x

Ahmet Mahmut Ünlü - Dürrü Meknun Kasidesi’nin Şerhi-1176

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786054814060
Dürrü Meknun Demek Saklı İnci Anlamına Gelmektedir.Bu Kasidenin Birçok Fazilet ve Sırları Bu Kitapdadır.
29,90 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • DÜRRÜ MEKNUN KASİDESİ’NİN ŞERHİ

  Basım Yeri:Türkiye / İstanbul

  Boyutlar:13,50 x 20,00 cm

  Basım Dili:Arapça/Türkçe

  Kağıt Tipi:2. Hamur

  Sayfa Sayısı:197

  Cilt Durumu: Ciltsiz

  İmam-ı Nesefî (Rahimehutldh) âit "Tuhfe" isimli eserde zikredildiği üzere; Şemsü'l eimme-i Hulvânî (RadıyallâhuAnh)dan şöyle nakledilmiştir:Vakıa (rüya)mda İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhiimâ) buyurdu ki: Müctehidlerin sultanı. Rahman Te'âlâ'mn dostu Ebû Hanîfe Nu'man ibni Sâbit (İmâm-ı ve Acirc;zam) (Rahimehullâh) Resul-ü Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Hazretleri'ni mübârek Ravza-ı Mutahhara'da bir kaside ile medh eylemiştir ki bu kasideye: "Dürr-ii meknûn (saklı inci) "ismi verilmiştir.

  DÜRRÜ MEKNUN KASİDESİ’NİN ŞERHİ

  Bu kasidenin bir takım fazilet ve havâssı vardır.

  1.Her sabah akşam mukaddes Ravza'nın hizmetçileri olan melekler ve Kerûbiyân (Kürsi'yi tavaf eden melekler) bu kaside-i şerifeyi sabah, akşam kıraat ederler (okurlar).

  2.Bu kasideyi okumaya devam edenlere âfetler, kaza ve belâlar vurmaz.

  3.Düşmanlarını sevindirecek bir kötülükle karşılaşmazlar.

  4.Mevt-i füc'e (âni ölüm)den emin olurlar.

  5.Bulunduğu eve ocağa tâun (veba) gibi bulaşıcı hastalıklar girmez.

  6.Okuyana ve bulunan yere sihir kâr etmez (büyü işlemez).

  7.Müdâvimlerinin gönlü sevinç ve ferahla dolar.

  8.Günahları mağfur olur (bağışlanır).

  9.Her ne murad için yedi gün birbiri peşine müdâvemet olunsa (ara vermeden devam edilirse) murad hâsıl olur (istenen şey gerçekleşir).

  İşte bu eser de yukarıda faziletleri zikredilen mübârek kasidenin beyitlerinin şerhidir

  Allah-u Teâlâ’ya bî had hamd-ü sena, Habib’ine ve ve Acirc;l-i ashabına salevât-ı uzma ve teslîmat-ı ulyadan sonra; açıklamak istediğim husus:

  DÜRRÜ MEKNUN KASİDESİ’NİN ŞERHİ

  Bu fakir kardeşiniz, Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)i hakkıyla tanımak bir yana sevmekten dahi aciz müflis bir aşıktır.
  Hapis hayatımdan sonra kendi kendime, "Her sene Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)in mevlid ayı olan Rebî’u’l-evvel’de Fahr-i kâinat (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in viladet-i şerifesi anısına, onunla ilgili, kısa da olsa bir eser hazırlayacağım" diye ahd etmiştim.
  2002 Kasımında hapisten çıktıktan sonra 1424 (2003) sene-i hicriyyesinde "Şecere-i Nebeviyye", 1425 (2004) senesinde "Rasûlullah (s.a.v)i rüyada görmek" isimli risalelerimi te’lîfe muvaffak kılındığımdan dolayı Allah-u Teâlâ’ya hamd-ü senalar ederim.
  Kavuştuğumuz 1426 (2005) Rebî’û’l-evvel ayında da bu niyetimi gerçekleştirmek üzere,
  İmam-ı ve Acirc;zam (Radıyallahu Anh)a ait "el-Kasidetü’l-Meymûnetü’l-Mübareketü’n-Nu’maniyye", diğer bir rivayette, "ed-Dürrü’l-meknûn" isimli bu muhteşem risalenin tercemesini sizlere takdime muvaffak kılınışımdan dolayı Allah-u Teâlâ’ya o kadar hamd-ü senalar ederim ki bu şükür sayesinde hayatımın son senesine kadar bu niyetimi tahkike nail kılınayım! ve Acirc;min!
  Bu sene vakit darlığından dolayı tercemeyle iktifa edip, geniş bir şerh ve izaha zaman bulamadım. Allah-u Teâlâ’dan niyazım, her beyti tafsilatlı bir şekilde şerhe en kısa zamanda muvaffak kılmasıdır.
  Elliüç beyitten müteşekkil bu kaside evvelce bu fakirde mahtuta (yazma) olarak mevcuttu ki bu eser, 1306 sene-i hicriyyesinde, Muhammed Şevki Efendi’nin telâmîzinden olan Bakkal ve Acirc;rif nâmıyla maruf es-Seyyid el-Hac Ahmed el- ve Acirc;rif (Rahime-humullah) tarafından eşsiz bir hat sanatıyla kaleme alınmıştır.
  Biz bu şâheseri, risalemizin, Arapçada baş taraf olan sağ başına aynen tabettik.
  Daha sonra bu risaleyi, el-Hac İbrahim ibni Muhammed el-Yelevaci (Rahimehullah) tarafından, 1265 senesinde Halid ibni Zeyd Ebâ Eyyüb el-Ensarî (Radıye Anhü’l-Bârî)(Eyüp Sultan) civarındaki Yazılı medrese’sinde cem ve Osmanlıca mevzun nazımla terceme edilip 1279’da Mustafa Şükri tarafından tahrir ve el-Hac Halil tarafından tab edilen:
  "el-Mecme’atü’l-Kübra mine’l-kasâidi’l-fuhra fî hakk-ı Nebiyyinâ Muhammedini’l-Büşra Aleyh-i Salâtüllahi ve selamühü’l uzma" isimli mübarek mecmua’nın 58- 65. sayfaları arasında bulunca, matbu bir eseri kaynak gösterebilme cihetinden sevincim bir kat daha müzdad oldu.
  Allah-u Teâlâ, eserin sahibi İmam-ı ve Acirc;’zam Efendimizden ve onun devrinden günümüze değin cem, terceme, hat, istinsah ve tab suretleriyle bu esere hizmet edenlerden ve okuyanlardan razı olsun.
  İthaf olunduğu Seyyidü’l-beşer Efendimiz (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem) hürmetine, dünyada himmetini, ukbada şefaatini ihsan buyursun. ve Acirc;min! Yâ Mu’în!

  Rabbimizden niyazımız, bu hizmetimizi rızasına uygun kılıp kabul buyurması ve Habîb- i Kibriya s.a.v' i bizden ve aşk ile okuyan herkesden hoşnut ve razı kılmasıdır.

  İÇİNDEKİLER

  1.Beyt 7

  2.Beyt 11

  3.Beyt 13

  4.Beyt 19

  5.Beyt 22

  6.Beyt 25

  7.Beyt 27

  Miraç Bahri 30

  8.Bey t 35

  9.Bey t 40

  10.Beyt 42

  11.Beyt 45

  12.Beyt 49

  13.Beyt 54

  14.Beyt 66

  15.Beyt 69

  16.Beyt 72

  17.Beyt 84

  18.Beyt 90

  19.Beyt 97

  20.Beyt 100

  21.Beyt 102

  22.Beyt 109

  23.Beyt 112

  24.Beyt 117

  25.Beyt 121

  26.Beyt 123

  27.Beyt 125

  28.Beyt 130

  29.Beyt 136

  30.Beyt 140

  31.Beyt 142

  32.Beyt 143

  33.Beyt 145

  34.Beyt 151

  35.Beyt 158

  36.Beyt 161

  37.Beyt 164

  38.Beyt 169

  39.Beyt 173

  40.Beyt 176

  41.Beyt 177

  42.Beyt 178

  43.Beyt 180

  44.Beyt 181

  45.Beyt 183

  46.Beyt 184

  47.Beyt 186

  48.Beyt 187

  49.Beyt 189

  50.Beyt 190

  51.Beyt 192

  52.Beyt 193

  53.Beyt 194

  DÜRRÜ MEKNUN KASİDESİ’NİN ŞERHİ

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.