x

El-İhtiyar Metni el- Muhtar li’l- Fetva; İmam-ı Azam’ın İctihad ve Görüşleri-1464

Şamil Yayın
Ürün Kodu : 9789759068523
İmam'ı Azam Ebu Hanife'nin ictihat ve Görüşleri Fıkhı Bilgileri İçeren Celal Yeniçerinin Tercümesi ile İlmihal Kitabıdır
69,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara

 • İmam-ı A'zam'ın İctıhad ve Görüşleri el-İhtiyar Metni el-Muhtar li'l-Fetva Arapça ve Türkçe
  • Derleyici: Dr. Celal Yeniçeri
  • Yayın Tarihi 2011-03-22
  • ISBN 9759068554
  • Baskı Sayısı Baskı
  • Dil ARAPÇA,TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı 671
  • Cilt Tipi Ciltli
  • Kağıt Cinsi Şamuha Kağıt
  • Boyut 5 x 24.5 cm
  İÇİNDEKİLER

  MAVSILÎ VE ESERLERİ 22

  Nesebi ve Doğumu 22

  Hocaları 22

  Adamları Arasındaki Mevki 22

  Vazifeleri ve Ölümü 22

  Eserleri 23

  BİRİNCİ BÖLÜM

  TEMİZLENME (TAHARET) 27

  Abdestin Farzları 27

  Abdestin Sünnetleri 27

  Abdestin Müstehabbları 29

  Abdesti Bozan Şeyler 29

  BOY ABDESTİ (GUSÜL) 31

  Guslün Farzları 31

  Guslün Sünnetleri 31

  Guslü Gerektiren Şeyler 31

  Kendileri ile Temizlenmesi ve Abdest Alması Câiz Olan Şeyler 33

  Kuyuların Temizlenmesi 33

  Artıkların Hükmü 35

  TEYEMMÜM 37

  Teyemmümü Gerektiren Sebebler 37

  Teyemmüm Yapılışı 39

  Teyemmümü Bozan Şeyler 39

  MESTLER ÜZERİNE MESH 41

  Meshi bozan şeyler 41

  AYBAŞI H ve Acirc;Lİ (HAYZ) 45

  Hayz 45

  İstihâze Kanı ve Özür Sâhibleri 47

  Nifâs (Lohusalık) 47

  PİSLİKLER VE TEMİZLENMESİ 49

  Pislik İkiye Ayrılır 49

  Pisliği Gideren ve Gideremeyen Şeyler 51

  İstincâ (Küçük veya Büyük Abdest Yaptıktan Sonra Temizlenme) 51

  NAMAZ (SAL ve Acirc;T) 53

  Namaz Vakitleri 53

  Namaz Kılınması Müstehabb Olan Vakitler 55

  Namaz Kılınması Câiz Olmayan Zamânlar 55

  EZ ve Acirc;N 57

  Namazdan Önce Yapılan İşler 59

  Namaz İçinde Yapılacak Şeyler 61

  Vitr Namazı 63

  KIRAAT 65

  Cemâ'atle Namaz 65

  Namazda Mekrûh Olan İşler 67

  Namazda İken Abdestin Bozulması 69

  Geçmiş Namazları Kazâ Etmek ve Tertibin Düşmesi 69

  SÜNNET NAMAZLAR 71

  Müstehabb Olan Namazlar 71

  Terâvîh 73

  Kusûf (Güneş Tutulması) ve Husuf (Ay Tutulması) Namazları 73

  İstiskâ' Namazı / Yağmur Duâsı 73

  Sehv (Yanılma Secdesi) 75

  Tilâvet Secdeleri 77

  Hastanın Namazı 77

  Yolcnamazı 79

  Cum'a Namazı 81

  Bayram Namazları 83

  Kurban Bayramında Yapılması Müstehabb Olanlar. 83

  Korkulu Durumda Kılınan Namaz 85

  Ka'be'de Kılınan Namaz 85

  CENAZELER 87

  Ölünün Yıkanması 87

  Kefenleme 89

  Cenâze Namazı 89

  Cenâzenin Yüklenmesi, Götürülmesi ve Defni 91

  ŞEHÎD 93

  Hadd Cezâsı Olarak Öldürülenler. 93

  ZEK ve Acirc;T 95

  Ehil Hayvanların Zekâtı 97

  Develerin Zekâtı 97

  Sığırların Zekâtı 99

  Koyun ve Keçilerin Zekâtı 101

  Atların Zekâtı 101

  Altın ve Gümüşün Zekâtı 101

  Mahsûllerin ve Meyvelerin Zekâtı 103

  ve Acirc;şi r/Zekât Toplayıcı 105

  Madenlerin Zekâtı 105

  Zekâtın Sarf Yerleri (Kendilerine Zekât Verilen Kimseler) 107

  Kendilerine Zekât Verilmeyenler. 107

  FITIR SADAKASI 111

  Fitrenin miktarı 111

  ORUÇ 113

  Orucun Vakti 115

  Keffâreti Gerektiren Sebebler. 115

  Kazâyı Gerektiren Sebebler 117

  Oruç Bozmayan Hâller 117

  Hastaların, Yolcuların ve Özür Sâhiblerinin Durumu 117

  ÎTİK ve Acirc;F 121

  HACC 123

  Haccın Vakti (Mevsimi) 125

  Mîkâtlar 125

  İhrâma Girecekler için Yapılması Müstehabb Olan İşler. 127

  İhrâma Girdikten Sonra 127

  Gece ve Gündüz Mekke'ye Giriş 129

  Ziyaret Tavafı 133

  Umre 135

  Hacc-ı Temettü' 135

  Hacc-ı Kırân 135

  Cinâyâtlar (Haccdaki Hatâlar ve Keffâretleri) 137

  İhrâmlının Bir Av Hayvanını Öldürmesi veya Öldürene Yol Göstermesi.. 139

  İhsâr (Engel Çıkmak) 141

  Bedel (Başkası Yerine Hacc Yapma) 141

  Hedy (Mekke'de kesilen kurban) 143

  İKİNCİ BÖLÜM

  ALIŞ-VERİŞ 147

  İkâle (Yapılan Alış-verişi Fesh Etmek) 151

  Alış-Verişte Muhayyerlik 151

  Mâlı Görme Muhayyerliği ve Hükümleri 153

  Mutlak Alış-Veriş 153

  Fâsid Alış-Veriş 155

  Satış Çeşitleri 159

  FAİZ (RİB ve Acirc;) 161

  SELEM 165

  SARF 169

  ŞUF'A 171

  Şuf'a Hakkının Kalkması 173

  KİRA AKDİ (İC ve Acirc;RE) 177

  İşçi Çeşitleri ve Hükümleri 181

  Ücrete Hak Kazanmak .....181

  Kirânın Fâsid Olması İle Gereken Durumlar. 183

  Kirâyı Fesh Eden Özürler. 185

  REHİN 187

  Dirhem ve Dînâr Paraların Rehin Verilmesi 191

  Borçlunun Rehin Verdiği Mâlı Satması 193

  HİSSELERİN BÖLÜNMESİ (KISMET) 195

  Ortaklardan Birinin Taksîm İstemesi 197

  Taksim Edenin Yapması Gereken işler. 199

  Muhâye'e (Menfa'ati Bölüşme) 201

  H ve Acirc;KİMLİK ve Acirc;D ve Acirc;BI 203

  Hâkimlik ve Bir Hâkime Başka Bir Hâkimin Karârının Arz Olunması 207

  Borçlunun Habsedilmesi 207

  Hâkimler Arasında Yazışma 209

  Hakem Ta'yîn Etmek 211

  M ve Acirc;Nİ OLMAK (HACR) 213

  İZİN 217

  ZORLAMA (İKR ve Acirc;H) 223

  DA'V ve Acirc; 227

  Beyyinelerin (Delillerin) Tercihi 231

  Tehâlüf (Karşılıklı Yemînleşmek) 233

  Neseb Da'vâsı 237

  İKR ve Acirc;R 239

  İkrârda İstisnâ Yapmak (Hâriç Tutmak) 243

  Sıhhatli iken ve Ölüm Hastalığında İkrâr Edilen Borçlar. 245

  Ş ve Acirc;HİDLİK 247

  Şâhidliğin Nisâbı 249

  Şâhidlerde Bulunması Gereken Vasıflar 249

  Hukûk ve Akidlere Dâir Bütün Görülen ve Duyulanlara Şâhidlik Yapma 251

  Şâhidlikleri Kabûl Edilmeyenler 253

  Şâhidlik Üzerine Şâhidlik Etmek 255

  Şâhidlikten Dönmek 255

  VEK ve Acirc;LET 259

  Satmaya ve Satın Almaya Vekâlet 261

  KEF ve Acirc;LET 267

  HAV ve Acirc;LE 277

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  ANLAŞMA (SULH) 279

  Sulhun Câiz olup Olmadığı Da'vâlar 281

  Borçlardan Sulh 283

  Ortak Alacaklarda Sulh 283

  ORTAKLIKLAR (ŞİRKETLER) 285

  Mülk Ortaklığı 285

  Akid Ortaklığı 287

  Mâllarda Ortaklık 287

  İşlerde Ortaklık (Şirket-i A'mâl) 287

  Mufâvaza Ortaklığı 287

  Şirket-i 'İnân 289

  Sanâ'î Ortaklığı (İş Ortaklığı) 291

  Vücûh Ortaklığı (İ'tibâr Ortaklığı) 291

  MUD ve Acirc;RABE ORTAKLIĞI 293

  Mudârabe Ortaklığı Şu Hallerde Kalkar 297

  EM ve Acirc;NET BIRAKILAN M ve Acirc;L (VEDÎ'A) 299

  SOKAĞA BIRAKILAN S ve Acirc;HİBSİZ ÇOCUK (LAKÎT) 303

  KAYBOLAN M ve Acirc;L (LUKATA) 307

  KAÇAN KÖLE ( ve Acirc;BIK) 311

  YAŞAYIP YAŞAMADIĞI BİLİNMEYEN KİMSE (MEFKÛD) 313

  HÜNS ve Acirc; 315

  Hünsâ-yi Müşkilin Hükümleri 315

  VAKF 319

  BAĞIŞ (HÎBE) 323

  Hibeden Dönmek 325

  'Umrâ ve Rukbâ 327

  ÖDÜNÇ VERME (İ' ve Acirc;RE) 329

  ZORLA BİR ŞEY ALMAK (GASB ETMEK) 333

  Casb Edilen Mâldaki Artma Ödenir mi? 337

  ÖLÜ AR ve Acirc;ZÎYİ İH Y ve Acirc; ETMEK 339

  SULAMA HAKKI (HAKK-I ŞİRB) 343

  Suların Çeşitleri 343

  Büyük Nehir Yataklarının Temizlenmesi 345

  MÜZ ve Acirc;RAA (ZİR ve Acirc;AT ORTAKLIĞI) 347

  Ortaklığın Sahih Olabilmesinin Şartları 347

  Müsâkât Ağaç ve Terbiyesinde Ortaklık 349

  NİK ve Acirc;H 353

  Birbirlerine Harâm Olanlar. 357

  Hür ve ' ve Acirc;kil-Bâliğ Olan Kadının Nikâhı 359

  Küçüklerin Nikâhı ve Büluğa Ermeleri ile Kazandıkları Muhayyerlik 361

  Velî Olma Hakkına Sırası ile Şu Kimseler Sâhibdirler 361

  Fuzûlînin Nikâhı 363

  Evlenmekte Denklik (Kefâet) 363

  Mehir. 365

  Mehir Olmaya Elverişli Olan ve Olmayan Şeyler 369

  KÖLE VE C ve Acirc;RİYELERİN EVLENMESİ 371

  Zimmîlerin Nikâhı 373

  Muhayyerliği Gerektirip ve Gerektirmeyen Ayıblar. 375

  Kadınlar Arasında Adâleti Gözetmek 375

  MEME EMME (RAD ve Acirc; ) 377

  BOŞANMA (TAL ve Acirc;K) 381

  Mükrehin (Zorlananın), Sarhoşun, Dilsizin ve Şakacının Boşaması 385

  Sarîh (Açık) Sözle Yapılan Boşama Niyete İhtiyâç Göstermez 385

  Zamâna ve Mekâna Bağlanan Talâklar 387

  Vasıf İ'tibârı ile Yapılan Boşama 389

  Zifâfa Girmeden Önce Yapılan Boşama 389

  Kinâye (Kapalı Sözler ile Yapılan Boşama) 389

  Boşama İşini Kadının İhtiyârına Bırakmak 391

  Şarta Bağlı Boşama 395

  Boşanmanın Allah'ın dilemesine bağlanması 397

  Hastalık Halinde Kadın Boşama 399

  RİC'Î TAL ve Acirc;K İLE BOŞANDIKTAN SONRA TEKRAR KADINA DÖNMEK (RİC AT) 401

  Bâin Talâk ile Boşanan Kadının Durumve Hülle 403

  ÎL ve Acirc; 407

  îlâ'yı Kaldıran Haller. 409

  M ve Acirc;L KARŞILIĞINDA BOŞAMA (MUH ve Acirc;LE'A) 411

  ZIH ve Acirc;R 415

  Zıhâr Keffâreti 417

  Lİ' ve Acirc;N 421

  Li'ân şöyle yapılır 423

  İDDET 425

  'İddetin Başlangıcı, İki 'İddetin Birbirine Karışması (Tedâhülü) ve'İddetin

  Müddeti 429

  Sahîh Bir Nikâhtan Sonra 'İddet Bekleyen (Mu'tedde) Bir Kadının

  Uyması Gereken Şartlar. 429

  Hâmileliğin En Az ve En Çok Müddetleri ve Buna Terettüb Eden

  Hükümler. 431

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  NAFAKA 435

  Boşanan Kadının 'İddeti İçindeki Nafaka ve Meskeni 439

  Usûl, Fürû', Diğer Akraba ve Kölelerin Nafakaları 441

  ÇOCUĞU YETİŞTİRİP BÜYÜTMEK (HID ve Acirc;NE) 445

  KÖLE ve Acirc;Z ve Acirc;D ETMEK ( ITK) 449

  Bir Kimsenin Kendisine Mahrem Olan Akrabâsını Köle Edinmesi 451

  Kölenin Bir Kısmını ve Acirc;zâd Etmek 453

  Tedbîr 455

  İSTÎL ve Acirc;D 457

  KİTABET 461

  Fâsid Kitâbet ve Hükümleri 463

  İki Köle İle Yapılan Bir Kitâbet 465

  Kitâbet Borcunu Ödemeden Mükâtebin Ölmesi 465

  VEL ve Acirc; 467

  YEMİNLER 471

  Mün'akid Yemîn : 471

  Yemîn Keffâreti 473

  Yemîn Harfleri ve Yemîn Sayılıp Sayılmayan Sözler. 473

  Bir İş Yapmayacağına Yemîn Eden Kimsenin, O İşi Yapması için

  Başkasına Emir Vermesi 475

  Üzerindeki Elbiseyi Giymemeye, Hayvana Binmemeye, Evde

  Oturmamaya v.s. Şeylere Yapılan Yemîn 477

  Hîn Zamân, Ta'rîf, Tenkîr 479

  Buğday, Ekmek, Kebâb v.s. Şeyler için Yemîn Etmek 479

  Göklere Çıkmaya ve Buna Benzer Şeylere Yemîn Etmek 481

  Oruç Tutmamaya, Namaz Kılmamaya v.s. Şeyleri Yapmamaya veya

  Yapmaya Olan Yeminler. 481

  Adak (Nezir) 485

  CEZ ve Acirc;LAR (HADDLER) 487

  Zinâ Cezâsı 487

  Haddin Şekli ve Yerine Getirilişi 491

  Haddi Gerektiren ve Gerektirmeyen Cinsî Temaslar 493

  İFTİRA CEZ ve Acirc;SI (HADD İ KAZF) 497

  Zinâdan Başka Şeyi İftirâ Etmek 499

  İÇKİ İÇMENİN CEZ ve Acirc;SI (HADD-İ ŞÜRB) 501

  EŞRİBE 503

  HIRSIZLIK (SİRKAT) 507

  Elin Kesilmesini Gerektiren ve Gerektirmeyen Mâllar. 511

  El Kesme Şekli 511

  YOL KESİCİLERİN HÜKMÜ 515

  SİYER VE CİH ve Acirc;D 519

  Harb Esnâsında Yapılmaması Gereken Şeyler 523

  Düşmanla Sulh Yapmak 523

  Emân 523

  Bir ülke zorla fethedildiği zamân devlet reîsinin yapabileceği şeyler. 525

  GANÎMET VE TAKSİMİ 527

  Düşman Yurduna Girildiği Zamân Devlet Reîsinin Yapacağı İş ve

  Ganîmetlerin Taksîmi 529

  Düşmanın Ele Geçirdiği ve Ülkesine Götürdüğü Mâllarımızın Durumu 531

  Emânnâme (Pasaport) Alıp İslâm Ülkesine Gelen Harbîlere Devlet

  Reîsinin Yapacağı İş ve Cizye Konulması 531

  Cizye 531

  ARAB AR ve Acirc;ZÎSİNİN HÜKMÜ VE HAR ve Acirc;C 535

  DÎNDEN DÖNMEK VE DÖNENLERE ve Acirc;İD HÜKÜMLER 539

  Gayr-i Müslimin müslüman olması 541

  HAV ve Acirc;RİC VE B ve Acirc;ĞÎLER 543

  MAHZÛRLU, HAR ve Acirc;M VE MÜB ve Acirc;H OlAN ŞEYLER (KER ve Acirc;HİYYET)545

  Avret Yerlerine Bakma ve Dokunma 545

  Giyim ve Ziynette Erkeklere ve Kadınlara Helâl Olup Olmayanlar 549

  KARABORSACILIK (İHTİK ve Acirc;R) 551

  ÇEŞİTLİ MESELELER 553

  Müslümanın Edebi 555

  Müsâbaka ve Atışlar. 555

  KAZANÇ 557

  Kazanç da Derece Derecedir 557

  ve diams;Yemek 559

  ve diams;Giyim 561

  ve diams;Söz 563

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  AVCILIK (SAYD) 569

  Avlanması Câiz ve Haram Olanlar. 569

  Avlanan Hayvanın Yenilebilmesi İçin ŞŞartlar Lâzımdır 569

  HAYVANLARIN KESİMİ 573

  Hayvanı keserek temize çıkarmak iki türlü olur 573

  Etleri yenilen ve yenilmeyen hayvanlar 575

  KURBAN (UDHİYYE) 577

  CİN ve Acirc;YETLER 581

  Kasden öldürme 581

  Kasda Benzeyen Öldürme 585

  Hatâ Yolu ile Öldürme 585

  Hatâ Yerine Geçen Öldürme (Hatâ Mecrâsına Câri Kati) 585

  Sebeb Vererek Öldürme (Bisebebin Kati) 585

  Öldürme Keffâreti 585

  KISAS 587

  Uzuvlar Hakkındaki Kısâs 589

  DİYETLER 593

  Hakkında Diyet Gereken Şeyler 595

  BAŞ VE YÜZDEKİ YARALAR VE HÜKÜMLERİ (ŞECCELER) 597

  ANA RAHMİNDEKİ ÇOCUĞU DÜŞÜRMEK 601

  I.Umûmî Yola Çıka.tılan Oluk, Dükkân, Helâ v.s. Şeylerin Hükmü 603

  II.Hayvanların Cinâyeti 603

  III.Köle ve Köle Hükmünde Olanların Cinâyetlerinm Hükümleri 605

  C ve Acirc;NÎYİ BULMAK İÇİN YEMÎN VERDİRMEK (KAS ve Acirc;ME) 607

  Me'âkıl (Diyetler ve ve Acirc;kile) 609

  VASİYYETLER (VES ve Acirc;Y ve Acirc;) 613

  Vasiyyet Edilmeleri Câiz Olan Şeyler. 615

  Komşulara, Ashâra, Ahtâna ve Ehle Yapılan Vasiyyetler 619

  FER ve Acirc;İZ 623

  Ölünün Terikesi (Bıraktığı Mîrâsı) Sırası İle Hak Kazanlar 623

  Mîrâscı (Vâris) Olma Sebebleri 623

  Mîrâscı Olmaya Mâni Olan hâller 627

  Farz Olan Hisseler ve Bunlara Hak Kazananlar. 627

  'Asabeler. 629

  HACB 631

  Avl (Yükselme) 633

  Redd Mes'eleleri 633

  Zevi'l-Erhâm 635

  Birlikte Boğulan ve Enkâz Altında Ölenler 635

  Ana Karnındaki Çocuğun ve Mecûsînin Mîrâscı Olması 635

  Münâseha Hisselerin Vârislere Geçirilmesi 635

  Ferâizin Hesâbı 637

  Terikenin Bölünmesi 639

  Mîrâscılardan Bir kısmının Anlaşma Neticesinde Aradan Çıkması 641

  DİZİN 643

  Muhterem Okuyucularımıza,

  Yayınlarımızın esâs gayesi 1400 küsur senelik İslâm kültürünü ihyâ ile bugü-nün sosyal düzeni için ihtiyâç duyulanı vermektir.

  Elinizdeki eser ise, İslâm'ın fıkıh dalı olan İmâm-ı A'zam'ın kısacası; hanefî mezhebinin görüşlerini vermektedir. Senelerdir, İslâmî bağdan mahrum olmamız, karşılıklı muamelelerimizde İslâmın hükümlerini unutmamıza sebeb olmuştur. Bu eserle, hanefî mezhebi mensûblarının Ebû Elanîfe çizgisinde bilgilenmelerini gâye edindik.

  Bu eserin tercümesindeki bazı müşkillerde mütercime yardımcı olmuş bulunan ve eseri bu yönde baştan sona gözden geçirmiş olan Fatih vâ'izlerinden merhum Aksay ÖNCEL hocamıza ve bu son baskımızdaki Arabca metinlerin tashihinde yar-dımcı olan Ahmet EFE hocamıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

  Bütün samimiyet ve hassâsiyetimize rağmen yapılan hatâlardan Allah'a sığınır, okuyucularımızın samîmi tenkîdlerini bekleriz. Allah insânlarla beraberdir.

  ŞAMİL YAYINEVİ

  MÜTERCİMDEN BİRKAÇ SÖZ

  Allah'a hamd, O'nun kulu ve elçisi yüce Peygamberimiz'e salât-ü selâm olsun.

  ve diams;İslâm hukûku ile ilgili bir eseri Arabca'dan Türkçe'ye tercüme etmek belki de benim bilgi ve tecrübelerimin üstünde bir iş idi. Bu konuya karşı olan husûsî merâkım yüzünden tercüme etmeyi düşünmeden eseri kendi kendime okumaya başlamıştım. Hukûkî mevzû'âtın özünü teşkîl eden ve İmâm-ı A'zam hazretleri-nin ve mdash;Allah ondan râzı olsun ve mdash; ictihâd ve görüşlerini toplayan bu eserin Türkçe'ye kazandırılmasını mütâla'alarım esnâsında faydalı gördüm.

  ve diams;Bütün Türklerin tarih boyunca gönlünde yatan İmâm Ebû Hanîfe'nin, ona hayran bir milletin dilinde ictihâd ve görüşlerini toplayan müstakil bir eserin ol-mayışı bir kayıp idi. İşte bu ihtiyâcı bir nebze de olsa karşılamak ve mukâyeseli hukûka da imkân vermek bakımlarından eseri, Türk milletine takdîm etmek is-tedim. Bu eser doğrudan bir fetvâ kitâbı olmasa da pek çok hükmü buradan öğ-renmek de mümkün olur. Bu son basımda özellikle dip kısımlara yeni bazı ge-rekli açıklamalar da konulmuştur.

  ve diams;Milletin, ilmihâl bilgilerine olan ihtiyâcını ve fıkıh konularına olan merâkım düşünerek; sadece tahsilli zümrenin değil, geniş halk kitlelerinin de bundan fay-dalanmasını temîn etmek maksadı ile tercümede sade bir dil kullandım.

  ve diams;Günümüze kadar yazılmış olan fıkıh kitâblarının hemen hepsi ağır bir dille kaleme alınmıştır. Fıkıh dilinin tamâmıyla halk seviyesine inemeyeceğini kabûl ederim, hukûkun kendine mahsûs ıstılâh ve taybîrlerinin de muhâfazasına inan-maktayım. Bununla beraber fıkıhla ilgili eserlerin; bu derece ağır bir dil ve ifâdeye bürünmesini de uygun bulmam.

  ve diams;Eserleri sadeleştirmek için, ıstılâhların dışındaki ifâdeleri sadeleştirmek, ıstılâhları anlaşılabilir bir dille açıklamak gerekir. Tercümede bu yol ta'kib edilmiş-tir. Ayrıca ıstılâhlar ilk kullandıkları yerlerde birkaç defa parantez içinde kısa olarak anlatılarak okuyucu, bu ıstılâha alıştırılmış ve bilmeyenlere ma'nâsı öğretilmiştir.

  ve diams;Tercümede tamâmen metne sâdık kalınmış, hemen hemen kapalı bir ifâde bırakılmamıştır. Metnin biraz daha açılması lâzım gelen yerlerde eserin şerhi olan el-İhtiyâr'dan o yere parantez içi bir ifâde konulmuştur. Böylece parantez içi ifâdeler eserin şerhinden alınmış bulunuyor. Ancak söylemeye değmeyecek ka-dar az, sadece birkaç yerde bunun dışına çıkılmıştır. O da yine metnin umûmî ifâdesinin gösterdiği ma'nâdır.

  ve diams;Her fikir, her kâ'ide ve her madde diğerinden ayırt edildi ve böylece ter-cüme baştan aşağıya maddeleştirildi. Bunun için ince bir dikkatle uzun bir ça-lışma yapmış bulunuyorum. Hattâ bazı yerlerde metinde olmayan başlıklar bile tarafımdan konuldu.

  ve diams;Müctehidlerden Ebû Yûsuf, İmâm Muhammed, İmâm Züfer ve İmâm Şâfi'î hazretlerinin, İmâm Ebû Hanîfe'nin görüşlerine tüm olarak katılmadıkları veya tam aksini savundukları yerlere onların isimlerini gösteren harfler konulmuştur ki bu harfler müellif el-Mavsılî'nin hâyatı ve eserleri anlatılırken gösterildi.

  ve diams;Her konuya girerken o konu hakkında bir ön bilgi verilmiştir. Bu ma'lûmâtın ıstılâhlara kadar olan kısmı tamâmıyla eserin şerhi el-İhtiyâr'dan tercüme edilmiş-tir. Burada yer alan âyet ve hadîslerin kaynaklarını da elimden geldiği kadar bu-lup göstermeye çalıştım. ve Acirc;yetlerin meâli daha çok Haşan Basri Çantay'ın tercü-mesinden alınmıştır.

  ve diams;Istılâh ve ta'rîfler bazen eserin şerhinden ve çok kere de Ömer Nasuhî Bilmen'in İslâm Hukuku ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kâmûsu ile Büyük İslâm ilmihâli adlı eserlerinden ve Ali Haydar Efendi'nin Mecelle Şerhi'nden alınmıştır. el-İhtiyâr metniel-Muhtâr li'l-Fetvâ’yı tercüme ederken de en çok bu iki eserden faydalandım. Bir nebze de Mültekâ tercümesi olan Mevkûfât'tan faydalanmış bulunuyorum.

  ve diams;îzâha muhtâc olan veya diğer imâmların da görüşlerinin açıklanması lâ-zım gelen yerler, numara verilerek dip kısımlarda açıklandı. Kaynağı gösterilme-yen îzâhlar esâs metnin o yere âid el-İhtiyâr1daki şerhinden ibârettir.

  ve diams;Tercümeye, eş-Şeyh Mahmûd Ebû Dakîka tarafından ta'lîkâtı yapılan nüsha esâs alınmıştır. Eserdeki kayda göre el-İhtiyârEzher Üniversitesi'nde ders kitâbı olarak okutulmuştur.

  ve diams;el-Muhtâr'ın ve şerhi el-İhtiyâr’mdaha önce yapılmış Türkçe tercümele-rine rastlayamadım. el-İhtiyâr’m en eski bir nüshasına Süleymâniye Kütüphânesi Fâtih bölümü 2260 no.da rastladım. Nesih yazısı ile yazılmıştı. Yazan îsa b. Alî er- Rûmî, Dımaşk (Şâm) hicrî 705'tir. Bu, Mavsılî'nin ölümüne yakın tarihlerde yazıl-mıştır. el-İhtiyâr’m metni el-Muhtâr'ın ise, en yeni nüshası olarak nesih yazısı ile 1110 hicrî tarihinde yazılanını gördüm. Güzel bir nüsha idi. Bu nüsha Süleymâ-niye Kütüphânesi İzmirli bölümü 175 no. da kayıtlıdır.

  ve diams;İhtiyâr metni el-Muhtâr li'l-Fetvâ’yı tercüme ederken ve maddeleştirirken birtakım hatâlara düşmüş olabilirim. Eseri tercüme ederken; kültür merkezlerin-den uzak bir yerde vazîfeli oluşum ve kütüphânemin de yok denecek kadar fa-kir bulunuşu buna tesîr etmiş olabilir.

  Bu tercümeyi Çanakkale / Biga / İmâm-Hatip Okulu meslek dersleri öğretmen-liğine başladığım o ilk yıllarda yapmış bulunuyorum ki ilk baskı tarihi 1973'tür.

  Dost olanların hatâlarımı bir mektûbla bana bildirmelerini en büyük hediye sayacağım. Hatâyı bildirmek ve düzeltmek herkesin vazifesidir. Tercümemi göz-den geçiren merhûm Aksay Öncel hocamıza da burada Yüce Mevlâ'dan rah-met dilerim.

  ve diams;Bu son baskıda, öncekilerde gördüğüm bazı eksik yerlerin tamâmlanıp bazı hatâlı yerlerin de düzeltildiğini veya daha uygun bir ifâdeye büründürüldüğünü burada hatırlatmak isterim.

  ve diams;Bu tercüme benim eserimdir. Ben de Allah'ın yardımından sonra, hoca-larımın eseriyim. Bütün hocalarıma teşekkür etmeyi bir borç bilir, ölenlerine Al-lah Teâlâ'dan rahmet, kalanlarına da hayırlı ve uzun ömürler dilerim.

  Duâm:

  "Allah'ım! Yanıldıysam affet. Hatâlarım varsa onları bana ilhâm et. 'Rabbim! İlmimi ve anlayışımı artır ve beni iyi kullarının arasına kat' ( ve Acirc;yet-i Kerîme). Bun-dan sonraki çalışmalarımda da yardımını esirgeme. Bana faydalı eserler vermemi nasîb et."

  Prof. Dr. Celâl YENİÇERİ

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.