0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Cübbeli Ahmed Hoca Safer Ayında Okunacak Dualar Kitabı-1161

Ürün Kodu:9786054814367

Hızlı Gözat

Bir Senelik Bela Ve Uğursuzluklardan Kurtulmak için Safer Ayında Okunacak Duaları Ve Çarşamba Gününün Uğursuzluk Özelliğini İçeren Kıymetli Bir Eserdir.

Stok Durumu : Stokta yok

25,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR

Bir Senelik Bela Ve Uğursuzluklardan Kurtulmak için Safer Ayında Okunacak Duaları Ve Çarşamba Gününün Uğursuzluk Özelliğini İçeren Kıymetli Bir Eserdir.

Bütün hamdler tüm uğurları ve uğursuzlukları yaratan Allâh-u Te'âlâ' ya mahsustur.

Sonsuz salât-ü selamlar hiçbir şeyin uğursuzluk yaratamayacağına inananların ve ancak Rabblerine tevekkül edenlerin Efendisi'nin ve âl-i eshâbının üzerine olsun!

Bu konuda bir risale hazırlamamızın en büyük nedeni siz okurlarımıza olan sevgimiz ve ilgimiz nedeniyle kendimiz için istediğimiz iyilikleri sizin için de istememiz, kendimizi koruduğumuz şeylerden sizi de koruma arzumuzdur.

Ed'iye ve ezkâr (dualar ve zikirler) kitaplarında safer ayının son çarşamba gecesi ve günü yüz binlerce bela yağdığı ve selam âyetlerinin okunması gibi bazı vazifelerle meşgul olmanın kişiyi bir sene boyunca belâlardan koruduğuna dâir ulemâ ve meşâyihın bir çoğu tarafından nakiller zikredilmiştir.

Ama bu konuda itirazı olan bazı kimseler mevcud olup, bunlar insanların kafalarını karıştırmaktadırlar. Bu yüzden okuyucularımızın zihinlerinin karışmasına sebebiyet verebilecek olan bazı görüşleri bu risalede birçok delillerle cevaplandırdık.

İtirazı olanların, zikrettiğimiz delillerle tatmin olacaklarını ummaktayız. Zira bunca hadîs-i şerif ve ulemânın beyanlarından tatmin olmayanlara diyecek bir söz yoktur.

Tabî ki Vehhâbîlerin görüşlerine kayarak Ehl-i Sünnet dışına çıkmış olan kimselerin bu gibi konulara itiraz etmelerine şaşılmaz. Ancak tasavvuf mensubu olan kişilerin itirazını anlamak mümkün değildir.

Hele de Üstâdımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri gibi tüm hadîs-i şeriflere, hatta meşâyihtan gelen tüm nakillere şeksiz şüphesiz inanıp amel eden, ulemâ ve meşâyihın naklettiği hadîs-i şeriflere zayıf ve mevzû diyerek hafife alanlardan son derece nefret eden bir zata intisâbı iddia eden kişilerin bu konuyu tüm yönleriyle ele almadan, sadece "Safer yoktur” hadîs-i şerifinin lügat mânâsıyla yetinerek hâlâ itirazlarını sürdürmelerine bir mânâ verememekteyiz. Gerçi hadîs-i şerifin bu mânâda olmadığını da bu risalede göreceksiniz.

Son söz olarak diyeceğimiz; hiçbir zaman inkâr ilim olmamıştır. Gerçek ilim ise bir meseleyi bir yönüyle değil tüm yönleriyle ele alarak, hadîs-i şerifler ve ulemânın beyanları arasında çelişki gibi görünen konulan çözüme kavuşturmaktır.

Aksi takdirde kişi:
"Bir şeyi belledin ama çok şeyi kaybettin” sözünün gerçekten muhatabı olmaktan kendisini kurtaramaz.

Bizler, siz okurlarımızın meşâyihın keşiflerine ve ilhamlarına karşı olan güçlü itikadını nazar-ı itibara alarak bu risaleyi sizlerin istifadenize sunmuş bulunmaktayız.

Allâh-u Te'âlâ cümlemizi bu vazifelerle amel ederek her sene bir yıl boyunca gelecek tüm belâlardan korunmaya muvaffak eylesin.

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR

Selman-ı Farisi (Radıyallahu Anh)' dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Kazayı (Allah-u Teala'nın bir mesele hakkındaki takdirini) ancak dua geri çevirebilir. Ömrü de, ancak (anne - babaya ve muhtaçlara) iyilik (yapmak) arttırabilir." (Tirmizi, Kader: 6, No: 2139; Müsnedü'l-Bezzar, No: 2540, 1/392; Tahavi, Müşkillü'l-Asar No: 2605.7/92)

İÇİNDEKİLER
Önsöz syf: 5
BİRİNCİ KISIM
Uğursuzlanmanın İslam' daki hükmü syf: 9
Uğursuzluğun Mevcûdiyetine Delâlet Eden Âyet-i Kerîmeler syf: 13
Uğursuzluğun Mevcûdiyetine Delâlet Eden Hadîs-i Şerifler syf: 18
Bir Şeyi Uğursuz Saymanın Şirk Olduğunu Beyan Eden Hadîs-i Şerifin îzâhı syf: 23
Uğursuzluğu, Hastalık Bulaşmasını, Baykuş Ötmesini ve Safer Ayını Nefyeden Hadîs-i Şerifin îzâhı syf: 28
Bir Şeyden Uğursuzlananın Okuması Gereken Dua syf: syf: 40
İKİNCİ KISIM
Safer Ayı ve Son Çarşambasının Uğursuz Sayılması syf: 43
Hadîs-i Şerifte Nefyedilen Saferden Ne Kastedildiği syf: 47
Uğursuzluğu Sürekli Olan Çarşamba Günü syf: 51
Çarşamba Gününün Uğursuzluğunun Safer Ayma Mahsus Olup Olmadığı syf: 53
Ayın Son Çarşambasının Uğursuz Olduğunu Belirten Hadîs-İ Şerifin Mevzû (Uydurma) Olmadığı syf: 54
Cüzam ve Alaca Hastalıklarının Ancak Çarşamba Günü Belirdiği syf: 56
Çarşamba ve Cumartesi Günleri Kan Aldırmamak syf: 57
Çarşamba Günü Kan Aldırmayı Nehyeden Hadisin Zayıf Olduğu Zannıyla Hareket Edenlerin Başına Gelenler syf: 58
Çarşamba Günü Kesmeyi Nehyeden Hadisin Zayıf Olduğu Zannıyla Hareket Edenlerin Başına Gelenler syf: 59
Bütün Kavimlerin Azabının Çarşamba Günü Gerçekleştiği syf: 61
Günlerin Özellikleri ve Çarşamba Gününde Alışveriş syf: 63
Ay İçerisinde İhtiyatlı Olunması Gereken Yedi Gün syf: 61
Çarşamba Günü Yolculuğa Çıkmamak syf: 70
Çarşamba Günü Hasta Ziyaretinin Hükmü syf: 71
Çarşamba Gününün Herkes Uğursuz Olmadığı syf: 71
Nûrun Çarşamba Günü Yaratıldığı syf: 74
Çarşamba Günü Ağaç Dikmek syf: 76
Çarşamba Günü Hakkında İtikadımızın ve Amelimizin Nasıl Olması Gerektiği syf: 77
ÜÇÜNCÜ KISIM
Safer Ayının Vazifeleri syf: 85
Belâların Dua İle Geri Çevrilebileceği syf: 89
Her Çarşambanın Uğursuzluğundan Korunmak İçin Her Salı Okunacak Bir Dua syf: 93
Her Çarşambanın Uğursuzluğundan Korunmak İçin Her Salıyı Çarşambaya Bağlayan Gece Okunacaklar syf: 94
Bir Senelik Belâlardan Korunmak İçin Safer Ayında Okunacak Dualar syf: 95
Safer Ayının Her Günü Okunacak Bir Dua syf: 97
Safer Ayının Son Gecesi, Bir De Eski Mart Ayının İlk Çarşamba Gecesi Okunacaklar syf: 102
Safer Ayının Son Çarşambasında Tekrarlanmasında Hayır Olan Bir Dua syf: 106
Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Bir Kaba Yazılıp Suyu İçilecek Selam Âyetleri syf: 107
Bir Senelik Belâlardan Korunmak Safer Ayında Kılınacak Namazlar syf: 113
Safer Ayının İlk Gece Namazı syf: 115
Safer Ayının İlk Çarşamba Gecesi Kılınacak Namaz syf: 116
Safer Ayının Son Çarşamba Gece Namazı syf: 117
Safer Ayının Son Çarşamba Günü Namazı syf: 118
Son Çarşamba Günü Namazından Sonra Okunacak Âyet-İ Kerîmeler ve Dualar syf: 119
Bu Duanın On Bir Defa Okunacak Salât-ı Münciye syf: 128
Fihrist syf: 129

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 25,00 ₺
1 Taksit 25,00 ₺ 25,00 ₺
2 Taksit 13,30 ₺ 26,59 ₺
3 Taksit 9,00 ₺ 27,00 ₺
4 Taksit 6,86 ₺ 27,43 ₺
5 Taksit 5,57 ₺ 27,83 ₺
6 Taksit 4,70 ₺ 28,23 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA