x

Dil Belası-1813

SEMERKAND
Ürün Kodu : 9786055455668
İmam Gazalinin Dil Belası Adlı Kitabıda İnsanları, yüzleri üstü cehenneme sürükleyen an­cak dillerinin kazandığı günahlar Anlatılıyor
34,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • DİL BELASI

  Kitabında konuşurken bilerek yada bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlara dikkat çekilmektedir.

  O Allah ki insanı en güzel şekilde yarattı, onun vü-cuduna denge verdi, kalbine iman nurunu akıttı, o nur ile kendisini süsleyip güzelleştirdi.

  Yüce Allah insana konuşmayı öğretti, bununla onu diğer varlıkların önüne geçirip kendisine fazilet bahşet-ti, kalbine ilmin hâzinelerini akıtarak onu olgunluğa ulaştırdı.

  Sonra yüce Allah insana bolca rahmetini akıttı. Ona kalbinin ve aklının içerdiği şeyleri açıklayan ve gizli şey-leri açan bir dil ihsan etti. Dile, Rabb’ine hamdetsin ve verdiği nimetlere şükretsin diye konuşma imkânı verildi. İnsanın rahatça konuşması ve dil vesilesiyle elde ettiği ilimler, hamdedilecek nimetlerdendir.

  Şahitlik ederim ki, Allah’tan (c.c) başka ilâh yoktur. O, birdir, hiçbir ortağı yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Mu- hammed (s.a.v), Allah’ın (c.c) kulu ve Resûlüdür. O öyle bir peygamberdir ki, Allah (c.c) onu kendisine indirdiği Kur'anla göndermiş, onun şerefini yüceltmiş ve ona kendisine giden yolları açıklamıştır.

  Yüce Allah, yeryüzünde Allahüekber ve "lâ ilâhe illallah" diyen bir kul bulunduğu müddetçe, sevgili Pey- gamberimiz’e (s.a.v), onun âline, ashabına ve geçmiş salihlere salât ve rahmet etsin.

  DİL BELASI

  Dilin özellikleri

  Dil, Allah Teâlâ’nın büyük nimetlerinden ve çok ha-rika lutuflarındandır. O, cüssesi küçük, ancak itaati ve günahı büyük bir organdır. Zira iman ve küfür, dilin şa-hitliği ile belli olur, ortaya çıkar. İman itaatin, küfür ise isyanın zirve noktasıdır.

  Dil, mevcut olan olmayan, yaratıcı ve yaratılan, ha-yal edilen ve bilinen, zannedilen ve vehmedilen her şey hakkında konuşur; onları kabul veya inkâr eder. İlmin ulaştığı her ne varsa, hak ya da bâtıl, dil onu anlatır. İl-min de alanı çok geniştir; hemen her tarafa uzanır. Dildeki bu özellik, başka hiçbir uzuvda yoktur. Göz, ancak renkleri ve şekilleri görebilir. Kulak, yalnız sesleri işitebi-lir. El, sadece cisimlere dokunabilir. Bütün uzuvların iş-leri sınırlı olup her şeye ulaşamazlar.

  Dilin ise sahası geniştir, sınırı yoktur. Engel olacak bir şeyi de mevcut değildir. Dil, hayırda da şerde de ge-niş bir alana sahiptir. Dilin dizginliği serbest bırakan ve ihmal eden kimseyi şeytan her yere götürür. Onu helâ- ke düşürmek için uçurumun kenarına getirir.

  İnsanları, yüzleri üstü cehenneme sürükleyen an-cak dillerinin kazandığı günahlardır. Dilin şerrinden yal-nız, onu İslam edebiyle edeplendiren ve helâl konuş-malarla sınırlı tutan kimse kurtulur.

  DİL BELASI

  Edebe dikkat eden kimse, sadece dünya ve âhiret yönünden faydalı olan şeyleri konuşur, dinine ve dünya-sına zarar veren şeylerden dilini tutar.

  Konuşmanın faydalı ya da zararlı olduğu yerleri herkes kolayca anlayamaz, bunların bilinmesi güçtür. Bilenin de, sadece faydalı yerlerde konuşması zordur.

  İnsanın âzalarından en çok günah işleyeni dildir. Zira o, konuşmaktan yorulmaz, hareket etmesinde de meşakkat yoktur. İnsan da dilin afetlerinden ve tuzakla-rından sakınmada ihmalkâr davranır, onu kontrol etme-ye önem vermez.

  Kısaca dil, insanları saptırmada şeytanın en büyük aletidir.

  DİL BELASI

  Bu Kitapta Anlatacağımız Konular

  Biz, yüce Allah’ın yardımıyla bu kitapta dilin âfetle-rini açıklayacağız. O âfetleri teker teker tarif ederek, onun sebeplerini ve felâketlerini zikredeceğiz. Bunlar-dan sakınma yollarını bildireceğiz. Bu konudaki âyet, hadis ve büyüklerin sözlerini nakledeceğiz.

  Bu konular sırasıyla şunlardır:

  Susmanın fazileti.

  Malayani ve fuzulî konuşmanın âfeti.

  Bâtıl sözlere dalmanın, mücadele ve münazaranın, birbiriyle çekişmeye girmenin, yapmacık ve süslü söz-lerle edebiyat yaparak konuşmanın âfetleri.

  Fasih konuşanların ve konuşma iddiasında olanla-rın içine düştükleri âfetler.

  Kötü sözün, sövmenin, kötü konuşmanın, hayva-na, eşyaya ya da insana lânet etmenin, şiir ve nağmeli sözlerin âfetleri.

  Mizah yapmanın, alay etmenin, sırrı ifşa etmenin, yalan vaadin, yalan konuşmanın, yalan yere yemin et-menin âfetleri.

  Yalanın, gıybetin, dedikodunun, birbirine düşman iki kişinin arasında gidip gelip, diğerinin aleyhine her bi-rinin hoşuna giden şeyler söyleyerek iki dil kullanmanın, övmenin âfetleri.

  Özellikle Cenâb-ı Allah’ın sıfatları ve dinin temel esaslarıyla ilgili konularda konuşurken bilmeden içine düşülen âfetler.

  Halkın, Allah Teâlâ’nın sıfatları ve Kur’an hakkında- ki konuşmalarında içine düştükleri âfetler.

  Bunların hepsi yirmi âfettir.

  Biz yüce Allah’tan, ikramı ve ihsanı ile bizi muvaf-fak etmesini istiyoruz.

  DİL BELASI

  ÖNSÖZ 11

  DİLİN TEHLİKESİNİN BÜYÜKLÜĞÜ ve SUSMANIN FAZİLETİ 15

  Büyüklerin Bu Konudaki Sözleri 24

  Kelâmın Kısımları 28

  BİRİNCİ ve Acirc;FET

  M ve Acirc;L ve Acirc;Y ve Acirc;Nİ KONUŞMAK 31

  Bu Konudaki Hadis ve Haberler 32

  Beş Altın Nasihat 35

  Fuzûlî Konuşmanın Ölçüsü ve Örnekleri 37

  Mâlâyâni Konuşmanın Sebebi 40

  Mâlâyâni Konuşmanın İlâcı 40

  İKİNCİ ve Acirc;FET

  FUZÛLÎ KONUŞMAK 41

  Bu Konudaki Haberler 41

  ÜÇÜNCÜ ve Acirc;FET

  B ve Acirc;TILA DALMAK 48

  Bu Konudaki Hadis ve Haberler 49

  DÖRDÜNCÜ ve Acirc;FET

  MÜNAKAŞA veMÜCADELE 52

  Münakaşanın Tarifi 56

  Münakaşanın Şekilleri 57

  Mücadelenin Tarifi 58

  Mücadelenin 58

  Mücadele Hastalığının Tedavisi 59

  BEŞİNCİ ve Acirc;FET

  DÜŞMANLIK 63

  Bu Konudaki Hadis ve Haberler 64

  Hakkı Olanın Davacı Olması 65

  ALTINCI ve Acirc;FET

  YAPMACIK KONUŞMAK 71

  Bu Konudaki Hadis ve Haberler 71

  Sözü Süslemenin Câiz Olduğu Yerler 74

  YEDİNCİ ve Acirc;FET

  SÖVMEK veÇİRKİN SÖZLER SÖYLEMEK 75

  Bu Konudaki Hadis ve Haberler 75

  Kötü Konuşmak Nedir? 78

  Kötü Konuşmanın Sebebi 80

  SEKİZİNCİ ve Acirc;FET

  L ve Acirc;NET ETMEK 83

  Bu Konudaki Hadis ve Haberler 83

  Lânetin Mânası 85

  Lâneti Gerektiren Sıfatlar 86

  Küfür Üzere Yaşayana Lânet Etmek 87

  Kâfir Olarak Ölene Lânet Etmek 89

  Kerbelâ Katillerine Lânet Etmek 91

  Ölüye Lânet Etmek 92

  Hz. Hüseyin’in (r.a) Katiline Lânet Etmek 93

  Lânetin Yerine Susmayı Tercih Etmek 94

  Beddua Etmek 95

  DOKUZUNCU ve Acirc;FET

  ŞARKI ve ŞİİR 96

  Bu Konudaki Hadis ve Haberler 96

  Şiirle Övgüde Bulunmak 97

  ONUNCU ve Acirc;FET

  MİZAH/ŞAKA 100

  Şakanın Ölçüsü 101

  Şakanın Zararları 101

  YıllarcaGülmeyenlerin Misali 102

  Gülmeyi Hoş Görmeyen ve Acirc;limlerin Sözleri 103

  Gülmenin Ölçüsü 103

  Şaka, Vakarı Yok Eder 104

  Allah Resûlü’nün Şakaları 107

  Allah Resûlü’nün Eşleriyle Şakalaşması 108

  ON BİRİNCİ ve Acirc;FET

  ALAY ETMEK 115

  Bu Konudaki Hadis ve Haberler 116

  ON İKİNCİ ve Acirc;FET

  SIRRI YAYMAK 119

  ON ÜÇÜNCÜ ve Acirc;FET

  YALAN YERE SÖZ VERMEK 121

  Söz Verme Usulü 123

  ON DÖRDÜNCÜ ve Acirc;FET YALAN KONUŞMAK ve

  YALAN YERE YEMİN ETMEK 127

  Büyüklerin Yalan Hakkında Söyledikleri 137

  Yalana İzin Verilen Yerler 139

  Çocukları Eğitime Özendirmek İçin

  Yalan Söylemek 147

  Her Yalan Kaydedilmektedir 147

  İbadete Teşvik ve Günahtan Sakındırmak İçin

  Hadis Uydurmak Câiz midir? 148

  Târiz ile (Kapalı ve Kinâyeli Sözlerle) Yalandan Kaçınmak 149

  ON BEŞİNCİ ve Acirc;FET

  GIYBET ETMEK 157

  GIYBETİN M ve Acirc;NASI ve TARİFİ 166

  Bedeniyle Alâkalı Gıybet 166

  Soyu ile Alâkalı Gıybet 166

  Ahlâkıyla Alakalı Gıybet 166

  Diniyle Alâkalı Gıybet 166

  Dünyasıyla Alâkalı Gıybet ve n

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.