x

Rehnuma - Her Hocaya ve Aileye Lazım Sıbyan Eğitim Rehberi Talim ve Terbiye Serisi

Kubbe Yayın
Ürün Kodu : 9786055206147
Rehnuma - Her Hocaya ve Aileye Lazım Sıbyan Eğitim Rehberi Talim ve Terbiye Serisi
45,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Rehnuma - Her Hocaya ve Aileye Lazım Sıbyan Eğitim Rehberi
  Talim ve Terbiye Serisi

  • Yayın Tarihi 2015-04-25
  • ISBN 6055206147
  • Baskı Sayısı 1. Baskı
  • Dil TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı 459
  • Cilt Tipi Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  • Boyut 13.5 x 20.5 cm

  MUKADDİME

  Yüce Rabbimize namütenâhi hamdü senalar, Fahri Kâinat Efendimize ve dahi âline salatü selamlar olsun ki sevgili mürşidimiz ve sultanımızın kıymetli irşatlanyla maarifi ibtida- iyye, hifzul’l Kur’an ve ulûmu arabiyye alanında pek çok çalış-malar ve hizmetler yapıldı.

  Yine bir Yavuz Selim sohbetlerinde büyük dedemizin ru-hunu şad edecek bir tavsiyesiyle Sıbyan medreseleri hizmetleri başlamış oldu. Osmanlı atamız bu eğitime ziyade önem verirdi. Sıbyan mektebi, OsmanlIlarda geleneksel ilköğretim kurumu; Dâru’t-ta’lim, Dâru’l-’ilim, Muallimhâne, Mekteb, Mektephâne, Mahalle Mektebi, Taş Mektep, Mekteb-i İbtidaiyye ve Sıbyan Mektebi adlanyla bilinirdi. Bu mekteplerin hocasına Muallim, yardımcısına Kalfa, öğrencilerine de Talebe, Sûhte, Tilmiz, Puser ve Şâkird adı verilmekteydi. Sıbyan mektepleri Osmanlı kent ve kasabalannda en yaygın eğitim-öğretim kurumlanydı ve daha çok bir caminin ya da hayır kuruntunun yanında açılırdı. Mahal-le temelinde kurulduğu için mahalle mektebi de denen bu okul-lara başlama yaşı, ebeveyn ile hocanın karanna göreydi. 4 ya-şında veya 10 yaşında da başlanabilir, bed-i besmele cemiyeti ya da âmin alayı ile mektebe getirilen çocuğa ilkin besmele öğretilirdi. Sonraki günlerde ise bireysel metotlarla, Elif-ba cü-zünden Arap harfleri harekelendirilerek ezberlettirilir, Kur’an'ın Amme ve Tebareke cüzlerinin okutulması ile çalışmalar sürer-di. Görülen başlıca dersler Elif-ba, Kur’an, ilmihal ve hesaptı.

  Ahlak eğitimi Müslüman örf ve adetlerinin çocuklara yer-leştirilmesi ve benimsetilmesi şeklinde verilirdi. Okulu başany- la bitirmiş sayılmak için, Kur’an'ı en az bir kez hatmetmek ko- şulurdu. İstanbul’daki sıbyan mekteplerinin başlıcalan, büyük külliyelerin birer ünitesi olduğundan olanaklan fazla, hocala- n da seçkin olurdu. Bu nedenle de herkes, okuma çağma ge-len çocuğunu bu tür sıbyan mekteplerine vermeyi arzu ederdi.

  Karma okullarda kızlar ayn erkekler ayn gruplar halinde yerde ve evlerinden getirdikleri minderlerde otururlar, önlerin-de de rahleler bulunurdu. Hoca ise başköşede yüksekçe bir se-dirde oturur ve böylece eğitim verirdi. Şimdilerde ise zaman za-man İslam ile çatışma içerisinde olan güçlerin engellemeleriyle karşı karşıya kalmış olan bu çalışmalar gün geçtikçe daha iyi-ye doğru ilerlemekte olup, bu ilerlemeye önemli katkı sağlaya-cağına inandığımız bu eseri sizlere sunmaktan gurur duyuyor ve özellikle eğitimci kardeşlerimize tavsiye ediyoruz.

  Hazırlanan bu eserle takdir ve teveccühlerinizi hak etmek dileğiyle hizmetlerimizin Yüce Rabbimizin nzasına liyakat üze-re devamını niyaz ederiz.

  Son davamız alemlerin Rabbine hamdü senadır.

  İsmail Hakkı YELKENCİ

  İÇİNDEKİLER

  MUKADDİME 21 GİRİŞ 23

  ÇOCUK EĞİTİMİ MESULİYETİ 23

  ÇOCUK TERBİYESİNDEN (EĞİTİMİNDEN) NEDEN MESULÜZ? 24

  KİTAPLA İLGİLİ 27 ÇOCUK DÜNYASI 29

  ÇOCUK DÜNYASI VE GELİŞİMİ 29

  ÇOCUK DÜNYASININ ANAHTAR KAVRAMLARI 29

  Oyun 30

  Hareket 30

  Merak 31

  Hayal 32

  Şefkat ve Sevgi 32

  ÇOCUĞUN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ 33

  Sosyal Gelişim 33

  Zihinsel Gelişim 34

  Duygusal Gelişim 34

  TALİM VE TERBİYE 37

  KAÇ YAŞINDA VE NİÇİN TALİM VE TERBİYEYE (eğitim-öğretime) BAŞLAMALIYIZ? 37

  İnsan Yedisinde Ne İse Yetmişinde de Odur 39

  Çocuk Yetiştirmek Sadece Resmi Bir Sorumluluk Değil Manevi Bir Sorumluluktur 43

  Hangi Yaşta Neler Verilebilir 45

  İki Yaş Öncesi 45

  İki Yaş 46

  Üç Yaş 47

  Dört Yaş 48

  Beş Yaş 49

  Altı Yaş 49

  Yedi Yaş 50

  On Yaş 52

  On Yaş Sonrası 53

  Eğitimin Birinci ve En Önemli Şekli Görerek Öğrenmektir 53

  Çocuklara Dini ve İbadeti Sevdirme ve Bunlan Özendirme 54

  Dua ve Şükür Eğitimi 55

  Ahlak Eğitimi 55

  Her Yaşta Çocuğa Din Eğitimi Verilebilir 56

  Küçük Yaşlarda İyi Terbiye Edilemezse 57

  Çocuklann Soruları 61

  Çocuklara Öğretilmesi Gerekenler 61

  Amerika’da Bile Din Eğitimi Anaokulunda Başlıyor 62

  Müfredatta Dua Etmek de Var 63

  Ailelerle İşbirliği Yapılıyor 63

  NASIL BİR TALİM VE TERBİYE? 64

  Konuşarak öğretmek 64

  Şiir 65

  Masal ve Hikaye 70

  Biyografiler, Hatıralar ve Tarihi Olaylar 71

  Ayet, Hadis ve Dua 73

  Soru-Cevap 74

  Kısaca Din Öğretimi Teknikleri 76

  EĞİTİM YÖNTEMLERİ VE TAVSİYELER 79

  EĞİTİMİ DESTEKLEYİCİ TAVSİYELER 79

  Oynayarak ve Eğlendirerek Öğretmek 79

  Yoğurma Maddeleriyle Çalışma 80

  Boyama Çalışmalan 80

  Kağıt İşleri 81

  Artık Malzeme ile Çalışma 81

  Evcilik Köşesi 81

  Blok Köşesi 82

  Oyun Etkinlikleri 82

  Sözü Görüntü ile Güçlendirerek Öğretmek 82

  Somutlaştırarak Öğretmek 84

  Model Olma ve Taklit Yolu ile Öğretmek 84

  EĞİTİMDEKİ HATALAR 85

  Tehdide Dayalı Öğretim 85

  Duyguları Örseleyerek Öğretim 86

  Ödülle Öğretim 86

  Ceza ile Öğretim 87

  EĞİTİM Mİ SEVGİ Mİ? 89

  Hedef Çocuğun Sevmesi Olmalıdır 90

  EĞİTİMDE AİLEYLE BÜTÜN OLMA 90

  Çocuk Açısından 91

  Aile Açısından 91

  Öğretmen Açısından 92

  Aile Katılımının Gerçekleştirilmesinde İzlenecek Yollar 92

  OKUL EV ZITLIĞI 93

  TERBİYECİNİN (ANA-BABA VE HOCA) VASIFLARI 95

  Anlattıklannı Yaşayan 95

  Şefkat Eden ve Seven 95

  Sevgi ve Şefkati Bize Öğreten Bazı Hadisler 96

  Oynayan 99

  Affeden 100

  Birebir İlgi Gösteren 101

  1. Yemede-İçmede Sünnete Uymayı Öğretmek 337
  2. Çocuklann Uyması Gereken Yemek Adabı 338
  3. Uyku Adabına Riayet Etmeyi Öğretmek 339
  4. Hastalığının Tedavisinde ve Sağlıklı Yaşamla İlgili Nebevi Usulleri Öğretmek 340

  MEKAN, MATARYAL VE PLAN PROGRAM 345

  EĞİTİM VE ÖĞRETİM MEKANI 345

  Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Kullanıcı Gereksinimleri 346

  Okulöncesi Eğitim Yapıları 348

  Genel Planlama Özellikleri 348

  Bir Anaokulunun Planlanmasında Gerekli Mekanlar 349

  Okulöncesi Eğitim Yapılannda Mekanlann İşlevsel Özellikleri 350

  1- İdari Bölümler 350

  2- Gözlem Odası 351

  3- Uyku Odalan 351

  4- Oyun Odalan 351

  5- Sağlık Odası 352

  6- Derslikler (Grup Odalan) 352

  7- Açık Hava Oyun Mekanlan 352

  8- Yemek Odası ve Mutfak 353

  9- WC ve Lavabolar 353 Sonuç 354

  OKULÖNCESİ EĞİTİMDE MATERYAL 355

  Materyallerin Önemi 356

  OKULÖNCESİ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ 357

  OKULÖNCESİ EĞİTİMİ PLAN, PROGRAM VE FORMLAR 358

  Okulöncesi Eğitim Programı 358

  Tam Günlük, Yanm Günlük, Aylık ve Yıllık Planlar Oluşturabilirsiniz. 360

  Yıllık Plan 360

  Günlük Plan 360

  MÜSLİM ÇOCUK SIBYAN MEKTEBİ TAM GÜN ZAMAN PLAN / ÇİZELGESİ 361

  MÜSLİM ÇOCUK SIBYAN MEKTEBİ YILLIK PLAN / ÇİZELGESİ 364

  ÇOCUK VE AİLE TANIMA FORMU 369

  AİLE KATILIMI TERCİH FORMU 374

  DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME FORMU 375

  EĞİTSEL DEĞERLENDİRME FORMU 378

  ÇEŞİTLİ GÖZLEM ÇİZELGELERİ 380

  YÖN / MEKANDA KONUM 381

  ÖĞRETMEN ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU 382

  SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 384

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI (04-06 YAŞ) 387

  OSMANLI SIBYAN MEKTEPLERİNDE OKUTULAN DERSLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI 390

  Okutulan Dersler 390

  Öğretim Programı 392

  BİR DERSİN İŞLENİŞ AŞAMALARI 395

  1. Giriş 395
  2. Gelişme 396
  3. Sonuç ve Değerlendirme 397

  10- Giriş Bölümü 398

  11- Gelişme Bölümü 398

  12- Sonuç Bölümü 400

  13- Değerlendirme 401

  14- MERASİMLER VE OYUNLAR 403

  MERASİMLER 403

  Eğitici Merasim Nedir? 403

  Osmanlı Eğitim Geleneğinde Eğitici merasimler 403

  ve Acirc;min Alaylan (Bed’i Besmele Cemiyetleri) 404

  Hatim Merasimi 408

  Hafızlık Merasimi 409

  Ketebe Merasimi 412

  Mektep Seyirleri (Gezileri) 415

  Günümüzde Hafızlığa Başlama Merasimi 421

  DİNİ BİLGİ ÖĞRETİMDE EĞİTSEL OYUNLAR 423

  Oyun 423

  Oynayan İnsan 423

  Çocuklann Fiziksel, Psiko-Motor, Zihinsel, Dil, Duygusal ve Sosyal Gelişimine Oyunun Etkisi 425

  Öğrenme-Öğretme Süreci 428

  Öğretimde Eğitsel Oyun 429

  Sonuç 433

  DİNİ BİLGİ ÖĞRETİMDE BİR ETKİNLİK; OYUNLAŞTIRMA 434

  İki İnatçı Keçi Hikayesi 437

  Tekerleme 439

  BİR ARAŞTIRMA 440

  DEV ve Acirc;NÎ HAZRETLERİNDEN ÖĞÜTLER 445

  BİBLİYOGRAFYA 451

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.