x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • BÜYÜK SALAVAT-I ŞERİFELER VE DUALAR

  Ömür güneşinin guruba doğru yaklaştığı dönemde geriye kalan az bir zamanı çok daha iyi değerlendirmek için fazileti çok yüce olan bu salavat-ı şerifeleri Dua ve duaları okumak gerekir. Kalan günleri bunlarla değerlendirirsek az zamanda çok iş başarmış oluruz. Allahım Bizi Efendimizin nurlu yolundan ayırma.Büyük Salavat-ı Şerifeler ve Duaların Fazileti ve Sırları bu kitapta toplanmıştır.

  BÜYÜK SALAVAT-I ŞERİFELER VE DUALAR

  Boyut:16,5x 23,5
  Sayfa Sayısı:80

  ÖNSÖZ

  İman ve İslam nimeti ne güzel bir şereftir. Bizi bu şeref ile şereflendiren Allah’â hamd eder, Efendimiz Aleyhisselam’a, ehl-i beytine ve ashabına salat ü selam ederim.

  Bu eseri hazırlamaktaki maksadım şudur:

  Ömür güneşinin guruba doğru yaklaştığını hissettim. Geriye kalan az bir zamanı çok daha iyi değerlendirmek istedim. İşte bunun için fazileti çok yüce olan bu mübarek salavat-ı şerifeleri ve duaları bir araya topladım. Çünkü kalan günlerimizi bu salavat-ı şerifeler ve dualar ile değerlendirebilirsek az zamanda çok iş başarmış oluruz.

  Kâinatta meydana gelmiş en büyük inkılabı gerçekleştiren Efendimiz Aleyhisselam’m yürekleri titreten mübarek ism-i şeriflerini duyduğumuzda büyük bir hürmet ve sevgili ile salat ü selam getirmek, O’na karşı olan bağlılığımızın bir gereğidir. Eğer bu vesile ile Rabb’imizin rızasını kazanır ve eşsiz Resulü’nü hoşnut edersek bizim için büyük bahtiyarlık olacaktır.

  Ayrıca bu kitapta Allah velilerinin fazileti büyük nurlu dualarını da bulacak ve manevi faydalar elde edeceksiniz.

  Allah’ım! Bizi Efendimiz Aleyhisselam’m nurlu yolundan ayırma!

  ARİF PAMUK

  İÇİNDEKİLER

  Salavat-ı Şerife getirmenin fazileti hakkında hadisler 3

  Efendimiz (s.a.v.)’i sevmek 4

  Allah Resulü’nü sevmenin alametleri 4

  Salavat-ı şerifeler hususunda kıssalar 5

  Kevser Havuzu’ndan kana kana su içmek isteyenlerin

  Okuyacağı salavat 7

  Hazreti Peygamber (s.a.v)’in mübarek isimlerini okumanın

  fazileti 7

  Emir Buhârî Hazretleri’nin musibetlere karşı okuduğu salavat 9 Gönenli Mehnıed Efendi Hazretleri’nin talebelerine tavsiye

  buyurduğu salavat 9

  Salavât-ı A’zanı 10

  Dünya ve ahiret rızkının bolluğu için 12

  İnsin ve cinnin teşbihine bedel Salavât-ı Cevhereti’l-Kemâl 12

  V

  Resulü Ekrem (s.a.v.) ile görüşmeyi arzu edenler 14

  Salavât-ı Künhiyye 17

  Maddi ve manevi olarak yükselmek için okunacak Salavât-ı

  Mec’ûle 18

  Bütün Peygamberler şefaatçi olacaktır 19

  Salavât-ı Fâtih .t 19

  4444 Salât-ı Tefriciyye ve hacet duası 21

  Salât-ı Münciye 23

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şemâili 24

  Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’nin okudukları fazileti çok

  yüce bir salavât-ı şerife 25

  On bin salavat gücünde bir salavat 26

  On bir bin salavat-ı şerife kuvvetinde salavat 27

  On dört bin salavat-ı şerife gücünde bir salavat 27

  Otuz bin salavat-ı şerife gücünde bir salavat 28

  Yetmiş bin salavat-ı şerife gücünde bir salavat 28

  Yetmiş bin salavat gücünde diğer bir salavat 29

  Yetmiş bin melek bin sabah sevap yazar 30

  Bu salavât-ı şerife yetmiş bin salavat gücündedir 30

  Allah Resulü (s.a.v.)’i rüyada görmek için 32

  Hazreti Fâtıma (r.anha)’mn okuduğu salavat 33

  Tesiri yüzbin salavata denk salavât-ı şerifeler 34

  Altı yüz biıı salavât-ı şerife değerinde bir salavât 38

  Salavât-ı Şemsiyye 39

  Yedi yüz bin salât iı selam gücünde bir salavat 40

  Her kötülüğe karşı okunacak dııa 40

  Delâil-i Hayrât’ı okumaya denk salavatlar 41

  Delâil-i Hayrât’ı kırk defa okumaya denk salavat 42

  Salavât-ı Vasi 43

  Şefaat-ı Nebî’ye nail olmak 44

  Delâil-i Hayrat’ı yetmiş bin defa okumaya denk salavatlar 44

  Hayırlı bir işin gerçekleşmesi için 45

  Borçtan kurtulmak için 46

  Dilek ve hacet 47

  Gam ve kederden korunmak için 48

  Belalardan korunmak için 48

  Göz hastalığına karşı 49

  Efendimiz (s.a.v.)’i rüyada görmek için 50

  Günah kirinden arınmak için 52

  Ruhen gelişmek için 53

  Fatih Dersiamlarından Hacı Osman Efendi’nin salavat-ı

  şerife ve fazileti hakkın d aki dersleri 53

  Hizb-i Muhammed (s.a.v.) 54

  Hızır Aleyhisselam’m okuduğu vird 57

  Hasan-ı Şazeli Hazretleri’ııin "Koruyucu Azıyıııe" duası 59

  Hazreti Mevlânâ’nm tavsiye buyurdukları haftalık zikirler 61

  Na’l-i Şerifin sırları 63

  Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’nin Besmele-i Şerife duası 64

  Hawas-ı Fâtiha-i Şerife 65

  Ciinnetül Esmâ 68

  İsnı-i Rahmân Duası 68

  İsnı-i Rahmân Duası’nı okumanın fazileti 72

  Hazreti İsa Aleyhisselam’m duası 74

  Yûşâ Aleyhisselam’m okuduğu İsm-i A’zam duası 74

  Hacet namazı 75

  İsnı-i A’zam duası 76

  ve mdash; Her hakkı Pamıık Yayıncılık’a aittir Baskı: PAMUK OFSET-MART/2015

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.