x

Tasavvuf Ve Tarikat Adabı-1542

Gelenek Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786054810031
Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Yazmış Olduğu Tasavvuf ve Tarikat Adabını Konu Aldığı Eserin Tercümesidir
17,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • TASAVVUF VE TARİKAT ADABI

  Çevirmen: Osman Güman
  Yayın Tarihi 2013-05-01
  ISBN

  9786054810031

  Baskı Sayısı 1. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 118
  Cilt Tipi Karton Kapak
  Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  Boyut 15 x 22.5 cm

  Hamd olsun o Allah’a ki her kitaba övgüsüyle ve her konuşmaya zikriyle başlanır. Onun övgüsü mükâfat yurdunda nimet verilenlerin eğlence-sidir; her hastalık onun adıyla şifa bulur. Her gam ve musibet onun yardımıy-la giderilir. Darlıkta ve bollukta eller, yalvararak ve dua ederek ona kaldırılır. O, her dildeki bütün sesleri işiten ve zorda kalanın duasını kabul buyurandır.Bahşettiği her şey için O’na hamd olsun; nimetler verip doğru yolu gösterdiği için şükürler olsun.

  Sayesinde bizi dalaletten hidayete erdirdiği elçisi Hz. Muhammed'e, terte-miz nesline, ashabına, kardeşleri olan diğer bütün Peygamberlere ve huzur-i ilahide bulunan meleklere salât ve selâm olsun.

  Öğrencilerimden biri, benim doğrulan yazacağım yolundaki hüsnüzannından dolayı benim elinizdeki kitabı yazmamda ısrarcı oldu. Elbette söz ve eylemlerde yanlışa düşmekten koruyan, kalpten geçen duygulan bilen ve dilediği şeyi kolaylaştırmak suretiyle lutfunu esirgemeyen, Allah’tır. Kalplerimizi riyadan ve nifaktan arıdırması ve kötülüklerimizi iyiliklerle için O’na sığınınız. O, günahtan ve hataları affeden ve kullanırın tövbeleri-ni kabul buyurandır.

  Onu -farzlar, rükünler ve sünnetler gibi- şer’î âdâbı bilmeye; Yaratıcının varlık delillerini öğrenmeye; yer vereceğimiz sohbetlerde Kur’ân'dan ve hadis-lerden öğüt almaya; -Allah yolundaki yolculuğuna ve emirlere uyup yasaklar-dan kaçmasına bir nebze katkısı olsun diye eserin farklı konularına dağıttığım- "iyi kullann ahlâkını" öğrenmeye epeyce istekli gördüm ve isteğini kabul et-mek hususunda gayp âleminden bir işaret de aldım. Bunun üzerine kollan sı-vadım ve mükâfat beklentisi ve hesap gününde kurtuluş ümidiyle bu kitabı telif etmeye koyuldum. Sonra esere el-Gunye li-tâlibî tanki’l-hak(Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) adını verdim.

  .Başarıya ulaştıran ve doğruyu ilham eden, Allah’tır.

  "Tasavvuf" adıyla yayınladığımız bu eser, büyük İslam alimi ve maneviyat önderi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin el-Gurıye li-tâlibi tarîki’l-hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) isimli kitabının bir kısmından oluşmaktadır.

  Eserin orijinali hacimli olduğundan, farklı konularlaalakalı bölümleri ayrı ayrı okuyucularımıza sunmanın daha faydalı olacağını düşündük. Bu şekilde bu değerli eseri pratik bir kullanımla okura sunarak, daha kolay okunmasını sağlamış olduk.

  Tasavvufu tüm yönleriyle ele alan eser, müridlik ve müridlik âdâbı, tarikat âdâbı, Kadiri tarikatı ve esasları gibi başlıklar altında konuyu ele alıyor. Eser, ayetlerle, hadislerle ve tasavvuf erbabının sözleriyle İslam ahlakının ve şahsiyetinin oluşumunda önemli bir katkı sunuyor.

  Abdülkâdir Geylânî

  Abdülkâdir Geylânî, künyesi Ebû Muhammed’dir. 1077 (Hicrî 470) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğmuştur. Nesebi Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’a dayanır. On sekiz yaşında tahsil için Bağdat'a gönderilmiş olan AbdülkâdirGeylânî, Kadı Ebû Sâid el-Mübarek’in elinden sûfılik hırkasını giydikten ve 1127 (Hicrî 521) senesinde Yusuf el-Hemedânfnin kendisini irşad etmesinden sonra bu şehirde vaaz vermeye başlamıştır. Daha sonra, tekrar vaaz vermeye başlayacağı döneme kadar Kerh kasabasında inzivaya çekilmiş ve yirmi beş sene sürekli ibadetle meşgul olmuştur. Kısa zamanda sayısız müridi olmuş ve şöhreti bölge sınırlannın dışına taşmıştır. 1165 (Hicrî 561) senesinde Bağdat’ta vefat etmiş ve orada defnedilmiştir.

  TASAVVUF VE TARİKAT ADABI

  İÇİNDEKİLER

  TASAVVUF VE TARİKAT ADABI

  YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ 11

  MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ 13

  1. İRADE, MÜRİD VE MUR ve Acirc;D NE DEMEKTİR? 15

  2. MUTASAVVIF VE SÛFÎ KİMDİR? 20.

  A) MÜRİDİN VAZİFELERİ 27

  1) Sahih İtikad 27

  2) Samimi Gayret 27

  3) İhlâs 28

  4) Kötü Mekânlardan Uzak Kalmak 29

  6) Haline Razı Olmak 29

  7) Rabbinden Mağfiret ve Rızadan Başka Bir Talebi Olmamak 30

  B) MÜRİDİN ŞEYHİNE KARŞI VAZİFELERİ 30

  C) ŞEYHİN MÜRİDE KARŞI VAZİFELERİ 39

  4. BAŞKALARINA KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 41

  A) İHV ve Acirc;NA KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 41

  C) ZENGİNLERE KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 43

  D) FAKİRLERE KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI 44

  E) FAKİRLERİN GÖZETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 48

  F) ve Acirc;D ve Acirc;B-I MU ve Acirc;ŞERET 53

  H) DERVİŞLERİN BİRBİRİNE KARŞI DAVRANIŞ ve Acirc;D ve Acirc;BI 57

  I) DERVİŞLERİN AİLE VE ÇOCUKLARINA KARŞI ve Acirc;D ve Acirc;BI 59

  K) DERVİŞLERİN YOLCULUK ve Acirc;D ve Acirc;BI 61

  L) DERVİŞLERİN SEM ve Acirc;' ve Acirc;D ve Acirc;BI 64

  II.K ve Acirc;DİRÎ TARİKATININ YEDİ ESASİ 69

  MÜC ve Acirc;HEDEYİ TAMAMLAYAN UNSURLAR 74

  a) Allâh’ı Bilmek 75

  b) İblis’i Tanımak 76

  c) Nefs-i Emmâreyi Tanımak 78

  d) Allâh Rızası İçin Olan Amelleri Tanımak 80

  3. GÜZEL AHL ve Acirc;K 93

  4. ŞÜKÜR 97

  5. SABIR 102

  7. SIDK 115

  Eserlerinden bazıları şunlardır:

  Günyetü’t-tâlibîn,

  Fütühu’l- Gayb.

  Hizbü'l-beşâiri'l-hayrât,

  Cilâü'l-hâtir,

  Melfuzât-ı Geylânî,

  Sırru’l-esrar ve Mazharu'l-envar,

  es-Sirâcu'l-vehhâc fi Leyleti’l- mi’rac,

  el-Fethu’r-rabbânî,

  el-Fuyûzâtü’r- rabbâniyyefi'l-Evrâdi'l-Kâdiriyye,

  Behçetü’l- esrâr,

  el-Mevâhibü’r-rahmâniye ve'l-Futûhu’r- rabbâniyye fi Merâtibi’l-ahlâki’s-seniyye ve’l Makâmâti’l-irfâniyye,

  Yevâkitü’l-hikem,

  TASAVVUF VE TARİKAT ADABI

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.