x

Abdulkadir Geylani Altın Öğütler Tevhit Herşeyi Öldürür-1556

Gelenek Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786054810260
Abdulkadir Geylani Altın Öğütler Tevhit Herşeyi Öldürür
29,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Abdulkadir Geylani Altın Öğütler Tevhit Herşeyi Öldürür

  • Yazar:              Abdülkadir Geylani
  • Redaksiyon:     Mürettibhane
  • Yayınevi:         Gelenek Yayınları
  • Hamur Tipi:     Şamua
  • Ebat:              12 x 20
  • İlk Baskı Yılı:   2017
  • Baskı Sayısı:   2. Basım
  • Medya Cinsi:   Ciltsiz
  • Barkod:           9786054810260

  Allah’ın insanlara açacağı bir rahmeti tutup /I hapseden olamaz. (Fâtır, 2)

  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

  Allahım! Ey zatını hamdetmekten âciz ol-duğumu bilen! Seni övenlerin en kamili olan, isim ve sıfatlarının hakikatini, zatının tecellile-rinin inceliklerini bildirdiğin, seni kemaline lâyık bir biçimde tanıyan, başkalarına ilham etmediğin hamd sözlerini kendisine ilham ettiğin ve ferdâ- niyetinin zuhur edeceği ve mazhariyetinin orta-ya çıkacağı günde de kat kat fazlasını ilham ede-ceğin zât hürmetine Ona, Onun enfes varlığına, mukaddes kemaline yaraşır biçimde, salat ü se-lam etmeni, edeceğin salat ü selamları, onun his-si ve manevî varlık dairelerine ve bu ikisine bağ-lı olan halk ve emr âlemlerine tamim etmeni dili-yorum ki nebilerinden, resullerinden, meleklerin-den ve sâlih kullanndan kimseyi dışanda bırakma ve bu yüce lutfa onların hepsi mazhar olsunlar.

  Abdülkâdir Geylânî, künyesi Ebû Muhammed'dir. 1077 (Hicrî 470) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğmuştur. Nesebi Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan'a dayanır. On sekiz yaşında tahsil için Bağdat’a gönderilmiş olan Abdülkâdir Geylânî, Kadı Ebû Sâid el-Mübarek'in elinden sûfılik hırkasını giydikten ve 1127 (Hicrî 521) senesinde Yusuf el-Hemedânî’nin kendisini irşad etmesinden sonra bu şehirde vaaz vermeye başlamıştır. Daha sonra, tekrar vaaz vermeye başlayacağı döneme kadar Kerh kasabasında inzivaya çekilmiş ve yirmi beş sene sürekli ibadetle meşgul olmuştur. Kısa zamanda sayısız müridi olmuş ve şöhreti bölge sınırlannın dışına taşmıştır. 1165 (Hicrî 561) senesinde Bağdat’ta vefât etmiş ve orada defnedilmiştir. Eserlerinden bazılan şunlardır: Günyetü’t-tâlibîn, Fütûhu’l- Gayb, Hizbü’l-beşâiri’l-hayrât, Cüâü’l-hâtir, Melfuzât-ı Geylânî, Mektûbât, Sırru'l-esrar ve Mazharu’l-envar, es-Sirâcu'l-vehhâcJî Leyleti’l- mi’rac, el-Fethu’r-rabbânî, el-Fuyûzâtü’r- rabbâniyyeJî’l-Evrâdi’l-Kâdiriyye, Behçetü’l- esrâr, el-Mevâhibü'r-rahmâniye ve’l-Futühu’r- rabbâniyyefiMerâtibi’l-ahlâki’s-seniyye ve’l- Makâmâti’l-irfâniyye, Yevâkitü’l-hikem, Divânü

  Gavsi'l-a’zâm.

  İÇİNDEKİLER

  ALTMIŞ İKİNCİ SOHBET 13

  ABDÜLK ve Acirc;DİR GEYL ve Acirc;NÎ'NİN VEFATI 189

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.