x

365 Gün Dua-1278

Arı Sanat Yayınevi
Ürün Kodu : 9789758525133
Hergün İçin Okuyup Öğrenebileceğiniz Fazileti Yüksek Günlük Duaların Derlenmiş Olduğu Bir Kitap
25,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • 365 GÜN DUA

  Dua, istemektir.

  Dua, Allahü teâlâya yalvararak muradını istemektir. Allahü teâlâ, dua eden Müslümanı çok sever.

  Dua mü’minin silâhıdır.

  Dînin temel direklerinden biridir.

  Allahü teâlâ,

  "Bana hâlis kalp ile dua ediniz!

  Böyle duaları kabûl ederim" buyurmaktadır.

  Hadis-i şerifte,

  "Dua müminin silahı, dinin de direğidir."

  "Dua belâyı önler."

  "Dua, ibâdetin aslı ve özüdür. Allah katında duâdan makbûl bir şey yoktur. Dua yetmiş türlü kazâyı önler. bereketini artırır."

  "Kazâ, ancak ve yalnız dua ile durdurulur."

  "Allahü teâlâya günah işlemiyen dil ile dua edin!"

  Kitaptan bir bölüm...

  Duâ etmenin âdâbı

  1- Abdest alıp, diz üstüne, kıbleye karşı oturup, elleri göğüs hizâsında ileri uzatıp, avuçları semaya karşı açıp, Peygamberlere ve Evliyâya tevessül ederek, Onların hatırları ve hurmetleri için istemeli, sonunda " ve Acirc;mîn" demelidir. Herşeyden önce, af ve mağfiret ve âfiyet için duâ etmelidir. Bunların hepsini ihtivâ eden çok kıymetli duâ, "Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kı-nâ azâbennâr"dır.
  Kendisi, hanımı ve evladı için zararlı duâ yapmamalı. Hacetlere, dileklere kavuşmak için, iki rekat namaz kılıp, sevabını din büyüklerinin ruhlarına göndermeli, silsile-i aliyye denilen büyük âlimlerin ruhlarına hediye etmeli, bunların hürmeti için diyerek duâ etmelidir!
  2- Önce günahlara tevbe etmeli, istigfar okumalı, sadaka vermeli, hamd ve salevat okumalı, duâyı üçten fazla söylemeli! İbni Mes’ud hazretleri, " Resûlullah duâ ettiği zaman üç defa tekrarlardı." buyurmuştur. Kabul olmadı diyerek ümit kesmemeli, kabul olana kadar uzun zaman tekrar etmelidir!
  3- Duâya, euzü besmele, Allahü teâlâya hamdü sena ve Resûlüne salâtü selam ile başlamalıdır! Peygamber efendimiz, duâya başlarken, "Sübhane Rabbiyel aliyyil alel vehhab" derdi. Allahü teâlâ, salevat-ı şerifeyi kabul eder. Duânın sonunu da Allahü teâlâya hamdü sena ve Resûlüne salâtü selam ile bitirmelidir. Duânın başı ve sonu kabul olunca ortasının kabul olmaması düşünülmez. Hadis-i şerifte, "Duâ ederken önce Allahü teâlâya hamd et, sonra bana salevat getir, sonra duâ et!" buyuruldu.
  4- Duâyı yalnız namazlardan sonra ve belli zamanlarda yapmamalı. Her fırsatta duâ etmelidir! Bilhassa şerefli vakitleri ve şerefli halleri kaçırmamalıdır!
  5 -Huzuru kalb ile duâ etmeli. Duâ ederken Allahü teâlâya sığınmalı yalnız ona güvenmelidir.
  6- Yalvararak korku ve ümit ile duâ etmelidir. Allahü teâlâ Kur’an-ı kerimde, "Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu O aşırı gidenleri sevmez. Allah’a korkarak ve umutla yalvarın. Doğrusu Allah’ın rahmeti iyilik edenlere yakındır" buyurdu. (Araf 55-56)
  "Onlar , hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı." (Enbiya 90) buyurulmaktadır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Gâfil olan kalb ile yapılan duâ makbûl değildir."
  Duâ, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalıdır. Duâyı belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi duâ etmek , uygun değildir, mekrûhdur.
  Kalbim gâfil diyerek, duâyı terk de etmemelidir. Kalbine geleni duâ etmek, ezberlediği duâyı okumakdan efdaldir. Yalnız, namazda okunacak duâları ezberlemelidir. Vâ’ız, imâm, cemâ’ate öğretmek için, mesnûn olan duâları, sesle okur. Cemâ’at de, sessiz tekrâr eder. Cemâ’at öğrenince, imâm da sessiz okumalıdır. Sesle okuması bid’at olur.

  Ma'rûf-i Kerhî hazretleri, birgün talebeleriyle hurmalıkta oturuyordu. Bu esnada Dicle nehrinden bir kayık geliyordu. Kayıktaki birkaç genç, içip içip nârâlar atıyorlardı. Bu hoş olmayan manzara karşısında talebeleri dediler ki:
  - Efendim, duâ edin de Allahü teâlâ bu kendini bilmezleri nehrinde boğsun, insanlar da böyle zararlı kimselerden kurtulsunlar.
  Bunun üzerine kayıktakilere şöyle duâ etti:
  - Yâ Rabbî! Sen bu kullarını dünyada neş'elendirdiğin gibi âhırette de neş'elendir.
  Talebeler bu duâya bir ma'nâ veremediler. Kendisine sordular:
  - Efendim, böyle duâ etmenizin hikmetini anlayamadık. İzâh eder misiniz?
  - Bekleyiniz! Söylediklerimin sırrı şimdi ortaya çıkar.
  Talebeler dikkatle kayıktakileri takip etmeye başladılar. Kayıktakiler, kıyıya çıkınca, Ma'rûf-i Kerhî hazretlerini gördüler. Birden ne yapacaklarını şaşırdılar. Daha o, kendilerine birşey söylemeden, ellerindeki sazı kırdılar, içkileri attılar. Huzûruna gelip tevbe ettiler.
  Ma'rûf-i Kerhî hazretleri talebelerine dönüp buyurdu ki:
  - Gördüğünüz gibi, herkesin istediği oldu. Ne onlar boğuldu, ne de kimse onlardan rahatsız oldu?
  Gıyabından yapılan duâ kıymetlidir Çünkü, Mü'minin, görmeden bir kardeşine yaptığı duâda riyâ ve menfaat yoktur. Fakat hazır olan kimseye yapılan duâda, gösteriş ve çıkar söz konusu olabilir. Bir arada olmayanların birbirlerine yaptıkları duâda yalnız Allah rızâsı gözetildiği için duâları makbûl olur.
  Bir hadîs-i şerîfte, "Bir Müslümanın, din kardeşine gıyâbında yaptığı duâ kabûl olunur. Başucunda bir melek vardır. Kardeşine duâ yaptıkça, sana da o kadar der. O meleğin görevi budur" buyurulmuştur.
  Misâfirin duâsı evine, gâzînin duâsı vatanına dönünceye kadar makbûldür. Çünkü âilesinden uzak olduğu ve çeşitli zorluklarla karşılaştığı için kalbi kırıktır. Allahü teâlâya bütün kalbi ile yönelir ve duâsı da Hak teâlânın lûtuf ve ihsânı ile kabûl olur.

  Herhangi bir kâfire, Allah ömür versin demek, câiz değildir. Müslüman olması için böyle duâ etmek, câiz olur. Kâfire saygı ile selâm veren, kâfir olur. Kâfire saygı bildiren bir söz söylemek, meselâ hürmet için üstâdım demek, ölünce, "Allah rahmet etsin" demek küfür olur.

  İÇİNDEKİLER

  DUALARIN ALFABETİK FİHRİSTİ

  (Parantez içindeki rakamlar, kitabın sonundaki duaların arapça asıllannın sıra numaralandır.)

  Abdest duaları 117 (63)

  Af ve mağfiret duası 23, 29 (4,5,7)

  Afiyet duası 30 (13)

  Ağrı için dua 66

  Aksırınca okunacak dua, 61

  Amentü 253 (58)

  Arife gecesi duası 180

  Aşure günü duası 245 (33)

  Ayat-ı hırz 51 (76)

  Banyo duası 69

  Baş ağrısı duası 67

  Belâ ve musibet duası 24, 25, 26, 41 (16,36)

  Berat gecesi duası 212

  Bereket duası 31 (62/1)

  Borç ve sıkıntı duası 26,72, 73, (68)

  Büyü (sihir) duası 49, 50, (76)

  Cenaze defin duası 68 (61)

  Cenaze namazı duası 67, (62)

  Cin mektubu 28 (75)

  Cinniden korunmak 27 (21,75)

  Cuma günü duaları 247, 248

  Cuma hutbesi 324 (60)

  Çarşı duası 34 (28)

  Çocuğa isim koymak 65

  Çocuğun düzgün konuşması 65 (72)

  Çocuk olması için dua 64 (79/1, 79/2)

  Dertlerden kurtulma duası 24, 25,26 (15,16,24)

  Dilek duası 24,25, 40, 80 (69)

  Doğumun kolay olması için dua 43 (65)

  Elbise duası 62 (19)

  Eshâb-ı Kehf’in isimleri 31 (62/1)

  Esma-i hüsna okumanın faydaları 83, 87 (77)

  Evden çıkarken okunacak dualar 38

  Ezan duası 36,37 (39)

  Felç hastası için dua 31

  Fırtınada okunacak dua 71

  Fitneden korunmak için 33, 34 (27,47)

  Gerdek gecesi duası 63

  Gıybet keffareti duası 62

  Hacet namazı duası 121

  Hakkı batılı öğrenme duası 24 (8)

  Hamd ve şükür duası 29,30, 59 (11,12)

  Hastanın iyileşmesi için 30,53, 65 (15,17)

  Helâya girerken dua 70

  Her gün okunması gereken dualar-1 129, 130

  Her gün okunması gereken dualar-2 170, 171

  Hizb-ül-bahr 80, (78)

  İftar duası 53,147 (70)

  İmân duası 22, 55 (1)

  İmanın muhafazası 36, 54 (20,40,44,50)

  İsim koyma duası 65

  İsm-i azam duası 79 (67/1)

  İstiğfar duası 22, 36, 59 (4,5,6,45,56)

  İstihare duası 42 (29)

  İşlerin hayırlı olması için 60 (64)

  Kabir ziyareti duası 35,36 (37)

  Kadir gecesi duası 177

  Kaside-i bürde 31, (80)

  Kaybolan şeyi bulma duası 43 (71)

  Keffaret duası 37

  Kelime-i temcid 24 (9)

  Korku duâsı 24,25 (9,69)

  Kötülüklerden korunma duası 33, 63, (26,32)

  Kurban duası 60

  Küfürden, şirkten korunma duası 22, 58, (1)

  Mağfiret duası 23 (4,5,7)

  Muharrem ayı duası 241 (33)

  Namazdan sonra dua 45

  Nazar duası 48,49,33 (16,25 ,67)

  Nikah duası 56 (74/2)

  Öfkeli halde okunacak dua 71, (56/1)

  Ölü için dua 44

  Recep ayı duası 135, 138

  Resulullah’ı rüyada görmek için 63

  Ruhi sıkıntı duası 26,43 (24, 53/1)

  Sağlık duası 30 (13)

  Salâten tüncina 42 (51)

  Salât-i tefriciyye 43 (51)

  Salevât-ı şerife 93

  Secde ayetleri 77

  Secdede dua 76

  Sıkıntı duası 25, 26, 80 (22,23)

  Su duası 61

  Şehitlik için 34,35(15,30,45)

  Şeytandan korunmak için 52 (16, 25, 27, 49)

  Şifa ayetleri 47 (66)

  Şükür duası 29,30 (11,12)

  Şükür secdesi 76

  Tecdid-i iman duası 55 (54)

  Tecdid-i nikah duası 57 (2)

  Teheccüd namazı duası 69 (58)

  Teravih teşbihleri 155, (59)

  Teşbih namazı 121

  Teşrik tekbirleri 193

  Tilavet secdesi 76

  Uyku ve uykusuzluk 38,75,81 (46)

  Vesvese duası 32,78 (22,25)

  Yağmur duası 75

  Yatarken okunacak dualar 39

  Yemek duası 39,40 (18)

  Yeni (hicri) yıl duası 241(33)

  Yeni hilal duası 69

  Yolculuk duası 47 (74)

  Zarar geldiğinde okunacak dua 70

  Zemzem duası 61

  Zifaf gecesi duası 63

  Zulme uğramamak için dua 81

  GENEL FIHRIST

  1.Bölüm DU ve Acirc;NIN ÖNEMİ

  Duânın önemi 5

  Duânın kabul edilmesinin şartlan 6

  Duâ etmenin âdâbı 14

  2.Bölüm GÜNLÜK OKUNACAK DU ve Acirc;LAR

  îmân duâsı 22

  İstiğfar duâsı 22

  Af ve mağfiret için duâ 23

  Doğruyu yanlışı öğrenmek için duâ 24

  Korkulu zamanlarda okunacak duâ 24

  Sıkıntılardan kurtulmak için okunacak duâ 25

  Dert ve belalardan kurtulmak için okunacak duâ 26

  Cinni musallat olmaması için okunucak duâ 27

  Günahların affı için duâ 29

  Hamd ve şükür duâsı 29

  Sağlık ve afiyet için duâ 30

  Hastanın iyileşmesi için duâ 30

  Bereket dûası 31

  Eshâb-ı Kehf’in isimleri 31

  Felç hastası için dûa 31

  Kaside-i bürde 31

  Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için okunacak duâ 32

  Fitneden korunmak için 33

  Çarşıya giderken okunacak duâ 34

  Şehit olarak ölebilmek için duâ 34

  Abidler zümresinden olmak için duâ 35

  Kabir ziyaretinde okunacak duâlar 35

  Kalbi öldürmemek için duâ 36

  Ezan duâsı 36

  Günahlara keffaret için 37

  Sohbetten dağılırken okunacak duâ 38

  Gece uyanınca okunacak duâ 38

  Evden çıkarken okunacak duâ 38

  Yatarken okunacak duâ 39

  Yemek duâsı 39

  Murada kavuşmak için 40

  Musibet karşısında okunacak duâ 41

  İstihare namazı ve duâsı 41

  Salât-ı münciye (Salâten tüncina) 42

  Kaybolan şeyi bulmak için duâ 43

  Doğumun rahat olması için duâ 43

  Ruhî sıkıntıda okunan duâ 43

  Ölüler için okunacak duâ 44

  Namazdan sonra duâ 45

  Yolculukta okunacak duâ 47

  Şifâ âyetleri 47

  Nazar duâsı 48

  Büyüden, sihirden kurtulmak için duâ 49

  Büyüden korunma ve kurtulma dûaları 50

  ve Acirc;yât-i Hırz nasıl okunur 51

  ve Acirc;yât-i Hırz nedir? 52

  Şeytan ve düşman şerrinden korunmak için duâ 52

  İftar duâsı 53

  Şifa için duâ - 1 53

  Şifa için duâ - 2 54

  Kalbte îmânın sabit kalması için duâ 54

  Tevhid duâsı 55

  Tecdîd-i îmân 55

  Nikah ve duâsı 56

  Tecdîd-i nikah 57

  Küfürden kurtulmak için duâ 58

  DİĞER MEŞHUR DUALAR

  Cennet ehlinden olmak için duâ 59

  Duâ kabul olduğunda hamdetmek 59

  İşin hayırlı ve kolay olması için 60

  Kurban keserken okunacak duâ 60

  Su içerken okunacak duâ 60

  Zemzem içerken okunacak duâ 60

  Aksırınca okunacak duâ 61

  Elbise giyerken okunacak duâ 62

  Gıybet etmenin keffareti 62

  Resûlullah’ı rüyada görmek için 63

  Kötülerin şerrinden kurtulmak için 63

  Evlilikte ilk gece okunacak duâ 63

  Çocuk olması için duâ 64

  Çocuğa isim koyarken 65

  Çocuk konuşmaya başlayınca 65

  Hastalıkta okunacak duâ 65

  Ağnlarda okunacak duâ 66

  Baş ağnsında okunacak duâ 67

  Kaybolan kimseye kavuşmak için 67

  Cenaze namazı duâsı 67

  Cenaze defin sırasında okunacak duâ 68

  Teheccüd namazında okunacak duâ 69

  Yeni hilali görünce okunacak duâ 69

  Banyoya girerken-çıkarken okunacak duâ 69

  Helaya girerken-çıkarken okunacak duâ 70

  Bir zarar meydana geldiğinde 70

  Öfkeli halde edilecek duâ 70

  Fırtınada okunacak duâ 70

  Fakirlikten kurtuluş duâsı 71

  Borç ve sıkıntı duâsı 73

  Uykuda korkanın okuyacağı duâ 74

  Yağmur duâsı 75

  Secdede duâ 75

  Şükür secdesi 76

  Tilavet secdesi 76

  Secde âyetleri 77

  Secde ayetleri ile dûa 77

  Vesveseden kurtuluş duâsı 78

  Ism-i Azam duâsı 79

  Hiz-ül-Bahr 80

  Uykusuzluk için 81

  Zulme uğramamak için 81

  Esma-i Hüsna 83

  Esma-i Hüsna’yı okumanın faydaları 87

  Salevât-ı şerife okumak 93

  Resulullah’ın duâları 94

  SeyyidüT-İstiğfar duâsı 98

  Resulullah’ın veda haccındaki duâsı 103

  Resulullah’ın bazı duâları 105

  Küfür ve imansızlık 106

  NAMAZ SÛRELERİ VE DU ve Acirc;LARI

  Namaz sûrelerinin mânâları 109

  Namaz duâlarının mânâları 115

  Abdest duâları 117

  Hacet namazı 121

  Teşbih namazı 121

  Namaz’m önemi 122

  Namaz kötülüklerden korur 124

  Önce borçlar sonra nafile 126

  Diğer fetvalar 128

  Her gün okunması gereken dualar-1 129

  3. BölümMÜBAREK ÜÇ AYLAR

  Mübarek aylar ve günler 131

  Receb ayı 133

  Receb ayındaki namaz ve duâ 135

  Receb ayındaki oruç 136

  Receb ayına hürmetin karşılığı 137

  Bu ayda okunacak duâ 138

  Şâban ayı 139

  Resûlullah en çok şâban ayında oruç tutardı 140

  Şâban ayı seçilmiş ay 141

  Şaban salevât-ı şerife ayı 143

  Ramazan ayı 144

  En kıymetli ay 146

  İftar duâsı 147

  Orucun farzı 148

  Ramazan-ı şerife hürmetin karşılığı 149

  Fırsatı kaçırmamalı 150

  Ramazan mağfiret ayıdır 151

  Teravih namazı ve duâları 154

  Okunacak duâ ve teşbihler 155

  Kimler oruç tutmaz 156

  Orucu bozan şeyler 158

  Oruç üç çeşittir 160

  Oruç tutmanın sevabı 161

  Ramazan ayında, Zekat 162

  Zekatın hesap günü 164

  Sadaka-i fıtr 166

  Oruç keffâreti 167

  Kur’ân-ı Kerîm ve ramazan ayı 168

  Her gün okunması gereken dualar-2 170

  4. Bölüm

  MÜBAREK GÜNLER VE GECELER

  Mübarek günler ve geceler 173

  1.Kadir gecesi 175

  Kadir gecesi okunacak dûa 177

  2.Arefe gecesi 178

  Arefe günü okunacak dûa 180

  3.Fıtr (Ramazan) bayramı gecesi 181

  Bayram namazı 183

  4.Kurban bayramı geceleri 190

  Bayram namazı 192

  İsmail aleyhisselam ve kurban 193

  İkinci kurban olayı 200

  5.Mevlid gecesi 203

  Mevlid merasimleri 205

  Mevlidin faydaları 207

  6.Berât gecesi 210

  7.Mi’râc gecesi 213

  İsrâ ve mi’râc 217

  Mi’râc gecesi hediyeleri 219

  8.Regâib gecesi 221

  9.Muharrem gecesi 225

  Hicret nasıl oldu.? 225

  Muharrem’in ilk günü okunacak dûa 240

  10.Aşûre gecesi 242

  AŞURE günü ve dûası 245

  Diğer mübarek günler ve geceler

  Cuma günü ve okunacak dûalar 246

  Bazı Bid’atler 249

  Otuz üç farz 252

  5. Bölüm SÛRELERİN FAZİLETİ

  İhlas sûresinin fazileti 257

  Kevser sûresinin fazileti 260

  Mülk sûresinin fazileti 261

  Bakara sûresinin fazileti 262

  Amenerresûlü’nün fazileti 263

  ve Acirc;yetüT-Kürsî’nin fazileti 265

  Vakıa sûresinin fazileti 266

  Yâsîn-i şerifin fazileti 267

  Nebe Suresinin fazileti 269

  Felak-Nas sûrelerinin fazileti 270

  Fâtiha-i şerifin fazileti 271

  Enfal sûresinin fazileti 273

  En’am sûresinin fazileti 273

  ve Acirc;l-i imran sûresinin fazileti 274

  Kâfirûn sûresinin fazileti 275

  Haşr sûresinin fazileti 275

  Kadr sûresinin fazileti 276

  Mü’min sûresinin fazileti 277

  Fetih sûresinin fazileti 278

  Duhân sûresinin fazileti 278

  Nasr sûresinin fazileti 278

  Asr sûresinin fazileti 279

  Kehf sûresinin fazileti 280

  Tekâsür sûresinin fazileti 281

  Tevbe sûresinin fazileti 282

  Zilzâl sûresinin fazileti 282

  Secde sûresinin fazileti 282

  Hûd sûresinin fazileti 283

  Duhâ sûresinin fazileti 284

  Kıyâme sûresinin fazileti 284

  Câsiye sûresinin fazileti 285

  Sebe sûresinin fazileti 285

  Fâtır sûresinin fazileti 285

  <

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.