x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • El-Fethu'r Rabbani

  • Çevirmen:             Osman Güman
  • Yayın Tarihi            2019-02-08
  • ISBN                     9789756138533
  • Baskı Sayısı           93. Baskı
  • Dil                        TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı           500
  • Cilt Tipi                 Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi             Kitap Kağıdı
  • Boyut                    13.5 x 21 cm

  Alemlerin Anahtarı

  Allah’ın insanlara açacağı bir rahmeti tutup hapseden olamaz. (Fâtır, 2)

  Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

  Allahım! Ey zatını hamdetmekten âciz olduğumu bilen! Seni övenlerin en ka-mili olan, isim ve sıfatlanılın hakikatini, zatının tecellilerinin inceliklerini bildirdi-ğin, seni kemaline lâyık bir biçimde tanıyan, başkalanna ilham etmediğin hamd sözlerini kendisine ilham ettiğin ve ferdâniyetinin zuhur edeceği ve mazhariyeti-nin ortaya çıkacağı günde de kat kat fazlasını ilham edeceğin zât hürmetine Ona, Onun enfes varlığına, mukaddes kemaline yaraşır biçimde, salat ü selam etmeni, edeceğin salat ü selamlan, onun hissi ve manevî varlık dairelerine ve bu ikisine bağlı olan halk ve emr âlemlerine tamim etmeni diliyorum ki nebilerinden, resul-lerinden, meleklerinden ve sâlih kullanndan kimseyi dışanda bırakma ve bu yüce lutfa onlann hepsi mazhar olsunlar.

  Elinizdeki eser, Kâdirilik yolunun önderi büyük mutasavvıf, büyük mürşid Abdülkadir Geylânî Hazretlerinin yaptığı vaaz ve sohbetlerinin , müridlerincederlenmesinden oluşuyor. Geylânî Hazretlerinin tasavvufı yaklaşımını derli toplu bir şekilde içeren bu kitapta, manevi gelişim yollan, kişiyi insan-ı kamil mertebesine yükselten yöntemler, en etkili biçimde doğrudan hitap cümleleriyle öğretiliyor.

  Bu kitap, kalbindeki ışığı söndürmek değil beslenmek isteyenler için; görünenin ötesine varmak, gizli olana ulaşmak için kısaca Büyük Mürşid’in dizinin dibine oturmaya karar veren herkes içindir.

  Hz. Geylânî’nin üslubu gayet renklidir; her seviyeden anlayış sahibinin istifade edeceği meseleler, öğütler ve kıssalarla bezeli bu rehber kitap, gönüllerimizi yumuşatmaya, eylemlerimize çekidüzen vermeye, Ahiret kaygısını daha da güçlendirmeye vesile olacaksa ne mutlu.

  EL FETHUR RABBANİ

  Abdülkadir Geylânî

  Abdülkâdir Geylânî, künyesi Ebû Muhammed’dir. 1077 (Hicrî 470) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğmuştur. Nesebi Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’a dayanır. On sekiz yaşında tahsil için Bağdat'a gönderilmiş olan Abdülkâdir Geylânî, Kadı Ebû Sâid el-Mübarek’in elinden sûfılik hırkasını giydikten ve 1127 (Hicrî 521) senesinde Yusuf el-Hemedânfnin kendisini irşad etmesinden sonra bu şehirde vaaz vermeye başlamıştır. Daha sonra, tekrar vaaz vermeye başlayacağı döneme kadar Kerh kasabasında inzivaya çekilmiş ve yirmi beş sene sürekli ibadetle meşgul olmuştur. Kısa zamanda sayısız müridi olmuş ve şöhreti bölge sınırlannın dışına taşmıştır. 1165 (Hicrî 561) senesinde Bağdat’ta vefat etmiş ve orada defnedilmiştir.

  EL FETHUR RABBANİ

  İÇİNDEKİLER

  BİRİNCİ SOHBET 13

  İKİNCİ SOHBET 20

  ÜÇÜNCÜ SOHBET 25

  DÖRDÜNCÜ SOHBET 32

  BEŞİNCİ SOHBET 37

  ALTINCI SOHBET 42

  YEDİNCİ SOHBET 45

  SEKİZİNCİ SOHBET 48

  DOKUZUNCU SOHBET 50

  ONUNCU SOHBET 52

  ON BİRİNCİ SOHBET 58

  ON İKİNCİ SOHBET 63

  ON ÜÇÜNCÜ SOHBET 69

  ON DÖRDÜNCÜ SOHBET 74

  ON BEŞİNCİ SOHBET 79

  ON ALTINCI SOHBET 83

  ON YEDİNCİ SOHBET 86

  ON SEKİZİNCİ SOHBET 91

  ON DOKUZUNCU SOHBET 96

  YİRMİNCİ SOHBET 100

  YİRMİ BİRİNCİ SOHBET 106

  YİRMİ İKİNCİ SOHBET 108

  YİRMİ ÜÇÜNCÜ SOHBET 115

  YİRMİ DÖRDÜNCÜ SOHBET 118

  YİRMİ BEŞİNCİ SOHBET 123

  YİRMİ ALTINCI SOHBET 127

  YİRMİ YEDİNCİ SOHBET 131

  YİRMİ SEKİZİNCİ SOHBET 133

  YİRMİ DOKUZUNCU SOHBET 138

  OTUZUNCU SOHBET 147

  OTUZ BİRİNCİ SOHBET 151

  OTUZ İKİNCİ SOHBET 155

  OTUZ ÜÇÜNCÜ SOHBET 157

  OTUZ DÖRDÜNCÜ SOHBET 159

  OTUZ BEŞİNCİ SOHBET 162

  OTUZ ALTINCI SOHBET 164

  OTUZ YEDİNCİ SOHBET 170

  OTUZ SEKİZİNCİ SOHBET 175

  OTUZ DOKUZUNCU SOHBET 180

  KIRKINCI SOHBET 183

  KIRK BİRİNCİ SOHBET 187

  KIRK İKİNCİ SOHBET 190

  KIRK ÜÇÜNCÜ SOHBET 195

  KIRK DÖRDÜNCÜ SOHBET 200

  KIRK BEŞİNCİ SOHBET 204

  KIRK ALTINCI SOHBET 208

  KIRK YEDİNCİ SOHBET 210

  KIRK SEKİZİNCİ SOHBET 214

  KIRK DOKUZUNCU SOHBET 219

  ELLİNCİ SOHBET 230

  ELLİ BİRİNCİ SOHBET 234

  ELLİ İKİNCİ SOHBET 243

  ELLİ ÜÇÜNCÜ SOHBET 249

  ELLİ DÖRDÜNCÜ SOHBET 254

  ELLİ BEŞİNCİ SOHBET 263

  ELLİ ALTINCI SOHBET 268

  ELLİ YEDİNCİ SOHBET 273

  ELLİ SEKİZİNCİ SOHBET 277

  ELLİ DOKUZUNCU SOHBET 279

  ALTMIŞINCI SOHBET 286

  ALTMIŞ BİRİNCİ SOHBET 293

  ALTMIŞ İKİNCİ SOHBET 309

  ABDÜLK ve Acirc;DİR GEYL ve Acirc;NÎ'NİN VEFATI 405

  EL FETHUR RABBANİ

  Eserlerinden bazılan şunlardır:

  Günyetü’t-tâlibîn,

  Fütûhu’l- Gayb,

  Hizbü’l-beşâiri’l-hayrât,

  Cilâü’l-hâtir,

  Melfûzât-ı Geylânî,

  Mektûbât,

  Sırru’l-esrar ve Mazharu’l-envar,

  es-Sirâcu’l-vehhâc fi Leyleti’l mi’rac,

  el-Fethu’r-rabbânî,

  el-Fuyûzâtü'r- rabbâniyyefi’l-Evrâdi’l-Kâdiriyye,

  Behçetü’l- esrâr,

  el-Mevâhibü’r-rahmâniye ve’l-Futûhu’rrabbâniyye fi Merâtibi’l-ahlâki’s-seniyye ve’l Makâmâti’l-irfâniyye,

  Yevâkitü'l-hikem,

  Divânü Gavsi'l-a’zâm.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.