x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Dualar Büyüler ve Çözümleri Define ve Koruma

  ÖNSÖZ

  Elhamdü Lillahi Rabbil’âlemin. Vessalâtü ves- selâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-En- biyâi ve Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
  Hamd, ve Acirc;lemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olan mü’minlere olsun.
  Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah’tan hiç birşey gizli kalmaz.
  Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
  Mahlukatın (yaratılmışların) en şereflisi olan insanoğlunun Allah’a halis kul olması, O’nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
  İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek ilahi nizam Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
  Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur’an ve Sünneti Resûlullah’tan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü'min inandım ve teslim oldum dediği zaman; "Ya Rab! Senden başka ilâh (kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muhammed (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir" demiş olmaktadır.
  Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstûrlarını Kur'ân ve Sünnetten almalıdır.
  Ey Mü’min! Yaşamın boyunca Allah’ın son Pey ve not;gamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: "Ben size iki şey bırakıyorum. O’na uyar, tâbi olursanız kutuluşa erersiniz: O’na tabi olmazsanız dalalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri
  Allah'ın Kitabı Kur’ân'dır. Diğeri ise benim sünnetimdir."
  Yine Allah (c.c.): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız." buyurmuştur. Evet Allah’ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebep olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız? Allah’ın bizlere verdiği sebep ve vasıfları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur’ân ve sünnet ölçülerine uyduracağız.
  Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur'ân ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim âyette açıkça ortaya konmuştur: "Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur’ân’a) sarılınız." buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir.
  İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. Ben de sizlere elinizde bulunan İmam Gazali’nin iki bölümden meydana gelen (MÜSELLESİ) olan Es-Sirril Mâsun vel Cevheril Meknun isimli bu eserini sizlerin beyninde bulunan bir ukdeyi günümüz Türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsili resimleriyle harfi ebcedi de sizlere geniş bir izahları ile ilâve olarak görüşlerinize sunmuş bulunmaktayım.
  Bugüne kadar bu konu ile (burç ve yıldızlarla) ilgili nice kitab yazılmış, nice mecmuâ ve gazetelerde fallar çıkmış olup, bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka bir şey olmadığı sizlerce de malum olup tarafımdan sizlere açıklamaya gerek görülmemektedir.
  Bu küçük eserin faydalı şifalı ve yararlı yönleri olduğu gibi manevî yönden zararlı yönleri olduğunu da hatırlatmak isterim. Önce nefsinizi kontrol edip yanlışa yönelmeyin. Hiddet ve hırs insan oğlunu girdaba sokar. Hem dünya hem de ahiret hayatını perişan eder.
  Nefsani duygularını yersiz kullananlar inanç ve amelini heba etmiş olur. Çaresiz halde bir mühlis olur.
  Bu Sirril Mâsun vel Cevheril Meknun isimli kitabımız ile fikir alış-verişi yapan kardeşlerim benim yıldızım böyle çıktı diye o düşünceye bağlı kalmayın, sizi günaha götürmesin. Amel etmek sizin için yanlış yola gitmenize vesile olur. Ancak doğrusunu Allah bilir.
  Bu eserin içinde bulunan nice âyetler bulunmaktadır. Bu âyetleri ve kelâmullahı maddî çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. Amin...
  H. Mustafa VARLI
  2015

  İÇİNDEKİLER
  Önsöz 5
  Darlıktan Kurtulma ve Rızık 14
  Üçlü Vefkin Bir Çok Faydaları 14
  Bir Kimseyi ve Acirc;şık Etmek İçin 25
  Sevgi ve Muhabbet İçin 26
  Bir Kimseyi Kendine Döndürmek İçin 27
  ve Acirc;şık Etmek İçin 28
  Sevgi ve Muhabbet İçin 31
  Herkesin Yanında Heybetli Gözükürsün 33
  Muhabbet İçin 33
  ve Acirc;şık Etmek İçin 35
  Dilek İçin 36
  ve Acirc;şık Etmek İçin 39
  Kısmeti Bağlı Olanlar İçin 40
  Kazanmak İçin : 42
  ve Acirc;şıklık İçin 44
  Barıştırmak İçin 45
  Dargınları Barıştırmak İçin 48
  Muhabbet İçin 50
  Muhabbet İçin 51
  Yüzük İçin 54
  Sağ mı Ölü mü Olduğunu Öğrenmek İçin 57
  Hırsızı Bulmak İçin ve bdquo; 58
  Muhabbet İçin 59
  Muhabbet ve Getirmek İçin 59
  Muhabbet ve Celp İçin 60
  Sevgi ve Muhabbet İçin 61
  Bir Müşkülün Halli İçin 61
  Her Kapıyı Açmak İçin 65
  İsteğinin Yerine Gelmesi İçin 66
  Sevgi ve Muhabbet İçin 67
  Manevî Hal İçin 68
  Muhabbet İçin 68
  Muhabbet İçin 69
  Sevgi ve Muhabbet İçin 70
  Muhabbet İçin 72
  Bir İşin Olması İçin 73
  Her İşlemde 45 Kere Okunması Gerekli Olan Beş Ayet
  Budur 77
  Muhabbet İçin 79
  Mühr-ü Azam 80
  Mühr-ü Nübüvvet 81
  Bozma ve Koruma - Kötü Huy 82
  Tefrik 87
  Kahriye 93
  Düşmanı Hasta Etmek İçin 94
  Yapılan İşlemi Bozmak İçin 95
  Düşmana Zarar Vermek İçin 97
  Düşmana Zarar Verme 100
  Düşmanı Perişan Etmek İçin 101
  Tefrik 102
  Baş Ağrıtmak İçin 103
  Kanı Durdurmak İçin 104
  Bir Kimsenin Seni Görmemesi İçin 105
  Hastaya Şifa İçin Yazılır 109
  Ara Bozma 110
  Hasta Etmek İçin 111
  Hasta Etmek İçin 112
  Hasta Etmek İçin 113
  Düşmanı Öldürmek İçin 115
  Tefrik 119
  Tefrik 121
  Düşman İçin 123
  Bir Kimseyi Getirmek İçin 124
  Hezimete Uğratmak İçin 125
  Korkutmak İçin 126
  Düşman Topluluğunu Dağıtmak İçin 127
  Tefrik İçin 130
  Kötü Bir Toplumu Dağıtmak İçin 131
  Zalime Musallat Etmek 132
  Bir Kimseyi Taşlamak İçin 133
  Sevgi ve Muhabbet Hasıl Etmek İçin 134
  Zalim Bir Kimseyi Mutazari Etmek İçin 135
  Zarar Vermek İçin 135
  El Hicâbül A’zam 143
  Malûmat-ı Müteferrika (Müteferrik Bilgiler) 149
  Kulak Çınlaması 149
  İhtilâc-ı Uzviyye - Herhangi Bir Yerin Seğirmesi 152
  İbrahim Hakkı Hazretlerinin İhtilâcnamesi 153
  Azaların Seğirmesi ve Neye Delâlet Ettiği 153
  İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinin İhtilâçnâmesi 162
  Faide-i Mühimme (Önemli Faydalar) 170
  Hayatta mı, Ölü mü Hâll-i Gâib 172
  İçtima’ ve İftirak (Birleştirmek veya Ayırmak) 173
  Devam-ı Memuriet 175
  Galib ve Mağlub 177
  Nazar-ı Dikkate 180
  Burçlar ve Yıldızlar 181
  Şühur, Eyyam ve Büruc 183
  Kıyafetname 185
  İktırân ve İçtimai Kevakib 194
  Mühim Bir Hatırlatma 195
  Ebced Tablosu 196
  Koruma 197
  İmam-ı Cafer-i Sadık (r.a.) Duası 197
  Hastalık ve Felç İçin 198
  Sancı İçindir 199
  Ağırlık İçin 199
  Koruma 200
  Koruma 201
  Muhabbet 201
  Muhabbet 202
  Kısmet Açma 202
  Düşmandan Korunma 203
  Koruma 204
  Koruma 205
  Satılmayan Mal İçin 206
  Muhabbet İçin 207
  Muhabbet 207
  Bir Müşkilin Halli İçin 208
  Heybetli Olmak İçin 208
  Düşmandan Emin Olmak 209
  Muhabbet 209
  Bereket Mühürleri 210
  Bağlanmamak İçin 211
  Muhabbet 211
  Rızık ve Bereket İçin 212
  Muhabbet 213
  Şifa İçin 213
  Koruma 214
  Yıldız Burçlarının Harfleri 215
  Çiriş ile Bağlama 215
  Mührü Zülfikâr 216
  Düşmandan Korunma 217
  Koruma 217
  Muhabbet . 218
  Muhabbet 219
  Cin İlişkisini Def Etmek İçin 219
  Salâvat-ı Şerif (Tefriciye) 220
  Sihir ve Cin İçin 221
  Dua-i Şerif 222
  Hayır Kapılarının Açılması İçin 222
  Mühr-ü Muhammed (s.a.v.) 223
  Dua-i Mübarek 224
  Hz. Yusuf (a.s.) Mührü 225
  Hz. İbrahim Halilullah Mührü 225
  Muhabbet 226
  Muhabbet 227
  Mühr-ü Süleyman (a.s.) 227
  Belâlardan Emin Olmak İçin 229
  Mühr-ü Süleyman (a.s.) 230
  Şifa İçin 231
  Koruma 231
  Cifir Anahtarı 231
  Mühr-ü Nebi Muhammed (s.a.v.) 232
  Düldül Duası 233
  Mühr-ü Ayn 234
  Şifa İçin 235
  Nazar İçin 235
  Cümle Murat İçin 236
  Şifa İçin 236
  Bağlı Çözmek 236
  Muhabbet 237
  Uyumamak İçin 237
  Güreş İçin 237
  Muhabbet İçin 238
  İstihare İçin 238
  Hırsızlık İçin 238
  Sar’aya Karşı 239
  Şirinlik İçin : 239
  Her Hususta Muvaffak Olmak İçin 240
  Siyatik İçin 240
  Bereket İçin 241
  İdrar Zorluğu İçin 241
  Şirinlik İçin 242
  Kulunç İçin 242
  Her Türlü Hastalık İçin 242
  Şifa İçin 243
  Muhabbet İçin 243
  Şirinlik İçin 244
  Her Niyet İçin 244
  Şifa İçin 244
  Kısmet İçin 245
  Kısmet Açma , 245
  Uykusu Bağlı Olan İçin 246
  Koruma 246
  Muhabbet İçin 246
  Düşman İçin 247
  Ağız Eğilmesi 247
  Muhabbet İçin 247
  Sevgi İçin 248
  Tefrik - İki Kişiyi Ayırmak İçin 248
  Koruma 248
  Rüyaya Girmek İçin 249
  Muhabbet 250
  Koruma 251
  Muhabbet İçin 251
  Define İçin 251
  Uyumak İçin 252
  Bağlı Çözmek İçin 252
  Bağlı Çözmek İçin .253
  Muhabbet İçin 253
  Cazıları Kâr Kılmamak İçin 253
  Koruma 254
  Rızık ve Bereket İçin 254
  Bereket İçin 256
  Bağlı Çözmek İçin 256
  Muhabbet İçin 257
  Koruma 257
  Muhabbet İçin 257
  Unutkanlık İçin 258
  Muhabbet İçin 259
  Taun İçin 259
  Muhabbet İçin 259
  Mühr-ü İdris (a.s.) 260
  Muhabbet İçin 261
  Sihir Bozma 261
  Koruma 262
  Dua-i Taun (Kanser) 262
  Koruma 264
  Bol Rızık İçin 265
  Muhabbet İçin 266
  Muhabbet İçin 267
  Sihr-i Azam 267
  Muhabbet İçin 267
  Düşmanı Helâk Etme 268
  Dil Bağı 268
  Muhabbet İçin... 269
  Kız Almak İçin 269
  Dil Bağı 269
  Muhabbet İçin 270
  Cümle Şeyden Emin Olmak İçin 270
  Borçlu İçin 271
  Şifa İçin 271
  Ağız Eğilmesi 272
  Göz Bağlamak İçin 273
  Vefk-i Mübarek 274
  Muhabbet İçin 275
  Cin İçin 275
  Kız İstemek 276
  Yel İçin.. 277
  Kulunç İçin 277
  Çocuğu Olmayanlar İçin 278
  Bağlı Çözme 279
  Cin İçin-1 280
  Cin İçin-2 281
  Define İçin 281
  Harp Aletleri Şerrinden Korunmak İçin 282
  Harp Aletleri Şerrinden Hıfz İçin 283
  Muhabbet İçin 283
  Muhabbet İçin 284
  Muhabbet İçin 285
  Göze Görünmemek İçin 285
  Muhabbet İçin 286
  Zengin Olmak İçin 287
  Uyku İçin 287
  Dil Tutulması İçin 287
  Bir Çocuk Uyumazsa 288
  Cin Tutması İçin 288
  Kız İsteyen İçin 289
  İki Kimseyi Ayırmak İçin 289
  Muhabbet İçin 290
  Hesapsız Sevap İçin 291
  Şifa İçin 291
  Muhabbet İçin 292
  Halk İçinde Sevilmek İçin 292
  Altını Islatanlar İçin 293
  Bağlı Çözmek İçin-1 293
  Bağlı Çözmek İçin-2 293
  Korku İçin 294
  Dil ve Göz Bağı İçin 295
  Bir Kimseyi Getirmek İçin 296
  Korunma İçin 297
  Muhabbet İçin 298
  Kız Almak İçin 298
  Halk Arasında Sevilmek İçin 299
  Muhabbet İçin 299
  Köpekten Korunmak İçin 300
  Muhabbet İçin 300
  Düşman İçin 301
  Muhalefet-i Şerif 301
  Muhabbet İçin 302
  Karı Koca İçin 302
  Muhabbet İçin 303
  Karı - Koca Arası İçin 304
  Muhabbet İçin 304
  Muhabbet İçin i 305
  Muhabbet İçin 306
  Muhabbet İçin... 307
  Muhabbet İçin 308
  Muhabbet İçin 309
  Unutkanlık İçin 310
  Dil Bağı İçin 310
  Kilitle Kısmet Açma 310
  Dargınlık ve Muhabbet İçin 311
  Esmâ-i Mübareke Budur 314
  Kısmet Açmak İçin 315
  Zehirli Hayvanlardan Korunmak İçin 315
  Karı Koca Arasını Düzeltme 316
  Esmâ’ül-Hüsnâ 317
  Mühr-ü Şerif Mübarektir 318
  Mühr-ü Taçı Alâ Allah (c.c.) 319
  Mühr-ü Süleyman 319
  Mühr-ü Süleyman - 1 320
  Mühr-ü Süleyman - II 320
  Azametli Bir Tablo 321
  Mühr-ü Süleyman 321
  Hz. Süleyman’ın Nur Vefki 322
  Büyü ve Nazar Koruması 323
  Nazar - Sihir Bozma ve Her Niyet İçin 324
  Çocuğu Olmayanlar İçin 324
  Yüzzük İçin 1 325
  Genel Şifa ve Koruma 326
  Çok Kuvvetli Maneviyat Tılsımı 333
  Korumaların Şahı 334
  Bereket İçin 335
  Rızık İçin 335
  Ruh Bozukluğu İçin 337
  Cin Musallatı ve Büyüden Korunma 338
  Dargınları Barıştırma 339
  Sırrı İlâhi’dir Bu 340
  Hz. Musa’nın Asasına Yazılan Yazı 340
  Bağlı Çözmek İçin 341
  İsm-i Azam Hateminin Azametli Bir Tablosu 342
  Çalınan Eşya 344
  Hırsızı Bulmak İçin 345
  Ferec (Kurtuluş) Duası 346
  Ferec Dasımn Bazı Faziletleri 350
  Muhabbet İçin ; 351
  Define İçin 353
  İki Kişinin Arasını Açmak İçin 354
  Hikmet Ehli Olmayan 4'dür 357
  Muhabbet İçin 358
  Koruyan Tılsım 358
  Getirmek İçin 359
  Dil Bağı 359
  Yolda Yorulmaz 360
  Hırsız İçin 360
  Define İçin 361
  Muhabbet İçin 361
  Unutmayınız Hayırlı İş İçin 361
  Şeker Hastaları İçin 362
  Eklem Romatizması İçin 363
  Başkasının Rüyasına Girmek İçin 363
  Bir Kimsenin Seni Araması İçin 364
  Bir Kimsenin Sana Dönmesi İçin 364
  Muhabbet ve Getirmek İçin 365
  Kız İstese Vermeseler 366
  Muhabbet İçin 366
  ve Acirc;şıklık İçin 367
  Muhabbet İçin 367
  Muhabbet İçin 368
  Psikolojik Sıkıntı İçin 369
  Muhabbet İçin 369
  Muhabbet İçin 370
  ve Acirc;şıklık İçin 370
  Muhabbet İçin 371
  Allah’a Son Dua 372

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.