x

Cübbeli Ahmed Hoca Dinin Direği Mü'minin Mi'racı Namaz Kitabı-1168

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786054814114
Dinin Direği Mü'minin Mi'racı Namaz Kitabında Namazın Önemi Ve Ehemmiyeti Anlatılmaktadır.Ahmet Mahmut Ünlü'nün Kaleminden Çıkmış bir Eserdir.
199,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Dinin Direği Mü'minin Mi'racı Namaz


  Yayın Evi: Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
  Cilt Tipi: Karton Ciltli
  Kağıt Cinsi: İthal
  Eser Sahibi: Ahmet Mahmut Ünlü
  Boy (cm): 24
  En (cm): 16
  Sayfa Sayısı: 406


  DİNİN DİREĞİ MÜ'MİNİN Mİ'RACI NAMAZ


  Kitabında Namazın Önemi Ve Ehemmiyeti Anlatılmaktadır.Ahmet Mahmut Ünlü'nün Kaleminden Çıkmış bir Eserdir.
  Allâh-u Te'âlâ'ya sonsuz hamd-ü sena, Habîbi Muhammed Mustafâ'sına sınırsız salât-ü selâm, âl-i ashabına ve kıyamet gününe kadar iyilikte kendilerine uyan etbâ'ına hayırla duadan sonra; ifade etmemiz gereken husus şudur:
  Namaz gibi dinin direği konumunda olan bir sâlih amel hakkında birçok eser yazılmışsa da, biz de namazın şefaatine ermek ve siz okurlarımızdan kiminin namaza başlamasına, kiminin de bazı yanlışlarını düzelterek doğru kılmasına vesile olmak gayesiyle bu kitabı kaleme aldık.
  Allâh-u Te'âlâ'dan niyazımız, haşr sabahına kadar birçok Müslümanın bu eserden istifade etmesi, evlerimizde, ocaklarımızda bir tek namazsız bırakmaması ve hepimizi tüm sevdiklerimizle birlikte gerçek manada namaz ehli olan kullarına kalmasıdır. ve Acirc;mîn!
  Sizlerden de ricamız, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in vefat ederken en son vasiyeti olan namaz konusunu ciddiye almanız, bu eseri dikkatle okuyup amel etmeniz ve peygamberinizin yüce hatırı için herkesi bu konuda teşvik etmenizdir.
  Zîra namazı terk eden birinin şerri komşularına hatta tüm dünya halkına ulaşacağı gibi, namaza başlayan birinin hayrı da her yere kavuşacaktır.
  Allâh-u Te'âlâ cümlemizi ilk sorulacağımız vazife olan namazla ilgili hesabı kolayca verebilmeye muvaffak eylesin. ve Acirc;mîn!

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 3
  BİRİNCİ BÖLÜM
  NAMAZIN M ve Acirc;HİYETİ VE FARZİYETİNİN DELİLLERİ 5
  Namazın Farz Oluşu 9
  Namazın Farziyetine Dâir Kur’ân-ı Kerîm’den Deliller 10
  Namazın Farziyetine Dâir Sünnet’ten Deliller 10
  Namazın Beş Vakit Olarak Farziyetinin Kur’ân-ı Kerîm’den Delilleri. 11
  Namazın Beş Vakit Olarak Farziyetinin Sünnet’ten Delilleri 15
  Namazın Farziyetinin İcmâ‘dan Delili 19
  Namazın Beş Vakit Olarak Farz Kılınmasındaki ve Rekâtlarının Sayısındaki Hikmetler 23
  Beş Vakit Namazı İlk Olarak Kılmış Olan Peygamberler 33
  Namazı Terk Edenin Hükmü 35
  Münâfıklar Namazdan Ağırlanır 41
  Namazın Vakitli Olarak Farz Kılınışı 45
  Salât-ı Vustânm Tesbiti ve Faziletine Dâir ve Acirc;yet ve Hadîsler 46

  İKİNCİ BÖLÜM

  BEŞ VAKİT NAMAZIN EHEMMİYET VE FAZİLETLERİ 59
  Beş Vakit Namazın Ehemmiyet ve Faziletleri - 65
  Beş Vakit Namazın Ehemmiyetini ve Faziletini Beyân Eden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 65
  Namazla îmanın Alâkasını Beyân Eden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 72
  Namazın Ehemmiyetini ve Faziletini Beyân Eden
  Hadîs-i Şerif ve Rivayetler - 75
  Namaza îmanın Önemi 75
  Namaz Kılanlara Verilen Dokunulmazlık 76
  Namaz Allâh-u Te‘âlâ Katında En Makbul Ameldir 80
  Namaz Dünyada Göz Aydınlığı, ve Acirc;hirette de Nurdur 83
  Namaz Dînin Direğidir ve Namazsız îman Kabul Olmaz 86
  Namaz Cehennem Ateşini Söndürüp Cennete Girdirir 90
  Fazla Yaşayarak Fazla Namaz Kılanın Daha Önce Cennete Gireceği ve Diğerlerinden Daha Faziletli Olabileceği 98
  Namaz Şeytanı Uzaklaştım 100
  Namaz Diğer Ameller İçin Bir Mîzân ve Kıstastır 101
  Kişi Farz Namazlar Sayesinde Gâfillerden Yazılmaz ve Farzlara Önem Veren Hayırlı Kullardan Olur 103
  Namaz Sebebiyle ve Namaz Kılanlar Hürmetine Bu Ümmet Belalardan Kurtulur 106
  İslâm’ın En Son Bozulacak Ameli Namaz Olacaktır 108
  Namazı Hakkıyla Kılanlar Peygamberler, Sıddîklar ve Şehitlerle, Özellikle de Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) İle Komşu Olacaklar.. 111
  Ticaret ve Alışveriş Gibi Engeller Nedeniyle Namazdan Geri Kalmayanların Mahşerdeki Özel Konumları 113
  Farz Namazlarla Nâfıle Namazların Farkı 115
  Namaz, Her Peygamberin, Özellikle de Rasûlüllâh
  (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Son Vasiyetidir 119
  Beş Vakit Namazın Herbirinin Ayrı Ayrı Faziletleri 120
  Namazın Günahlara Keffâret Oluşu 124
  Büyük Günahlardan Sakınmaları Şartıyla Namaz Kılanların Küçük Günahları Affedilir 133
  Kıyâmet Günü İlk Sorgu Namaz Hakkında Olacaktır 135
  Namaz Hangi Hallerde Terk Edilebilir 137
  Namaz Gibi Sâlih Ameller İnsanın Dünyada ve Mezarda En Yakın Dostu Olurlar 140

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  BEŞ VAKİT NAMAZI KASTEN TERK ETMENİN VEB ve Acirc;Lİ 145
  Namazsızlann Kötü Durumunu Beyân Eden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 151
  Namaz Kıldıkları Halde Vakitlerini Önemsemeyenleri Zemmeden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 152
  - Beş Vakit Namazı Veya Herhangi Birini Kasten Terk Etmenin Ağır Vebâlini Açıklayan Hadîs-i Şerif ve Rivâyetler - 154
  Namazın Terki Dîni îmanı Tehlikeye Sokar 154
  Namazı Terk Edenlerin Dokunulmazlığı Kalkar 157
  Namazın Terki Kişiyi AllâhTn Düşmanları Arasına Sokar 158
  Namaz Kılmayanların Kafalarının ve Acirc;hirette Kayalarla Ezileceği ve Bitmez Tükenmez Azapları 159
  Namaz Kılmayanların Siyah Suratlarında Yazılacak Satırlar 162
  Bir Vakit Namazı Dahi Kaçıran Kişi Ailesini ve Bütün Varlığını Kaybetmiş Gibi Zarardadır 163
  Namazı Kasten Terk Edenlerin İsimleri Cehennemin Kapısı Üzerine Yazılacaktır 164
  Namazı Terk Edeni Allâh-u Te'âlâ Gazaplı Bir Halde Karşılayacaktır 164
  Namazın Terki, Diğer İyi Amellerin İptaline Sebep Olur 165
  Namaz Kılmayanlar Cehennemde En Büyük Kâfirlerle Komşu Olacaktır 166
  Namaza Gevşek Olanların Başına Gelecek On Beş Bela 168
  Namazı Terk Edenlere Meleklerin Dünya ve ve Acirc;hirette Yapacağı Korkunç Muâmeleler 172
  Namazı Terk Edenler Şeytan Gibi Lânete Çarpılacaktır 175
  Namaz Kılmamak Zina ve Cinayetten Daha Büyük Günahtır 176
  Namazı Kazaya Bırakmak Dünya Sevgisinden Kaynaklanır 178
  Bir Vakit Namazı Bile Kazaya Bırakmak Kebâir Günahlardandır 180
  Bir Vakit Namazı Kazaya Bırakan Cehennemde Seksen Sene Kalacaktır 182
  Namazı Kazaya Bırakmak Kabir Azabına Sebep Olacaktır 185
  Şehvetlerine Uyarak Namazlarına Dikkat Etmeyenler Helâk Olacaklar 186
  İçki Yüzünden Namazı Terk Edenlerin Azabı 187
  Namazı Zâyi Edenlerin İçine Atılmakla Tehdit Olunduğu Gayy Kuyusu ve Veyl Vâdisi 188
  Namazın Zâyi Edilişi Kıyâmet Alâmetlerindendir 191
  Namaz Vakitlerine Dikkat Etmeyen Kimseler Ölüm Anında Neler Çekecekler ....193
  Namaz Çağrısına İcâbet Etmeyen Kimselere Allâh-u Te‘âlâ’nm İlginç Hitabı 195
  Namaz Kılmamak İyi Kullara Karşı İşlenmiş Bir Suçtur 196
  Ümmet İçerisinde Namazsız Kimse Kalmaması İçin Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Yaptığı Dua 197

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  NAMAZ VAKİTLERİ 199
  Namaz Vakitlerini Bildiren Hadîs-i Şerif ve Rivâyetler 203
  Sabah Namazının Vakti 208
  Öğle Namazının Vakti 209
  İkindi Namazının Vakti 210
  Akşam Namazının Vakti 211
  Yatsı Namazının Vakti 212
  Yatsı Namazının Uyumadan Kılınmasının Önemi 214
  Vitir Namazının Vakti 217
  Namaz Vakitlerinin Hikmetleri 219
  Namaz Kılmanın Müstehab ve Yasak Olduğu Vakitler 227
  Mekruh Vakitler 230
  Namaz Vakitlerini Takip Edenlerin Faziletleri 233
  Namazı Vaktinde Kılmanın Önemi 235
  Namazın İlk Vaktinde Kılınmasının Fazileti 239
  Namazı Kerâhet Vaktine Kadar Geciktirmek Münâfıklık Alâmetlerindendir 245

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  NAMAZLA İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ MESELELER 247
  Namaz, Sahibini Kötülüklerden Engeller, Aksi Takdirde Kabule Şâyan Olamaz 251
  Namaz Kılmak Fakirlik Gibi Bazı Darlıkları Kaldırır 254
  Çoluk Çocuğa Namazı Emretmek 256
  Farz Namazların Kaza Edilmesi 261
  Namazı Kabul Olunan ve Olunmayan Kimseler 265
  Kadınların Namazlarına Mâni Olan Hayız ve Nifas Halleri 272
  Cünüp Kimselere, Hayızlı ve Lohusa Kadınlara Haram Olan Şeyler 277
  Namaza Mâni Olan Her Şeyden Özellikle İçki, Kumar ve Aşırı Yiyip İçmek Gibi Günahlardan Sakınmak Gerekir 279

  ALTINCI BÖLÜM

  NAMAZDA HUŞÛ‘ 283
  Huşû‘ İle İlgili ve Acirc;yet-i Kerîmeler 287
  - Namazda Huşû ‘un Önemini Bildiren Hadîs-i Şerîfve Rivayetler - ...290
  Namazın Kazandıracağı Mağfiret Huşû‘a Bağlıdır 290
  Huşû‘ ve Acirc;yet-i Kerîmesinin İniş Sebebi 291
  Huşû‘u ve Huşû‘ Sahibini Tarif Eden Rivâyetler 292
  Namazda Sağa Sola veya Yukarı Doğru Bakmak Huşû‘ İle Bağdaşmaz 295
  Mekruh Vakitler 230
  Namaz Vakitlerini Takip Edenlerin Faziletleri 233
  Namazı Vaktinde Kılmanın Önemi 235
  Namazın İlk Vaktinde Kılınmasının Fazileti 239
  Namazı Kerâhet Vaktine Kadar Geciktirmek Münâfıklık Alâmetlerindendir 245
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  NAMAZLA İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ MESELELER 247
  Namaz, Sahibini Kötülüklerden Engeller, Aksi Takdirde Kabule Şâyan Olamaz 251
  Namaz Kılmak Fakirlik Gibi Bazı Darlıkları Kaldırır 254
  Çoluk Çocuğa Namazı Emretmek 256
  Farz Namazların Kaza Edilmesi 261
  Namazı Kabul Olunan ve Olunmayan Kimseler 265
  Kadınların Namazlarına Mâni Olan Hayız ve Nifas Halleri 272
  Cünüp Kimselere, Hayızlı ve Lohusa Kadınlara Haram Olan Şeyler 277
  Namaza Mâni Olan Her Şeyden Özellikle İçki, Kumar ve Aşırı Yiyip İçmek Gibi Günahlardan Sakınmak Gerekir 279

  ALTINCI BÖLÜM

  NAMAZDA HUŞÛ‘ 283
  Huşû‘ İle İlgili ve Acirc;yet-i Kerîmeler 287
  Namazda Huşû ‘un Önemini Bildiren Hadîs-i Şerif ve Rivayetler - ...290
  Namazın Kazandıracağı Mağfiret Huşû‘a Bağlıdır 290
  Huşû‘ ve Acirc;yet-i Kerîmesinin İniş Sebebi 291
  Huşû‘u ve Huşû‘ Sahibini Tarif Eden Rivâyetler 292
  Namazda Sağa Sola veya Yukarı Doğru Bakmak Huşû‘ İle Bağdaşmaz 295
  Huşû‘ Sahibi Gibi Görünmeye Çalışmaktan Sakınmak Gerekir 299
  Kişi, Namazından Ancak Huşû‘u Nisbetinde Yararlanır 300
  Huşû‘ Üzere İki Rekât Olsun Kılabilen Bağışlanır 301
  Namazda Sağa Sola Bakandan Allâh-u Te‘âlâ’nm Tecellîleri Kesilir 303
  Kıyâmete Yakın Huşû‘ Sahibi Kimse Kalmayacak 305
  Huşû‘ Temini İçin Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar 307
  Huşû‘ İle Kılman Namaz, Sahibine Duacı Olur,
  Aksi Takdirde Bedduacı Olur 309
  Huşû Sahiplerinin Namazları - 311
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)İn HuşÛ‘u 311
  Peygamberlerin Huşû‘u (Salevâtullâhi Aleyhim) 313
  Sahâbenin Huşû‘u (Radıyallâhu Te‘âlâ Anhüm) 315
  Allâh Dostlarının Huşû‘u (Rahimehumüllâh) 319
  Sevap ve Mükâfât, Huşû‘un Tam veya Noksan Oluşuna Göre Verilir 329
  Namazın Tasavvufî Mânâları 332

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.