x

Cübbeli Ahmed Hoca Safer Ayında Okunacak Dualar Kitabı-1161

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786054814367
Bir Senelik Bela Ve Uğursuzluklardan Kurtulmak için Safer Ayında Okunacak Duaları Ve Çarşamba Gününün Uğursuzluk Özelliğini İçeren Kıymetli Bir Eserdir.
30,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR

  Ürün Özellikleri

  BASKI SAYISI:1. Baskı

  DİL:Türkçe

  SAYFA SAYISI:140

  CİLT TİPİ:Karton Kapak

  KAĞIT CİNSİ:Şamua

  BOYUT:13,5 x 19,5 cm

  Bir Senelik Bela Ve Uğursuzluklardan Kurtulmak için Safer Ayında Okunacak Duaları Ve Çarşamba Gününün Uğursuzluk Özelliğini İçeren Kıymetli Bir Eserdir.

  Bütün hamdler tüm uğurları ve uğursuzlukları yaratan Allâh-u Te'âlâ' ya mahsustur.

  Sonsuz salât-ü selamlar hiçbir şeyin uğursuzluk yaratamayacağına inananların ve ancak Rabblerine tevekkül edenlerin Efendisi'nin ve âl-i eshâbının üzerine olsun!

  Bu konuda bir risale hazırlamamızın en büyük nedeni siz okurlarımıza olan sevgimiz ve ilgimiz nedeniyle kendimiz için istediğimiz iyilikleri sizin için de istememiz, kendimizi koruduğumuz şeylerden sizi de koruma arzumuzdur.

  Ed'iye ve ezkâr (dualar ve zikirler) kitaplarında safer ayının son çarşamba gecesi ve günü yüz binlerce bela yağdığı ve selam âyetlerinin okunması gibi bazı vazifelerle meşgul olmanın kişiyi bir sene boyunca belâlardan koruduğuna dâir ulemâ ve meşâyihın bir çoğu tarafından nakiller zikredilmiştir.

  Ama bu konuda itirazı olan bazı kimseler mevcud olup, bunlar insanların kafalarını karıştırmaktadırlar. Bu yüzden okuyucularımızın zihinlerinin karışmasına sebebiyet verebilecek olan bazı görüşleri bu risalede birçok delillerle cevaplandırdık.

  İtirazı olanların, zikrettiğimiz delillerle tatmin olacaklarını ummaktayız. Zira bunca hadîs-i şerif ve ulemânın beyanlarından tatmin olmayanlara diyecek bir söz yoktur.

  Tabî ki Vehhâbîlerin görüşlerine kayarak Ehl-i Sünnet dışına çıkmış olan kimselerin bu gibi konulara itiraz etmelerine şaşılmaz. Ancak tasavvuf mensubu olan kişilerin itirazını anlamak mümkün değildir.

  Hele de Üstâdımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri gibi tüm hadîs-i şeriflere, hatta meşâyihtan gelen tüm nakillere şeksiz şüphesiz inanıp amel eden, ulemâ ve meşâyihın naklettiği hadîs-i şeriflere zayıf ve mevzû diyerek hafife alanlardan son derece nefret eden bir zata intisâbı iddia eden kişilerin bu konuyu tüm yönleriyle ele almadan, sadece "Safer yoktur" hadîs-i şerifinin lügat mânâsıyla yetinerek hâlâ itirazlarını sürdürmelerine bir mânâ verememekteyiz. Gerçi hadîs-i şerifin bu mânâda olmadığını da bu risalede göreceksiniz.

  Son söz olarak diyeceğimiz; hiçbir zaman inkâr ilim olmamıştır. Gerçek ilim ise bir meseleyi bir yönüyle değil tüm yönleriyle ele alarak, hadîs-i şerifler ve ulemânın beyanları arasında çelişki gibi görünen konulan çözüme kavuşturmaktır.

  Aksi takdirde kişi:
  "Bir şeyi belledin ama çok şeyi kaybettin" sözünün gerçekten muhatabı olmaktan kendisini kurtaramaz.

  Bizler, siz okurlarımızın meşâyihın keşiflerine ve ilhamlarına karşı olan güçlü itikadını nazar-ı itibara alarak bu risaleyi sizlerin istifadenize sunmuş bulunmaktayız.

  Allâh-u Te'âlâ cümlemizi bu vazifelerle amel ederek her sene bir yıl boyunca gelecek tüm belâlardan korunmaya muvaffak eylesin.

  SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR

  Selman-ı Farisi (Radıyallahu Anh)' dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  "Kazayı (Allah-u Teala'nın bir mesele hakkındaki takdirini) ancak dua geri çevirebilir. Ömrü de, ancak (anne - babaya ve muhtaçlara) iyilik (yapmak) arttırabilir." (Tirmizi, Kader: 6, No: 2139; Müsnedü'l-Bezzar, No: 2540, 1/392; Tahavi, Müşkillü'l-Asar No: 2605.7/92)

  İÇİNDEKİLER
  Önsöz syf: 5
  BİRİNCİ KISIM
  Uğursuzlanmanın İslam' daki hükmü syf: 9
  Uğursuzluğun Mevcûdiyetine Delâlet Eden ve Acirc;yet-i Kerîmeler syf: 13
  Uğursuzluğun Mevcûdiyetine Delâlet Eden Hadîs-i Şerifler syf: 18
  Bir Şeyi Uğursuz Saymanın Şirk Olduğunu Beyan Eden Hadîs-i Şerifin îzâhı syf: 23
  Uğursuzluğu, Hastalık Bulaşmasını, Baykuş Ötmesini ve Safer Ayını Nefyeden Hadîs-i Şerifin îzâhı syf: 28
  Bir Şeyden Uğursuzlananın Okuması Gereken Dua syf: syf: 40
  İKİNCİ KISIM
  Safer Ayı ve Son Çarşambasının Uğursuz Sayılması syf: 43
  Hadîs-i Şerifte Nefyedilen Saferden Ne Kastedildiği syf: 47
  Uğursuzluğu Sürekli Olan Çarşamba Günü syf: 51
  Çarşamba Gününün Uğursuzluğunun Safer Ayma Mahsus Olup Olmadığı syf: 53
  Ayın Son Çarşambasının Uğursuz Olduğunu Belirten Hadîs-İ Şerifin Mevzû (Uydurma) Olmadığı syf: 54
  Cüzam ve Alaca Hastalıklarının Ancak Çarşamba Günü Belirdiği syf: 56
  Çarşamba ve Cumartesi Günleri Kan Aldırmamak syf: 57
  Çarşamba Günü Kan Aldırmayı Nehyeden Hadisin Zayıf Olduğu Zannıyla Hareket Edenlerin Başına Gelenler syf: 58
  Çarşamba Günü Kesmeyi Nehyeden Hadisin Zayıf Olduğu Zannıyla Hareket Edenlerin Başına Gelenler syf: 59
  Bütün Kavimlerin Azabının Çarşamba Günü Gerçekleştiği syf: 61
  Günlerin Özellikleri ve Çarşamba Gününde Alışveriş syf: 63
  Ay İçerisinde İhtiyatlı Olunması Gereken Yedi Gün syf: 61
  Çarşamba Günü Yolculuğa Çıkmamak syf: 70
  Çarşamba Günü Hasta Ziyaretinin Hükmü syf: 71
  Çarşamba Gününün Herkes Uğursuz Olmadığı syf: 71
  Nûrun Çarşamba Günü Yaratıldığı syf: 74
  Çarşamba Günü Ağaç Dikmek syf: 76
  Çarşamba Günü Hakkında İtikadımızın ve Amelimizin Nasıl Olması Gerektiği syf: 77
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Safer Ayının Vazifeleri syf: 85
  Belâların Dua İle Geri Çevrilebileceği syf: 89
  Her Çarşambanın Uğursuzluğundan Korunmak İçin Her Salı Okunacak Bir Dua syf: 93
  Her Çarşambanın Uğursuzluğundan Korunmak İçin Her Salıyı Çarşambaya Bağlayan Gece Okunacaklar syf: 94
  Bir Senelik Belâlardan Korunmak İçin Safer Ayında Okunacak Dualar syf: 95
  Safer Ayının Her Günü Okunacak Bir Dua syf: 97
  Safer Ayının Son Gecesi, Bir De Eski Mart Ayının İlk Çarşamba Gecesi Okunacaklar syf: 102
  Safer Ayının Son Çarşambasında Tekrarlanmasında Hayır Olan Bir Dua syf: 106
  Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Bir Kaba Yazılıp Suyu İçilecek Selam ve Acirc;yetleri syf: 107
  Bir Senelik Belâlardan Korunmak Safer Ayında Kılınacak Namazlar syf: 113
  Safer Ayının İlk Gece Namazı syf: 115
  Safer Ayının İlk Çarşamba Gecesi Kılınacak Namaz syf: 116
  Safer Ayının Son Çarşamba Gece Namazı syf: 117
  Safer Ayının Son Çarşamba Günü Namazı syf: 118
  Son Çarşamba Günü Namazından Sonra Okunacak ve Acirc;yet-İ Kerîmeler ve Dualar syf: 119
  Bu Duanın On Bir Defa Okunacak Salât-ı Münciye syf: 128
  Fihrist syf: 129

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.