x

Namaz Kılmayanların İki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar-1148

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786058547452
Dinin Direği ,İslamın esası, kurtuluşun sırrı, felahın aslı ve Allah'ın müslümanlara ahdi olan namazı Anlatan Kitaptır.
29,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Namaz Kılmayanların İki Cihanda Başlarına Gelecek Belalar

  Kitap Özellikleri :

  YAYIN TARİHİ:27 Şubat 2011
  BASKI SAYISI:3. Baskı
  DİL:Türkçe
  SAYFA SAYISI:144
  CİLT TİPİ:Karton Kapak
  KAĞIT CİNSİ:Şamua
  BOYUT:13,5 x 19,5 cm

  NAMAZ KILMAYANLARIN İKİ CİHANDA BAŞLARINA GELECEK BELALAR

  Ey Namazını Terk Eden!
  Elbette namaz şikayetleniyor.Vakitleri geldiği zaman söyleniyor.
  "Allah beni terk edene lanet etsin diyor..
  Ey Müslüman! Her yıl başına bunca sıkıntılar geliyor.İbretlik hadiseler önüne seriliyor.Oysa sen gaflet içerisinde eğlenicisin.
  Namazı terk ederek Rabbinin taatını terk edicisin.Nihayet islam bir yolda ,Sen ise başka bir yolda gidicisin..
  Dinin Direği ,İslamın esası, kurtuluşun sırrı, felahın aslı ve Allah'ın müslümanlara ahdi olan namazı ne zamana kadar daha zayi edeceksin,Ona önem vermeyeceksin, yahut vaktinden çıkaracaksın.Bu senin dini hafife alman değil de nedir? Yoksa sen namazın farz oluşundan, onu kılmayan bir yana kazaya bırakanın dahi ne azaplara çarpılacağından şüphe içerisinde misin?
  Ey Müslüman! islam bağının düğümü olan namazı zayi eden kişinin azap çekmeyeceğini sanıyorsan, işte bu risalede namazın dinindeki önemine dair zikredilen ayeti kerime ve hadisi şerifleri iyi oku ki, namazı terk eden kişiden Allah ve Rasulü'nün güvencesinin kalktığını ,yaşasa da ölsede o kişinin ne alçak bir durumda kaldığını, ölürken neler çekeceğini, sonra kabir azabını ve ahiretteki sığınağının cehennem olacağını iyice anlayasın..
  Artık sen namazları terk etmekten sakın! Eğer bunu yaparsan helak olanlarla birlikte dünya ve ahiretini kaybettin demektir..
  Bu risaleyi okuyan her Müslümanın bunu iyice anlaması Allah ve ahiret gününe inanyırsa bunu müslümanar arasında yayması icab eder. Herkes yaptığının karşılığını hak eder.."Nihâyet onların (peygamberlerin) ardından birtakım kötü döller gelmişti ki onlar o (farz namazlara inanmayarak veya tamamen terk ederek yâhut kazaya bırakarak ya da ta'dîl-i erkâna riâyet etmeyerek) namazı zâyi etmiştiler ve (içki, zina gibi haramlar işleyerek, namaz ve not;dan ve zikirden alıkoyan nefsânî arzulara ve) şehvetlere tamamen uymuştular..Muhakkak ki onlar büyük bir şerre /o azgınlığ (ın ağır cezasın)a/ (cehennemdeki diğer vadilerin bile, şerrinden Allâh ’a sığınmakta ol-dukları)ğayy(kuyusun)a/ kavuşacaklardır.Ancak o kimse müstesnâdır ki (namaz husûsundaki kusurundan vesâir günahlardan) tevbe etmiştir, (şirkten ve kâfirlikten dönüp) îmân etmiştir ve (bu îmânına uygun şekilde) sâlih bir amel işlemiştir!. İşte sana! Onlar cennete gireceklerdir ve hiçbir şeyle zulme uğratdmayacaklardır!". (Meryem Sûresi:59-60)
  Bütün hamdler: "Veyl vardır o namaz kılanlara ki onlar namazlarından gâfildirler" buyuran Allâh-u Te'âlâ’ya mahsustur.
  Sonsuz salât-ü selamlar: "Namazı terk eden kimse Kânunlarla, Firavunlarla ve Hâmânlarla beraber olacak" buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ve namazın terkini imansızlık sayan âl-i ashâbının üzerine olsun..
  Bu risâle aslında "Dînin Direği Müminin Mîrâcı Namaz" isimli kitabımın içindeki bir bö-lümden alınmadır. Ancak bu risâlede çok faydalı ilâveler mevcuttur.
  Birçok din kardeşimiz: "Hocam ben namazlara gevşeklik ediyorum, bana yardımcı ol" diye bize mürâcaat edince bu bölümün büyük bir kitap içerisinde dikkatten kaçmamasını düşünerek bu konuyu özel bir risâle hâlinde tabetmeyi uy ve not;gun gördük. Bilindiği üzere insan tabiatı teşvik ve not;ten ziyade tehditten etkilenir..
  Nitekim bir insana: "Şunu yaparsan sana şu kadar para" desen birçok farklı nedenlerle o işi yapmayabilir. Ama: "Şunu yapmazsan seni ya ve not;karım" dediğinde yapmayan olmaz.
  İşte bunun gibi, namaz kılanlara vaad edilen müjdeleri söylemekle birçok insan namaza başlayabilir, ama namazı terk edenleri bekleyen azapları duyunca zerre kadar îmânı olup da o belâları göze alan olamaz..
  İşte bu nedenle bu kitabın herkese ulaştırılması ve bu sayede namazsızlar namaza başlatılarak hem sebep olanların, hem de namaza başlayanların iki cihan saadetine kavuşmalarına vesîle olunması gerekir.
  Allâh’ ımızın rızası için hepimiz seferber olalım, bir insanı daha bî namazlıktan kurtarmaya çalışalım. Özellikle de çoluk-çocuğumuzu ve yakınlarımızı cehennemden kurtarmaya bakalım. Rabbimiz cümlemize bu eserde yazılanlar vesilesiyle namaz ehli olmayı ve namazsızlıktan kurtularak bu kitapta rivayet olunan bütün azaplardan halâs olmayı müyesser eylesin. ve Acirc;mîn!.

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 5

  BİRİNCİ BÖLÜM

  NAMAZI TERK EDENLERİN KÖTÜ DURUMUNU BEY ve Acirc;N EDEN ve Acirc;YET-İ KERÎMELER 7
  Namazsızlığın İnsanı Cehennem Kuyusuna Düşüreceği 9
  Namazsızlığın Cehenneme Girmenin En Büyük Sebebi Oluşu 11
  İnsanların Namaz Husûsunda Birkaç Tabaka Oldukları 12
  Namaz Kıldıkları Halde Vakitlerini Önemsemeyenlerin Başına Gelecekler 14
  Namazsızlığın İmansızlıktan Sonra Geldiği 17.
  Namazı Terk Etmenin Dünya Sevgisinden Kaynaklandığı Ve Namazsızların Hüsrânı 18
  İçki Yüzünden Namazı Terk Edenlerin Azâbı 22
  Çoluk Çocuğun Namazsızlığına Râzı Gelmemek 24

  İKİNCİ BÖLÜM

  BEŞ VAKİT NAMAZI VEYA HERHANGİ BİRİNİ KASTEN TERK ETMENİN AĞIR VEB ve Acirc;LİNİ AÇIKLAYAN HADÎS-İ ŞERİFLER 29.
  Namaz Terkinin Dîni îmânı Tehlikeye Sokacağı 35
  Namazı Terk Edenlerin Dokunulmazlığının Kalkması39 Namaz Terkinin Kişiyi Allâh’ın Düşmanları Arasına Sokacağı 41.
  Namaz Kılmayanların Kafalarının ve Acirc;hirette Kayalarla Ezileceği Ve Bitmez Tükenmez Azapları 43
  Bir Vakit Namazı Dahi Kaçıranın, Ailesini Ve Bütün Varlığını Kaybetmiş Gibi Zararda Olacağı 47.
  Namazı Kasten Terk Edenlerin İsimlerinin Cehennemin Kapısı Üzerine Yazılacağı 48
  Namazı Terk Edeni Allâh-u Te'âlâ’nm Gazaplı Bir Halde Karşılayacağı 49
  Namaz Terkinin, Diğer Amellerin İptaline Sebep Oluşu 50
  Namaz Kılmayanların Cehennemde En Büyük Kâfirlerle Komşu Olacağı 52
  Namaza Gevşek Olanların Başına Gelecek On Beş Belâ 56.
  Namazı Terk Edenlere Meleklerin Dünyada Ve ve Acirc;hiretteki Korkunç Muameleleri 65
  Bir Vakit Namazı Kazaya Bırakanın Cehennemde Seksen Sene Kalacağı 69
  Mazeretsiz Olarak İki Namazı Birleştirenlerin Büyük Bir Günah İşledikleri 70
  Şehvetlerine Uyarak Namazlarına Dikkat Etmeyenlerin Helak Olacakları 72
  Namazı Zayi Edenlerin İçine Atılmakla Tehdit Olunduğu Gayy Kuyusu Ve Veyl Vadisi 74
  Namazın Zayi Edilişinin Kıyamet Alâmetlerinden Oluşu 79.
  Namaz Vakitlerine Dikkat Etmeyenlerin Ölüm ve Acirc;nında Çekecekleri 82
  Namazı Terk Edene Her Gün Bin Lânet Ve Bin Gazap Yağdığı 86
  İnsanlara Namaz Hakkında Vaaz Etmeyenlerin Günahlarına Ortak Olacağı 90
  Ümmet İçerisinde Namazsız Kimse Kalmaması İçin Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem)in Yaptığı Dua 92

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  BEŞ VAKİT NAMAZI VEYA HERHANGİ BİRİNİ KASTEN TERK ETMENİN AĞIR VEB ve Acirc;LİNİ AÇIKLAYAN RİV ve Acirc;YETLER 93.
  Namaz Kılmayanları Kâfir Sayan Sahâbîler Ve ve Acirc;limler 97
  Namazı Terk Edenin İslam’dan Nasibi Olmadığı 100
  Namazı Terk Edenlerin Yüzlerinin Kabirde Kıbleden Döndürüldüğü 101
  Namazsızların Ateşlerinin Sönmeyeceği 102.
  Namaz Kılmayanların Siyah Suratlarında Yazılacak Satırlar 103
  Namazsızlığın Ocakları Kurutacağı 105
  Namaz Çağrısına İcabet Etmeyen Kimselere Allâh-u Te'âlâ’nm İlginç Hitâbı 107
  Namaz Kılmamanın İyi Kullara Karşı İşlenmiş Bir Suç Olduğu 109
  Namaz Kılmayanlara Hayvanların Dahî Nefretle Yaklaştığı 111
  Namazı Terk Edenlerin Şeytan Gibi Lânete Çarpılışı 113.
  Namaz Kılmamanın Zina Ve Cinayetten Daha Büyük Günah Oluşu 115
  Namazı Kazaya Bırakanların Her Vakte Karşılık Seksen Sene Cehennemde Kalacağı 119
  Namazı Kazaya Bırakmanın Kabir Azâbına Sebep Oluşu 121.
  Namaza Gevşeklik Edenlerin Cehennemdeki Veyl Vâdisine Atılacakları 122
  Bir Vakit Namazı Bile Kazaya Bırakmanın Kebâir Günahlardan Oluşu 124
  Kaza Namazı Olanların Her İşi Bırakıp Borçlarını Ödemeleri Gerektiği 126
  Fihristler 129

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.