x

Envarü'l Aşıkın - Aşıkların Nurları - Merve Yayınları-1517

Merve Yayınevi
Ürün Kodu : 9789758524310
Peygamberler Tarihinide Konu Edinmiş Olan İslam Ahkamı Konulu Tasavvuf Kitabıdır
42,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Envarü'l Aşıkın - Aşıkların Nurları - Merve Yayınları
  Altıyüz yıldır elden ele gönülden gönüle dolaşan eserlerin başında gelmektedir. Eser çok yönlü olup bir önemli yanı ise bünyesi içinde güzel bir uslüpla ve değişik bir metodoloji ile "peygamberler tarihini" de vermiş olmasıdır.

  Sayfa Sayısı: 568

  Cilt Durumu: Ciltli

  760 gr.

  Eser ve Yazarı Hakkında

  Türk milleti, İslâmiyet ile şereflendikten sonra, önceleri Orta Asya'da, daha sonra Ön Asya ve Anadolu'da ve nihayet Avrupa ve Afrika dahil üç kıtada bu yüce dinin yayılmasını sağlarken, günümüze kadar devam eden sayısız Haçlı akınlarının da iman dolu göğ-sünde durdurmasını bilmiştir.

  Bu hizmet yüzyıllarca sürmüştür. Bu arada Orta Asya’dan başla-mak üzere, Ahmet Yesevî, Abdülkadir Geylânî, İmam-ı Gazalî, Sühreverdî, Ebu’lleys Semerkandî, Bahaeddin Nakşibendî gibi birçok İslâm bilgini ya-nında Anadolu'yu vatan tutmamızla birlikte Mevlâna Celâleddin, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî, Somuncu Baba, Geyikli Baba, Ahi Evran, Karaca Ahmet, Hacı Bayram-ı Veli, İbrahim Tennurî, Emir Ahmed Buharî ve Ak- şemseddin gibi nice bilginler, savaşçı dervişler, manevî donanmamızı pe-kiştirmişlerdir. Dünya Tıb ilminin en büyüğü İbn-i Sîna gibi, Astronomi bilgini ve devlet reisi Uluğ Bey gibi bilim adamlarının başlattığı kervana meridyen ve paralelleri bulan, mikrobu bundan bin yıl önce tespit eden, cebir, trigonometri ve matematik ilminde insanlığa buluşlarıyla hizmet eden bilginler, Pîrî Reis gibi dünya haritasını çizen coğrafyacılar, Abdül-kadir Meragî gibi yaklaşık bin yıl önce müzikteki notayı bulan nice ilim adamları, şairler, edipler, tefsirciler ve hadisciler yetiştiren bu büyük mil-let, bu gün de geri kalmış İslâm ülkeleri arasında hizmetin öncüsü durumundandır.

  Bu milletin dînî hayatını ve imanını diri tutmak için nice Allah dost-ları yüzyıllardır hizmet vermiş ve vermektedirler.

  Elinizdeki eserin sahibi de devrinde berrak ve akıcı Türkçesi ile bu hizmet kervanına katılmış Allah dostlarındandır.

  Kendilerine Ahmed ve Muhammed Çelebi de denen Yazıcıoğlu kar-deşler 15. Yüzyılda Gelibolu’da yaşamışlardır. Muhammediye adında aynı zamanda Türkçenin de güzel örneklerinden olan çok değerli bir eser su-nan Yazıcıoğlu Muhammed Bican, Hacı Bayram-ı Velî’den feyz almıştır. Envârü’l- ve Acirc;şıkîn / ve Acirc;şıkların Nurları adlı eseri ise kardeşi Ahmed Bican kaleme almıştır. Envârü'l- ve Acirc;şıkîn, Muhammed Bican’ın [Meğarib’ül Ze- mari) adlı Arapça yazdığı eserinin kardeşi Ahmet Bican tarafından Türk- çeye tercümesi olarak belirtilmektedir. Eser çok yönlüdür. Bir önemli yanı ise bünyesi içinde güzel bir üslûpla ve değişik bir metodoloji ile "Peygam-berler Tarihi"ni de vermiş olmasıdır.

  Yazıcıoğlu kardeşlerin bu güzel ve çok önemli iki eseri; Muhamme-diye ve Envârü’I- ve Acirc;şikîn / ve Acirc;şıkların Nurları yaklaşık altıyüz yıldır elden ele ve gönülden gönüle dolaşan eserlerin başında gelmektedir.

  Eseri, değerli araştırmacı ve şair ağabeyimiz Ahmet Metin Şahin Bey, Osmanlıca aslından titiz bir çalışma ile yeniden gözden geçirmiştir. Yayına hazırlama ve redaksiyon görevini de haddimiz olmayarak üstlenmek du-rumunda kalırken, Muhammed İkbal’in eserlerini aruz vezni ile dilimize kazandıran ve Mevlâna Hazretleri'nin Mesnevî’si üzerine aynı çalışmayı yaparken bizleri kırmayarak çalışmalarına ara verip eserin Türk okuyu-cularına yeniden sunmada bizlere yardımını esirgemeyen Ahmet Metin Şahin Be/e şükranlarımızı sunarız.

  Eksiklik bizlerden, yardım Allah'tandır.

  15 Aralık 2001 Yaşar Ansan

  İçindekiler

  Eser ve Yazan Hakkında 11

  Envârü'l- ve Acirc;şıkîn ( ve Acirc;şıkların Nurları) 13

  Kitabı Yazmamın Sebepleri 15

  BİRİNCİ BÖLÜM VARLIKLARIN TERTİP VE DÜZENİ

  1- Varlıkların Sıralanışı 22

  2- Gökler, Yeryüzü ve Yaratıklar Hakkında Söylenenler 30

  3- Allah'ın Bildirdiği Kelimelerin Beyanı 38

  İKİNCİ BÖLÜM ALLAH TE ve Acirc;LA’NIN PEYGAMBERLERE HİTABI

  4- ve Acirc;dem Aleyhisselâ’a Rûh Üfürülmesi 43

  5- ve Acirc;dem’in Tövbesi 56

  6- Allah’ın İnsanlardan Söz (Misak) Alması 58

  ) ve Acirc;dem İle Havva'nın Ölümleri 66

  7- Şit Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 67

  8- İdris Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 68

  9- Nûh Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 70

  10- Hûd Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 73

  11- Salih Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 74

  12- İbrahim Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 76

  Kabe’nin Yapılması 82

  Hz. İbrahim'in Ölümü 89

  13- İsmail Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 90

  14- İshak Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 94

  15- Yakup ve Yusuf Aleyhisselâm'ların Peygamberliği 95

  Yakub ve Yusuf Aleyhisselâmların Ölümleri 107

  16- Eyyûb Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 108

  17- Şuayb Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 114

  18- Mişâ Oğlu Musa Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 115

  19- Hızır Aleyhisselâm 116

  20- Musa ve Harun Aleyhisselâmların Peygamberliği 117

  Tevrat’ın İndirilişi ve Hz. Musa’nın Allah’ı Görme İsteği 125

  Tevrat’ta Yazılı Sözler 137

  21- Yûşa Bin Nûn'un Peygamberliği 146

  22- İlyas Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 147

  ) Davud Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 152

  Hz. Davud’un Yakarışı 158

  Allah'ın Davud’a Vahiyleri 162

  Hz. Davud’u Allah’ın Teşviki 165

  Davud Aleyhisselâm’ın Ölümü 168

  23- Süleyman Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 169

  Beyt-i Mukaddes’in Yapılması 174

  Belkıs Kıssası 175

  Hazreti Lokman Bahsi 181

  Zülkameyn Kıssası 183

  ) Eşiyâ ve Ermiyâ Hazretlerinin Peygamberliği 185

  24- Uzeyir Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 189

  25- Mettâ Oğlu Yunus Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 191

  26- Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya’nın Peygamberliği 193

  Zekeriya ve Yahya Peygamberlerin ölümü 196

  27- İsa Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 198

  İncil’in Vasıfları Bölümü 204

  Gökten Sofra İnmesi 209

  Hz. İsa’nın Göğe Kaldırılması 210

  28- Peygamberlerin Sırası 214

  29- Hz. Muhammed Mustafa’nın Peygamberliği 227

  Kur'an’m Nüzûlü 234

  Miraç Bahsi 237

  Peygamberimizin Allah'ı Görmesi 250

  Vahyin Sırları 251

  Kutsi Kelimeler 258

  İlâhi Hadisler. 265

  Peygamberin Mekke’den Medine'ye Hicreti 281

  Nebi’nin Medine’ye Gelişi 285

  Peygamberimizin Cihadı 289

  Bedir Gazası 289

  Uhut Gazası 291

  Mekke’nin Fethi 293

  Huneyn Kıssası 294

  Peygamberimizin Ölümü 296

  Ashabın Faziletleri ve Hz. Fatıma'nm Ölümü 306

  Ebû Bekir’in Ölümü 307

  Hz. Ömer’in Ölümü 309

  Hz. Osman'ın Ölümü 310

  Hz. Ali’nin Ölümü 310

  Hz. Haşan ve Hüseyin'in Ölümlerim. 312

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ALLAH’IN MELEKLERE VAHYETTİĞİ KELİMELER

  Cebrail İle İlgili Bölüm 318

  Çeşitli Meseleler 332

  Ölüm Meleği İle İlgili Bölüm 340

  Ruhların Makamları 345

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KIYAMET GÜNÜNDE ALLAH’IN HİTAPLARI

  30- Farklı İnanışlarla İlgili Bölüm 358

  31- Amelî Hükümlerle İlgili Bölüm 360

  ) Cuma İle İlgili Bölüm 376

  32- Mescidlerle İlgili Bölüm 381

  33- Zekât İle İlgili Bölüm 382

  34- Oruçla İlgili Bölüm 383

  35- Kadir Gecesi İle İlgili Bölüm 387

  36- Hac İle İlgili Bölüm 390

  37- Cihad ile İlgili Bölüm (Allah Yolunda Savaş) 394

  38- Kur'an İle İlgili Bölüm 398

  39- Zikir İle İlgili Bölüm 407

  40- Sabır İle İlgili Bölüm 412

  41- Sadakalar İle İlgili Bölüm 413

  42- Allah Yoluna Girenlerin Makam ve Menzillerinin Beyanı 414

  43- İlmin Faziletleri İle İlgili Bölüm 418

  44- ve Acirc;limlerin Faziletleri 420

  45- İyiliği Tavsiye ve Kötülüğü Men ile İlgili Bölüm 425

  46- Fakirlerin Fazileti İle İlgili Bölüm 426

  47- Dünya İle İlgili Bölüm 430

  48- Kabir ve Ölülerle İlgili Bölüm 434

  49- Dua Bölümü 436

  50- Tövbe ve Af (Yarlığ Dileme) Bölümü 439

  Tövbe İle İlgili Bölüm 440

  51- Takva Bölümü 442

  52- Kıyamet Alâmetleri - 1 443

  53- Kıyamet Alâmetleri - 2 446

  DeccaTın Çıkışı 447

  İsa'nın Gökten Yere İnişi 447

  Dâbbet'ül-Arz'ın Çıkışı 448

  Güneşin Batı'dan Doğması 449

  Tövbe KapısTnın Kapanması 450

  Yeryüzünde Başlayan Çöküntüler 450

  Sur'un Üflenmesi 451

  Haşir İle İlgili Bölüm 454

  Yerin ve Göklerin Değişmesi .....458

  Kıyamet Durakları 463

  Büyük Korku 466

  Livâ’ül-Hamd 468

  Mahşerde Cehennemi Getirmek 471

  Mahşerdeki Hesap 472

  Mahşerdeki Şefaat 475

  Kabe ile İlgili Bölüm 478

  Peygamberimizin Şefaati 480

  Hesap İle İlgili Bölüm - 1 481

  Hesap İle İlgili Bölüm - 2 483

  Hesapsız Cennet’e Girecek Olanlar 487

  Kitap (Amel Defteri) 494

  Mizan 496

  Düşmanlıklar ve Mahkemeler 499

  Kıyamet Gününde Diğer Garip İşler 502

  Allah’ın Meleklerle Konuşmaları 504

  Cehennem ve Aşağı Dereceleri 507

  Ateş (Cehennem)’e Girecekler 510

  Cennettekilerin Durumları 516

  Havz İle İlgili Bölüm 517

  Sırat 518

  BEŞİNCİ BÖLÜM ALLAH’IN YÜCE MAKAMDA SÖZLERİ

  54- Cennete Girmek 529

  55- A'raftakiler 533

  56- Allah Teâla'yı Görmek 536

  57- Dört Râşid Halife'nin Cennetteki Yerleri 539

  58- Büyük Günah İşleyenlerin Durumları 540

  59- Ateşin Hikmeti 543

  60- Cinlerle İlgili Bölüm 543

  61- Ölümün Boğazlanması 544

  62- Tûbâ Ağacı 545

  63- Hûriler 545

  64- Vildan İle İlgili Bölüm 547

  65- Gılmânlar 548

  66- Cennetin Irmakları 548

  67- Cennet Ehlinin Mertebeleri ve Yüce Dereceleri 550

  68- Şehitler 556

  69- Cennet Ehlinin Nimetleri 557

  70- Cennet Halkının Mertebeleri 563

  Kitabın Sonu 565

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.