x

Cübbeli Ahmed Hoca Kur'anı Mecid Risalesi-1156

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786056404665
Kur'an-ı Kerimin Allah ka­tındaki yüceliğini, mevki ve mertebesini beyan eden bir risale Kitabıdır
29,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • KUR'ANI MECİD RİSALESİ

  DilARAPÇA,TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı120
  Cilt TipiKarton Kapak
  Kağıt CinsiKitap Kağıdı
  Boyut13.5 x 19 cm

  "O Kur’ân-ı Mecid’e yemin ederim."(Kaf Sûresi: 1 den)

  "Gerçekte o, Levh-i Mahfuz’da şerefli bir Kur’ân’dır."(Burûc Sûresi: 21, 22)

  Şüphesiz ki Hazreti Kur'an'a hizmet, uğrunda ömür harcanan şeylerin en üstünüdür.Lalegül Neşriyat ile Satışı Sunulmuştur

  Bundan dolayı hepimiz, özellikle gençlerimiz, kıymetli hayatımızı bilhassa yaşamımızın en verimli devresi olan gençlik çağlarımızı hazreti Kur'an'ın hiz-metinde harcamalıyız.

  Şu bir gerçektir ki, insanın bir şeyle meşgul ol-madan önce o şeyin, kendisine ne kazandıracağını bilmesi gerekmektedir.

  Zira insan, neticesinde kâr elde edeceğini kesin-likle bilmediği şeylere çok önem vermez, bundan do-layı evvelâ Kur'an'ı Kerim'in fazileti, meziyeti, Kur'an tahsiline çalışmanın üstünlükleri bilinmelidir ki in-sanlığın Kur'an'a yönelmelerine teşvik edici olsun.

  İşte bu sebeple Kur'an-ı Azimüşşan'ın Allah ka-tındaki yüceliğini, mevki ve mertebesini beyan eden bir risale hazırlayıp sizlere sunmayı münasip gördüm. Ta ki bu Risaleyi okuyan herkes bundan sonra yaşaya-cağı ömrünü Kur'anla geçirsin.

  Bu risalemizde Kur'an'ı Kerim'in faziletini açıkla-yan ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere yer verdiğimiz gibi bazı büyüklerin Kur'an'ı Azimüşşan hakkındaki sözlerini de zikrettik.

  Böylece Risalemiz, Kur'an'dan istifade etmek is-teyen bütün Müslümanlar hakkında veciz (kısa ve öz) müfid (faydalı) bir risale olmuştur.

  Allah-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinden niyazı-mız, Kur'an'ı Kerim hakkındaki bu hizmetimizi indi İlâhisinde diğer hizmetlerimizle birlikte kabul edip bu eseri kullar tarafından müstefad (faydalanılan) bir risale yapmasıdır. Amin!

  Müslümanların en çok okumaları ve anlayıp amel etmeleri gereken kitap, Kur'ân-ı Kerim olduğu halde Hazreti Kur'ân'ın terk edildiği, raflara kaldırılarak mezarlık kita bı hâline getirildiği ahkamının tatbik edilmediği şu günümüzde, elbetteki Kur'an-ı Azimüşşan kimilerinden razı kimilerine ise kızgındır.

  Bunun neticesi olarak da yarın ahirette bir takım kimselere şefaat, bir kısmımda şikâyet edecektir ki o, Allah indinde şefaatıda şikayeti de son derece geçerli olan bir kitaptır.

  Dolayısıyla ebedî ahirette Hazreti Kur'ân'ın bu garip zamanında gücümüz nisbetinde acizane onun tarifi mümkün olmayan değerini bir nebze de olsa açıklamak üzere kaleme almış olduğumuz bu risalemiz okuyup herkese de okutarak Hazreti kur'an'a hizmet etmeye gayret etsinler...

  Muvaffakiyet Allah'tandır.

  KUR'ANI MECİD RİSALESİ

  FİHRİST

  Mukaddime 7

  Kur'an-ı Azimüşşamn faziletlerini beyan eden ayet-i kerimeler 9

  Kur'an'ın kimlere hidayet olduğu 9

  Kur'an-ı Kerim'in insanlara hidayet ve müjde oluşu 10

  Kur'an'ın Ramazan ayında indirilişi 10

  Kur'an-ı Kerim'in insanlara hidayet oluşunun değişik iki manası 10

  Gökten indirilen kitapların hakkında kullanılan: "Tenzil" ve "inzal" tabirlerinin manaları 11

  Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin iki farklı şekli 12

  Kur'an-ı Kerim'in hak olarak indirilmiş olmasının beş türlü manası 12

  Kur'an-ı Kerim'de çelişki, karışıklık ve uygunsuzluk bulunmadığı 13

  Kur'an-ı Kerim'in kendinden önceki kitapları doğrulama özelliğinin iki manası 13

  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in hak peygamber oluşunun en açık delili 14

  Kuı'an-ı Kerim'in Allah-u Teâlâ'nın ipi olmasının manası 15

  Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayı emreden bir ayet-i kerime 15

  Kur'an-ı Kerim nimetiyle insanların kardeş olduğu 15

  Kur'an-ı Kerim'in insanlara öğüt oluşu 16

  "Beyan", "Hidayet" ve "Meviza" kelimelerinin manaları 16

  Kur'an-ı Kerim'den ancak takva sahiplerinin istifade edebileceği 16

  Geçmiş ümmetlerin hâllerinden alınması gereken ibretler 17

  Kur'an'a Furkan isminin takılması 18

  Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in büyüklüğü 18

  İstikamet üzere olmak isteyenin Kur'an-ı Kerim'den ayrılmaması gerektiği 18

  Kur'an-ı Kerim'in en doğru yola ilettiği 19

  Müslümanların güçsüz kalmalarının Sebebleri 19

  Kur'an-ı Kerim'in maddi ve manevi bereketlere vesile oluşu 20

  Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin çok ince düşünülmesi gerektiği 20

  Kur'an-ı Kerim'in İlâhi bir rehber oluşu 21

  Allah-u Teâlâ'ya inanıp Kur'an-ı Kerim'e sarılmanın güzel neticeleri 21

  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Allah-u Teâlâ tarafından gönderilmiş olduğunun açık delili 23

  Kur'an ve mdash;ı Kerim'in "Nur-ı Mübin" ve "Kitab ve mdash;ı Mübin" isimlerinin verilmesi 23

  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e "Burhan" ve "Nur" buyurulmasındaki hikmetler 23

  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Allah-u Teâlâ'nın nurundan oluşu 23

  Allah-u Teâlâ'nın ilk yarattığı şey 24

  Hakiki mürşidlerin faziletleri 24

  Şeyhin, Allah'a ulaşmakta ilk kapı olduğu 25

  Şeyhde, sonra Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de, ondan sonra Mevlâ Teâlâ'da fani olmanın manaları 24

  Allah-u Teâlâ'nın, insanları Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla karanlıklardan nura çıkarması için ortaya koyduğu şartlar 25

  Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğüne dair Allah-u Teâlâ'nın yemini 27

  Temiz olmayanların Kur'an-ı Kerim'e dokunamayacağı 27

  Ruhaniyeti temiz olmayanların Levh-i Mahfuz'dan haberdar olamayacağı 28

  Kur' an'm, Kerîm olmasının 28

  Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin en büyük nimet oluşu 29

  Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine itiraz edilemeyeceği 29

  Alimlerin, insanları karanlıktan nura çıkarmak için takibetmeleri gereken yol 30

  Kur'an-ı Kerim'in indirilmemesi halinde insanların ortaya koyabilecekleri özürler 31

  Kur'an-ı Kerim'i ve Allah-u Teâlâ'nm ayetlerinden yüz çevirenden daha zalim kimse olmadığı 31

  Kur'an'ın en büyük bir delil olduğu 32

  Kur'an'ın Allah tarafından korunduğu 32

  Korunmak isteyenin, Kur'an-ı Kerim'in kalesine sığınması gerektiği 32

  Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğü karşısında dağların parçalanacağı 33

  Kur'an-ı Kerim'e uymayanın, dağdan taştan daha katı olduğu 33

  Kur'an-ı Kerim'in tahsilinden daha yüksek tahsil olmadığı 34

  Arap lisanının üstünlüğü 34

  Kur'an-ı Kerim'in insanları eğlenceden alıkoyması gerektiği 35

  Kur'an-ı Kerim'in den tesirlenenlerin bazı özellikleri 35

  Fatiha-i şerife'nin 36

  KUR'ANI MECİD RİSALESİ

  Kur'an-ı Kerim ehlinin, zenginlere imrenmemesi gerektiği 36

  Kâfirlere verilen dünyalıklara bakmanın dahi yasak olduğu 36

  Alimlerin, korkutma ve müjdeleme sıfatlarını yerine göre kullanmaları gerektiği 37

  Korkutma ve müjdelemenin etraflıca yapılmasının lüzumu 37

  Ulemanın, Kur'an-ı Kerim hükümlerini insanlara ne şekilde anlatmaları gerektiği 38

  Yapılacak ve terk edilecek her şeyde Kur'an-ı Kerim'e müracaat edilmesi 39

  Kur'an-ı Kerim'e ters kitab ve beyanlardan uzak kalınması 39

  Kur'an-ı Kerim'in Aziz oluşu 39

  Kur'an-ı Kerim'e uyanın bütün yanlışlardan korunacağı 40

  Kur'an-ı Kerim'e hiç bir taraftan bir yanlışın yol bulamayacağı 40

  Kur'an-ı Kerim'e karşı ilgisizliğin zemmî 40

  Kur'an-ı Kerim'e "Ruh" isminin takılması 42

  Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan indirilişinin Şüphesizliği 42

  Kalp körlüğünün, kafa körlüğünden daha zararlı oluşu 43

  Tebliğ vazifesinde olan âlimlerin, kâfirlerden gelecek eziyetten dadanmamaları 44

  Kur'an-ı Kerim ve ehlinden başka dostların Edinilmemesi 44

  Kur'an-ı Kerim'e hakkıyla uyanların, İktisadî yönden kalkınacakları 45

  Kur'an-ı Kerim'in faziletlerini beyan eden hadis-i şerifler 46

  Ümmetin en şereflilerinin olduğu 46

  Kur'an'ın üstünlüğü hakkında bir teşbih 46

  Herkesin uğraştığı mesleğe göre değer kazanacağı 47

  Kur'an'ı hafız olarak okuyanla zorlanarak okuyanın hâlleri 48

  Kur'an okurken ağlamak gerektiği 48

  Kur'an sayesinde yükselen ve alçalan toplumlar 49

  Kur'an'ın çabuk unutulacağı 50

  Kur'an'a bakarak okumanın fazileti 51

  Kur'an okurken takınılması gereken hâl 51

  Kur'an'ın en büyük şefaatçi olduğu 52

  Kur'an okuyanın nübüvvetten alacağı nasib 53

  Kur'an'ın, bir takımlarına şefaat, bir takımlarını da şikayet edeceği 53

  Kur'an'ı öne koymakla, arkaya koymanın manaları 54

  Kur'an'ın cennete çekeceği ve cehenneme iteceği kimseler 54

  Kur'an'ı terk edenlerin, terk edileceği 54

  Kur'an ehlinin, ehli oluşu 54

  Allah-u Teâlâ'mn, Kur'an ehlini dinlemesi 55

  Geçmiş ve gelecek kimselerin bütün ilimlerinin Kur'an'da toplandığı 55

  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) i ağlatan bir ayet-i kerime 56

  Kur'an'ı başkasından dinlemenin fazileti 57

  Kur'an-ı Kerim'e uyanın sapıklıktan ve kötü muhasebeden kurtuluşu 57

  Kur'an-ı Kerim hatminde altmış bin meleğin hazır oluşu 58

  Hatim saatinde duaların kabulü 58

  Kur'an-ı Kerim okuyabilen kimsenin, kendisinden büyük bir nimete kavuşan bir kimse olduğunu kabul etmemesi 58

  Deriye konulup ateşe atılan Kur'an-ı Kerim'in yanmayışının manaları 60

  Kur'an-ı Kerim'le amel edene cehennemin Dokunmayacağı 60

  Bu ümmetin en üstün ibadeti 61

  Kur'an-ı Kerim'i Allah'dan dinleyen meleklerin bu ümmete verdiği müjdeler 61

  Kur'an-ı Kerim okuduğu için duadan geri kalan kimseye verilecek şeyin üstünlüğü 62

  Paslanan kalplerin ne ile 63

  Bir ayet okuyanın fazileti 63

  Kur'an-ı Kerim'in üçte birini, yarısını, üçte ikisini ve tamamını okuyabilenlerin nübüvvetten alacağı nasipler 64

  Kur'an'ı güzel sesle süslemenin manası 65

  Kur'an-ı Kerim'in Allah katındaki değeri 65

  Kendisine bir dert ve üzüntü isabet eden kimsenin, okuyarak ferahlığa kavuşacağı mutlaka öğrenilmesi gereken bir dua 66

  Gecede yüz ayet okumanın fazileti 67

  Kur'an-ı Kerim ne müddetçe okunup, hangi durumda okunmayacağı 68

  Kur'an'ı öğrenip, öğretmenin faziletleri 68

  İlim yoluna çıkanın ve camilerde Kur'an okumak üzere toplananların ereceği faziletler 69

  Cennetteki son derecenin, kişinin okuyacağı son ayete göre belirleneceği 70

  Cennet derecelerinin sayısı 71

  Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'in, sahibine ne şekilde şefaat edeceği 71

  Kur'an-ı Kerim okuyanın anne-babasına günü taç giydirileceği 72

  İçinde Kur'an-ı Kerim'den bir şey bulunmayanın kötü hâli 73

  Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenin kaç kişiye şefaat edebileceği 73

  İki rekat namazın üstünlüğü 74

  Kulları, Allah-u Teâlâ'ya en ziyade neyin yaklaştıracağı 74

  Allah-u Teâlâ'nın, kullarına Kur'an-ı Kerim okuyacağı 75

  Cennet ehlinin her gün iki kere Mevlâ Teâlâ'yı ziyaretleri 75

  Kur'an-ı Kerim ehline ikram edenle ihanet edenin hâlleri 75

  Gece nafile namaz kılanın, sesli okumasının fazileti 76

  Kur'an-ı Kerim ehlinin, son okuduğu ayet bitiminde sahip olduğu iki cennet 77

  Kocasının fakirliğinden şikayetlenen kadına Resulullan (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in ne buyurduğu 78

  Kur'an'dan bir sure bilenin zenginliği 78

  On ayet öğrenenin ticareti 79

  On ayet okuyanın kârı 79

  Kur'an'sız zenginliğin olmadığı 80

  Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin en büyük nimet olduğu 80

  Kur'an-ı Kerim'in Allah ziyafeti olduğu 81

  Kur'an'ın gökten sarkmış bir ip olduğu 81

  Kur'an'a sarılanın helak olmayacağı 82

  Kur'an'ı terk edenin delâlette olduğu 82

  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in, ümmetine bıraktığı iki ağır yük 83

  Kur'an-ı Kerim ile Ehl-i Beyt'in birbirinden ayrılmayacağı 83

  Ahir zaman fitnelerinden neyle kurtulunacağı 85

  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in, Kur'an-ı Kerim'i tarif eden çok fasih sözleri 85

  Camide fuzuli konuşmak 87

  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) den sonra çıkacak fitneden maksad 87

  Kur'an-ı Kerim'i terk manaları 88

  Kur'an ve mdash;ı Kerim'in, kendisine uyanları kaymaktan nasıl koruduğu 88

  Kur'an'la, dillerin karışıklıktan korunması 89

  Alimlerin Kur'an-ı Kerim'e doymaması 90

  Kur'an'ın her harfine bir hasene verileceği 90

  Namazda Kur'an okumanın fazileti 92

  Kur'an ve mdash;ı Kerim'den her bir ayetin, dünya malından üstünlüğü 93

  Eshab-ı Suffe 93

  Cennetin dünyadan üstünlüğü 95

  Allah-u Teâlâ'nın güzel sesle Kur'an-ı Kerim okuyan bir peygamberi dinlediği 95

  Kur'aıı-ı Kerim okuyan bir dinlemek için meleklerin inişi 97

  Meleklerin Kur'an dinlemeye düşkünlükleri 99

  Kur'an-ı Kerim okuyan ile, okumayan mü'min ve facirin hâlleri 100

  Kur'an-ı Kerim'in fazileti hakkında büyüklerin sözleri 101

  Ezberleme gücünü üç şey 101

  Herkesin, kendi hâlini Kur'an-ı Kerim'e sorması gerektiği 101

  Allah'ı sevmenin alameti 102

  İçerisinde Kur'an okunan ev ile Kur'an-ı Kerim okunmayan evin durumu 103

  Kur'an-ı Kerim'e uyanın kurtuluşu 103

  Kur'an'ı ezberleyene azap olmayacağı 104

  Kur'an'ı eve asmakla iş bitmeyeceği 104

  Ahmed İbni Hanbel'in, rüyasında Mevlâ Teâlâ'yı görmesi 105

  Allah-u Teâlâ'nm, Kur'an-ı Kerim'de kullara tecellisi 105

  Kur'an-ı Kerim'i yüklenenlerin takınması gereken vasıflar 106

  Kur'an okuyana meleklerin muamelesi 106

  Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh) ın Kur'an-ı Kerim'i eline aldığındaki sözü 107

  Kur'an-ı Kerim okumadan okunacak çok faziletli bir dua 108

  Hatime 109

  KUR'ANI MECİD RİSALESİ

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.