x

Ahmet Mahmut Ünlü - Mevâ'ız-i Kudsiyye - Kudsî Vaazlar-1167

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786059010054
Kutsi Hadislerin Yer Aldığı, Çok Duyulmadık Dualarında Yer Aldığı Kıymetli Bir Eser
79,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Mevâ'ız-i Kudsiyye - Kudsî Vaazlar

  Kitabında Rabbimizin 104 Kitabında Yer Almış Öğütlerden Seçmeler Yapılmıştır.

  Lalegül Neşriyat Arifan Yayınlarından Sizlere Ulaştırılmaktadır.

  Allâh-u Te'âlâ buyuruyor ki:
  "Ey ve Acirc;demoğlu !
  Ölüme yakînen inanana şaşarım, nasıl sevinçli olabiliyor?
  Hesaba kesinkes inanana şaşarım, nasıl mal toplayabiliyor?
  Kabre şüphesiz olarak inanana şaşarım, nasıl gülebiliyor?
  ve Acirc;hirete îkanı olana şaşarım, nasıl istirahat edebiliyor?"

  Ürün Özellikleri

  Baskı Sayısı

  1. Baskı

  Dil

  TÜRKÇE

  Sayfa Sayısı

  144

  Cilt Tipi

  Karton Kapak

  Kağıt Cinsi

  2.Hamur Kağıt

  Boyut

  13.5 x 19.5 cm

  ÖNSÖZ

  Kullara bir öğüt ve müttakî Müslümanlar için ibâdete takviye olmak üzere bütün hamdler Allâh- u Te‘âlâ’ya mahsustur.

  Salât-ü selâm, millet-i tâhirenin (tertemiz dî-nin) sâhibi üzerine olsun.

  Rıdvân (Allâh-u Te‘âlâ’nın rızâsı) onun âli-ne, ashâbına, onların da âline, iyilikte onlara tâbi olanlara ve ümmetin her dönemde yaşayan ulemâ-sına müyesser olsun.

  Gerçekten de bu mev‘ıza kitabı, içinde çok faydalı öğütler bulunan bir eserdir. Allâh-u Te‘âlâ cümlemizi bununla faydalandırsın.

  İçinde otuzsekiz hadîs-i kudsîden derlenmiş mev‘ızalar bulunan bu eser, Huccetü’l-İslâm İmâm Ebû Hâmid Muhammed ibni Muham- med ibni Muhammed el-Ğazâlî (Radıyallâhu Anh)

  Hazretlerine aittir.

  Bu eser, İmâm-ı Ğazâlî’nin yirmialtı risâle- sini bir arada toplayan bir mecmuanın yedinci ve son cildinde bulunan üç risâlenin üçüncüsüdür.

  Bu mecmua ise Beyrut’ta bulunan Dâru’l-kü- tübi’l-ilmiyye’de basılmıştır. Diğer bir neşri de 1996 senesinde Dâru’l-fıkr tarafından tek cilt hâ-linde yapılmıştır.

  Bu kudsî öğütleri düşünerek okuyan akıl sa-hibi bir Müslümanın tesirlenmemesi, dünyâdan soğuyup âhirete yönelmemesi ve İslâm'ın yaşanıp yayılması hususunda say-ü gayret göstermemesi düşünülemez.

  Allâh-u Te‘âlâ cümlemizi, "Vaaz-u nasiha-tin, kendilerine fayda vereceği"nden bahsettiği şuurlu müminler zümresine ilhak eylesin.

  "İlmi artıp da zühdü (dünyaya karşı soğuk-luğu) artmayan, bu nedenle de Allâh-u Te‘â- lâ’daıı ancak uzaklaşması artan" bedbaht kulla-rından olmaktan muhâfaza eylesin. ve Acirc;mîn.

  29-Kasım-2008

  1-Zülhicce-1429

  FİHRİST

  Önsöz 5

  İmâm-ı Ğazâlî’nin terceme-i hâli 7

  Birinci vaaz 14

  İkinci vaaz 16

  Üçüncü vaaz 19

  Dördüncü vaaz 21

  Beşinci vaaz 24

  Altıncı vaaz 26

  Yedinci vaaz 28

  Sekizinci vaaz 30

  Dokuzuncu vaaz 32

  Onuncu vaaz 34

  Onbirinci vaaz 36

  Onikinci vaaz 38

  Onüçüncü vaaz 41

  Ondördüncü vaaz 42

  Onbeşinci vaaz 44

  Onaltıncı vaaz 46

  Onyedinci vaaz 49

  Onsekizinci vaaz 52

  Ondokuzuncu vaaz 55

  Yirminci vaaz 58

  Yirmibirinci vaaz 61

  Yirmiikinci vaaz 64

  Yirmiüçüncü vaaz 67

  Yirmidördüncü vaaz 70

  Yirmibeşinci vaaz 73

  Yirmialtıncı vaaz 77

  Yirmiyedinci vaaz 81

  Yirmisekizinci vaaz 86

  Yirmi dokuzuncu vaaz 90

  Otuzuncu vaaz 92

  Otuzbirinci vaaz 95

  Otuzikinci vaaz 99

  Otuzüçüncü vaaz 103

  Otuzdördüncü vaaz 108

  Otuzbeşinci vaaz 112

  Otuzaltıncı vaaz 115

  Otuzyedinci vaaz 117

  Otuzsekizinci vaaz 126

  BAZI FAZİLETLİ DU ve Acirc;LAR 132

  Sene sonu duâsı 132

  Sene başı duâsı 134

  Muharremin ilk günü yapılacaklar 136

  Aşûrâ günü okunacak duâlar 137

  Aşûrâ günü namazı 140

  Sene sonu ve sene başı oruçları 141

  ve Acirc;şûrâ günü oniki haslet 142

  Fihrist 143

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.