x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Delailül Hayrat - Cübbeli Ahmet Hoca


  Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Dervişhan Yayıncılık
  • Müellif : Muhammed el-Cezuli
  • Naşir : Ahmet Mahmut Ünlü
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : Şamua Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 222 Sayfa Türkçe 150 Sayfa Arapça
  • Ebat : 15 X 21 cm
  • Ağırlık : 446 gr
  • Dil : Arapça - Türkçe Meal
  • Barkod : 9786057411082
  • Fihristli

  MUKADDİME
  Sonsuz hamd-ü senâlar:
  “Şüphesiz ki Allâh(-u Te‘âlâ) ve melekleri, o Nebî’ye sürekli salât (ederek, onun şânının yüceliğini ve şerefinin büyüklüğünü açıklamaya pek ziyâde
  önem atfetmektedirler. (Böylece Allâh-u Te‘âlâ ona rahmetler, feyizler ve bereketler yağdırmakta, melekler de ona yüce makamlar ve fevka’t-tecellîler dileğiyle duâ ederek şeref
  kazanmakta ve onu zikrederek bereketlenmektedirler.) Ey îmân etmiş olan kimseler! Siz (onun şefâatine
  muhtaç olduğunuzdan, salât-ü selâm okumak en ziyâde size yakışır, o hâlde: ‘Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’e
  salât eyle.’ diye) ona salât edin ve (‘Ey Nebi! Selâm olsun sana. ’ diyerek) tam bir selâmlamakla selâm verin.”
  (el-Ahzâb Sûresi:56) buyuran Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur.
  Sınırsız salâtlar ve nihâyetsiz selâmlar:“Her kim bana bir kere salât ederse Allâhu Te‘âlâ ona mukabil kendisine on kere salât (verahmet) eder (ve ona feyizler, nurlar yağdırır).” (Ahmed ibnü Hanbel, el-Miisned, rakam:6568, 2/168; Müslim, es-Sahih, rakam:384, 1/288; Ebû Dâvûd, es-Sünen, rakam:523, 1/144; et-Tirmizî, es-Sünen, rakam:3614, 5/586; en-Nesâî, es-Sünen, rakam:678, 2/25; İbnü Hibbân, es-Sahîh, rakam: 1690, 4/588) buyuran RasÛIÜllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendİmİz’İn ve ona ziyâdesiyle salât-ü selâm okuyan Ehl-i Beyti'nin ve cümle sahâbesinin üzerine olsun.
  Her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) hakkında bir eser telif etme husûsunda evvelce (2002 yılında Bandımla Cezâevi’nde) yaptığımız nezri ifâ etmek (adağı yerine getirmek) üzere bu sene de eli¬nizdeki bu eseri hazırlamaya bizleri muvaffak kılan Kerem Sahibi Rabbimiz’e sonsuz hamd-ü senâlar ederiz.
  “Delâilü’l-hayrât” kitabının birçok baskıları mevcut ise de bu eseri diğerlerinden ayıran özelliği dört mezheb müftüsü, evliyânın kutbu ve evtâdın ğavsı Alî Hayder el-Ahıshavî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin ilâ¬ve ettiği duâ ve zikirlerin, ilgili yerlerine parantez içerisinde kırmızı bir hat ile eklenmiş olmasıdır.
  Bu fakir kardeşiniz “Delâilü’l-hayrât” okuma hu-sûsunda pirimiz Müceddid Mahmûd Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne mürâcaat ettiğimde bana:
  “Efendi Babamız Alî Hayder Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin ilâveleriyle birlikte oku.” buyurduğu için bu konu o günden beri içime dert olmuştu. îşte ileride (sh:14-17) tafsîlâtını beyân edeceğim
  üzere; Alî Hayder Efendi (Kuddise Sirruhû) “Delâilü’l-hayrât”m kenarına kaydettiği duâ ve zikirlere ulaşıp sizlerle paylaşmak bu sene bizlere nasîb oldu.
  Rabbimiz Tebârake ve Te‘âlâ cümlemizi her cumâ gecesinde ve gününde veyâ haftada bir yâhut ayda bir,
  en azından yılda bir defâ da olsa “Delâilü’l-hayrât”n hatmine muvaffak eylesin. Amîn!
  Burada şunu ifâde edeyim ki; sıraya bakılırsa bu kitabımızın risâle rakamı 92 olarak görünüyor. Lâkin bundan evvel basılan kitaplarımız içerisinde Muhammed Hakkı en-Nâzillî (Rahimehullâh) Hazretleri’ne âit
  “Mefza‘u’l-halâik” isimli eserin mukaddimesi ile “Sahîhu’l-Buhârî” mukaddimesi bu tertibe dâhil kılınmadığmdan dolayı iki rakam eksik olduğunu fark ettik.
  Bundan dolayı neşrettiğimiz eserlerin sırasını tamamlayarak bu eserimizi 94. risâle olarak kabûl ettik. Bundan dolayı “Arada iki risâle bizde yok.” vehmine kapılmayın, eğer elinizde mevcut değilse o iki
  risâleyi temin edebilirsiniz. Allâh-u Te‘âlâ bizlere 94. risâlemizi neşretmeyi nasîb ettiği gibi, hayırlı uzun ömürle, sıhhat-i âfiyetle 194. risâlenin neşrini de müyesser eylesin, sizlere
  de hayırlı, uzun ömürlerle okuyup amel edebilmeyi müyesser eylesin. Âmîn!
  12 Rabîulevvel 1443 / 18 Ekim 2021  İçindekiler :

  Delailü'l Hayrat'ı okumadan önce okunacaklar 3
  Niyet duası okunur 12
  Başlama Duası Okunur 13
  Esma-i Hüsna okunur 1
  Esma-i Hüsna'dan Sonra Okunucak Dua 17
  Muhammed (sav) Efendimizin 201 İsm-i Şerifi 19
  Delailül Hayratın Metn-i Şerifi 31
  Pazartesi Gününde Birinci Hızb-i Şerif Okunur 31
  Salı Gününde İkinci Hızb-i Şerif Okunur 44
  Çarşamba Gününde Üçüncü Hızb-i Şerif Okunur 57
  Perşembe Gününde Dördüncü Hızb-i Şerif Okunur 72
  Cuma Gününde Beşinci Hızb-i Şerif Okunur 87
  Cumartesi Gününde Altıncı Hızb-i Şerif Okunur 105
  Yedinci Hızb-i Şerif Pazar Gününde Okunur 125
  "Delâilü’l-Hayrât” Hatminden Sonra Okunacak Duâ 144
  Duâların Kabûlü ve Mühim Sıkıntılara Kifâyet İçin Delâilü’l-Hayrât” Hatminden Sonra Okunacak Beyitler 148
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.