz kağıt 123
  Beyaz sahife 123
  Beygir 123
  Beyin 123
  Beyit 124
  Beyt-i Mukaddes 124
  Beytullah 125
  Beyyine Sûresi 125
  Beze 126
  Bezelye 126
  Bezenmek 126
  Bezik 126
  Beziryağı 126
  Biber 126
  Bibliyografya 127
  Bıçak 127
  Bıçakçı 128
  Bıçkı 128
  Bıldırcın 128
  Bıkmak 128
  Bıyık 129
  Biçmek 129
  Biftek 130
  Bilardo 130
  Bilek 130
  Bilet 130
  Bilemek 131
  Bileyici 131
  Bilezik 131
  Bilgin 132
  Bilgisayar 132
  Bilinmemek 133
  Bilirkişi 133
  Billur 133
  Bilmece,bulmaca çözmek 133
  Bina ve hane 134
  Binbaşı 134
  Binek devesi 134
  Binmek 134
  Bir şey bulmak 135
  Bir şeyi ayırmak 136
  Bira içmek 136
  Birahane 136
  Birikmek 136
  Bisiklet 136
  Bisküvi 136
  Bit 137
  Bitki 137
  Bitpazarı 137
  Bloknot 138
  Bluz 138
  Bodrum 138
  Boğa 138
  Boğa dövüşçüsü 139
  Boğa güreşi 139
  Boğaz 139
  Boğaz hırıltısı 139
  Boğazlama 139
  Boğmaca 141
  Boğmak 141
  Boğulmak 141
  Bölmek 160
  Bölük 160
  Börek 161
  Briç 161
  Bronşit 161
  Bronz 161
  Broşör 161
  Budak 162
  Budamak 162
  Buğday 162
  Buğday anbarı 165
  Buğday satıcısı 165
  Buğz etmek 166
  Buhar 166
  Buhar makinası 166
  Buhu kuşu 167
  Buhur 167
  Buhurdan 167
  Buhurlanmak 167
  Buket 168
  Bukle 168
  Bulmaca 168
  Bulantı 168
  Bulaşık 168
  Buldog 168
  Bulgaristan 169
  Bulgur 169
  Bulmak 169
  Bulut 169
  Bulvar 172
  Burak 173
  Burç (kale burcu) 173
  Burgu 173
  Burs 173
  Buruç Sûresi 173
  Burun 174
  Burun kanı 175
  Buse (öpmek) 175
  Buz 176
  Cezve 207
  Cımbız 207
  Cırcır böceği 208
  Cıvıltı 208
  Cızbız 208
  Cibinlik 208
  Ciğer 208
  Ciğerci 208
  Cihad 208
  Cila 209
  Cilacı 209
  Cild 209
  Ciltlenmiş kitap 210
  Cilve 211
  Cimnastik 211
  Cimrilik 211
  Cin 211
  Cinayet 212
  Cin çarpması 212
  Cin Sûresi 212
  Cinsî münasebet 212
  Cinsiyet 214
  Cirit 214
  Civa 214
  Civciv 215
  Cokey 215
  Cömertlik 215
  Cuma 215
  Cumartesi 216
  Cuma namazı kılmak 216
  Cumhurbaşkanı 216
  Cumhuriyet 216
  Cübbe 217
  Cüce (kısa adam) 217
  Cümbüş 218
  Cür'et 218
  Cüz 218
  Cüzdan 218
  Cüzzam 218
  Çadır 220
  Çadırcı 221
  Çağırılmak 221
  Çağla 221
  Çağlayan 221
  Çakal 222
  Çakı 222
  Çakıl taşı 223
  Çakır kuşu 223
  Çakmak 224
  Çalar saat 225
  Çalgı 225
  Çalgıcı 226
  Çalı 226
  Çalı fasulyesi 226
  Çalışmak 227
  Çam 227
  Çam fıstığı 227
  Çamaşır 227
  Çamaşır yıkamak 228
  Çamur 228
  Çamurcu 229
  Çan 229
  Çanak 230
  Çanak-çömlek yapımcısı 230
  Çanta 230
  Çapa 231
  Çaparı 231
  Çapraşık işler 231
  Çardak 231
  Çarık 232
  Çark 232
  Çarmıha gerilmek 233
  Çarpılmak (cin çarpması) 233
  Çarşaf 233
  Çivit 258
  Çiyan 258
  Çizme 258
  Çizmek 258
  Çoban 259
  Çoban değneği 259
  Çocuk 260
  Çocuğunu kaybetmek 260
  Çocuk arabası 260
  Çocuk düşürmek 260
  Çolak 261
  Çorap 261
  Çorba 263
  Çöküntü 263
  Çöl 263
  Çömlek 264
  Çömlekçi 264
  Çöp 265
  Çöpçü 265
  Çöplük 265
  Çörek 266
  Çörek otu 266
  Çuha 267
  Çukur 267
  Çukur doldurmak 267
  Çukur kazmak 267
  Çul 268
  Çulha 268
  Çulluk 268
  Çuval 269
  Çuvaldız 269
  Çürük 269
  Dadaş 272
  Dadı 272
  Dağ 272
  Dağarcık 276
  Dağcılık 277
  Dağ keçisi 277
  Dağ yolu 277
  Dağlamak... 277
  Dağlanmak 278
  Daire (görev yeri) 278
  Daktilo 278
  Dal 278
  Dalak 278
  Dalak balı 278
  Dalga 280
  Dalgıç 280
  Dalkavuk 281
  Dalmak 281
  Dalyan 281
  Dam 281
  Dama 282
  Damacan 282
  Dâmâd 283
  Damar 283
  Damar ve sinir 284
  Damga ve damga pulu 284
  Damgacı 284
  Dana 284
  Dans 284
  Dansöz 285
  Dantel 285
  Danyal (a.s.) 285
  Darboğaz 285
  Dar elbise 286
  Darağacı 286
  Darbuka 286
  Dargınlık 286
  Darı 287
  Davar tırnağı 287
  Davetiye (celp) 287
  Davud (a.s.) 287
  Davul 288
  Davul sesi 288
  Davulcu 288
  Dayak 289
  Dayanak 289
  Dayı 289
  Dazlak 289
  Deccal 290
  Deccalın çıkması...290
  Dede 290
  Dedektif 290
  Dedikodu yapmak..290
  Def 290
  Define 291
  Defnetmek 291
  Defter 291
  Defterdar 291
  Değnek 291
  Değirmen 292
  Değirmenci 293
  Değiş-tokuş 293
  Dehliz 293
  Dehşet 294
  Deli 294
  Delikanlı 294
  Dellal 294
  Demir 294
  Demir kürek 295
  Demir ocağı 295
  Demir parmaklık....295
  Demirci dükkanı 295
  Demirci örsü 295
  Deniz 295
  Deniz kızı 299
  Deniz öküzü 299
  Denizaltı 299
  Denizde savaşmak 299
  Denk 299
  Dere-vadi 299
  Deri 300
  Deriden kalkan 300
  Derisini yüzmek 300
  Dershane 300
  Derviş 301
  Destere 301
  Desti 301
  Dev 301
  Deve 301
  Deve dikeni 303
  Deve hanı 303
  Devekuşu 303
  Deve yavrusu 304
  Deve yünü 304
  Deveci 304
  Dibek 304
  Dicle nehri 304
  Diken 304
  Dikiş dikmek 304
  Dil 304
  Dilenci 305
  Dilsiz 305
  Dimağ .- 305
  Dinden dönmek 305
  Dinlemek 306
  Dinlenmek 306
  Diploma 306
  Dirilmek 306
  Diş 306
  Diş doktoru 307
  Diş fırçalamak 307
  Dişi arslan 308
  Dişi geyik 308
  Dişi katır 308
  Dişi kedi 308
  Dişi koyun 308

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.