x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara

 • ÖNSÖZ
  Alemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya katında makbul, sevdiği ve razı olduğu hamdlerle çok çok hamd eder; Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) e, onun âl ve ashâbına ve kıyamet gününe kadar onlara tâbi olanlara salât u selam getiririz.
  İnsanların hüsrana ve karanlıklara gark olduğu bir zamanda ellerindeki feneri unutup karanlık zaptiyelerinin gece fenerlerinin belli belirsiz ışık huzmesi için yalvardığı bir asırdayız. Bu karanlığın dağılması için de İslam’ın yüksek mefkûresine sarılmaktan başka bir çare yoktur. Karanlığın, zulmün ve fesadın izalesi ise ancak Kuran ve Sünnete tabi olmak iledir.
  Şimdi muhtaç olduğuz İman, İslam ve İhsan ölçülerini hayata geçirmek için Asr-ı Saadete, Peygamber dostlarına (ashâbına) yöneliyoruz. Onlarda tüm zamanların karanlığını, hüsranını ortadan kaldıracak olan Gerçek İman, Salih Amel, Hakk, Hakkı Tebliğ ve Tavsiye, Sabır ve Hakta sabit kılacak Sabrı tavsiyeyi görerek Rabbimize Onun razı olacağı tarz ve şekilde yönelmeyi umuyoruz. Ya Rabb! Umdukları¬mıza nail, korktuklarımızdan emin kıl. Bu çalışmaya emeği geçenlerden, yazanlardan, hazırlayanlardan, alanlardan, dağıtanlardan, okuyanlardan, okutanlardan sen razı ol. Maksat ve Matlubumuz ancak senin rızandır, Yâ Rabb.Hata ve kusurlar bizden inayet Rabbimizdendir. 
  BAŞLARKEN
  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Affedici olup affetmeyi seven Allah’a sevdiği ve razı ol¬duğu hamdlerle hamd olsun. Salât ve selamımız bizlere günahlardan arınma yollarını öğreten efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e olsun. Bizleri günah çukurlarına düşürüp Allah’tan uzaklaştıran nefsimiz ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınırız.
  Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed (s.a.v.) Allah’ın kulu ve Rasûlüdür. Sözlerin en güzeli Allah’ın sözüdür. İşlerin en güzeli Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in işidir. Kim onun sünnetine uyarsa dünya ve ahiret saadette kalır. Kim de onun yolundan ayrılır ve sonradan ortaya atılan bidat ve hurafelere dalarsa o sapıklıktadır. Allah ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kılsın.
  Okuyacağınız kitapçığın içerisinde dünya ve ahiret saadetini gösteren arınma yollarını göreceksiniz. Ben günahkârım, ne yapmalıyım diyenlere Allah Râsulünün cevaplarını bulacaksınız.
  Kitaba başlamadan önce şu çok önemli uyarıyı yapmak mecburiyetinde kaldım ki, benden ahirette davacı olmayasınız.
  Kıymetli okuyucu bil ki Allah günahları affedicidir. Yeter ki kul kendini affedecek bir Rabbi olduğunu bilsin. Ancak hadis uleması bizim manevî arınmayla ilgili aldığımız hadislerin hükmünde şunu ifade etmişler.
  "Bu hadislerin verdiği müjdeye nail olabilmek için evvela kulun Lâilâheillallah sözüne bağlılığını devam ettirmesi ve ehl-i sünnet akidesinden ayrılmaması ge-rekmektedir.”
  Kitabı okuyan kardeşlerimizin uygulamada tam istifade edebilmeleri için İslam’ın ilk şiarı olan namaza itina göstermelerini ve bu kitaptan sonra ehl-i sünnet akidesini anlatan güzel bir akide kitabı okumalarını tavsiye ederim. Said Havva’nın İslam, Ömer Nesfı’nin Akaid kitaplarından başlanabilir. Kişinin bilmediği bir dini yaşaması mümkün değildir.
  Kitap içerisinde ele alınan bazı hadisi şeriflerde geçmiş ve gelecek günahların affıyla ilgili ifadeleri okurken akla şöyle bir soru gelebilir: "Daha işlenmedik bir günahın, henüz mevcut olmadığı halde affı nasıl olur?”
  Bu sorunun cevabı şöyledir: "Bu söz Allah’ın o kimseyi ileride işleyeceği büyük günahlardan koruyacağını ifade eden bir kinayeden ibarettir.” Bazılarına göre de bu sözün manası şudur: "Allah ileride bu kulun işleyeceği günahları daha işlerişlemez affedecektir.” Doğrusunu Allah bilir. Biz affetmeyi seven Rabbimizden günahlarımızın affını niyaz ediyoruz. Allah günahlarımızı affeylesin ve bizi günahlardan uzaklaştırsın. Âmin.
  İÇİNDEKİLER
  Önsöz 11
  Başlarken 13
  Günah Ne Demektir? 17
  Günahların Çeşitleri 20
  Kebâir (büyük günahlar) 20
  Sağır (küçük günahlar) 22
  Muhâtaba Göre Günahlar 25
  1-Allah’a Karşı Günah 25
  İlah’ın Kim? 30
  2-İnsanlara Karşı Günah 34
  3-İnsanın Kendisine Karşı Günahı 37
  İnançla İlgili Günahlar 40
  a- Allah’a İnançsızlık 40
  b- Allah’ın Ayetlerini Yalanlama 42
  c- Allah’ı Unutma 42
  d- Allah’ı, Peygamber’i ve Allah Yolunda
  Cihadı İkinci Dereceye Koyma 42
  e- Nifak (İnançta İkiyüzlülük) 43
  f- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmemek 43
  g- Şeytanın Allah’ın Emrinden Çıkışı 44
  Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve
  İhmal Suretiyle İşlenen Günahlar 44
  a- Yalan Haber Yaymak ve Yalancı Şahitlik 44
  b- Allah Adı Anılmadan Kesilen Hayvanların Etini Yemek 46
  c- Zulüm 47
  d- Servetiyle Şımarma 47
  e- Livâta (Homoseksüellik) 47
  f- Çirkin Söz (Sebb) 48
  Günah ve İsyanın Sonuçları 50
  Kur’ân-ı Kerim’de Günah Kavramı 52
  Hadis-i Şeriflerde Günah Kavramı 60
  İnsanın Şeytanla Dansı GÜNAH 69
  BİZİ ALDATAN KANDIRAN BİRİ VAR 71
  Ben Bir Günahkârım, Ama Pişmanım! 72
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Diliyle İyilik ve Günah 77
  Allah Kulları Hakkında Kıskançtır 78
  Kişi, Günah Sebebiyle Rızkından Mahrum Kalır! 79
  Önce Pişmanlık; Nasuh Tevbe 79
  Tevbenin Şartları 80
  Nasıl Tevbe Etmeliyim? 81
  TEVBE NAMAZI 82
  Kul Tevbe’de Duramasa da Devamlı ve Israrlı Olmalı 84
  Seyyidu’l İstiğfar Duası 85
  Allah’ı Anmak, Zikretmek 86
  Bana Söyleyeceğim Bir Zikir Öğret 88
  100 Günahı Sildiren Dua 89
  Kulu Affa Mazhar Kılan Özlü Bir Dua
  Yaptığının ve Yapmadığının Şerrinden Allah’a Sığınmak 90
  Her Gün Bin Sevap Kazandıran Cümle 92
  Kişinin Gücü Yettiğince Allah ve
  Kitabıyla Doğru Yolu Bulmaya Çalışması 92
  İslâmî Yaşantı Kendisinden Önceki Günahları Siler 94
  İslam’ın Alametlerine Sahip Olmak 94
  Kişinin Kendisi için İstediğini Kardeşi İçin de İstemesi 95
  Farz Namazlar 96
  Cuma Namazı 98
  Farzlar Dışında On iki Rekat Namaza Devam Etmek 99
  Kırda Namaz Kılmak 100
  Safları Düzgün Tutmak, Boşlukları Doldurmak 100
  Namaz Tesbihatı 101
  Teşbih Namazı 103
  Allah’a Teslim Olmak 104
  Sadece Kendi Nefsini Kınamak, Allah an Af Taleb Etmek 105
  Çok Secde Etmeye Bak! 107
  Hataları Bağışlatan Dereceleri Yükselten Ameller 107
  Yemek Yedikten ve Elbise Giydikten Sonra Hamd Etmek 108
  Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Selat u Selamda Bulunmak 109
  Akraba Ziyareti 111
  Anne-Babaya ihsanda Bulunmak 112
  Büyük Günah Sahipleri Annesine
  Yoksa Teyzesine İyilikte Bulunsun 114
  Anne-Babanın Hakkını Ödemek 115
  Salih Evlatlar Yetiştirmek 115
  Abdest Almak 116
  Çocuklara Şefkat Göstermek 117
  Oruç Tutmak Günâhlara Keffârettir 118
  Ramazan Gecelerini İhya Etmek 120
  Kadir Gecesini İhya Etmek 121
  Kadir Gecesini Nasıl İhya Edebiliriz? 121
  Allah’tan Korkmak 122
  Allah’tan Korkmak Bahsinde Bir Kaç Önemli Kelam 123
  Cihad 124
  Cihad Edenlere Yardım Etmek 126
  Küslerin Barışması, Düşmanlıkların Giderilmesi 127
  Güzel Ahlak 128
  Allah İçin Hicret 130
  Bu Zamanda Hicret Olur mu? 131
  Fitne ve Karışıklıklar Zamanında İbadet Etmek 134
  Müezzini Dinlerken Zikretmek 135
  Ezandan Sonra Hz. Muhammed (s.a.v.)e
  Vesile Duasında Bulunmak 135
  Ezan Duası 136
  Namaz İçin Yola Çıkmak ve Namazı Beklemek 136
  Namazdan Sonra Mescidlerde Oturmak 137
  ‘Âmini Meleklerin ‘Âminine Denk Gelen Kimse 138
  Yetimlere Bakmak 139
  Kim Bir Günde 2500 Günah İşler 140
  Çarşıya Girince Allah’ı Ziretmek 141
  Allah’ın İzniyle Bu Ümmetin Şefaatçileri Vardır 142
  İnsanı Annesinden Doğduğu Günkü Gibi Kılan Ameller 143
  Günah Sebebiyle Düyada İken Cezalandırılma 144
  Günde 200 İhlas Okumak 146
  Hacla Umreyi Ard Arda Yapmak Fakirliği ve
  Günahları Siler Süpürür 146
  İki Ümre Arasındakilere Kefarettir 147
  Kabeyi 50 kere Tavaf Etmek 147
  Makbul Hacc Günahları Affetirir 147
  Beyt’ül Mukaddes’ten Hac veya Umre İçin İhrama Girmek. 149
  Maddî ve Manevî Arınma ‘İnfak’ 149
  Gecenin Son Saatlerinde Dua Etmek 151
  Eşlerin Birbirini Gece Namazına Kaldırası 151
  Gece (Namaza) Kalkmaya Niyet Edip de
  Uyuyup Kalan Kimse 152
  Gecenin Hangi Saatinde Yapılan İbadet Daha Üstündür?
  Geceleyin Dua Edip Af Dilemek 153
  Allah’tan Korkmak ve Doğru Konuşmak 153
  Taun Hastalığına Sabrederek Ecrini Allah’tan Beklemek 154
  İki Gözü Kör Olanın Sabretmesi 154
  Müslüman’ın Başına Gelen Sıkıntılar 155
  Hesapsız-Azapsız Cennete Girecek Yetmiş Bin Kişi 156
  Nafilelerle Allah’a Yaklaşmak 157
  Kulun Kurtuluşu Ameli ile Değil,
  Allah’ın Rahmet ve Keremiyledir 158
  Cennete Girmeyi İstemeyenler! 159
  Fakirin Sadakası, Kulun İhtiyaçlarnı
  Helal Yoldan Gidermesi 160
  Sadaka Vermek İçin Amelelik Yapmak 163
  Mahlukata Merhamet Edip İyilikte Bulunmak 164
  Tebliğ İnsanları İyiliğe Çağırmak 165
  İdarecilerin Dine Uygun Olmayan İşlerini
  Hoş Karşılamamak 168
  Müslümanın Ayıp ve Kusurunu Örtmek 169
  Yapılan Günahı Açığa Vurmamak 170
  Mümin Kardeşin Sıkıntılarını Gidermek 171
  Eşlerin Birbirine Bakması ve El Ele Tutuşması 172
  Âmâya Yol Göstermek 172
  Mağaradaki Üç Kişi 172
  Son Söz 177
  Konu ile İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar 179


T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.