x

Cübbeli Ahmed Hoca İstiğfar Risalesi Kitabı-1147

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786059010108
İstiğfarın Faziletini Nasıl Ve Ne Şekilde İstiğfar Edilmesi Gerektiğini Konu Alan Cübbeli Hoca Kitabıdır
39,90 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • İSTİĞFAR RİSALESİ

  Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü Kitabı İstiğfar Risalesi

  İstiğfar Risalesi,İstiğfarın Faziletini Nasıl Ve Ne Şekilde İstiğfar Edilmesi Gerektiğini Konu Alan Cübbeli Hoca Kitabıdır.
  Allahu Teala istiğfara devam eden kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu hiç beklemediği bir yerden rızıklandırır" buyuran Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in ve sabreden, sadakat gösteren, duaya devam eden, hayır yollarına infak eden ve seherlerde istiğfar eden ali eshabının üzerine olsun.
  Şu bir gerçektir ki insan, tabiatı gereği yorgun ve bıkkın bir varlıktır. O halde Allahu Teala'ya duada bulunurken ve O'nu zikrederken yorgunluk haddine varmaktan sakınmak gerekir.
  Allahu Teala'ya ulaşmak isteyen insan dualar ve zikirler arasından, devam edebilmesi mümkün olan kadarını seçmeli ve bunlar içerisinden durumuna en uygun düşen, kalbini en çok yumuşatan ve diline en hafif gelenleri ezberlemelidir.
  Zira kesintiye uğrayan çoktansa, kendisine devam edilen az, kalpte tesir bakımından daha kuvvetlidir. Az ve sürekli olan zikrin durumu,yağmur damlalarına benzer.
  Nitekim bu damlalar sert bir taşın üzerine sürekli damladıklarında onda bile çukur açarlar.
  Ama bir defada ya da aralarında uzun zaman bulunan farklı kerelerde dökülen çok su bir tesir bırakmaz.
  O halde salikler bu eserde zikredilen istiğfarlara, özellikle de Hasanı Basri (Radıyallahu Anh)a mensup "İstiğfaratı Münkıze" diye bilinen ve müstakil bir risale olarak tabettiğimiz istiğfarlara haftada bir hatim şeklinde de olsa devam etmelei halinde maddi ve manevi birçok faydalara ve feyizlere nail olacak, bir o kadar da bela ve musibetten kurtulacaklardır.
  İane ve tevfik(yardım etmek ve muvaffak kılmak) ancak Allahu Teala'dandır.
  "(iman ederek) Rabbinizden bağışlanma talebinde bulunun! Şüphesiz ki O dâima (tevbe edenlerin günahlarını çokça bağışlayan bir) Ğaffâr olmuştur. (İstiğfar edin ki; yetmiş sene süren kuraklık ve kısırlıktan sonra Rabbiniz) göğü(n yağmurunu) üzerinize (bardaktan boşanırcasına) bolca akan bir halde salsın;
  Mallarla ve oğullarla size yardım etsin
  (ve geniş imkân versin), sizin (faydalanmanız) için pek kıymetli bostanlar yapsın ve sizin için (gürül gürül akan) ırmaklarmeydana ge-tirsin!" (Nûh Sûresi: 10-12)
  İÇİNDEKİLER
  Önsöz 5
  Birinci Kısım
  İSTİĞFAR HAKKANDAKİ ve Acirc;YET-İ KERÎMELER 9
  İstiğfarı Emreden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 13
  İstiğfarın Mağfiret ve Rahmete Vesîle Olacağı 15
  Kâfirlerin Bile Tevbe İstiğfarla Affolunacakları 23
  İstiğfara Devam Edene Azap Olmayacağı 24
  İstiğfarın Küçük Büyük Bütün Günahları Affettireceği 30
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in İstiğfarının Önemi 36
  İstiğfarın Güzel Yaşantıya, Bol Yağmurlara, Zenginliğe, Çocuk Sahibi Olmaya ve Kuvvet Kazanmaya Sebep Olduğu 43
  Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e Kadın Erkek Tüm Eshâbı İçin İstiğfar Etmesinin Emredilmesi 47
  İstiğfarın Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e Bile Emredilişi 49
  İkinci Bölüm
  İSTİĞFARIN FAZİLETİNE D ve Acirc;İR HADÎS-İ ŞERİF VE RİV ve Acirc;YETLER 51
  Kul Rabbini Bilerek İstiğfar Ettiği Sürece Ne Yaparsa Yapsın Mutlaka Affedileceği 57
  Çokça İstiğfarda Bulunmaya Teşvik Eden Hadîs-i Şerifler 63
  İstiğfara Devamın Her Türlü Dardan Kurtuluşa ve Rızık Bolluğuna Sebep Olacağı 68
  Günahların Dert, Devasının Da İstiğfar Oluşu 70
  Sahibi İstiğfar Etsin Diye Günahların Üç Saat Bir Rivayet Altı Saat Yazılmadığı 71
  İstiğfarın Günahları Mahvedeceği 74
  Allâh-u Te'âlâ’nın Hoşlandığı Kul 75
  İstiğfarın Dille Yapılan Günahlara Da Keffaret Oluşu 76 İstiğfarın Bu Ümmet İçin Kıyamete Kadar Kalıcı Bir Güvence Olduğu 77
  İstiğfarın Bir Nevi Dua Oluşu 81
  İstiğfar Edenlerin En Hayırlı Ümmet Oldukları 84
  İstiğfarın Kalplerin Cilâsı Olduğu 86
  İstiğfar İçin Düzlük Boş Bir Arâziye Çıkılması 88
  Günah İşlediğinde İstiğfar Edenlerin Cennetteki Makamı 89
  İstiğfar Kapısının Ölüm ve Acirc;nına Kadar Açık Olduğu 91
  İstiğfarın Şeytanı Helak Edeceği 92
  Geçmiş Günahları Pişmanlıkla Düşünüp İstiğfar
  Etmenin Mağfirete Vesile Olacağı 96
  İstiğfardan Önce Güzelce Abdest Alınıp İki Rekat Namaz Kılınması 97
  Çocuğun İstiğfarı İle Babanın Affolunacağı 99
  Allâh-u Te'âlâ’nm, Kulları İstiğfar Etmeleri İçin Yaşattığı 100
  Gece Yapılacak İstiğfarın Dualann Kabûlüne Sebep Olacağı 101
  Üçüncü Bölüm

  İSTİĞFAR RİSALESİ

  BELLİ ADETLE VE MUAYYEN VAKİTLERDE YAPILACAK İSTİĞFARLAR 103
  Üç Kere İstiğfar 109
  Beş Kere İstiğfar 110
  Yetmiş Kere İstiğfar 111
  Yüz Kere İstiğfar 116
  Teheccüd Namazından Önceki İstiğfarlar 119
  Seher Vaktindeki İstiğfarlar 123
  Teheccüdden Sonraki İstiğfarlar 126
  Secdede Yapılacak İstiğfar 127
  Uykudan Uyanırken ve Yatağa Yatarken Yapılacak İstiğfarın Fazileti 128
  Sabah Akşam Okuyanı Cennete Girdirecek Seyyidü’l-İstiğfar 129
  İşraktan Sonraki İstiğfar 131
  Kuşluk Namazından Sonra Okunduğunda Bütün Günahları Affettirecek Bir İstiğfar 132
  Beş Vakit Namazdan Önceki İstiğfar 134
  Namaz İçindeki İstiğfarlar 138
  Namazlardan Sonraki İstiğfarlar 142
  Sabah ve İkindi Namazlarından Sonra Yapılacak İstiğfar 149
  İmsak İle Sabah Namazı Arasında Yapıldığında Fakirlikten Kurtaracak Bir İstiğfar 150
  Güneş Doğmadan ve Batmadan Yapılacak İstiğfarlar 152
  Güneş Batarken İstiğfar 156
  Sabah Akşam Belâları Def İçin Okunacak İstiğfar 158
  Sabah Akşam Belâları Def İçin Okunacak İstiğfar 158
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Zeyd ibni Sâbit (RadıyallâhuAnh)a Her Gün Okumasını ve Çoluk Çocuğuna Okutmasını Emrettiği Bir İstiğfar 160
  Göklerin ve Yerin Anahtarı Olan Bir Teşbih ve İstiğfar 165
  Yatmadan Evvel Okunacak İstiğfar 174
  Uyku Arasında Uyanıldığmda Yapılacak Bir İstiğfar 176
  Uykudan Uyanıldığında Yapılacak İstiğfarlar 178
  Cuma Sabahının İstiğfarı 181
  Cuma Günü İkindiden Sonraki İstiğfar 182
  Çarşı Pazarlarda İstiğfar Etmek 183
  Receb-i Şerifte Yapılacak İstiğfarlar 184
  Ramazân-ı Şerifte İstiğfar 188
  Üç Ayların İstiğfan 193
  Haram Ayların İstiğfarı 195
  Zülhiccenin İstiğfarları Terviye, Arefe ve Nahr (Kurban Bayramı) Geceleri Okunacak İstiğfarlar 196
  Dördüncü Bölüm
  FAZİLETİ OLAN BAZI İSTİĞFARLAR 201
  Faziletli İstiğfarlar 207
  İstiğfardan Önce Okunacak ve Acirc;yet-i Kerîmeler 208
  Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in Çokça Yaptığı Bir İstiğfar 210
  Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in Yaptığı Bir İstiğfar 210
  ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)aÖğretilen İstiğfar Kelimeleri 212
  Allâh Katında En Büyük Değeri Olan Bir İstiğfar 214
  Tüm Günahları Affettirecek İstiğfarlar 215
  İsm-i ve Acirc;zam İle Yapılacak İstiğfar 222
  Müminler İçin İstiğfar Etmek 225
  Ölüler İçin İstiğfar Etmek 228
  Duanın Kabûlü İçin Yapılacak Bir İstiğfar 229
  Tecdîd-i îmân İçin Yapılacak Bir İstiğfar 231
  Kıyamete Kadar Hiçbir Günahın Sildiremeyeceği Bir İstiğfar 235
  Bir Mecliste Konuşulan Boş Laflara Kefaret Olan Bir İstiğfar 237
  İstiğfarın Hangi Lafızla Yapılacağı 240
  Semaya Bakarken ve Sırtüstü Yatarken Yapılacak İstiğfar 242
  Başkalarından Özellikle Günahsızlardan İstiğfar İstemek 244
  Riyâyı Giderecek Bir İstiğfar 246
  Gıybet ve Dedikodu Günahının Keffareti Olan Bir İstiğfar 249
  Velîlerden Olmak İçin Yapılacak İstiğfar 249
  Seleften Mesûr Önemli Bir İstiğfar 250
  Ahmed ibni İdrîs (Kuddise Sirruhu)ya Ait İstiğfar-ı Kebîr 256
  Kulun Mağfiretine Vesîle Olacak Beş Münâcat 261
  Zekâ Açan, İlmi Ve Malı Artıran, Sıkıntıları Gideren ve Unutkanlıktan Kurtaran İstiğfarlar 264
  Hırz ve Emân Olan İstiğfarlar 272
  Hızır (Aleyhisselâm)ın İstiğfarı 279
  Bütün Tehlikelerden Emân Olan Bir İstiğfar 281

  İSTİĞFAR RİSALESİ

  Kağıt kalitesi: Şamua Kağıt
  Boyut: 13,5x19,5 cm
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.