x

El Gunye Li Talibi Tarikil Hak - Gelenek Yayınları-1544

Gelenek Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786054810055
Hayli ha­cimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler ve İslam Ahlakı, Soh­betler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.
90,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • EL GUNYE Lİ TALİBİ TARİKİL HAK

  • Kitap Adı: El-Gunye Li-Talibi Tariki'l-Hak
  • Yazar:Abdülkadir Geylani
  • Yayınevi: Gelenek Yayınları
  • Sayfa Sayısı: 823
  • İlk Baskı Yılı: 2013
  • Dil: Türkçe

  Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap

  Sultanu'l-Evliya lakabıyla ma’ruf nadide bir alim ve arif olan Abdülkadir Geylani’nin el-Gunye li-tâlibî tarîki’l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) isimli bu eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmakta. Hayli ha-cimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler ve İslam Ahlakı, Soh-betler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor. Her bir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen bu arifin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamalan içeri-yor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de ari-fane bir üslupla işlenmekte.

  İbadetler Fıkhı başlığını taşıyan bölümde şen adaba dair bilgiler sunuluyor. Aynca ibadetlerin manevi boyutlanna yer veriliyor. İtikat başlığını taşıyan bölümde İslam’ın inanç esaslannın yanı sıra akaid bağlamında mezheplerin ortaya koyduklan görüşler eleştirel olarak ele alınıyor. Sohbetler isimli bölüm ayet ve hadislerin ışığında menkı-beleri de içeren açıklamalar sunuyor. Faziletli Ameller başlıklı bölümde farz ve nafile ibadetler konu ediliyor. Tasavvuf başlıklı bölümde ise müridin âdâbı, sufilerin özellik-leri ve Kadiri yolunun esaslan üzerinde duruluyor.http:///el-gunye-li-talibi-tarikil-hak.html

  Tercümesini Doç. Dr. Osman Güman’m yapmış olduğu bu büyük eserin okuyuculanmıza bir yol azığı sunması temennisiyle..

  EL GUNYE Lİ TALİBİ TARİKİL HAK

  Hamd olsun o Allah’a ki her kitaba övgüsüyle ve her konuşmaya zikriyle başlanır. Onun övgüsü mükâfât yurdunda nimet eğlencesidir; her hasta-lık onun adıyla şifa bulur. Her gam ve musibet onun yardımıyla giderilir. Darlıkta ve bollukta eller, yalvararak ve dua ederek ona kaldınlır. O, her dildeki bütün sesleri işi-ten ve zorda kalanın duasını kabul buyurandır. Bahşettiği her şey için O’na hamd ol-sun; nimetler verip doğru yolu gösterdiği için şükürler olsun.

  Sayesinde bizi dalaletten hidayete erdirdiği elçisi Hz. Muhammed’e, tertemiz nes-line, ashabına, kardeşleri olan diğer bütün peygamberlere ve huzur-i ilahide bulunan meleklere salât ve selâm olsun.

  Öğrencilerimden biri, benim doğrulan yazacağım yolundaki hüsnüzannından do-layı benim elinizdeki kitabı yazmam hususunda ısrarcı oldu. Elbette söz ve eylemlerde yanlışa düşmekten koruyan, kalpten geçen duygulan bilen ve dilediği şeyi kolaylaş-tırmak suretiyle lutfunu esirgemeyen, Allah’tır. Kalplerimizi riyadan ve nifaktan arındırması ve kötülüklerimizi iyiliklerle değiştirmesi için O’na sığınınz. O, günahlan ve hatalan affeden ve kullannın tövbelerini kabul buyurandır.

  Onu -farzlar, rükünler ve sünnetler gibi- şer’î âdâbı bilmeye; Yaratıcının varlık delillerini öğrenmeye; yer vereceğimiz sohbetlerde Kur’ân’dan ve hadislerden öğüt almaya; -Allah yolundaki yolculuğuna ve emirlere uyup yasaklardan kaçmasına bir nebze katkısı olsun diye eserin farklı konularına dağıttığım- "iyi kulların ahlâkını" öğrenmeye epeyce istekli gördüm ve isteğini kabul etmek hususunda gayp âleminden bir işaret de aldım. Bunun üzerine kolları sıvadım ve mükâfat beklentisi ve hesap gününde kurtuluş ümidiyle bu kitabı telif etmeye koyuldum. Tamamladıktan son-ra esere el-Gunye li-tâlibî tariki’l-hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) adını verdim.

  Başanya ulaştıran ve doğruyu ilham eden, Allah’tır.

  EL GUNYE Lİ TALİBİ TARİKİL HAK

  İÇİNDEKİLER

  YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ 25

  MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ 27

  İBADETLER FIKHI

  I. MÜSLÜMAN OLMAK İSTEYEN NE YAPMALI? 31

  1. KELİME-İ ŞEH ve Acirc;DET GETİRMEK 31

  2. BOY ABDESTİ ALMAK 32

  3. NAMAZ KILMAK 32

  II. NAMAZ 33

  1. NAMAZIN ŞARTLARI 33

  A) ABDEST VE TEYEMMÜM 33

  1) Abdest 33

  a) Abdestin Farzları 34

  b) Abdestin Sünnetleri 34

  2) Teyemmüm 35

  B) DİĞER ŞARTLAR 35

  1) Örtünmek 35

  2) Namaz Kılınacak Yerin Temiz Olması 35

  3) Kıbleye Yönelmek 36

  4) Niyet 36

  5) Vaktin Girmesi 36

  a) Ezan 36

  b) Kâmet 37

  2. NAMAZIN KILINIŞINA DAİR HÜKÜMLER 37

  A) NAMAZIN RÜKÜNLERİ 38

  B) NAMAZIN V ve Acirc;CİBLERİ 38

  C) NAMAZIN SÜNNETLERİ 39

  D) NAMAZIN FİİLLERİ 39

  III. ZEK ve Acirc;T 41

  1. ZEK ve Acirc;T NİSABLARI 41

  2. TÜRÜNE GÖRE ZEK ve Acirc;T ORANLARI 41

  A) ALTIN, GÜMÜŞ VE TİCARET MALLARININ ZEK ve Acirc;TI 41

  B) DEVENİN ZEK ve Acirc;TI 42

  C) SIĞIRIN ZEK ve Acirc;TI 42

  D) KOYUNUN ZEK ve Acirc;TI 43

  3. ZEK ve Acirc;T KİMLERE VERİLİR? 43

  4. SADAKA 43

  5. FITIR SADAKASI 44

  IV. ORUÇ 45

  1. ORUCUN KAZASI 46

  2. KEF ve Acirc;RET 46

  3. ORUÇLUYA MEKRÛH OLAN DAVRANIŞLAR 46

  4. ORUÇLUYA MÜSTEHAB OLAN DAVRANIŞLAR 46

  5. İTİK ve Acirc;F 47

  A) İTİK ve Acirc;FA GİREN KİŞİNİN YAPACAĞI ŞEYLER 47

  B) İTİK ve Acirc;F YERİNDEN ÇIKMAYI CAİZ KILAN DURUMLAR 48

  V. HAC VE UMRE 49

  1.HAC 49

  A) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI 49

  B) İHRAMA GİRİLECEK SINIRLAR 50

  C) İHRAMA GİRMEDEN ÖNCE YAPILACAK ŞEYLER 50

  D) TELBİYENİN SÖZLERİ VE YAPILIŞI 51

  E) ihram YASAKLARI 51

  F) HACC İBADETİNİN UYGULAMALI ANLATIMI 53

  1) Mekke'ye İlk Giriş 53

  2) Kudüm Tavâfi 54 Tavafın Geçerlilik Şartlan 54

  3) Sa’y 55

  4) Mina’ya Yolculuk 55

  5) Arafat Vakfesi 55

  6) Müzdelife Vakfesi 56

  7) Akabe Cemresi 57

  8) Ziyaret Tavafı 57

  9) Remy-i Cimâr 57

  10) Veda Tavafi 58

  G) VAKİT DARLIĞINDAN DOLAYI ARAFAT'TA VAKFE EDEMEME KORKUSU 58

  H) HACCIN RÜKÜNLERİ 59

  I) HACCIN V ve Acirc;CİBLERİ 59

  K) HACCIN SÜNNETLERİ 59

  2. UMRE 60

  A) UMRE İBADETİNİN UYGULAMALI ANLATIMI 60

  B) UMRENİN RÜKÜNLERİ 61

  C) UMRENİN V ve Acirc;CİBİ 61

  D) UMRENİN SÜNNETLERİ 61

  3. MEDİNE’Yİ ZİYARET 61

  VI. AHL ve Acirc;K VE GÖRGÜ KURALLARI 65

  1. SELAMLAŞMAK 65

  A) SEL ve Acirc;M VERMENİN HÜKMÜ 65

  B) NASIL SEL ve Acirc;M VERİLİR? 65

  C) KİM KİME SEL ve Acirc;M VERİR? 66

  D) KİMLERE SEL ve Acirc;M VERİLMEZ? 66

  E) TOKALAŞMA VE KUCAKLAŞMA 67

  2. BÜYÜKLER İÇİN AYAĞA KALKMAK 67

  4. ESNEME 68

  5. FITRATTAN OLAN ŞEYLER 68

  A) BIYIK KESMEK 69

  B) SAKAL BIRAKMAK 69

  C) BACAK ARASI VE KOLTUK ALTI KILLARINI ALMAK 69 Ak Saç ve Sakal Tellerini Yolmanın Hükmü 70

  D) TIRNAKLARI KESMEK 71

  A) KER ve Acirc;HET GÖRÜŞÜNÜN DELİLLERİ 72

  B) CEV ve Acirc;Z GÖRÜŞÜNÜN DELİLLERİ 73

  7. SAÇA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER 73

  A) SAÇIN KISMEN KESİLMESİ 73

  B) ENSENİN TIRAŞ EDİLMESİ 73

  C) SAÇI UZATMAK 73

  D) YÜZDEKİ TÜYLERİ ALMANIN HÜKMÜ 74

  8. SAÇLARA SİYAH KINA YAKMAK 74

  9. SÜRME ÇEKMEK 76

  10. YAĞ SÜRÜNME 76

  11. KİŞİNİN YANINDA TAŞIMASI GÜZEL OLAN YEDİ ŞEY 77

  12. MEKRUH OLAN BAZI DAVRANIŞLAR 77

  13. BİRİNİN EVİNE GİRERKEN İZİN İSTEMEK 78

  14. SAĞ VE SOL ELLE YAPILACAKLAR 80

  A) SAĞ EL İLE YAPILACAKLAR 80

  B) SOL EL İLE YAPILACAKLAR 80

  15. YEME VE İÇME ve Acirc;DABI 80

  A) ALTIN VE GÜMÜŞ KAPTA YEMEK YEMEK 81

  B) EĞLENCELİ D ve Acirc;VETLER 83

  Farz olan kurallar 86

  Sünnet olan kurallar 86

  Edeb olan kurallar 86

  C) ORUÇ AÇMA DUASI 87

  A) ÇIPLAKLIĞIN YASAKLIĞ1 88

  17. YÜZÜK TAKINMAK 89

  18. TUVALET VE TAHARETLENME KURALLARI 91

  A) TAŞLA TAHARETLENME 92

  B) SUYLA TAHARETLENME 93

  C) PİSLİĞİN YAYILMASI 94

  D) TEMİZLİKTE KULLANILACAK TAŞIN ÖZELLİKLERİ 94

  E) TAHARETLENME NE ZAMAN FARZ OLUR 94

  19. BÜYÜK TEMİZLİK / BOY ABDESTİ 95

  20. ABDEST DUALARI 96

  21. GİYİNME KURALLARI 99

  A) HERKES İÇİN HARAM OLAN GİYİNME 99

  B) BAZI MÜKELLEFLER İÇİN HARAM OLAN GİYİNME 99

  C) MEKRUH OLAN GİYİNME 99

  D) KAÇINILMASI GÜZEL OLAN GİYİNME 99 Farz Olan Giyinme 100

  Mendub Olan Giyinme 100 Giyinme ile İlgili Diğer Hükümler 100

  22. UYKU ve Acirc;D ve Acirc;BI 102

  23. EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA 103

  24. CAMİYE GİRME ve Acirc;D ve Acirc;BI 104 EVE GİRME ve Acirc;D ve Acirc;BI 105

  25. HEL ve Acirc;L KAZANÇ 106

  26. UZLET 108

  27. YOLCULUK ve Acirc;D ve Acirc;BI VE YOL ARKADAŞLIĞI 111

  29. CAMİ ve Acirc;D ve Acirc;BINA AYKIRI DAVRANIŞLAR 114

  30. ŞİİR VE ŞARKI 115

  31. ÖLDÜRÜLMESİ CAİZ OLAN VE OLMAYAN HAYVANLAR 117

  32. ANA-BABAYA İYİLİK ETMEK 120

  33. MÜSTEHAB VE MEKRUH OLAN İSİM VE KÜNYELER 122

  34. ÖFKELENEN KİŞİ NE YAPMALI? 124

  35. KABİR ZİYARETİ 125

  36. KUR’ ve Acirc;N OKUYARAK ALLAH'A SIĞINMAK 126

  37. DOĞUM ZORLUĞU ÇEKEN KADINA YAZILACAK DUA 127 GÖZ DEĞMESİ 128

  38. TEDAVİ OLMAK 129

  39. N ve Acirc;MAHREM BİR KADINLA BAŞ BAŞA KALMAK 130

  40. KÖLEYE İYİ DAVRANMAK 130

  42. ÖZEL DURUMLARDA OKUNACAK ZİKİR VE DUALAR 131

  A) AYNAYA BAKINCA 131

  B) KULAK ÇINLAYINCA 131

  C) BİR YERİ AĞRIYINCA 131

  D) UĞURSUZ SAYDIĞI BİR ŞEY GÖRÜNCE 132

  E) BİR KİLİSE VEYA HAVRA GÖRÜNCE 132

  F) GÖKGÜRÜLTÜSÜ DUYUNCA 132

  G) RÜZG ve Acirc;R GÖRÜNCE 132

  H) ÇARŞIYA GİRİNCE 133

  I) HİL ve Acirc;Lİ GÖRÜNCE 133

  K) SIKINTIYA DÜŞMÜŞ BİRİNİ GÖRÜNCE 133

  L) HAÇTAN DÖNENLER İÇİN EDİLECEK DUA 134

  M) HASTA ZİYARETİNDE EDİLECEK DUA 134

  N) ÖLÜ KABRE KONUNCA EDİLECEK DUA 134

  43. EVLİLİK KURALLARI 135

  B) DÜĞÜNDE PARA SAÇMAK VE PARA KAPMAK 146

  C) NİK ve Acirc;HIN KIYILMASI 147

  44. İYİLİĞİ EMRETMEK VE KÖTÜLÜĞÜ YASAKLAMAK 149

  A) KÖTÜLÜĞÜ İYİ BİLMEK 150

  B) GÜCÜ YETMEK 151

  C) İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜĞÜ YASAKLAYACAK KİŞİDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR 153

  D) EMRETME VE YASAKLAMAYI GİZLİ BİR YERDE YAPMAK 155

  E) EMREDİLECEK VE YASAKLANACAK ŞEYLER 157 GENEL DEĞERLENDİRME 159

  İTİKAT

  I. EHL-İ SÜNNET'İN İNANÇ ESASLARI 163

  1. YARADANT TANIMAK 163 ALL ve Acirc;H’IN SIFATLARI 165 MÜTEŞ ve Acirc;BİH SIFATLAR 166

  a) Allah'ın Eli Var mıdır? 166

  b) Allâh'm Görülmesi 167

  c) Allah’ın Arşı 167

  d) İstiva Ne Demektir? 169

  e) Allâh’ın Yakın Göğe İnmesi 170

  2. KUR’ ve Acirc;N'A İNANMAK 172

  A) KUR’ ve Acirc;N’IN YARATILMAMIŞ OLDUĞUNUN DELİLLERİ 1 72

  B) ALFABE HARFLERİNİN YARATILMIŞ OLDUĞUNA DAİR 178

  3. ESM ve Acirc;Ü’L-HÜSN ve Acirc; 179

  4. İMAN EKSİLİR 182 İMAN YARATILMIŞ MIDIR? 185

  "GERÇEKTEN MÜ’MİNİM" DENİR Mİ? 186

  5. KADERLE İLGİLİ BAZI MESELELER 187

  HALK VE KESB AYIRIMI 187

  RIZIK-KADER İLİŞKİSİ 187

  HARAM RIZIK MIDIR? 187

  KİŞİ ECELİ GELMEDEN ÖLÜR MÜ? 187

  HİD ve Acirc;YET VE DAL ve Acirc;LETTE KULUN ROLÜ NE KADARDIR? 187

  AMEL-İMAN İLİŞKİSİ 190

  6. KADER İNANCI 190

  7. PEYGAMBERİMİZ, ALLAH'I GÖZÜYLE GÖRMÜŞTÜR 192

  8. ÖLÜM VE ÖTESİ 193

  A) KABİR SU ve Acirc;Lİ VE AZABI 193

  B) DİRİLİŞ 197

  C) BÜYÜK GÜNAH İŞLEYENLERİN DURUMU VE ŞEFAAT 198

  D) SIRAT KÖPRÜSÜ 201

  E) HAVZ-I KEVSER 201

  F) HZ. PEYGAMBER’İN ARŞ’A OTURMASI 203

  G) YAPTIKLARINDAN HESABA ÇEKİLMEK 203

  H) MÎZ ve Acirc;N 204

  I) CENNET VE CEHENNEM 207

  9. HZ. MUHAMMED EVRENSEL BİR PEYGAMBERDİR 210

  10. MUCİZE 210

  11. MUHAMMED ÜMMETİ ÜMMETLERİN EN HAYIRLISIDIR 212

  HİL ve Acirc;FET MESELESİ 213

  HZ. EBÛ BEKİR’İN HALİFE SEÇİLMESİ 213

  HZ. ÖMER'İN HALİFE SEÇİLMESİ 215

  HZ. OSMAN’IN HALİFE SEÇİLMESİ 215

  HZ. ALİ’NİN HALİFE SEÇİLMESİ 216

  SIFFÎN SAVAŞI VE CEMEL VAKASI 216

  MU ve Acirc;VİYE’NİN HALİFELİĞİ 217

  HZ. PEYGAMBERİN HANIMLARINA HÜSNÜZAN ETMEK 218

  SAH ve Acirc;BE NESLİNE DAİR 218

  EHL-İ KIBLE TEKFİR EDİLMEZ 221

  PİYASADAKİ UCUZLUK VE PAHALILIK ALL ve Acirc;HTN İRADESİYLE OLUR 221

  BİD'ATLERDEN UZAK DURMAK 221

  12. BİD’ATÇİLERİN İŞARETİ 223

  13. ALLAH’IN NİTELENMESİ CAİZ OLAN VE OLMAYAN VASIFLAR 224

  ALL ve Acirc;HTN, NİTELENMESİ CAİZ OLMAYAN VASIFLAR 224

  ALL ve Acirc;HTN NİTELENMESİ CAİZ OLAN VASIFLAR 226

  II. HİDAYET YOLUNDAN SAPAN FIRKALAR 233

  FIRKALARIN GENEL TAKSİMİ 235

  A) EHL-İ SÜNNET 236

  B) H ve Acirc;RİCİLER 236

  1) Necedât Kolu 238

  2) Ezârika Kolu 238

  3) Füdeykiye Kolu 238

  4) Atâviye Kolu 239

  5) Acâride Kolu 239

  6) Meymûniye 239

  7) Hâzimiye Kolu 239

  8) Malûmiye Kolu 239

  9) Mechûliye Kolu 240

  10) Saltiye Kolu 240

  12) Sufriye Kolu 240

  13) İbâziye Kolu 241

  14) Beyhesiye Kolu 241

  15) Şimrâhiye Kolu 241

  16) Bid’iye Kolu 241

  C) ŞİA 242

  a) Galiye 244

  1) Beyâniye Kolu 244

  2) Tayyara Kolu 245

  3) Muğiriye Kolu 245

  4) Mansûriye Kolu 245

  5) Hattâbiye Kolu 246

  6) Muammeriye Kolu 246

  7) Bezîğiye Kolu 246

  8) Mufaddaliye Kolu 246

  9) Şerfİyye Kolu 246

  10) Sebeiye Kolu 247

  11) Mufavvıziye Kolu 247

  b) Zeydiye 247

  1) Cârûdiye Kolu 247

  2) Süleymaniye Kolu 247

  3) Betriye Kolu 248

  4) Na'îmiye Kolu 248

  5) Yakubiye Kolu 248

  6) Altıncı Kol 248

  c) Râfizîler 249

  1) Kafiye Kolu 249

  2) Keysâniyye Kolu 249

  4) Umeyriyye Kolu 249

  5) Muhammediyye Kolu 249

  6) Hüseyniyye Kolu 250

  7) Navusiyye Kolu 250

  8) İsmâiliyye Kolu 250

  9) Karâmıta Kolu 250

  10) Mübârekiyye Kolu 250

  11) Şamatiyye Kolu 250

  12) Muammeriyye Kolu 251

  13) Mamtûriyye Kolu 251

  14) Mûseviyye Kolu 251

  15) İmâmiyye Kolu 251

  16) Zürâriyye Kolu 251

  D) MÜRCİE FIRKASI 252

  1) Cehmiyye Kolu 253

  2) Sâlihiyye Kolu 254

  3) Yûnusiyye Kolu 254

  4) Şemriyye Kolu 254

  5) Sevbâniyye Kolu 255

  6) Neccâriyye Kolu 255

  7) Gaylâniyye Kolu 255

  8) Şebîbiyye Kolu 256

  10) Mu' ve Acirc;ziyye Fırkası 256

  11) Müreysiyye 256

  12) Kerrâmiyye Fırkası 257

  E) MUTEZİLE FIRKASI 257

  1) Flüzeyliyye Kolu 259

  2) Nazzâmiyye Kolu 260

  3) Muammeriyye Kolu 261

  4) Cübbâiyye Kolu 261

  5) Behşemiyye Kolu 262

  6) Kâ'biyye Kolu 262

  F. MÜŞEBBİHE FIRKALARI 264

  1) Hişâmiyye Fırkası 264

  2) Mukâtiliyye Fırkası 265

  G. CEHMİYYE FIRKASI 265

  H. DIR ve Acirc;RİYYE FIRKASI 265

  I. NECC ve Acirc;RİYYE FIRKASI 266

  K. KİL ve Acirc;BİYYE FIRKASI 266

  SOHBETLER

  I. KUR' ve Acirc;N VE HADİSLERDEN ÖĞÜTLER 273

  1. İSTİ' ve Acirc;ZE ve Acirc;YETİNİN TEFSİRİNE D ve Acirc;İR 273

  İSTİ ve Acirc;ZE NE DEMEKTİR? 276

  ŞEYTAN KELİMESİ NE DEMEKTİR? 276

  "RACÎM" NE DEMEKTİR? 277

  ŞEYTANDAN ALL ve Acirc;H'A SIĞINMAK NE İFADE EDER? 277

  E‘ÛZÜ ÇEKMENİN FAYDALARI 278

  ŞEYTANIN KORKTUĞU ŞEY 279

  ŞEYTANA KARŞI KORUNMA YOLLARI 280

  İLH ve Acirc;M TÜRLERİ VE HER BİRİNİN TİPİK ÖZELLİKLERİ 284

  MAKAMA UYGUN BİR DUA 288

  2. BESMELE ve Acirc;YETİNİN TEFSİRİNE DAİR 289

  KISSADAN HİSSE 299

  BESMELE'NİN FAZİLETİNE DAİR 302

  BESMELE HAKKINDA SİMGESEL YORUMLAR 305

  "ALL ve Acirc;H" İSMİNİN ANLAMLARI 308

  RAHM ve Acirc;N VE RAHİM KELİMELERİNİN ANLAMLARI 309

  BİSMİLLAH DE 313

  3. TÖVBEYE DAİR 316

  TÖVBEYİ GEREKTİREN GÜNAHLAR 317

  BÜYÜK GÜN ve Acirc;HLAR/KEB ve Acirc;İR 318

  KÜÇÜK GÜNAHLAR/SAĞ ve Acirc;İR 319

  TÖVBE ETMENİN HÜKMÜ 321

  TÖVBEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 328

  Namaz Tövbesi Nasıl Yapılır? 330

  Oruç Tövbesi Nasıl Yapılır? 332

  Zekâtın Tövbesi Nasıl Olur? 332

  Haccın Tövbesi Nasıl Olur? 332

  Günahlardan Nasıl Tövbe Edilir? 333

  ALL ve Acirc;H HAKKI OLAN GÜNAHLARIN TÖVBESİ 334

  KUL HAKKI OLAN GÜNAHLARIN TÖVBESİ 334

  CANA YÖNELİK GÜNAHLARIN TÖVBESİ 335

  MALA YÖNELİK GÜNAHLARIN TÖVBESİ 337

  BİRİNİN İTİBARINA YÖNELİK GÜNAHLARIN TÖVBESİ 343

  HEL ve Acirc;LLİK NASIL İSTENİR? 343

  HANGİ DURUMLARDA HEL ve Acirc;LLİK İSTENMEZ? 343

  VERA'/GÜNAHLARDAN KAÇINMAK KONUSUNDA TİTİZLİK 344

  HARAM VE HEL ve Acirc;LİN ÖLÇÜSÜ NEDİR? 349

  TAKV ve Acirc;NIN EMARELERİ 353

  GÜNAHLARDAN KISMEN TÖVBE EDİLEBİLİR Mİ? 355

  TÖVBE HAKKINDA BAZI RİVAYETLER 357

  Z ve Acirc;Z ve Acirc;N’IN TÖVBESİ 363

  BİR FAHİŞENİN TÖVBESİ 363

  TÖVBENİN EMARELERİ 366

  TÖVBEK ve Acirc;R OLAN KİŞİNİN DİĞER İNSANLARA KARŞI HAKLARI 367

  ALL ve Acirc;HTN TÖVBEK ve Acirc;RA OLAN LÜTUFLARI 367

  4. TAKV ve Acirc;YA DAİR 370

  TAKV ve Acirc;NIN NE OLDUĞUNA DAİR GÖRÜŞLER 370

  GEYL ve Acirc;NÎ'NİN DEĞERLENDİRMESİ 375

  TAKV ve Acirc;YA DAİR BİRKAÇ MENKIBE 377

  TAKV ve Acirc;NIN DERECELERİ 377

  MUTTAKİ OLMANIN YOLU 378

  TAKV ve Acirc;YA İLİŞKİN AYET-İ KERİMELER 380

  CENNETLİKLERİN NEŞELİ H ve Acirc;Lİ 385

  CEHENNEMLİKLERİN H ve Acirc;Lİ PÜR-MEL ve Acirc;Lİ 388

  CEHENNEM VE CENNET HARKINDAKİ RİVAYETLER 390

  KUR' ve Acirc;N'DAN CENNETE DAİR BİR PASA 414

  5. MÜBAREK AY VE GÜNLER 420

  A) RECEB AYI 420

  Receb Ayının İsimleri 422

  Receb-i Mudar 422

  Munsılu’l-esinne 423

  Şehru'llâhi’l-esamm 424

  Mutahhir 426

  Diğer isimlen 428

  Receb Ayının Fazileti 428

  Receb Ayının İlk Gününü Oruçla, Gecesini İbadetle İhya Etmenin Fazileti 430

  İhyası Müstehab Olan Geceler 431

  Receb Ayının İlk Gecesinde Edileceği Nakledilen Dualar 432

  Receb Ayında Kılınacak Namaz 433

  Receb Ayının İlk Perşembe Gününde Oruç Tutmanın ve İlk Cuma Gecesinde Namaz Kılmanın Faziletine Dair 435

  Receb Ayının Yirmi Yedinci Gecesi Orucu 436

  Orucun Edebled 437

  İftar Duası 440

  Dualann Kabul Edildiği Ay 441

  Berat Gecesi 448

  Berat Gecesi Namazı 455

  C) RAMAZAN AYI 455

  Ramazan Kelimesinin Sözlük Anlamı 458

  Ramazan Ayına Özgü Faziletler 460

  Ramazân Kelimesinin Harfleri Neyi Simgeler? 465

  Kadir Gecesinin Faziletleri 466

  Kadir Gecesi Ramazan Ayının Hangi Gecesidir? 469

  Cuma Gecesi mi, Kadir Gecesi mi Daha Faziletlidir? 470

  Cuma Gecesinin Daha Faziletli Olduğu Görüşünün Delilleri 470

  Kadir gecesinin daha faziletli olduğu görüşünün delilleri 471

  Kadir Gecesi Ümmete Neden Bildirilmemiştir? 472

  Hz. Muhammed’e Verilen Beş Büyük Gece 473

  Teravih Namazı 475

  Kadir Gecesi ve Ramazan Ayına İlişkin Birkaç Husus 478

  D) BAYRAM GÜNÜ 479

  Bayram günlerine ‘iyd denilmesinin sebebi 480

  Dört Kavmin Dört Bayramı 482

  Mü’min İle Kâfirin Bayramı 486

  Bayramda Neler Yapılmalıdır 486

  E) ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜ / EYY ve Acirc;MU’L-AŞR 488

  Bu Gecelerde Gerçekleştiği Nakledilen Peygamber Kerametleri, Haberler ve Faziletli Amellere Dair 490

  On Sayısının Peygamberler İçin İfade Ettiği Şeyler 493

  Bu Günlerin Bereketi 495

  F) TERVİYE GÜNÜ 497

  Haccın Faziletleri 498

  Bu Güne Terviye Günü Denilmesinin Sebebi 501

  G) AREFE GÜNÜ 505

  Din Kur'ân-ı Kerim'deki farklı anlamlan 506

  Kur’ân-ı Kerim Peyderpey İndirilmiştir 506

  Arafat ve Arefe İsimlendirmelerinin Sebebi 507

  Arefe Günü ve Gecesinin Üstünlüğü 510

  Arefe Günü Orucu, Namazı ve Dualaıı 513

  Hz. Peygamberin Duası 516

  Arefe akşamında Cebrail, Mikail, İsrafil, Hızır ve İlyas'ın yaptıklan dualar 516

  Rabbenâ Duası Hakkında 517

  H) KURBAN BAYRAMI 519

  Allah'ı Zikretmek 521

  Dua Etmek 525

  Kurban Kesmek 528

  Namazgaha Gidiş ve Dönüşte Farklı Yollan Tercih Etmek 530

  Kurban Bayramının Fazileti 531

  Kurban Bayramının Gecesinde Kılınan Namaz 533

  Kurban Kesmenin Hükmü 533

  Kurban Edilebilecek Hayvanlar 534

  Kurbanlık Hayvanlarda Bulunmaması Gereken Kusurlar 534

  Teşrik Günlerinde Yapılacak Zikir 535

  Kur'ân’da "Zikir" Adı Verilen Şeyler 537

  Teşrik Günlerinin Bu Adı Alma Sebebi 539

  Teşrik Tekbirlerinin Miktan 540

  İhramlı Olanın Tekbir Getireceği Zaman Aralığı 541

  I) AŞURE GÜNÜ 542

  Bu Günün Adı Neden "Aşure" Günüdür? 546

  Aşure Günü Muharrem Ayının Kaçıncı Günüdür? 547

  Aşure Gününün Faziletleri: 548

  Aşure Günü Orucu Hakkında Bir Görüşün Eleştirisi 548

  K) CUMA GÜNÜ 550

  Cuma Gününün Faziletlerine Dair Rivayetler 551

  Cuma günü ve namazına ilişkin bazı hükümler 555

  Cuma Namazının Önemine Dair Bazı Rivayetler 559

  Cuma Gününde Duanın Makbul Olduğu An 560

  Cuma Günü Hz. Peygamber'e Salât ü Selâm Okumak 562

  Cuma Günü Okunması Müstehab Olan Sûreler 563

  Cuma Gününün Bu Adı Alış Sebebi 564

  Amellerin Kabul Edilme Şartları 564

  a) Tövbe 564

  b) İhlâs 566

  FAZİLETLİ AMELLER

  I. HAFTANIN GÜNLERİNİN FAZİLETİ 581

  II. EYY ve Acirc;M-I BİYZ ORUCU 583

  III. DEHR ORUCU VE FAZİLETİ 587

  IV. NAFİLE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ 589

  V. GECE İBADETLERİ 593

  HZ. PEYGAMBER’İN GECE NAMAZI 597

  TEHECCÜD NAMAZI 598

  AKŞAM VE YATSI NAMAZLARI ARASINDA NAFİLE NAMAZ 600

  AKŞAM NAMAZINDAN ÖNCE NAFİLE KILINIR MI? 602

  AKŞAM VE YATSI NAMAZLARI ARASINDA OKUNAN EVRAT 603

  YATSI NAMAZINDAN SONRA KILINACAK NAFİLE NAMAZ 606

  VİTİR NAMAZI 606

  VİTİR NAMAZINDA OKUNACAK DUA 609

  TEHECCÜD DUASI 615

  GECELERİ OKUNMASI GÜZEL OLAN SÛRELER 617

  GECE NAMAZINA KALKMAYI KOLAYLAŞTIRAN ŞEYLER 617

  VI. GÜNDÜZ İBADETLERİ 623

  1. GÜNDÜZ VAKTİNİN İLK İBADETİ 623

  2. KUŞLUK NAMAZI 626

  KUŞLUK NAMAZININ REK ve Acirc;T SAYISI 627

  KUŞLUK NAMAZININ VAKTİ 628

  KUŞLUK NAMAZINDA OKUNACAK SÛRELER 629

  KUŞLUK NAMAZININ İNK ve Acirc;RINA DAİR GÖRÜŞLER 629

  3. ÖĞLE NAMAZINDAN ÖNCE VE SONRA KILINAN NAFİLE NAMAZ 630

  5. İKİNDİ AKŞAM ARASI 632

  VII. BEŞ VAKİT NAMAZ 635

  VAKİTLERİ, REK ve Acirc;T SAYILARI, SÜNNETLERİ VE FAZİLETLERİ 635

  BEŞ VAKİT NAMAZI İLK KILAN PEYGAMBERLER 637

  SABAH NAMAZININ VAKTİ 638

  ÖĞLE NAMAZININ VAKTİ 639

  İKİNDİ NAMAZININ VAKTİ 644

  AKŞAM NAMAZININ VAKTİ 644

  YATSI NAMAZININ VAKTİ 645

  BEŞ VAKİT NAMAZIN SÜNNETLERİ 645

  BEŞ VAKİT NAMAZIN FAZİLETİ 647

  CEMAATLE NAMAZ 649

  NAMAZA DEVAM ETMENİN ÖNEMİ VE NAMAZ KILMAMANIN CEZASI 653

  NAMAZIN KILINIŞ ve Acirc;D ve Acirc;BI 660

  İMAMA İLİŞKİN HUSUSLAR 665

  İM ve Acirc;MIN NAMAZ ESNASINDA GÖZETMESİ GEREKEN ve Acirc;D ve Acirc;B 668

  İMAMA UYANIN YAPMASI GEREKENLER 671

  BAŞKASININ HATASINI DÜZELTMENİN ÖNEMİ 674

  MÜEZZİNLİĞİN ve Acirc;D ve Acirc;BI 677

  VIII. DİĞER NAMAZLAR 685

  1. CUMA NAMAZI 685

  2. BAYRAM NAMAZLARI 687

  3. YAĞMUR NAMAZI 689

  4. KÜSÛF NAMAZI 691

  5. KORKU NAMAZI 693

  6. YOLCULUKTA NAMAZIN KISALTILMASI 695

  7. YOLCULUKTA NAMAZLARIN CEM EDİLMESİ 696

  IX. CENAZEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 703

  1. ÖLÜMÜ HATIRLAMAK703

  CENAZENİN YIKANMASI 707

  CENAZENİN KEFENLENMESİ 708

  KADININ KEFENLENMESİ 709

  İHRAMDA İKEN VEFAT EDEN KİŞİNİN KEFENLENMESİ 709

  DÜŞÜĞÜN KEFENLENMESİ 710

  X. HAFTANIN GÜNDÜZ VE GECELERİNDE KILINAN NAFİLE NAMAZLAR 713

  1. GÜNDÜZ NAMAZLARI 713

  A) PAZAR GÜNÜ KILINACAK NAMAZ 714

  C) SALI GÜNÜ KILINACAK NAMAZ 715

  D) ÇARŞAMBA GÜNÜ KILINACAK NAMAZ 715

  E) PERŞEMBE GÜNÜ KILINACAK NAMAZ 716

  F) CUMA GÜNÜ KILINACAK NAMAZ 716

  A) PAZAR GECESİ KILINACAK NAMAZ 718

  B) PAZARTESİ GECESİ KILINACAK NAMAZ 718

  C) SALI GECESİ KILINACAK NAMAZ 719

  D) ÇARŞAMBA GECESİ KILINACAK NAMAZ 719

  F) CUMA GECESİ KILINACAK NAMAZ 719

  G) CUMARTESİ GECESİ KILINACAK NAMAZ 720

  XI. DİĞER NAFİLELER 721

  1. TEŞBİH NAMAZI 721

  2. İSTİHARE NAMAZI 722

  4. KİF ve Acirc;YET NAMAZI 725

  5. HUSAM ve Acirc;/HASIMLAR NAMAZI 726

  6. ŞEVV ve Acirc;L AYINDA KILINAN UTEK ve Acirc;/AZAD OLANLAR NAMAZI 726

  7. KABİR AZABINDAN KURTULMA NAMAZI 727

  8. H ve Acirc;CET NAMAZI 727

  9. BAZI DUALAR 728

  A) BİRİNİN ZULMÜNÜ DEF ETMEK İÇİN EDİLEN DUA 728

  B) KAYGILARIN GİTMESİ VE BORÇLARIN EDASI İÇİN YAPILAN DUA 729

  C) NAMAZ SONLARINDA EDİLEN DUALAR 730

  D) HATİM DUASI 732

  TASAVVUF

  I. MÜRİDLİĞİN ve Acirc;D ve Acirc;BI 747

  1. İRADE, MÜRİD VE MUR ve Acirc;D NE DEMEKTİR? 747

  2. MUTASAVVIF VE SÛFÎ KİMDİR? 751

  3. TARİKAT ve Acirc;D ve Acirc;BI 755

  A) MÜRİDİN VAZİFELERİ 755

  1) Sahih İtikad 756

  2) Samimi Gayret 756

  3) İhlâs 756

  4) Kötü Mekânlardan Uzak Kalmak 757

  5) Cimrilik Etmemek 757

  6) Haline Razı Olmak 758

  7) Rabbinden Mağfiret ve Rızadan Başka Bir Talebi Olmamak 758

  B) MÜRİDİN ŞEYHİNE KARŞI VAZİFELERİ 758

  C) ŞEYHİN MÜRİDE KARŞI VAZİFELERİ 764

  4. BAŞKALARINA KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 766

  A) İHV ve Acirc;NA KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 766

  C) ZENGİNLERE KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 767

  D) FAKİRLERE KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 768

  E) FAKİRLERİN GÖZETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 772

  F) ve Acirc;D ve Acirc;B-I MU ve Acirc;ŞERET 775

  G) DERVİŞLERİN YEMEK YEME ve Acirc;D ve Acirc;BI 776

  H) DERVİŞLERİN BİRBİRİNE KARŞI DAVRANIŞ ve Acirc;D ve Acirc;BI 778

  I) DERVİŞLERİN AİLE VE ÇOCUKLARINA KARŞI ve Acirc;D ve Acirc;BI 779

  K) DERVİŞLERİN YOLCULUK ve Acirc;D ve Acirc;BI 781

  L) DERVİŞLERİN SEM ve Acirc;' ve Acirc;D ve Acirc;BI 783

  II. K ve Acirc;DİRÎ TARİKATININ YEDİ ESASI 787

  1. MÜC ve Acirc;HEDE 787

  MÜC ve Acirc;HEDEYİ TAMAMLAYAN UNSURLAR 791

  a) Allah'ı Bilmek 792

  b) İblis’i Tanımak 793

  c) Nefs-i Emmâreyi Tanımak 794

  d) Allâh Rızası İçin Olan Amelleri Tanımak 795

  2. TEVEKKÜL 799

  3. GÜZEL AHL ve Acirc;K 805

  4. ŞÜKÜR 808

  6. RIZA 815

  7. SIDK 821

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.