x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Dua Demetler

  Ürün Özellikleri :

  Kitap Kapağı : Karton Kapak
  Sayfa Sayısı : 275
  Saya Kalitesi : 2. Hamur
  Yazarı : Yusuf Tavaslı
  Ağırlık : 210 gr
  Ebat : 13.5 x 19 cm


  ÖNSÖZ

  Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm: "Leyse şey’ün ekreme alellâhi mined’duâ’ = Allah’ın indinde duadan daha kıymetli birşey yoktur." "Dııâ ibâdettir. Dua ibâdetin ta kendisidir." "Duâ, ibâdetin özü (iliği)dir" buyurmuştur.
  Yüce peygamberimizin bu teşbih ve benzetmelerinde, Allâh’a gönül veren bir kul için alınacak büyük dersler vardır.
  Mü’min’in mi’râcı olan namaz, en büyük ibâdettir. Namaz ise, baştan sona Cenâb-ı Allâh’a duâ ve zikirden ibârettir. Bunları düşünüp kavrarsak, Efendimiz (Aleyhisselâm)m:
  "Duâ, ibdetin tâ kendisidir, duâ ibâdetin özü ve iliğidir." Ve "Allâh katında (indinde) duâdan daha üstün (kıymetli) birşey yoktur." Beyanlarını daha iyi anlama ve daha net kavrama mutluluğuna kavuşulmuş olur.
  Duâ Allâh’m emridir. Çünkü Cenâb-ı Allâh, "Bana duâ edin, (duanızı) kabul edeyim" buyuruyor. Bu demektir ki, duâ eden kişi, öncelikle Allâh’m bu emrini yerine getirmiştir. Sonra duâ eden kişi, yüce Rabbine inandığı için duâ etmektedir. Allâh’tan başka herşeyden yüz çevirip O’na yöneldiğini, herşeyini ancak Allâh’tan beklediğini, yalnızca O’na güvenmekte olduğunu ve mutlak kudretin O’na ait olduğunun bilincine ereceğini gösterir. Bu da tevhid inancının özüdür.
  Duâ eden bir kul, Allâh’ma yaklaşmış, ruhen Yüce Rabbi ile pek yakın ilgi kurmuş demek olur. Zaten ibâdetin aslı ve esası da yüce Allâh’a yaklaşmaktır.
  Duâ, bir kulun, ihtiyaçlarını Cenâb-ı Allâh’tan, yüce Rabbinden istemesi demektir. Kul, bu şuur ve bilincini koruyup muhafaza ederek herşeyini yüce Rabbinden istediği zaman, hem istek ve dileğine kavuşur, hem de Rabbinin sevgi ve hoşnutluğuna (rızâsına) ermiş olur. Efendimiz (Aleyhisselâm)ın:
  "Allah Teâlâ’nm fazl-ü kereminden isteyiniz. Çünkü Allah Teâlâ, kendisinden istenmesini sever." Yüce Allâh, kullarının kendisinden (C.C.) istemelerini sevdiği gibi, istemeyen kullarına da gadab eder (öfkelenir). "Allah (C.C.), kendisinden istemeyen kullarına gadab eder" buyurmuştur.
  Bu mini eserimde inanmış kimseleri Cenâb- ı Hakk’m rızasına kavuşturacak duâ ve zikirlerden örnekler sunmaya çalıştım. Kitabıma
  "DU ve Acirc; DEMETLERİ" adını verdim.
  Muvaffakiyet ve başan Cenâb-ı Allâh’dandır.
  Hattat Hafız yusuf Tavanlı


  İÇİNDEKİLER
  Önsöz 3
  Kişinin dua etmesinin önemi 5
  Duâm kabul olmadı dememeliyiz 14
  Hz. Ebû Bekr’in Peygamberimizden duâ istemesi ...19
  Peygamberimiz bir adama sordu 20
  Birkaç kişi Hz. Peygamberden duâ istedi 21
  Hz. Peygamber kısa ve öz duâlan tavsiye ederdi....22
  Allâh’ın mağfireti kulun günâhından geniştir...23
  Ya Erhamerrâhimîn diyen için melek görevlidir....24
  Ümid ve korku arasında olmak 24
  Ağaç yaprakları gibi günâhları döker 26
  Peygamberimiz bir oturumda yüz kere okurdu ...27
  Peygamberimizin Hz. Cüveyriye’ye öğrettiği duâ ...28
  Sabah Uyanınca Okunacak Duâlar 30
  Helâya Girerken Duâ 37
  Helâdan Çıkarken Duâ 38
  Yemek Duâlan 40
  Besmeleyi Unutan Ne Yapar 41
  Yemek Yiyen Kısaca Duâ Eder 41
  Yemeğin Sonunda Duâ 42
  Tek Başına Yiyenin Duâsı 42
  İkram Edene Yapılacak Duâ 43
  Su İçildiğinde Duâ 44
  Süt İçilince Okunacak Duâ 45
  Zemzem Suyu İçildiğinde Duâ 46
  Turfanda Meyva Yenince Duâ 46
  Toplu Meclislerde Yemek Duâsı 47
  Elbise Giyip Çıkarırken Duâ 48
  Yeni Bir Elbise Giyen Okumalı 49
  Yeni Bir Elbise Giyene Yapılacak Duâ 50
  Banyoya Girerken Duâ 52
  Aynaya Bakarken Duâ 53
  Abdest Duâları 54
  Abdest Bitince Duâ 55
  Evinden Çıkarken Okunacak Duâ 56
  Evden Çıkarken Okunan Sûreler 58
  Sokağa Çıkarken Okunacak Duâ 58
  Çarşı Pazara Girerken Duâ 60
  Dükkan Açılırken Okunacak Duâ 61
  Eve Girerken Okunacak Duâ 62
  Eve Girince Selam 63
  Yatarken Okunacak Duâlar 65
  Yatarken Diğer Bir Duâ 65
  Yatarken Muavizeteyn Sûrelerini Okumak ....66
  Secde Ve Mülk Sûresini De Okurdu 67
  Yatarken Kafirûn Sûresini Okumak ...67
  Yatarken ve Acirc;yetel’kürsî’yi Okuma 67
  Yatarken Okuyanın Günâhları Bağışlanır 68
  Yatarken Teşbih, Tekbir Ve Tahmid Okumak ...70
  İki Haslet Vardır ki İşleyeni Çok Azdır 71
  Yatarken Okuyana Son Nefesinde
  îmân Nasib Olur 73
  Sabah Akşam Okunur 76 ve emsp;
  SABAH AKŞAM (UMUMİ) GENEL OLARAK OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
  Seyyidül’istiğfar 78
  Okuyan Borç Ve Sıkıntılardan Kurtulur 80
  Okuyanı Allâh Memnun Edecektir 82
  Sabah Akşam Hz. Ebûbekrin Okuduğu Duâ ..82
  Geceleyin Resûlullah’m Duâsı 83
  Sabah Akşam 100 Kere Okuyan 84
  Allâh’m Sevdiği İki Kelime 86
  Sayısız Sevab Kazandıran Duâlar 91
  Uyandığında Okuyanın Sevabı 91
  Sabah Namazından Sonra Okursa 92
  100 Defa Okuyanın Sevabı 93
  Arafatta 100 Kere Okunur 93
  Bütün Peygamberlerin Söylediği En Hayırlı Duâ ...95
  Allah’ın Sevdiği Dört Kelime 95
  İki Milyon Sevâb Verilir 98
  Duâsı Muhakkak Kabul Olur 99
  Namaz Bitince Teşbih Duâsı Olarak OkunurlOO
  Her Namazdan Sonra 10 Defa 102
  Okuyan Yangından Bile Zarar Görmez 104
  7 Kere Okuyan Dünya ve ve Acirc;hiret
  Hayırlarını Elde Eder 107
  Hz. Fatıma (R.A.)nın Sabahlan Okuduğu Duâ...,108
  Okuyan Son Nefesinde îmânla Gider 110
  100 Kere Okuyanın Günâhları Affolur 111
  Bitiş Duâsı Olarak Da Okunur 112
  Sabahın Sünnetinden Sonra 113
  Sünnetle Farz Arasında Okunacak Duâ 113
  Cuma Günü Sabahın Sünnetinden Sonra ....115
  Okuyan Bağışlanmış Olarak Yerinden Kalkar ....115
  Okuyanın Büyük Günâhlan Dahi Bağışlanır ....116
  Yâ Muaz Namazdan Sonra Bu DuâyıTerketme 117
  Namaz Sonunda Eller Yüze Sürüldükten Sonra ...117
  Her Konuda Sonucun Hayırlı Gelmesi 118
  Bu Duâ Her Farz Namazdan Sonra Okunur....119
  Hz. Ebûbekir’in Namaz Arkasından Duâsı 120
  Cenneti İste, Cehennemden Allâh’a Sığın....121
  Akşam Namazından Sonra 7 Kez Oku 122
  Yaşlı Ve Güçsüz Hanımlar Okur 123
  Geceleri Uyuyamayan Okur 125
  Uykusuzluk İçin Okunacak Diğer Duâ 126
  Sabah Akşam Okuyan Cennete Girer 127
  Cenneti Kazanmak ve Ateşten Kurtuluş İçin ....129
  Resûlullâh’m Okuduğunu Okumanın Fazileti 130
  Uzuvların İşleyeceği Günâhtan Allah’a Sığınmak 131
  Akşam Sabah Okuyanın Günâhlan Bağışlanır....132
  Efendimizin Kızlarına Öğrettiği Duâ 133
  Akşam Okuyan Gecenin Şükrünü İfâ Eder ....134
  Namazların Arkasından Okunacak Duâlar....135
  Cehennemlik Olmaktan Allâh’a Sığınmak ....137
  Sabah Akşam Okunacak Duâ 137
  Sabahları Helal Rızık İstemek 138
  Sabahları Aile Efradını Ve Malını Korumak İçin Duâ 139
  Üzüntü ve Sıkıntılı Zamanlarda Duâlar 139
  Sıkıntılı Anlarda Okunan Duâ 140
  Üzüntüyü Gideren Duâ 141
  Sıkıntı Ve Rûhî Bunalıma Duâ 142
  Gam, Keder, Hastalıklara Duâ 143
  Dünya Ve ve Acirc;hiret Sıkıntılarını Gideren Duâ ..144
  Hastalık Ve Şifa Duâları 145
  Cebrâîl’in (A.S.) Hz. Peygambere Okuması...147
  Her Çeşit Hastalık Ve Zarardan Korur 148
  Ağrısı Olan Kendi Kendine Okumalıdır 149
  Eceli Gelmemiş Hastaya Okunursa İyileşir....150
  Sivilcelere Okunacak Duâ 150
  Nazar Duâsı 151
  Nazara (Göz Değmesine) Karşı Duâlar 152
  Nazara (Göz Değmesine) Okunan ve Acirc;yet 153
  Nazar’a Okunan ve Acirc;yetler 154
  Bu Duâ Nazar Değmesine Karşı Okunur 155
  Çocuklann Musibetlerden Korunmaları İçin ...155
  Göz Değmesin Diye Önceden Bu Duâ Okunur 157
  Nazarın Zarar Vermemesi İçin 157
  Gözüme Ve Kulağıma Sağlık Ver 158
  GÜNLÜK HAYATIMIZDA
  ÇEŞİTLİ KONULARDA OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
  Yeni Bir İşe Teşebbüs Eden Okur 159
  Zorlukla Karşılaşınca Duâ 159
  Yeni Bir İşe Başlama Duâsı 160
  İşçilerin İş Başı Yaparken Okuyacakları Duâ..161
  Borçlanmaktan Allah’a Sığınmak 162
  Borçlanan Kişinin Okuyacağı Duâ 163
  Borçlu Kimsenin Okuyacağı Duâ 164
  Borçlanmış Kimsenin Okuyacağı Bu Duâdır ...167
  Fakirlik Ve Yoksulluğu Gideren Duâlar 168
  Geçim Darlığı (Sıkıntısı) Çekenin Okuyacağı Duâ ...169
  Güzel Rüyâ Görmek İçin Okunacak Duâ 170
  Korkulu Rüya Gören Okur 171
  Erken Kalkmak İçin Okunacak Duâ 172
  Bir Şeyini Kaybeden,
  Bir Zarara Uğrayan Okumalı 173
  Hapşırılınca Okunacak Duâ 174
  Köpek Uluması, Eşek Anırmasını İşiten Okur....175
  Öfkeli Kimsenin Okuyacağı Duâ 176
  Öfke İçin Diğer Bir Duâ 176
  Tüm Varlığını, Ailesini,
  Malını Korumak İçin Duâ 177
  ve Acirc;fetlerden Korunmak İçin Duâ 178
  Bir Darlığa, Bir Sıkıntıya Düşen Okumalı 179
  Lâ Havle Velâ Kuvvete Demenin
  Fazilet Ve Sevâbı 180
  Fakirlikten Kurtulmak İçin Yüz Kere Okunur ....180
  Şeytanın Şerrinden Korunur 181
  Cennet Hazînelerinden Bir Hazinedir 182
  Korkuları Giderir 183
  Korkan Kimse Yüz Kere Okusun 183
  Yolcu Uğurlama Duâsı 185
  Borç Ve Düşmandan Korunma Duâsı 186
  Düşmanı Yenme Duâsı 186
  Her Namazdan Sonra Mağfiret Dilemek 187
  Peygamberimizin Dünyadaki En Son Duâsı ..188
  İmam-ı A’zamın Teşbih Duâsı 189
  Bütün Hayırları İçine Alan Özlü Duâ 191
  Bu Şekilde Duâ Yeterlidir 193
  Düğün Gecesi Eşler İki Rek’at Namaz Kılar ...194
  Damadın Geline Okuyacağı Duâ 196
  Yeni Evlilere Yapılacak Duâlar 196
  Doğum Sanası Çeken Kadına Okunacak Duâ 197
  Özel Halde Bulunan Kadının Okuyacağı Duâlar ....199
  Özel Günlerde Okunacak Duâ 200
  Ayrıca Şu Duâlar Da Okunur 202
  Allah Bağışladım Buyurur 203
  Günahları Döken Duâ Cümleleri 205
  En Hayırlı Duâ 206
  Yüz Kere Okuyana Verilecek Sevâb 208
  Stresten Kurtulur 208
  70 Bin Kere Okuyan Ölmeden
  Cennet İle Müjdelenir 208
  Vesveseden Kurtulmak İçin Duâ 209
  Vesvese Duyan Okur 210
  Yalnızlıkta Korku Ve Ürperti İçin Okunacak ....210
  Dünya Ve ve Acirc;hiret Saâdetini Elde Etmek İçin ..211 Bu Duâya 70 Melek ve Acirc;min Der 212
  Allâh’tan Affetmesi İstenmelidir 213
  Günahdan Temizlenmek
  Ve Arınmak İçin Duâlar 215
  Allâh’m Affı, Kulun Günâhından Çoktur 215
  Resûlullâh’m Okuduğu Aff
  Ve Bağışlanma Duâsı 217
  Peygamberimizin Diğer Bir Aff Duâsı 218
  Bağışlanma Dileyenin 700 Günâhı Bağışlanır ..218 Peygamberimizin Günde 100 Kere
  Bağışlanma Dilemesi 219
  Hz. Ayşe’nin Mağfiret Dileme Duâsı 220
  Hayır, Zekat Gibi Sevab Olan
  İyilikleri Yapanın Duâsı 221
  Üç Aylar Duâsı 222
  Duâ Ve Dileklerin Kabulu İçin
  İsm-İ A’zâm Duâları 223
  İsm-İ A’zâm Duâsı - 1 224
  İsm-İ A’zâm Duâsı - 2 225
  İsm-İ A’zâm Duâsı - 3 226
  Bu İki ve Acirc;yet İsm-İ A’zam’dır 227
  İsm-İ A’zâm Duâsı - 4 227
  Bir Melek Ne Dileğin Varsa Söyle Der 229
  Hz. Yunus Peygamberin Duâsı Da Okunur...229
  Okuyanın Dileği Verilir 230
  Cuma Günü Şu Duâ Okunursa,
  Dilekler Gerçekleşir 231
  Hacet Duâsı = Okuyanın Dileği Kabul Olur....232
  Bir Musibete Uğrayanın Okuyacağı Duâ 233
  Binlerinden Korkulduğu Zaman Duâ 234
  Yolcu Uğurlama - Vedalaşma Duâsı 235
  Yolculuğa (Sefere) Çıkanın Yapacağı İşler 235
  Evden Çıkarken Kılman 2 Rek’at Namaz 236
  Herhangi Bir Bineğe (Ve Vasıtaya) Binince Duâ ....237
  Efendimizin Sefer İçin Duâsı 237
  Hac’dan Dönene Duâ 239
  Rüzgâr Estiği Zaman Duâ 240
  Arife Gecesi Bin Kere Okuyan Muradına Erer....241
  Ezân Okunduğunu İşitenler 242
  Ezânı İşiten Okursa Günâhı Bağışlanır 244
  Akşam Ezam İşitilince Okunacak Duâ 245
  Kabir Ziyaretinde Okunacak Duâ 246
  Kurban Duâları 246
  Niyyet Duâsı 247
  Tekbir Alır 247
  Kurban Kesildikten Sonra Duâ 248
  Camiye Girerken 249
  Camiden Çıkarken Duâ 249
  İftar Sırasında Okunacak Duâlar 250
  Diğer Bir İftar Duâsı 251
  Topluca İftar Duâsı - 251
  Salât-ı Tefriciye Veya Nariye 253
  Salât-ı Tefriciye Okumanın Usulü 254
  Peygamberler Şefâat Edecek 256
  Salâten Tüncînâ 257
  Hacet Namazı 259
  Hacet Duâsı 259
  İstihare Namazı 261
  İstihâre Duâsı 262
  Namaz Sûreleri 266
  Fatiha Sûresi 271
  Ayetel’Kürsî 273
  Kadir Sûresi 274
  Namaz Duâları 275

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.