x

Faizli Muameleler- Borçtan ve İhtiyaçtan Kurtuluş Duaları-1150

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786058547414
Faizli Muameleler Borçtan ve İhtiyaçtan Kurtuluş Duaları Kitabın İçeriğini Oluşturmaktadır
99,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • FAİZLİ MUAMELELER- BORÇTAN VE İHTİYAÇTAN KURTULUŞ DUALARI

  Cilt Durumu:Ciltsiz

  Basım Tarihi:Mart 2014

  Basım Yeri:Türkiye

  Boyutlar:13,50 x 19,50 cm

  Basım Dili:Türkçe/Arapça

  Kağıt Tipi:Şamua

  Sayfa Sayısı:366

  "Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh’tan hakkıyla sakının ve faizden kalmış olan (ala-cağınız)! bırakın. Eğer (gerçekten) mümin kimseler olduysanız (böyle yapmanız gerekir. Çünkü imanın delili, inandığınız Allâh’m emir-lerini tutmaktır).

  ''Eğer (faizi bırakma işini) yapmazsanız, Allâh ve Rasûlü (ciheti)nden (faizcilere karşı açılmış olan) büyük bir harb (içine girdiğinizi)
  İyice bilin." (Bakara Sûresi:278,279’dan)

  ÖNSÖZ


  Faiz gibi ferde ve kamuya zarar veren muâmeleleri haram kılarak biz kullarına büyük iyilik eden Allâh-u Te'âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâdan ve bu haramları bize tebliğ eden Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ve al-i ashâbına sınırsız salât-ü selamdan sonra!
  Bilinmelidir ki selef-i sâlihînden olan Ebû Hanîfe, Süfyân-ı Sevrî, Fudayl ibni 'Iyâz, Dâvûd-u Tâî ve Şâfi'î (Radıyallâhu Anhüm) gibi zevât-ı kirâm şöyle demişlerdir: "îman, namaz, zekât, hac, oruç, abdest ve güsul meselelerini öğrendikten sonra alış-veriş, nikâh-talâk gibi şeriatta ahkâmı bulunan konulan öğrenmek de farzdır."
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)"İlim tahsili her Müslüman üzerine farzdır" (İbni Mâce, îmân: 17, no:224, 1/81; Ebû Ya'lâ, el- Müsned, no:2837, 5/223) hadîs-i şerifinde kastedilen ilim de bunları bilmektir.
  Zira hangi konuda şeriat bir farz tâyin etmişse onu öğrenmek de farz olur. Bunu tahsil etmeyen harama düşer. Nitekim Ali ibni Ebî Tâlib(Radıyallâhu Anh)
  "Dinde fıkıh ilmini tahsil etmeden ticaret ya-pan faize batar, faize düşer, faizde boğulur gider" demiştir.Ebulleys es-Semerkandî,Tenbîhü’l-ğâfılîn, sh:364)
  Yine bu nedenle Ömer ibni Hattâb (Radıyallâhu Anh) "Dinde fıkıh tahsil etmemiş olanlar ve ölçüyü tartıyı tamamlamayanlar bizim bu çarşılarımızda alışveriş yapmasın" diyerek câhilleri ticaretten menetmiştir.

  FAİZLİ MUAMELELER- BORÇTAN VE İHTİYAÇTAN KURTULUŞ DUALARI


  Şu bilinsin ki; katıldığım televizyon sohbetlerinde bendenize sürekli faizle ilgili sorular yöneltiliyordu.
  Özellikle de kredi kartı, borsa, sigorta, finans kurumlan, kâr payı, altın hesabı, kasko ve leasing gibi konularda sual ediliyordu. Bu fakir bu sorulara vakit elverdiği kadar cevap vermeye çalışıyordum fakat bu cevaplarım "Caizdir" veya "Caiz değildir" şeklinde olmayıp tafsilatlı oluyordu, bazı konularda ise "Şöyle olursa caiz, değilse caiz olmaz" şeklinde taksimatlı oluyordu ki altın hesabı gibi bazı konuları 1 saat kadar anlattığım da olmuştu.
  Tabi ki bu cevaplarımın dinleyicilerin kafasında kalması mümkün olmayacağından, hem faizin ne büyük bir haram olduğunu, hem de faizle irtibatlı olma tehlikesi mevcut olan konuları teker teker ele alıp izah etmeyi, böylece bu mühim mevzuların ses kaydı dinlenerek değil de yazılı kayıt okunarak anlaşılmasını istedim ve bu risaleyi kaleme aldım.
  Allâh-u Te'âlâ cümlemizi helal rızıklarla merzûk eyleyip, faiz gibi haramlara ve faiz şüphesi olan diğer muâmelelere bulaşmaktan muhafaza eylesin. ve Acirc;mîn!
  25-Şevval-1434 / l-Eylül-2013

  İÇİNDEKİLER


  Önsöz 5
  BİRİNCİ BÖLÜM
  FAİZİN M ve Acirc;HİYETİ, ÇEŞİTLERİ VE YASAKLANMASININ HİKMETLERİ 9
  Ribânın (Faizin) Mahiyeti 13
  Faizin Çeşitleri 14
  İstikraz (Borç Alıp Verme) Meselesi 21
  Faiz Muamelesini Ortadan Kaldıracak Karz-ı Hasen Amelinin Faziletini Beyan Eden ve Acirc;yet-i Kerîme,
  Hadîs-i Şerif ve Rivayetler 23
  Borcu Bağışlamanın Hayırlı Olduğu 36
  Borç Vermenin ve Zor Durumda Kalmış Kimseye Ödemesi İçin Süre Tanımanın Fazileti Hakkmdaki Hadîs-i Şerifler 38
  Faiz Gibi Günahlara Sevk Etme Tehlikesi Bulunan Borç Alma İsteğine Sebebiyet Veren Hırs ve Tamahın Zemmi ve Bu Günahlardan Kurtarıcı Vasıf Olan Kanaatin Faziletleri 46
  Faizin Haram Edilmesindeki Hikmetler 58
  Ekonomide Faize İhtiyaç Olduğunu Söyleyenlerin Allâh’a Karşı Geldikleri 68
  İKİNCİ BÖLÜM
  FAİZİN HARAM OLUŞUNU VE FAİZ YİYENLERİN İKİ CİHANDAKİ KÖTÜ DURUMUNU AÇIKLAYAN ve Acirc;YET-İ KERÎMELER 73
  Faiz Yiyenlerin Mahşere Şeytan Çarpmış Kimseler Gibi Çıkacakları 77
  ve Acirc;yet-i Kerîmenin Tahlili 79
  "Faiz Yeme" İfadesinden Maksat Nedir? 79
  Faizcilerin Yanlış Kıyası 80
  Faiz Yiyenlerin Mahşerdeki Feci Durumu 81
  Vaaz Dinleyip Faizi Bırakanların Bağışlanacağı 90
  Faizi Terk Edip Tekrar Dönenlerin Cehennemdeki Durumu 91
  Allâh-u Te'âlâ’nm Faizin Bereketini Mahvetmesi... 94
  Faiz Yiyen Kişinin Dünyada Birçok Yönden Mahvolacağı 96
  Faizin ve Acirc;hirette Açığa Çıkacak Bereketsizliği İki Türlüdür 99
  Sadakalann Büyütülmesi Birkaç Yönlüdür 100
  Faizi Terk Etmeyenlerin Allâh ve Rasûlü İle Harp İçinde Oldukları 105
  Faiz Yiyenlerin Kâfirler İçin Hazırlanan Cehennem İle Tehdit Edildiği 117
  Faizin Geçmiş Ümmetlere De Haram Edildiği 122
  Faizli Mallara Şeytanın Ortak Olduğu 125
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  FAİZİ NEHYEDEN VE FAİZ YİYENLERİN KÖTÜ HALLERİNİ BEYAN EDEN HADÎS-İ ŞERÎF VE RİVAYETLER 129
  Faiz Yiyenin De Yedirenin De Lânetlenmiş Olduğu 135
  Faiz Yemenin Helak Edici Yedi Kebâir (Büyük) Günahtan Biri Olduğu 137
  ve Acirc;hir Zamanda Faiz Belasının Herkese Bulaşacağı 139
  Faizin ve Zinanın Belirginleştiği Topluma Mutlaka Azap Geleceği 143
  Faizin Baş Gösterdiği Toplumlann Kıtlığa Mâruz Kalacağı 144
  Faiz Yiyenin Cennete (Azapsız) Giremeyeceği 145
  Faiz Yiyenlerin Kan Irmağında Yüzdürüleceği 148
  Faiz Yemenin Zinadan Büyük Günah Olduğu 150
  Faiz Yemenin Deccal’ın Çıkışının Alametlerinden Olduğu 152
  Faiz Sebebiyle ve Acirc;hir Zamanda Bazılarının Maymuna ve Domuza Döndürüleceği 155
  Faiz Yemenin Yere Batırılma ve Gökten Taş Yağdırılma Gibi Azaplara Sebebiyet Vereceği 160
  Faiz Yiyenlerin Mi'râc Gecesi Rasûlüllâh
  (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q Çok Kötü

  FAİZLİ MUAMELELER- BORÇTAN VE İHTİYAÇTAN KURTULUŞ DUALARI


  Sûrette Gösterildiği 163
  Faiz Konusu Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve in Vefatına Yakın Nâzil Olduğundan Bazı Detayları Açıklanmamış Olabileceği İhtimaline Binaen Şüpheli Şeylerden Sakınılması Gerektiği 165
  Faizin De Aralarında Bulunduğu 9 Büyük Günahtan Sakınanların, Namaz ve Zekat Vazifelerini Yerine Getirmek Şartıyla Cennette Rasûlüllâh
  (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem)Q Komşu Olacakları 171
  Faiz Yiyenlerin Mahşere Çarpılmış Vaziyette Çıkacaktan 174
  Faiz Yiyenlerin Şeytanın 10 Dostundan Biri Olduğu 177
  Faiz Yiyenlerin, Başları Üzerine Ters Çevrilmiş Olarak Mahşere Getirileceği 181
  Faiz Gibi Haramları Yiyenlerin Hac Dahil Hiçbir İbadet ve Dualannın Kabul Olunmayacağı 185
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  KREDİ KARTI, SİGORTA, KASKO VE BORSA GİBİ İŞLEMLERDEKİ FAİZLİ MU ve Acirc;MELELER 191
  Vade Farkı-Faiz İlişkisi 195
  İslam Fıkhı Açısından Finans Kurumlan 209
  Finans Kurumlannın Tarihi Seyri ve Tanımı 209
  İslam Fıkhına Göre Finans Kurumlannın Durumu 211
  Kâr Payı Konusu 219
  Leasing 223
  Altın Hesabı 234
  Sigorta - Kasko 243
  İslam Hukukuna Göre Kredi Kartları 255
  Kredi Kartının Tanımı 264
  Borsa 281
  Borsanm Günümüzdeki İşleyişi 284
  Tahvil ve Hazine Bonolarının Fıkhî Hükmü 286
  Hisse Senedinin Dînî Hükmü 291
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  BORÇTAN VE İHTİYAÇTAN KURTULUŞ DUALARI 301
  Borçtan ve İhtiyaçtan Kurtuluş Duaları 305
  Borçtan ve İhtiyaçtan Kurtulmak İçin
  Okunacak Esmâ-i İdrîsiyye 316
  İkinci İsm-i Şerîf 316
  Dördüncü İsm-i Şerîf 318
  Beşinci İsm-i Şerîf 319
  Onuncu İsm-i Şerîf 320
  On Birinci İsm-i Şerîf 321
  On İkinci İsm-i Şerîf 324
  On Üçüncü İsm-i Şerîf 325
  On Dördüncü İsm-i Şerîf. 326
  On Altıncı İsm-i Şerîf. 327
  On Yedinci İsm-i Şerîf 328
  On Dokuzuncu İsm-i Şerîf 330
  Yirminci İsm-i Şerîf 330
  Yirmi Birinci İsm-i Şerîf 331
  Yirmi Dördüncü İsm-i Şerîf 332
  Yirmi Altıncı İsm-i Şerîf 334
  Yirmi Sekizinci İsm-i Şerîf 335
  Otuz İkinci İsm-i Şerîf 336
  Otuz Üçüncü İsm-i Şerîf 337
  Otuz Yedinci İsm-i Şerîf. 337
  Otuz Sekizinci İsm-i Şerîf 338
  Borçtan ve İhtiyaçtan Kurtulmak İçin Okunacak Esmâ-i Hüsnâ 340
  Fihrist 347

  FAİZLİ MUAMELELER- BORÇTAN VE İHTİYAÇTAN KURTULUŞ DUALARI

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.