x

Açıklamalı Büyük Cevşen Tombul Cep Boy-1893

Sebat Yayınları
Ürün Kodu : 9789756229569
Peygamber efendimizin duası Cevşen.Cevşenin arapçası, hemen karşısında türkçe okunuşu, aynı zamanda arapça kısmının türkçe açıklaması
25,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Açıklamalı Büyük Cevşen Tombul Cep Boy


  Ürün Özellikleri :

  Tertip ve Tanzim: Bediüzzaman Said Nursî
  Tercüme: Mehmet Nihat
  Hat ve Tezhip: Amir Muhyiddin
  Baskı Tarihi: Ağustos 2011
  Yayınevi : Sebat Yayınları
  Kapak Kalitesi : Ciltli
  Kağıt Kalitesi : Şamua
  Sayfa Sayısı : 541
  Ebat :9.5 x 13.5 cm
  Ağırlık : 274 gr


  Takdim

  Cenab-ı Allah, Kuriân-ı Kerim'de, "Bana dua edin, size cevap vereyim" (Mü ve not;min, 60) ve "De ki: Duanız olmazsa Rabb'im katında ne ehemmiyetiniz var?" (Furkan, 77) buyurmaktadır.Dua bir ibadettir. Kulun Yaratıcı’yla olan münasebeti, O'na olan bağlılığıdır. Dua kulluğun ruhudur ve halis bir imanın neticesidir. Dua yalvarmadır, yakarmadır, niyazdır, ilticadır, münacattır."Duanın en güzel, en lâtîf, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki: Dua eden adam bilir ki, Birisi var ki onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil; bir Kerîm Zat var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyâcâtını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını def edebilir bir Zât'ın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyup, dün ve not;ya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp Elhamdü lillâhi Rabbi'l- ve Acirc;lemîn der."
  Bediüzzaman Said Nursînin, Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevînin Mecmuatü'l-Ahzâb'ından ve Risale-i Nuridaki hakikatlerden derleyerek bir araya getirdiği Hizb-ü Envâri'l-Hakâikı'n-Nûriye isimli bu eserde, en güzel ve en faziletli dua ve salavatlar yer almaktadır.
  Sûreler: İlk bölümde, Kurian'ın en faziletli sûrelerinden olan Yâsin, Fetih, Rahmân, Mülk ve Nebe sûreleriyle birlikte namazlardan sonra okunmasında pek çok sevap olan "Lâ yestevî" ve " ve Acirc;mene'rresûlü" aşirleri bulunmaktadır.
  Cevşenü’l-Kebîr: Bu bölümde, Pey ve not;gamber Efendimize (a.s.m.), Cebrail vasıtasıyla gelen Cevşenü'l-Kebîr isimli dua yer almaktadır. Şüphesiz ki en mü ve not;kemmel kulluğu Peygamber Efendimiz a.s.m.) yapmıştır. Ve Rabb'ine en güzel şekilde o yakarmış, o dua etmiştir. İşte Cevşenü'l-Kebir de onun en güzel ve en büyük dualarından birisidir.
  Rivayete göre, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) zırhını giymiş, Uhud Dağı'na gidiyordu. Hava çok sıcaktı. Bir ara başını kaldırıp gökyüzüne baktı ve Allah'a dua etti. Birden, açılmış gök kapılarından Cebrail'i (a.s.) gördü. Hz. Cebrail nurlara bürünmüştü. Resulullah'a, "Cenab-ı Hak'tan sana selam, tahiyye ve ikram getirdim" dedi. Peygamberimiz (a.s.m.) selamını aldıktan sonra, Cebrail (a.s.) getirdiği duayı takdim etti ve şöyle dedi:
  "Üzerinden zırhını çıkar ve bu duayı oku. Bu duayı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır."
  Peygamberimiz (a.s.m.), "Bu duanın tesiri sadece bana mı mahsus, yoksa ümmetime de şamil mi? diye sordu. Cebrail (a.s.) şu müjdeyi verdi:
  "Ya Resulallah! Bu dua, Cenab-ı Allah'ın sana ve ümmetine bir hediyesidir. Bunun sevabını Allah'tan başka kimse takdir edemez."
  İşte Cevşenü'l-Kebir böyle büyük bir duadır. Muhtevasının derinliği, ifadelerinin akıcılığı ve okunmasından elde edilecek dünyevî ve uhrevî mükafatlara dair rivayetler, onu, tüm Müslümanların elinden bırakamadığı dualar arasına katmıştır.
  Daha sonra sırayla şu bölümler gelmektedir:
  Evrâd-ı Kudsiye: Bu evradı Şâh-ı Nakşibend Hazretleri tanzim etmiştir. Bediüzzaman Said Nursî, Şâh-ı Nakşibend'in bu duayı Peygamber Efendimizden (a.s.m.) mana âleminde ders aldığını ifade ederek, "Bu evradın yüz hâsiyeti ve faydası bulunmaktadır" demiştir.
  Delâili'n-Nur: Peygamber Efendimi ve not;ze en mükemmel ve manaca en kapsamlı salavatların yer aldığı bu bölümün fazileti çok büyüktür. Efendimiz (a.s.m.), "Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır", "Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bu-lunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır" buyurmuştur.
  Sekine: Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli dualardan birisidir. Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir surette korunmuş olan Bediüzzaman Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hazret-i Ali'den (r.a.) ders aldığı bu duayı kendisine daimi bir vird edinerek okumuş olması, bize, her sıkıntı ve fitne anında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.
  Veysel Karanî’nin Münâcâtı: Veysel Karanînin Esmâ-i Hüsnâ ile Cenab-ı Hakk'a niyaz ve yakarışıdır. Kuvvetli bir duadır.
  Duâ-i Tercümân-ı Ism-i ve Acirc;zam ve Duâ-i Ism-i ve Acirc;zam: Bu iki dua da namazlardan sonra okunmasında büyük fazilet olan, Cenab-ı Hakk'a yüce isimleriyle yakarış ve cehennem azabından kurtuluş niyazıdır.
  Münâcâtü’l-Kur’ân: Bu duayı Hz. Osman tanzim etmiştir. Bu münacattaki dua ifadeleri, doğrudan doğruya âyetlerden alınmıştır. Bediüzzaman, "Bu münacat aynen Cevşen ve Celcelûtiye gibi gayet kudsîdir ve âyetlerin sarih lafızlarını alması cihetiyle onlardan daha yüksektir" demiştir.
  Tahmidiye: Cenab-ı Allah'a şükür ve hamdi de içeren bu evradın, pek çok maddî ve manevî hastalığa da şifa olduğu belirtilmiş, okunmasında büyük faydalar olduğu ifade edilmiştir.
  Hülâsâtü'l-Hülâsa: Cenab-ı Allah'ın tevhit delillerini ve variıkların şehadetle- rini içeren bu bölüm, ve Acirc;yetü'l-Kübra risaesinin bir hülasasıdır. Bu bölümle ilgili Bediüzzaman, "Ara sıra bazı vakitlerde okunsa güzel olur, imana kuvvet verir" demektedir.
  Tazarrû ve Niyaz: Risale-i Nur'dan alınan bu bölüm, Yüce Yaratıcı'ya kap ve not;samlı bir yakarış ve niyazdır.
  Celcelûtiye: Yüksek manalar içeren tesirli bir duadır. Peygamber Efendimi ve not;ze (a.s.m.) Hz. Cebrail tarafından indirilmiş, Hz. Ali tarafından da Süryanice nazmedilerek kaside haline getirilmiştir. Allah'ın en büyük ismi olan ism-i Azam bu duanın içerisinde gizlenmiş olduğun ve not;dan, bu duayı okuyarak Allah'a sığınan kimsenin, dünya ve ahiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir.


  FİHRİST

  Yâsin Sûresi 6
  Fetih Sûresi 24
  Rahmân Sûresi 38
  Haşir Sûresi’nin Son ve Acirc;yetleri 48
  Mülk Sûresi 50
  Nebe Sûresi 58
  Bakara Sûresi’nin Son ve Acirc;yetleri 62
  Kur’ânn Kerîm Hatim Duâsı 64
  Evrâd-ı Kudsiye... 176
  Delâili’n-Nûr.... 228
  Sekine... 272
  Veysel Karanî'nin Münâcâtı 276
  Duâ-i Tercümân-ı Ism-i Azam 290
  Duâ-i ism-i ve Acirc;zam 294
  Münâcatü İ-Kurân
  Tahmîdiye 376
  Hülâsatü l-Hülâsa 420
  Tazarru ve Niyaz-1... 460
  Tazarru ve Niyaz-2.. 470
  Tazarru ve Niyaz-3.. 480
  Celcelûtiye Kasidesi 494

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.