x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Gayetül Hakim - Keşfil Rumuz Fihallil Kunuz


  Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Esma Yayınları
  • Yazar : Ebu Seleme Mahmud Nasar
  • Türkçeleştirenler : H.Mustafa Varlı - Seyfettin Oğuz
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı :760
  • Ebat : 17 x24 cm
  • Ağırlık : 950 gr
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Barkod : 9786057022424  ÖNSÖZ
  Bismillahirrahmanirrahim
  Elhamdü Lillahi Rabbil’âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi ve Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
  Hamd, Âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e ve O'nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olan mü’minlere olsun.
  Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında olan toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah’tan hiç birşey gizli kalmaz.
  Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
  Mahlukatm (yaratılmışların) en şereflisi olan insanoğlunun Allah’a halis kul olması, O'nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
  İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nasıl
  yazılmış ve bizlere nasıl bırakılmış ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek ilahi nizam Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetidir. Allah’ın izni keremi ile bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
  Bütün insanlığın; hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur'ân ve Sünneti Resûlullah'tan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü’min, inandım ve teslim oldum dediği zaman; "Ya Rab! Senden başka ilâh, senden başka kanun koyucu yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muhammed (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir” demiş olmaktadır.
  Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstûrlarını Kur'ân ve Sünnetten almalıdır.
  Ey Mü’min Kardeşlerim! Yaşamın boyunca Allah'ın son Peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: “Ben size iki şey bırakıyorum. O’na uyar, O’na tâbi olursanız kurtuluşa erersiniz: O’na tabi olmazsanız dalalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’ân’dır. Diğeri ise benim sünnetimdir. ”
  Yine Allah (c.c.): “Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız.” buyurmuştur. Evet Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebep olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız? Allah’ın bizlere verdiği sebep ve vasıfları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur'ân ve sünnet ölçülerine uyduracağız.
  Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur’ân ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim âyette açıkça ortaya konmuştur: “Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur’ân a) sarılınız” buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü alışkanlıkları bırakmak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir.
  İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte ben de sizlere elinizde bulunan bu kıymetli eserin Gayetü’l Hakîm’in yazarı Ebâ Mesleme Endülüsi, takriben 250 yıl sonra yayına hazırlayan ve resimleyen Mahmud Nâsâr’m bu nâdide eserini siz kıymetli okuyucularıma sunmuş bulunmaktayız. Gayret bizden, takdir siz okuyucularımdan. Hidayet Allah’tan deyip bu eseri de bitirmiş bulunmaktayız.
  Bu kıymetli eserin faydalı şifalı ve yararlı yönleri olduğu gibi manevî yönden zararlı yönleri olduğunu da hatırlatmak isterim.
  Bu yazı kitabımız ile fikir alış-verişi yapan kardeşlerim! Bu elinizde bulunan kıymetli Gayetü’l Hakîm’i sizlere bir armağan olarak hizmeti kendime bir borç bilerek kaleme aldık. Sizlerden bu esere emeği geçenlere bir dua ile yad etmeyi de unutmayacağınıza gönülden arzular, sizleri de dua ve rahmetinden, bereketinden hissedar eylesin inşaallah.
  Bu eserin içinde bulunan nice âyetler bulunmaktadır. Bu âyetleri ve kelâmullahı maddî çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun inşaallah. Amin...
  H. Mustafa VARLI - Ramazan, 13/04/2021

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 5
  Karanlıkla Aydınlığın Savaşı Endülüs 8
  Fıtrata Yolculuk 9
  Hikmeti Aramak / Hikmet 11
  Felsefî Düşünce veya Düşünüş 14
  Astronomi (Gök Bilimi) 14
  Astromoni ve Astroloji 15
  Hikmeti Aramak İçin Kâinat Kitabını Okumak Şarttır 18
  İslâm Astronomisi’nin Kaynakları 21
  İslâm Astronomisi’nin Büyük Simaları ve Eserleri 24
  Gayetü’l Hakîm Yazarı Mesleme el-Mecrîtî Endülüs
  İslâm Devleti'nin O Günkü Durumu 25
  İspanya’nm / Endülüs’ün Fethedilişi ve Kısaca Tarihi 26
  III. Abdurrahman Dönemi (H. 300-350 - M. 912-961) 28
  II. Hakem Dönemi 29
  Endülüs İslâm Devleti’nde Bazı Meşhur Âlimler (Fazilet Sahipleri) 32
  Rasathaneler, Gözlem Evleri ve Astronomi Aletleri 34
  Astroloji 36
  Tılsım / Telaşım 40
  Ruhuyyet - Psikoloji 44
  Ey İnsanoğlu 46
  Bir Medeniyetin Yok Oluşu / Edilişini Seyreden İnsanlığa
  Haykıran Düşünürlerden Örnekler 47
  Giriş 49
  En İyi Bilen, Her Şeyi Biliyor 50
  BİRİNCİ FASIL 54
  Yaratılmışların Varlık Sebebi 57
  Varlıkların Varoluş Amacı 57
  Bütün Varlıklar İnsan İçin Yaratılmış, Yaratılmaktadır 58
  Hikmet İçin Üç Özellik (Hususiyet) 61
  Hikmete Yolculuk 61
  İKİNCİ FASIL 62
  Büyük Kâinat, Küçük Kâinat İlişkisi 64
  İnsanın Tabiatla İlişkisi 66
  İnsanın Gökyüzü İle İlişkisi 66
  ÜÇÜNCÜ FASIL 69
  İnsan ve Gökyüzü 69
  Feleğin (Dünyanın) Üç Yüz Altmış Derece Dönmesi Hadisesi 77
  DÖRDÜNCÜ FASIL - Güneş ve Ay 81
  Dünya ve Ay 81
  BEŞİNCİ FASIL 84
  Kamer'in (Ay'ın) Menzilleri 87
  Ay’ın İkinci Menzili Durağı El-Batîn (Ventrikül) 88
  Ay'ın Menzili ve Yörüngesinin Durumu
  Aydınlatılması, ya da Aydınlanması 88
  Ay’ın Öteki Tarafı (Güneşe Bakan Yönü) Neden Görünmüyor? 89
  Ay’ın Beşinci Menzili Clatter H 91
  Ay’ın Altınca Menzili, Yörüngesi 92
  Ay’ın Yedinci Menzili Sırasında Ziraatın ve Çiftçinin Durumu 93
  Ay’ın Sekizinci Menzili, Durağı Olan Nesir Burcunun Durumu 94
  Ay’ın Dokuzuncu Menzilindeki Durağında Güneş’ten Etkilenip
  Işığını Alır ve Dünya'ya Yansıtır (et-Tarfatu T.) 94
  Ay’ın Onuncu Menzilesinde Seyrini Yaparken Cephedeki Durumu 95
  Ay’ın On Birinci Menziline Yolculuğunda Zehre Menziline Hareketi 95
  Ay'ın On İkinci Menzili, Yörüngesi Sarfa Yönelik Çalışmalar
  Yapmak Gerekir 96
  Ay’ın On Üçüncü Menzilinde, Yörüngesinde Halkın Durumu 97
  Ay’ın On Dördüncü Menzilinde Balık Burcundaki Durumu 97
  Ay’ın On Beşinci Menzili, Yörüngesindeki Seyrinin, Yolculuğunun
  Görevleri 98
  Ay'ın On Altıncı Menzili, Yörüngesinde Zabanan (Ay’ın) Hareketi 98
  Ay’ın On Yedinci Menziline Ulaşmadaki Yörünge Hareketlerinde
  Tüm Bir Seyir Durumu 99
  Ay’ın On Sekizinci Yörüngesi Esnasında Menziller Arası Durumlarında
  Kâlp Sadr Üzerindeki Etkileri 100
  Ay’ın On Dokuzuncu Yörüngesindeki Menziller Arası Hareketlerinde
  Şümullu, Kapsayıcılık Durumu 101
  Ay’ın Yirminci Seyrindeki Bu Menziline Hareketi (en-Neâyım =
  Ölüm İlânları) Görürsünüz 105
  Ay’ın Yirmi Birinci Yörünge Hareketinde Menziller Arasında Beldelerin Şehir ve Kasabaların (Kasaba st., Şehir st.)
  Memleketlerin Durumu 106
  Ay’ın Yirmi İkinci Durağı, Menzilinde Erimiş
  Onun Yörüngesindeki Durumu 107
  Ay’ın Yirmi Üçüncü Menzilinde İken Yani Dünya ve Kendi Ekseninde
  Yolculuğuna Devam Ederken Şahin Kırlangıç Yutması 108
  Ay’ın Yirmi Dördüncü Yolculuğunda Durum Nasıldır 108
  Ay’ın Yrmi Beşinci Menzilinde, Yolculuğunda Kova Burcu’nun Dalları,
  Şubelerinden Önden Takdim Edilen Aydınlatma Durumu 109
  Ay’ın Yirmi Altıncı Menzilinde ve Dünyanın Etrafındaki Yolculuğu Esnasında Menziller Arasında Kova Burcu’nun Şubesi, Kolu ve Son Durağı Arkadaki Olaylar ve Yapılacak Faydalı Tılsımlar 110
  Ay’ın Yirmi Yedinci Yolculuğunda Kendi ve Dünya Etrafındaki Son
  Hareketi Esnasında Yapılacak İşlevsel Durumlar ve Yapılacak İşler.. 111 Ay’ın Yirmi Sekizinci Gününde Menzillerdeki Evler, Ğayın
  Duraklarındaki Durumlar 111
  Yaratıcıyı Tanımak, Yaratan, Yaratılan İlişkisi 114
  Ay’ın Diğer Gezegenlerle Olan İlişkisi 116
  Güneş Sistemi - Dünya ve Ay 118
  Uzay ve Meteoroloji Çalışmaları 121
  ALTINCI FASIL 126
  1-Düşmanı Yok Etmek İçin Yapılacak Olan Tılsım 127
  2-Beldelerin Yapısını (Ruhsal Olarak) Mahvetmek İçin, Tılsım Yapılır.
  (Düşman beldeleri için uygulanır) 127
  3-Şehirleri veya Mevzuları, Temaları, Konumlarını Islah İçin Tılsım
  (Gizemli Gök Cisimleri) 128
  4-Şehirlerin İmarlarında Tesislerini, ya da Konumlarını Mahvetmek,
  Harab Etmek İçin, Yapılan (Şeytanî) İşler, Tılsımlar 128
  5-Mal, Para, Güç, Zenginlik ve Ticarette Büyümek İçin,
  Bu Sistem Uygulanabilir 129
  6-Tehlikeli, Yüksek Profilli Bir Görev İçin, Gerek Duyulan Tılsım 130
  7-Kişilerin İstediği Zaman Sultana Nail Olmak, Ulaşmak İçin
  Yapılacak Tılsım 131
  8-İsteyen Bir Köle, Kul İçin Tema, Konunun Bir Bayan Olabilmesini
  İstiyorsa, Bu Yöntemle Mümkündür 131
  9-Âşık Olan Kimse, Sevdiği Kimseye Evlilik Teklif Ettiğinde ve
  Bu Evlilik Teklifinin Reddedildiğini Duyduğu ve Öğrendiği Anda Bunu Düzeltecek Tılsım Yapma Yöntemi 132
  10-Bir Kimse Evlilik İstediği Adamı, Devre Dışı Bırakmak İçin
  Yapılacak Tılsım 132
  11-Mahkumu Hapisten Çıkarmak İçin Yapılacak Tılsım 133
  12-Sen de İstiyorsan Ondan Sonra Zafer İçin, Onun Helâkını,
  Akıbetini, Sonunun Felâket Olmasına Yönelik Tılsım Yapılabilir 133
  13-Bir Ülkeyi Yönetenlere Bir Cemaat Tarafından İtaatsiz Ettiklerine
  Karşı Yapılacak Tılsım ve Yöntemler 133
  14-Onun Ülkesinde İstediğini Yapmak, Yakalamak İçin Yapılacak
  Tılsım 134
  15-Bir Adamın O Şehirde Olmadığım, O Günden İtibaren
  Koruyanların İnkârını Bozacak Tılsımlar Yapmak 134
  16-İki Kişinin Bunu Yapmaması, Toplantı İçin, Tılsım Gereklidir.
  Bu Yapmak Doğru Değildir 135
  17-Bir Grup / Fırka İçin Öğle Yemeğini Gizemleştirme (Tılsım) 136
  18-Kral, Sultan, Yöneticiyi Yok Etmek İçin Yapılacak Gizemli İşler/
  Tılsımlar Kim İçin Hizmet Yapılacak? 137
  19-Saflık ve Samimiyet İçin, ya da Kaptanlık Yapabilmek Üzere Tılsım
  Yapmak, Bu Vesile İle Başarılı Olabilmek 137
  20-Aynı Şekilde Hastalık Derecesinde Aşk Tılsımları 138
  21-Balina Balığını Yakalamak İçin Tılsım Yapılabilir mi? 138
  22-Akrepleri Uzaklaştırmak İçin Tılsım 139
  23-Akreplerin Çıkarmış Oldukları ya da Çıkardıkları Sesleri Tılsımla
  Yok Etmek ya da Susturmak 140
  24-Erkekler Kadınlarla Beraber İhtilâf Ettiklerinde Tılsımla
  Çözüm Arayışları 141
  Gizemli Astrolojik Olaylar İçinde Hayatta Huzura Yolculuk! 142
  Uzay Bilimleri İle İlgili Açıklamalar 143
  YEDİNCİ FASIL 144
  Astronomi 148
  Öz Cevher ve İnsan 149
  Astronomi ve İnsan 150
  Küçük Kâinat ve Anotomik Yapı 152
  Fıtrata Dayalı Tedavi 153
  Allah, Kâinat, İnsan 155
  Cevhere Yolculuk 157
  Bütün İnsanlık Resmine Bakış 157
  Hesaba / Gaybe Yolculuk 160
  FASIL / Doğa (Tabiat) Astronomisi 161
  İnsanlardaki Ayıplardan Dolayı Herhangi Bir Ayıbı Görmedin mi? Mükemmellik ve Yetenek Eksikliği Gibi, Şeylerden mi
  Kaynaklanıyor? 162
  Dört Ana Maddenin Hareketleri 164
  Çevre ve Tabiatı Tanıma 165
  Balıkların Yaşamaları İçin Gizemli Görüşler 166
  Dünyayı Bir Konuma Getirmek İçin Tedavi Noktasına Önem Vermek
  Üzere Yapılacak Tılsım 166
  Tarlalarda Fidan Dikimleri Dönemi ve Gizemli Yöntemleri (Tılsımları) ...166
  Ticaret ve İşyerleri, Dükkânlar İçin Yapılacak Tılsım 167
  Hasat İçin Tılsım, ya da Çakıl Taşlarından İstifade Etmek 167
  Hasta Olan Kimseleri Karanlık Yerlerde Tedavi Etmek Yöntemleri
  İçin Tılsım 168
  Şayet Bir Kimse Düşmanlık ve Ayrılık Yaptım Derse, Kurtulmak
  İçin Ne Yapmalıdır? 172
  Haram Olan Şehevî Bakışlardan Korunmak 173
  Sağlık Sorunları ve Çözümleri 175
  İKİNCİ MAKALE (Bilge, Hakim, Âlim Olan Zatın Kitabından Seçmeler) 177
  Birinci Fasıl / Kısım 177
  Basiret ve İrade Eğitimi 180
  Bilginin İsbatlanması 181
  İnsanı Tanımak 183
  Büyük Resimlere Bakış / Fasıl - Kısım 184
  Lou Geoa’nm Sırrı 189
  Gezegenlerin Eylemleri 189
  Bir Yılın Oluşumu 190
  Giden Taifenin Faslı 193
  Hind Medeniyetinde Üretim Politikaları ve Verimli Ürün Olma
  Teknikleri 196
  Güneş ve Ay İlişkisi 196
  Ay’ın Güneşle İlişkileri ve Görevleri 197
  Ay ve Yıldız Tutulmaları 199
  Ay’ın Diğer Gezegenlerle Seyri 203
  Güneş 208
  Fasıl / Kısım 208 - 211 - 212
  İyi ve Kötü’nün Savaşı (Zıt Kutupların Kavgası) 215
  Fasıl / Kısım 220
  Dünyanın En İyi Tedavi Yöntemleri 223
  Biz Olduğumuz Yere Geri Dönüp Şöyle Dememiz Gerekiyor 229
  Yönetimin Seçilmesi ve Sosyal Adalet 231
  Fasıl / Kısım 240
  Mevsimlerin Oluşumu 241
  Tıp ve Tedavi Araçları 241
  Hayatı Kolaylaştırıcı Yöntemler 242
  Fasıl / Kısım 245
  Fareyi İnkâr Etmek Bir Tılsım İşi midir? 245
  Tılsımla Sinekleri Yok Etmek, İnkâr Etmek 246
  Harikulade (Acaip) Bir Tılsım 246
  Düşmanlık İçin Tılsım 247
  Tılsım: Pozisyonu Boşaltmak İçin Yapıyabilir mi? 247
  Taşlarda Ayırma Faslı 248
  Alıcı, Müşteri Gezegeni 248
  El-Merih, Mars Gezegeni 248
  Utarid Gezegeni 249
  Ez-Zehrati, Venüs Gezegeni 249
  Şems, Güneş Sistemi 249
  Kamer, Ay 249
  Gezegenlerin Arasındaki Enerji Hareketleri Neticesinde
  Sel Felaketlerinin Görüntülerini Ayırma ve Özellikleri 250
  Başkaları İçin Bulundu 252
  Venüs Bilge Eloise’ın Erkeğidir, Anar 253
  Yazar Bilge Eloise’den 254
  Bir Kitapta Taşların Faydaları 254
  Yine Başkaları İçinde Bulundu 255
  el-Kamer, Ay 255
  Eloise İsimli Bilge’den Bahsediliyor 256
  Ruhânî, Mânevi Tezi Yorumlama 256
  Ve Diğerlerinde Kimler Var? 256
  Maneviyatı - Ruhânîliği Tılsımla Yorumlama Kitabı’ndan
  Satürn Gezegeni 257
  Bilge Eloise'ın Kitabından Hikmetle İlgili Bir Yorum 257
  Merkür Gezegenindeki (Arzdaki Yansımalarındaki) Taşların Merkür’e
  Faydaları Nelerdir? Ya da Merkür’deki Taşların Yansımaları
  Nelerdir? 258
  Bu Başkaları İçin Bulunmuş Olabilir 258
  Utarid, Merkür İçin Taşların Faydaları Kitabından Örnekler 259
  Ruhanî Tılsımların Tez Yorumları Kitabından Örnekler 259
  Başkaları İçin Bulunmuş Olan Bir Örnek 259
  Müşteri Gezegeni Bilge Eylus (Eloise)’den Bahsetmektedir 260
  Başkaları İçin de Birçok Hikmetler Vardır 260
  Mars, Merih Gezegenini el-Hakîm Eloise Wise Anlatıyor 260
  Ruhânî Tez Olan Tılsımların Yorumlama Kitabından Bir Örnek 261
  Yazar Hikmetler Kitabında Utarid, Merkür İçin Tasarlanmış
  Yazıların Faydalarından Bahsetmektedir 261
  (Tarihte Birçok Hikmetler) Başkaları İçin Bulunmuştur.
  (Hakiki Âlimlerin Hizmet Anlayışı Budur) 262
  En Büyük Boyunduruk (Kölelik, Bağlılık) 262
  O Çizimleri, Resimleri Yapan Kim? 263
  Onun Resimlerinden Örnekler 263
  Onun Sohbetinin Saflığından Hermesten Bahsetmemiştir 264
  Tarihî Yazıtlardan Örnekler 264
  Arkeolojik Kazılar Sonucunda O Yazıtlardan ve Tarihî Kalıntılardan
  Böceklerin Temizlenmesine Kadar Uygulanan Yöntemler 265
  Çiçek, Çiçeği Embosses, Dölleme ya da Zühre Yıldızı’nm Görevleri 266
  Ve Onun Çizimlerinden 266
  Friton’un Kitabından Seçmeler 267
  Bir Taşa İşlenmiş, Nakşedilmiş, Oyulmuş Yaşadığı Çağın İnanç,
  Kültür ve Yaşam Tarzlarını Ortaya Koyan Tarihî Belge
  Niteliğindeki Belgeler 268
  Arkeolojik Kazılarda Bir Taştaki Yazılmış, Nakşedilmiş Yazıtından
  Örnek 269
  Billur Lobunun Üzerine İşlenmiş, Kazınmış Bir Levha,
  Billur Değerli Taş 269
  Ve Bir Mercana Kazınmış, İşlenmiş Onun İçin Festivale Hazırlık
  Mahiyetindedir 269
  Onun İçin Onun Zamanının Kazınması, İşlenmesi, Çizilmesidir 270
  Kum Taşının Taşında Kabartma Yapılması 270
  Garnet (Akik) Taşma Onun İçin Oyulmuş, Kazınmış Bir Resim 271
  Onun İçin Kabartmalı Resim Yapmak 272
  Tılsımlar Kitabından Freton’a Notlar 272
  Resim Yeri Belli Olanda Kabartma Yapılabilir 272
  Bizatihi Kitabın Kendisinden Haber Vermektedir 273
  Kitap Olmadan Adalet Olur mu? 273
  Ay, Kamer Görüntü, Fotoğraf Talebi, İsteği 274
  Onun İçin Tarihî Belge Olması Sebebi İle Değerli Taşlara Kazınmış
  Yazıtlar 274
  Onun İçin (İnsanlar, Toplumlar) Ruhanî Tezlerin (Görüş ve Fikirlerin)
  Yorumlama Kitabından Örnekler 275
  Bir Akik (Garnet) Taşlı Lob, Lahit Mezar Taşlarının Kabartmalı
  Yapılması 276
  Özellikle O Akreplerin Kovulmasına Mahsus Özel Durumlar 277
  Onun İçin (Herhangi Bir) Materyale Yazılmış, Kazınmış, Nakşedilmiş
  Bir Belge, Bir Bilgiyi Aktaran Bir Eser 278
  Onun İçin (Zümrüt) Taşma Nakşedilmiş, Kazınmış, Yazılmış
  Bir Düşünceyi İfade Eden Belge 278
  Zuhal, Satürn’ün (Dünyaya) Yansıyan Yazıtları ve Görüntüleri 279
  Onun İçin Elmas Bir Taştan Kabartma Yapmak 279
  Onun İçin Bir Kabartması Var 280
  Onun İçin Ne Zaman Kazınması Gerekiyor 280
  Zararlı Çekirgeleri Kovması İçin Basit Bir Uygulama 281
  Onun İçin Kazınmış, Yazılmış, Nakşedilmiş Kabartma Resim 281
  Müşteri Yıldızının İşlenmiş Yazıtları ve Fotoğrafları, Resimleri 282
  Onun İçin Kabartmalı Yazıtlar 283
  Billur, Kristal Bir Taşa Kazınmış Belgeler 283
  Onun İçin Kazınılmış, Kabartmalı Yazıtlar 283
  Hermes’ten Bahset, Anlat 284
  Onun İçin Yazılmış ve Kazınmıştır 284
  Mars Yazıtları ve Fotoğrafları, Gravürleri 284
  Onun İçin Onun Bir Kitabesi Var 284
  Onun Ne Zaman Kazınması Gerekiyor? 285
  FASIL 286
  II. BÖLÜM / Hâzinelerin Çözümünde Sembolleri Ortaya Çıkarma
  İşlemi 289
  Müşteri Adayı Seçimi ve Yönetimi 290
  Kalemimin Yönetimi 291
  Demir Yönetimi 292
  Altın Yönetimi 293
  Bakırın Yönetimi 294
  Zeybek Yönetimi 295
  Ay, Kamer Yönetimi, Sistemi 297
  Sonra Şüphesiz En Büyük Tılsımı Yaptılar 298
  SON FASIL / (Ya da Başka Bir Bölüm) 300
  Kükürt Yağı ve Özellikleri 300
  Pers, İran, Fars Ateşi 300
  İşte Böyle Yapılır, Demişlerdir. Bunun Yapmanın Yöntemi 301
  Delilik (Mecnun) ve Malkolitik Tedavisi 301
  Körlerin Tedavisi 302
  Uyuz ve Uyuzluğun Tedavisi 302
  Aşırı Baş Ağrılarının Tedavisi 302
  Uykusuzluğun Tedavisi, Giderilmesi 302
  Çok Uyuma Hastalığı ve Tedavisi 303
  Melazma ve Çiller Rahatsızlığının Tedavisi 303
  Kulak Ağrısı ve Tedavisi 303
  Sağırlık ve Tarta Tedavisi 303
  Göz Travmasının Tedavisi 304
  Gözdeki Kızarıklığın Tedavisi 304
  Gözde Beyazlık Hastalığının Tedavisi 304
  Göz Zarının Tedavisi 305
  Gözlerde Görme Bozukluğunun Tedavisi 305
  Göz Kirpiklerindeki Saç, Kıl Tedavisi ve Yolları 305
  Göz Kanlanması, Göz Nezlesi, Gözün Yaşarmasının Tedavisi 306
  Görünürde, Açık Göz Kanamalarının İç ve Dış Şaşı Gözlerin Tedavisi ....306 Bütün Göz Nezlelerinin, Akıntılarının Tedavisi; ya da Bütün Vücuttaki
  Akıntıların Tedavisi 306
  Burun Kanamalarının Tedavisi 307
  Herhangi Bir Sebeple Öksürüğe Yakalanan Kimsenin Öksürük Tedavisi
  İçin Yapılacak ilâçlar 307
  İçi Boş (İç Hastalıklar) ve Tüm Hastalıkların Tedavisi İçin Yapılacak
  Macunlar 308
  Boşluğun Oluşturulması İçin Bir Çağrı 309
  İlk Kapı 309
  İkinci Perde 310
  Üçüncü Perde 310
  Dördüncü Kapı 310
  Beşinci Kapı 310
  Altıncı Kapı 311
  Yedinci Kapı 311
  Sekizinci Kapı 311
  Dokuzuncu Kapı 311
  Onuncu Kapı 312
  On Birinci Kapı 312
  On İkinci Kapı 312
  On Üçüncü Kapı 312
  On Dördüncü Kapı 312
  On Beşinci Kapı 313
  On Altıncı Kapı 313
  On Yedinci Kapı 313
  On Sekizinci Kapı 313
  On Dokuzuncu Kapı 313
  Yirminci Kapı 314
  Yirmi Birinci Kapı 315
  Yirmi İkinci Kapı 315
  Yirmi Üçüncü Kapı 315
  Yirmi Dördüncü Kapı 315
  Yirmi Beşinci Kapı 315
  Yirmi Altıncı Kapı 316
  Yirmi Yedinci Kapı 316
  Yirmi Sekizinci Kapı 316
  Yirmi Dokuzuncu Kapı 316
  Otuzuncu Kapı 317
  Otuz Birinci Kapı 317
  Otuz İkinci Kapı 317
  Otuz Üçüncü Kapı 317
  Otuz Dödüncü Kapı 317
  Otuz Beşinci Kapı 317
  Otuz Altıncı Kapı 318
  Otuz Yedinci Kapı 318
  Otuz Sekizinci Kapı 318
  Otuz Dokuzuncu Kapı 318
  Kırkıncı Kapı . - 318
  Kırk Birinci Kapı 318
  Kırk İkinci Kapı 319
  Kırk Üçüncü Kapı 319
  Kırk Dördüncü Kapı 319
  Kırk Beşinci Kapı 320
  Kırk Altıncı Kapı 320
  Kırk Yedinci Kapı 320
  Kırk Sekizinci Kapı 320
  Kırk Dokuzuncu Kapı 321
  Ellinci Kapı 321
  Elli Birinci Kapı 321
  Elli İkinci Kapı 321
  Elli Üçüncü Kapı 321
  Elli Dördüncü Kapı 321
  Elli Beşinci Kapı 322
  Elli Altıncı Kapı 322
  Elli Yedinci Kapı 322
  Elli Sekizinci Kapı 322
  Elli Dokuzuncu Kapı .....322
  Altmışıncı Kapı 323
  Altmış Birinci Kapı 323
  Ve Bu Yalnızlığın Karakteridir 324
  Eğer İstersen Hiçbir Er Sana Zarar Vermez 325
  Bütün Ameller, Davranışlar ve İşler İçin Tütsü Tarifi 325
  Bu Mübarek Kutsanmış Davet 326
  Davetin Tamamlanması 339
  Önemli Dua ve Çağrı 342
  Bu Davet Yüzüğü için Duaya Devam Edilir 349
  Büyük Milano Bölümünden Ayrılma Durumu 355
  Büyük Milano Bölümü 356
  Denenmiş ve Test Edilmiş Bir Gönderme 357
  İşte Bu O Şarkıdır 360
  Doğru, Sağ Epilepsi Kapısı, Yolu 360
  Kralın, Otoritenin Servis Kapısı İyi Bilinir 362
  İtikafa Niyet 362
  Avuç İçini Kapatmak, Örtmek 370
  Kapı Pansumanı 371
  Kaplanları Uzaklaştırma Yöntemi 371
  Denenmiş ve Test Edilmiştir. Pirelerin Faydaları 372
  Pire İle İlgili Bir Başka Soru 373
  Yukarı Kaldırmak İçin Vurmanın Faydaları 374
  Zalimi Havaya Uçurmanın Yöntemi 375
  Bir Hırsızın Hırsızlığını Önlemek ve Çaldığı Malları Getirtmek İçin
  Şişirilebilir (Gaz ve Nefha, Nefes-Rüzgâr Verilebilir.) 376
  Denemek İstediğin Kişi İçin Çok Tesirli Bir Yöntem, Yoldur 376
  Üçgen Sırların Faideleri, ya da Üçgen Sırlardan Faydalanma
  Yöntemleri 378
  Şayet Vizonu Boşaltmak İstiyorsan 384
  Bu da Kanamanın Durdurulması, Temizlenmesi ve Açıklamasıdır 386
  Bağlı Olan Kimseyi Çözme Yöntemi 388
  Aile Huzursuzlukların Baba, Oğul, Anne Küskünlüklerini Gidermek, Kırgınlıklarını İzale Etmek ve Barıştırmak İçin Yapılacak
  Dua, Vefk 393
  Muhabbet (Aşk) ve Muhabbette (Aşk’da) Vefk 398
  Korumak, Kurtarmak İçin Yapılacak Uygulama 401
  Hamileliğin Kolay Geçmesi ve Doğumu Kolaylaştıran Yöntemler,
  Kolay Yola Sahip Olabilmek 403
  Aşk (Muhabbet) ve Evlilik İçin Vefk 406
  Şayet Evlilikle Sonuçlanmak İstersen, ya da Aşkla Evlilik Yapmak
  İstersen Tamamlayıcı Olarak Şu Duayı Yapınız 409
  Harflerin Anası Durumunda Olanları Zikretmek 411
  Bunlarda Gördüğünüz Gibi, Mertebeler, Rütbeler ve Günler
  (Hayatı İfade Eden İsimler) 411
  Vahyin Yazıldığı Harfler 413
  Onun Koşulları, Şartları 422
  Aşağıdaki Gibi İlk Etapta Basit Hale Getirmek İçin Birinci Mertebe 423
  İsimler (Canlı Çıkıyor), Sonra İsimlerin Çıkışı, ya da Sonra İki İsmini
  Çıkarırsın. Bu İki İsmin Çıkışı 424
  İnsanın Bitki İle Diyalogu 427
  Her Varlık İçin Yeni Bir Yolculuk 430
  Bahsedilen Misali (Örneği) Tamamlamak 442
  Hak Yolunun Yolcuları! Gaye, Yaratıcının Rızası, Hedef İlim
  Taşıyıcılarımız Aşk ve Dua 449
  Vuslata Yolculuk 453
  Tarihten Günümüze İnsanoğlunun Yeni Hayat Arayışları 458
  Vekâlet Yönetimi 460
  İşte Böyle İşe Alındı ve O Sana Diyor ki 460
  Yâsîn Sûresinin Faydalan 462
  Mücadele Sûresinin Faydaları 477
  Değirmenin Tutuklu Çalışması, ya da Bozulmasını Önlemek 482
  Bağlı Bir Kimsenin Bağlılığını Çözmek 482
  Harcamalar, Giderler Bölümü .....483
  Yozlaşmış (Bozulmuş) Kadınların Islâhı İçin Faydalı Yöntemler,
  Metodlar 484
  Baş Ağrısını İyileştiren Bir Yöntem 485
  Sonsuzluğa ve Bir Şeye Çağrı, ya da Ebedî Hayatın Güzel Olması
  İçin Dua 485
  İkinci Taburcu Olayı 491
  Rahatlamak İçin Üçüncü Deşarj 492
  Maddî ve Manevî Rahatlamak İçin Dördüncü Deşarj 493
  Beşinci Tedavi Yöntemi 493
  Altıncı Tedavi Yöntemi 495
  Yedinci Tedavi Yöntemi 497
  Sekizinci Tedavi Yöntemi 498
  Dokuzuncu Yöntem (Tedavide) 501
  Onuncu Tedavi Yolu, Yöntemi ;502
  On Birinci Tedavi Yöntemi 502
  On İkinci Tedavi Yöntemi / Metodu .503
  On Üçüncü Tedavi Yöntemi / Metodu - Numan'm Oğlununun
  Tedavisinin Uygulanışı 503
  On Dördüncü Tedavi Yöntemi 507
  On Beşinci Tedavi Yöntemi 508
  On Altıncı Tedavi Yöntemi - Dahman’ın Oğlunun Tedavi Metodu 508
  On Yedinci Tedavi Yöntemi 508
  On Sekizinci Tedavi Metodu - Kalıtsal Beyin ve Ruh Hastalıkları -.510
  On Dokuzuncu Tedavi Yöntemi 515
  Yirminci Tedavi Yöntemi 515
  Yirmi Birinci Tedavi Yöntemi 516
  Yirmi İkinci Tedavi Yöntemi 516
  Yirmi Üçüncü Tedavi Yöntemi 522
  Yirmi Dördüncü Tedavi Yöntemi 523
  Yirmi Beşinci Tedavi Yöntemi 525
  Eğer İki Köy Almak İstiyorsan 527
  Eğer Haksız Yere Kanatmak İstiyorsan 528
  Hayat 531
  Kadının Hamile Olup Olmadığının Teşhisini İstiyorsan 533
  İhtiyaçları Karşılamak İçin Yapılması Gerekenler 536
  Nûr (Işık) Keşf, Vahiy, Sürür, Sevinç ve Çiçeklerin İniş, Yaratılışı 540
  Eğer Bunu İstersen Yöntemin Şu Olmalı 541
  Epilepsi Hastalığın Tedavisi İle İlgili Teşhis ve Tedavi Yöntemleri
  Faslını Bir Kitapta Buldum 547
  Ömür’ü Hayırlı ve Güzel Şeylere Harcanan Prensibimiz Olmalıdır 550
  Barış ve Dostluk İçin Sevgi - Muhabbet Kapısı 551
  Gönderme Yapacaksan 552
  Söylediğin Herşeyden Sonra Ne Geliyor? 554
  1.FASIL/TILSIM 555
  2.FASIL/KISIM 557
  Biliyor - Bil = Biliyor musun? 558
  O Suyu Tigorede Ayırım / Fasıl / Kısım 559
  Eğer Arza (Yeryüzüne) İnmek, Çıkmak İstersen 564
  Eğer İstediğini, Kısmetini Avucuna Çekmek İstiyorsan Şu Şekilde
  Davranmalısın 566
  Bunlarda Tarafların İnlerinin Liderlerinin İsimleri 566
  Eğer Mesajları (Telefonları) Göndermek İstiyorsanız Şu Yöntemi
  Uygulayınız 566
  Eğer Getirmek İstersen; Neyi? 568
  Eğer Neler Olduğunu Bilmek İstiyorsan 569
  Dehrûsiye’nin Sonu, Merak Edilenler 572
  Ay'ın İsimlerinde Sarfedilmiş, Ortaya Konulmuş Meşhur, Ünlü Söz ve
  Eğer O’ndan İstersen 573
  Eğer Aklınızı (Beyninizi) Çıkarmak İstiyorsanız, ya da Kullanmak
  İstiyorsanız 575
  Eğer İletişime Geçmek İstersen 576
  Eğer Tedirgin Olmak İstiyorsan Şöyle Davranmalısın 577
  Eğer Celbetmek, Getirmek İstersen Şu Yolu İzle 580
  Eğer Kâğıdı Çıkarmak İstiyorsan 580
  Çok Faydalı Bir Risale 585
  Son ve Başka Bir Çehre, Yüz 587
  Meymun’u Getirmek 589
  Duaların Nurları 592
  Endülüs İslâm Devleti’nin En Parlak Dönemlerinin Yöneticileri 604
  Yamtlayıcı Haberler 609
  Başka Bir Psikolojik Mendel, Metod 609
  Mandele Bende 610
  O Davet İşte Budur 611
  Haberci Güvercinleri Çalıştırmak ve Toplumlarda Haber Toplamada
  Getirip Götürmede Maharetleri 611
  Sen Bunu Ona Ta’zimle Yazmalısın 612
  Yerin Altından Çıkmak, Define Çıkarmak 613
  Bu Büyük Bir Kararlılıkla Hizmetkârları Çağırmak Gerekir 614
  Kâlbin Meyletmesi, Cezbe 614
  Samadiye’nin Daveti ve Açıklaması 615
  Eğer Soygunu Göstermek İstersen Şöyle Davran 615
  Hırsızın Kafasını Karıştırmak İstiyorsan Şu Yolu İzle 616
  Eğer Sızmak İstiyorsan 616
  Şayet Onun Hizmetçilerini Kullanmak İstersen Şu Şekilde
  Davranmalısın 616
  Eğer Hizmetçilerden Bir Kral Yönetici Getirmek İstiyorsan 617
  Yazasın Son Sözü 618
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.