x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Kimya-i Saadet

  İmam Gazâlî

  MUALLİM NEŞRİYAT

  • Yazar: İmam Gazâlî
  • Çevirmen: Muhammed Taha
  • Yayınevi: Muallim Neşriyat
  • Kategori: Tasavvuf Kitapları
  • Sayfa Sayısı: 848
  • Boyut: 16.5x23.5 cm
  • Basım Yeri: İstanbul - 2017
  • Kapak Türü: Ciltli
  • Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
  • Dili: Türkçe

  Kimyâ-i Saâdet, Huccetü’l-İslam Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî’nin, (505/1111) en önemli eserlerinden biri olan İhyâu Ulûmi’d-Dîn’in bir özeti mahiyetindedir. Asırlar boyu şark diyarlarında ve Anadolu’da bir başucu kitabı olarak evlerdeki yerini almış, Osmanlı toplumunda da en çok okunan kitaplardan biri olmuştur.

  Kimyâ-i Saâdet, İhyâ’da olduğu gibi iman, amel ve ahlaktan bahseder. Başlıca konuları şöyledir: Kendini bilmek, kalbin hakikati, insandaki kötü ve iyi vasıflar, marifetullah, insan fıtratı, dünya gerçeği, ahiret hayatı, kabir azabı, ruhun mahiyeti, ehli sünnet itikadı, kıyamet, tekrardan dirilme, şeriata uymak...

  Eser titiz bir çalışmanın sonuncunda siz değerli müşterilerimizin istifadesine sunulmuştur.

  İçindekiler
  İmam Gazâlî / Hayatı, Fikirleri, Mücadelesi ve Eserleri
  Giriş
  Kitabın Muhtevası
  Birinci Bölüm
  KENDİNİ BİLMEK VE TANIMAK
  Birinci Konu: İnsan Nelerden Yaratılmıştır?
  İkinci Konu: Kalbin Hakikati
  Üçüncü Konu: Ruhun Hakikati
  Dördüncü Konu: Beden ve Duyular
  Beşinci Konu: Kalbin Askerlerini Bilme
  Altıncı Konu: Akıl, Kalp ve Duyu Organlarını Doğru Kullanmak
  Yedinci Konu: İnsandaki İyi ve Kötü Huylar
  Sekizinci Konu: Kişinin Kendisini Kontrol Etmesi
  Dokuzuncu Konu: İnsanın Aslı Meleklerin Cevherindendir
  Onuncu Konu: Kalbin Acaib Halleri
  On Birinci Konu: Kalp Perdesinin Açılışı
  On İkinci Konu: Her İnsan Fıtrat Üzere Doğar
  On Üçüncü Konu: Kalbin Tasarrufu
  On Dördüncü Konu: Peygamberlik ve Veliliğin Mahiyeti
  On Beşinci Konu: İlmin Marifete Perde Oluşu
  On Altıncı Konu: İnsanın Saadeti Allah’ı Bilmektedir
  On Yedinci Konu: İnsan Vücudunda Olan İlâhî Harikalar
  On Sekizinci Konu: İnsanın Acziyeti ve Noksanlığı
  ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;'YI TANIMAK
  Birinci Konu: Kendini Bilmek, Allah’ı Bilmeye Yoldur
  İkinci Konu: Yüce Allah’ı Tenzih Etmek
  Üçüncü Konu: Allah’ın Hükümranlığı
  Dördüncü Konu: Azaların Özellikleri ve Birbirleriyle Bağlantısı
  Beşinci Konu: Tabiatçıların ve Müneccimlerin Halleri
  Altıncı Konu: İnsanın Hakikat Karşısındaki Körlüğü
  Yedinci Konu: Gökler ve Acirc;lemi
  Sekizinci Konu: Dört Sözün Manası
  Dokuzuncu Konu: Dine Uymanın Zarureti
  Onuncu Konu: Her Şeyi Mübah Görenler
  Üçüncü Bölüm
  DÜNYAYI TANIMAK
  Birinci Konu: Dünya ve Ahiret
  İkinci Konu: İnsanın Dünyadaki İhtiyaçları
  İnsanın İhtiyaçları
  Üçüncü Konu: Dünyanın Varlıkları
  Dördüncü Konu: Dünyanın Büyücülüğü
  Beşinci Konu: Dünyadaki İyi ve Kötü Şeyler
  Dördüncü Bölüm
  ve Acirc;HİRETİ TANIMAK
  Birinci Konu: Ruhî Cennet ve Ruhî Cehennem
  İkinci Konu: Ölüm ve Hakikati
  Üçüncü Konu: Ölümün Manası
  Dördüncü Konu: Ruhların Ayrılığı
  Beşinci Konu: Ölümün Ötesi
  Altıncı Konu: Ruhun Bekası
  Yedinci Konu: Kabir Azabı
  Sekizinci Konu: Kabir Azabının Sebebi
  Dokuzuncu Konu: Ölüm Azabının Hissedilişi
  Onuncu Konu: Kabir Azabı Kimler İçindir?
  On Birinci Konu: Kabir Azabından Emin Olmamak
  On İkinci Konu: Ruh Cehenneminden ve Acirc;zablar
  On Üçüncü Konu: Ruhanî Ateşin Şiddeti
  On Dördüncü Konu: Ruhanî ve Cismanî Haller
  On Beşinci Konu: Ahiretin İnkâr Edilemeyişi
  Müslümanlığın Şartları
  Beşinci Bölüm
  İB ve Acirc;DETLER
  Birinci Konu: Ehl-i Sünnet İtikadını Doğru Öğrenmek
  İtikat
  Tenzih
  Kudret
  İlim
  İrâde
  Semî ve Basar (İşitmek ve Görmek)
  Kelâm (Söylemek)
  Ef'âl (Allah Teâlâ’nın Fiilleri)
  ve Acirc;hiret
  Sırat
  Peygamberler
  İkinci Konu: İlim Öğrenmek
  Cehaletin Tehlikesi
  İlim Öğrenmede Gayeler
  Üçüncü Konu: Taharet
  İhtiyata Rîayet Şartları
  Batınî ve Zahirî Taharet
  Necasetten Taharet
  Hadesten Taharet
  Helaya Girmenin Adabı
  İstinca
  Abdest Almanın Edebleri
  Abdestin Mekruhları
  Gusül Abdestî
  Teyemmüm
  Bedendeki Kirlerden Temizlenmek
  Hamama Ait Hükümler
  Vücutta Gelişen Fazlalıkları Temizlemek
  Sakal Bırakmanın Edebleri
  Dördüncü Konu: Namaz
  Namazın Dış Görünüşü
  Rükû
  Secdeler
  Teşehhüd (Tehiyyat)
  Namazın Mekruhları
  Namaz Nasıl Edâ Edilir?
  Taharet
  Avret Yerini Örtmek
  Kıbleye Dönmek
  Kıyam
  Rükû ve Secdeler
  Kıraat ve Namazın Rükünlerin Hakikati
  Kalbi Hazır Bulundurmanın Çaresi
  Cemaatin Fazileti
  İmamlık ve İktida Adabı
  Cuma Namazının Fazileti
  Cuma’nın Şartları
  Cumanın Edebleri
  Cuma Gününün Faziletleri
  Mes’ele: (Vesvesesiz Niyet)
  Beşinci Konu: Zekât
  Zekâtın Çeşitleri ve Şartları
  Zekât Nasıl Verilir?
  Zekâta Müstahak Sekiz Sınıf
  Zekât Vermenin Sırları
  Zekât Vermenin Edebleri
  Zekât Vermek için Fakir Ara
  Zekât ve Sadaka Almanın Edebleri
  Sadaka Vermenin Fazileti
  Altıncı Konu: Oruç
  Orucun Farzları
  Orucun Sünneti Altıdır
  Orucun Hakikati ve Sırrı
  Oruç Tutmak için Seçilmiş Kıymetli Günler
  Ay İçindeki Kıymetli Günler
  Yedinci Konu: Hac
  Haccın Şartları ve Rükünleri
  Hac Nasıl Yapılır?
  Yolun İlk Edep ve Hazırlığı
  İhramın Edebleri ve Mekke’ye Giriş
  Tavafın Edebleri
  Sa’yin Adabı
  Arafat’ta Vakfenin Adabı
  Haccın Diğer İbadetleri
  Umre Nasıl Yapılır?
  Veda Tavafı
  Medine Ziyareti
  Haccm İnceliklerinin Sırları
  Haccın İbretleri
  Sekizinci Konu: Kur’an-ı Kerim Okumak
  Gafillerin Kur’an Okuması
  Kur’an Okumanın Edebleri
  Bâtınî Edebler
  Dokuzuncu Konu: Allah Teâlâ’yı Zikir (Allah’ı Anmak, Hatırlamak]
  Zikrin Hakikati
  Tehlil, Tahmîd, Salâvat ve İstiğfarın Fazileti
  Teşbih ve Tahmidin Fazileti
  Salâvatın Fazileti
  İstiğfarın Fazileti
  Duanın Edebleri
  Çeşitli Dualar
  Onuncu Konu: Virdlerin Sırası
  Gündüz Çekilen Virdler (Teşbih ve Dualar)
  Gece Yapılan Virdler
  Altıncı Bölüm
  MUAMEL ve Acirc;T
  Birinci Konu: Yemek Yemenin Edebleri
  Yemek Yemenin Edebleri
  Su İçmenin Edebleri
  Yemekten Sonraki Edebler
  Başkalarıyla Yemek Yemenin Edebleri
  Dost ve Ahiret Kardeşleriyle Yemek Yemenin Üstünlüğü
  Birbirini Ziyaret Eden Dostların Yemek Yemelerinin Edebleri
  Ziyafetin Fazileti
  Davetin Edebleri ve İcabetin Sünnet Oluşu
  Misafirlikte Bulunmanın Edebleri
  Yemek Sunmanın Edebleri
  Misafirlikten Dönmenin Edebleri
  İkinci Konu: Evlenmenin Edebleri
  Evlenmenin Faydaları
  Evlenmenin Zararları
  Nikâh Akdi, Edebleri, Şartları ve Evlenebilecek Kızlar ve Kadınlar
  Kadınlarda Korunması Gerekli Özellikleri
  Nikâhın Başından Sonuna Kadar Kadınlarla Yaşamanın Edebleri
  Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları
  Üçüncü Konu: Helal Kazanç ve Ticaretin Edebleri
  Çalışmanın Fazileti ve Sevabı
  Kazancın Helal Olması için Bilinmesi Gerekenler
  Bey’ (Alışveriş)
  Akidler (Satıcı - Alıcı)
  Satılan ve Alınan Mal
  Akid
  Riba (Faiz)
  Selem
  İcare
  Mudarebe
  Şirket Akdi
  Muamelede Adaletli ve İnsaflı Olmak
  Sahte Parada Beş Şeyin Bilinmesi Gerekir
  Dürüst Ticaret Yapmak Gayet Zordur, Ticaret İki Şeyle Kolay Olur
  Ticarette İhsan ve İyilik
  Dünya Muamelelerinde Dini Korumak
  Dördüncü Konu: Helâl, Haram ve Şüpheli Şeyler
  Helalin Sevab ve Fazileti, Haramın Cezası
  Helâl ve Haramın Dereceleri
  Helâl ve Haramı Birbirinden Ayırmak
  Sultanların Verdiği Vazife, Onlara Selâma Durmak, Mallarından Almak
  Sultan ve Devlet Ricali ile Görüşmek
  Hükümdarlarla Yakın Olmanın Mahzurları
  Sultandan Mal Almanın Şartları
  Beşinci Konu: Dostlar, Tanıdıklar ve Din Kardeşleriyle Yapılan Arkadaşlığın Haklarını Gözetmek
  Allah için Olan Dostluk ve Kardeşlik
  Allah Teâlâ İçin Olan Sevginin Hakikati Nedir?
  Allah İçin Düşmanlık Nasıl Olmalıdır?
  Allah’a Muhalefet Edenlere Kızmanın Dereceleri
  Sohbet ve Arkadaşlık Şartları
  Ahiret Dostlarının Arkadaşlık Hakları
  Bütün Müslümanların, Akrabaların, Hizmetçilerin ve Komşuların Hakları
  Komşu Hakları
  Akraba Hakları
  Ana ve Baba Hakları
  Çocukların Hakkı
  Kölelerin Hakkı
  Bir Köşeye Çekilip İnsanlardan Uzaklaşmanın Edebleri Hakkındadır
  Altıncı Konu: Uzletin Faydaları
  Uzletin Zararları
  Uzletin Edebleri
  Yedinci Konu: Seferin Edebleri
  Seferin Çeşitleri ve Edebleri
  Zahiri Seferin Edebleri
  Seferde Batınî Edebler
  Misafir Sefereden Önce Öğrenmesi Vacib Olan Bilgiler
  Sekizinci Konu: Vecd ve Semain Edebleri ve Hükmü
  Birinci Bab: Sema’ın Helâl ve Haram Kısımları
  İkinci Bab: Sema'ın Tesir ve Edebleri
  Sema’ın Edebleri
  Dokuzuncu Konu: İyiliği Emretmek ve Kötülükten Alıkoymak
  Emri Bil-Maruf ve Nehy-i A’nil-Münkerin Farz Olması
  Kötülükten Alıkoymanın Şartları
  Kötülükten Alıkoyan Kimse
  Yapılması Engellenen İşler
  Kötülükten Alıkonan Kimse
  Nehy-i Münker Nasıl Yapılır?
  Kötülükten Sakındırmanın Özellikleri
  Münkerlerin (Kötülüklerin) Çokluğu
  Camilerdeki Münkerler (Çirkin İşler)
  Çarşı Ve Pazardaki Münkerler (Çirkin İşler)
  Hamamlardaki Münkerler
  Misafirlikteki Münkerler
  Onuncu Konu: İnsanlara Hükmetme ve İdare Etme
  Yedinci Bölüm
  MÜHLİKAT
  Birinci Konu: Nefsin Riyazeti ve Kötü Ahlâktan Temizlenme
  Güzel Ahlakın Fazileti ve Sevabı
  Güzel Ahlâkın Hakikati
  Ahlâk Sahibi Olmak İnsanın Elindedir
  Kötü Ahlâkın Tedavisi
  İşlerin ve Acirc;leti Azalardır
  İşlerde Ölçülü Olmak
  Riyazet Yolu
  Nefsin Ayıblarını Görmenin Çaresi
  Güzel Ahlâkın Alâmetleri
  Çocuk Büyütmek ve Terbiye Etmek
  Mücadelenin Başlangıcında Mürid Olmak için Gerekli Şartlar Seyr-i Sülûk
  İkinci Konu: Şehveti ve Yeme Düşkünlüğünü Kırma
  Az Yemenin Fazilet ve Sevabı
  Az Yemenin Faydaları ve Çok Yemenin Zararları
  Az Yemekte Müridin Edebleri ve Yemek Vakitleri
  Arzulardan Vazgeçmek
  Fercîn (Tenasül Uzvu) Arzusu
  Fercin Arzusuna Ters Gitmenin Sevabı
  Kadınlara Bakmanın Afetleri ve Haram Olan Bakışlar
  Kendini Korumak
  Üçüncü Konu: Susmanın Faideleri ve Dilin Afetleri
  Susmanın Fazilet ve Sevabları
  Dilin Afetleri
  Yalan Söylemenin Caiz Olduğu Yerler
  Zaruretten Yalan Söylememek için Kaçamaklı Konuşmak Caizdir
  Gıybet
  Gıybetin Çeşitleri
  Kalb ile Gıybet
  Gıybet Kalbî Bir Hastalıktır
  Bazı Özürler Karşısında Gıybetin Caiz Olması
  Gıybetin Keffareti
  Nemmamlık Etmek (Söz Taşımak)
  Nemmamlığın Çeşitleri
  Övmenin Zararları
  Dördüncü Konu: Öfke, Kin ve Hased (Kıskanma)
  Öfke Kalpten Tümüyle Sökülüp Atılamaz
  Öfke ve Kötü Söz
  Öfkeyi Teskin Etmek
  Öfkeyi Kesmenin İlacı
  Kötülüğe Karşılık Derecesi
  Kinden Kaynaklanan Kötülükler
  Öfke ve Hasedin Afetleri
  Hasedin Hakikati
  Hasedîn İlacı
  Haset Kalbî Ameldir
  Beşinci Konu: Dünya’ya Aşırı Meyletmenin Afetleri
  Dünyanın Afetleri ve Onu Tercih Etmenin Kötülüğü
  Dünyanın Kötülüğü Hakkında Gelen Haberler
  Dünyada Kötülenen Şeyler
  Altıncı Konu: Cimrilik ve Mal Biriktirme Hastalığından Kurtulmanın Yolu
  Para ve Mal Biriktirmek
  Mal Sevgisinin Afetleri
  Malın Kötülüğü Hakkında Gelen Haberler
  Malın Övülen Yönleri
  Malın Faydaları
  Malın Zararları
  Hırs ve Tama'ın Zararları ve Kanaatin Faydaları
  Hırs ve Tama’ın İlacı
  Cömertliğin Sevap ve Fazileti
  Cimriliğin Kötülüğü
  İsar’ın (Başkasını Kendisine Tercih Etmenin) Fazileti
  Cömertliğin ve Cimriliğin Sınırları
  Cimrilikten Kurtuluşun Yolu
  Malın İdaresi
  Yedinci Konu: Makam Sevgisi ve Büyüklük Taslama Hastalığının İlacı
  Makam ve Büyüklük Taslamanın Anlamı
  İlmin Üstünlüğü
  Makam İstemenin Yolları
  Makam ve İtibar Sevgini Yenmenin İlacı
  Övülmekten Hoşlanma ve Yerilmekten Nefret Etmekten Kurtulmanın İlacı
  Övülme ve Kötüleme Karşısında İnsanların Dereceleri Değişiktir
  Sekizinci Konu: Taatve İbadette Riyadan Kurtulmanın İlacı
  Riya ile Yapılan İşler
  Riyanın Dereceleri
  Karıncanın Ayak Sesinden Gizli Olan Riya
  İbadeti Başkasına Duyurmaktan Haz Duymak
  Ameli Yok Eden Rîyâ
  Kalpte Olan Riya Hastalığının İlacı
  Zarar Vermeyen Riya
  Açıkça İbadet Etmek Caizdir
  Günahı Gizlemenin Ruhsatı
  Riya Korkusu ile Hangi İyilikleri Bırakma
  İbadet Arzusunun Değişmesi
  Amellerde İhlâsın Şart Olması
  Dokuzuncu Konu: Kibir ve Ucbun İlacı
  Tevazünün Fazileti
  Kibrin Hakikati ve Zararları
  Kibrin Dereceleri
  Kibrin Sebebleri ve Kibirden Kurtuluş Çareleri
  Kibrin İlacı
  Ucub (Kendini Beğenme) ve Zararları
  Ucub ve Nazlanmanın Hakikati
  Ucbun İlacı
  Öğünülen Şeyler
  Onuncu Konu: Gaflet, Dalâlet ve Gurur
  Gaflet ve Cahilliğin İlacı
  Dalâlet ve Dalâletten Kurtuluş Çareleri
  Kişinin Kendine Hüsn i Zan Etmesinin Zarar ve İlacı
  Sekizinci Bölüm MÜNCİY ve Acirc;T
  Birinci Konu: Tevbe
  Tevbenin Fazileti ve Sevabı
  Tevbenin Hakikati
  Tevbe Herkese, Her Zaman Gereklidir
  Tevbenin Kabulü
  Küçük ve Büyük Günahlar
  Küçük Günahlar Ne İle Büyük Olur?
  Nasuh Tevbenin Şartı ve Alameti
  Günahların Silinmesi
  İkinci Konu: Sabır ve Şükür
  Sabrın Hakikati
  Sabrın İlacı
  Şükür
  Üçüncü Konu: Korku ve Ümit (Havf ve Reca)
  Reca’nın Fazileti
  Recânın Hakikati
  Recâyı Elde Etmenin Yolu
  Havf'in Hakikati ve Kısımları
  Havfin (Korkunun) Dereceleri
  Havfin (Korkunun) Dereceleri
  Havfin Çeşitleri
  Su-i Hatime (Kötü Akıbet)
  Saf İnancın Önemi
  Havfin (Korkunun) Elde Edilmesi
  Peygamberlerin ve Meleklerin Hikâyeleri
  Sahabe ve Selefin Hikâyeleri
  Havf ve Reca Arasında Fark
  Dördüncü Konu: Fakr ve Zühd
  Fakirlik ve Zühdün Hakikati
  Fakr’ın Fazileti
  Kanaatkâr Fakirin Fazileti
  Sabreden Fakir, Şükreden Zenginden Üstündür
  Fakirliğin Edebleri
  Verileni Almanın Edebleri
  İhtiyaç Olmadan Dilenmek Haramdır
  Fakirliğin Dereceleri
  Zühd ve Zühd’ün Hakikati
  Zühdün Fazileti
  Zühdün Dereceleri
  Dünyada Zahid Neye Kanaat Etmelidir
  Beşinci Konu: Niyet, Sıdk ve İhlâs
  Niyetin Hakikati
  Müminin Niyeti Amelinden Hayırlıdır
  Amellerin Niyetle Değişmesi
  Niyet İhtiyarî ve Sunî Değildir
  İhlâs ve İhlâsın Fazileti
  İhlâsın Hakikati
  Cahil ile ve Acirc;limin İbadetleri
  Niyet Karışıklığı
  Altıncı Konu: Muhasebe ve Murakabe
  Sıddıkların ve Müttakîlerin Murakabesi
  Yedinci Konu: Tefekkür
  Tefekkürün Fazileti
  Tefekkürün Hakikati
  Tefekkür Niçin Gereklidir
  Tefekkür Sahası Nerede Olur ve Nereye Kadar Uzanır
  Allah Teâlâ’nın Hayret Veren İşlerini Tefekkür Etmek
  Bitkilerdeki Hikmetler
  Yeraltı Madenleri
  Hayvanlar
  Denizler
  Hava ve Oradaki Şeyler
  Yıldızlar
  Sekizinci Konu: Tevhid ve Tevekkül
  Tevekkülün Fazileti
  Tevekkülün Temeli Olan Tevhid
  Marifetin Dereceleri
  Mükâfat ve Ceza
  Tevekkül ile İlgisi Olan İkinci İman
  Tevekkülün Hakikati
  Tevekkülün Dereceleri
  Tevekkül Ehlinin Amelleri
  Çoluk Çocuğu Olanın Tevekkülü
  Tevekkül Nasıl Olur?
  Tevekkül Sahibinin Edebleri
  Ateşle Dağlamak Yasaktır
  Nerede İlaç Kullanmamak İyidir?
  Hastalığı Gizlemek
  Dokuzuncu Konu: Muhabbet, Şevk ve Rıza
  Allah Teâlâ’yı Sevmenin Fazileti
  Sevginin Hakikati
  Allah Sevgisinin Sebebleri
  Cemalin Hakikati
  Gerçek Sevgi Allah Teâlâ için Olur
  Allah'ın Cemalini Görmek Kadar Lezzetli Bir Şey Yoktur
  Marifet ve Müşahedenin Lezzeti
  Müşahedenin Esası
  Marifet Lezzetlerini Elde Etmek
  Allah Teala’nın Marifetinin Gizli Olmasının Sebebi
  Muhabbetin İlacı
  Sevginin Alâmetleri
  Allah Teâlâ’ya Olan Şevkin Mânası
  Rızanın Hakikati ve Fazileti
  Rızanın Hakikati
  Rızanın Şartı
  Onuncu Konu: Ölümü Hatırlamak
  Ölümü Hatırlamanın Şekilleri
  Ölümü Hatırlamanın Kalbe Tesiri
  Kısa Emelin Fazileti
  Uzun Emelin Sebebleri
  Uzun Emelden Kurtulmanın Çaresi
  Uzun Emelin Dereceleri
  Ölüm Sarhoşluğu ve Can Çekişmenin Zorluğu
  Canın Çıkmasının Dehşeti
  Mezarın Ölü ile Konuşması
  Münker ve Nekir’in Sorgusu
  Rüyalarda Görülen Ölülerin Halleri
  Alfabetik Fihrist

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.