x

Ölüm Ötesi ve Yeniden Diriliş (Yusuf Tavaslı)-1734

TAVASLI YAYINEVİ
Ürün Kodu : 9786056340741
Ölüm Ötesi ve Yeniden Dirilişi Konu Alan Hadisler Işığında Yazılmış Bir Eserdir.
25,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • ÖLÜM ÖTESİ VE YENİDEN DİRİLİŞ

  • ISBN 9786056340741
  • Baskı Sayısı Baskı
  • Dil TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı 304
  • Cilt Tipi Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  • Boyut 5 x 19 cm

  adını verdiğim bu çalışmamı çok önemsiyorum ve önemsediğim bu düşüncemi de değerli okuyucula-rıma duyurmak ve onlarla paylaşmak istiyorum. Ölüm Ötesi hayât çok önemli birhayâttır. Çünkü sürekli, devamlı hiç eskimez/kesilmez, bitmez tü-kenmez ebedî ve sürekli bir hayâttır. Böyle bir ha-yât önemli olmaz mı? İşte her mü’min müslüman bunu böyle bilir, böyle inanır ve inandığı gibi de ça-lışırsa, şüphesiz hem dünyâsını, hem âhiretini ka-zanmış olur ve olacaktır.

  "Ölüm Ötesi, ve Acirc;hiret ve Yeniden Diriliş" ismiy-le takdîm ettiğim bu kitabımı yazmaktan, dînî kay-naklarımızı araştırıp bir demet âhiret azığı olarak kaleme almaktan amacım, değerli okuyucularım, mü’min müslüman kardeşlerimi her iki dünyâda da mutlu ve bahtiyâr olmalarını sebep ve vesîle olayım içindir.

  Mü’min/Müslüman bir insan, hiç ölmeyecek-miş gibi dünyâsı için (dünyâ işleriyle), yarın öle-cekmiş gibi de âhireti için (âhirette gerekli olacak azığını kazanmak için) çalışacaktır. Bu öğüd, Pey-gamber Efendimizin biz ümmetlerine olan altın bir öğüdüdür. Bu iki kanat gereklidir.

  Çünkü insanın bu dünyâya gönderilişinin mâ-nâsı (anlamı) budur. Biraz bu fânî (geçici-ölümlü) dünyâda çalışıp yaşayacak, maddî ve geçici şeyler-le uğraşacak, sonra da, asıl vatmma/özyurduna (âhirete) kazandığı yol azığıyla taşınacaktır.

  Bu dünyâ her insan için bir gurbet hayâtıdır. Her insan buraya kazanıp, azık biriktirmek/öz va- tanı-özyurdu ve sürekli olan ana yurduna rızık azık toplayıp dönmek için gelmiş (gönderilmiş)tir. Bu dünyâ, öteki dünyânın ekim tarlasıdır. Burada ekip biçip hasadını toplayıp evine (âhirete) dönersin. Gerçek hayâtın anlamını işte böyle özet-leyebiliriz.

  ÖLÜM ÖTESİ VE YENİDEN DİRİLİŞ

  Değerli okuyucu Kardeş! Kitabımızın konusu olan ölüm ötesi hayâtımızı oluşturan bölümleri başlıklar hâlinde uzun uzun anlatmış bulunmaktayım. Kita-bımın konularını verdiğim başlıklar altında okuma-nızı daha anlaşılır görüşündeyim.

  Çalışmak, dünyâ ve âhiretimizi sağlayacak ko-nuları araştırıp derleyerek bir demet buket eyleyip sunmak bizden, okuyup yararlanmak siz değerli okuyucularımın gayretiyle olacaktır.

  Tevfîk ve hidâyet Allâh Teâlâ’dandır.

  İÇİNDEKİLER

  Her İnsanı Düşündüren Ölüm Gerçeği 5

  Hz. ve Acirc;dem A.s’m Anlatımıyla Ölüm 10

  Ölüm Ötesi Hayâtın Konaklama Yerleri (İşlem) Gişeleri Vardır 17

  Ölümü Hatırlamanın Faydaları 18

  20 Defa Ölümü Anan Şehîd Seuâbı Alır 22

  Ölümü Hatırlama Konusunda İslâm Büyüklerinin Sözleri 26

  Bir de Ölüme Hazırlıklı Olmak Var Bu da ve Acirc;hiret Hallerindendir 29

  DünyâdaBir Yolcu Gibi Olmak 32

  Ölüm ÖtesiHayâtınİlk Durağı KabirHayâtı 40

  KabirHayâtı Nasıl Bir Hayâttır 42

  KabirHayâtı Gözardı Edilecek Bir Kamam Değildir...43

  Oğlu İbrahim’in Kabrinde Peygamberimiz’in Ağlaması...45

  Hz. Ömer’in Sözleri Ve AshâbınAğlaması 45

  Kabrin MeutâyıSıkıştırması Vardır 48

  Kabir Azâbı Vardır Haktır Ve Olacaktır 51

  İlk Sorgu-Suâl Kabirde Olacak 52

  Münker Ve Nekir (Sorgu Melekleri) 53

  Yâ Ömer Kabirde Hâlin Nice Olacak 57

  Kabir Azabı 60

  Kişi Ölünce ve Acirc;hiretteki Yeri Kendisine Gösterilir 62

  Kâfire Kabirde 99YıLanın Musallat Olması 64

  KabirAzabına Delil Olan 2. Bir ve Acirc;yet 67

  Kabirde Sorgulanması Kolay Geçenler 69

  îmânla Ölmek 71

  Kabirde M ünker Ve Nek irin Sualleri 72

  Ölmüşlerimiz İçin Duâ Etmek Lâzımdır 75

  Kabirleri Ziyaret Etmek 77

  Hz. Ali Efendimizin Kabirdekilere Sorusu 79

  Kabirdekiler Ziyaretçilerini Tanır 81

  Ölmüşlerimize Kur’ân Okunabilir Mi? 84

  Ölmüşlerimizin Kabrinde Neler Okuyabiliriz? 86

  Kıyametin Kopması - Kıyamet Alametleri 90

  Kıyamet Olayını Bildiren ve Acirc;yetler 97

  HaccSûresi,Birinci, İkinci ve Acirc;yetler 98

  Sûr’a İkinci Defa Üfürülüş İnsanların Yeniden Dirilişi, Kıyamet Gününün Başlaması 105

  Kıyametin Kopacağı Zamanı İnsanlarBilebilir Mi? ..108

  Kıyametin Kopacağı Zamanı Ancak Allah Bilir 108

  İnsan Ölünce Onun Kıyameti Kopar 111

  Kâfirlere Dünyada Ne Kadar Kaldıkları Sorulacak.

  Bir Gün Veya Bir Günün Yarısı Kadar Kaldık Diyecekler 124

  Kıyamet Alâmetleri 126

  Büyük Alâmetler 127

  1.Deccâl Nedir? 128

  Hz. İsâ Ve Deccal 133

  2 Duhan Nedir? 134

  ÖLÜM ÖTESİ VE YENİDEN DİRİLİŞ

  3.Dâbbetül’arz Nedir? 136

  4. Hz. İsa'nın (A.S.) Yeryüzüne İnmesi 143

  5.Ye’cûc Ve Me'cûc Nedir 144

  6.Güneşin Batı’dan Doğması 149

  7nci, 8nci Ve 9ncu Büyük Kıyamet Alâmetleri

  YerBatması, Yer Çöküntüsüdür 153

  10. Yemen’den Büyük Bir Ateşin Çıkması 153

  Kıyamet Alâmetleri Bilgileri Gaybi Bilgilerdir 154

  Küçük Kıyamet Alâmetleri 157

  Câriyenin Sahibini Doğurması 160

  Çobanların Yüksek Binalar Yapması 163

  İnsanın Belâlardan Bıkıp Ölümü İstemesi 164

  Kıyamete Yakın Kadın Nüfusu Artacak 166

  Kıyamete Yakın Zina (Fuhuş) Belâsının Açıktan Açığa İşlenecek Olması Kıyâmet Alâmetidir 168

  Kıyâmetten Önce Öldürme Olayları Artacaktır 171

  Ba’süBa'del-Meut/Öldükten Sonra Yeniden Dirilmek 173

  Yeniden Diriliş - Haşr Ve Mahşer Meydanı 188

  Hz. Ayşe Vâlidemizin Peygamberimizden Haşri(Yeniden Dirilmeyi) Sorması 193

  Hesâb Günü 203

  Kıyamet Günü Hesabı Sorulacak BeşŞey 205

  Amelleri Yönünden Kulun İlk Hesabı NamazOlacaktır.,208

  Kıyamet Günü Kul Hakkının Hesabı 209

  Kıyamet Günü Asıl İflâs Etmiş Belli Olacak 210

  Kıyamet Günü Bütün Haklar Sahihlerine Verilecektir 213

  Asıl Müflis Kimdir? 218

  Mahşer Günü Üç Kimse 221

  Amel Defterlerinin Dağıtılması 224

  Amel Defterleri 225

  Amel Defterlerinin Ortaya Konması 228

  Herkese Kendi Kitabını (Amel Defterini) Okuması Emredilecek 230

  İnsanın ve Acirc;zâ Ve Organlarının Konuşması 236

  KirâmenKâtibîn Ve Ha/aza Melekleri 240

  İnsanın Ağzından Çıkan Her SözüYazılıyor 245

  İnsanın Sağında Ve Solunda Oturan İki Melek 251

  Mîzan Amellerin Tartılması Bölümü 255

  Mîzânda Ağır Gelecek İki Kelimelik Dua Ve Zikir..262

  Hesaba Çekilmeden Cennete Girenler 263

  Sırat Köprüsü 267

  Sıratın Kritik Konumu Ve Hz. ve Acirc;işe’ninAğlaması 273

  Cehennem Üzerine Sırat Köprüsü Kurulacak 275

  Müzminlerin Sırat Köprüsünde Duaları 280

  ÖLÜM ÖTESİ VE YENİDEN DİRİLİŞ

  Sırat Köprüsünde Mü’minlerin Önünü Aydınlatan Nurları Olacak 282

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.