x

Dua ve Havas Ansiklopedisi - Ciltli-1377

Pamuk Yayınevi
Ürün Kodu : 9789752940420
Şifalı dualar, Nazar duası, Al basması için dualar, Birbirinden nefret eden iki kişiyi barıştırmak için, Cin çarpması sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için yapılabilecek tertibler, Ricali gayb duası budur, Salat-ı Nariye, Salatı Tefriciye
279,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • DUA VE HAVAS ANSİKLOPEDİSİ

  Ürün Özellikleri :

  Dil: TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı: 1000
  Cilt Tipi: Ciltli
  Kağıt Cinsi: 2.Hamur
  Boyut: 17.5 x 24.5 cm
  Yayınevi : Pamuk Yayıncılık
  Ağırlık : 1296 gr

  ÖNSÖZ

  Havas ilmi, Allah Teala’nın güzel isimleri ile gerek Kur’an-ı Kerim, gerekse diğer semavi kitaplardaki duaların belli bir ölçü ile tertip edilmesidir. Cenabı Hakk’ın her güzel ismi ile her duanın kendine mahsus havassı vardır. Bu ilim, her isim ve duanın miktar ve tertibatını ortaya koyar. Büyük alim Taşköprüzade’nin Miftâhu’s-Seâde adlı eserinde de Havas İlmi hakkında şu şekilde bahsedilmektedir:
  - Bilmiş olalım ki, nefis, başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere semavi kitaplardaki Cenabı Hakk’ın güzel isimleri ile ve dualarla meşgul oldukça kudsi bir cihete doğru yönelmeye başlar. Bu yöneliş, kişiyi niyet ve gayesinin dışındaki şeylerden uzaklaştırarak belli bir cihete doğru sevk eder. Bu belli bir istikamete sevk oluş ve niyetin dışında kalan her şeyden uzaklaşma neticesinde, isim ve dualarla meşgul olan kimsenin istidadı nisbetinde feyizlenme ve nurlanma meydana gelir.
  İsim ve duanın neticesinden bir maksadı istemek ve beklemek de aynen böyledir. Neticeye ulaşmak için inanmak esastır. Sihir ve benzeri olan şeyler de bu esastan meydana gelmektedir.
  Katip Çelebi diyor ki:
  "Ben de derim ki: Her şeyin bir havassı vardır. Fakat o havassı meydana getiren sebepler gizlidir. Biliyoruz ki, mıknatıs, ancak demir cinsinden olan şeyleri kendine çeker. Demir olmayan bir cismi çekmez. Bu gerçeği bildiğimiz halde asıl çekiş sebebini bilmiyoruz.
  Havas ilmi muhtelif kısımlara ayrılmaktadır. Bunlardan birisi Cenabı Hakk’ın güzel isimlerinin havassıdır. Bu isimlerin hassalarının, isimleri meydana getiren harflerle ilgisi vardır. Bu noktada önce harflerle ilgisi bulunan ilmin kaidelerini iyi bilmek lazımdır, isimleri meydana getiren harflerin hepsi bu kabildendir. Azimetlerde kullanılan duaların havassı ile Kur’an-ı Kerim’in havassı da bu kabildendir.
  "Bu hususta anlatılan ve yazılan şeylerin dayanağı salih ve veli kimselerin tecrübeleridir. Bu hususa işaret eden ve hatta delil olan hadis-i şerifler de vardır. İmam-ı Süyûti’nin el-İtkân’da zikrettiği hadisler bu cümleden olan hadislerdir. Bazı kaynaklara göre Havas İlmi’nin kaynağı sahabe ve tabiine kadar uzanır. Bu hususta belli bir kaynağı ve dayanağı bulunmayan haberler de vardır. Bunlar daha çok insanların tecrübeleri ile meydana çıkmış şeylerdir. Belli bir kaynağa ve delile dayanmayan hassaların doğruluğunu ancak Allah bilir.
  Rukyenin meşruluğu Muavvizeteyn Sureleri ile sabit ve Kur’an-ı Kerim’in beyanıdır. Cenabı Hakk’ın diğer güzel isimleri ile şifa talebinde bulunmak ta böyledir. Bu yolda yapılan şey ruhani tababettir. Eğer bu sureler ve Esma-i Hüsna salih ve veli kulların dilinden okunursa, Allah ü teala’nın izni ile şifa meydana gelir. Bu kabil tedavi usulü yaygınlaşır ve ehil ağızlarda sürdürülürse insanlar maddi tıbba karşı isyan ederler. Bu hususa Allah’ın Resulü şu hadis-i şerif ile işarette bulunmaktadır. Aynen şöyle buyuruyor:
  "Bir kimse tesirine inanarak, gerek Cenabı Hakk’ın güzel isimlerini gerekse bu husustaki duaları bir dağı yok etmek için okursa, muhakkak ki dağ yok olur."
  Büyük Tefsir ve Hadis alimi Kurtubî, Cenabı Hakk’ın güzel isimleri ve Kur’an-ı Kerim ile herhangi bir hasta için şifa dileğinde bulunulmasının dinen caiz olduğunu beyan etmiştir. Bu hususta şöyle demektedir:
  - Eğer herhangi bir şifa için okunan şey Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifle sabit olan esma, ayet ve dua ise, bunlarla şifa talebinde bulunmak müstehabtır.
  Büyük alim Rebî diyor ki:
  - Cenabı Hakk’ın güzel isimleri, ayet-i celileler ve Allah’ın Resulü’nün yaptığı duaları okuyarak şifa talebinde bulunmanın meşruluk durumunu İmam-ı Şafii’ye sordum. Dediler ki: "Gerek Kur’an-ı Kerim ayetleri ile gerekse Cenabı i Hakk’ın bilinen zikirleri ile şifa talebinde bulunmanın şeriat noktayı nazarından hiçbir mahzuru yoktur."
  Tabiinin en faziletlileri Hasan-ı Basri, Mücahid ve Evzaî, gerek Esma-i Hüsna ile, gerekse herhangi bir Kur’an ayeti veya bilinen dualarla şifa talebinde bulunmanın hiçbir mahzuru bulunmadığını bildirmişlerdir. Bunları herhangi bir şeye yazıp, temiz bir su içine atarak şifa niyeti ile o sudan içmenin veya o su ile yıkanmanın dinen hiçbir mahzuru yoktur, demişlerdir. Aynı devrin büyük alimlerinden İmam-ı Nehâî, bunun mekruh olduğunu söylemiştir.
  Rakamların, vefklerin ve çizgilerin de hassalar vardır, Sevgi ve nefretle ilgili sayıların havassı da bu cümledendir. Nitekim Tezkiretü’l-Ahbâb’da burçların, yıldızların, madenlerin, bitkilerin ve hayvanların sevgi ve nefretle ilgili hassaları vardır. Mevsimlerin, belli muhitlerin şifa istenmesinde, sevgi kazanılmasında ve nefret ettirilmesinde bir takım tesir va hassaları vardır.
  Sevgili okuyucular! Elinizdeki bu eser, bir araştırma ve bir emeğin mahsülüdür. Her konuyu kapsaması için, eser bu kadar geniş tutulmuştur. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, herkes dert küpü. Ruhi bunalım içinde. Bana büyü yapıldı zannı içinde kıvranıyor. Konunun uzmanı ruh hekimine gidip bunalımdan kurtulmak hiç aklına gelmiyor da hemen bir büyücünün kapısına koşuyor. Güya derdine çare bulacak.
  Şu iyi bilinmelidir: Her sıkıntı ve bunalımın sebebi sihir değildir. Zaten zamanımızda sihir yapacak kadar ilme ve bilgiye sahip bir kimse yoktur. Fakat bunalıma düşmüş dertli insanları çeşitli yalan, dolan ve hokkabazlıklarla kanlarını emmesini ve sömürmesini iyi bilen şarlatanlar mevcuttur.
  Bunların kehanetine inanmak ve onların kapılarına gitmek, insanı imanından ve servetinden eder. Aman bu hataya düşmeyiniz.
  Her hastalığın maddi tedavisi olduğu gibi manevi tedavisi de vardır. İşte bu eserde bunları bulacaksınız. Maddi tedavinin yanında manevi tedavi ile de bütün dertlerinizden Allah’ın izni ile şifa bulacaksınız.

  İÇİNDEKİLER
  - A -
  Açlık çekmekten emin olur 760
  Adi isminin sırlan ile donatılır 602
  Ağlamaktan uyuyamayan çocuklara 169
  Ağrı ve sancılar için 213, 262,766
  Ahidnâme duası 378
  Ahlakı güzelleştirmek için 308, 594, 598
  Ailesine kötü davrananı bu durumundan vazgeçirmek için 420
  Aklı ve zekayı geliştirmek için 93
  Akrep burcu 527
  Akrep sokmasından korunmak için 389
  Al basmasına karşı 644
  Alışverişin bereketli olması için 835
  Alkoliği bu durumundan vazgeçirmek için 399
  Allah dualarını kabul eder 603
  Allah Teala seni bağışlar 699
  Allah’ın himayesinde olmak için 93
  Allah’tan ne dilerse reddolunmaz 563
  Ana adı bilinmeyen kimsenin yıldızı nasıl tanınır 21
  Anlaşılamayanı anlamak için 106
  Anlayış gücünü artırmak için 437, 597, 697
  Anne karnındaki çocuğu her türlü tehlikeden korumak için 231, 289
  Ansızın ölmekten korunmak için 630
  Arslan burcu 526
  Ashab-ı Bedir ve Fazileti 318
  Ashab-ı Bedir’in okunuşu (Arapçası) 322
  Ashab-ı Bedir’in okunuşu (Türkçesi) 350
  Ashab-ı KehBin isimlerinin havassı 380
  Astım ve öksürük için 655
  Aşırı ihtilam olmaktan şikayet edenler için 656
  Ateşi söndürmek için 756
  Ay saatinde zikredilmesi gereken isimler 38
  Ay yıldızının zikir saati 43
  ve Acirc;yât-ı Hamse 948
  ve Acirc;yât-ı Harb 471
  ve Acirc;yât-ı Seb’a 941
  ve Acirc;yet el-Kürsi’nin daveti 634
  ve Acirc;yet el-Kürsi’nin önemli hassaları 307
  ve Acirc;yet el-Kürsi’yi okumanın fazileti 944
  Ayın alametleri 503
  Ayın buhurları 539
  Aylara göre burçlar ve tabii durumları 11
  Aylara mahsus tılsımlar 537
  - B -
  Bağlı çözmek için 172, 604, 655
  Balık burcu 528
  Baş ağrısı için 261, 712, 726, 733, 761
  Baş dönmesine karşı 852
  Baş ve sırt ağrıları için 212
  Baş, çekirdek, kuyruk 486
  Başak burcu 526
  Başkasını teshir altına almak için 749
  Bayılma ve sara rahatsızlığına karşı 395
  Bel ağrısına karşı 644
  Belaların defi için 695
  Belaya uğramış kimseye karşı okunacak dua 864
  Benim şefaatim vacip olmuştur 696
  Bereket için 701
  Berheş isminin sırları 747
  Berhetîh isminin sırları 741
  Berhetiyye duası 741
  Berhetiyye, havassı ve sırları 740
  Berheyûlâ isminin sırları 753
  Berşân isminin sırları 750
  Besmele-i Şerife duası 464
  Besmele-i Şerife’nin sırları 629
  Beşâriş isminin sırları 760
  Beşkîlah isminin sırları 754
  Bikehtahûniyye isminin sırları 760
  Bir eşyayı çalınmaktan korumak için 595
  Bir hadiseyi veya kimseyi rüyada görmek için 463
  Bir insanın tabiatı nasıl anlaşılır 54
  Bir işe ne zaman başlamalı 533
  Bir işin görülmesi için 273
  Bir işin hayır mı olup olmadığını öğrenmek için 559
  Bir kimsenin hainliğinden çekimliyorsa 638
  Bir kimsenin yanında işi olan kimse için 424
  Bir kimseyi getirmek için 747
  Bir kimseyi tesir altına almak için 555
  Bir olayın sonucundan endişe edenler için 603
  Bir şeyden haberdar olmak için 685
  Bir tarafı yanmış kimseye okunacak dua 959
  Bir yerin bereketlenmesi için 415
  Bir zalimin helaki için 393
  Birbirinden nefret eden iki kişiyi barıştırmak için 773
  Birbirlerine dost olan gezegenler 535
  Birbirlerine düşman olan burçlar 534
  Birbirlerine düşman olan gezegenler 535
  Boğa burcu 525
  Boğaz ağrısının tedavisi 179
  Boğulmaktan korunmak için 551, 701
  Bol müşteri için 414
  Bol rızık ve maişet için 893
  Bolluk ve bereket için 222
  Borcun edası için 435, 457, 554,607, 704,873
  Borç altında ezilen kimse için 833, 847
  Borç sıkıntısından kurtulmak için 594
  Borçlu olanın duası 461
  Böbrek taşı sancısı çekene okunacak dua 958
  Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için 757
  Burca nasıl bakılır 531
  Burçlar ve genel özellikleri 481
  Burçlara ait harfler 12
  Burçların birbirlerine dostluk ve düşmanlıkları 534
  Burçların doğuş yönleri 531
  Burçların etkileri ve özellikleri 525
  Burçların karakterleri 499
  Burçların semtleri 485
  Burçların tabiatları 500
  Burçların vücudumuzdaki karşılığı 13
  Burun kanamasına karşı 674
  Burun kanamasına mübtela olan kimse için 844
  Bütün mahlukatı teshir altına almak için 685
  Büyü ve sihrin belirtileri 214
  Büyükleri teshir altına almak için 563
  Büyünün bozulması için 746
  Büyünün yerini tespit için 706
  - C -
  Can ve mal güvenliği için 93
  Cebinde bereketsizlikten şikayet edenlere 421
  Celb etmek için 775
  Celcelûtiyye duası (Türkçe okunuşu) 811
  Celcelûtiyye duası ve sırları 769
  Celcelûtiyye duası (Arapça okunuşu) 787
  Celcelûdyye’de bulunan kelimelerin açıklaması 783
  Celcelûtiyye’nin büyük vefk 782
  Celcelûtiyye’nin sırları ve hikmetleri 822
  Cennet ehlinin duası 676
  Cimrinin cömertleşmesi için 549
  Cin çarpması sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 182
  Cin mübtelası sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 178, 186, 190,196
  Cin tutmasına karşı 658, 762
  Cin ve insanların şerrinden korunmak için 295
  Cin ve periye mübtela olanlar 645
  Cin ve şeytan musallat olan kimse için 774
  Cinden korkma sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 191
  Cinler ile görüşmek için 742
  Cinleri davet etmek için 893
  Cinleri uzaklaştırmak için 748, 756
  Cinlerin şerrinden emin olmak için 593, 744, 772
  Cinni helak etmek için 232
  Cinni yakmak için 721
  Cinnin aşık olması sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 192
  Cinsel gücü kuvvetlendirmek için 198
  Cinsel yönden karısından nefret eden koca için 224
  Cinsel yönden kocasından nefret eden kadın için 224
  Cismani afetlerden kurtulmak için 593
  Cuma günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 399
  Cuma gününe ait nafile namazlar 682
  Cumartesi günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 401
  Cumartesi gününe ait nafile namazlar 683
  Cümel-i Ekber ve Cümel-i Kebir 66
  Cünnetül Esmâ 317
  Cüzdanında bereket için 756
  - Ç -
  Çalınan bir şeyin bulunması için 700, 876
  Çalınan malı bulmak için 373
  Çarşamba günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 405
  Çarşamba gününe ait nafile namazlar 681
  Çekindiği ve korktuğu herkesin dili bağlanır 830
  Çıban ve sivilcelere 168
  Çıban ve yaraların şifası için 767, 884
  Çiçek hastalığına karşı 892
  Çiçek ve sivilcelere karşı 888
  Çocuğu olmayan kimse için 197, 569, 968
  Çocuk uyumasa 199, 887
  Çocuklarda görülen havale ve saranın tedavisi için 238
  Çocukları cin ve nazardan korumak için 749
  Çocukların hastalıklardan korunması için 659, 728
  Çocukların zekalarının keskinleşmesi için 395
  Çok balık tutmak için 631
  Çok faziletli bir teşbih 683
  - D -
  Da’vet-i Kebîr 894
  Da’vet-i Şümûs (Arapça okunuşu) 110
  Da’vet-i Şümûs (Türkçe okunuşu) 146
  Da’vet-i Şümûs 82
  Da’vet-i Tîcân 872
  Dahili hastalıkların şifası için 94
  Dahili kanamaların önlenmesi için 757
  Dalak büyümesine 664
  Dalak hastalıklarında 290, 673, 737
  Dargın iki kişinin barıştırılması için 872
  Dargın karı kocayı barıştırmak için 665
  Define olduğu şüphelenilen yer için 458
  Değişik konularda dua ve vefklerden örnekler 77
  Deliren bir kimsenin şifası için 655, 832
  Deniz yolculuğunda selamet için 457
  Derse başlamadan önce okunacak dua 698
  Dersleri kolayca anlamak için 288
  Devlet büyüğünden kabul görmek için 564
  Devlet Duası 379
  Devlet katında işi olan kimse için 102, 174, 552
  Devlet katında izzet ve ikram görür 830
  Dileğine ulaşır 563
  Dilek duası 694
  Dilek için 269, 565
  Dilek ve maksadına ulaşmak için 761
  Dilin hikmet konuşması için 761
  Diş ağrısına karşı 264
  Doğum zorluğu çeken kadınlar için 93, 712, 823, 837, 844
  Dostların çoğalması için 555
  Dört bin büyük günahı bağışlanır 738
  Dört halifenin ruhaniyyeti teşrif buyururlar 887
  Dua ve istiğfarın önemi 935
  Duanın kabulü için 319, 842, 864
  Dükkanın bereketlenmesi için 850
  Dünya işlerinde hiç kimseye muhtaç olmaz 313
  Dünya ve ahiret işlerini kolaylıkla elde etmek için 313
  Dünya ve ahiret mutluluğu için 579, 587
  Dünya ve ahiret rızkının bolluğu için 866
  Düşmana galebe çalmak için 309, 552, 568, 714, 728, 762, 771
  Düşmanı kahr ü perişan olur 556, 557, 649, 836
  Düşmanı ona boyun eğer 573
  Düşmanı, hakkında kötü konuşamaz 423
  Düşmanın dilini bağlamak için 848
  Düşmanın fenalığından korunmak için 373
  Düşmanın gözüne heybetli görünmek için 895
  Düşmanın kör olması için 230
  Düşmanın silahı tesir etmez 829
  Düşmanın şerrinden korkuluyorsa 418
  Düşmanın şerrinden korunmak için 756
  Düşmanına karşı üstünlük sağlar 564, 566
  Düşmanları karşısında duramaz olur 633
  Düşmanların bozguna uğraması için 840
  Düşük yapan kadınlar için 200, 645
  - E -
  Ebced Harfleri 17
  Ebced harflerinin sayı değerleri 14
  Ebedî mutluluğa kavuşmak için 556
  Ed’ıyyetül Üsbûıyye 399
  El ve ayak ağrılarına karşı 294
  En’âm Suresi’nin sırları 728
  Engellerin kaldırılması için 100
  Enğalülıyt isminin sırları 756
  Envâr-ı Cemâliyye’nin seyri için 879
  Erkekliği bağlı olan kimsenin tedavisi için 226, 434
  Esaretten kurtulmak için 607
  Esmâ-i Azıym 696
  Esmâi Erbeıyn-i Îdrîsiyye 581
  Esmâ-i Hüsnâ ve okunacak adetler 15
  Esmâ-i Hüsnâ 545
  Esmâ-i hüsnâ, harfler, adetleri, ulvi ve süflî ruhlar 646
  Esmâ-i Hüsnâ’dan etkileyici isimler 34
  Esmâ-i Hüsnâ’nın sırları 547
  Eşine hıyanet eden kimsenin düzelmesi için 562
  Eşkâl-i Hamse 50
  Eşyası çalınan için 837
  Eşyayı ve malları teleften korumak için 426
  Etki altına almak için 456
  Ev halkının her türlü tehlikeden korunması için 839
  Evden kaçan bir kimseyi geri getirmek için 389
  Evi çiçek hastalığından korumak için..: 892
  Evin yıkılmaktan korunması için 824
  Evladı yaşamayan kimse için 631
  Evlat sahibi olmak için 569
  Evlenemeyen bir kızın evlenmesi için 742
  Evlenemeyen kimse için 274, 480, 653, 774, 833
  Evlilik ilişkilerini bozan sihrin tedavisi 867
  Evliyalar zümresinden olmak için 712
  - F -
  Fakirlik içinde kıvranan kimse için 742
  Fakirlikten kurtulmak için 576
  Farelerin uzaklaşması için 388
  Fatiha Suresi’nin sırları 240
  Fazileti bilinen geceler 678
  Fazileti bilinen gündüzler 679
  Felç hastalığının tedavisi için 196, 418, 477, 845
  Felç ve kulunç rahatsızlıklarında 666
  Fırtınanın dinmesi için 771
  - G -
  Gam ve kederden kurtulmak için 553, 556, 563, 578, 615
  Gam ve kederi önleyecek dua 957
  Gam ve kederin izalesi için 458
  Gayb aleminin sırlarına vakıf olmak için 827
  Gece ibadetlerine kalkmayı kolaylaştıran sebepler 678
  Gece ibadetlerinin fazileti 675
  Gece uyuyamayan ve sıkıntı içinde kalanlar 727
  Geceleri korkan kimseler için 727
  Geçim darlığına düşmez 223
  Geçim darlığından şikayet edenler için 202
  Geçinemeyen karı kocayı barıştırmak için 775
  Geleceğinden endişe edenlere 412
  Gelin ve damat arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için 222
  Gezegenler 501
  Gezegenlere göre harfler 13
  Gezegenlerin sebep oldukları hastalıklar 514
  Gizli bir şeyin bulunması için 739
  Gizli sırlara vakıf olmak için 94
  Gizli sırları açığa çıkarmak için 102
  Gönenli’nin okunmasını tavsiye buyurduğu salavat-ı şerife 383
  Gönlüne ilahi tecelli ve nur dolar 549
  Gönül kazanmak için 568
  Gönülleri teshir altına almak için 556, 562, 567, 576
  Göz ağrısına karşı 94, 742
  Göz hastalıklarına karşı 232, 262, 288
  Gözün ve kalbin nurlanması için 835
  Gurbete giden bir kimsenin sağ salim dönmesi için 595
  Güneş saatinde okunacak isimler 35
  Güneş yıldızının zikir saati 41
  Güneşin alametleri 502
  Güneşin buhurları 539
  Güzel konuşmak için 93
  Güzel rüyalar görmek için 566
  Galmeş isminin sırları 747
  Gayâhâ isminin sırları 757
  - H -
  Hacet duası 642
  Hacet için 198, 200, 596, 599, 600, 704, 705, 873, 965
  Hacet namazı 952
  Haftanınyedi gününe ait tılsımlar 536
  Hakkında kötü konuşanı susturmak için 591
  Hakkında kötü konuşanlar perişan olur 311
  Haksız yere hapiste olanlar için 594
  Haksız yere zulme uğrayan kimse için 320
  Halkın yanında aziz olmak için 772
  Hamile kalamayan kadınlar için 193, 414
  Hangi yıldız hangi yıldıza dost ve düşmandır 75
  Hapisten kurtulmak için 207, 293, 560, 833
  Harflerin tabiatı ve terkibi 9
  Hasmına üstün gelmek için 551
  Hasta şifa bulur 662
  Hastalık ve ağrılardan kurtulmak için 93
  Hastalıkların teşhis edilmesi 531
  Hastalıktan şifa bulmak için 199, 318, 373, 561, 832
  Haşerelerin yok edilmesi için 176
  Haşr Suresi’nin son ayetlerini okumanın fazileti 946
  Hâtem-i Kebir 108
  Hâtem-i Sağır 109
  Hâtem-i Sağîr’in tasarrufları 99
  Hatırı sayılır olmak için 903, 604
  Havas ilmini kavramak için 397
  Havassı Şettâ 882
  Havvas-ı Fâdha-i Şerife 313
  Hayır kapılarının açılması için 212
  Hayırla anılmak için 550
  Hayırlı bir evladın olması için 424
  Hayırsız karı ve kocanın ıslahı için 559
  Hayrın celbi için 630
  Hayvanların tehlikelerden korunması için 839
  Hazine bulmak ve zengin olmak için çare 255
  Hazreti Adem’in okuduğu teşbih 928
  Hazreti Harun’un duası 934
  Hazreti İbrahim’in okuduğu teşbih 929
  Hazreti İsâ Aleyhisselam’ın duası 382
  Hazreti İshak’m okuduğu teşbih 930
  Hazreti İsmail’in okuduğu teşbih 929
  Hazreti Mevlânâ’nın tavsiye buyurdukları zikirler ...868
  Hazreti Musa’nın okuduğu teşbih 932
  Hazreti Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek için 373
  Hazreti Peygamber (s.a.v.)’in okuduğu teşbih 934
  Hazreti Yahya’nın okuduğu teşbih 932
  Hazreti Yakub’un okuduğu teşbih 931
  Hazreti Yûnus’un okuduğu teşbih 931
  Hazreti Yusuf un okuduğu teşbih 932
  Her dileği olur 416
  Her gezegene ait buhurlar 10
  Her hastalığın şifası için 258
  Her hususta muvaffak olmak ve zafer için 298
  Her insan ona saygı duyar 662
  Her istediğini rüyada görür 567
  Her işinde başarı elde eder 571
  Her işinde hayır görür 564
  Her türlü korkudan emin olmak için 380
  Her türlü kötülükten emin olmak için 210
  Her yerde güzel bir şekilde karşılanır 744
  Herkes tarafından sevilir 588, 843
  Heybetli görünmek için 616
  Heyecandan kurtulmak için 712
  Hırsız, yangın ve cinden korunmak için 751
  Hırsızdan emin olmak için 375, 774
  Hırsızı rüyada görmek için 378
  Hırsızı tespit için 777
  Hırz-ı Besmele-i Şerif 687
  Hızbü’n-Nevevî 299
  Hikmet ilmini kazanmak için 596
  Hikmet ilminin kapılan açılır 436
  Hile ve desiseden kurtulmak için 211
  Hilebazların hilesinden korunmak için 831, 836
  Hilye-i Şerif 467
  Hizb-i Muhammed (s.a.v.) 960
  Hizbü’n-Nasr 426
  Hizbül Bahr ve sırları 441
  Hûtıyr isminin sırları 748
  Huysuz çocuğa okunacak dua 955
  Hünerli bir kimse olmak için 566
  Hürmet ve kabul görmek için 822
  - I -
  İç huzursuzluğunun tedavisi için 284
  İç huzuru için 967
  İçkiden nefret ettirmek için 415
  İdrarı tutamama rahatsızlığına karşı 671
  İhlas Suresi’nin daveti 763
  İkizler burcu 525
  İktidarsızlığa karşı 390, 877
  İlahi keşiflerin açılması için 572
  İlm-i Kimya ve simyaya sahip olmak için 894
  İnsan üstün mü gelecek, yenilgiye mi uğrayacak 533
  İnsan üzerindeki büyüyü çözmek için 245
  İnsanlar arasında aziz olur 230
  İnsanlar arasında hatırı sayılır olmak için 549, 709
  İnsanlar arasında heybetli ve vakarlı görünmek için 412
  İnsanlar arasında kabul görmek için 310, 601, 670
  İnsanların gözünden saklanmak için 104
  İnsanların kalbini teshir altına almak için 434
  İnsanların senden çekinmesini istiyorsan 740
  İsabetli karar vermek için 558
  İsm-i A’zam duasının şerhi ve havassı 230
  İsm-i Rahman Duası (Arapçası) 366
  İsm-i Rahman Duası (Türkçe okunuşu) 372
  İstediği kimseyi ayağına getirir 565
  İstediğini elde eder 558
  İstediğini rüyada görmek için 553
  İstiğfarın önemi 702
  İstihare ve adabı 393, 733
  İşlerinde başarılı olmayanlar için 736
  İtibar için 776
  - K -
  Kabir azabından emin olur 468
  Kabirler arasında korkan kimsenin tedavisi için 180
  Kabrât isminin sırları 756
  Kabul görmek için 103
  Kadınlara aşırı zaafı olanı bu durumdan kurtarmak için 706
  Kalbi hikmet ilmi ile dolar 416
  Kalbi hikmet nurları ile dolar 771
  Kalbi manevi hastalıklardan temizlemek için 772
  Kalbi marifet nuru ile dolar 589
  Kalbin feraha ermesi için 564
  Kalbin feyizle dolması için 619
  Kalbin nifaktan temizlenmesi için 829
  Kalbin nurla dolması için 574
  Kalbinde acı hisseden 189
  Kalbinden hikmetler fışkırır 827
  Kalenhûd isminin sırları 750
  Kalp ağrısının tedavisi için 187,189
  Kalp çarpıntısına karşı 168, 294
  Kalp gözünün açılması için 600, 879
  Kalp hastalıklarına 220
  Kalp kasavetini gidermek için 588, 739
  Kalp rahatsızlıklarına karşı 231
  Kalpleri etkilemek için 313, 573
  Kalplerin nurlandırılması için 880
  Kalplerin ona yönelmesi için 93
  Kalpteki sıkıntının gitmesi için 94
  Kara sevda illetine karşı 175,195
  Kara ve deniz yolculuğunda belalardan korunmak için 776
  Kara yolculuğunda selamet için 457
  Karı koca arasında muhabbet için 591
  Karı koca arasında soğukluk varsa 390
  Karı koca arasındaki geçimsizliği gidermek için 743
  Karına su toplanırsa 845
  Karıncaların uzaklaştırılması için 737, 759
  Katı kalplerin yumuşaması için 965
  Kaybolan bir şeyi bulmak için 220, 274, 753
  Kaybolan bir şeyin bulunması için 712
  Kayıp bir kimseden haber almak için 202
  Kayıp bir kimseyi geri döndürmek için 205
  Kaza ve belalardan emin olmak için 550, 553, 560
  Kazhîr isminin sırları 751
  Kazmez isminin sırları 755
  Kelime-i Tevhid’in havassı 738
  Kem gözlerden korunmak için 826
  Kendisinden çekinilen bir kimsenin yanına girerken okunacak dua 167
  Kendisine kötülük yapılacağını sanan kimse için 171
  Kerîr isminin sırları 742
  Keşf-i Sahih 167
  Keydehûlâ isminin sırları 758
  Kıskançlık illetine karşı 660
  Kısmet bağlılığını çözmek için 224, 457
  Kısmeti kapalı kızlar için 851
  Kindar bir kimseyi bu durumdan kurtarmak için 661
  Kişinin yıldızı nasıl tesbit edilir 20
  Kolay doğum için 240
  Korkma sebebiyle rahatsızlananın tedavisi 179
  Korku illetine karşı 183, 270
  Korku ve aşırı isteğin tedavisi için 271
  Korku ve huzursuzluktan kurtulmak için 713
  Korkulu rüyalardan kurtulmak için 567
  Koruyucu kalkan 478
  Kova burcu 528
  Koyunun veya ineğin sütünün çoğalması için 195
  Köpekten korkma sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 186
  Kötü alışkanlıkların önlenmesi için 558, 572
  Kötü düşüncelerden korunmak için 590
  Kötü hayaller gören kimse 721
  Kötü huyları derhal bırakır 574
  Kötü söz söyleyenin dilini bağlamak için 776
  Kötülük ve sıkıntılardan kurtulmak için 318
  Kötülüklerden korunmak için 206, 596, 841
  Kulunç rahatsızlığında 312, 737
  Kulunç ve bağırsak ağrılarına karşı 852
  Kulunç ve siyatikten kurtulmak için 823
  Kur’ân-ı Kerim’deki bazı surelerin faziletleri 286
  Kurtuluşa erenlerden olmak için 92
  Kuyunun suyu azalırsa 194
  Kuyunun suyunun çoğalması için 749
  Küçük ebced harfleri ve karşılıkları olan rakamlar 530
  - M -
  Maddi ve manevi dilek için 253
  Mahlukat seni sever 895
  Mahşer yerinde çıplak olarak haşredilmez 468
  Maişet darlığında okunacak dua 960
  Makam ve mevki sahiplerinden iyilik görmek için...561
  Maksadına ulaşmak için 278, 708 S
  Mala ve cana gelecek zararı önlemek için 927
  Malın çalınmaması için 742, 840
  Malın satılması için 199
  Manevi hekimlik için 601
  Manevi kalkan vazifesi görür 950
  Manevi keşif yolu açılır 663
  Manevi perdelerin kalkması için 555
  Manevi yüceliklere erişmek için 549
  Maneviyat alemine dalmak için 601
  Mazlum olduğu halde hapse düşen için 425
  Mazlumun üzerindeki zulmü kaldırmak için 554
  Merih buhurları 540
  Merih saatinde meşgul olunacak isimler 34
  Merihin alametleri 504
  Meşru olmayan bir ilişkiden vazgeçirmek için 656
  Mevkii sahibi olmak için 578
  Meyve ağaçlarını her türlü afetten korumak için 970
  Mezcel isminin sırları 745
  Migren hastalığına 174, 207, 725
  Muhabbetin celbi için 456
  Murad için 267, 268, 297, 712
  Muradına nail olmak isteyen 266
  Musibeti gidermek için 391, 598
  Mutluluk için 559
  Mü’min cinlerle görüşmek için 707, 875
  Mühr ü Nübüvvet-i Resulüllah 889
  Münazarada üstün gelmek için 616
  Müşteri yıldızının zikir saati 40
  Müşterinin alametleri 507
  Müşterinin artması için 460, 631, 838
  Müşterinin buhurları 540
  Mütecaviz kimselerden korunmak için ..831
  Müzmin öksürüğü şifaya kavuşturmak için 752
  - N -
  Na’l-ı Şerifin sırları 735
  Nâme-i Peygamberi ..468
  Nazar için 184,188, 228, 292, 392
  Nazar ve hased sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 183
  Nazara karşı okunacak ayetler 713
  Nazardan ve cinlerin şerrinden muhafaza olmak için 437
  Ne dilerse oluverir 555
  Ne kadar yol yürüse yorulmaz 392
  Nefsin arzularını terk etmek için 570
  Nemûşelah isminin sırları 752
  Nezle ve gribe karşı 440
  Nezleye karşı 832
  Nikah sırasında bağlanan kimsenin bağını çözmek için 242
  Nûh Aleyhisselam’ın okuduğu teşbih 928
  - O -
  O günün şükrünü eda etmiş olur 867
  Oğlak burcu 528
  Okuyana bin huri verilir 951
  Öfkenin izalesi için 550
  Öksürük ve astım için 375
  Ölümden başka her derde devadır 376
  Ömrünün uzun olmasını isteyen 589, 824
  Önemli bir hususta başarılı olmak için . 272
  Önemli bir işin hallolması için 686
  - P -
  Paranın bulunduğu yeri tespit için 105
  Pazar günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 402
  Pazar gününe ait nafile namazlar 680
  Pazartesi günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 403
  Pazartesi gününe ait nafile namazlar 681
  Peri illeti sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 178
  Perşembe günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 406
  Perşembe gününe ait nafile namazlar 682
  Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek için 637
  Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek için 713
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in isimlerinin sırları..438
  Prostat rahatsızlığına 657
  Psikolojik sıkıntılardan kurtulmak için 567, 592
  - R -
  Rabbânî sırlar ile ihya olur 602
  Rakamları dokuz dokuz düşürme usulü 67
  Rakibine üstünlük sağlamak için 551
  Resulü Ekrem (s.a.v.) ile görüşmeyi arzu edenler ....936
  Resulü Ekrem (s.a.v.)’i rüyada görmek için 279, 887
  Resulüllah (s.a.v.)’in sevgisine mazhar olur 887
  Rızık bolluğu için 202, 555
  Rızık ve maişet hususunda darlık çekmez 425
  Rızkın bollaşması için 598
  Rızkın celbi için .- 380, 630,714
  Rızkın celbini sağlayan ameller 409
  Rızkın yağmur olup yağması 888
  Ricâlül Ğayb Duası 385
  Ruhanilerle görüşmek için 621
  Ruhi hastalıkların tedavisi için 712
  Ruhi ve bedeni hastalıkların şifası için 456
  Ruhlar ile konuşmak için 750
  Rüyada istediğini görmek için 753
  - S -
  Saçların siyahlaşması için 198
  Salât-ı Nâriye 81
  Salat-ı Tefriciyye 865
  Salavât-ı A’zam 711
  Salavat-ı Cevheretil Kemâl 885
  Salavât-ı Künhiyye 943
  Salavât-ı şerife getirmenin önemi 661
  Salgın felaketinden kurtulmak için 561
  Salı günü Hazreti Ali’nin okuduğu vird 404
  Salı gününe ait nafile namazlar 681
  Salih Aleyhisselam’ın okuduğu teşbih 930
  Sancı ve hastalıklara karşı 768
  Sancılara karşı 622, 891
  Sara hastalığına karşı 175, 194, 204, 463, 612, 750
  Sara, cin ve şeytanlardan korunmak için 632
  Sarılık hastalığının tedavisi için 845
  Savaşlarda başarı elde etmek için 561
  Sebepsiz yere ağlayan çocuk için 229, 287, 380
  Sedef hastalığından kurtulmak için 593
  Sel baskınına engel olmak için 434
  Selamette olmak için 705
  Selâmün kavlen min rabbin rahıym ayetinin havassı 311
  Semavi afetlerden korunmak için 631
  Sevdiğine kavuşmak için 562, 569
  Sevgi kazanmak için 230, 277, 421, 587, 630, 639, 703, 749, 828, 878
  Sevilen ve aranılan bir kimse olmak için 560
  Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dua 954
  Sıkıntıları ve kederi gidermek için 309
  Sıkıntılı kimsenin duası 954
  Sırlara vakıf olmak için 170
  Sıtma hastalığı ve tedavisi için 253, 381
  Siğil, çıban ve yara için 672
  Sihir sebebiyle rahatsızlananın tedavisi için 182,
  Sihir yapanın sihri tesir etmez 419
  Sihirden kurtulmak için 462, 718, 758, 971
  Sihir ve büyü tesir etmez 569
  Silah tesir etmez 848
  Sinirsel hastalıklarda 665
  Sivilce ve çıbana karşı 376, 891
  Sivrisineklerin uzaklaştırılması için 743, 759
  Sözün tesirli olması için 459
  Sözünün geçerli olması için 773, 825, 846
  Stres ve sıkıntılarda okunacak dua 955
  Stresten kurtulur 549
  Sütü az olan kadın için 201, 660
  - Ş -
  Şan ve şerefin yükselmesi için 93
  Şefaatim ona vacip olur 866
  Şehveti yenmek için 588
  Şemhâbârûh isminin sırları 762
  Şemhâhir isminin sırları 759
  Şemhâhîr isminin sırları 759
  Şemhehîr isminin sırları 759
  Şerh-ı Havass-ı Yâsîn 893
  Şeytan ve cin sataşmalarından korunmak için 597
  Şeytan ve ordusundan korunmak için 700
  Şifa kaynağı 259
  Şifreli harfler ve sırları 251
  - T -
  Tahta kurusu bit ve pireye karşı 225
  Talih zayirçesi 521
  Talip ve matlup arasında nasıl bağlantı kurulur 60
  Talip ve matlup isimlerini ayrı ayrı ele alarak sonuca gitmek 71
  Talip, matlup, harfler ve isimlerle ilgili cetvel 63
  Tarladaki mahsulü zarar ve ziyandan korumak için 732
  Tarladan bol ürün almak için 620, 839
  Tasarruf sahibi olmak için ne yapmalıdır 97
  Tehlikeden korunmak için 208
  Tehlil ayetleri 856
  Tembellik ve ağırlık hissine karşı 177, 778
  Terazi burcu 526
  Terkab isminin sırları 746
  Tetlîh isminin sırları 743
  Ticarethanede bereket için 734, 776, 876
  Ticarette bereket için 221, 310, 409, 458, 654
  Tifo hastalığına karşı, 890
  Tûneş isminin sırları 761
  Tûrân isminin sırları 743
  - U -
  Uçuk rahatsızlığında 674
  Ulvi ve süfli ruhlar ile görüşmek için 743
  Unutkanlığı gidermek için 458, 460, 567, 631, 895
  Unutmamak için 742
  Utarid saatinde zikredilmesi gereken isimler 37
  Utarid yıldızının zikir saati 42
  Utaridin alametleri 509
  Utaridin buhurları 539
  Uykuda korkanlar için 657, 827
  Uykuyu azaltmak için 439
  Uyumamak için 645
  Uyuyamayan çocukların tedavisi için 241
  Uyuyamayan kimseler için 440, 659
  Uyuz illetine karşı 891
  Uzağın yakın olması için 102
  Uzak bir yerde bulunan kişinin derhal gelmesi için 103, 894
  - Ü -
  Ümitsiz bir hastalığın tedavisi için 173
  Ümmü sıbyan hastalığından korunmak için 381, 834
  - V -
  Vakıa Suresi’nin sırları 233
  Vatanına dönmesi istenen bir gurbetçi için 257
  Veliler ordusunu görür 887
  Velilik makamına ulaşmak için 318
  Vesvese ve hayal görmeye karşı 227, 718
  Vesveseden korunmak için 417
  Vesveseden kurtulmak için 185, 671, 773, 960
  Vücuttaki herhangi bir yaranın iyileşmesi için okunacak dua 959
  - Y -
  Ya Adi isminin özellikleri 558
  Yâ Afüvvü isminin özellikleri 574
  Yâ Ahıru isminin özellikleri 572
  Yâ Alîm isminin özellikleri 555
  Yâ Aliyyü isminin özellikleri 560
  Yâ Allâh isminin özellikleri 549
  Yâ Azıym isminin özellikleri 559
  Yâ Azîz isminin özellikleri 551
  Yâ Bâısü isminin özellikleri 564
  Yâ Bâkıy isminin özellikleri 578
  Yâ Bâriii isminin özellikleri 552
  Yâ Bâsıt isminin özellikleri ..555
  Yâ Basıyr isminin özellikleri 557
  Yâ Bâtın isminin özellikleri 572
  Yâ Bedîu isminin özellikleri 578
  Yâ Berru isminin özellikleri 573
  Yâ Câmiu isminin özellikleri 576
  Yâ Cebbâr isminin özellikleri 552
  Yâ Celîl isminin özellikleri 562
  Yâ Dârru isminin özellikleri 577
  Yâ Ehad isminin özellikleri 570
  Yâ Evvel isminin özellikleri 571
  Yâ Fettâh isminin özellikleri 554
  Yâ Ğaffâr isminin özellikleri 553
  Yâ Ğafûr isminin özellikleri 560
  Yâ Ğaniyyü isminin özellikleri 576
  Yâ Habîr isminin özellikleri 559
  Yâ Hâdî isminin özellikleri 568
  Yâ Hafıyz isminin özellikleri 561
  Yâ Hâfız isminin özellikleri 556
  Yâ Hakîm isminin özellikleri 563
  Yâ Hakiym isminin özellikleri 558
  Yâ Hâliku ismimin özellikleri 580
  Halîm isminin özellikleri 559
  Hamîd isminin özellikleri 566
  Hasîb isminin özellikleri 561
  Hayyü isminin özellikleri 568
  Kâbıd isminin özellikleri 555
  Kâdir isminin özellikleri -...570
  Kahhâr isminin özellikleri 553
  Kaviyyü isminin özellikleri 565
  Kayyûm isminin özellikleri 568
  Kebîr isminin özellikleri 561
  Kerîm isminin özellikleri 562
  Kuddûs isminin özellikleri 550
  Latıyf isminin özellikleri 558
  Mâcid isminin özellikleri 569
  Mâcidü isminin özellikleri 564
  Mâlikü isminin özellikleri 550
  Mâniu isminin özellikleri , 577
  Melikü isminin özellikleri 575
  Metîn isminin özellikleri 566
  Muğnî isminin özellikleri 576
  Muhsıy isminin özellikleri 566
  Muhyî isminin özellikleri 567
  Muksitu isminin özellikleri 575
  Muktedir isminin özellikleri 571
  Mü’min isminin özellikleri 551
  Müahhır isminin özellikleri.... 571
  Mübdiü isminin özellikleri 567
  Mücîb isminin özellikleri 563
  Müheymin isminin özellikleri 551
  Müıyd isminin özellikleri 567
  Müızzü isminin özellikleri 556
  Mükaddim isminin özellikleri 571
  Mükıytü isminin özellikleri 561
  Mümît isminin özellikleri 568
  Müntekımü isminin özellikleri 574
  Müsavviru isminin özellikleri 553
  Yâ Müteâl isminin özellikleri 573
  Yâ Mütekebbir isminin özellikleri 552
  Yâ Müzillü isminin özellikleri 557
  Yâ Nâfiu isminin özellikleri 577
  Yâ Nûr isminin özellikleri 577
  Yâ Râfiu isminin özellikleri 556
  Yâ Rahıym isminin özellikleri 549
  Yâ Rahmân isminin özellikleri 549
  Yâ Rakıyb isminin özellikleri 562
  Yâ Raşîd isminin özellikleri 579
  Yâ Raûf isminin özellikleri 574
  Yâ Razzâk isminin özellikleri 554
  Yâ Sabûr isminin özellikleri 579
  Yâ Samed isminin özellikleri 570
  Yâ Selâm isminin özellikleri 550
  Yâ Semiy’u isminin özellikleri 557
  Yâ Seriy’u isminin sırları 377
  Yâ Şehîd isminin özellikleri 565
  Yâ Şekûr isminin özellikleri 560
  Yâ Tevvâb isminin özellikleri 574
  Yâ Vâcid isminin özellikleri 569
  Yâ Vâhıd isminin özellikleri 569
  Yâ Vâlî isminin özellikleri 573
  Yâ Vârisü isminin özellikleri 578
  Yâ Vâsiu isminin özellikleri 563
  Yâ Vedûd isminin özellikleri 564
  Yâ Yehhâb isminin özellikleri 554
  Yâ Vekil isminin özellikleri 565
  Yâ Veliyyü isminin özellikleri 566
  Yâ Zâhiru isminin özellikleri 572
  Yâ Zel celâli vel ikrâm isminin özellikleri 575
  Yabani otların yok edilmesi için 695
  Yakınından haberdar olmak istersen 724
  Yangından korunmak dileyen 550, 771
  Yangından ve suda boğulmaktan korunmak için 835
  Yangından, hırsızlıktan korunmak için 319
  Yarım baş ağrısının tedavisi için 263
  Yâsin-i Şerif duası 611
  Yâsin-i Şerifin sırları 605
  Yaşadığı sürece yokluk ve geçim sıkıntısı çekmez 554
  Yay burcu 527
  Yedi yıldızın kendilerine mahsus durumları 30
  Yedi yıldızın tabiatları 26
  Yengeç burcu 526
  Yeni doğan çocuğun her türlü tehlikeden korunması için 422, 611
  Yer altındaki definelere ulaşmak için 894
  Yer ve gök afetlerinden kurtulmak için 610
  Yeraltında olan şeylerin görülmesi için 101
  Yılan ve akrebin zararından korunmak için 824
  Yılan ve akreplerin uzaklaştırılması için 203
  Yıldırım çarpmasından korunmak için 551
  Yıldız bilimi hakkında tarihi görüşler 487
  Yıldız şekilleri 80
  Yıldıza bakmak 535
  Yıldızlara mahsus saat ve etki alanları 24
  Yıldızların bitkiler, canlı varlıklar ve madenler üzerine etkileri 516
  Yıldızların insan vücuduna etkileri 513
  Yıldıznâme’ye ilişkin ebced hesapları 529
  Yirmi sekiz harfin yedi yıldıza taksimi 45
  Yitiğini bulmak için 592
  Yoksulluk yüzü görmemek için 230
  Yolculuğa çıkarken okunacak dua 650
  Yolculuğa giden kimsenin sağ salim dönmesi için ..462
  Yolda tehlike varsa 717
  Yorgunlukta uygulanacak manevi reçete 669
  Yusuf Suresi’nin havassı 424
  Yüce Allah’ın güzel isimlerinin hangi yıldız saatinde okunacağı 43
  Yüce makamlara erişmek için 573, 849
  Yürüyemeyen çocuklar için 291
  Yüz felci rahatsızlığına 233, 658
  Yüz şehit sevabı alır 90
  Yüz türlü kötülük ve hastalıktan korunmak için 477
  - Z -
  Zahiri ve bâtmî hastalıklar için 260
  Zahirî ve bâtınî ilimler ona verilir 411
  Zalim ve kötü insanlardan korunmak için 623
  Zalimi mekanından uzaklaştırmak için 775
  Zalimin helaki için 552, 599, 651, 722, 731
  Zalimin huzuruna girmekten korkanlara 292
  Zalimin zulmünden korunmak için 230, 553, 587
  Zalimin zulmünden korunmak için 587
  Zalimin zulmüne engel olmak için 618
  Zalimin zulmüne karşı 94
  Zalimin zulmünü gidermek için 104, 550, 966
  Zalimlerin bu huylarını terk etmesi için 264
  Zamanın şerlerinden emin olur 590
  Zararlı bir insanı bir yerden uzaklaştırmak için 774
  Zayıf ve devamlı hastalanan çocuklar için 723
  Zayıflık ve tembellik illetine karşı 672
  Zayıflıktan kurtulmak için 877
  Zayirçe 524
  Zâyirçeler ve takvimler ilmi 491
  Zekanın keskinleşmesi için 698, 710, 825, 947
  Zengin olmak için 105, 206, 436, 576,587,600, 876
  Zinadan vazgeçirmek için 664, 734
  Zinakâr bir kadının ıslahı için 177
  Zinde hale gelmek için 94
  Ziraatta bereketi artırmak için 631
  Zor doğum yapan kadınlar için 290
  Zor işler kolaylaşır 209
  Zorbaların fenalıklarından korunur 571
  Zöhre saatinde zikredilmesi gereken isimler 36
  Zöhre yıldızının zikir saati 41
  Zöhrenin alametleri 510
  Zöhrenin buhurları 539
  Zühal buhurları 540
  Zühal saatinin isimleri 38
  Zühal yıldızının zikir saati 39
  Zühalin alametleri 506

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.