x

Mekanlar ve Olaylarıyla Hz.Muhammed'in Hayatı-1673

TİMAŞ YAYINEVİ
Ürün Kodu : 9786050818864
Mekanlar ve Olaylarıyla Hz.Muhammed(s.a.v)'in Hayatı Hayatını Konu Alan Siyer Kitabıdır
265,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • MEKANLAR VE OLAYLARIYLA HZ.MUHAMMED'İN HAYATI

  Yayın Tarihi2018-10-30
  ISBN

  9786050818864

  Baskı Sayısı14. Baskı
  DilTÜRKÇE
  Sayfa Sayısı264
  Cilt TipiKarton Kapak
  Kağıt CinsiKitap Kağıdı
  Boyut13.5 x 21 cm

  ÖNSÖZ
  Yeryüzünde hiçbir insan 0’nun(sas) kadar sıkı takip edilmemiştir.Hiç kimsenin hayatı 0’nunki(sas) kadar irdelenmemiş ve kayıt altına alınmamıştır. Tabir yerinde ise her adımı, her soluğu,
  her bakışı gözlenmiş ve gelecek nesillere aktarılmak üzere hafızalara kazınmaya çalışılmıştır. Bununla yetinilmemiş ayağını bastığı her mekân, namazını kıldığı her yer, abdest aldığı ve su içtiği her kuyu altında gölgelendiği her ağaç, mukaddes bir mekân olarak korunmaya
  çalışılmıştır.Bugüne kadar Hz. Muhammed’in(sas) hayatını anlatan nice eser
  okuduk ve inceledik. Son derece özel olan bu yaşantıyı aklımıza yerleştirmek, örnek almak için
  ezberlemeye çalıştık. Fakat 0’nun(sas) hayatı sadece olaylardan ibaret değildi.
  Yaşantısının, hadiselerin cereyan ettiği mekânlar ile de yakın bir ilişkisi vardı.
  Hangi olay, nasıl bir zaman diliminde nerede meydana geldi? Bunu bilmek, 0’nun(sas) hayatını öğrenmede büyük önem taşımakta idi. Mekke’den Medine’ye uzanan bu kutlu yaşamda, örnek alınacak nice tavır, bilinmesi gereken birçok olay bu topraklarda cereyan etmişti. Bizler de Hz. Muhammed’in(sas) hayatının daha iyi anlaşılabilmesi için özel bir çalışma gerçekleştirdik. Kâinatın Efendisi’nin(sas) hayatına dair hatıralarla bunların vuku bulduğu yerleri tek tek
  devşirmeye çalıştık. Çalışmamızı Mekke ve Medine olarak ikiye ayırdık. Peygamber Efendimiz’in(sas) Mekke ve Medine’de yaşadığı hadiseleri bu iki farklı şehirde ayrı ayrı inceledik. Bu iki şehirdeki hadiseleri anlatırken de belirli bir gezi güzergâhı çizdik ki yarın sizler de bu güzergâh doğrultusunda bir yolculuk yapabilesiniz istedik. Eğer hadiseleri bir güzergâh değil de kronolojik sırada incelese idik, mekân merkezli hazırlanan bu çalışma, son derece karışık olacak ve oralara gittiğiniz zaman işin içinden çıkmanız zorlaşacaktı.

  MEKANLAR VE OLAYLARIYLA HZ.MUHAMMED'İN HAYATI


  Fakat şimdi Kâinatın Efendisi’nin(sas) örnek alınması gereken hayatını, sanki Mekke ve Medine’de geziyormuşçasma rahat bir şekilde okuyacak, oralara gittiğiniz zaman da hatıralara ait mekânları elinizle koymuş gibi bulabileceksiniz.
  Peki bu kitapta sadece Peygamber Efendimiz’in(sas) hayatına ait detaylar mı bulacaksınız? Elbette ki hayır. Mekke ve Medine toprakları o kadar kadim bir coğrafya ki Efendimiz’den(sas) hem öncesine hem sonrasına ait nice peygamber, sahabe, evliya, asfiya ve kıymetli zat buraya uğramış ve burada birtakım izler bırakmıştır. Hadi gelin bu kitabın içeriğini Hicaz’dan başlayarak şöyle bir özetleyelim.Hicaz, insanı neden bu kadar etkiler? Çünkü oralar İslam’ın en önemli şartlarından biri olan haccm ifa edildiği mekânlardır. Bu büyük ibadeti yapmanın huzuru vardır oralarda. Bir ibadetin yüz binlerce semere verebilme bereketine sahiptir bu topraklar. Orası yeryüzünün en eski toprakları, en eski yerleşim yerleridir. Atalanmızm izleri vardır oralarda. Hz. ve Acirc;dem(as) ile Hz. Havva’nın buluşma yeridir. Sadece tavaf alanı üzerinde 70’e yakın peygamberin kabrinin mevcut olduğu rivayet edilir. Bu seçilmiş insanların mevcudiyetleriyle şereflenen mekânlardır buralar. Bu arazide Hz. Nuh(as) yürümüş, Hz. Hud(as) devesini sürmüş, Hz. lbrahim(as) Kâbe’yi inşa etmiş, Hz. İsmail(as) avlanmış, Hz. Muhammed(sas) de tüm hayatını burada geçirmiştir. Sahabenin ömürlerini geçirdikleri, başka diyarlara i‘lâ-yı kelimetullah için hicrete niyet ettikleri yerlerdir buralar. Hz. Bilâl, işkence için kumlara burada yatırılmış, müşrikler tarafından esir edilen Ammâr bin Yasir Müslümanlar tarafından buralarda kurtarılmıştır.
  Peygamber Efendimiz(sas) burada diye Selman-ı Farisîler, Veysel Karânîler buraya göç etmiş, 0(sas), "İslam’ı anlatın," emrini verdiğinde Bilâller, Halidler, Ebu Ubeyde bin Cerrahlar buradan göç etmiştir. Burası babasının üzerine deve işkembesi kondu diye Fâtıma’nm ağladığı, Ömer ve Hamza Müslüman oldu diye sahabenin sevince boğulduğu topraklardır. Ukaz, Zü’l-Mecaz, Mecenne pazarlarına tebliğ için giden ayaklar bu yollarda yorulmuş, Taif teki zulümden kurtulanlar, mağarada müşriklerin gözlerinden saklananlar yine buralarda dinlenmişlerdir örümcek, ağını buradaki mağarada örmüş, güvercin en güzel yuvasını ou mağaranın girişine yapmıştır. Dünyaya zulüm dağıtan Bizans ve Sasani’ye karşı adalet orduları buradan yürümüş; Hz. Aliler, İbn Ömer ve İbn Abbaslar burada büyümüş, Sümeyyeler, Hamzalar, Hz. Ömerler ve Hz. Osmanlar burada şehit düşmüştür.
  Sadece peygamberler ve sahabeler mi? Bu koca tarihte daha nice şahitler vardır: Ömer bin Abdülaziz tüm servetini buralara harcamış, Abdullah bin Zübeyr zalimlere karşı ordularını burada toplamıştır. Halife Velid, Mehdi buraların hâdimliği için yanıp tutuşmuş, Nureddin Zengi fitne tohumlarını yine burada söndürmüştür. Selahaddin Eyyübî ve Kılıçarslan bu toprakların muhabbetiyle yandıkları halde küffara karşı kılıç sallamaktan buraları ziyaret edememiş, Şeyh Şamil gibi İslam büyükleri de buralara gelip bir daha geri dönememiştir. Kab> bin Züheyr bir mübarek hırka için dile gelip kasidesini burada söylemiş, buraların bülbülü olmayı arzulayan ve Acirc;kif de yazdıklarını, kötüye kullanılmasınlar diye buralarda imha etmiştir. Efendimiz’in(sas) Sakal-ı Şerifi tek tek bu topraklardan toplanmış, Gül-i Muhammedi tüm insanlık istifade etsin diye Sultan Ahmed tarafından tek tek cam tüplere konularak bu topraklarda dağıtılmıştır. Osmanlı’mn nice Hak âşığı sultanı hadimlik anlayışı içinde Kabe’nin örtülerini İstanbul’da hazırlatmış ve gözyaşlarıyla buralara göndermiştir. Yine onlar orada eskiyen her bir şeyi kutsal birer emanet kabul ederek başkentlerine getirtmişlerdir.
  Efendimiz’i(sas) korumak uğruna açlık çeken askerlerimiz ölmemek için buraların çekirgelerini yemek zorunda kalmış, bu Mukaddes Belde’yi terk etmek zorunda bırakılan Fahreddin Paşa da kılıçlarını düşmana teslim etmeyerek bu topraklara emanet etmiştir.

  MEKANLAR VE OLAYLARIYLA HZ.MUHAMMED'İN HAYATI


  Anlatmakla biter mi bu topraklarda cereyan eden hadiseler? Gülenler, ağlayanlar, buraların hasretiyle yananlar ve buralar uğruna canlanndan olanlar... Bugün bize düşen görev ise tüm bu yaşananları ve bir varoluşun inşa edildiği mekânları, bu topraklarda yaşayan seçkin hayatları tanımak ve yaşanan hatıraların en küçük detaylarına vâkıf olarak oraları gezmektir. Eğer bilerek ve hissederek gezebilirsek, "Oralarda bir zamanlar Efendiler Efendisi dolaşmıştı," diyecek ve ayağımızı yere basarken daha dikkatli olacağız. Bu şuurla hareket ederken kendimizi her köşe başında sahabeyle musafaha eder gibi hissedeceğiz. Oralara gittiğinizde lütfen özellikle, ikindi gölgesi çöktüğünde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin beyaz mermerleri üzerinde uçuşan çekirgelerin çağrışımlarıyla Osmanlı’yı ve Fahreddin Paşa’yı hatırlamayı da ihmal etmeyiniz. Çünkü onlar sahabe ve tabimden sonra oralara en güzel hizmeti yapmış, yatırımın en kıymetlisini oralara gerçekleştirmiş ve Hâdimü’l-Haremeyn (Harem-i Şerifin hizmetçileri) olmakla her zaman gurur duymuşlardır. Oraları temizlik için kullandıkları tavus kuşu tüyünden süpürgelerin teleklerinden birkaç tüyü İstanbul’a getirtmiş ve başlarındaki sorguçlara takarak, "Biz senin evinin süpürgecileriyiz ya Rabbi!" diyerek halkın arasında öylece dolaşmışlardır.
  Bu eser, hepimizin kalbinde önemli bir yeri olan Mukaddes Topraklar’ı daha iyi tanıtmak için özel olarak hazırlanmıştır. Her bir insanımız oraları bilerek ve hissederek gezsin diye düşünülmüştür. Ciddi bir araştırma gerektiren bu eser tek bir mekânda ve kısa bir sürede yazılmış değildir. Uzun araştırmalar ve sistemli bir yazım dönemi geçirmiştir. Bu eserde okuyacağınız yazılar; Türkiye, Almanya, Danimarka, İsveç, Arabistan, Suriye, Yemen, Belçika ve İsviçre’de yazılmış olup, Mukaddes Topraklar’a orada ve burada yaşayan insanlanmızm gözüyle de bakılmak istenmiştir. Tabii ki böyle çaplı bir çalışma zayıf ve liyakati sınırlı birkaç kişiye hasredilmemelidir. Üç yılı aşan bir araştırma süresi içinde, nice gönül insanı, bıkmadan usanmadan bizleri bir yerlerden bir yerlere taşımış, anlatmış, dinlemiş, araştırmış, sorgulamış ve dua etmişlerdir.
  Bu yardım edenlerin büyük bir kısmı tanıdıklarımızdır. Ama en sıkıştığımız anlarda, maddi sebeplerin sukutu anında, tanımadığımız kişilerin de yardımı olmamış değildir. Bunlar da sanıyoruz oraların âşığı kişilerin duaları vesilesiyle olsa gerek. Kısacası genel olarak emeği geçen herkese desteklerinden dolayı hürmetlerimi sunmak istiyorum. Özel olarak ise, eserin hazırlanma aşamasında Türkiye’de uzun süreli bulunamamama rağmen yokluğuma sabreden kıymetli eşim ve sevgili kızıma, 60 derece hava sıcaklığında bana bıkmadan usanmadan adım adım rehberlik eden Necati Öztürk Bey’e, Medine’yi detaylarıyla tanımamı sağlayan Mehmet Altan Bey’e, özellikle bu eseri meydana getirmemde beni teşvik eden ve her türlü desteği gösteren Abdullah Aymaz Hocam’a, manevi desteğini hiçbir zaman benden esirgemeyen Şerafettin Kocaman Bey’e, Arapça eserleri benimle birlikte sabahlara kadar mütalaa eden kıymetli ilahiyatçı Selman Kuzu Bey’e ve burada ismini sayamadığım daha nice güzel insana teşekkürlerimi sunuyorum.
  Önsöz

  MEKANLAR VE OLAYLARIYLA HZ.MUHAMMED'İN HAYATI


  İÇİNDEKİLER 11
  BİRİNCİ BÖLÜM MEKKE
  İlk Bakış, İlk Dua 21
  Hz. Hâcer Olabilmek 24
  Zemzem ve Hikmetleri 25
  Say’in Hikmetleri 29
  Peygamber Efendimiz’in(sas) Hz. Hatice ile Yaşadıkları Ev 30
  Efendimiz’in(sas> Kâbede Namaz Kıldığı Yer 33
  Müzdelife’de Gece Sohbeti 34
  Kâbede Geçirilen Bir Gece 35
  Kâbe ve Peygamberimiz’in(sas) Eli ile Yerine Konan Hacerü’l-Esved 36
  Kâbe’nin Tarihi 39
  Mescid-i Haram’ın Tarihi 43
  Cennet’ten Bir Emanet 50
  Kâbe Yanında Yatan Bir Peygamber Hanımı ve Oğlu 52
  Adım Adım Mescid-i Haramın Dış Avlusu 54
  Ebu Cehil’in de Evi Orada 55
  İbni Erkam’ın Evi ve İlk Günler 56
  Kapılar ve Hatırlattıkları 60
  Ecdat Yadigârı Ecyad 61
  Güzel İnsanların Taçlandırdığı Tepe: Ebu Kubeys 62
  Faziletlilerin Yemini 64
  Benî Hâşim Mahallesi 65
  Mekke Müzesi 67
  Mekke Müzesinden Detaylar 70
  Mekke Dağları ve Şahit Oldukları 74
  Sahabe Evleri 76
  Osmanlı’nın Mukaddes Beldelere Muhabbeti 77
  Hac ve Umre Alanları 81
  Peygamber Efendimiz’in(sas) Veda Haccı 84
  Resul ve Nebilerle Kuşatılmış Bir Alan 85
  Arafat ve Vakfe 86
  Cebel-i Rahmede Osmanlı İzleri 90
  Arafat’ta Hz. ve Acirc;dem ve Hz. Havva Olmak 92
  Veysel Karânî de Arafat’taydı 93
  Müzdelife’de Peygamber Hatıraları 94
  Ebrehe’nin Fil Ordusu ve İzleri 96
  Mekke Panayırlarında Onu(sas) Arıyoruz 99
  Efendimiz’i(sas) Anlayamayan Ebu Leheb 101
  Gönüllere Su Serpen Ecdadımız 102
  Taif’in Çileli Yolları 106
  Taif Dönüşü 107
  Gönüllere İstikamet Kazandıran Vadi: Huneyn 108
  Kalplerin Fethi Başlıyor: Hudeybiye 110
  Hudeybiye Hududunda Ecdat İzleri 111
  Çölün Ortasında Bir Anlaşma 113
  Gerçek Fetih Kalplerin Fethiydi 114
  Hudeybiye Mescidi 116
  Meğer Neymiş Semure Ağacı 117
  Kusvâ’yı Hatırlatan Mekke Develeri 118
  İlk İşkenceler ve Ebdah Vadisi 120
  Efendimiz’in(sas) Hz. Hatice ile Buluştuğu Yer 121
  Bi’r-i Tuva: Peygamberi Görmüş Bir Kuyu 122
  Tevazu Sultam Geliyor 123
  Mekke’deki Osmanlı 125
  Onları Güçlü Yapan Eğitim Seferberliğiydi 128
  Yürekleri Yakan ve Gönül Ferahlatan İki Olay 129
  Fitneyi Söndüren Peygamber Ferâseti 131
  Seyyid Sofrasında Bir Akşam 133
  Nur Dağına Doğru 135
  Hicret Yolunda Bir Mağara 136
  Şeytanları Taşlamak 139
  Şefkat Kahramanı Zübeyde Hanım ve Mihrimah Sultan 140
  Seni Ağaçlar Bile Tanıyor 142
  Mekke’den İstanbul’a Efendimiz’in(sas) Râye’si 143
  Cinlerin Biat Ettiği Yer 145
  Cennetü’l-Mualla’da Tefekkür 146
  Çileli Bir Anne ve Oğlu 149
  0’na Abbasî ve Osmanlı Bir Arada 151
  Hz. Muhammed’in(sas) Miraca Yükseldiği Yer 153
  Kırmızı Sütunun Sırrı 154
  İslam’ın İlk Şehit Hanımı: Hz. Sümeyye 156
  Hz. Meymûne’nin Mukaddes Mekânı 157
  Efendimiz’in(sas) Gece İbadeti 159
  Selamlarını Ötelere Duyurabilenler 159
  Miraç Yolculuğuna Bir Delil 162
  Huneyn Ganimetleri ve Cirâne 162
  Fethe İki Gün Kaldı 163
  Ebu Süfyan’ın Dize Geldiği Yer 164
  Bilâl-i Habeşî’nin Dizelerinde Mecenne 166
  Reci Kuyularının Iztırabı 167
  ve Acirc;sim bin Sabit’in Duası 170
  Fethin Müjdelendiği Yer 170
  0’nu(sas) Görünce Kuyular Bile Tatlanıyor 171
  Hayatını Sünnete Odaklamış Bir Gönül İnsanı 173
  İKİNCİ BÖLÜM
  MEDİNE
  Medine’ye Vuslat 180
  Yeşil Kubbeyi Önce Kim Görecek? 180
  Önce 0’nun Mescid-i Nebevi ve İncelikleri 183
  Mescid-i Nebevinin Planı 187
  Mescid-i Nebevi ve Gelişim Aşamaları 188
  Hicaz Demiryolunun Son Halkası: Medine Tren İstasyonu 193
  Ecdat Yadigârı Bir Camide Kılınan İkindi Namazı 195
  Sukya’da Su Dağıtan Kutlu El 196
  Peygamber(sas) Ayağının Değdiği Her Yer Vakıf Yapılmış 197
  Eyüp’ten Medine’ye Peygamber Sevgisi 199
  Önce Anadolu Kurtarılmalı! 199
  Müezzinlerin Sultanı Hz. Bilâl’in Evi 200
  Dört Halifenin Dört Güzel İzi 201
  İhtilafın İttifaka Dönüştüğü Yer: Benî Sâide Gölgeliği 203
  Peygamber(sas) Secdesine Şahit Mekân 204
  Bir Ensar Ailesine Konuk Oluyoruz 205
  Ravza’daki Osmanlı 207
  Mescid-i Nebevi Çevresinde Sahabe Hatıraları 211
  Efendimiz’in(sas) Kabr-i Şerifleri ve İncelikleri 214
  Cennetü’l-Bâkî’de Sahabe Efendilerimizle 223
  MEKANLAR VE OLAYLARIYLA HZ.MUHAMMED'İN HAYAT
  Ölümüm Seninle Buluşmamdır 226
  Çocukların Dilinden Bile En İyi Sen Anlıyordun 230
  Ebu Said el-Hudrı’nin İstanbul’daki Makamı 230
  Cennetü’l-Bâkî’ye İlk Gelişim ve Aralanan Sır Kapısı 231
  Hurma Almanın da Bir ve Acirc;dâbı Varmış 234
  Namaz Arasında Yaşanan Hayat 235
  Herkes Osmanlı’yı Özlemle Anıyor 237
  Bundan Böyle Sana Sorgu Sual Yoktur Ey Osman! 239
  Bir İmtihan Meydanı: Uhud 241
  Vücutları Hiç Bozulmadan Duruyordu 243
  İnci Dizesinden Düşen Dâne 246
  Müjdelenmiş Bir Mekân: Vadi-yi Akik 247
  İlk Mescit: Kuba 249
  İki Mihraplı Cami 251
  Hendek Savaşının Karargâh Merkezi 253
  İlk Karşılama- İlk Cuma 255
  Fahreddin Paşa ve Çekirgeler 257
  Dünya ve Ahiret Efendimizsin 262
  Kaynaklar 264
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.