x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Tam Sırlı ve Şifalı Dualar

  ÖNSÖZ

  Ey Hak yolcusu! Kitabımızın konusu; Duâdır.Sevgili Peygamberimizin ifâdesiyle duâ: Mü’minin (ve mü’minlerin) silâhıdır "
  Duâ, öyle bir silâhtır ki, inanan mü’mini ve mü’minleri her türlü şerden, maddî ve ma’nevî tehlike ve zararlardan korur, muhâfaza eder.
  Yüce Rabbimiz, duâ ve zikir (Allâh’ı) anma ile meşgûl olan duâcı kullarını çok mu çok sever. Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şeriflerde Yüce Allâh’m sevdiği bu kulların örnekleri pek çoktur. Yüce Allâh, kendisini zikredip anan ve duâ edip Allâh’a sığman kullarını öyle tehlikelerden, öyle ölüm kalım olaylarından kurtarmıştır ki, burada onları örneklemeye kalksak ciltlerce kitabın yazılması gerekir. Ateşe atılan Hz. İbrâhîm; Hasbiyallâhü ve ni’melvekil - Bana yardım edici olarak Allâh yeter." dedi. Kıpkızıl alevleri gök yüzüne sarmış ateş İbrâhîm (A.S.) havadan mancınıkların ucundan içine gelirken güllük gülistanlık oluverdi. İşte Yüce Allâh’ın İbrâhîm kuluna sevgisinin kurtancı örneği bu!.. Daha binlerce örneği çoğaltabiliriz, ancak yerimiz yok.
  Ey hak yolcusu! Bu kitabımızda duâların esrârından, sırlarından, gizli hikmetlerinden, bilinmeyen yönlerinden söz edeceğiz, açıklamalarda bulunacağız inşâAllâh. Yüce Rabbimiz izin verir, lûtf-u ikrâmda bulunursa tabii...
  Bu kitabıma Rabbimin izni keremiyle:
  "TAM SIRLI VE ŞİF ve Acirc;LI DU ve Acirc;LAR HAZÎNESİ"
  isim ve adını koydum. Duâ etmek, çok önemli bir sâlih/hayırlı ve yararlı bir ameldir. Hem dünyâya yararı vardır, hem âhirete, âhirete yararı bütün azâblardan kurtarıp duâ eden kulu/insanı Allâh’m lûtf-u keremiyle selâmetle cennete ulaştırır, cennet nimetlerine kavuşturur.
  Ey Hak yolcusu! Tek emelim, okuyucu din kardeşlerime hizmette bulunmak, din bilgisi edinme konularında yardımcı olabilmek bahtiyârlığma erebilmektir. Tevfîk ve muvaffakiyet/başarı Cenâb-ı hakkın lütuf ve yardımıyladır. "Ve minallâ- hit’Tevfîk"
  El Hâcc.
  Hattat Hâfız Yusuf Tavaâlı

  İÇİNDEKİLER
  Önsöz 3
  Giriş 5
  Duâda eli boş dönmek yoktur 6
  Zikrullâh - Allâh’ı zikretmek 13
  Zikrin fazileti 17
  Zikrin fazilet ve değerini bildiren âyetler 17
  Zikrin fazileti ile ilgili Hadîs-i Şerifler 19
  Dilin zikir ile ıslak (rutubetli) bulunması 22
  Zikreden ile zikretmeyen kimsenin durumu 25
  İçinde zikir edilenle edilmeyen evin durumu 26
  Zikir Meclislerinin fazileti 26
  Meleklerin Zikir Meclislerini dolaşmaları 28
  Hz. Peygamber bütün vakitlerde zikir ederdi 31
  Zikir ehli Allah’ı hatırlatır 32
  HER ZAMAN OKUNABİLECEK FAZİLETLİ ZİKİR VE
  DU ve Acirc;LAR
  Okuyana 40 milyon sevâb 34
  Okuyanın günâhları bağışlanır 35
  Allâh’m sevdiği iki kelimelik zikir 36
  Okuyan için cennette bir ağaç dikilir 36
  Meleklerin söylediği zikir 37
  Kur’ân okumuş gibi sevâb kazandıran duâ 39
  Günâhları döken zikirler 40
  Allâh’ın sevdiği 4 kelime 41
  Peygamberimizin bedeviye öğrettiği zikir 42
  Resûlullâhın yeni müslümana öğrettiği duâ 43
  Deniz köpüğü kadar günâhı affettirîir 45
  Resûlullâh gece uyanınca şu zikirleri söylerdi 48
  Onar defa bu cümleleri okumalısın 49
  Resûlullah’ın geceleri okuduğu diğer bir duâ 50
  Okuyanın deniz köpüğü kadar günâhı olsa affolur 52
  Okuyanın duâsı ve namazı kabul olur 53
  Teşbihleri saymak için dörtbin çekirdek 54
  Resûlullâh’ın Cüveyriye vâlidemize öğrettiği 56
  Efendimizin yakını bir hanıma öğrettiği zikir 59
  Hz. Peygamber parmaklarıyla teşbihleri sayardı 62
  Bir melek her sabah Allâh’ı takdîs edin der 64
  Hoşa giden birşey görülünce duâ 66
  24 SAAT İÇİNDE OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
  Sabah okunacak duâlar 67
  Okunacak diğer bir duâ 70
  Sabah için diğer bir duâ 71
  Helâya girerken duâ 74
  Helâdan çıkarken duâ 75
  Yemek duâları 76
  Besmeleyi unutan ne yapar 77
  Yemeğin sonunda duâ 77
  Tek başına yiyenin duâsı 78
  İkram edene yapılacak duâ 79
  Toplu meclislerde yemek duâsı 81
  Su içildiğinde duâ 82
  Zemzem suyu içildiğinde duâ 83
  Turfanda meyva yenince duâ 84
  Elbise giyip çıkarırken duâ 85
  Yeni bir elbise giyen okumalı 86
  Banyoya girerken duâ 87
  Aynaya bakarken duâ 88
  Abdest duâları 89
  Abdest bitince duâ 90
  Musibete uğramış birini görünce 91
  Tembellik ve cimrilikten Allâh’a sığınmak 93
  Evinden çıkarken okunacak duâ 94
  Evden çıkarken diğer bir duâ 96
  Sokağa çıkarken okunacak duâ 98
  Sokağa çıkarken okunan duâ 99
  Çarşı pazara giderken duâ 100
  Eve girerken okunacak duâ 102
  Eve girince selâm 104
  Evde kimse olmadığı zaman 105

  Tam Sırlı ve Şifalı Dualar

  AKŞAM OKUNACAK DUALAR
  Akşamları okunacak duâlar 107
  Akşamları okuyanı Allâh memnun eder 108
  Yatarken okunacak duâlar 110
  Yatarken diğer bir duâ 110
  Yatarken Muavizetyn Sûrelerini okumak 111
  İhlâs Sûresi- Felak Sûresi 111
  Nâs Sûresi 113
  Secde ve Mülk Sûresini de okurdu 114
  Yatarken Kafirûn Sûresini okumak 114
  Kafirûn Sûresi 114
  Yatarken ve Acirc;yetel-Kürsî’yi okuma 115
  Ey dost dikkatle oku ve aklını başına al 118
  Borç ve fakirlikten kurtuluş için yatarken duâ.120
  Yatarken okuyana son nefesinde îmân nasib olur 122
  Yatarken diğer bir duâ 124
  Akşamları üç kere okuyan huzûr içinde olur 125
  Sabah akşam Yapılacak zikirler 127
  Sabah akşam okunur 130
  SABAH AKŞAM GENEL OLARAK OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
  Sabah akşam okunacak Seyyidül - İstiğfar 132
  Borçlardan ve sıkıntılardan kurtuluş için duâ 134
  Okuyanı Allâh memnun edecektir 136
  Sabah akşam Hz. Ebûbekir’in okuduğu duâ 137
  Geceleyin Resûlullâh’ın duâsı 138
  Sabah Akşam 100 kere okuyan 139
  Allâh’ın sevdiği iki kelime 140
  Sabah akşam üçer kere okuyana zarar veremez 142
  Bu duâyı akşamları okuyan zarar görmez 143
  Yalnızlıktan korkan kimse okur 145
  Uykusunda (Rüyâda) korkan dahi okur 146
  Uykusunda korkan çocuklara 146
  SAYISIZ SEV ve Acirc;B KAZANDIRAN DU ve Acirc;LAR
  Sabah on defa okuyana verilecek sevâb 148
  Uyandığında okuyanın sevâbı 149
  Sabah namazından sonra okursa 149
  100 defa okuyanın sevâbı 150
  Bütün peygamberlerin söylediği hayırlı duâ 150
  Allâh’m sevdiği dört kelime 151
  İki milyon sevâb verilir 154
  Duâsı muhakkak kabul olur 155
  Namazı bitirince bu duâ şöyle okunur 158
  Her namazdan sonra 10 defa 160
  Okuyana hiç bir belâ gelmez 161
  Dünyâ ve ve Acirc;hiret hayırlarını elde etmek 164
  Akşam sabah 7 kere 164
  Hz. Fatıma (r.a.)nın sabahları okuduğu duâ 166
  Hz. Fatıma’mn sabah akşam duâsı 166
  Sabah akşam okunacak diğer bir duâ 167
  Faydalı ilim ve helâl rızık istemek 168
  ve Acirc;ile efradını ve malını korumak için duâ 169
  ÜZÜNTÜ VE SIKINTI ve Acirc;NINDA OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
  Üzüntü ve sıkıntı anında duâ 171
  Sıkıntılı anlarda okunan duâ 172
  Sıkıntılarda okunan duâ 173
  Sıkıntıları gideren duâ 174
  Sıkıntı ve rûhî bunalıma duâ 176
  Gam, keder, hastalıklara duâ 179
  Sıkıntı basınca okunacak duâ 180
  Sıkıntı anında okunacak duâ 181
  Dünyâ ve ve Acirc;hiret sıkıntılarını gideren duâ 182
  Sıkıntı için ve Acirc;yetel’Kürsî okumak 183
  Sıkıntı için ve Acirc;mener-Resûlü okumak 184
  HASTALIK VE ŞİF ve Acirc; DU ve Acirc;LARI
  Hastaya okunan duâ 189
  Din kardeşine faydalı olabilen yardımcı olmalı 190
  Dinmizde yasaklanan okuma şekli 191
  Cincilik, büyücülük Dinimizde haramdır 192
  Sihir veya büyü yapmak büyük günahtır 193
  Büyünün bozulması 193
  Hasta ziyâretinde okunacak duâlar 195
  Yine hasta ziyareti ile ilgili bir konu 196
  Kişinin, kendi hastalığında okuyacağı duâ 197
  Şifâ için okunacak Salevatlar 201
  Kur'an-ı Kerim’deki Şifâ ve Acirc;yetleri 203
  Şifâ ve Acirc;yetleri suya okunup hastaya içirilir 206
  Şifâ ve Acirc;yetlerini hasta kendisine okumalıdır 207
  Hastayı okurken üflemek ne demektir? 207
  Hastaya okuyacak kimsede bazı şartlar olmalı 209
  Hasta nasıl okunur 210
  Üfleme veya meshetme esnasında 212
  Haram ile tedavi câiz değildir 213
  Ruhsal hastalıklara okunan duâlar 215
  Sıkıntılar için okunacak duâlar 215
  1.Fatiha Sûresi 215
  2. ve Acirc;yetel Kürsi 216
  3. ve Acirc;mener'resûlü 217
  4.Yedi kere şu âyet okunur 218
  5.Yedi kere şu âyet okunur 218
  6.Üç kere, Hz. Eyyûb (A.S.)'m duâsı okunur 218
  7.Sıkıntı duâsı 3 veya 7 kere okunur 219
  8.3 veya 7 kere İsm-i A'zam kelimeleri okunur 219
  9.Üç kere bu sıkıntı gideren cümleler okunur 220
  10.Üç veya yedi kere 220
  11.Üç veya yedi kere şu duâ okunur 220
  12.Bir kere şu Sıkıntı Duâsı okunur 221
  13.Bir veya üç kere şu Sıkıntı Duâsı okunur 222
  14.Üç kere Salevât-i Şerife okunur 222
  Hastaya okunan duâ 223
  Cebrâîl’in (a.s.) Hz. Peygambere okuması 225
  Her çeşit hastalık ve zarardan korur 226
  Ağrısı olan kendi kendine okumalıdır 227
  Ateşli hastalara okunur 229
  Eceli gelmemiş hastaya okunur 230
  Hastaya okunacak duâ 231
  Peygamberimiz ashâbma okurdu 232
  Baş ağrısı için okunacak duâ 234
  Haşr Sûresinin sonu olan âyetler 234
  Diş ağrısı için okunacak duâ 235
  Sivilcelere okunacak duâ 237
  Nazar duâsı 238
  Nazar değmesine karşı okunacak duâlar 239
  Nazar değmesine karşı okunan sûre ve âyetler 240
  Nazara (göz değmesine) okunan âyet 240
  Nazar’a okunan âyetler 242
  Fatiha Sûresi 242
  ve Acirc;yetel-Kürsî 243
  İhlâs, Felâk, Nâs Sûreleri 245
  Bu duâ Nazar değmesine karşı okunur 247
  Okuyana Nazar değmez 248
  Göz değmesin diye bu duâ okunur 249
  Bu duâ Nazar için okunur 250
  Nazardan korunmak için okunur 251
  Nazarın zarar vermemesi için 252
  Gözüme ve kulağıma sağlık ver 253
  ESM ve Acirc;ÜL-HÜSN ve Acirc;
  Esmâül-hüsnâ 254
  Esmâül’hüsnâ’nm okunuşu 256
  Esmâül’hüsnâ’nın ma’nâları, havas ve esrarı..259
  FARZ NAMAZLARDAN SONRA OKUNACAK DUA VE ZİKİRLERİN FAZİLETİ
  Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 290
  Sünnet ile farz arasında okuyan îmânla gider 291
  100 kere okuyanın günâhları affolur 292
  Bitiş duası olarak da okunur 293
  Sabahın sünnetinden sonra 294
  Sünnetlerden sonra, farzlardan önce okunacak 295
  Cuma günü sabah namazının sünnetinden sonra 296
  Okuyan bağışlanmış olarak yerinden kalkar 297
  Okuyanın büyük günâhları dahi bağışlanır 298
  Yâ Muaz namazdan sonra bu duâyı terketme 299
  Namaz sonunda eller yüze sürüldükten sonra 300
  Her konuda sonucun hayırlı gelmesi 300
  MUHTELİF - ÇEŞİTLİ KONULARDA OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
  Zorlukla karşılaşınca duâ 302
  Yeni bir işe başlama duâsı 303
  Borçlu kimsenin okuyacağı duâ 304
  Borçtan kurtulma duâsı 306
  Fakirlikten ve yoksulluktan kurtuluş duâları 308
  Dünyâ ve âhiret sıkıntısını gideren duâ 309
  Geçim sıkıntısı çekenin okuyacağı duâ 311
  Musibetleri defetmek, kazalardan korunmak 313
  Korkulu rüyâ gören okur 314
  Bir şeyini kaybeden, zarara uğrayan okumalı 314
  Köpek uluması, eşek anırmasını işiten kimse okur 315
  Öfkeli kimsenen okuyacağı duâ 316
  Öfke için diğer bir duâ 317
  Yeni bir işe teşebbüs eden okur 317
  Tüm âilesini, malını korumak için duâ 318
  ve Acirc;fetlerden korunmak için duâ 319
  Bir darlığa, bir sıkıntıya düşen okumalı 319
  Lâ havle velâ kuvvete demenin fazileti 320
  Melekler Semâ’ya "Lâ havle" çekerek yükselir 322
  Fakirlikten kurtulmak için yüz kere okunur 322
  Şeytanın şerrinden korunur 323
  iftar sırasında okunacak duâlar 451
  İftar edilince okunacak duâ 451
  Diğer bir İftar duâsı 452
  Topluca İftar duâsı 452
  Resûlullâh’m okuduğunu okumanın fazileti 454
  Uzuvların işleyeceği günâhtan Allâh’a sığınmak 455
  Akşam sabah okuyanın günâhları bağışlanır 456
  Efendimizin kızlarına öğrettiği duâ 457
  Akşam okuyan gecenin şükrünü ifâ eder 458
  Doğruluk ve hidâyet isteme duâsı 459
  Fakirliğin ve zenginliğin şerrinden Allâh’a sığınma 459
  Kalblerimizi tâatin ve ibadetin cihetine çevir 460
  Resûlullâh’m çok okuduğu duâ 461
  Öğrendiğin ilimden faydalanmak 462
  Hidâyet, takva ve iffet istemek 463
  Her hâlde şükretmek, cehennemlik olmaktan
  Allâh’a sığınmak 464
  İsm-i A’zâm Duâları 465
  İsm-i A’zâm Duâsı - 1 466
  İsm-i A’zâm Duâsı - 2 468
  İsm-i A’zâm Duâsı - 3 469
  Bu iki âyet İsm-i A’zâm’dır 470
  İsm-i A’zâm şu üç sûrededir 471
  İsm-i A’zâm Duâsı - 4 473
  Bir melek ne dileğin varsa söyle der 474
  Hz. Yunus Peygamberin duâsı da okunur 475
  İsm-i A’zâm duâlannm aslı 476
  Topluca İsm-i A’zam böyle okunur 477
  Muâz İbn-i Cebel bu cümlelerle duâ ederdi 479
  Bu duâ ile duâ edenin duâsı kabul olur 480
  Okuyanın dileği verilir 481
  Cuma günü okunursa, dilekler gerçekleşir 482
  Bir darlığa, sıkıntıya düşen okur 483
  Şeytanı yakan, ateşini söndüren duâ 486
  Sabah namazından sonra okuyan 487
  Bir musibete uğrayanın okuyacağı duâ 489
  Çocukların musibetlerden korunmaları için 490
  Her zaman okunması sevâb duâ 491
  Bu duâ her zaman okunur 492
  Geniş mânâlı hamd cümlesi 493
  Namazlardan sonra şu duâ okunur 495
  Birilerinden korkulduğu zaman duâ 496
  Başındaki idâreciden korkan okur 497
  Hâcetleri gerçekleştiren ve korkudan kurtaran duâ 496
  Sofra kaldırıldığı zaman duâ 500
  Süt içilince okunacak duâ 501
  Yemek yiyen kısaca duâ eder 502
  İnsan yediği içtiği zaman duâ etmeli 502
  Yemekten sonra okuyanın günâhı bağışlanır 503
  Yolcu uğurlama - vedâlaşma duâsı 504
  Yolculuğa (sefere) çıkanın okuyacağı duâ 505
  Evden çıkarken kılınan 2 rek’at namaz 505
  Herhangi bir vasıtaya binince duâ 507
  Hazret-i Peygamberin vasıta duâsı 508
  Efendimizin sefer için diğer bir duâsı 509
  Hz. Peygamberin sefer için diğer bir duâsı 510
  Seferde okunacak bir başka duâ 510
  Seferden dönüşde okunacak duâ 511
  Yolculuğa çıkanla vedâlaşırken duâ 512
  Hac’dan dönene duâ 513
  Rüzgâr estiği zaman duâ 514
  Dükkan açılırken okunacak duâ 515
  Borçlanmaktan Allâh’a sığınmak 516
  Arife gecesi bin kere okuyan muradına erer 517
  Okuyanın dileği kabul olur 518
  Ezân okunduğunu işitenler 520
  Ezân duâsı budur 521
  Ezânı işiten okursa günâhı bağışlanır 522
  Akşam ezanı işitilince okunacak duâ 523
  Gemiye binerken okunan duâ 524
  Resûlullah’ın kabir ziyaretinde okuduğu dualar 525
  Allâh sevgisi, Allâh’ı sevenlerin sevgisini istemek 529

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.