x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Ayet Ve Hadislerle Sahih Dualar


  Ürün Özellikleri :

  Boyut : 17x24 cm
  Sayfa Sayısı : 495
  Basım Yeri : İstanbul
  Baskı : 1
  Basım Tarihi : 2012-05
  Kapak Türü : Ciltli
  Kağıt Türü : 2. Hamur
  Dili : Türkçe Arapça
  Ağırlık : 732 gr

  TAKDİM
  Hamd, ancak Allah içindir. O'na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğün ve not;den O'na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.
  Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şahadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Rasülü'dür.
  "Ey iman edenler! Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün." (Al-i îmran:102]
  "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bu-lunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa: 1]
  "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur." (Azab: 70-71)
  Bundan sonra;
  "Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah’ın Kelam'ı, yolların en hayırlısı Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur, işlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid'at, her bid’at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir."
  ‘Hutbetü’l-Hace’ ismiyle meşhur olan bu duayı, cuma hutbelerin ve not;de vesair konuşmalarında okuyan Rasulullah, bizzat sahabelere öğretmiştir. Müslim (867), Nesei (1387)
  Böyle bir eseri arapçadan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah'a hamdu senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin.
  Bu eser aşağıdaki kitaplardan derlenerek hazırlanmıştır.
  -Sahihi Buhari
  -Sahihi Müslim
  -Süneni Tirmizi
  -Süneni Nesei
  -Süneni Ebu Davud
  -Süneni İbnu Mace
  -Metalibul Aliye
  -Camiul Ehadis
  -Hısnul Müslim
  -vs...
  Azîz ve çok bağışlayıcı olan, (dünyada) gözlerin O’nu göremediği, ancak kendisi o gözleri gören, geceyle gündüzü akıl ve basiret sâhibi kimselere ibret olsun diye yaratan, Allah’ı çok anan muttaki ve iyilerin önderi Peygamber Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'i yol göste ve not;rici olarak seçip insanlığa gönderen Allah'a hamdolsun.
  Bizlere Allah’ı çok anarak cennette yüce makamlara erişmek için önde olmayı bildiren Allahın Rasulü Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemdir. Cenneti isteyen ve cehennemden Allah’a sığınan herkes O'nun çağrısına uyarak Allah’ı gece ve gündüz anmaya devam etmiş ve not;lerdir. Allah azze ve celle, gece ve gündüz devam ettiği sürece O'na, kendisinden önce gönderilen seçkin peygamber kardeşlerine, onların âilelerine, bir ve Kahhâr olan Allah’ı zikreden herkese salât ve selâm eylesin.
  Allah azze ve celle’nin üzerimizdeki en büyük hakkı; O’nu birlemek (tevhîd) ve kendisini çokça anmak, zikretmektir. Bu hakkı yerine getirenlerin karşılığı cennettir. Hiç kimse de Allah’ı çokça anan kimseyi ecirde geçememiştir.
  Ey mü'min kardeşiBu konuda daha fazla zikir ve duâ öğrenmek istersen, Allah, onu elde etmeyi sana kolay kılsın. Çünkü azıkların en hayırlısı; zikirdir. Allah'ın katında olanlara gelince, O’nun nimetleri sayılamayacak kadar pek çoktur ve bundan başka cennette O'nun vechi kerîmini görmek vardır.
  Allah azze ve celle buyuruyor ki: "...(dilleri ve kalpleriyle) Allah'ı çokça anan erkekler ve kadınlar; Allah, onlara günahlarının ba-ğışlanmasını ve büyük bir ecir (cenneti) hazırlamıştır." (Ahzâb Sûresi: 35)
  "Ey îmân edenler! (Kalpleriniz, dilleriniz ve bütün âzaları- nızla) Allah’ı çokça anın. Gece gündüz, (farz namazların akabin ve not;de ve her durumda vakitlerinizi) Allah’ı teşbih etmekle meşgul edin." (Ahzâb Sûresi: 41-42)
  "O mü’minler için cennette istedikleri şeyler vardır.Bah- şettiklerimizden başka daha nice nimetler vardır.(O da Allah’ın kerîm yüzüne doya doya bakmaktır)." (Kâf Sûresi: 35)
  Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem’de bu konuda şöyle buyur-maktadır: "Yürüyün, bu Cümdân dağıdır. Müferridler ecirde başkaları ve not;m geçtiler. "Sahâbe: Müferridler kimlerdir Ey Allah'ın Râsûlü? dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlar, Allah'ı çokça anan er ve not;kekler ve kadınlardır." buyurdu. (Müslim, Hadîs no:(2676)).
  Bu kitabı okuyup da onunla amel eden her kardeşimden beni ha ve not;yırla yâdetmesini, yine bu kitapçıkta bir kusur ve eksiklik bulduğunda bunu düzelterek hatamı bana göstermesini ve benim için Allah’tan bağışlanmamı dilemesini istirham ederim.
  "Hidâyetiyle bizleri sâlih amel işleyerek bu nimetlere muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. O bizi bu dosdoğru yola iletmeseydi,biz ken ve not;diliğimizden doğru yolu bulamazdık." (A’râf Sûresi:43)
  Yaşadığımız toplumun dinî yaşantısının içinde Kur'an ve Sünnet ve not;ten gelen örnek duaların yeterince yer almadığını görüyoruz; tabii sa ve not;hih olanlar yer almayınca, tashihe muhtaç olanlar onların yerini hemen doldurabiliyor. Dua öyle sözle sınırlanacak, kelamın kabuğuna sığacak kadar küçük ve değersiz değildir. O eylemdir, hayat tarzıdır. Dua; za ve not;yıflığımızı, acizliğimizi, yoksulluğumuzu bir bir dışa vurarak şehadet etmek, sonsuz yaratma kudretini tespih ederek Yüce Rabbimizden bu şahitliğe şahitlik etmesini beklemektir.
  Dua yaşamak ister. Hem duamız olmasa nasıl ulaşırız ilahi rızaya ve sonsuzluk yurdu olan cennete?
  Böyle bir eseri Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah’a hamdu senalar olsun. Rabbım ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin.
  Allah’ım! Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah’ım! Kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah'ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solum ve not;dan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım. Allah'ım! Senden; faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim.
  HARUN YILDIRIM

  İÇİNDEKİLER
  TAKDİM 5
  DUA 9
  Bütün İşlerde İyi Niyet ve İhlaslı Olmak 15
  DUANIN FAZİLETİ 21
  Dua Etmenin Bazı Edepleri ve Kabul Edilme Sebepleri: 22
  Duanın Kabul Edildiği Yerler, Haller ve Vakitler: 23
  KİTAP VE SÜNNET'TEN DUALAR 27
  KİTAP VE SÜNNET’TEN RUKYE İLE TEDAVİ 69
  Kur'ân ve Sünnet ile Tedavinin Önemi 69
  SİHRİN TEDAVİSİ 73
  Sihrin İlâhi Tedavisi İki Kısımdır: 73
  İkinci Kısım: Meydana Gelmesinden Sonra Sihrin Tedavisi 75
  Üçüncüsü: Sığınma ve Rukye Yapılacak Bazı Dualar: 79
  GÖZ DEĞMESİ (NAZAR) TEDAVİSİ 84
  Birinci Kısım: Kişiye Nazar Değmemesi İçin Korunma: 84
  İkinci Kısım: Göz Değmesinden Sonra Uygulanacak Tedavi: 84
  Üçüncü Kısım: Hasetçinin Nazarından Korunmaya Sebep Olan
  Ameller: 85
  KENDİSİNE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİMSENİN TEDAVİSİ 86
  İkinci Kısım: Cinin İnsanın İçine Girdikten Sonra Tedavisi 87
  NEFSİ (Psikolojik) HASTALIKLARIN TEDAVİSİ: 87
  YARA VE ÇIBAN TEDAVİSİ 92
  BAŞINA BİR MUSİBET GELEN KİMSENİN TEDAVİSİ 92
  ÜZÜNTÜ VE KEDERİN TEDAVİSİ 95
  HASTANIN KENDİSİNİ TEDAVİ ETMESİ 98
  HASTA ZİYARETİNDE BULUNULDUĞU SIRADA
  HASTANIN TEDAVİSİ 98
  UYKUSUNDA KORKAN VE K ve Acirc;BUS GÖRENİN TEDAVİSİ 98
  HUMMA (ATEŞLİ HASTALIKLARIN) TEDAVİSİ 99
  BÖCEK VE YILAN SOKMASININ TEDAVİSİ 99
  ÖFKENİN TEDAVİSİ 99
  ÇÖREK OTU İLE TEDAVİ 100
  BAL İLE TEDAVİ 100
  ZEMZEM SUYU İLE TEDAVİ 101
  KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİ 101
  SAHİHİ BUHARİ'DE GEÇEN DUALAR
  Her Peygamberin Kabul Edilmiş Bir Duası Vardır. 108
  Allah'tan Bağışlanma Dilemenin En Faziletli Olanı 109
  Allah Rasûlü’nün Gece ve Gündüz Allah'dan Bağışlanma Dilemesi 112
  Tövbe 113
  Sağ Yanı Üzerine Yatmak 116
  Geceleyin Yatağına Abdestli Olarak Yatan Kimse 116
  Bir Kimse Uyuyacağı Zaman Ne Der? 118
  Yatarken Sağ Eli Sağ Yanağın Altına Koymak 119
  Sağ Tarafı Üzerine Yatarak Uyumak 120
  Geceleyin Uykudan Uyanan KimseninOkuyacağı Dua 121
  Uyunacağı Zaman Allâhu Ekber Ve Subhânallâh Demek 123
  Uyunacağı Zaman Allah’a Sığınmak ve (Felak, Nas ve İhlas Surelerini)
  Okumak 124
  Yatağı silkelemek (süpürmek) 125
  Gece Yarısında Duâ Etmenin Fazileti 126
  Tuvalete Girerken Söylenecek Duâ 126
  Kişinin Sabahleyin Okuyacağı Duâ 127
  Namazda Duâ 129
  Farz Namazdan Sonra Okunacak Dua 130
  Allah Azze ve Celle'nin Şu Kavli 132
  Kendinden Başka Din Kardeşi İçin Dua Eden Kimse 133
  Kafiyeli Sözlerle Dua Etmenin Hoş Karşılanmadığı 137
  "Sizden biri dua ederken Allah'a kesin ifadelerle dua etsin.
  Muhakkak ki Allah’ı hiçbir zorlayıcı yoktur." 138
  Acele Etmediği Takdirde Kulun Duasına İcabet Edilir. 138
  HASTANIN TEDAVİSİ 98
  UYKUSUNDA KORKAN VE K ve Acirc;BUS GÖRENİN TEDAVİSİ 98
  HUMMA (ATEŞLİ HASTALIKLARIN) TEDAVİSİ... 99
  BÖCEK VE YILAN SOKMASININ TEDAVİSİ 99
  ÖFKENİN TEDAVİSİ 99
  ÇÖREK OTU İLE TEDAVİ 100
  BAL İLE TEDAVİ 100
  ZEMZEM SUYU İLE TEDAVİ 101
  KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİ 101
  SAHİHİ BUHARİ'DE GEÇEN DUALAR
  Her Peygamberin Kabul Edilmiş Bir Duası Vardır. 108
  Allah’tan Bağışlanma Dilemenin En Faziletli Olanı 109
  Allah Rasûlü’nün Gece ve Gündüz Allah'dan Bağışlanma Dilemesi 112
  Tövbe 113
  Sağ Yanı Üzerine Yatmak 116
  Geceleyin Yatağına Abdestli Olarak Yatan Kimse 116
  Bir Kimse Uyuyacağı Zaman Ne Der? 118
  Yatarken Sağ Eli Sağ Yanağın Altına Koymak 119
  Sağ Tarafı Üzerine Yatarak Uyumak 120
  Geceleyin Uykudan Uyanan KimseninOkuyacağı Dua 121
  Uyunacağı Zaman Allâhu Ekber Ve Subhânallâh Demek 123
  Uyunacağı Zaman Allah’a Sığınmak ve (Felak, Nas ve İhlas Surelerini)
  Okumak 124
  Yatağı silkelemek (süpürmek) 125
  Gece Yarısında Duâ Etmenin Fazileti 126
  Tuvalete Girerken Söylenecek Duâ 126
  Kişinin Sabahleyin Okuyacağı Duâ 127
  Namazda Duâ 129
  Farz Namazdan Sonra Okunacak Dua 130
  Allah Azze ve Celle’nin Şu Kavli 132
  Kendinden Başka Din Kardeşi İçin Dua Eden Kimse 133
  Kafiyeli Sözlerle Dua Etmenin Hoş Karşılanmadığı 137
  "Sizden biri dua ederken Allah'a kesin ifadelerle dua etsin.
  Muhakkak ki Allah’ı hiçbir zorlayıcı yoktur." 138
  Acele Etmediği Takdirde Kulun Duasına İcabet Edilir. 138
  Dua Ederken Elleri Kaldırmak 139
  Kıbleden Başka Tarafa Yönelerek Dua Etmek 140
  Kıbleye Yönelerek Duâ Etmek 140
  Allah Rasûlü'nün Hizmetçisine Uzun Ömürlü ve Malının Çok Olması
  İçin Duâ Etmesi 141
  Üzüntü Halinde Okunacak Dua 141
  Belânın Meşakkatinden Allah'a Sığınmak 142
  Allah Rasûlü’nün: Allâhumme! Er-Refîkal-Alâ Yâ Allah! En Yüksek
  Refik'i Tercih Ederim" Duası 143
  Ölüm ve Hayâtla Duâ Etmek 144
  Çocuklara Duâ Etmek ve Başlarını Okşamak 146
  Allah Rasûlü’ne Salât ve Selam Etmek 149
  Allah Rasûlü’nden Başkasına Salât Edilir mi? 151
  Allah Rasûlü’nün "Her kime eziyet etmiş isem bunu onun için, günahlarından temizlenme ve rahmet kıl" Kavli: 153
  Fitnelerden Allah'a Sığınmak 153
  İnsanların Kargaşalarından Allah’a Sığınmak 155
  Kabir Azabından Allah’a Sığınmak 157
  Günah İşlemekten ve BorçlanmaktanAllah’a Sığınmak 159
  Korkaklıktan ve Tembellikten Allah’a Sığınmak 160
  Cimrilikten Allah'a Sığınmak 161
  Aşırı Yaşlılıktan Dolayı Bunamaktan Allah’a Sığınmak 161
  Vebanın ve Hastalığın Kaldırılması İçin Duâ Etmek 162
  Aşırı Yaşlanıp Bunamaktan, Dünyâ Fitnesinden ve Cehennem
  Fitnesinden Allah’a Sığınmak 164
  Zenginlik Fitnesinden Allah'a Sığınmak 165
  Fakirlik Fitnesinden Allah'a Sığınmak 165
  Bereketle Birlikte Malın Çoğalması İçin Dua Etmek 166
  İstihare Duası BâbıfBir İşin Hayırlısını İsteme Duası) 167
  Abdest Alırken Okunacak Duâ 170
  Yüksek Bir Yere Çıkıldığında Okunacak Duâ 170
  Bir Vâdîye İndiği Zaman Duâ Etmek 172
  Bir Kimse Yolculuğa Çıkacağı Zaman veya Evine Döneceğinde
  Okuyacağı Dua 172
  Evlenen Kimseye Yapılacak Duâ 173
  Cinsi Münasebetten Önce Ne Denir? 174
  Allah Rasûlü’nün "Allah’ım! Bize Dünyada İyilik Ver!" Duâsı 175
  Dünyâ Fitnesinden Allah'a Sığınmak 176
  Tekrar Tekrar Dua Etmek 176
  Müşriklere Beddua Etmek 178
  Müşriklere Duâ Etmek 181
  Allah Rasûlü’nün: "Allah’ım! Daha önce yapmış olduğum ve ileride yapacağım günahlarımı bağışla" Duası 182
  Cuma Günü, Kabul Edileceği Ümit Edilen Saatte Dua Etmek 183
  Allah Rasûlü’nün:"Bizim, Yahudiler Hakkındaki Duamız Kabul Olunur;
  Onların, Bizim Hakkımızdaki Dilekleri Kabul Olunmaz" Kavli 184
  Duânın Sonunda " ve Acirc;mîn" Demek 185
  "La ilahe illallah" Demenin Fazileti 185
  "Subhânallah" Demenin Fazileti 187
  Allah Azze ve Celle’yi Zikretmenin Fazileti 188
  "Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billahi" Sözünün Fazileti 193
  "Allah’ın Yüzden Bir Eksik Olarak Doksan Dokuz İsmi Vardır". 194
  (Usandırmamak İçin) Zaman Zaman Vaaz Ve Ders Yapmak 194
  SAHİHİ MÜSLİM’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ
  Hastaya Okumanın Müstehab Oluşu 197
  Hastaya Muavvizzatı Okumak ve Üfürmek Suretiyle Rukye Yapmak 198
  Göz, Sıraca, Zehir ve Nazar için Rukye Yapmanın Müstehab Oluşu 198
  İçerisinde Şirk Olmamak Şartıyla Rukye Yapmakta Beis Görülmemesi ... 200
  Kur'an ve Ezkarla Yapılan Rukyeye Karşılık Ücret Almanın Cevazı 201
  Dua İle Birlikte Elini Ağıran Yerin Üzerine Koymanın Müstehab Oluşu ... 202
  Namazda Vesvese Şeytanından Allah'a Sığınma 202
  Her Hastalığın Bir İlacı Olduğu ve Tedavinin Müstehab Oluşu 202
  SÜNENİ TİRMİZİ’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ
  DU ve Acirc;NIN ÖNEMİ 203
  ALLAH KENDİ ZATINDAN İSTEMEYENİ SEVMEZ 203
  CENNET H ve Acirc;ZİNELERİNDEN BİR HAZİNE 203
  DİL DAİMA ALLAH’I HATIRLAYARAK ISLAK KALMALI 204
  ALLAH'I HER AN GÜNDEMDE TUTMAK HER ŞEYDEN
  ÜSTÜN MÜDÜR? 204
  AMELLERİN EN DEĞERLİSİ HANGİSİDİR? 204
  BİR YERDE TOPLANARAK ALLAH’I HATIRLAYIP ONUN DÎNİNİ
  GÜNDEMDE TUTANLARIN DEĞERİ VE KIYMETİ 205
  MÜSLÜMANIN DU ve Acirc;SI MUTLAKA KABUL GÖRÜR 206
  DU ve Acirc; EDEN ÖNCE KENDİSİNDEN BAŞLAMALIDIR 207
  DU ve Acirc; EDERKEN ELLERİN KALDIRILMASI GEREKİR Mİ? 207
  DU ve Acirc;NIN SONUCUNU BEKLEMEDE ACELE EDİLMELİ Mİ? 207
  SABAH VE AKŞAM YAPILACAK DU ve Acirc;LAR 207
  SABAH VE AKŞAM YAPILABİLECEK DU ve Acirc;LAR 208
  SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR DU ve Acirc;SI NASILDIR? 209
  YATAĞA GİRİLDİĞİNDE OKUNACAK DU ve Acirc; 209
  YATAĞA GİRİLDİĞİNDE OKUNACAK BAŞKA BİR DU ve Acirc; 210
  YİNE UYUYACAK KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc;LARDAN 210
  YATARKEN YAPILACAK DU ve Acirc;LARDAN 211
  YATARKEN YAPILACAK DU ve Acirc; 211
  YATARKEN OKUNACAK SÛRELER HANGİLERİDİR? 212
  YATARKEN BAŞKA HANGİ SÛRE OKUNUR? 212
  YATARKEN HERHANGİ BİR SÛRE DE OKUNABİLİR Mİ? 212
  UYUNULACAK ZAMANDA TEŞBİH, TAHMİD VETEKBİR GETİRMEK 213
  FARZ NAMAZLARIN SONUNDA YAPILACAK DU ve Acirc; VE TESBÎHAT
  NEDİR? 214
  GECELEYİN UYANAN KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc; 215
  ALLAH RASÛLÜ’NÜN GECELEYİN EN ÇOK SÖYLEDİĞİ SÖZLER
  HANGİSİYDİ? 215
  UYUMAK İSTEYEN NASIL DU ve Acirc; ETMELİ? 216
  ALLAH RASÛLÜ, GECE NAMAZA KALKTIĞINDA NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 216
  ALLAH RASÛLÜ, GECE NAMAZINDAN SONRA NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 216
  GECE NAMAZINA BAŞLARKEN NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 218
  ALLAH RASÛLÜ, NAMAZ KILMAYA BAŞLARKEN NASIL DUA EDERDİ? 218
  SECDE AYETLERİ OKUNDUĞUNDA NE SÖYLENİR? 221
  EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DU ve Acirc; 222
  EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK BAŞKA BİR DU ve Acirc; 222
  ÇARŞIYA GİRERKEN OKUNACAK DU ve Acirc; 222
  HASTALIK ANINDA SÖYLENECEK DU ve Acirc; 223
  ÖZÜRLÜ VE SAKAT BİR KİMSE GÖRÜLDÜĞÜNDE NE SÖYLENİR? 223
  BİR TOPLANTIDAN KALKILDIĞI ZAMAN OKUNACAK DU ve Acirc; 224
  SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DU ve Acirc; 224
  BİR YERDE KONAKLAYAN KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc; 225
  YOLCULUĞA ÇIKILDIĞI ZAMAN YAPILACAK DU ve Acirc; 225
  YOLCULUKTAN DÖNÜLDÜĞÜNDE OKUNACAK DU ve Acirc; 226
  BİR KİMSEYİ UĞURLARKEN YAPILACAK DU ve Acirc; 226
  YOLA ÇIKACAK KİMSEYE ALLAH RASÛLÜ NASIL
  HAYIR DU ve Acirc; ETMİŞTİ? 226
  YOLCULUĞA ÇIKAN KİMSEYE ALLAH RASÛLÜ'NÜN
  BİR BAŞKA DU ve Acirc;SI 227
  BİNİTE BİNERKEN NE OKUNUR? 227
  DU ve Acirc;LARI KABUL GÖREN ÜÇ KİŞİ KİMLERDİR? 228
  RÜZGAR ŞİDDETLİ ESTİĞİNDE NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 228
  GÖK GÜRLEMESİ ESNASINDA NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 229
  HİLAL GÖRÜLDÜĞÜ ZAMAN NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 229
  ÖFKE ANINDA HANGİ DU ve Acirc; YAPILMALI? 229
  SEVİLMEYEN BİR RÜYA GÖRÜLDÜĞÜNDE NE YAPILIR? 229
  TURFANDA MEYVE GÖRÜLDÜĞÜNDE NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 230
  SÜT İÇİLDİĞİNDE NASIL DU ve Acirc; EDİLMELİDİR? 230
  YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DU ve Acirc; 230
  EŞEK ANIRMASI VE HOROZ ÖTMESİ ESNASINDA NE YAPILIR? 231
  DENİZ KÖPÜĞÜ KADAR BİLE OLSA HATALAR HANGİ DU ve Acirc; İLE
  SİLİNİR? 231
  CENNETTE AĞAÇ VE OVALAR VAR MIDIR? 232
  CENNETTE ADINIZA HURMA AĞACI DİKTİRMEK İSTER MİSİNİZ? 232
  GÜNDE YÜZ KERE SÖYLENECEK DU ve Acirc; HANGİSİDİR? 233
  ÇOK SEVAP KAZANMANIN YOLLARI NELERDİR? 234
  KIRK MİLYON SEVAP KAZANMAK İSTER MİSİNİZ? 234
  İSMİ AZAM DU ve Acirc;SI HANGİ AYETLERDE VE DU ve Acirc; İÇERSİNDEDİR? 235
  DU ve Acirc;YA BAŞLAMAZDAN ÖNCE NELER SÖYLENMELİ? 235
  ALLAHA NASIL BİR İNANÇLA DU ve Acirc; EDİLMELİDİR? 236
  ALLAH RASÛLÜN’DEN BAŞKA BİR DU ve Acirc; 236
  ALLAH RASÛLÜ, HZ. FATIMA’YA HANGİ DU ve Acirc;YI ÖĞRETMİŞTİ? 237
  ALLAHA SIĞINILMASI GEREKEN DÖRT ŞEY NELERDİR? 237
  IMR ve Acirc;N BİN HUSAYNA ÖĞRETİLEN İKİ DU ve Acirc; ŞEKLİ NEDİR? 237
  ALLAHA SIĞINILACAK ŞEYLER HANGİLERİDİR? 238
  ALLAH RASÛLÜ PARMAKLARIYLA MI TEŞBİH ÇEKERDİ? 238
  ALLAH RASÛLÜ’NÜN BAŞKA BİR DU ve Acirc;SI 239
  ALLAH’TAN SEVGİSİ İSTENİR Mİ? 239
  HANGİ ORGANLARIMIZDAN ALLAH'A SIĞINMALIYIZ? 240
  ALLAH RASÛLÜ SECDEDE NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 240
  ALLAH RASÛLÜ KUR' ve Acirc;N’DAN BİR SÛRE ÖĞRETİR GİBİ
  HANGİ DU ve Acirc;YI ÖĞRETİRDİ? 240
  DİLERSEN AFFET DİLERSEN ACI ŞEKLİNDE DU ve Acirc; EDİLMEMELİ 241
  HANGİ VAKİTTE YAPILAN DUALAR KABUL EDİLİR? 241
  TOPLANTI SONRASI HANGİ DU ve Acirc; OKUNMALI 242
  MUTLAKA AFFEDİLECEĞİMİZ DU ve Acirc; HANGİSİDİR? 243
  YUNUS (A.S.)'UN BALIĞIN KARNINDAKİ DU ve Acirc;S1 NASILDIR? 243
  ALLAH’IN İSİMLERİ KAÇ TANEDİR? 243
  YÜCE ALLAH'IN 99 GÜZEL İSMİ 244
  BİR MUSİBET ANINDA HANGİ DU ve Acirc; YAPILMALI? 248
  DÜNYA VE AHİRETTE AFİYET İSTEMEK HER ŞEY YERİNE GEÇER Mİ?... 248 KİŞİ KENDİSİNİ SATAR MI? 249
  MİZANI DOLDURAN VE ÇOK SEVAP KAZANDIRAN
  ŞEYLER NELERDİR? 250
  ALLAH RASÛLÜ, ARAFAT'TA VAKFE YERİNDE NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 250
  GENİŞ KAPSAMLI DUA NASILDIR? 250
  ALLAH RASÛLÜ’NÜN EN ÇOK YAPTIĞI DU ve Acirc; HANGİSİDİR? 251
  UYKUSUNDA KORKAN KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc; 251
  SIKINTILI ANLARDA ALLAH RASÛLÜ NASIL DUA EDERDİ? 252
  ABDESTLİ OLARAK YATAĞA GİRİP DUA EDEN KİMSENİN DURUMU 252
  UYKUDAN KORKARAK UYANAN NE DEMELİ? 252
  SABAH AKŞAM SÖYLENEBİLECEK DU ve Acirc; 253
  ALLAH'TAN DAHA KISKANÇ BİRİSİ VAR MIDIR? 254
  NAMAZDA YAPILACAK BAŞKA BİR DU ve Acirc; 254
  GÜNAHLAR, AĞACIN YAPRAĞI GİBİ HANGİ DUA İLE DÖKÜLÜR? 255
  TEVBE VE İSTİĞFARIN DEĞERİ VE ALLAH’IN KULLARINA RAHMETİ 255
  ALLAH’IN RAHMETİ YÜZ OLUP 99'U KENDİSİNDE
  BİRİ YERYÜZÜNDEDİR 258
  KİMLERİN BURNU YERDE SÜRTÜLECEKTİR? 259
  ALLAH’A EN SEVİMLİ DU ve Acirc;ıKENDİSİNDEN AFİYET İSTENMESİDİR 259
  ALLAH RASÛLÜ’NDEN DEĞİŞİK DU ve Acirc;LAR 260
  DÖRT BİN TEŞBİH ÇEKMEYE BEDEL DU ve Acirc; VAR MIDIR? 261
  ALLAH CÖMERTTİR DU ve Acirc; EDENİ BOŞ ÇEVİRMEZ 261
  İMANDAN SONRA EN HAYIRLI ŞEY NEDİR? 262
  TEVBE VE GÜNAHTA ISRAR NE DEMEKTİR? 262
  ALLAH'IN KORUMASI ALTINA NASIL GİRİLİR? 262
  DÖNÜŞÜ ÇABUK, KAZANCI BOL OLAN CEMAAT HANGİSİDİR? 263
  HAC VE UMREYE GİDENLERDEN NE İSTENMELİ? 263
  BORÇLU KİMSE HANGİ DU ve Acirc;Y1 YAPMALI? 263
  HASTALANAN KİMSE NASIL DU ve Acirc; ETMELİ? 264
  ALLAH RASÛLÜ VİTR NAMAZINDA NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 264
  RASÛLULLAH1N FARZ NAMAZLARIN SONUNDA YAPTIĞI DU ve Acirc;SI 264
  BİR ŞEYİ EZBERLEMEK İÇİN HANGİ DU ve Acirc; YAPILMALI? 265
  ALLAH KENDİSİNDEN İSTENİLMESİNİ SEVER 267
  YATAĞA GİRİNCE YAPILACAK DU ve Acirc; 268
  ALLAH RASÛLÜ’NDEN DEĞİŞİK DU ve Acirc; ÖRNEKLERİ 268
  ALLAH’TAN AFİYET İSTENMELİ Mİ? 269
  LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAH DEMENİN DEĞERİ VE
  KIYMETİ 270
  TEŞBİH PARMAKLA MI ÇEKİLMELİ? 270
  SAVAŞ BAŞLAYACAĞINDA NASIL DUA EDİLİR? 270
  AREFE GÜNÜ YAPILAN DUA HAYIRLI MIDIR? 270
  İÇİMİZ DE DIŞIMIZ DA HAYIRLI MI OLMALI? 271
  KALPLERİMİZ İÇİN NASIL DU ve Acirc; EDİLMELİ? 271
  SANCILI ANLARIMIZDA NASIL DU ve Acirc; ETMELİYİZ? 271
  AKŞAM VAKTİ NASIL DU ve Acirc; ETMELİ? 271
  HANGİ SÖZ ALLAH’A DAHA SEVİMLİDİR? 272
  EZANLA K ve Acirc;MET ARASINDA NE İSTEMELİYİZ? 273
  MELEKLER ALLAH’A KULLUK YAPAN KULLARINASIL ÖVERLER? 274
  YETMİŞ ZARAR KAPISI HANGİ DUA İLE KAPANIR? 275
  ALLAH’A YAKLAŞMAMIZA GÖREALLAH’TA BİZE YAKLAŞIR 275
  HANGİ ŞEYLERDEN ALLAH’A SIĞINMALIYIZ? 275
  SÜNENİ NESEİ’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ
  ALLAH'A SIĞINMA KİTABI 277
  İTAAT ETMEYEN KALBTEN ALLAH'A SIĞINMAK 280
  KALBİN KÖTÜLÜKLERE KAYMASINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 280
  GÖZ VE KULAĞIN ŞERRİNDEN DE ALLAH'A SIĞINILIR 280
  KORKAKLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 280
  CİMRİLİKTEN ALLAH'A SIĞINMAK 281
  GAM KEDER VE ÜZÜNTÜDEN ALLAH'A SIĞINMAK 281
  ÜZÜNTÜDEN ALLAH’A SIĞINMAK 282
  BORÇTAN VE GÜNAHTAN ALLAH'A SIĞINMAK 282
  KULAK VE GÖZÜN ŞERRİNDEN ALLAH'A SIĞINMAK 282
  GÖZÜN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINILIR 283
  TEMBELLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 283
  ACİZLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 283
  ZİLLETE DÜŞMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 283
  DARLIKTAN ALLAH'A SIĞINMAK 284
  FAKİRLİKTEN DE ALLAH'A SIĞINMAK 284
  KABİR FİTNESİNDEN DE ALLAH’A SIĞINMAK 285
  AÇ GÖZLÜLÜKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 285
  AÇLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 285
  HAİNLİKTEN DE ALLAH'A SIĞINMALI 285
  ANLAŞMAZLIK, İKİ YÜZLÜLÜK VE KÖTÜ HUYDAN ALLAH’A
  SIĞINMAK 286
  BORÇLANMAKTAN DA ALLAH’A SIĞINILIR 286
  BORÇLANMAKTAN DA ALLAH'A SIĞINMAK GEREKİR 286
  BORCA BATIP GİTMEKTEN DE ALLAH’A SIĞINILIR 287
  BORCUN AĞIRLIĞINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 287
  ZENGİNLİĞİN FİTNE VE ŞER OLMASINDAN DA ALLAH'A SIĞINILIR 287
  DÜNYA VE FİTNELERİNDEN DE ALLAH'A SIĞINMAK GEREKİR 287
  ZİNADAN ALLAH’A SIĞINMAK 288
  KÜFÜR ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 288
  SAPIKLIKTAN (DALALETTEN) ALLAH’A SIĞINMAK 289
  DÜŞMANIN GALİB GELMESİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 289
  DÜŞMANLARIN SEVİNMESİNDEN DE ALLAH’A SIĞINILIR 289
  AŞIRI İHTİYARLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 289
  KÖTÜ KADERDEN ALLAH’A SIĞINMAK 290
  SAPIKLIĞIN AŞAĞILIĞINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 290
  DELİLİKTEN DE ALLAH’A SIĞINILIR 290
  İNSAN VE CİNLERİN GÖZ DEĞMESİNDEN SIĞINMAK 290
  YAŞLILIĞIN ŞERRİNDEN ALLAH'A SIĞINMAK 291
  KÖTÜ ÖMÜR SÜRMEKTEN ALLAH'A SIĞINMAK 291
  KÖTÜ BİR HAYAT SÜRMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 291 DOĞRU YOLA GİRDİKTEN SONRA KÖTÜ YOLA DÜŞMEKTEN
  ALLAHA SIĞINMAK 291
  MAZLUMUN BEDDUASINDAN SIĞINMAK 292
  ÜZÜNTÜLÜ HALLERE DÜŞMEKTEN SIĞINMAK 292
  KÖTÜ KOMŞUDAN ALLAHA SIĞINMAK 292
  İNSANLARIN ZULÜMLERİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 292
  DECCAL FİTNESİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 293
  CEHENNEM AZABINDAN VE MESİH DECCALDENALLAHA SIĞINMAK 293
  İNSAN ŞEYTANLARININ ŞERRİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 293
  HAYATİN FİTNELERİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 294
  ÖLÜMÜN FİTNELERİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 294
  KABİR AZABINDAN ALLAHA SIĞINMAK 295
  KABİR FİTNESİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 295
  ALLAH'IN AZABINDAN ALLAHA SIĞINMAK 295
  CEHENNEM AZABINDAN ALLAHA SIĞINMAK 295
  CEHENNEM ATEŞİNDEN ALLAHA SIĞINMAK 295
  KIZGIN ATEŞTEN ALLAHA SIĞINMAK 296
  KİŞİ YAPTIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN DE ALLAHA SIĞINIR 296
  KİŞİNİN YAPTIĞI VE YAPMADIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN
  ALLAHA SIĞINMASI 296
  KİŞİ TERKETTİĞİ ŞEYLERİN ŞERRİNDEN ALLAHA SIĞINIR 297
  YERE BATMAKTAN ALLAHA SIĞINMAK 298
  YÜKSEKTEN DÜŞMEK VE ENKAZ ALTINDA KALMAKTAN
  ALLAHA SIĞINMAK 298
  ALLAH’IN GAZABINDAN RIZASINA SIĞINMAK 299
  KIYAMET GÜNÜ YERİN DARLIĞINDAN ALLAHA SIĞINMAK 299
  KABUL OLUNMAYAN DUADAN ALLAHA SIĞINMAK 299
  KABUL EDİLMEYEN DUADAN ALLAHA SIĞINMAK 300
  RİYAZUS SALİHİN’DEN DUALAR
  Rasûlullah’ın Hayatından Dualar. 301
  YANINDA OLMAYAN BİR KİMSEYE DUA ETMEK 309
  SÜNENİ EBU DAVUD’DA GEÇEN DUA RİVAYETLERİ
  Aksırma 313
  Aksırana Dua Etmek 313
  Aksıran Kimseye Kaç Defa Yerhamükellah Diye Dua Edilir? 314
  İnsan Yatarken Hangi Duayı Okur? 315
  Geceleyin Uyanan Kimse Hangi Duayı Okur? 318
  Uyumadan Önce Yapılacak Zikir. 319
  Kişi Sabahladığı Zaman Hangi Duayı Okur? 320
  İnsan Yeni Ayı (Hilali) Görünce Hangi Duayı Okur? 328
  İnsan Evine Girdiği (Çıktığı) Zaman Hangi Duayı Okur? 328
  İnsan Rüzgâr Estiği Zaman Hangi Duayı Okur? 329
  Yağmur Hakkında (Gelen Hadisler) 330
  Horoz Ve Diğer Hayvanlar Hakkında 330
  Eşeğin Anırması Ve Köpeklerin Havlaması 331
  Çocuk Doğunca Kulağına Ezan Okunur. 331
  Kişinin Allah İsmini Vererek Diğer Bir Kişiye Sığınması 331
  Vesvesenin Önlenmesi Hakkında Gelen Hadisler. 332
  İBNU MACE'DEN DUALAR
  DU ve Acirc; ETMENİN FAZİLETİ 335
  RASULULLAH’IN DUASI 335
  RESÛLULLAH’IN ALLAHA SIĞINDIĞI ŞEYLER 338
  GENİŞ KAPSAMLI DUALAR 339
  BİRİNİZ ACELE ETMEDİKÇE DUASI KABUL OLUNUR 342
  "ALLAH'IM DİLERSEN BANA MAĞFİRET EYLE" 342
  DİYE DUA EDİLMEZ 342
  ALLAH’IN İSMİ AZAMİ 342
  BABANIN VE MAZLUMUN DUALARI 344
  DUA ETMEKTE AŞIRI GİTMENİN YAŞARLIĞI 345
  DUADA ELLERİ HAVAYA KALDIRMAK 345
  ADAMIN SABAH VE AKŞAM OKUYACAĞI DUA 345
  KİŞİNİN YATAĞINA GİRECEĞİ ZAMAN EDECEĞİ DU ve Acirc; 347
  KİŞİNİN GECELEYİN UYANDIĞI ZAMAN EDECEĞİ DU ve Acirc; 348
  KERB (ÜZÜNTÜ) ZAMANINDA OKUNACAK DU ve Acirc; 350
  EVİNDEN ÇIKTIĞI ZAMAN KİŞİNİN OKUYACAĞI DU ve Acirc; 350
  KİŞİNİN EVİNE GİRDİĞİ ZAMAN EDECEĞİ DU ve Acirc; 351
  YOLCULUĞA ÇIKILIRKEN EDİLECEK DU ve Acirc; 352
  BULUT VEYA YAĞMUR GÖRÜLDÜĞÜNDE OKUYACAĞI DU ve Acirc; 352
  BAŞINA BEL ve Acirc; GELENLER GÖRÜLÜNCE EDİLECEK DU ve Acirc; 353
  CAMİ’UL EHADİS'DEN DUALAR
  Sağ Tarafına Yaslanmak 355
  Gece Uyandığında Dua Etmek 355
  Dua Ederken Kıbleye Dönmek 356
  İnsanların Galebesinden Allah’a Sığınmak 356
  Evlenen İçin Dua Etmek 357
  Evlenen İçin Dua Etmek 358
  Cuma Gününün Belli Bir Vaktinde Edilen Dua 358
  Duadan Sonra ‘ ve Acirc;min’ Demek 358
  METALİBU ALİYE’DE DUA VE ZİKİR
  Rasulullah’a Çok Salat-u Selam Getirmek 359
  Allahı Zikirde Gaflette Olmaktan Sakındırma: 361
  Peygamberden Başkasına Salavat Getirmek 362
  Duanın Fazileti: 362
  Özlü Dualar. 363
  Yalnız Kendine Dua Etmekten Nehiy. 364
  Duada Elleri Kaldırmak 364
  Birine Dua Edildiğinde Söylenecek Şeyler. 365
  Avuçlarını Birleştirerek Dua Etmek 365
  Her şeyde Allah'ı Hatırlamak Ve Her şeyi Allah'tan İstemek 365
  Yatağa Uzanınca Okunacak Dua 366
  Duanın Defettiği Belalar. 367
  Hastanın Okuyacağı Dua 367
  Duaların En Faziletlisi 367
  Uyandığında Okunacak Dua 368
  Evinden Çıkınca Okuyacağın Dua 368
  Kulakları Çınlayanın Okuyacağı Dua 368
  Gemiye Binenin Okuyacağı Dua 368
  Kendisine Ve Çocuğuna Beddua Etmekten Nehiy. 369
  Sefere Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua 369
  Mazlumun Bedduasından Korunmak 369
  Rüzgar Estiğinde Okunacak Dua 369
  Hayvanı Kaçan Kimsenin Okuyacağı Dua 370
  Toplantının Sonunda Okunacak Dua: 370
  Hamd ve Şükür. 370
  Zikrin Fazileti 371
  Sabah ve İkindi Namalarından Sonra Allah’ı Zikretmenin Fazileti 373
  La İlahe îllallahın Fazileti 374
  Namazdan Sonra Zikir. 375
  Uykusu Gelmeyenin Okuyacağı Dua: 376
  Sabah Ve Akşam Okunacak Zikirler. 376
  Namazda Zikir. 377
  Allah’ı Teşbih Etmeye Teşvik: 378
  Gizli Zikrin Fazileti 379
  Zikre Teşvik 380
  Allah’ı Zikretmenin Büyüklüğü 380
  Tekbir Getirmek 380
  Allah'ı Anmadan Bir Yerden Ayrılan Buna Üzülür. 380
  Allah’a Sığınmak 381
  "La Havle Vela Kuvvete İlla Biliah" Demenin Fazileti 382
  Kişinin Yatağında Ölmesi: 383
  HİSNU’L-MÜSLİM
  "MÜSLÜMANI BEL ve Acirc; VE MUSİBETLERDEN KORUYAN KUR’AN VE
  SÜNNETTEN DUA VE ZİKİRLER"
  Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar. 385
  Elbise Giyerken Okunan Dua 388
  Yeni Elbise Giyildiğinde Okunan Dua 388
  Yeni Elbise Giyene Yapılacak Dua 388
  Elbiseyi Çıkarırken (Soyunurken] Okunan Dua 389
  Tuvalete Girerken Okunan Dua 389
  Tuvaletten Çıkarken Okunan Dua 389
  Abdestten Önce Okunacak Dua 389
  Abdest Aldıktan Sonra Okunan Dua 389
  Evden Çıkarken Okunan Dua 390
  Eve Girerken Okunan Dua 391
  Camiye Giderken Okunan Dua 391
  Camiye Girerken Okunan Dua 392
  Camiden Çıkarken Okunan Dua 393
  Ezan Esnasında ve Sonrasında Okunan Dua 393
  Namaza Başlama (İftitah) Duaları 394
  Rükuda Okunan Dua 398
  Rükûdan Doğrulurken Okunan Dualar. 399
  Secde Duası 400
  İki Secde Arasında Okunan Dualar. 401
  Tilavet Secdesinde Okunan Dua 402
  Teşehhütte Okunan Dua 403
  Tahiyyattan Sonra Okunan Dua 403
  Tahiyyatta, Selamdan Önce Okunan Dualar. 404
  Namazdan Sonra Okunan Dualar. 408
  İstihare Namazı ve Duası 412
  Sabah ve Akşam Okunan Dualar. 414
  Yatarken Yapılan Dualar. 424
  Geceleyin Uyanıp da Bir Yandan Bir Yana Dönerken Okunan Dua 429
  Uykuda Korkan veya Korkutucu Bir Şeyle Karşılaşanın
  Okuyacağı Dua 429
  Kunut Duası 430
  Vitir Namazından Sonra Okunan Dua 432
  Hüzün ve Keder Halinde Okunan Dua 432
  Sıkıntı Anında Yapılacak Dua 433
  Düşman veya Güç Sahibi Biri ileKarşılaşınca Okunan Dua 434
  Sultanın Zulmünden KorkanKimsenin Okuyacağı Duası 435
  Düşmana Karşı Yapılan Dua 436
  Bir Topluluktan Korkanın Yapacağı Dua 436
  İmanında Şüpheye Düşen Kimsenin Okuyacağı Dua 436
  Borçtan Kurtulma Duası 437
  Namaz Kılarken ve Kur'an Okurken Vesveseye Düşenin
  Okuyacağı Dua 438
  Zor Bir İşle Karşılaşanın Okuyacağı Dua 438
  Günah İşleyenin Yapacağı Dua 438
  Şeytan ve Vesveselerini Defetmek İçin Okunan Dua 439
  Hoşa Gitmeyen Bir Şey Olur veyaİstenilen Olmazsa Okunacak Dua 439
  Çocuğu Olanı Tebrik ve Buna Verilecek Cevap 439
  Çocukların Korunması İçin Yapılan Dua 440
  Hastayı Ziyaret Esnasında Okunan Dua 440
  Hastayı Ziyaret Etmenin Fazileti 441
  Çaresiz Kalıp Hayatından Ümidini KesenHastanın Yapacağı Dua ...441
  Vefat Etmek Üzere Olana Telkinde Bulunmak 442
  Musibet Anında Okunacak Dua 442
  Vefat Eden Birinin GözleriniKapatırken Okunacak Dua 443
  Cenaze Namazında Okunan Dua 443
  Çocuk Cenazesi İçin Okunacak Dua 445
  Taziye Duası 446
  Cenaze Defnedilirken Okunan Dua 446
  Cenaze Defnedildikten Sonra Okunan Dua 447
  Kabir Ziyareti Duası 447
  Rüzgâr Eserken Okunan Dua 447
  Gök Gürlediğinde Yapılan Dua 448
  Yağmur Duası 448
  Yağmur Yağarken Okunan Dua 449
  Yağmurdan Sonra Okunan Dua 449
  Aşırı Yağmurlarda okunan dua 449
  Hilal Görününce Okunan Dua 450
  İftar Açma Duası 450
  Yemekten Önce Okunacak Dua 451
  Yemekten Sonra Okunan Dua 451
  Misafirin Yemek Sahibine Duası 452
  Su İçirene Yapılan Dua 452
  İftar Sofrası Sahibine Dua 452
  İftar İkram Edene Dua 453
  Oruçlunun Kötü Söz Söyleyene Cevabı 453
  İlk Ürünü (meyve-sebze) Görenin Yapacağı Dua 453
  Aksıranın Yapacağı Dua 453
  Kâfir Bir Kimse Aksırıp Elhamdülillah Dediğinde
  Ona Söylenilecek Söz 454
  Evlenen Kişiye Yapılacak Dua 454
  Evlenen ve Yeni Binek Alanın Okuyacağı Dua 454
  Eşiyle Cinsî Münasebetten Önce Okunan Dua 455
  Öfke Halinde Okunan Dua 455
  Musibet ve Felakete Uğramış Birini Görenin Yapacağı Dua 455
  Bir Mecliste Yapılacak Dua 455
  Sohbetin Sonunda Okunan Dua 456
  Allah Seni Affetsin Diyene 456
  İyilik Edene Yapılan Dua 456
  Deccal'in Şerrinden Korunma Duası 456
  "Seni Allah için seviyorum" Diyene Yapılacak Dua 457
  Mal veya Para Vermeyi Teklif Edene 457
  Borç Vermeyi Teklif Edene 457
  Şirke Düşmekten Korkan Kimsenin Okuyacağı Dua 457
  "Allah Seni Mübarek Kılsın" Diyene Yapılacak Dua 458
  Bir Şeyi Uğursuz Saymanın Kerahiyeti Duası 458
  Bineğe veya Vasıtaya Binerken Okunan dualar. 458
  Yolculuğa Çıkarken Okunan Dua 459
  Köye veya Şehre Girerken Okunan Dua 460
  Çarşı-Pazara Girerken Okunan Dua 461
  Binek Tökezleyince Okunan Dua 461
  Yolcunun Geride Kalanlar İçin Duası 461
  Evde Kalanın Yolcuya Duası 461
  Yolculukta Yapılacak Tekbir ve Teşbihler. 462
  Yolcunun, Seher Vaktine Girdiğinde Yapacağı Dua 462
  Bir Yerde Konaklayınca Okunan Dua 462
  Yolculuktan Dönüşte Okunan Dua 463
  Hoşa Giden-Gitmeyen Olaylarda Okunan Dua 463
  Allah Rasûlü’ne Salavât Getirmenin Faziletleri 464
  Selamı Yaymak 465
  Kâfir Selam Verirse Nasıl Karşılık Verilir? 465
  Horoz Öttüğünde veya Eşek Anırdığında 465
  Geceleyin Köpek Havladığında 466
  Yerdiğin Kimse İçin Yapacağın Dua 466
  Övdüğün Kimse İçin Yapacağın Dua 466
  Övülen Kimsenin Söyleyeceği Dua 466
  İhrama Giren İçin Telbiye Duası 467
  Tavafa Nereden Başlanır ve Ne Söylenir? 467
  Rüknü Yemânî ile Hacerü'l-Esved Arasındaki Dua 467
  Safa ile Merve’de Durup Okunan Dua 468
  Arafat Duası 468
  Meş'ar-i Haram’da (Müzdelife’de) Allah’ı Anmak 469
  Cemrelerin Taşlanması Sırasında Tekbir Getirmek 469
  Şaşırtan veya Sevindiren Bir DurumKarşısında Yapılacak Dua 470
  Vücudunda Ağrı Duyan Kimse 470
  Nazar Duası 471
  Korku Anında 471
  Kurban Keserken 471
  Şeytanın Saptırıcılığı Karşısında 471
  Tevbe ve İstiğfar Hakkında 472
  Teşbih, Tahmid, Tehlil ve Tekbirin Faziletleri 473
  Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemNasıl Teşbih Ederdi? 477
  Hayır ve ve Acirc;dâbın Çeşitleri Hakkında 477
  İÇİNDEKİLER 479

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.