x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Kadın Şahsiyetler ve Hanım Sahabiler - Harun Yıldırım

  Ürün Özellikleri :

  • Yayınevi : Mercan Kitap
  • Yazar : Harun Yıldırım
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı :360
  • Ebat : 14 X 21.5 cm
  • Ağırlık :436 gr
  • Dil : Türkçe
  • Barkod : 9786054908721
  ÖNSÖZ


  Bismillahirrahmanirrahîm...
  Şüphesiz hamd Allah’a mahsustur. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz. Saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir. O’nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Resulüdür.
  “Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz.” (Âl-i İmran, 3/102)
  “Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da zevcesini var eden, her ikisinden de birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık bağını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir.” (Nisâ sûresi, 4/1)
  “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve dosdoğru söz söy-leyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse, büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (Ahzab sûresi, 33/70-71)
  İmdi, Bundan Sonra hiç şüphesiz en doğru söz Allah’ın sözüdür. En hayırlı yol ise Muhammed sallallahu aleyhi vesellem’ in yoludur. En kötü Ameller işler sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid’at, her bid’at
  sapıklık ve her sapıklık da ateştedir.”
  Siz kıymetli okuyucularımıza; hacmi küçük, yapraklan az olmasının yanında hikmetlerle dolu kitap takdim ediyoruz. Onun hikmetlerinden faydalanmaya hepimizin ihtiyacı vardır.
  Hayra nail olmak ve çerden de emin olmak için Allah’a sığınır, dünyanın korkunç fitnesinden ve âhiretin sıkıntısından bizi muhafaza etmesi için inayetini dileriz.
  Umarız ki Allah celle celaluhu bizim bu İlmî çalışmamızı kendi vech-i kerîmine halis kılar, Allah niyetleri bilen ve kabul î edendir.

  İÇİNDEKİLER
  Önsöz 5
  Eshab-ı kiram kimdir 7
  Allah’a ve Resûlüne itaat Hususunda Ayetler 9
  Peygambere İtaat, O’na ve Halifelerine Tâbi Olma
  Hakkındaki Hadîsler 12
  Peygamberimiz ve Ashabı Hakkında
  Bazı Âyetler 15
  Kur’ân’dan Önceki Kitaplarda Peygamberin ve
  Ashâbının Zikredilmesi 17
  Ashâb-ı Kirâm Hakkındaki Rivayetler 19
  Hadîs-i şeriflerde sahabenin fazileti 23
  Sahabelerde sünnete ittiba (bağlılık) 24
  Kadın Şahsiyetler ve Hanım sahabSer
  Süre Hazret-i İbrahim’in hanımı 30
  Hacer Hazret-i İsmail’in annesi 32
  Hatice (Resûlullah’in hamım Huveylid’in kızı)
  radıyallahu anhâ 35
  Fâtunatuz-Zehra (Resûlullah’ın kızı)
  radıyallahu anhâ 38
  Zeyneb binti Hüzeyme radıyallahu anh 51
  Aişe binti Ebû Bekir radıyallahu anhâ 53
  Safiyye binti Abdulmuttalib radıyallahu anhâ 75
  Hafsa radıyallahu anhâ 80
  Ününü Seleme radıyallahu anhâ 86
  Zeynep binti Cahş radıyallahu anhâ 90
  Ününü Süleym (Gumeysa binti Milhan)
  radıyallahu anhâ 100
  Mısırlı Maıiye radıyallahu anhâ 110
  Esma binti Ebû Bekir radıyallahu anhâ 125
  Ümmti Külsüm radıyallahu anhâ 131
  Ümmü Atıyye el-Ensari radıyallahu anhâ 133
  Fatıma binti Kays radıyallahu anhâ 138
  Fatıma binti Esed radıyallahu anhâ 143
  Zaide radıyallahu anhâ 150
  Halime Hatun radıyallahu anhâ 151
  Ününü Eymen radıyallahu anhâ 158
  Ününü Hâni radıyallahu anhâ 165
  Ününü Hiram radıyallahu anhâ 169
  Ününü Şerik radıyallahu anhâ 173
  Ümmü Ümare Nesibe Hatun radıyallahu anhâ 178
  Cüveyriyye binti Haris radıyallahu anhâ 185
  Meymune binti Hâris radıyallahu anhâ 187
  Reyhane radıyallahu anhâ 189
  Şevde binti Zem’a radıyallahu anhâ .....191
  Ününü Habİbe radıyallahu anhâ 195
  Sümeyye binti Habbat radıyallahu anhâ .202
  Ümmü Rumân radıyallahu anhâ 206
  Afra Hatun radıyallahu anhâ 211
  Hamne binti Cahş radıyallahu anhâ 215
  Erva binti Abdülmuttalib radıyallahu anhâ 220
  Seffâne binti Hfttim radıyallahu anhâ 224
  Suayra el-Esediyye radıyallahu anhâ 228
  Rubeyyi binti Muavviz radıyallahu anhâ 229
  Ümm-ül Hayr bint-i Sahr radıyallahu anhâ 233
  Esmâ binti Umeys radıyallahu anhâ 234
  Dürre binti Ebu Lebeb radıyallahu anhâ 239
  Cemile binti Ubey radıyallahu anhâ 241
  Hâlide binti Esved radıyallahu anhâ 245
  Ümmü Varaka radıyallahu anhâ 248
  Zinnîre radıyallahu anhâ 251
  Hind binti Amr radıyallahu anhâ 255
  Hind binti Utbe radıyallahu anhâ 258
  Ümmü Zer Gıfariyye radıyallahu anhâ 266
  Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anhâ 270
  Ümmü Râfi Selmâ radıyallahu anhâ 275
  Ümmü MSbed radıyallahu anhâ 278
  Ümmü Âsim (Cemîle binti Sâbit el-Ensariyye) radıyallahu anhâ 283
  Esma binti Amr (Ümmü Menî el-Ensariyye) radıyallahu anhâ ...287
  Esmâ binti Yezid radıyallahu anhâ 290
  Fâtıma binti Hattab radıyallahu anhâ 295
  Habibe binti Cahş radıyallahu anhâ 300
  Sümeyra binti Kays radıyallahu anhâ 303
  Havle binti Hakim radıyallahu anhâ 306
  Ümmii Hakim binti Hâris radıyallahu anhâ 311
  Havle binti Kays radıyallahu anhâ 316
  Şifâ binti Abdullah radıyallahu anhâ 319
  Ümmü Biiceyd radıyallahu anhâ 322
  Hansâ (Tûmâdır binti Artır) radıyallahu anhâ 325
  Havle binti Salebe radıyallahu anhâ 329
  Ümmu Gülsüm binti Ukbe radıyallahu anhâ 335
  Huleyde binti Kays radıyallahu anhâ 341
  Şeyma binti Hâris radıyallahu anhâ 345
  Ümmü Fadl radıyallahu anhâ 350
  Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ 354
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.