x

Dertlere Derman Salavat-ı Şerifeler ve Sırlı Dualar-1295

Pamuk Yayınevi
Ürün Kodu : 9789752940192
Salavat-ı şerifeler Sırlı Dualar Kitabının tanıtım ve satış sayfasıdır
56,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • DERTLERE DERMAN SALAVAT-I ŞERİFELER VE SIRLI DUALAR

  Bu eser içindeki salavat-ı şerifeler ve Dualar gerçekten elinizden düşürmemeniz gereken bir eserdir. Ashab-ı Bedrin isimleri. beş ayetler ve sırları. borcun ödenmesi için. Cünnet-ül Esma. Davet-i Tican. Esma-i Erbaıyn-i İdrisiyye. Emir Buhari hazretlerinin duası. Gönenli Mehmet Efendinin talebelerine tavsiye ettiği salavat. Hızır Aleyhisselamın okuduğu vird. Hizb-i Muhammed. İsm-i Rahman Dua ve duası. İsm-i Azam duası. ahirette şehit muamelesi görmek için. Salavat Azam. Salavat-ı Fatih. Salavat-ı Melevan. Salavat-ı Şemsiyye. Salavat-ı Vasıl ve yüzlece salavat...
  Boyut:13 x 19,5
  Sayfa Sayısı:256

  DERTLERE DERMAN SALAVAT-I ŞERİFELER VE SIRLI DUALAR

  ÖNSÖZ

  İman ve İslam nimeti ne güzel bir şereftir. Bizi bu şeref ile şereflendiren Allah'a hamd eder, Efendimiz Aleyhisselam'a, ehl-i beytine ve ashabına salatü selam ederim.

  Bu eseri hazırlamaktaki maksadım şudur: Ömür güneşinin guruba doğru yaklaştığını hissettim. Geriye kalan az bir zamanı çok daha iyi değerlendirmek istedim. İşte bunun için fazileti çok yüce olan bu mübarek salavat-ı şerifeleri bir araya topladım. Çünkü kalan gün-lerimizi bu salavat-ı şerifeler ile değerlendi-rebilirsek az zamanda çok iş başarmış oluruz.

  Kâinatta meydana gelmiş en büyük inkılâbı gerçekleştiren Efendimiz Aleyhisselam'ın yü-rekleri titreten mübarek ism-i şeriflerini duy-duğumuzda büyük bir hürmet ve sevgi ile sala-tü selam getirmek, O'na karşı olan bağlılığı-mızın bir gereğidir. Eğer bu vesile ile Rabbi- mizin rızasını kazanır ve eşsiz Resulü'nü hoşnut edersek bizim için büyük bahtiyarlık olacaktır. Ayrıca bu kitapta Allah velilerinin fazileti bü-yük nurlu dualarını da bulacak ve manevi fay-dalar elde edeceksiniz.

  Allah'ım! Bizleri Efendimiz Aleyhisselam'ın nurlu yolundan ayırma!

  Arif Pamuk

  İÇİNDEKİLER

  ve mdash; A ve mdash;

  Abdülkâdir Geylâni Hazretleri'nin okudukları

  fazileti çok yüce bir salavatı şerife 45

  Adi isminin sırları ile donatılır 242

  Ahlakın güzelleşmesi için 234

  Allah dualarını kabul eder 243

  Allah Resulü'nü sevmenin alametleri 8

  Altı yüz bin salavatı şerife kuvvetinde 66

  Anlayışı keskinleştirmek için 237

  Ashabı Bedir ve fazileti 127

  ve mdash; B ve mdash;

  Baş ağrısı, göz ağrısı için 21

  Bela ve musibetlerden korunur 119

  Belalardan muhafaza için 84

  Besmele-i Şerife duası m

  Beş Ayetler ıçı

  Borcunu öder 122

  Borç sıkıntısından kurtulmak için 234

  Borçtan kurtulmak için 80

  Bütün peygamberler şefaatçi olacaktır 34

  ve mdash; C ve mdash;

  Cehennem ateşinden korunur 36

  Cinlerin şerrinden muhafaza için 233

  Cismani afetlerden muhafaza olunur 233

  Cünnetül Esmâ 120

  ve mdash; D ve mdash;

  Dâvet-i Tîcân 120

  Delâil-i Hayrât'ı okumaya denk salavatlar 72

  Delâil-i Hayrât'ı yetmiş bin defa okumaya denktir.77

  Dilek ve hacet için 82

  Doğum anında zorluk çeken kadınlara 21

  Dünya ve ahiret rızkının bolluğu için 22

  Düşmanın şerrinden korunmak için 20

  ve mdash; E ve mdash;

  Efendimiz (s.a.v.)'i sevmek 6

  Elinden çıkan bir şeye üzülen kimse 232

  Emir Buhârî hazretleri'nin musibetlere

  karşı okuduğu salavat 16

  Esmâ-i Erbeıyn'i İdrîsiyye 220

  Eşyayı çalınmaktan korumak için 235

  Evliyalar zümresine dâhil olursun 20

  ve mdash; F ve mdash;

  Fakirlik çekmez 82

  Fâtiha-î Şerife'nin havassı ve duası 115

  ve mdash; G ve mdash;

  Gam ve kederden korunmak için 83

  Gönenli Mehmed Efendi hazretleri'nin talebelerine tavsiye buyurduğu salavatı şerife 17

  Göz hastalığına karşı 85

  Gurbete giden bir kimsenin sağ salim

  vatanına dönmesi için 235

  Günah kirinden arınmak için 91

  ve mdash; H ve mdash;

  Hacet duası 207

  Hacet için 121

  Hacet için 122

  Hacet için 236

  Hacet için 239

  Hacet için 240

  Hacet namazı 246

  Hacı Osman Efendi'nin salavatı şerife

  ve fazileti hakkındaki dersleri 93

  Hakkında kötü konuşanı susturmak için 231

  Haksız olarak zulme uğrayan kimse 129

  Haksız yere hapiste olanlar için 234

  Hastalıktan kurtulmak için 127

  Hatırı sayılır olmak için 243

  Hayırlı bir işin gerçekleşmesi için 79

  Hazreti Fâtıma (r.a.)'nın okuduğu salavat 58

  Hazreti Mevlana'nın tavsiye buyurdukları

  haftalık zikirler 107

  Hızır Aleyhisselam'ın okuduğu vird 94

  Hikmet ilmini kazanmak için 236

  Hizb-i Muhammed (s.a.v.) 99

  jki kişiyi barıştırmak için 121

  İnsanlardan saygı görmek için 241

  İnsin, cinnin teşbihine bedel Salavât-ı

  Cevheretil Kemâl 22

  İsa Aleyhisselam'ın Duası 244

  İsm-i ve Acirc;zam Duası 248

  İsm-i Rahmân Duası 208

  ve mdash; K ve mdash;

  Kalbi marifet nuru ile dolar 229

  Kalp gözü açılır 36

  Kalp gözünün açılması için 240

  Kalp kasaveti giderilir 228

  Kalpleri etki altına alır 119

  Karı-koca arasında muhabbet için 231

  Kaybolan veya çalınan bir şey için 124

  Kaybolan, çalınan bir şeyin bulunması için 20

  Kevser havuzundan kana kana içmek

  isteyenlerin okuyacağı salavat 13

  Kimseye muhtaç olmaz 119

  Korktuklarından emin olur 122

  Koruyucu kalkan 104

  Kötü düşüncelerden korunmak için 230

  Kötülüğe karşı okunacak dua 70

  Kötülükten muhafaza için 236

  ve mdash; M ve mdash;

  Manevi hekimlik için 241

  Maneviyat âlemine dalmak isteyenler 241

  Melevân salavatı 49

  Muradın hâsıl olması için 21

  Musibetin giderilmesi için 238

  Mü'min cinlerle görüşür I24

  ve mdash; N ve mdash;

  Na'l-ı Şerif'in sırları 110

  ve mdash; O ve mdash;

  Olayın sonucundan endişe edenler 242

  On bin salavat gücünde bir salavat 46

  On bir bin salavat kuvvetinde salavat 48

  On dört bin salavat gücünde salavat 48

  Otuz yedi Kelime-i Tevhid ayetinin fazileti 198

  Ömrünün uzun olmasını isteyenler 229

  ve mdash; P ve mdash;

  Peygamber (s.a.v.)'in mübarek isimlerini

  okumanın fazileti 14

  Peygamber Efendimizin şemâili 43

  Peygamberimizin Veda Hutbesi 253

  Psikolojik sıkıntılara karşı 232

  ve mdash; R ve mdash;

  Rabbânî sırlar ile ihyâ olurlar 242

  Rızık için 39

  Rızkın bollaşması için 238

  Ruhen gelişmek için 92

  Ruhi hastalığın tedavisi için 21

  Rüyada Allah Resulü'nü görmek için 56

  Rüyada Efendimiz (s.a.v.)'i görmek için 87

  Rüyada Peygamberimizi görmek için 21

  ve mdash; s ve mdash;

  Salâten Tüncinâ 41

  Salât-ı Tefriciyye 37

  Salavat getirmenin fazileti hakkında hadisler 4

  Salavât-ı A'zam 19

  Salavât-ı Fâtih 35

  Salavâtı Künhiyye 30

  Salavât-ı Mec'ûle 32

  Salavatı Şerife hususunda kıssalar 10

  Salavât-ı Yâkûtiyye 25

  Sedef hastalığına karşı 232

  Seksen yıllık günahı bağışlanır 73

  Sevgi için 126

  Sevgi kazanmak için 227

  Sıkıntı ve üzüntülerin gitmesi için 41

  -ş-

  Şefaat-ı Nebi'ye nail olacaklar 76

  Şehveti yenmek için 228

  Şemsiyye salavatı 68

  Şerli bir kimseden korunmak için 126

  Şeytan ve cin sataşmalarından korunmak için 237

  ve mdash; T ve mdash;

  Tehlikelerden korunur I23

  Tehlil Ayetleri I98

  Tevbesi kabul edilir 36

  Ticarette bereket için 125

  ve mdash; u ve mdash;

  Unutkanlıktan kurtulmak için 21

  ve mdash; V ve mdash;

  Vasi salavatı 75

  Veliler ordusuna karışır 25

  Veysel Karânî Hazretleri'nin duası 189

  ve mdash; Y ve mdash;

  Yangından korunmak için 128

  Yedi Ayetler 195

  Yedi yüz bin salavat gücünde 70

  Yetmiş bin melek bin sabah sevap yazar 52

  Yetmiş bin salavat okuma gücünde diğer

  bir salavat 51

  Yetmiş bin salavat okuma gücünde 50

  Yuşa Aleyhisselam'ın okuduğu İsm-i ve Acirc;zam Duası..245 Yüz bin salavat gücünde 60

  ve mdash; Z ve mdash;

  Zalimin helaki için 239

  Zamanın şerlerinden emin olur 230

  Zengin olmak için 228

  Zenginlik için 239

  Zihni gücü ve anlayış kabiliyeti artar 99

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.