x

Cübbeli Ahmed Hoca Hac ve Umre Duaları Kitabı-1155

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786059010917
Hac Ve Umre Vazifesini Yerine Getirirken Yapılacak Olan Dualar Tüm Detay Ve Ayrıntılarıyla Kaleme Alınmıştır
59,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • HAC VE UMRE DUALARI

  DİL:Türkçe
  SAYFA SAYISI:148
  CİLT TİPİ:Karton Kapak
  KAĞIT CİNSİ:Şamua
  BOYUT:11 x 16 cm

  "(Eski temeller üzerine Kâ’be’yi bina etmesinin ardından İbrâhim’e şöyle em-retmiştik:) İnsanlar içerisinde haccı(n farz kılındığını) ilan et ki, (babalarının sulplerinde ve analarının rahimlerinde bu-lunanlara bu çağrıyı duyurayım da, o anda telbiye getirenler, dünyâya geldiklerinde) yayalar olarak ve her uzak yoldan gelen zayıf düşmüş her bir (yorgun) deve üze-rinde sana gelsinler." (Hac Sûresi:27)

  HAC VE UMRE DUALARI

  Bütün hamdler: "Haccı ve umreyi Allâh İçin tamamlayın" (Bakara Sûresi: 196’dan) buyuran Allâh-u Te'âlâ’ya mahsustur.

  Sonsuz salât-ü selamlar: "Hac hac arasını, umre de umre arasını siler sü-pürürler"buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q ve hacc-ı umreyi tamamla-yan Ehl-i Beyt’inin ve tüm ashâbının üze-rine olsun.

  Elinizdeki bu risâle hac ve umre ya-panların asla ellerinden düşürmemeleri ge-reken çok önemli bir kitaptır.

  Zira hadîs-i şeriflerde beyan edildiği üzere: "İbadetin özü duadır", "Dua iba-detin ta kendisidir."

  Duasız ibadet gafletten hâlî kalmaya-cağı için olmaz. Bu yüzden mutla-ka bu duaları okumaya gayret edelim ve herkese bunu öğütleyelim.

  Allâh-u Te'âlâ cümlemize tekrar tek-rar makbul hac ve umreler nasip eylesin.

  ve Acirc;mîn!

  HAC VE UMRE DUALARI

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 5

  Birinci Bölüm

  YOLCULUK DUALARI 7

  Evden Çıkmadan Önce İki Rekat Namaz Kıldıktan Sonra Okunacak Dua 9

  Evden Çıkarken Okunacak Dualar 9

  Yolculukta Korunmak İçin Okunacak Dua 10

  Arabadan İnerken Okunacak Dua 16

  Yolda Yükleri İndirirken Okunacak Dua 16

  Tekrar Arabaya Binip Yolculuğa Devam Ederken Okunacak Dua 16

  İkinci Bölüm

  İHRAMLA İLGİLİ DUALAR 17

  İhram Namazı Kıldıktan Sonra Haccı Temettü İçin Yapılacak Dua 19

  İhram Namazı Kıldıktan Sonra Haccı İfrad İçin Yapılacak Dua 20

  İhram Namazı Kıldıktan Sonra Haccı İfrad İçin Yapılacak Dua 20

  HAC VE UMRE DUALARI

  Üçüncü Bölüm

  MEKKE-İ MÜKERREME İLE AL ve Acirc;KALI DUALAR 21

  Mekke’ye Yaklaşıp Harem Bölgesine Girince Okunacak Dua 23

  Mekke’ye Girerken Okunacak Dua 23

  Mescid-i Haram’a Girerken Okunacak Dua 24

  Beytullâh’ı Görünce Okunacak Dua 24

  Hacc-ı İfrad Yapmak Üzere Yalnız Hac İçin İhrama Girmiş Olanların Tavaf Niyeti 25

  Hacc-ı Temettü Yapacak Olanların Umre Tavafı Niyeti 26

  Hacc-ı Temettü Umresini Yaptıktan Sonra, Farz Olan Hac İçin Kılınan İhram Namazından Sonra Yapılacak Niyet 26

  Hacc-ı Kıran İçin Tavaf Niyeti 27

  Tavafın Her Şavtında Hacer-i Esved’i İstilâm Ederken Okunacak Dua 27

  Tavafta Her Şavtın Başında Hacer-i Esved’i Selamladıktan Sonra Okunacak Dua 27

  Tavaf Başlangıcında Mültezem Hizâsma Gelince Okunacak Dua 28

  Tavafın Her Şavtında Kâbe’nin Kapısı Hizâsma Gelince Okunacak Dua 28

  Tavafın Her Şavtında Makam-ı İbrâhîm’de Okunacak Dua 29

  Tavafın Her Şavtında Rükn-i Trâkî’de Okunacak Dua 30

  Tavafın Her Şavtında Altın Oluğa Gelince Okunacak Dua 30

  Tavafın Her Şavtında Rükn-i Şâmî’ye Gelince Okunacak Dua 31

  Tavafın Her Şavtında Rükn-i Yemânî’ye Gelirken Okunacak Dua 31

  Her Defasında Rükn-i Yemânî’yi Selamladıktan Sonra Okunacak Dua 32

  Tavafın Her Şavtında Rükn-i Yemânî İle Hacer-i Esved Arasında Okunacak Dua 32

  Her Şavtın Sonunda Hacer-i Esved’e Ulaşıldığı Zaman Okunacak Dua 32

  Tavaf Bitiminde Kılınacak Namazdan Sonra Okunacak Dua 33

  Zemzem İçtikten Sonra Okunacak Dua 36

  Safa’ya Doğru Çıkarken Okunacak Dua 36

  Hacc-ı Temettü ve Hacc-ı Kıran Umresi İçin

  Sa'y Edileceği Zaman Yapılacak Niyet 37

  Safa Tepesi’nde Okunacak Dua 37

  Sa'yin Birinci Şavtının Duası 41

  İki Yeşil Direk Arasında Koşarken Okunacak Dua 42

  İki Yeşil Direkten Sonra Merve Tepesi’ne Doğru Yürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 43

  Merve Tepesi’nde Okunacak Dua 43

  Sa'yin İkinci Şavtının Duası 43

  İki Yeşil Direk Arasında Koşarken Okunacak Dua 45

  İki Yeşil Direkten Sonra Safâ Tepesi’ne Doğru Yürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 45

  Sa'yin Üçüncü Şavtının Duası 46

  İki Yeşil Direk Arasında Koşarken Okunacak Dua 47

  İki Yeşil Direkten Sonra Merve Tepesi’ne Doğru Yürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 47

  Sa'yin Dördüncü Şavtının Duası 48

  İki Yeşil Direk Arasında Koşarken Okunacak Dua 49

  İki Yeşil Direkten Sonra Safa Tepesi’ne Doğru Yürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 50

  Sa'yin Beşinci Şavtının Duası 50

  İki Yeşil Direk Arasında Koşarken Okunacak Dua 52

  İki Yeşil Direkten Sonra Merve Tepesi’ne Doğru Yürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 52

  Sa'yin Altıncı Şavtının Duası 52

  İki Yeşil Direk Arasında Koşarken Okunacak Dua 54

  İki Yeşil Direkten Sonra Safa Tepesi’ne Doğru Yürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 54

  Sa'yin Yedinci Şavtının Duası 55

  İki Yeşil Direk Arasında Okunacak Dua 56

  İki Yeşil Direkten Sonra Merve Tepesi’ne DoğruYürürken Tekrar Tekrar Okunacak Dua 57

  Sa'y Tamamlanınca Merve’de Okunacak Dua 57

  Haccı Kıran Yapanlar Umre Sa'yini Bitirdikten Sonra Tavaf-ı Kudüm Yapacakları Zaman Yapılacak Niyet 61

  Terviye Sabahı Mina’ya Giderken Okunacak Dua 61

  Arafat’a Giderken Okunacak Dua 62

  Arafat’ta Cebel-i Rahme’yi Gördüğü Zaman Okunacak Dua 64

  Arafat Duası 64

  Vakfe Saatinde Okunacak Dua 65

  Arafat’ta Güneş Batmaya Yakın Okunacak Dua 72

  Müzdelife’de Okunacak Dua 75

  Müzdelife’de Akşam İle Yatsı Namazını Kıldıktan Sonra Okunacak Dua 76

  Müzdelife’de Meş'ar-i Haram Civârında Okunacak Vakfe Duası 76

  Müzdelife’den Hareketle Mina’ya Giderken Okunacak Dua 82

  Mina’da Okunacak Dua 84

  Şeytan Taşlarken Okunacak Dua 85

  Kurban Keserken Okunacak Dua 86

  Traş Olurken Okunacak Dua 87

  Saçları Tıraş Ettikten veya Kısalttıktan Sonra Okunacak Dua 87

  Şeytan Taşlama Günlerinde Küçük ve Orta Şeytanı Taşladıktan Sonra Yapılacak Dualar, ki O Makamda Yapılan Dualar Müstecaptır 88

  Medîne-i Münevvere’den Ayrılırken Rasûl-Ü Ekrem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem )in Kabri Yanında Kılman İki Rekat Namazdan Sonra Okunacak Dua 117

  Hacmin Kendi Memleketine Döndüğü Zaman Okuyacağı Dua 118

  HAC VE UMRE DUALARI

  MÜELLİFİN DİĞER ESERLERİ

  1.DUALARIM

  2.SEL ve Acirc;M RİS ve Acirc;LESİ

  3.FITRAT I TAĞYÎR RİS ve Acirc;LESİ

  4.KUR' ve Acirc;N-I MECÎD RİS ve Acirc;LESİ

  5.KUR' ve Acirc;N-I HAKÎM RİS ve Acirc;LESİ

  6.NÜZÛL-İ MESÎH RİS ve Acirc;LESİ

  7.İ'TİK ve Acirc;T RİS ve Acirc;LESİ

  8.TASAVVUF RİS ve Acirc;LESİ

  9.ABDEST RİS ve Acirc;LESİ

  10.R ve Acirc;BIT ve Acirc;-İ CELİYYE

  11.ŞECERE-İ NEBEVİYYE

  12.RASÛLÜLL ve Acirc;H'I RÜYADA GÖRMEK

  13.ORUÇ RİS ve Acirc;LESİ

  14.DÜRR-Ü MEKNÛN KASİDESİ

  15.RECEB-İ ŞERÎF RİS ve Acirc;LESİ

  16.ŞA'B ve Acirc;N-I ŞERÎF RİS ve Acirc;LESİ

  17.KURBAN RİS ve Acirc;LESİ

  18.DÜRR-Ü MEKNÛN KASÎDESİ'NİN ŞERHİ

  19.RAMAZ ve Acirc;N-I ŞERÎF RİSALESİ

  20.EZ ve Acirc;N-I MUHAMMEDİY RİS ve Acirc;LESİ

  21.DİNİN DİREĞİ MÜ'MİNİN MÎR ve Acirc;CI NAMAZ

  22.NAMAZ İLMİH ve Acirc;Lİ

  23.TA'DİL-İ ERK ve Acirc;N RİS ve Acirc;LESİ

  24.SALEV ve Acirc;T-I ŞERİFE

  25.EYYÛB EL-ENS ve Acirc;RÎ

  26.ASH ve Acirc;B-I BEDİR

  27.CEM ve Acirc;ATLE NAMAZ

  28.ELLİ DÖRT FARZ ŞERHİ

  29.SALEV ve Acirc;T-I KÜBR ve Acirc;

  30.İSTİĞF ve Acirc;R ve Acirc;T-I MÜNKİZE

  31.MEV ve Acirc;'IZ-İ KUDSİYYE

  32.HER BİR UZUV İÇİN ŞİF ve Acirc; ve Acirc;YETLERİ

  33.ÇÖREK OTU RİS ve Acirc;LESİ

  34.AHL ve Acirc;K-I NEBİ

  35.SALEV ve Acirc;T-I MUZ ve Acirc;'AF ve Acirc;T

  36.SEFER DU ve Acirc;LARI

  37.HER BİR DERT İÇİN BİR DU ve Acirc;

  38.HAZRET-İ MEHDİ MUHAKKAK GELECEK FAKAT BU YÜZYILDA DEĞİL

  39.MEVLİD-İ ŞERÎF KIRAATİ

  40.İSTİĞFAR RİS ve Acirc;LESİ

  41.HAC VE UMRE DUALARI

  42.HAYRETTİN KARAMAN’A REDİYELER

  HAC VE UMRE DUALARI

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.