x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Esma-ül Hüsnanın Faziletleri ve Sırlı Dualar


  Ürün Özellikleri :

  • Yayınevi : Esma Yayınları
  • Yazar : H. Mustafa Varlı - Feride Varlı
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : Şamua
  • Sayfa Sayısı : 320
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Ebat : 12 X 16 cm
  • Ağırlık : 275 gr
  • Barkod : 9789756354599


  GİRİŞ


  ALLAH’IN 99 İSM-İ ŞERİFİ ESMÂÜ'L-HÜSNÂ'YI ÖĞRENMENİN FAZİLETLERİ
  Allahü Teâlâ Hazretleri’ni bilmek ve ona tabi olup, sevmek, O'nun sevmediği kötü huylardan arınmak, hoşnut olduğu temiz huylarla varlığım güzelleştirmek, bu sûretle rızâsını kazanmak.
  ALLAHL TEÂLÂ’YI BİLMEK VE TANIMAK O’nun isimlerini ve sıfatlarını öğrenip onu zikretmekle olur.
  Bu da bütün kemâlâtın ancak Allah’ta bulunduğunu ve O’ndan olduğunu bilmekle kazanılır. Rûh kemâle âşıktır. Bir şeyin kemâlini öğrenince hemen oraya akıverir ve gördüğü kemâlin kuvvetine göre bir haz alır. Bütün kemâlâtın ancak Allah’ta bulunduğuna kat’i bilgi edinen rûh bu bilgiden sonsuz bir zevke dalar ki, kendisinden bu zevkin aslâ kesilmemesini ister. İşte bu aşk gönül pınarının akması ile olur.
  ALLAHU TEALÂ’NIN EMİRLERİNE
  SİMSİKİ BAĞLANMAK
  Bu zevkin, bu intisap şerefinin hiç kesilmeden devamı için biricik yol da, Allah’ın buyruklarına sımsıkı yapışmak, yasak ettiği şeylerden son derece sakınmaktır. Seven için en büyük zevk; sevdiğini kendisinden memnun etmeğe çalışmaktır. Bunu temin için her şeyi ve hatta icabında canını bile fedâ etmeği göze alır. En ziyade korktuğu şey de sevdiğinin hışmına uğramaktır. Sevdiğinin nazarında düşürecek olan en ehemmiyetsiz şeylerden bile korkar ve titrer.
  HAYATIN GAYESİ
  Hayatın gayesi Allah’ın rızasına ermektir. Bütün ibadetler, bütün güzel huylar insanı Allah’ın rızasına ulaştıran yollar, vasıtalardır, sebeblerdir. Bütün kabahatler, bütün kötü huylar, insanı Allah’ın hışmına uğratacak çirkinliklerdir.
  Velhasıl Esmâü’l-Hüsnâ’yı öğrenmekle Allah’ın zatını ve sıfatını tanımak, bilmekle Allah bilgisi, Allah sevgisinin tohumudur. Bir gönüle bu tohumdan düşerse filizlenir. O gönülden şevk ve muhabbet ağacı biter, bu ağacın meyveleri vardır ki; kalbde, ruhta, elde, ayakta, gözde, kulakta ve bütün azalarında, insanın maddî ve ruhî varlığında belirir ve olgunlaşır, süzgeçden geçer, sevilir.
  Bu meyveler başlıca; Yaradan’a hürmet, yardımlaşma, merhamet etmek, kötü huyları atmak, güzel huy kazanmak, hak uğrunda her türlü fedakârlığa katlanmak... gibi samimi meziyetlerdir. Hakikî insan olmak, o meziyetleri kendinde toplamaktır. Allah’ın rızası, dünya ve ahiret saadetinin anahtarıdır. İşte bütün bu meziyetlerin arkasında gizlidir.


  İÇİNDEKİLER

  GİRİŞ
  Allah’ın 99 İsm-i Şerifi 5
  Esmâü’l Hüsnâ’yı Öğrenmenin Faziletleri 5
  Allahu Teâlâ’yı Bilmek ve Tanımak 5
  Allahu Teâlâ’nın
  Emirlerine Sımsıkı Bağlanmak 6
  Hayatın Gayesi 6
  Cetvel-i Hurufat 8
  Önsöz 9
  Esmâ-i Hüsnâ’nm Fazileti 17
  ALLAH 19
  Allah (c.c.) İsm-i Şerifi’nin Sırları 21
  Peygamber Efendimizi Rüyada Görmek İçin Dua....22
  RAHMAN 23
  Cehennem Ateşinden Azad Olunacak Dua 25
  RAHİM 26
  MELİK 28
  KUDDUS 30
  Akşam ve Sabah Okunacak Dua 32
  SELÂM 33
  MÜ’MİN 36
  MÜHEYMİNÜ 38
  Rızık Duası 39
  AZİZ 40
  CEBBAR 42
  Yitik ve Çalıntı İçin Okunacak Dua 43
  MÜTEKEBBİR 44
  HALİK 46
  BÂRİ 48
  MUSAVVİR.. 50
  Seyyidül İstiğfar 51
  GAFFÂR 52
  Salâvat-ı Şerife 53
  GAHHÂR 54
  Başa Gelen Belâ ve Kazayı Önleyen Dua 56
  VAHHÂB 57
  Zekâ İç in 59
  REZZÂK 60
  FETTAH 62
  ALÎM 64
  KÂBİD 66
  Genel Hacetler İçin 67
  BÂSİT 68
  Sıkıntıların Def’i İçin Dua 69
  HÂFİD 70
  Günahlardan Kurtarıp Tertemiz Yapan Dua 71
  RÂFİ’ 72
  Beraat Gecesi Duası 73
  MÜİZZ 74
  Cehennemden Halâs Olma Duası 75
  MUZİLLÜ 76
  SEMİ’ 78
  Rızkı Ziyade Olması İçin 79
  BASİR 80
  HAKEM 82
  Salâtı Tüncina 83
  ADLÜ 84
  Her Namaz Akabinde Okunacak Dua 85
  LÂTİF 86
  Unutkanlık İçin 88
  HABÎR 89
  HALİM 91
  AZÎM 93
  Borçtan Kurtaran ve Ödemeyi Kolaylaştıran Dua....94
  GAFÛR 95
  Mührü Şerif 96
  ŞEKÛR 97
  Zekerâtı Mevtî Âsan Edecek Dua 98
  ALİYYÜ 99
  Her Türlü Göz Hastalıkları İçin 100
  KEBÎR 101
  HAFIZ 103
  Vesvesenin İlâcı 104
  MUKÎT 105
  Düşmana Okunacak Dua 106
  HASÎB 107
  Hz. Hızır’ın Duası 109
  ÇELİL 110
  Kâbe’yi Görünce Dua 111
  KERÎM 112
  Baş ve Diş Ağrıları İçin 113
  RAKÎB 114
  MUCÎB 116
  Bayram Gecesi Duası 117
  VÂSİ 118
  HAKİM 120
  Güçlükle Karşılaşınca Okunacak Dua 121
  VEDÛD 122
  Taam Duası 124
  MECÎD 125
  Red Olunmayacak Dua 126
  BÂİSÜ 127
  Yeni Ay Görülünce Okunacak Dua 128
  ŞEHÎD 129
  Rüyada İstediği Şeyi Görmek İçin 130
  HAKK 131
  VEKİL 133
  KAVİYYÜ 135
  METİN 137
  (Zelzele) Zilzal Duası 139
  VELÎ 140
  HAMÎD 142
  MUHSÎ 144
  Bu Duada Büyük Sevap Vardır 145
  MÜBDÎ 146
  Ruhsal Bunalımlar ve Ruhi Rahatsızlıkları
  İyi Eden Dua 147
  MUID 148
  Kadir Gecesi Duası 149
  MUHYİ 150
  Hastalıklardan Kurtaran Şifa Duası 151
  MÜMÎT 152
  Çocuğa İsim Konurken Edilecek Dua 153
  HAYYÜ 154
  KAYYUM 156
  VACİD 158
  Temra Duası 159
  MÂCİD 160
  Yarım Baş Ağrısı 161
  VÂHİD 162
  Dilde Hafif, Mizanda Ağır Teşbih 164
  SAMED 165
  KÂDİR 167
  Hasret, Kavuşturma Duası 168
  MUKTEDİR 169
  MUKADDİM 171
  Tövbe ve Tecdidi İman 172
  MUAHHİR 173
  Peygamberimizin Şefaatma Nail Olmak İçin 174
  EVVELÜ 175
  Hesapsız Rızık İçin 176
  ÂHİRU 177
  Elbise Giyerken Okunacak Dua 178
  ZÂHİR 179
  BÂTIN 181
  VÂLÎ 183
  Yemekten Sonra Okunacak Dua 184
  MÜTEÂLÎ 185
  BERRU 187
  Uykuya Yatarken 188
  TEVVÂB 189
  MÜNTEKIM 191
  Uykusuzluk Duası 192
  AFÜVVÜ 193
  Uykuda Korkma Halinde Okunacak 194
  RAÛF 195
  Mühim İşlerde Okunacak Dua 196
  MÂLİKÜL MÜLK 197
  Gözden Gizlenmek 198
  ZÜLCELÂLİ VEL İKRÂM 199
  MUKSİT 201
  Duası Makbul Olan Kişiler 202
  CÂMİ' 203
  GANİYYÜ 205
  Eşref Saatler 206
  MUĞNÎ 207
  Baş Ağrısı Tedavisi 208
  MÂNİ’ 209
  Cebrail Duası 210
  DÂR 211
  NÂFİU 213
  Bir Mülkün Satılması İçin 214
  NÛR 215
  Korunmak İçin Salâvatı Şerife 216
  HÂDÎ 217
  Yunus (a.s.)’ın Duası 218
  BEDÎ’ 219
  İçinde İsm-i A’zamın Bulunduğu Âyetler 220
  BÂKİ 221
  Sıkıntılı Anda Okunacak Dua 222
  VÂRİS 223
  RAŞİD 225
  Tövbe Duası 226
  SABÛR 227
  Mağfiret Duası 228
  DUA-İ ŞAHMERAN 229
  Haksız Yere Hapse Girenin Duası 231
  Hiybetullah Efendinin Duası 232
  İmam-ı Azam Hz.'nin Teşbih Duası 234
  SALÂVAT-I ŞERİFE 235
  NAFİLE NAMAZLAR 239
  MUHAMMED 92 243
  Esmâ-i Hüsnâ’dan Seçme Terkipler 244
  Düşman Şerrinden Korunmak için 244
  Bir Belâyı Def Etmek 244
  Mal ve Mülk Sahibi Olmak İçin 245
  Her Murat İçin 245
  Ferahlık İçin - Zalimden Kurtulmak İçin 246
  Korkudan Kurtulmak İçin 246
  Bir Kimseyi Perişan Etmek İçin 247
  Bir Şeyin Alınması - Darlıktan Kurtulmak 247
  Her Yerde Sözü Geçmesi İçin 248
  İstediğine Kavuşmak - Hastanın Şifa Bulması 248
  Rızkının Artması İçin 249
  Hacet veya Bir İstekte Bulunmak İçin 249
  Bir Kimsenin Yanında Sevilmek İçin 249
  Bir Şeyi Elde Etmek 250
  Sizler de Rabbinize Böyle Dua Edin 250
  Sekine Duası 254
  Hızır (a.s.)’ın Duası 257
  Dua-i Elif 260
  Dua-i Muhammed 264
  Başa Gelen Belâdan Hakka Sığınmak 271
  Şeytanın, Mü’minin Kalbinde Yaptığı
  Tahrifat ve İlacı 272
  Esmâ’ül Hüsnâ’nm Ayrıntılı Listesi 278
  Son Söz 299

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.