x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Şemsül Maarifül El Kübra - 4 Cilt   Ürün Özellikleri :

  • Yayınevi : Seda Yayınları
  • Yazar : İmam Ahmet Bin Ali El-Buni
  • Tercüme : Nebil Fazıl Alsan
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı : (1-2 Cilt) 1062 (3-4 Cilt) 1058
  • Toplam Sayfa Sayısı : 2120
  • Ebat : 17 X 24.5 cm
  • Ağırlık : (1-2 Cilt) 1268 gr (3-4 Cilt) 1266 gr
  • Toplam Ağırlık : 2532 gr
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Barkod : 9789944199292
  • 2 Cilt 4 Kitap  ÖNSÖZ


  Bismillahirrahmanirrahim
  Muhterem okuyucularım!
  “Şems-ül Maarif” bu tarihden yaklaşık 800 yıl önce 622 de vefat eden, büyük din alimi ve İslam mutasavvıfı İmam Ahmed bin Ali el Buni tarafından yazılmış büyük bir bilgi hâzinesidir. Buna hazine değil, daha ziyade “Define” demek daha doğru olur.
  Çünkü Kur’an-ı Kerimdeki ayetlerin meallerine dayanılarak hazırlanan kitap, Hak Teala’nın sonsuz bilgi kaynağı ile bildirilen ayetlerdeki manaları tamamı tamamına anlamaya hiç bir dilin kelimeleri yeteril değildir. Yazar Ahmed El Buni tasavvufi bilgi ve düşüncelerini de katarak, çözmeye çalıştığı ayetlerin manalarını elden geldiği kadar açıklamaya çalışmış ve oldukça da başarılı olmuştur.
  Cenab-ı Hakkın bildirilerinin iki yönü vardır: Biri zahiri, diğeri Batınıdır. Bunun içindir ki, Kur’an-ı Kerimi Türkçeye çevirmek isteyenler, bunu başaramamışlar, sadece ayetlerin meallerini yazmakla yetinmişlerdir. Yani Kur’an-ı Kerimi tamamıyle tercüme edememişler, ancak ayetleri tefsir edebilmişlerdir.
  Cenab-ı Hakkın kelime bilgisi yanında, dünyada konuşulan dillerin kelimeleri bir umman yanında damla bile değildir. Nitekim Allah’ın kelime bilgisi izin, “bütün denizlere yedi katı daha eklenerek, mürekkep yapılsa ve bütün ağaçlar ve bitkiler de kalem olsa, yine Hak Teala’nm kelime bilgilerinin sayısını yazmaya yetmez.” diye söylenir.
  Allah Teala, insanlara bilgi edinmeleri için, yalnız 28 harf yaratmış, ve bunu onların faydalanmaları için Hz. Adem (a.s.)’a indirmiştir.
  Bu 28 harfin her biri için, cildler dolusu kitaplar yazılmış ve harfler bir ilim haline getirilmiştir. Bu 28 harf özellikleri ile, kısaca bu kitabın yüze yakın sayfasını işgal etmektedir.
  Bu kitap için, Bilgi Hâzinesi değil, Bilgi definesi demiştik. Evet bu kitap bir bilgi definesidir. Zira yazar, konuları işlerken, onun zahiri yönünden başka, Batıni manasını ele almış ve açıklamaya çalışmıştır. İnsan aklına, hayaline ve mantığına dayalı bir araştırma, düşünme olanağının varlığını da ortaya çıkarmıştır.
  Özellikle Allah (c.c.)’ın güzel adlarının sıfatlarından söz eden konularda, öyle derin mana ve mefhumlara değinmiştir ki, insan o adların her biri üzerinde ileri sürülen manaların üzerinde düşünüp hayalen gezindikçe, daha çok derinlere iniyor, o zaman anlıyor ki, Cenab-ı Hak’kın bilgi ve kelime kaynağm'a mütenahi, yani sonsuzdur. Bizim akıl ve hayalimizin çok ilerisinde, ih”atamızm dışındadır.
  İşte bu sebepledir ki, Kur’an-ı Kerim’in mutlak ve mutlak Allah kelamı olduğuna ittifak edilmiştir. Bundan asla şüphe edilemez. Ayetlerin taşıdığı zahiri manalar yanında, Batıni düşünce öylesine bir derinlik taşıyor ki, buna insan aklı, insan muhayyelesi asla ulaşamaz.
  Yukarıda da söylediğim gibi, kutsal kitabımız olan Kur’an bunun için tercüme edilemez. Ancak tefsir edilir.
  İşte bütün bu sebeplerden, Kur’an-ı Kerim ayetlerine dayanılarak yazılan bu kitabı tercüme edebilmem, benim beş aylık vaktimi aldı. Yine de bu tercümede kitabın hakkını verdiğime şüpheliyim. Bunun bir kaç sebebi vardır:
  Birincisi; Cenab-ı Hakkın kelime bilgisi yanında, yazarın bilgi dağarcığının yetersiz olduğu, İkincisi; yazarın derin bir İslam mutasavvıfı ve alimidir. Bu bakımdan, kitabın ana konusu olan ayetlerin metinlere dayandığı cihetle, bu ayetlerin batini olarak delalet edebileceği mana ve mefhumları daha kolay anlayıp yazabilmesi ve bunu eski dille kitabına alabilmesidir. üçüncüsü, Bu kitap 800 yıl önce, o günün 30 binden fazla kelime zenginliği olan Arapça ile yazılmış olması ki, bugün kendi dillerinde bile bir çok kelimenin kullanımdan, hatta lugatdan bile çıkarılmış olması.
  Dördüncüsü; Arapçanın bugün bile çok zengin bir dil oluşu yanında, Türkçemizin çok kısırlı ve yetersiz, kelimelerin çoğunun karşılıksız kalmasıdır.
  Bütün bu zorluklara rağmen, kitabı herkesin okuyacağı anlayabileceği bir dille Türkçe’ye aktarmaya çalıştım. Bu gayretimin yanında elbette bazı noksanlarım ve kusurlarımda olacaktır. Bunları da sayın okuyacaklarımdan hoş görü ile karşılanmasını ümid ediyorum.
  Ve yine tekrarlıyorum ki, bu kitap bir bilgi definesidir ve sevgili okuyucular eşdikçe, yani okudukça, derinliklerinden hazinelere definelere ulaşacaklardır.
  Bunun dışında bu kitap, bize hayatımızdaki bir çok zorlukları yenebilmemiz için güç ve Cenab-ı Hak’ka daha yakın olabilmemiz için de fırsatlar veriyor.
  Özetle diyebilirim ki, bu kitap gerek dünya ve gerekse ahiret için bir mutlu yaşama kılavuzudur. Her bahsi severek okunabilecek bir üslupla yazılmıştır.
  İnsanı zevkle düşünceye ve Cenab-ı Hak’km vahdaniyetine ve sonsuz kudretine götürecek, ona iman ettirecek ilahi bir kuvvet ve güç de vermesi bakımından, eşsiz ve çok kıymetli bir eserdir. Bu gücü ise, yazarının manevi kişiliğinde, kitabın
  yazıldığı devrin tasavvufi zihniyetiyle yazılmış olmasında bulu¬yoruz.
  İslâm’ın büyük mutasavvıflarından Cafer-i Sadık hazretleriin de çağdaşı olan İmam Ahmed El Buni yazdığı daha bir çok kıymetli eserleri ile de İslâm tarihinde ve İslâm edebiyatında ölümsüz bir üne sahiptir. Kendisine ve bütün İslâm alimlerine Hakdan rahmet dileriz.
  Kitabımızı sunarken, bir noktayı daha hatırlatmak isterim:
  Biliyorsunuz ki, Dinimizde üfürükçülük ve büyücülük merdudi yani reddedilmiş ve yasaklanmıştır. Ama kitabımızdaki Havas bununla ilgili değildir.
  Kitabımızda bulunan dua ve vefk’îar, Peygamberler ve İslâm evliyaları tarafından yazılmışlardır. Bunlardan yeri geldikçe faydalanmak ve Allah (c.c.)dan şahsen, hiç bir aracıya gerek görmeden, istekde bulunmak, yine Allah’ın emirleri icabıdır. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
  “Kullarım! İsteyin vereyim.”
  O, nihayetsiz bir kerem, inayet ve lütuf sahibidir. Meşru’ olan her istek için kuluna daima icabet eder.
  “Ve Hüve ala külli şey’in kadir” Allah her şeye kadirdir.
  Bütün okuyucularıma başarılar dileğiyle.
  Nebil Fazıl Alsan
  Araştırmacı Gazeteci Yazar  İÇİNDEKİLER

  ON BEŞİNCİ BÖLÜM
  Farklı Gerekli Şartlar 545
  (La ilahe illa-İlah) Sözünün Başka
  Kelimelerden üstünlüğü 550
  Kur'an-ı Kerim'in Gizlilik Taşıyan Ayetleri 552
  Allah'ın Kendi Nefsine Olan Şehadeti, Gerçek
  Tevhid Şehadetidir ...553
  Denenmiş Hayır ve Rızık Duaları 564
  Herkes İçin Gerekli Olan Şartlar 582
  Birbirlerinden Farklı ve Gerekli Olan Şartlar 584
  Kifayet Namazının Yararı 587
  ON ALTINCI BÖLÜM
  Allah'ın Güzel Adları ve Yararlı Vıfıkları 601
  Hak Teala'nın Adı Hakkında Açıklamalar 607
  Allah'ın Rahman Adı Hakkında 610
  Allah'ın Rahim Adı Hakkında Açıklamalar 612
  Allah'ın Melik Adı Hakkında Açıklamalar 614
  Allah'ın Kuddus Adı Hakkında Açıklamalar 616
  Allah'ın Selam Adı Hakkında Açıklamalar 618
  Allah'ın Mü'min Adı Hakkında Açıklamalar 620
  Hak Teala'nm Müheymin Adı Hakkında Açıklamalar 622
  Allah'ın Aziz Adı Hakkında Açıklamalar 625
  Allah'ın Cebbar Adı Hakkında Açıklamalar 627
  Allah'ın Mütekebbir Adının Açıklaması ....629
  Allah'ın Halik Adı Hakkında Açıklamalar 630
  Allah Teala'nm Barı Adı Hakkında Açıklamalar 632
  Allah'ın Musavvir Adı Hakkında Açıklamalar 633
  Allah'ın Gaffar Adı Hakkında Açıklamalar 635
  Hak Teala'nm Kahhar Adı Hakkında Açıklamalar 636
  Allah Teala'nm Vahhab Adının Açıklaması 637
  Allah'ın Razzak Adının Açıklaması 639
  Allah'ın Kafi Adı Hakkında Açıklamalar 641
  Allah Teala'nm Fettah Adı Hakmda Bilgiler 642
  Hak Teala'nm Alim Adı Hakkında Açıklamalar 644
  Allah'ın Kabz Adı Hakkında Açıklamalar 648
  Hak Teala'nm Basit Adı Hakkıknda Açıklamalar 651
  Hak Teala'nm Hafıd Adı Hakkında Açıklamalar 653
  Hak Teala'nm Rafı Adı Hakkında Açıklamalar 654
  Hak Teala'm Muiz Adı Hakkında Açıklamalar 655
  Allah'ın Muzil Adı Hakkında Açıklamalar 656
  Hak Teala’nm Semi Adı Hakkında Açıklamalar 658
  Allah Teala'nm Basir Adı Hakkında Açıklamalar 660
  Hak Teala'nm Hakem Adı Hakkında Açıklamalar 661
  Hak Teala'nm Adil Adı Hakkında Bilgiler 662
  Hak Teala'nm Latif Adı Hakkında Açıklamalar 664
  Hak Teala'nm Habir Adı Hakkında Açıklamalar .665
  Allah'ın Halim Adı Hakkında Açıklamalar .667
  Hak Teala'nın Azim Adı Hakkında Açıklamalar 668
  Hak Teala'nm Gafur Adı Hakkında Açıklamalar 670
  Hak Teala'nm Şekur Adı Hakkında Açıklamalar 671
  Hak Teala'nm Aliy Adı Hakkında Açıklamalar 672
  Hak Teala'nm Kebir Adının Açıklaması 675
  Hak Teala'nm El Hafız Adı Hakkında Açıklamalar 676
  Hak Teala'nm Hıfzedici Hafız Manasına Gelen Mukit Adı
  Hakkında Bilgiler 679
  Allah'ın Hasib Adı Hakkında Açıklamalar 680
  Hak Teala'nm Çelil Adı Hakkında Açıklamalar .682
  Hak Teala'nm Kerim Adı Hakkında Açıklamalar 684
  Hak Teala'nm Rakib Adı Hakkında Bilgiler 687
  Hak Teala'nm Mucib Adı Hakkında Açıklamalar 688
  Hak Teala’nm Vasi' Adı Hakkında Açıklamalar 689
  Hak Teala'nm Hakim Adı Hakkında Açıklamalar 691
  Hak Teala'nm Vedud Adı Hakkında Açıklamalar 692
  Hak Teala'nm Mecid Adı Hakkında Açıklamalar 695
  Hak Teala'nm Bais Adı Hakkında Açıklamalar 696
  Hak Teala'nm Şehid Adı Hakkında Açıklamalar 698
  Hak Teala'nın Hak Adı Hakkında Açıklamalar 699
  Hak Teala'nm Vekil Adı Hakkında Bilgiler 700
  Hak Teala'nm Kavi Adı Hakkında Bilgiler 702
  Hak Teala'nm Metin Adı Hakkında Bilgiler 704
  Hak Teala'mn Veli Adı Hakkında Açıklamalar 706
  Hak Teala’mn Hamid Adı Hakkında Açıklamalar 707
  Hak Teala’mn Muhsi Adı Hakkında Açıklamalar 709
  Hak Teala'mn Mübdi Adı Hakkında Açıklamalar 710
  Hak Teala'mn Muid Adı Hakkında Açıklamalar 712
  Hak Teala'mn Muhyi Adı Hakkında Açıklamalar 713
  Hak Teala’mn Mümit Adı Hakkında Açıklamalar 714
  Hak Teala'mn Hay Adının Açıklaması 715
  Hak Teala'mn Kayyum Adı Hakkında Açıklamalar 717
  Hak Teala'mn Vacid Adı Hakkında Açıklamalar 722
  Hak Teala'mn Macid Adı Hakkında Açıklamalar 723
  Hak Teala'mn Vahid Adı Hakkında Açıklamalar 724
  Hak Teala'mn Samed Adı Hakkında Açıklamalar 729
  Hak Teala'mn Kadir Adı Hakkında Açıklamalar 730
  Hak Teala'mn Muktedir Adı Hakkında Açıklamalar 731
  Hak Teala’mn Mukaddem Adı Hakkında Açıklamalar 733
  Hak Teala'mn Muahhar Adı Hakkında Açıklamalar 734
  Hak Teala'mn Evvel Adı Hakkında Açıklamalar 736
  Hak Teala'mn Ahir Adı Hakkında Açıklamalar 737
  Hak Teala'mn Zahir Adı Hakkında Açıklamalar 738
  Hak Teala'mn Batın Adı Hakkında Açıklamalar 739
  Hak Teala'mn Vali Adı Hakkında Açıklamalar 741
  Hak Teala'mn Müteal Adı Hakkında Açıklamalar 742
  Hak Teala'mn El Bir Adı Hakkında Açıklamalar 743
  Hak Teala'mn Tevvab Adı Hakkında Açıklamalar 745
  Hak Teala'nm Müntakim Adı Hakkında Açıklamalar 747
  Hak Teala'nın Afüv Adı Hakkında Açıklamalar 748
  Hak Teala'nm Rauf Adı Hakkında Açıklamalar 750
  Hak Teala'nm Malik-ül Mülk Adı Hakkında Açıklamalar ..751 Hak Teala'nm Zül Celal Vel İkram Adı
  Hakkında Açıklamalar ..t 752
  Hak Teala'nm Muksit Adı Hakkında Açıklamalar 753
  Hak Teala'nm Cami Adı Hakkında Açıklamalar 754
  Hak Teala'nm Gani Adı Hakkında Açıklamalar 756
  Hak Teala'nm Muğni Adı Hakkında Açıklamalar 757
  Hak Teala'nm Mani Adı Hakkında Açıklamalar 759
  Hak Teala'nm Dâr Adı Hakkında Açıklamalar 760
  Hak Teala'nm Nafi Adı Hakkında Açıklamalar 762
  Hak Teala'nm Nur Adı Hakkında Açıklamalar 764
  Hak Teala'nm Hâdi Adı Hakkında Açıklmalar 766
  Hak Teala'nm Bedi Adı Hakkında Açıklamalar 767
  Hak Teala'nm Baki Adı Hakkında Açıklamalar 768
  Hak Teala'nm Vâris Adı Hakkında Açıklamalar 769
  Hak Teala'nm Reşid Adı Hakkında Açıklamalar 771
  Hak Teala'nm Sabûr Adı Hakkında Açıklamalar 772
  ON YEDİNCİ BÖLÜM
  Kaf-He-Ye-Ayin-Sad Ayetinin Gizliliği ve Kudsi ve Rabbani Harfleri 777
  Besmele ve Fatiha Sürelerinin Özellikleri 785
  Kalbleri Birleştirme 818
  Süleyman Peygamber'in Mühürü 826
  ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Ayet'el Kürsi ve Bereketli Özelliği 843
  ON DOKÜZÜNCÜ BÖLÜM
  Tecrübe Edilmiş Bazı Vıfk ve Tılsımların
  Özellikleri ve Yararları 923
  Dargınları Barıştırmak Tin 953
  Yusuf Peygamberin Elbisesi üzerinde Yazılı Olan Mübarek Adlar 977
  YİRMİNCİ BÖLCİM
  Yasin-i Şerif Daveti 983
  Yasin-i Şerifin 58. Ayeti İle Riyazat 1026
  Pazar Gününün Özel Duası 1031
  Pazartesi Gününün Özel Duası 1035
  Salı Gününün Özel Duası 1039
  Çarşamba Gününün Özel Duası 1042
  Perşembe Gününün Özel Duası 1045
  Cuma Gününün Özel Duası 1049
  Cumartesi Gününün Özel Duası 1052
  OTÜZ SEKİZİNCİ BÖLCİM
  Harflerin Kullanılışı-Halvet ve Riyazat 549
  Elif Harfindeki Sırlar 549
  Bâ Harfinin Özellikleri 556
  Cim Harfinin özellikleri 562
  Dal Harfinin Gizlilikleri 566
  He Harfinin Özellikleri 569
  Vav Harfinin Özellikleri 572
  Za Harfinin Gizlilikleri 575
  Harfinin Özellikleri , 578
  Ta Harfinin Özellikleri .....581
  Ya Harfinin Özellikleri 585
  Kâf Harfinin Gizlilikleri 588
  Lam Harfinin Özlükleri 592
  Mim Harfinin Özellikleri 595
  Nun Harfinin Özelliği 599
  Sin Harfinin Özelliği 603
  Ayın Harfinin Özelliği 607
  Fa Harfinin Özelliği 611
  Sad Harfinin Özelliği 614
  Kaf Harfinin Özelliği 618
  Ra Harfinin Özelliği 621
  Şin Harfinin Özelliği 624
  Te Harfinin Özelliği 627
  Sa' Harfinin Gizlilikleri 630
  Ha Harfinin Özelliği 633
  Zal Harfinin Özelliği 635
  Dad Harfinin Özelliği 638
  Za Harfinin Özelliği 641
  Gaym Harfinin Özelliği 643
  Lamelif Harfinin Özelliği : 646
  Ebced Harflerinin Baş Şekilde Kullanılması 652
  Esaslı Bir Kaide 655
  OTÜZDOKÜZÜNCÜ BÖLÜM
  Allah'ın Güzel Adlarının Kullanılması 659
  Halvet Süresince Dikkate Alınacak Hususlar ....665
  Adları Kullanmak 665
  Allah Adı Hakkında Açıklama 666
  Hüve Kelimesinin Manası 672
  Hüve 679
  Rahman Adının Özellikleri 692
  Rahman Adının Havassı 694
  El Rahim Adının Özellikleri 702
  El Melik Adının Özellikleri 706
  El Melik Adının Havası 711
  Kuddus Adının Özelliği 713
  Kuddus Adının Havası 714
  Ruhların Takdisi 715
  Nefislerin Tasdisi 716
  Kuddus Adının Özellikleri 717
  Esselâm Adının Özelliği 719
  Müslüman Kime Denir? 722
  El Mü'min Adının Özellikleri 724
  El Müheymin Adının Özelliği 728
  El Aziz Adının Özellikleri 732
  El Cebbar Adının Özelliği , 735
  El Mütekebbir Adının Özelliği 741
  El Halik Adının Özelliği 744
  El Bariü Adının Özelliği 755
  El Musavvir Adının Özelliği 762
  El Vehhab Adının Özelliği 773
  El Rezzak Adının Özelliği 779
  El Fettah Adının Özelliği . 785
  El Âlim Adının Özelliği 788
  El Kabız Adının Özelliği 797
  El Basit Adının Özelliği 804
  El Kabıd-El Rafi' Adlarının Özellikleri 807
  El Muiz-El Müzil Adlarının Özellikleri 811
  El Sami' Adının Özelliği 815
  El Basir Adının Özelliği 817
  El Hakem Adının Özelliği 820
  El Adıl Adının Özelliği 823
  El Latif Adının Özelliği 827
  El Habir Adının Özelliği .....834
  El Halim Adının Özelliği 836
  El Azim Adının Özelliği 838
  El Gafur Adının Özelliği 841
  El Şekür Adının Özelliği 842
  El Aliy Adının Özelliği 844
  El Kebir Adının Özelliği 847
  El Hafiz Adının Özelliği 849
  El Mukit Adının Özelliği 852
  El Hasib Adının Özelliği 855
  El Çelil Adının Özelliği 859
  El Kerim Adının Özelliği 861
  El Rakib Adının Özelliği 864
  El Mucib Adının Özelliği... 867
  El Vasi Adının Özelliği 870
  El Hakim Adının Özelliği 874
  El Vedud Adının Özelliği 876
  El Mecid Adının Özelliği 878
  El Bais Adının Özelliği . 881
  El Şehid Adının Özelliği 885
  El Hak Adının Özelliği 887
  El Vekil Adının Özelliği 890
  El Kaviy Adının Özelliği 893
  El Metin Adının Özelliği 898
  El Veli Adının Özelliği 900
  El Hamid Adının Özelliği 904
  El Muhsi Adının Özelliği 908
  El Muid-Mübdıü Adının Özelliği 910
  El Muhyi-Mumit Adının Özelliği 913
  El Hay Adının Özelliği 916
  El Kayyum Adının Özelliği 919
  El Vacid Adının Özelliği 925
  El Macid Adının Özelliği 927
  El Vahid Adının Özelliği 929
  El Kadir-El Muktedir Adlarının Özellikleri 933
  El Mukaddim-El Muahhir Adlarının Özellikleri 937
  El Evvel-El Ahir Adlarının Özellikleri 942
  Zahir ve Batın Adlarının Özellikleri 948
  El Vali-El Müteal Adlarının Özellikleri 954
  El Bir Adının Özelliği 955
  El Tevvab Adının Özelliği 961
  El Muntakim Adının Özelliği 965
  El Afüv Adının Özelliği 968 ,, 1057
  El Rauf Adının Özelliği 969
  Malikül Mülk-Zül Celali Vel İkram Adlarının Özellikleri .....971
  El Muksit Adının Özelliği 979
  El Cami' Adının Özelliği ; 984
  El Gani-El Muğni Adlarının Özellikleri 987
  El Mani' Adının Özelliği 992
  El Dar ve El Nafi' Adlarının Özelliği 993
  El Nur Adının Özelliği 997
  El Hadi Adının Özelliği 1001
  El Bedi' Adının Özelliği 1004
  El Baki Adının Özelliği 1007
  El Varis Adının Özelliği 1010
  El Reşid Adının Özelliği 1013
  El Sabur Adının Özelliği 1015
  KIRKINCI BÖLÜM
  Değişik Zamanlarda İcabeti Kolaylaştıracak Olan Dualar
  El Alim-El Hakim 1021
  El Hadi-El Habir-El Mübin Allam-ul Guyub 1021
  El Şedid-El Muhsi-El Halim Adları 1028
  El Asis-El Cebbar-El Kahhar Adları 1028
  El Dar-El Müzil-El Muahhir-El Muntakim Adları 1030
  El Kadir-El Muktedir Adları 1030
  El Kaviy-El Kaim Adları 1031
  El Cebbar-El Aziz-El Mütekebbir Adları ....1031
  Zül Celali Ve-l'İkram Adları 1032
  El Aliyyül Azim Adı 1036
  El Hafiz Adı 1036
  El Melik-ül Kuddüs Adı 1037
  El Seri* Adı 1040
  El Afüv-El Gafur-El Gaffar Adları 1042
  El Rahman-El Rahim-El Rauf-El Afün El Memnan
  El Kerim Adları 1042
  El Muhit, El Kamil, El Vahid, El Vasi, El Berri, El Sadık,
  El Nur, El Bedi, El Mübdi, El Nazır, El Mübdi, El Murid,
  El Mügisü Adları 1044
  Gizli Harflerden Elde Edilecek Yararlı Bazı Vefk'ler 1047
  Şeyh ve Din Bilginlerimizin, İlim Yönünden İstinad Ettikleri Ba'zı Öneri ve Hakikatler 1049
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.