x

Namaz Hocası Renkli ve Resimli (Açıklamalı)-1651

TAVASLI YAYINEVİ
Ürün Kodu : 9789756400432
Namazın Nasıl Kılınacağını Resimlerle Anlatan Namaz Hocası Kitabıdır
229,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • NAMAZ HOCASI RENKLİ VE RESİMLİ (AÇIKLAMALI)

  Ey hak yolcusu! "Namaz dinin direğidir." Namazı-nı kılan müslüman, dinini korur, namazını kılma-yan dinini yıkar. Namaz kılmamak, ya inanma-maktan olur (ki, Allah korusun bu durum dinden çıkmaktır), ya da bilmemekten olur.

  Namaz bilgilerini öğrenmek, her müslüman kadın ve erkeğin üzerine farzdır. Allah’ın emri olan bu bilgileri öğrenmek bir müslümanın boynu-nun borcudur.

  Namaz hiç bir şekilde terkedilmez, hiç bir şe-kilde bırakılamaz. îmân sahibi her müslüman bu gerçeği böyle bilmeli ve böylece aklında tutmalı ve namazlarında gaflet etmemelidir.

  Meselâ, hasta olan bir müslüman dahi nama-zını bırakamaz. Namazını kılmamazlık edemez. Harbde, savaşda düşman kurşunlan karşısında bi-le namaz terk edilemez.

  Evet, hasta olan bir müslüman, namazını ayakta kılamıyorsa, oturarak kılar. Oturarak da kı- lamıyorsa, yatarak veya nasıl kolayına gelirse öyle kılar. Hattâ, îmâ (baş işâreti) ile kılar. Bu konulann açıklaması kendi bölümlerinde (hastalann namazı bölümünde) yapılacaktır.

  NAMAZ HOCASI RENKLİ VE RESİMLİ (AÇIKLAMALI)

  bu emirlerinden de öğreniyoruz ve anlıyoruz ki, İslam’da (müslümanlıkda) namazı terketme ve bırakma kesinlikle yok. Ve namazı bı-rakmak, namaz kılmamak büyük günahlardandır.

  Yüce Rabbimizin âhirette kullarından ilk sora-cağı hesab, ilk sorgulama namaz ibâdetinden ola-caktır. Bu önemli ibâdeti yerli yerince öğrenmek, her müslümanm kendi saâdet ve mutluluğu için gerekli ve çok önemli bir görevdir.

  Bu konuda din kardeşlerime bir hizmet olur ümidiyle bu yeni kitabımı hazırlamış bulunuyo-rum. Bu yeni kitabıma:

  "DİNİMİN DİREĞİ NAMAZ"

  adını verdim.

  NAMAZ HOCASI RENKLİ VE RESİMLİ (AÇIKLAMALI)

  Namazın nasıl kılınacağına dâir görsellik arze- den namaz kılma şekilleri (resimleri)ni vererek namaz kılma öğrenimine yenilik ve kolaylık getir-dim. Bu sebeble velîlere, anne-babalara ve sorum-lu bulunan din kardeşlerime az da olsa yardımcı olduğuma inanıyorum.

  Bu hususta Efendimiz (Aleyhisselâmm): "İnsan-larınhayırlısı, insanlara yararlıolanıdır." Hadîs-i Peygamberi’sine mazhar olabilirsem mutlulukla-rın en yücesine ermiş olacağım.

  Tek amacım, din kardeşlerime hizmet etmek ve bu önemli konuda onlara yardımcı olabilmek bahtiyârlığma ulaşmaktır. Ve minallâhit’tevfik - Tevfîk ve hidâyet, muvaffakiyet,başarı, Yüce Rabbimizin lutûf ve ikrâmıyladır.

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 3

  Otuz İki Farz 5

  Otuz İki Farz’m İçine Aldığı Konular 6

  A)îmânın Şartları Altıdır 7

  Allah’aİmân 9

  Allâh’mZâti Sıfatları Altıdır 9

  Allah’ın Subûtî Sı/atları Sekizdir 10

  Allah’aİmân Ne Demektir? 11

  Meleklerine İmân 11

  Cebrail -Aleyhisselâm- 12

  Mîkâil-Aleyhisselâm- 12

  İsrâfil -Aleyhisselâm- 12

  Azrail -Aleyhisselâm- 13

  Münker Ve13

  Zebaniler 13

  Haf aza Melekleri 14

  Kitablar’aİmân 14

  Peygamberler’eİmân 15

  ve Acirc;hiret Gününe İnanmak 17

  Peygamberlerin Sıfatları 17

  Kader’e İmân 18

  B)Islâm’ın Şartları 19

  C)Abdestin Farzları Dörttür 19

  Ç) Guslün Farzları Üçtür 20

  D)Teyemmümün Farzları İkidir 21

  E)Namazın Farzları On İkidir 22

  Namazın Dışındaki Şartlar 22

  Namazın Rükünleri - İçindeki Şartlar 25

  Taharet - Temizlik 28

  Abdest 32

  Abdest’inTarifi Şöyledir 35

  Abdestin Farzları Dörttür 37

  AbdestinSünnetleri 37

  Abdestin ve Acirc;dabı - Edebleri 38

  AbdestiBozan Şeyler 40

  AbdestiBozmayan Şeyler 42

  Peygamberimizden Gelen Abdest Duaları 43

  Abdest Bitince Dua 44

  Müslüman ve Acirc;limlerin Okuduğu Abdest Duâlan 45

  Guslün Farzları Üçtür 50

  Gusül - Boy Abdesti 50

  Guslün Sünnetleri 51

  Gusül Abdesti Alıyorum 53

  Guslü Gerektiren Haller 56

  Gusül Yapılmadan Yasak Olan Şeyler 59

  Ezan Kelimeleri 60

  Kamet 61

  Ezan Okunduğunu İşitenler 62

  Ezân Duası B udur 63

  Abdest Nasıl Almır (Resimlerle) 65

  Namaz Resimleri 70

  Namaz Nasıl Kılınır 89

  SabahNamazının Sünneti 90

  SabahNamazının Sünnetinin Kılmışı 91

  KametGetirmek 101

  SabahNamazının Farzı 102

  SabahNamazının Farzının Kılınışı 102

  Namaz Arkasından Dualarıyla Teşbih Çekmek ...111

  Namazdan Sonra (Namaz Sonu) Duâ 115

  Sabah Namazını Vaktinde Kılamayan NeYapar...ll9

  Sabah Namazında Öğrendiklerimiz 120

  Okuma Parçası: Namazda Bulunan Farz, Vâcib

  VeSünnetler 123

  ÖğleNamazı 126

  Öğlenin Dört Rekat İlk Sünnetinin Kılmışı 126

  ÖğleNamazının Farzı 140

  Dört Rekatlı Farzlar İçin Bir Kural 154

  Öğle Namazının İki Rekat Son Sünneti 155

  Son Sünnetin Kılmışı 156

  Namaz Sonu Teşbih Duaları 163

  Namazdan Sonra (Namaz Sonu) Duâ 166

  İkindiNamazı 169

  İkindiNamazının Farzı 184

  NAMAZ HOCASI RENKLİ VE RESİMLİ (AÇIKLAMALI)

  TeşbihDuaları 197

  Namazdan Sonra (Namaz Sonu) Duâ 200

  AkşamNamazı 202

  Akşam'ın Farzının Kılmışı 203

  AkşamNamazının Sünneti 213

  Akşam'ın Sünnetinin Kılınışı 213

  Her Namaz Sonu Yapılan Teşbih Duaları 222

  Namazdan Sonra (Namaz Sonu) Duâ 225

  YatsıNamazı 227

  İlk Dört Rekat Sünnetin Kılmışı 228

  YatsıNamazının Farzı 242

  Yatsı Namazının Son Sünneti 255

  İki Rekat Son Sünnetin Kılınışı 256

  Salât-i Vitir (Vitir Namazı) 264

  VitirNamazı Nasıl Kılınır 266

  HerNamaz Sonu Yapılan Teşbih Duaları 278

  Namazdan Sonra (Namaz Sonu) Duâ 281

  Teravih Namazı 284

  Teravih Namazına Sonradan Gelen Kimse 287

  Terâvih Namazının Kılmışı 288

  Cuma Namazının Kılmışı 293

  Cumanın İlk Dört Rekat Sünneti Nasıl Kılınır...294

  Cumanın İlk Dört Rekat Sünnetinin Kılmışı 294

  Cuma’nm İki Rek’at Farzı 308

  Cuma'nm Dört Rek’at Son Sünneti 309

  Cuma’nm Zuhr-u ve Acirc;hir Namazının Kılınışı 310

  İki Rek'at Vaktin Sünnetinin Kılmışı 313

  CumaNamazında İmama Son Oturuşda Yetişenler 315

  Bayram Namazları 317

  Bayram Namazının Kılmışı 318

  TeşrikTekbirleri 321

  BayramGünlerinin Önemi 323

  Ramazan Bayramının Getirdiği Hayırlar 324

  Bayram Günlerinde Yapılması Güzel Olan Şeyler...325

  Cenaze Namazı 327

  Cenaze Namazı Cemaatla Kılınır 331

  CenazeNamazı Niyyetleri 333

  CenazeNamazının Rükünleri 334

  Her Cenaze İçin Okunabilecek Bu Duayı Ezberlemeli....334

  Cenaze Namazının Kılmışı 335

  Erkek İse Şu Dua Okunur 338

  CenazeKadın İse Dua Şöyledir 339

  Erkek Çocuk Cenazesinde 340

  KızÇocuğu Cenazesinde 340

  HiçDua Bilmeyen Kimse Şunları Okur 341

  HastalarınNamaz Kılışı 343

  HastanınResimlerle Oturarak Namaz Kılışı 345

  Hanım Hastanın Oturarak Namaz Kılışı 347

  YolculuktaNamaz Nasıl Kılınır? 349

  Yolculukta Vasıtalarda Namaz Kılış Şekli 352

  Sandalyada Namaz Kılış Şekli 355

  KazayaKalan Namazların Kılınması 356

  Kaza Namazları Nasıl Kılınır? 363

  Namaz Vakitleri 366

  Kerahat Vakitleri 367

  Hiç Bir Namaz Kılınmayan Kerahat Vakti Üçtür...368

  Nafile Namaz Kılınması Mekruh Olan Vakitler....369

  Namazların Rekat Sayıları 370

  Namazın 12 Farzını Bilmeli 371

  Dışında Olan Namazın Şartlan 6’dır 372

  İçinde Olan Namazın Rükünleri De 6’dır 374

  Namazın Vâcibleri 375

  Secde-i Sehu (Yanılma Secdesi) 376

  Farzın Tehirine Misâl 377

  Namazda Vacibin Sehven Tehirine Misâl 378

  Namazda Vacibin Sehuen Terkine Misâl 378

  Namazın Sünnetleri 380

  Namazın Mekruhları 381

  Namazı Bozan Şeyler 382

  Okuma Parçası: Camilerde Müezzinlik 384

  Müezzinlik Duaları 385

  Salâten Tüncînâ 386

  Minarelerde Salâtü Selâm 389

  Cemâatla Namaz Kılmak 390

  İmâmet - İmamlık Etmek 392

  Evde Cemâat Olunduğunda 394

  CemâatOlup İmama Uymanın Şartları 397

  Cemâate Yetişmek İçin Ne Yapılır 399

  İmam Yapsa Cemâat Yapmaz 401

  İmam Yapmazsa Cemâat Da Yapmaz 402

  SuâlliCevabli Cemâat Bilgileri 404

  NAMAZ SÛRELERİ

  FatihaSûresi 408

  ve Acirc;yetel-Kürsî 409

  ve Acirc;mener-Resulü 411

  Leu Enzelnâ - Hüvallâhüllezi 413

  Duha Sûresi 415

  İnşirah Sûresi 417

  TinSûresi 418

  Alafe Sûresi 419

  Kadir Sûresi 422

  Beyyine Sûresi 423

  Zilzâl Sûresi 426

  Adiyat Sûresi 427

  Kâria Sûresi 428

  Tekasür Sûresi 429

  Asr Sûresi 430

  Hümeze Sûresi 431

  Fil Sûresi 432

  Kureyş Sûresi 433

  Mâûn Sûresi 434

  Keuser Sûresi 435

  Kafirun Sûresi 436

  Nasr Sûresi 437

  Tebbet Sûresi 438

  îhlâs Sûresi 439

  Felak Sûresi 440

  Nas Sûresi 441

  NAMAZDA OKUNAN DU ve Acirc;LAR

  Sübhâneke 442

  Ettehiyyâtü 443

  AUâhümme Bârik 444

  Allâhümme Salli 444

  Rabbena ve Acirc;tinâ Fiddünyâ 445

  Rabbenağfirlî Duâ sı 445

  KunutDuaları 446

  Rufeû Teşbihi 448

  Tekbir 448

  Namazda Söylenen Selâm 449

  Rukû’dan Doğrulurken Okunan 449

  Secde Teşbihi 449

  Allâhümme Entesselâmü Ve Minfeesselâm 450

  NAMAZ HOCASI RENKLİ VE RESİMLİ (AÇIKLAMALI)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.