x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • NİŞAN VE NİKAH AHKAMI


  Ahmet Mahmut ÜNLÜ
  (Cübbeli Ahmet Hoca)

  NİŞAN VE NİKAH AHKAMI

  İslamda Evlilik Nişan ve Nikah Akamı Nasıl Olması Gerektiğini Anlatan Bilgi Dolu Bir Kitaptır.
  Nişan Sırasında Erkeğin Kadını, Kadının Da Erkeği Nasıl Göreceği
  Düğünlerde Yapılan Yanlışlıklar

  İki Şahitle Kıyılan Nikâhın Gizli Sayılamayacağı
  Müt'a Nikâhı
  Bir Müddetle Sınırlı Nikâh
  Boşanma Hakkının Kadına Verilmesi
  Birden Fazla Evlilik
  Birden Fazla Evlilik Hakkındaki İtirazlara Karşı Cevaplar
  Kuması Olan Kadınlara Vaad Edilen Özel Mükâfatlar
  Lalegül Dergisi ve Arifan Yayınları ile Neşriyat ile Satışı Sunulmuştur.

  Ürün Özellikleri

  BASKI SAYISI:1. Baskı

  DİL:Türkçe

  SAYFA SAYISI:320

  CİLT TİPİ:Karton Kapak

  KAĞIT CİNSİ:Şamua

  BOYUT:13,5 x 19,5 cm

  ÖNSÖZ

  Sınırsız hamd-ü senâlar: "İşte bugün bütün temiz şeyler sizin için helal kılınmıştır. Bir de (zinadan ve kölelikten) korunmuş olan imanlı kadınlarla, sizden önce kendilerine kitap ve-rilmiş olan korunmuş (namuslu ve hür) kadın-lar; kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdir-de (onlarla evlenmeniz de size helaldir)!" (Mâide Sûresi: 5 ’den) buyuran Allâh-u Te'âlâ’ya mahsustur.

  Nihâyetsiz salât-ü selamlar: "Dört şey var-dır ki bunlar geçmiş peygamberlerin sünnet- lerindendir; hayâ etmek, koku sürünmek,

  misvak kullanmak ve nikahlanmak" (Tirmizî, Nikâh. l no:1080, 3/391; Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned,

  no:23628, 5/421) buyuran RasÛlÜllâh (Sallâllâlm Aley-hi ve Sellem)n ve bu amel üzere devam eden Ehl-i Beyt’in, sahâbe-i kirâmın ve kıyamet gününe kadar ihsan üzere onlara uyan kimselerin üzeri-ne olsun.

  Şu bilinsin ki; dînimiz nikâh müessesesine çok önem vermiş, bu konuda nişan gibi öncü sünnetler meşrû etmiş, daha sonraki nikâh akdi safhasında da bir takım şartlar, sünnetler ve edepler tâyin etmiştir.

  Elbette ki her konuda hükümler belirlemiş olan hikmetli dînimizin bu husûsu ihmal etmiş olması düşünülemez. Yüce dînimizin vaz ettiği hükümler olmasa insanların birleşmeleriyle hay-vanların çiftleşmelerinin ne farkı kalır?!

  İnsanı diğer canlılardan ayıran özellik bir Rabbi olduğunu bilmesi ve her konuda O’nun hükümlerine boyun eğmesidir. Tabi ki kâr ve za-rardan münezzeh olan yüce Rabbimizin koydu-ğu ahkâma riâyet hiç şüphesiz ki sadece kulların menfaatine olacaktır.

  Ama kul bu sınırları korumadığı takdirde âile yuvasında huzur bulamayacağı gibi, kabir hayatında da, mahşer arasâtında da ve nihayet cehennem azâbında da asla rahat edemeyecektir.

  Dolayısıyla nişan ve nikâh gibi insan hayatı-nın en önemli meselesi sayılan bir konuda Müs-lüman kulun bu kitapta yazılan hususları gözet-mesi hiç şüphesiz kendi menfaati îcâbıdır.

  Aksi takdirde nişanının sünnete muhâlif, nikâhının da çürük temeller üzere inşa edilen ve her an cehenneme doğru yıkılmaya mahkum olan fâsit bir yapı olması kaçınılmaz olacaktır.

  Kendi kârını ve zararını bilmekten âciz olan beşerin mutlaka Alîm ve Hakîm olan Rabbinin tâyin ettiği şerîat-ı ğarrânm emirlerine imtisal edip yasaklarından kaçınması lazımdır.

  İşte buna muvaffak olanlar iki cihan saadeti-ne erişecekler, muhâlefet edenler ise iki cihanda hüsrana uğrayacaklardır.

  Allâh-u Te'âlâ cümlemize her işimizde hudûd-u ilâhiyyeyi muhafaza edebilmeyi na-sip eylesin, her birerlerimizin nikâhlarımızı mübârek ve âkıbetlerimizi hayreylesin. Amîn!

  5 Kasım 2011 / 9 Zilhicce 1432

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 5

  BİRİNCİ BÖLÜM

  NİŞANLA İLGİLİ MEVZÛLAR 9

  Hıtbe (Nişanlanma) 13

  Nişanın Hukûkî Bir Bağlayıcılığı Olmadığı 14

  Nişan İçin Belirli Bir Süre Tâyini Gerekmediği 14

  Nişandan Önce İstişârenin Müstehap Olduğu 15

  Kadının Veya Velîsinin Sâlihlerden Olduğuna Kanaat

  Getirdiği Kişilere Evlilik Teklifi Yapabileceği 19

  Nişanlanılacak Kimsede Aranacak Vasıflar 23

  Nişan Teklif Edilemeyecek Kadınlar 27

  Nişanlı Bir Kadına Evlenme Teklif Edilemeyeceği.... 34

  Fâhişe Bir Kadını Nişanlamak 38

  Nişanlanacak Gençlerin Birbirlerini Görmesi 44

  1. İslam’a Göre Kadına Bakmanın Hükmü 44
  2. Evlenecek Eşlerin Birbirini Görmesi 47

  Nişan Sırasında Erkeğin Kadını,

  Kadının Da Erkeği Nasıl Göreceği 49

  Nişanlıların Dînen Birbirlerine Yabancı Oldukları 53

  Nişanda Müstehap Olan Şeyler 56

  Nişanın Bozulmasının Akabinde Mehir ve Hediyelerin Durumu 60

  1. Mehrin Durumu 63
  2. Hediyelerin Durumu 64

  İKİNCİ BÖLÜM

  NİK ve Acirc;HLA İLGİLİ HÜKÜMLER 65

  Nikâhın Lügat Mânâsı 69

  Nikâhın Meşrûiyetinin Delilleri 73

  Nikâhın Tarifi 77

  Nikâh İle İlgili Bazı Tabirler 80

  1) Mutlak Evlenme Engelleri 80

  2) Nisbî Evlenme Engelleri 80

  Hünsâ Kimdir? 83

  Hünsânın Nikâhı 86

  Nikâh Akdinde Yapılması Müstehap Olan Şeyler 91

  Düğünlerde Yapılan Yanlışlıklar 128

  Nikâhın (Evlenmenin) Hükmü 140

  Nikâh Akdinin Rüknü 141

  Nikâhın Şartları 147

  Nikâhın İn'ikad Şartları 148

  Nikâhın Sıhhat Şartları 154

  Nikâh Şâhitliğinde Aranacak Vasıflar 157

  İki Şâhitle Kıyılan Nikâhın Gizli Sayılmayacağı 162

  Nikâhın Nefâz (Geçerlilik) Şartları 164

  Evliliğin Lüzûm (Bağlayıcılık) Şartları 169

  Kefâet (Denklik) 175

  Denklikle İlgili Bazı Meseleler 187

  Velâyet 191

  Velîlerin Öncelik Sırası 197

  Evlilikte Vekâlet 199

  Nikâhla İlgili Bazı Meseleler 202

  1. Müt'a Nikâhı 202
  2. Bir Müddetle Sınırlı Nikâh 206
  3. Şartlı Kıyılan Nikâh 208
  4. Talak Hakkının Kadına Verilmesi 211

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  MEHİR ÖDEMEK 213

  Mehrin Tarifi ve Hikmeti 215

  Mehir Vermenin Önemi ve Mehir

  Vermeyenlerin ve Acirc;hiretteki ve Acirc;kibeti 218

  Mehrin Miktarı 221

  Mehrin Vacip Olduğunun Delilleri 229

  Mehrin Kısımları 232

  Miktarı Tespit Edilen Mehir İki Kısımdır 233

  Mehr-i Müsemmâ 233

  Mehr-i Misil 238

  Mehr-i Misil Verilmesi Gereken Haller 239

  Mehri Mislin Tayini 241

  Şarta Bağlı Mehir 245

  Kadının Mehir Alamayacağı Haller 246

  Kadının Kendi Fiiliyle Nikâh Son Bulduğu

  İçin Mehir Alamayacağı Üç Yer 246

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  TEADDÜD-Ü ZEVC ve Acirc; T

  (BİRDEN FAZLA EVLİLİK) 247

  Teaddüd-ü Zevcâtın (Birden Fazla Evliliğin)

  Sınırlanması ve Meşrû Edilişinin Hikmeti 249

  Birkaç Evliliğin Tarihçesi 258

  Birkaç Hanımı Olan Bir Erkeğin

  Üzerine Düşen Başlıca Vazifeler 262

  Birden Fazla Evlilik Hakkındaki

  İtirazlara Karşı Cevaplar 270

  Çok Evlilik Dünyacılık Sayılmaz 277

  Gerçek Tasavvuf Ehlinin Nikâhtan ve

  Cimâdan Sakınmadığı 283

  Kadınların Haklarına Riâyet Edemeyecek

  Olanların Evlenmemeleri Gerektiği 287

  Kuması Olan Kadınlara Vaad Edilen

  Özel Mükâfatlar 291

  Allâh Yolunda Cihadın Fazileti 292

  Allâh Yolunda Nöbet Tutmanın Fazileti 295

  Fihristler 305


T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.