x

Cübbeli Ahmet Hoca Dualarım Kitabı-1149

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786058547490

Resâil-i Ahmediyye 1

Uykudan Uyanıştan İtibâren Yatıncaya Kadar Rasûlüllâh -Sallallâhu Aleyhi ve Sellem-in Bir Gün İçinde Okuduğu Rivâyet Olunan, Dolayısıyla O'nun Ümmetinin Her Ferdinin Duâlarım Diye Sahip Çıkarak Amel Etmesi Sünnet Olan Dua ve Zikirler

139,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (1)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Cübbeli Ahmet Hoca - Dualarım

  Sayfa Sayısı: 452

  Cilt Durumu: Ciltli

  Muhterem kardeşlerim!

  Son Duâmız, Alemlerin Rabbi olan Allâh-u Teâla'ya Hamdetmektir...

  Dini Eserler

  Vaazlarımızı takip eden cemaatlerimizce bilindiği gibi, sohbetlerimiz esnasında sırası geldiğinde bazı duaların faziletlerini açıkladığımız zaman, sohbet bitiminde bir çok kimselerin etrafımızı sararak: "Bu duayı bana yazar mısın?" demeleri üzerine, bazen bir kaçına özel olarak, bazen de çoğaltıp dağıtarak onların bu isteklerine karşılık vermeğe çalıştımsa da, bunun yeterli olmadığını ve daha bir çok mühim dualardan kardeşlerimizin istifâde edemediğini düşünerek, bu hususta bir kitap hazırlamayı ve böylece daha önceden onlara vermiş olduğum sözü yerine getirmeyi münâsip gördüm ve Rabbimin izniyle bu işe başladım.

  Evvelce bu hususta bir çok kitap yazılmışsa da, bir çoğu kaynakları belirtilmeksizin hazırlandığından ilmî kabul edilmemekte, bir kısmı da çok kısa olduğundan, yeterli olmamaktadır.

  Cübbeli Ahmet Hoca Kitapları

  Bu âciz kardeşiniz, elinizdeki bu kitabında Efendimiz (Sallallâhu aleyhi ve sellem)' in, yatağından kalktığı andan, tekrar yatacağı âna kadar, neler okuduğunu ve değişik konularda büyüklerden rivayet edilen muhtelif duaları, kaynaklarını açıklayarak zikretmeye çalışmıştır. Allahu Teâlâ cümlemize okuduklarımızla amel etmeyi nasib eylesin. ve Acirc;mîn...

  Ahmed Mahmud ÜNLÜ (Cübbeli Ahmet Hoca)

  İçindekiler

  (A)
  Abdest duaları
  Abdesten sonra okunacak dualar
  Abdesti güzel almak
  Abdestli yatmak
  Abidlerden yazılmak
  Acele kabul istememek
  Acizliğin en büyüğü
  ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)' ın duaları
  ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)' ın önemli halleri
  Af istemek
  Afiyet dualar
  Dualarım
  Ahidname
  Akşam duaları
  Akşam ezanı vakti
  Akşamın sünnetinden sonraki dua
  Alaca hastalığından kurtuluş
  Ali Haydar Efendi (Kuddise Sırruhu)dan nakiller
  ve Acirc;li İmran suresi
  ve Acirc;li İmran suresinin sonu
  Allah-u Tealâ ile ahidleşme
  Allah-u Tealâ' dan istemek
  Allah-u Tealâ' dan razı olmak
  Allah-u Tealâ' nın azemetine sığınmak
  Allah-u Tealâ' nın mağfireti
  Allah-u Tealâ' nın nur oluşu
  Allah-u Tealâ' nın tasdik ettiği kul
  Allah-u Tealâ' nın tecellisini kazandıracak dualar
  Allah-u Tealâ' nın yakınlığı
  Allah-u Tealâ' nın zenginliği
  Allah-u Tealâ' ya husn-ü zanda bulunmak
  Allah-u Tealâ' ya tazim duası
  Allah-u Tealâ' dan korkmak
  Allah' ın yardımıyla savaşmak
  Amel istemek
  Amelden sığınmak
  Ana - babaya dua
  Arafat'ta dua
  Dualarım
  Arkadaştan sığınmak
  Arş'a asılan tesbih
  Arşın altına konan dualar
  Ateşin yakmadığı demirci
  Ayetel Kürsî
  Ayetel Kürsî duası
  Azaptan kurtuluş
  Azaptan sığınmak
  Azgınlara karşı
  Ağaçların ağlaması
  A'raf suresi
  (B)
  Bakara suresinin evveli ve sonu
  Batmaktan kurtuluş
  Başlama duası
  Belayı geri çeviren tek şey
  Besmelenin faziletleri
  Böceklerden koruma
  Borç duası
  Borçlanmaktan sığınmak
  Boynun cehennemden azadı
  Boğulmaktan kurtuluş
  Boş vaktin kıymeti
  Büyüden korunma
  Dualarım
  Büyük günahların affı
  Büyük şeyler istemek
  (C)
  Camiiyyetli zikirler
  Camiye giriş adabı
  Camiye giriş ve çıkış duaları
  Cehennemden azatlılar
  Cehennemden beraat
  Cehennemden sığınma
  Cemerat' ta dua
  Cennet istemek
  Cennet kapısı çalmak
  Cennet taamları
  Cennete girdirecek ameller
  Cenneti görmeden ölmemek
  Cennetin dört kapısından giriş
  Cennetin sekiz kapısından girenler
  Cennetleri aşık eden dua
  Cennette ağaç olacak zikirler
  Cennette köşk kazanmak
  Cibril (Aleyhisselim)
  Cihad safında dua
  Cimrilerin en kötüsü
  Cimrilikten sığınmak
  Cin suresi
  Cin şerrinden korunma
  Cinlerin erkek ve dişilerinden sığınmak
  Cuma gecesi ve gününün faziletleri
  Cuma günü hatim
  Cuma günü okunacaklar
  Cuma ikindiden sonra okunacaklar
  Cuma sabahı okunacaklar
  Cuma suresi
  Cumanın farzından sonra okunacaklar
  Dualarım
  Cüzzamdan kurtuluş
  (Ç)
  Çarşamba günü öğle ikindi arası
  Çoluk çocuğu koruma
  (D)
  Danyal (Aleyhisselim)
  Deccal'dan korunma
  Dedikodunun keffareti
  Delilikten korunma
  Demir darbesinden korunma
  Dereceleri yükseltecek dualar
  Deri için nur istemek
  Din ve dünya için
  Dinde musibetten sığınma
  Domuza dönüşmekten kurtuluş
  Duada gizlilik
  Duada haddi aşmamak
  Duada kararlılık
  Duada sayıya riayet
  Dualarım
  Duada takınılacak hal
  Duada ısrarlı olmak
  Duaları okumayı unutmamak
  Duanın fazileti
  Duanın ibadet oluşu
  Duanın kabulü
  Duanın tesiri
  Duaya başlamadan yapılacaklar
  Duaya devam etmek
  Duhan suresi
  Dünyanın darlığından sığınmak
  Düşmana karşı yardım
  Düşman tasallutundan sığınma
  Düşmanlara karşı yardım duaları
  (E)
  Ebdâlden olmak için
  Ebu'l-Mu'temir'in tesbihatı
  Ehli beyte salavat
  Elbise giyme duası
  Elden ayaktan düşmekten sığınmak
  Emelden sığınmak
  Enkaz altında kalmaktan korunma
  En'âm süresindeki iki Lafza-i Celâl
  En'âm suresinin başı
  Esmâ-i Hüsnâ ile dua
  Et için nur istemek
  Ev genişliği
  Evden çıkarken okunacaklar
  Ezan duaları
  Ezandan sonra şehadet
  Ezanla kamet arası dua
  Ezelde verilen kararlar
  Dualarım
  (F)
  Fakirlikten kurtuluş
  Fakirlikten sığınmak
  Fakirlikten şikayet edene tavsiyeler
  Falcıdan korunma
  Fatiha-i şerife
  Felak suresi
  Felçten korunma
  Fetih mescidinde dua
  Fitneden korunma
  Fitneden sığınm
  (G)
  Gafillerden yazılmamak
  Gazaptan sığınmak
  Gece kalkındığında okunacaklar
  Gecenin hayrını istemek
  Geceyi ihya
  Geçim darlığından sığınmak
  Giyilen şeyin hayrını istemek
  Gizli borcu ödemek
  Gök kapılarını açan zikirler
  Gömleğin sünnet oluşu
  Göze afiyet istemek
  Güçsüzlükten sığınmak
  Günahkarlara tavsiye
  Dualarım
  Günahlardan koruyan zikirler
  Günahları bağışlatan zikirler
  Günahların sildiremediği ameller
  Günahtan sığınmak
  Güne hayırla başlamak
  Güneş doğmadan ve batmadan okunacaklar
  Günlerin en hayırlısı
  Günün hayrını istemek
  Gıybetin keffareti
  (H)
  Hac sevabı kazanmak
  Hacer-i Esved
  Hacet duaları
  Hadîd suresi
  Hak sahiplerine dualar
  Hakîm-i Tirmizî'nin zuhuratı
  Haksızlıktan sığınmak
  Halâya giriş çıkış duaları
  Hamd' in faziletleri
  Hanımla birlikte okunacak dua
  Harpten kaçma günahını affettiren dualar
  Hasften kurtuluş
  Hastaların tedavisi
  Hastalıkta dua
  Hatim sevabı kazanmak
  Hatime
  Hayatın fitnelerinden sığınmak
  Hayra ulaşmak
  Hayvanların selamlaşması
  Haşr suresi
  Haşr suresinin sonu
  Helak istemekten sığınmak
  Hesapsız cennete girdiren dualar
  Hesaptan kurtuluş
  Heybet kazanmak
  Hidayet istemek
  Hikmet kazanmak
  Dualarım
  Hileye karşı okunacaklar
  Hud suresi
  Huriler kazandıran ameller
  Hırsızdan korunma
  Hızır (Aleyhisselâm)ın duaları
  Hızır (Aleyhisselâm)ın fazileti
  Hızır (Aleyhisselâm)ın istiğfarı
  (İ)
  İbadetin en üstünü
  İbadetin hakkını verme
  İblis ve ordularından korunmak
  İbrahim (Aleyhisselâm) ile komşuluk
  İbrahim (Aleyhisselâm)ın duaları
  İhlas-ı Şerifin faziletleri
  İhlasın önemi
  İhtiyarlığın kötülüğünden sığınmak
  İlmi Nafi' istemek
  İlmin ziyadesini istemek
  İlyas (Aleyhisselâm)' ın duası
  İmam-ı Azam'ın tesbihatı
  İmam-ı Masum'un istiğfarı
  İmam-ı Rabbani'nin istiğfarı
  İman kurtarma duaları
  İmanın hakikatına ulaşmak
  İncil'i okuma sevabı
  İnsanları amele teşvik
  İnşaAllah yerine geçen dua
  İsa (Aleyhisselâm) ile komşuluk
  İsa (Aleyhisselâm)ın duası
  İslâmdan razı olmak
  İsmail (Aleyhisselâm)
  İsra suresi
  İsra suresinin sonu
  İsrafil (Aleyhisselâm)
  İsti'âzenin faziletleri
  İstihare duası
  İstisna duası
  İstiğfarın faziletleri
  İtikadın önemi
  İzzet istemek
  İşlerin düzelmesini istemek
  İşrak duası
  (K)
  Kabe kapısı
  Kabe' de dua
  Kabir azabından kurtuluş
  Kabir azabından sığınmak
  Dualarım
  Kabir sorgusu için
  Kabir yalnızlığında yoldaş
  Kabirde nur
  Kabirde sevap kazanma
  Kabul kazanmak
  Kabul olunacak dualar
  Kabul olunmaya inanmak
  Kabul olunmayacak dualar
  Kaderin değişmeyeceği
  Kadir gecesini ihya sevabı
  Kadir suresini okumak
  Kadirî tarikatı
  Kafirlikten sığınmak
  Kâfirûn suresi
  Kalp kaymaması için dua
  Kamer suresi
  Kamet duası
  Kanda nur istemek
  Karın tümöründen korunma
  Katili affetmek
  Kazanın iki kısmı
  Kazaya rıza istemek
  Kehf suresi
  Kehf suresinin başı ve sonu
  Kelime-i şehadetin faziletleri
  Kerpiçlerin ağlaması
  Kevser suyu
  Kibrin zemmi
  Köle azadına denk ameller
  Dualarım
  Korkaklıktan sığınmak
  Körlükten korunma
  Koruma duaları
  Kötülere dua öğretmemek
  Kötülüklerden sığınmak
  Kubeysa (Radıyallahu Anh)
  Kulağa afiyet istemek
  Kur'an-ı Kerim'in şikayetinden kurtulmak
  Kuvvet istemek
  Kuşların selamlaşması
  Kıskançlığa karşı okunacaklar
  Kıyame suresi
  Kıyamet darlığından sığınmak
  Kıyametin kopma günü
  (L)
  La'nete müstahak olanlar
  La'net okunacak kimseler
  Lebbeyk duası
  (M)
  Mahmud Efendi Hazretlerinden nakiller
  Makamı İbrahim'de dua
  Malı koruma
  Malın artması
  Maymuna dönüşmekten kurtuluş
  Mağfiret istemek
  Mağfiret sebebleri
  Ma'rûf-u Kerhî (Kuddise Sıruhu)' nun kabri
  Mekke'nin fazileti
  Melek cemaatlerine karışmak
  Melekleri istiğfar ettirecek dualar
  Melekleri meşgul eden dualar
  Meleklerin duasını kazanmak
  Meleklerin korumasını kazanmak
  Meleklerin, duaları işitmesi
  Meleğin telkini
  Dualarım
  Merve tepesinde dua
  Mescid-i Aksa'da dua
  Meshten kurtuluş
  Mezara konma duası
  Mîkail (Aleyhisselâm)
  Mina'da dua
  Mizan için
  Müezzine icabet
  Muhafaza ayetleri
  Muhafaza istemek
  Muhammed (Aleyhisselâm) ile komşuluk
  Mukarreblerle beraberlik istemek
  Mülk suresi
  Mültezem'de dua
  Münkerden kurtuluş
  Musa (Aleyhisselâm)
  Musa (Aleyhisselâm) ile komşuluk
  Müsebbe'ât
  Müsebbihat
  Müzdelife'de dua
  Mu'avvizeteyn
  Mü'min suresinin başı
  Mü'minûn suresinin sonu
  (N)
  Nafile namazlardan sonra okunacak dua
  Nakşibendî Meşayıhının sünnetleri
  Namaz içindeki dualar
  Namazdan evvel yapılacak teşbihler
  Namazlardan sonra okunacaklar
  Nâs suresi
  Nefsin şerrinden sığınmak
  Nekîrden kurtuluş
  Nimetin tamamlanması
  Nur istemek
  Nur kazandıran dualar
  (O)
  Oruçlunun duası
  (Ö)
  Ölümü hatırlamak
  Ölümün fitnelerinden sığınmak
  Ölümün kötüsünden korunmak
  Ömre sevabı kazanmak
  Ömrü kısa olanlara tavsiye
  Ömür uzunluğu
  (P)
  Peygamberden razı olmak
  Peygamberlerin kabirlerinde dua
  Peygamberlerle komşuluk
  Putların acizliği
  (R)
  Rahat zamanda dua etmek
  Rahmet duaları
  Ramazan'ın fazileti
  Ravza'da dua
  Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)' i görmek
  Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)' in dayısı
  Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)' in kabrine iltihak
  Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)' in ölümünden sonraki ilmi.
  Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)' in sevdiği dua şekli
  Riyadan kurtulma
  Dualarım
  Rum suresinin ayetleri
  Rüya duası
  Rıza-ı İlâhî kazanmak
  Rızık bolluğu
  Rızık istemek
  (S)
  Sabah duaları
  Sabahın sünnetinden sonra okunacaklar
  Sadakanın önemi
  Safa tepesinde dua
  Saff suresi
  Sâffât suresi
  Sâffât suresinin sonu
  Saff'a varma duası
  Sahabenin ilme düşkünlüğü
  Saidlerin yaşantısını istemek
  Saidlik alâmetleri
  Salât-ü Selâmlar
  Salât-ı İbrahîmiyye
  Salavatı çok yapmak
  Salavatın, Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e arzedilişi
  Saldırıdan sığınmak
  Salihlere katılmak
  Sarığın sünnet oluşu
  Sağ üzere yatmak
  Sağlık kazanma
  Sağlığın kıymeti
  Sa'y de dua
  Secde suresi
  Seher vakti dua
  Selsebîl suyu
  Sevap kazandıran zikirler
  Dualarım
  Seyyidü'l-istiğfar
  Sihirden korunma
  Soldaki meleğin boş kalması
  Soygundan korunma
  Sünnete uymak
  Sıddık sevabı kazandıran dualar
  Sıffin harbi
  Sıkıntı duaları
  Sırat için
  (Ş)
  Şakilik alâmetleri
  Şefaat kazandıracak dualar
  Şehitlik kazandıracak dualar
  Şehitlik istemek
  Serlerden korunma
  Şeytan taşlama yerleri
  Şeytandan sığınmak
  Şeytanı uzaklaştıracak zikir ve ayetler
  Şeytanın telkini
  Şifa duaları ve ayetleri
  Şirkten korunma
  Şükredenlerden yazılmak
  Şükrün edası
  (T)
  Tahiyyatta okunan salavât
  Tahiyyetül Mescid namazı
  Tavaf'da dua
  Tağut'a küfür
  Taşların ağlaması
  Tebareke suresi
  Tedbirin takdiri bozamayacağı
  Dualarım
  Teheccüde başlamadan okunacaklar
  Tekasür suresi
  Tekbirin faziletleri
  Telif gayesi
  Temizlikte haddi aşmamak
  Tenbellikten sığınma
  Teşbihin faziletleri
  Tevazulu kullardan yazılmak
  Tevhidin faziletleri
  Tevrat'ı okuma sevabı
  Teğabun suresi
  Tövbe suresinin sonu
  Tuvalette cinlere görünmemek
  Tüyler ürperdiğinde dua
  (U)
  Unutkanlıktan kurtuluş
  Uyanma duası
  Uyku arasında yapılacak dua
  Uzuvlar için nur istemek
  (Ü)
  Üflemenin sünnet oluşu
  (V)
  Vâkı'a suresi
  Velilerden olmak için
  Velilerin kabirlerinde dua
  Veremden korunma
  Vesile istemek
  Vitir duaları
  Vurulmaktan korunma
  (Y)
  Yahya (Aleyhissdâm)
  Yakîn istemek
  Yanmaktan kurtuluş
  Yaratılış gayesi
  Yasin-i Şerif'in faziletleri
  Yatağı kontrol etmek
  Yatmadan okunacaklar
  Yağmur yağarken dua
  Yetrâ ırmağı
  Yolculukta dua
  Yönler için nur istemek
  Yunus (Aleyhisselâm) in duası
  (Z)
  Zalim sultandan korunma
  Zararlı hayvanlardan korunma
  Zebur'u okuma sevabı
  Zehirden korunma
  Zeka açılma
  Zelzele duası
  Zelzele suresi
  Zemzem içerken dua
  Zemzem kuyusunda dua
  Zenginlik duaları
  Zenginlikten sığınmak
  Zikir üzere yatmak
  Zinadan sakınmanın fazileti
  Zorluk halinde dua
  Zümer suresi

  Dualarım

  Dualarım kitabı, Cübbeli Ahmet Hoca Dualarım Kitabı, Cübbeli Ahmet Hoca, Dualar ve Zikirler, Her Derdi İyileştiren Bir Dua, Sevapları Kat Kat Olan Salavat, Salavat-ı Şerife, Her Uzuv İçin Şifa Ayetleri, Çörekotu, Şifa Duaları, İlaveli Yeni Baskı, Tashisli, Ahmet Mahmut Ünlü, Dua, Lalegül Neşriyat, Kitabevi, Kitap Takipçileri, Kitap, Yeni Kitabı, Çok Satan Kitabı

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.